spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Vereniging VOLE

VOLE bestuur

Bestuur 2023-2024

J. (Jan) Wittenberg       voorzitter
H. (Harold) van Dijk       secretaris
W. (Willem) Wortel        penningmeester
J. (Jan) Schuurmans      lid
H. (Hans) Vriens           lid

e-mail: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Woordvoerder J. Wittenberg, tel. 06 29176236  

TRIODOS rekeningnummer NL11TRIO 0320577856 t.n.v. VERENIGING OMWONENDEN LUCHTHAVEN EELDE 

 


Klik hier om de powerpointpresentatie over VOLE te bekijken

 

 

 

 
Meningen en standpunten

De luchthaven is primair bedoeld voor zaken, die voor de economie van het Noorden van belang zijn. We hebben het dan over zakenvluchten en vluchten van en naar belangrijke zakencentra.
We hebben geen bezwaar tegen toeristische vluchten naar verre vakantiebestemmingen hoewel wij ernstig twijfelen aan het belang daarvan voor het noorden.
De luchthaven moet zich natuurlijk houden aan wetten, regels en afspraken, maar dient zich voorts tot het uiterste in te spannen om vermijdbare overlast te voorkomen. Een voorbeeld maakt dat duidelijk: Er bestaat geen wettelijk verbod op midden in de nacht gras te maaien met een motormaaier. Echter, geen fatsoenlijk mens haalt dat in zijn hoofd.
Deze basishouding van rekening houden met elkaar, verwachten wij ook van de luchthaven. Zo horen circuitvluchten, zeker die met de lawaaïerige toestellen van KLM Flight Academy, hier in het noorden niet thuis. Ze dragen niets bij aan de noordelijke economie en geven alleen maar overlast.
Wij moeten in onze mooie omgeving geen gelegenheid geven tot deze hinderlijke zaken.

De luchthaven moet financieel de eigen broek ophouden. Wij verwachten aanzienlijke toename van de tekorten en vinden het onaanvaardbaar dat de inwoners van de noordelijke provincies het vliegveld moeten ondersteunen o.a. vanuit de O.Z.B. en extra opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Publiek geld dat besteed wordt aan de luchthaven kan men beter besteed worden besteden aan noodzakelijke voorzieningen als ouderenzorg, het milieu, cultuur en sport en beter lokaal vervoer of het verlagen van de onroerende zaak belasting ...
Wij willen een serieus debat over nut en noodzaak van de baanverlenging. Het openbare debat is door de voorstanders tot nu toe angstvallig gemeden. Wij roepen de betreffende politici en hun ambtenaren op om uit hun achterkamertjes te voorschijn te komen. Wij zijn alsnog bereid om een discussie aan te gaan over een redelijk convenant tussen de luchthaven, provinciale toezichthouder en de omwonenden.
Gesprekken met de Raad van Commissarissen van het vliegveld en de directie van de luchthaven gaan we niet uit de weg.
VOLE is tegen militair gebruik van Groningen Airport Eelde. Het vliegveld heeft meermaals gezondigd tegen de regels op dit gebied.

 
Standpunten

VOLE betreurt de voorgenomen baanverlenging. Elders op deze site is genoegzaam onderbouwd waarom. VOLE is echter niet tegen een luchthaven die de Noordelijke economie daadwerkelijk dient. Wij willen best meewerken aan een betere verstandhouding tussen luchthaven en omwonenden maar dan moet er wel het een en ander veranderen bij GAE.

 
Doelstellingen

 

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) streeft naar een prettige en schone leefomgeving rondom Luchthaven Eelde. VOLE wil opkomen voor die mensen, die in de buurt van de luchthaven wonen en die daar willen wonen zonder geluidsoverlast. VOLE is, zoals gezegd, niet tegen de Luchthaven Eelde. Wel is VOLE tegen die activiteiten van de Luchthaven, die onnodig geluidsoverlast veroorzaken en tegen uitbreiding van de geluidsoverlast. Wij vinden dat de media in het noorden te weinig kritisch staan ten opzichte van de luchthaven en de met haar sympatiserende bestuurders en wij achten het onze taak hen allen te voorzien van correcte informatie.

 
Wat doet VOLE?

Sinds haar oprichting houdt de vereniging zich bezig met

  • lobbyen bij degenen die de beslissingen nemen
  • leveren van tegenspel in de politiek
  • gebruiken van de wettelijke mogelijkheden om de baanverlenging tegen te houden
  • verzorgen van publiciteit en het organiseren van gerichte acties.

Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering georganiseerd.
Bij belangrijke gebeurtenissen betrekt het bestuur van de vereniging niet alleen haar leden, maar alle omwonenden van het vliegveld. Indien Eelde zwaarder en meer verkeer aantrekt zal de kring van degenen die daarvan hinder ondervinden toenemen. Ook ten dienste van hen zullen wij ons opstellen.

 
Achtergrond van VOLE

Naar aanleiding van de plannen van de RLS in 1968 om op Eelde trainingsvluchten te gaan houden met zware Hansa-straalvliegtuigen kwamen de omwonenden in het geweer. Ze organiseerden zich in anti-bulderbaancomité's. Op de hoorzittingen voor het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen in 1980, waarin baanverlenging aan de orde kwam, kwamen omwonenden opnieuw in actie in diverse plaatselijke werkgroepen en buurtcomité's. Stichting Rondom Vliegveld Eelde (SRVE) en later VOLE zijn hieruit voortgekomen om het woon- en leefklimaat rondom dit regionale vliegveld te beschermen. De stichting bracht bij haar oprichting een rapport uit waaruit bleek dat ook met een baanverlenging de exploitatie van het vliegveld economisch niet rendabel zou worden. Ook werden voorlichtings-avonden voor omwonenden georganiseerd. Bij elke volgende stap in de richting van baanverlenging bracht de stichting een rapport uit met haar bezwaren. In 1987 volgde een gesprek met de minister en werden voorlichtings- avonden voor omwonenden gehouden. Bezwaarschriften werden ingediend in de procedures in het kader van de luchtvaartwet, de hinderwet, de wet geluidshinder en het streekplan Drenthe. Vanuit een tijdelijk Comité Herbezinning Baanverlenging en met medewerking van de Stichting Rondom Vliegveld Eelde werd op 6 februari 1992 de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) opgericht.

 

spacer
© 2023 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.