spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies

Vliegende oldtimers Eelde
Geschreven door Ingrid Schenk in DvhN, 19 september 2020   
dinsdag 29 september 2020

Vliegende oldtimers Eelde

Al enige maanden vliegen voortdurend lawaaiige en vervuilende oldtimers van luchtvaartschool Eelde in de lucht. Als jengelende kinderen hoor je ze de hele dag. Van 's morgens 10.00 uur tot 's avonds 22.00 uur. Ook in het weekend. Doordat ze zo laag vliegen, blijft het geluid lang hangen. In ronkende persbijdragen van Groningen Airport Eelde is te lezen dat KLM Flight Academy (samenvoeging van de Martinair vliegschool met die van de KLM) dé luchtvaartschool van Nederland is. Daar verwacht je toch ultramoderne techniek bij? Niets van dat alles. Mijn ervaring als inwoner van Noordlaren is dat dé luchtvaartschool van Nederland voor z'n opleiding voornamelijk vliegende oldtimers gebruikt. Ze hebben wel moderne lesvliegtuigjes, maar die worden helaas nauwelijks ingezet. Als moderne lesvliegtuigjes overvliegen, verneem je dat veel minder. Het kost de maatschappij jaarlijks miljoenen om het vliegveld Eelde open te houden. Daaraan is de bijdrage van de luchtvaartschool verwaarloosbaar. Als dank worden onwonenden van het vliegveld Eelde dagelijks getrakteerd op onophoudelijk irritant lawaai en vervuiling.

Noordlaren, Ingrid Schenk

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Statenfracties over informatie Groningen Airport Eelde: 'Een aanfluiting'
Geschreven door Martijn Folkers, RTVNoord, 22 september 2020   
woensdag 23 september 2020

Statenfracties over informatie Groningen Airport Eelde: 'Een aanfluiting'

 

Verschillende fracties in Provinciale Staten zijn teleurgesteld over de presentatie die de top van Groningen Airport Eelde dinsdag hield. In plaats van dieper op de acht scenario's in te gaan, kregen ze te horen dat ze het visiedocument nog toegestuurd krijgen.

De verschillende fracties in Provinciale Staten hadden verwacht bijgepraat te worden over de opgestelde scenario's. Maar in plaats van een inhoudelijke avond, kregen ze vooral op globale lijn de toekomstvisie te horen.

'Het bleef bij algemeenheden'
'Het was een aanfluiting', zegt Dries Zwart (Partij voor het Noorden. 'Er werden verschillende tijdstippen gecommuniceerd over de avond, de scenario's zelf werden niet besproken en het bleef bij algemeenheden. We moeten nu zelf het visiedocument nog doorlezen, omdat we het nog niet hebben ontvangen. Dit was absoluut niet boeiend.'

Volgens de verschillende statenfracties van GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie en de VVD is het vooral afwachten wat er gaat gebeuren.

'Je gaat er toch met een bepaalde verwachting naar toe', zegt Fredric Geijtenbeek (ChristenUnie). 'We hadden wel iets meer willen horen dan dit.'

Pascal Roemers (PvdA): 'We hebben eigenlijk niet zoveel nieuws gehoord, de scenario's zijn voor ons nog helemaal niet helder.' Robert de Wit (CDA): 'Ik heb in de presentatie echt dingen gemist. We zijn niet veel wijzer geworden over het hoe en wat.'

Investeringsplan
Meest inhoudelijke opmerking waar Groningen Airport Eelde-topman Bart Schmeink mee kwam was de vraag om het resterende bedrag, zo'n 25 miljoen euro, uit het investeringsplan van 46 miljoen, dat de aandeelhouders in 2016 hadden vastgesteld, beschikbaar te blijven houden voor de luchthaven.

Geen uitgemaakte zaak
Voor GroenLinks is dat geen uitgemaakte zaak. 'We hebben in het coalitieakkoord afspraken gemaakt over Groningen Airport Eelde. Om dit geld te heralloceren, wat de directie van de luchthaven ons nu vraagt, hebben we geen afspraken gemaakt. Maar voor ons is dat zeker geen uitgemaakte zaak.'

De VVD, een van de andere coalitiepartijen, ziet dat anders. 'Zoals ik er nu naar kijk is dat een optie. Maar dat zal vast niet zonder slag of stoot gebeuren.'

De rest van de partijen wil eerst de scenario's doorspitten, om over het herbestemmen van het geld een oordeel te vellen.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Groningen Airport Eelde wil geld van het rijk: Luchthaven kan alleen overeind blijven met jaarlijkse
Geschreven door DvhN, 22 september 2020   
dinsdag 22 september 2020

Commentaar VOLE: Oost-Indisch doof

De ‘visie’ van directie en Commissarissen van GAE is dat het Rijk 6 tot 8 miljoen euro aan GAE gaat bijdragen. “Zolang dit onduidelijk is, roepen directie en commissarissen de gemeenteraden en Provinciale Staten op het eerder afgesproken investeringsbedrag van 25 miljoen tot 2026 niet in te trekken”.
Zijn directie en Commissarissen Oost-Indisch doof? In de luchtvaartnota staat over Eelde luid en duidelijk: “Het Rijk ziet de luchthavens als zelfstandige ondernemingen en levert daarom geen financiële bijdrages”.
Er is dus helemaal geen onduidelijkheid. De oproep aan de gemeenteraden en Provinciale Staten is onzinnig. En daar houdt de ‘visie en strategie’ van directie en Commissarissen zo’n beetje op.


 

Groningen Airport Eelde wil geld van het rijk: Luchthaven kan alleen overeind blijven met jaarlijkse injectie van
6 tot 8 miljoen euro


Groningen Airport Eelde (GAE) wil geld uit ‘Den Haag’. De regionale luchthaven kan niet zonder een jaarlijkse injectie van 6 tot 8 miljoen euro van het rijk.

Dat is de boodschap van de Raad van Commissarissen en directeur Bart Schmeink van Groningen Airport Eelde aan de aandeelhouders. Op eigen kracht is het voor de regio financieel en politiek ondoenlijk om de regionale luchthaven nog lang in de benen te houden.

Volgens hen is beheer en vooral de veiligheid van regionale luchthavens van nationale betekenis. Daarbij doemt de vergelijking op met het spoornetwerk van ProRail dat door de Staat wordt gefinancierd.

Sluiting
In het stuk ‘Visie, strategie en toekomst van Groningen Airport Eelde’ roepen directie en RvC de aandeelhouders (de provincies Groningen, Drenthe, de gemeenten Tynaarlo en Assen, FB Oranjewoud) op de handdoek niet in de ring te gooien.

Sluiting van ‘Eelde’ zou gepaard gaan met hoge kosten (38 miljoen euro) en mede door een verlies van werkgelegenheid een strop opleveren van 132 miljoen euro.

Om GAE in de benen te houden, wordt niet langer uitgegaan van veel meer vluchten en passagiers. Gemikt wordt op een bescheiden reizigersgroei en een prominentere positie als nationale opleidingsluchthaven. Ook wordt gekeken naar het ministerie van Defensie, dat ‘Eelde’ zou kunnen gebruiken als een uitwijkhaven voor militaire toestellen.

Onzekerder dan ooit
Alleen met behoud van de regionale luchthaven houdt GAE de huidige bedrijven en de voorzieningen die nu als vanzelfsprekend worden beschouwd vast. Gewezen wordt op de traumahelikopter en de medische- en donorvluchten voor het UMCG.

Vooral door de coronacrisis is de toekomst van de luchtvaart onzekerder dan ooit.
‘Eelde’ zou zich met een rijksbijdrage van 6 tot 8 miljoen per jaar, eigen bedrijfsinkomsten en geld van de aandeelhouders kunnen bedruipen.

Zolang onduidelijk is of het rijk het geld op tafel legt, roepen directie en commissarissen tijdens een speciale bijeenkomst gemeenteraden en Provinciale Staten vanavond op het eerder afgesproken investeringsbedrag van 25 miljoen tot 2026 niet in te trekken. Maar ook dit jaar het exploitatieverlies van twee miljoen euro te accepteren.

Stevige dip na vertrek Nordica
De regionale luchthaven belandde na het vertrek van luchtvaartmaatschappij Nordica in 2018 in een stevige dip. De hubstrategie waarbij passagiers vanuit ‘Eelde’ naar grote luchthavens worden vervoerd om een (verre) reis voort te zetten, is mislukt.

Directeur Schmeink die tijdelijk is aangesteld, werd gevraagd de bakens te verzetten. Toen brak de coronacrisis uit. De commissarissen hopen dat de de aandeelhouders en hun politieke achterbannen GAE nog een kans geven.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
VOLE: 'Lesvluchten zorgen voor te veel overlast'
Geschreven door RTVNoord, 12-9-2020   
dinsdag 15 september 2020

VOLE: 'Lesvluchten zorgen voor te veel overlast'

 

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) trekt in een brief aan Provinciale Staten van Groningen aan de bel over het toegenomen aantal lesvluchten op Groningen Airport Eelde. In de brief wordt het geluid van de lesvliegtuigen van de KLM Flight Academy omschreven als 'irritant repeterend lawaai'.
De brief is ook gestuurd aan de provincies Drenthe en de gemeenten Tynaarlo en Assen, de andere overheidsaandeelhouders van de luchthaven, weet RTV Drenthe.

'Extreme overlast' na fusie vliegscholen

Volgens VOLE geven de lesvluchten 'extreme overlast' voor de inwoners van de tien dorpen rondom Eelde, maar ook voor de omgeving ver daarbuiten. Inwoners van Noord-Groningen hekelden het lawaai van de dalende en optrekkende vliegtuigen al eerder.

De verhuizing van de vliegschool van Martinair van Lelystad naar Eelde zou het aantal lesvluchten en daarmee ook de overlast hebben vergroot, stelt VOLE. Die vliegschool is inmiddels gefuseerd met de KLM Flight Academy, die al op het vliegveld van Eelde gevestigd was.

Geluidsruimte
VOLE vindt ook dat de noordelijke politiek Groningen Airport Eelde veel geluidsruimte heeft gegeven om zo meer commercieel luchtverkeer mogelijk te maken. Maar die geluidsruimte wordt nu vooral ingenomen door de lesvluchten.

De Inspectie Leefomgeving en Transport constateerde in de zomer overigens nog dat Groningen Aiport Eelde de geluidsnormen niet overschrijdt. Ook specifiek bij de circuitvluchten, waar de lesvluchten onder vallen, zijn geen overtredingen geconstateerd, staat in een onderzoeksrapport.

'Gezondheidsschade tot gevolg'
Naast geluidsoverlast kaart VOLE verder in de brief aan dat twaalf van de vijftien lesvliegtuigen verouderd zijn, met gezondheidsschade tot gevolg: 'Het zijn brandstofslurpende vliegtuigen met veel uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Wat het nog erger maakt; deze oude vliegtuigen gebruiken veel loodhoudende benzine.'

In de brief vraagt VOLE de besturen om te stoppen met de plannen om van vliegveld Eelde een opleidingsluchthaven te maken. Ook wordt Gedeputeerde Staten gevraagd om de subsidies aan het vliegveld nog eens tegen het licht te houden, omdat volgens VOLE niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Vliegschool dient geen algemeen belang
Geschreven door Frits Sibers in DvhN, 25 augustus 2020   
dinsdag 25 augustus 2020

Vliegschool dient geen algemeen belangEen vliegschool op Eelde draagt niets bij aan het versterken van de noordelijke economie. De omwonenden zijn de dupe.

Overal staan de meeste vliegtuigen aan de grond. Zo niet bij het vliegveld Eelde.
Hier wordt volop gevlogen. Met lesvliegtuigen wel te verstaan. Alleen al in juni kwam het aantal lesvliegbewegingen uit op 2800.

Bodemloze put
Miljoenen euro’s van belastingbetalers werden er in dit vliegveld gestort. Een kansloos project, een bodemloze put. Willekeurig welke luchtvaarteconoom kan dit op een bierviltje voorrekenen. Maar ja, het behoorde tot de ‘essentiële infrastructuur’. Het werd nooit duidelijk gemaakt wat daarmee werd bedoeld. Misschien was het bijvoorbeeld essentieel om iedere passagier op de schaarse vakantievluchten met ruim 100 euro overheidsmiddelen te subsidiëren?

Ellendig
Maar eindelijk is het nu toch duidelijk geworden wat bedoeld werd met dat ‘essentiële infrastructuur’ ; blijkbaar het uitbreiden van het aantal lesvluchten. Het starten van nog een lawaai-instituut in een dichtbevolkte omgeving. Dit voorjaar is de Martinair vliegschool in z’n geheel van Lelystad naar Eelde verhuisd. Nog meer ellendige lesvliegtuigen. Ellendig: men beschikt nu over vijftien vliegtuigen met een gemiddelde leeftijd van meer dan 20 jaar, waaronder zeer lawaaiige modellen. Dat dit mogelijk is anno 2021. En de bijbehorende geluidsoverlast financieren wij ook nog eens zelf.

Algemeen belang?
De noordelijke aandeelhouders, onze bestuurders, kijken ernaar en laten het gebeuren. De provincies Drenthe en Groningen, de gemeenten Assen en Tynaarlo en tot voor kort de gemeente Groningen maken het mogelijk dat het dienen van het belang van weinigen ten koste gaat van gezonde leefomstandigheden en het welbevinden van velen.

Van een algemeen belang is in de verste verte geen sprake. Op geen enkele wijze draagt de vliegschool bij aan het versterken van de noordelijke economie. Sterker nog, de vliegschool leidt piloten op terwijl op dit moment overal piloten worden ontslagen.
Het zogenaamde geluids-potje van het mislukte vliegveld Eelde is leeg en daarom grijpen vliegscholen hun kans en menen zij dit potje vol te moeten vliegen met hun rondjes draaiende asociale geluidscircus. Daarvoor is het verschijnsel geluids-potje natuurlijk ook bedacht: het legaliseren van gekmakende geluidsoverlast.

De bestuurders staan erbij en kijken er naar en laten het gebeuren. Het wingewest Noord-Nederland kan immers prima gebruikt worden voor het dumpen van nog een vliegschool. Noorderlingen vinden het vliegtuigje kijken vast prachtig: dat die zware dingen in de lucht blijven!

1 euro
Het is nog erger. Nadat de gemeente Groningen er jarenlang miljoenen ingestopt heeft
(‘essentiële infrastructuur’), blijkt haar 26 procent aan aandelen nog maar 1 euro waard te zijn. Groningen verkocht de aandelen, 1 euro!, aan FB Oranjewoud. Jarenlang stop je miljoenen in een project, maar opeens is blijkbaar een kwart van de aandelen nog maar 1 euro waard? Wat is hier aan de hand?

Werd en wordt overheidsgeld hier rechtmatig en doelmatig besteed? Of is er sprake van verwijtbaar onbehoorlijk bestuur?

En als honderd procent van de aandelen van dit vliegveld blijkbaar maar een waarde van 4 euro vertegenwoordigt, moet dan niet de conclusie zijn dat het vliegveld niet levensvatbaar is? En zou dan niet eindelijk eens de stekker eruit getrokken moeten worden? Om vervolgens prachtige alternatieve plannen te maken voor die vele hectares grond die dan vrijkomen. Plannen die wel ten goede komen aan werkgelegenheid, duurzame economische groei, welvaart en welbevinden van de noorderlingen.

Verkwanselen
Bij FB Oranjewoud zijn ze natuurlijk ook niet gek. Voor 1 euro hebben ze 25 procent van dergelijke toekomstige alternatieven in handen. Ze wrijven zich in de handen.

Ik hoop dat er nog raadsleden en gedeputeerden zijn die eindelijk eens de juiste conclusie trekken. En die vooral ook een halt toeroepen aan het verkwanselen van de belangen van de noordelijke burgers. Misschien dat de politieke partijen nog voor de verkiezingen van 2021 ons duidelijkheid willen geven over de keuzes die ze maken en de belangen die ze dienen.
 

Frits Sibers uit Glimmen is bioloog en werkzaam als docent en educatief ontwerper.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Kan luchthaven Eelde een woonwijk worden? Dan moet die wel eerst failliet gaan
Geschreven door DvhN, 23 augustus 2020   
maandag 24 augustus 2020

Commentaar VOLE
Storend dat DvhN de verkeerde uitleg geeft, met de nadruk op een faillissement.
Dat is niet de essentie van de vraag van LT en het antwoord van I&W.
Punt is dat de aandeelhouders kunnen besluiten de exploitatie te beëindigen en dat I&W dan de vergunning eraf haalt.Kan luchthaven Eelde een woonwijk worden? Dan moet die wel eerst failliet gaan

Als Groningen Airport Eelde failliet gaat en als er helemaal geen zicht is op een doorstart, kan het terrein een nieuwe bestemming krijgen, bijvoorbeeld als woonwijk.

Dat schrijft Dagblad van het Noorden. Dit valt op te maken uit een briefwisseling tussen fractievoorzitter Jurryt Vellinga van Leefbaar Tynaarlo en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De uitkomst lijkt koren op de molen van mensen die willen dat het luchthaventerrein een mooie, groene woonwijk wordt. Maar dit is niet iets wat gemeente en provincie ‘zomaar’ kunnen beslissen, zo blijkt uit de brieven.

Het ministerie is de baas over Eelde
Plaatsvervangend directeur Petrouschka Werther wijst er namens de minister op dat het mninisterie het bevoegd gezag is over de luchthaven. Het is wettelijk geregeld dat ‘Eelde’ deel uitmaakt van de nationale infrastructuur. Daarmee is de bestemming gewaarborgd, stelt het ministerie. Zo lang de luchthaven in bedrijf is, kunnen de noordelijke overheden daar dus niets aan veranderen.

Als echter exploitant Groningen Airport Eelde N.V. failliet gaat, ontstaat er een nieuwe situatie. Werther wijst er op dat de aandeelhouders, waaronder de gemeente Tynaarlo, dan een rol kunnen spelen bij het vinden van een nieuwe exploitant. Maar als dat niet lukt, vervalt de gebruiksvergunning voor de luchthaven en dan zou de gemeente het gebied een andere bestemming kunnen geven, aldus Werther. Er is dan nog wel een wetswijziging nodig om ‘Eelde’ uit het netwerk van nationale luchthavens te schrappen.

Moeten gemeenten niet vinger in de pap houden?
Toen de gemeente Groningen haar aandelen in de luchthaven voor 1 euro verkocht aan stichting FB Oranjewoud, wierp Vellinga van Leefbaar Tynaarlo al de vraag op of dit wel handig was. Volgens hem is het gezien de onzekere situatie van de luchtvaart in het algemeen en ‘Eelde’ in het bijzonder verstandiger dat gemeenten en provincies hun aandelen behouden, en daarmee een vinger in de pap houden. Want als er woningen gebouwd worden in het gebied, dan kan de grond ineens miljoenen euro’s waard worden, voorspelt hij.

Behalve Groningen overweegt ook Assen de aandelen te verkopen. De provincies Groningen en Drenthe zijn de grootste aandeelhouders, de gemeente Tynaarlo heeft 4 procent.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van I en W presenteerde in mei een luchthavennota, waarin ‘Eelde’ een bescheiden rol krijgt, voor de reizigers uit de noordelijke provincies. De luchthaven krijgt daarmee geen rol als overloop van het volle Schiphol. Directeur Bart Schmeink van luchthaven Eelde presenteert in het najaar een aantal scenario’s hoe de luchthaven zich de komende jaren kan ontwikkelen. Een van de mogelijkheden is dat de luchthaven meer in gebruik komt bij de krijgsmacht, maar dit stuit op bezwaren van de gemeente Tynaarlo en omwonenden.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Aantal passagiers vliegveld Eelde blijft dalen
Geschreven door RTVNoord, 31 juli 2020   
vrijdag 31 juli 2020

Aantal passagiers vliegveld Eelde blijft dalen

 

Het aantal passagiers dat via Groningen Airport Eelde vloog heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een duikvlucht gemaakt. In de maanden april, mei en juni vlogen er 47 mensen via de luchthaven.
Dat blijkt uit de nieuwste luchtvaartcijfers van het CBS. Die 47 passagiers vlogen allemaal in mei.

Enige vliegveld met daling
De afname van het aantal reizigers was ook voor de coronacrisis al bezig. Eelde was vorig jaar de enige luchthaven die met een daling van het aantal passagiers te maken had. Dat aantal daalde ten opzichte van 2018 met 23%, tot 176.000 passagiers. Een van de oorzaken was het schrappen van de Nordicavluchten van en naar München en Kopenhagen.

Crisis er bovenop
Door het uitbreken van het coronavirus is het vliegverkeer op 'Eelde' de laatste maanden grotendeels stil komen te liggen. De luchthaven vervoerde vorig jaar in dezelfde periode nog 56.820 passagiers, zo blijkt uit de cijfers.

Lesvliegtuigen
Ondanks het gebrek aan passagiersvluchten, was juni volgens het vliegveld 'de drukste maand in jaren'. Dat kwam vooral door lesvliegtuigen.
Het aantal vluchtbewegingen bij het vliegveld zat de afgelopen maanden in de lift. Het steeg van 838 in april naar 4087 in juni.


Commentaar VOLE
RTVNoord vermeldt niet dat van de 4097 vliegtuigbewegingen er ongeveer 3000 lesvluchten waren. Die zorgen voor extreem veel overlast en leveren voor GAE maar erg weinig op.
De ‘visie’ van GAE directeur B. Schmeink dat GAE “zich verder kan ontwikkelen als het grootste opleidingscentrum voor jonge piloten en een plek waar de ‘Willie Wortels’ van deze tijd zich buigen over praktijkgerichte verduurzaming van de luchtvaart” (DvhN 12-7-2020), is dan ook groteske onzin.

Schmeink verklaarde dat Eelde “als luchthaven met hub-verbindingen die de reizigers naar alle hoeken van de wereld brengen is mislukt”. Sindsdien vult hij zijn tijd met losse flodders: ‘Prorail voor de luchtvaart’, ‘GAE onderdeel van Schiphol’ , een  ‘Nationaal luchthavensysteem’, etc.. Vorige week kwam daarbij ‘GAE als militaire luchthaven’. Ook weer zo’n losse flodder, maar wel een die de omgeving angst aanjaagt. Het is natuurlijk uiterst storend dat hij daarbij steeds verzuimt te vermelden wat die activiteiten opleveren. De laatste drie jaar waren de inkomsten van de vliegscholen tussen de 65.000 en 71.000 euro. Schandalig weinig voor zoveel overlast. Deze peanuts vallen in het niet bij het exploitatieverlies dat inmiddels is opgelopen tot meer dan 5 miljoen euro.

Ondertussen is alleen al het honorarium dat GAE kwijt is aan Schmeink Mobility Advies B.V. veel hoger dan de inkomsten van GAE.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Opinie: De dictatuur van Airport Eelde
Geschreven door Liesbeth Annokkee & Rense Sinkgraven, in DvhN 23 juli 2020   
maandag 27 juli 2020

Opinie: De dictatuur van Airport Eelde
In Noord-Groningen rommelt het niet alleen onder de grond, maar ook daarboven. De lesvluchten van de KLM Flight Academy (KFA) zijn een aanslag op de rust van het platteland.

Zou het neerstorten? Het kleine vliegtuig sputtert, ronkt, sputtert nog wat tegen en zwijgt dan.

Boven mij cirkelt een vliegtuigje, duidelijk zichtbaar en als ik zou zwaaien kan ik de piloot bijna zien grijnzen achter het raampje. Dan wordt de motor, met opnieuw veel luid gereutel, opgestart en maakt hij ronde drie. Boven het dorp, boven het land en boven mijn tuin. Al maanden voel ik mij bekeken. Het is raar wanneer er elk half uur van bovenaf op je wordt neergekeken. Maar minder vreemd nu ik begrijp wat er aan de hand is.

Niet alleen de aarde trilt, zoals vorige week bij Loppersum, Siddeburen en Startenhuizen, maar ook de lucht boven het Hogeland.


Lesvluchten

Na verscheidene telefoontjes te hebben gepleegd kreeg ik het artikel op de site van Dagblad van het Noorden onder ogen waarin ik tot mijn ontzetting las over de lesvluchten die vanuit Airport Eelde worden georganiseerd door de KLM Flight Academy (KFA). Het gaat hier over 50.000 vliegbewegingen op jaarbasis. Want na het debacle van Lelystad dreigt Airport Eelde het paradepaardje te worden van de KLM. Zoals directeur Bart de Vries van de KFA vol genoegen constateert: ‘Hier is volop ruimte om te vliegen!’


Nul op rekest

Blijkbaar maakt het de gemeente Tynaarlo niets uit dat de lessen plaatsvinden bovenin de provincie Groningen. Na een belletje met de gemeente Het Hogeland kreeg ik nul op rekest. Ze wisten daar van niets. Ook de gemeente Groningen gaf te kennen niet op de hoogte te zijn. Dat ik mij er maar beter bij neer kon leggen. ‘Het gaat om grote partijen immers’, zeiden ze.

De jongeman die mijn telefoontje namens de KFA beantwoordde was buitengewoon eerlijk. ‘Ja, dat zijn wij. Klopt, we oefenen in het gebied boven Winsum. Ja dat mag, dat is juridisch gezien correct, het is een laagvlieggebied, juist daar. Dat is al ruim tien jaar zo. Ja, ze oefenen het opnieuw opstarten. Ja klopt, dat doen we waar weinig mensen wonen. Ja, ik wens u sterkte, fijne dag.’


Hoofdpijndossier

Klopt, ruimte genoeg hierboven, hier beneden en hier om ons heen. ‘Wat niet kapot is, kan nog kapot’, sprak eens een vriendin tegen mij. Dit is zeker van toepassing op alles in de provincie Groningen. Minister Cora van Nieuwenhuizen was ook verheugd. Zo, weer iets opgelost. De-ver-van-mijn-bed-show-Groningen. Het is toch al een hoofdpijndossier.

Maar daarmee zijn we er niet. Baas Bart Schmeink wil Eelde opstoten in de vaart der volkeren. Er moet meer ruimte komen voor lesvluchten met straalvliegtuigen en groot verkeer. Eelde als groeibriljant van de luchtvaart. Is het straks zo dat heel Drenthe en Groningen moeten lijden onder de terreur van Eelde? Is dit democratie? Wordt ons iets gevraagd? Het is vliegtuigvervuiling in optima forma. De dictatuur van het Grote Geld.


L.E. Annokkee en R. Sinkgraven wonen in Tinallinge


Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Milieuorganisaties en omwonenden tegen extra militair verkeer op Groningen Airport Eelde
Geschreven door DvhN, 18 juli 2020   
maandag 20 juli 2020

Milieuorganisaties en omwonenden tegen extra militair verkeer op Groningen Airport Eelde


Drentse natuurorganisaties en omwonenden van Groningen Airport Eelde (GAE) zijn ontstemd over de plannen van het vliegveld om meer militair verkeer te ontvangen. In een brief roepen de partijen minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op om GAE geen vergunning te verstrekken voor het afhandelen van meer militair verkeer.

‘Het toestaan van militaire straalvliegtuigen - wat GAE wil - zal een onaanvaardbare aanslag zijn op het leefklimaat in de kop van Drenthe,’ schrijven de instanties. ‘Het zal grote schade toebrengen aan de omringende natuurgebieden, de landgoederenzone en de drie grote Natura 2000-gebieden.’ Daarnaast zou ook de toeristische sector in de kop van Drenthe ernstig lijden onder het extra militaire verkeer.

De brief is mede-ondertekend door de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde, Stichting het Drentse Landschap en IVN Eelde/Paterswolde.

Groningen Airport Eelde praat met Defensie over uitbreiding rol in militair luchtverkeer (update)
Lees verder

 
Geen concrete plannen
Eerder deze week werd bekend dat GAE ‘verkennende gesprekken’ met Defensie voert om te kijken of de luchthaven een grotere rol kan krijgen in het militaire luchtverkeer. Op dit moment heeft GAE geen vergunning voor militaire vluchten anders dan transport van personeel.

Een woordvoerder van de krijgsmacht meldde dat er nog geen concrete plannen waren. ‘Defensie is uitgenodigd door vertegenwoordigers van Groningen Airport Eelde om over dit onderwerp te praten. Er zijn momenteel geen plannen voor militair medegebruik van dit vliegveld. Daarom is het te vroeg om in te gaan op de concrete vragen die u hierover stelt.’


Commentaar VOLE
Het idee van meer militair verkeer is voorbarig en niet doordacht. GAE gaat haar boekje te buiten omdat uitbreiding van activiteiten een bevoegdheid is van de politiek (gemeenteraden en provinciale Staten). Die zijn hier niet in gekend. Het is de zoveelste losse flodder van interim directeur Schmeink na: ‘GAE wil ProRail; voor de luchtvaart’, ‘GAE is onmisbaar als internationaal opleidingsvliegveld, belangrijk voor drones en elektrisch vliegen’ (zonder er bij te vermelden dat dit alleen maar geld kost); etc..

Jammer dat het Dagblad cruciale informatie niet opneemt. Zoals: van de 400 toegestane militaire vluchten zijn er vorig jaar in totaal maar 89 zijn uitgevoerd. Of dat GAE werd gecompenseerd voor het verbod op militaire straaljagers. De 3 miljoen die GAE daarvoor ontving moeten dus worden terug betaald. Maar zodra Schmeink weer een scheet laat, haast het Dagblad zich om pagina’s vol te schrijven over alle luchtfietserij. Bij het publiek is daardoor het volkomen misvormde beeld ontstaan dat GAE iets voorstelt en nog gered zou kunnen worden. De losse flodders die we nu langs zien komen zijn vooral bedoeld om de aandacht van het echte probleem af te leiden: het geld is binnenkort op en het draagvlak voor weer een nieuwe steunronde is afgebrokkeld.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
'Drenthe verkwanseld door militair verkeer vliegveld'
Geschreven door RTV Drenthe, 17 juli 2020   
maandag 20 juli 2020'Drenthe verkwanseld door militair verkeer vliegveld'

Plaatje F-16 Defensie.jpg

F-16 van Defensie (Rechten: Defensie)


Verschillende Drentse natuurorganisaties en omwonenden van Groningen Airport Eelde (GAE) hebben verontrust en verontwaardigd gereageerd op plannen van het vliegveld om meer militair verkeer af te handelen. Dat laten ze weten in een brief aan verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur.

Volgens de organisaties is het toestaan van militaire straalvliegtuigen een onaanvaardbare aanslag op het leefklimaat in de kop van Drenthe. "Het zal grote schade toebrengen aan de omringende natuurgebieden, de landgoederenzone en de drie grote Natura 2000-gebieden", staat te lezen in de brief. De organisaties zien meer militair verkeer als minachting voor de omgeving, die hiermee overvallen wordt.


Vliegveld op zoek naar geld
Groningen Airport Eelde is bezig te kijken naar nieuwe mogelijkheden en dus ook naar nieuwe inkomsten. Daarmee denkt de luchthaven het jaarlijkse exploitatietekort voor het grootste gedeelte weg te kunnen werken. Uitbreiding van taken is daarvoor van cruciaal belang.

Eelde en ook vliegveld Maastricht worden gefinancierd door de provincies en gemeenten. De rest door het Rijk en Eindhoven Airport door Defensie. Onterecht, zo vinden ze in Eelde. Als beide luchthavens gezien worden als luchthavens van nationaal belang, dan moet de landelijke overheid daar ook aan meebetalen.


Meer zorgen
De organisaties - Natuur en Milieufederatie Drenthe, Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde, IVN Eelde/Paterswolde en Stichting Het Drentse Landschap - zijn niet de enigen die zorgen hebben. Ook de lokale politiek in Tynaarlo heeft vraagtekens.

"Dit zou je niet moeten willen als gemeente", zegt Jurryt Vellinga, fractievoorzitter van Leefbaar Tynaarlo. De partij wil opheldering van het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo. Vellinga vraagt zich af wat het college vindt van het voorstel en in hoeverre het college er überhaupt weet van heeft.

Commentaar VOLE
Opvallend hoe RTV Drenthe misvattingen blijft rondstrooien, zoals dat het Rijk Schiphol en Eindhoven ‘financiert’. De Schiphol groep maakt winst en draagt dat af aan het Rijk. RTV Drenthe laat zich meeslepen in de onzinnige retoriek van luchthaven Eelde en vindt het niet nodig in te gaan op de argumenten die de milieuorganisaties aanvoeren.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 20 van 471

spacer
© 2020 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.