spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies

'Binnen vijf jaar elektrische passagiersvluchten tussen regionale vliegvelden'
Geschreven door Edwin Mooibroek op RTVDrenthe, donderdag 8 april 2021   
vrijdag 09 april 2021

 

Commentaar VOLE
Weer blijkt dat de proeven die GAE wil uitvoeren met elektrisch vliegen pure verkooppraatjes zijn. Het gaat echt nog een decennium duren voordat het technisch mogelijk is om een zeer beperkt aantal passagiers over een paar honderd kilometer door de lucht te vervoeren. De commerciële toepassing van elektrisch vliegen is nog veel verder weg en het is zeer de vraag of die ooit rendabel zal worden. Dat betekent dat er een veel beter alternatief is: hoogwaardige treinverbindingen. Op nationale schaal, maar ook op Europese schaal, zal elektrisch vliegen heel lang niet, en wellicht zelfs nooit, de passagiersaantallen kunnen halen van de trein, tegen een concurrerend tarief. Vliegveld Eelde zal dus ook nooit een functie kunnen vervullen voor elektrisch vliegen, te meer daar Eelde ver weg ligt van rendabele vervoersstromen. Eelde was ook als verbindingspunt van het conventionele vliegen volstrekt onrendabel en overbodig.
De geschiedenis heeft dat nu wel voldoende aangetoond.

De ontwikkeling van elektrisch vliegen, die op zichzelf natuurlijk alle steun verdient, staat dus volkomen los van de vraag over het voortbestaan van vliegveld Eelde. Om dit vliegveld open te houden is zo’n slordige acht miljoen euro per jaar nodig aan overheidsgeld. Noordelijke provincies kijken naar het Rijk, maar het Rijk heeft er geen zin in. En terecht.
Er is geen houtsnijdend plan voor exploitatie van het vliegveld. Er is geen rechtvaardiging voor een overheidsbijdrage. De vliegscholen zullen nooit voldoende geld in het laatje brengen, zijn een bron van overlast en alleen maar schadelijk voor het leefklimaat in het Noorden. Om niet dit jaar al om te vallen, heeft GAE het geld nodig uit de pot die de overheden hebben gereserveerd voor het jammerlijk mislukte ‘Toegangspoort van het Noorden’. Dat overheidsgeld zou dan worden besteed als verliesafdekking in plaats van investering. Wij roepen bestuurders op om zich geen zand in de ogen te laten strooien door onrealistische scenario’s, waarmee GAE uit overlevingsdrang op de proppen komt. De harde waarheid is dat vliegveld Eelde als infrastructurele voorziening niet alleen overbodig is, maar een schadelijke invloed heeft op de noordelijke economie: al het geld dat er in gestoken is en eventueel zal worden, kan beter besteed worden.

 


'Binnen vijf jaar elektrische passagiersvluchten tussen regionale vliegvelden'

GAE elektrisch vliegen.jpg 

Groningen Aiport Eelde gaat testen met elektrisch vliegen (rechten RTVDrenthe)

 

Groningen Airport Eelde gaat samen met de regionale vliegvelden van Eindhoven en Rotterdam testen met elektrisch vliegen. "De stip op de horizon is dat er binnen vijf jaar een aantal verbindingen tussen deze Nederlandse luchthavens worden opgezet, waarbij met twee elektrische vliegtuigen testvluchten worden uitgevoerd", vertelt directeur Meiltje de Groot van Groningen Airport Eelde.

"Het zal beginnen met elektrische vierzitters en dat willen we daarna verder uitbouwen. Het is een eerste stap om uiteindelijk binnen Europa verbindingen met elektrische vliegtuigen op te zetten." De proef wordt ondersteund door de Schiphol Group. Gisteren werd al bekend dat het bedrijf PEN EM zich heeft gevestigd op vliegveld Eelde, het bedrijf richt zich op elektrisch vliegen. PEN EM wil uiteindelijk een eigen duurzame luchtvaartmaatschappij oprichten.

Het lijkt nog verre toekomstmuziek: elektrische passagiersvluchten, maar de ontwikkelingen gaan snel. "Over 3 jaar is er een vaste stof batterij waarmee je met een auto duizend kilometer kan rijden. En dat zijn ook ontwikkelingen die voor de luchtvaart toegepast kunnen worden", aldus De Groot.

Waterstof
Vliegveld Eelde gaat zich daarnaast ook richten op de mogelijkheden met waterstof. Dat gebeurt met behulp van de provincies Groningen en Drenthe. "Wij zitten natuurlijk in de eerste waterstofregio van Europa", vertelt De Groot. "We hebben hier midden op de luchthaven al zonnepanelen staan. Die stroom willen we straks opslaan als waterstof. Daarmee willen we op de grond alle afhandelingsapparatuur van waterstof voorzien, maar op termijn dus ook vliegtuigen die op waterstof vliegen."

Om op grote schaal elektrisch of op waterstof te vliegen is veel groene stroom nodig, dat nu vooral komt uit zonne- en windenergie. "We zitten in een energietransitie, dus het is niet van vandaag op morgen dat alles op groene stroom werkt. Er zijn al veel ontwikkelingen, maar er moet nog meer bijkomen."

Veel moet nog getest
De komende jaren moet er nog veel worden onderzocht. "Ook de hele afhandeling op de grond, zet je bijvoorbeeld overal stekkers neer? Hoe gaat het onderhoud van vliegtuigen, dat is veel goedkoper bij elektrisch vliegen? Ook het commerciële verhaal, de businesscase rond elektrisch vliegen is wat wij als luchthavens de komende tijd gaan bekijken."


Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Eerste elektrische vliegschool van Nederland komt op vliegveld Teuge
Geschreven door De Stentor 23-03-21   
donderdag 25 maart 2021

Commentaar VOLE

De directeur van vliegveld Eelde, Meiltje de Groot, zoekt naarstig naar een rechtvaardiging voor de 3 à 4 miljoen euro subsidie die ze jaarlijks ontvangt. Ook na corona zal het vliegen op Eelde beperkt blijven tot enkele vakantiecharters van Corendon en TUI. Dat levert jaarlijks enkele tonnen aan inkomsten op. De KLM-vliegschool was de laatste tien jaar goed voor een ton inkomsten per jaar. Er gaapt dus een flink gat tussen inkomsten en de uitgaven. Maar De Groot is slim en voelt de tijdgeest aan. Ze lanceerde kort na haar aantreden NXT Airport, een programma gericht op duurzaamheid en innovatie. GAE gaat zich toeleggen op drones, elektrisch vliegen en waterstof! Klinkt allemaal prachtig, maar brengt geen inkomsten in het laatje. Het is óók niet realistisch, omdat elektrisch vliegen op Teuge wordt ontwikkeld. En de ontwikkeling van vliegen op waterstof gebeurt bij vliegtuigbouwers en niet op een luchthaven en al helemaal niet in Eelde, waar geen technische universiteit in de buurt is.
De KLM-vliegschool in Eelde kan worden gesloten, nu op Teuge een elektrische vliegschool van start gaat. Dat scheelt een boel overlast voor de omgeving en de uitstoot van onder meer lood en stikstof door de zwaar verouderde lestoestellen.


 

Eerste elektrische vliegschool van Nederland komt op vliegveld Teuge: ‘Dit is de toekomst van vlieglessen’

De eerste elektrische vliegschool van Nederland opent in mei op vliegveld Teuge. De E-Flight Academy gaat 90 procent van de lessen geven vanuit elektrisch aangedreven vliegtuigen. Twee toestellen van het type Pipistrel Velis Electro zijn vorige week op Teuge Airport gearriveerd.

De lesvliegtuigen hebben een batterijcapaciteit waarmee 50 minuten gevlogen kan worden. Dit staat gelijk aan een afstand 120 tot 130 kilometer. Vliegveld Hilversum is vanuit Teuge bereikbaar. Voor een opleiding is dit voor het grootste deel van de vluchten voldoende. Via een oplaadstation en een kabel zijn de vliegtuigen binnen een uur weer gereed voor de volgende vlucht.  

Naast de CO2-besparing zijn de machines ook aanzienlijk stiller dan bestaande lesvliegtuigen. ,,Dit is de toekomst van vlieglessen’’, zegt Evert-Jan Feld, medeoprichter en Hoofd Training van E-Flight Academy. ,,De laadsnelheid en batterijcapaciteit zullen de komende jaren nog sterk verbeteren.’’

Vliegopleidingen volledig klimaatneutraal
De in Italië gebouwde toestellen zijn van het type Pipistrel Velis Electro.  Deze vliegtuigbouwer heeft als eerste een certificering heeft ontvangen van EASA, de Europese toezichthouder voor de luchtvaart. De verwachting is dat er in 2023 meerdere nieuwe modellen op de markt komen met een vliegduur van twee uur of meer. Vanaf dan zijn verschillende vliegopleidingen volledig klimaatneutraal. Dat is tevens één van de doelstellingen van E-Flight Academy.

Eerste elektrische vliegschool op vliegveld Teuge.jpg
Een elektrisch vliegtuigje van de fabrikant Pipistrel waarmee straks vanaf Teuge wordt gevlogen.
© E-Flight Academy


Matthijs Collard, ondernemer en medeoprichter van E-Flight Academy wil met deze elektrische vliegtuigen alvast een voorschot op de nabije toekomst nemen. ,,Wij vinden dat je elektrisch moet gaan vliegen waar dat kan. De kennis en ervaring die nu opgedaan wordt heeft de sector straks nodig om met grotere elektrische toestellen passagiers te kunnen vervoeren.”

Innovatie in de praktijk
De keuze voor Vliegveld Teuge noemt de E-Flight Academy ‘logisch’ vanwege de organisaties die hier al actief zijn op het gebied van duurzaam vliegen, zoals de stichting Dutch Electric Aviation Centre. Zij doen met universiteiten, een hogeschool, een mbo en een technasium onderzoek naar klimaatneutraal vliegen. Directeur Matthijs de Haan van vliegveld Teuge reageert verheugd op de komst van de E-Flight Academy. ,,Naast beleid en onderzoek is het erg belangrijk dat er ook ondernemende partijen zijn die de innovaties in de praktijk brengen.”

De vliegtuigen maken in april de eerste vluchten om de instructeurs te laten wennen aan het nieuwe model. In mei start E-Flight Academy met het opleiden van sportvliegers. De eerste studenten zijn al begonnen met het theoriegedeelte. Met het vliegbrevet van de Academy mogen piloten overigens ook vliegen in conventionele vliegtuigen.

Overlast
Voorzitter Geert Boreel van de Stichting Platform Vlieghinder Teuge, die al jaren strijdt tegen de geluidsoverlast van het vliegveld, hangt de vlag nog niet uit nu de E-Flight Academy elektrisch gaat vliegen. ,,Eerst zien en dan geloven’’, zegt hij. ,, In theorie zou elektrisch vliegen kunnen bijdragen aan vermindering van geluidsoverlast. Maar zover is het nog lang niet.’’

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Natuur- en milieuorganisaties stellen luchtruimherziening ter discussie
Geschreven door NMF Drenthe, 11 maart 2021   
zaterdag 13 maart 2021

Natuur- en milieuorganisaties stellen luchtruimherziening ter discussie

In onze zienswijze op de ontwerp-Voorkeursbeslissing (VKB) Luchtruimherziening hebben wij samen met de Natuur en Milieufederatie Groningen, Friese Milieufederatie, Het Drentse Landschap, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en VOLE grote vraagtekens geplaatst bij nut en noodzaak van een luchtruimherziening. Ook hebben wij onze zorgen geuit over de effecten op de leefomgeving van inwoners, natuurgebieden en stiltegebieden in Noord-Nederland. We maken ons daarbij vooral zorgen over de beoogde verruiming van het noordelijk militair oefengebied voor jachtvliegtuigen.

Nut en noodzaak
Voor de ontwerp-VKB Luchtruimherziening heeft het kabinet de Luchtvaartnota 2020-2050 als beleidskader gehanteerd. Dit betekent dat uitgegaan is van groei van de burgerluchtvaart én opening van Lelystad Airport. In onze eerdere zienswijze op de ontwerp-Luchtvaartnota vorig jaar hebben wij al indringende vragen gesteld bij deze inzet op groei van het vliegverkeer. Groei van het vliegverkeer is in strijd met het behalen van de klimaatdoelen van Parijs. Bovendien is het vlieggedrag als gevolg van COVID-19 veranderd. Inzet op krimp in plaats van op groei van de luchtvaart is daarom noodzakelijk. Daarbij staat de opening van Lelystad Airport op dit moment nog allerminst vast. De vraag is dus of een luchtruimherziening wel noodzakelijk is.

Geluidsoverlast jachtvliegtuigen

De ontwerp-VKB gaat uit van een uitbreiding van het noordelijk militair oefengebied aan de zuidoostzijde. Mogelijk komt er ook nog een grensoverschrijdend militair oefengebied met Duitsland. Hoewel de begrenzing nog niet precies duidelijk is, krijgt hierdoor waarschijnlijk een groot deel van Drenthe te maken met militaire vluchten met de F-35. In de omgeving van vliegbasis Leeuwarden is nu al onrust over de enorme herrie die dit nieuwe jachtvliegtuig veroorzaakt. De grotere geluidsbelasting zal niet alleen een negatief effect hebben op de leefbaarheid in Drenthe, ook recreatie en toerisme worden erdoor getroffen. Bovendien krijgen stiltegebieden zoals De Onlanden, het Fochteloërveen en het Drentsche Aa-gebied te maken met meer lawaai.

In de ontwerp-VKB Luchtruimherziening gaat men ervan uit dat het militair oefengebied op een hoogte van ca. 2 kilometer begint en doorloopt tot 20 kilometer. Op een hoogte van 2 kilometer is geluid van jachtvliegtuigen op de grond zeker waarneembaar. Door op grotere hoogte, bijvoorbeeld tussen 12 en 20 kilometer te gaan vliegen zou men de geluidbelasting van de F-35 aanzienlijk kunnen beperken.

Wijziging aanvliegroutes

Er komt ook een wijziging in de aanvliegroutes van Schiphol, Rotterdam en Lelystad. Hoewel nu nog onduidelijk is waar de vliegroutes straks na de herinrichting van de naderingsgebieden Schiphol, Rotterdam en Lelystad precies komen te liggen, bestaat het risico dat bepaalde woon-, recreatie- en natuurgebieden in Drenthe ook meer lijnvluchten over zich heen krijgen, met alle gevolgen van dien.

Onvoldoende inzicht in effecten

Opvallend genoeg geeft de ontwerp VKB Luchtruimherziening geen inzicht in de regionale effecten van de luchtruimherziening, doordat nog niet duidelijk is hoe de vliegroutes precies gaan lopen. Daardoor kunnen wij niet beoordelen wat de precieze gevolgen van de beoogde luchtruimherziening zullen zijn voor de leefomgeving van de inwoners, de natuurgebieden en de stiltegebieden in Drenthe. Ondertussen stelt het kabinet wel dat het voorkeursalternatief uit het Plan-MER (Milieu Effect Rapport) over het geheel genomen positief zou scoren op onder meer geluidsbelasting en stikstofdepositie. Maar er vindt mogelijk wel een verschuiving plaats, waarbij nog niet valt te zeggen welke gebieden profiteren en welke niet. Pas in een volgende fase van het proces komt hier meer duidelijkheid over, maar dan is het besluit over de hoofdstructuur al genomen.

Wij zijn van mening dat geen besluit mogelijk is over de hoofdstructuur van de luchtruimherziening, wanneer er geen inzicht bestaat in de regionale gevolgen. Eerst dient een regionale aanvulling op het MER te worden gemaakt met daarin de regionale plussen maar vooral ook de regionale minnen. Ook Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben in hun zienswijze gevraagd om de besluitvorming over de VKB Luchtruimherziening op te schorten, zolang er niet inzichtelijk is gemaakt wat de gevolgen voor de inwoners en voor de kernwaarden van Drenthe zijn.

Meer informatie

Zienswijze: Noordelijke natuur- en milieuorganisaties
Zienswijze: Gedeputeerde Staten van Drenthe
Artikel: Provincie wil niet dat oefengebied voor gevechtsvliegtuigen uitgebreid wordt

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Ruim 100 organisaties roepen politiek op tot krimp luchtvaart
Geschreven door SchipholWatch, 9 maart 2021   
donderdag 11 maart 2021

Ruim 100 organisaties roepen politiek op tot krimp luchtvaart

 

Ook VOLE heeft zich hierbij aangesloten.


Klik hier
om het artikel te bekijken


Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
GroenLinks: 'Sluit Groningen Airport Eelde en bouw er woningen'
Geschreven door Serge Vinkenbvleugel, RTVDrenthe 2-3-2021   
dinsdag 02 maart 2021

GroenLinks: 'Sluit Groningen Airport Eelde en bouw er woningen'

GroenLinks artikel RTVDrenthe foto 1.jpg
Op dit moment is Groningen Airport Eelde vooral een parkeerplaats voor KLM-vliegtuigen die aan de grond staan vanwege de
corona-crisis (Rechten: Jennet Haar Fotografie)


"Sluit Groningen Airport Eelde (GAE) en bouw er woningen." Dat wil Tweede Kamerlid en nummer 7 op de GroenLinks-kieslijst Suzanne Kröger. De miljoenen die nodig zijn voor het in stand houden van de luchthaven kun je beter steken in betere treinverbindingen en betaalbare woningen, vindt Kröger.

Wat Kröger betreft ontstaan hiermee juist meer, en niet minder kansen voor inwoners van de regio: "Groningen Airport Eelde ga je met geen investering aan de praat krijgen. Het is weggegooid geld, zo moeten we niet omgaan met publieke middelen. We kunnen het vliegveld beter sluiten en investeren in nieuwe en verbeterde treinverbindingen met de rest van Nederland."

Geld vanuit Den Haag
GroenLinks wil dat het Rijk geld uitgeeft aan regio's buiten de Randstad. "Denk hierbij niet alleen aan treinverbindingen die de regio beter verbinden met de rest van Nederland", aldus Kröger. "Het 1500 hectare grote terrein van GAE biedt ook enorm veel kansen voor de bouw van veel betaalbare woningen in het groen met goede fietsverbindingen. Zo plukken Drenten en Groningers de vruchten van de sluiting van GAE."

 
GroenLinks artikel RTVDrenthe foto 2.jpg
Suzanne Kröger (GroenLinks) (Rechten: GroenLinks)

GroenLinks in Drenthe stiekem blij
Ook al willen ze het niet hardop zeggen, stiekem is de Drentse GroenLinks fractie heel blij met dit landelijke partijstandpunt. Want de Drentse GroenLinkser's zijn ook geen voorstander van GAE. Maar in Drenthe zit GroenLinks in het college van Gedeputeerde Staten en bij het maken van het college-akkoord is er door de groene partij natuurlijk fors water bij de wijn gedaan. Fractievoorzitter Henk Nijmeijer: "GAE is voor ons moeilijk punt, als er maar geen extra overheidsmiddelen naar de luchtgaven gaan om hem in stand te houden. Als dat wel zo gaat hebben we een andere discussie. De afgelopen 85 jaar heeft er steeds geld bij gemoeten. Als de minister zou besluiten geld in de exploitatie van GAE te stoppen prima, maar wij gaan het niet doen."

 
GroenLinks artikel RTVDrenthe foto 3.jpg
KLM vliegtuigen op het platform voor de verkeerstoren van Groningen Airport Eelde (Rechten: Jennet Haar Fotografie)

Vraag is hoe hard GroenLinks het dan in het college van GS gaat spelen, want de afgelopen jaren ging er al extra Drents geld naar het vliegveld onder meer om met subsidie luchtvaartmaatschappijen aan te trekken (21 miljoen). En er ligt nog 25 miljoen op de plank om de luchthaven een zetje in de goede richting te geven.

Maar de aandeelhouders, waaronder de provincie, houden momenteel de hand op de knip. Oorzaak daarvan zijn het uitblijven van luchtvaartmaatschappijen die gebruik willen maken van het vliegveld. Ook de coronacrisis waardoor er bijna helemaal niet meer wordt gevlogen. Verder liggen er een aantal sombere toekomstscenario's, waarin geld nodig is om de luchthaven draaiende te houden noodzakelijk is.

Soortgelijk plan als voor luchthaven Rotterdam
GroenLinks lijsttrekker Jesse Klaver kwam onlangs ook met een soortgelijk plan voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. De woningnood in die regio kan volgens Klaver onder meer worden aangepakt door de luchthaven te sluiten en er 10.000 woningen te bouwen.

De partij wil dat Nederland via betere en snellere treinverbindingen met de omliggende landen wordt verbonden. De trein kan dan vliegen over korte en middellange afstanden vervangen, zodat Groningen Airport Eelde en het Rotterdamse vliegveld overbodig worden.

Klik hier om terug te keren

 


 

 

 

 

 

 
Defensie heeft geen trek in Groningen Airport Eelde maar wel in noordelijk luchtruim
Geschreven door Hilbrand Polman in DvhN 11-2-2021   
vrijdag 12 februari 2021

Commentaar VOLE  Weer een ballonnetje doorgeprikt

In de 28 jaar dat VOLE de plannen van de luchthaven volgt, hebben we tientallen ideeën langs zien komen om GAE bestaansrecht te geven: vrachtverkeer, intercontinentaal vliegverkeer, overloop van Schiphol, militair verkeer, medicijnen-hub, les en oefenvluchten met straalvliegtuigen, paardenvervoer, drones, hub-verbindingen, NXT airport, et cetera et cetera.
Een steeds bleken het losse flodders die snel werden doorgeprikt. Nu heeft defensie er geen trek in. De schuld ligt altijd bij anderen.
Het verschil met 28 jaar geleden is dat de belastingbetalers toen een half miljoen euro per jaar moesten bijpassen. Nu is de rekening opgelopen tot 6 à 8 miljoen per jaar.

 

 

Defensie heeft geen trek in Groningen Airport Eelde maar wel in noordelijk luchtruim

De straaljagers zullen minimaal 2 kilometer boven het Gronings/Drentse grondgebied blijven vliegen, verklaarde Olav Spanjer, commandant bij de luchtmacht.
Als landen op de Leeuwarder luchtmachtbasis niet kan, wijken de piloten uit naar luchtbasis Volkel of een basis in het buitenland, aldus Spanjer. Hij zei dit gisteren tijdens een informatiebijeenkomst van Provinciale Staten in Drenthe.
Aanleiding was de zogenoemde luchtruimteherziening die het rijk de komende jaren wil doorvoeren.
Belangrijkste gevolg voor Drenthe en Groningen is dat het oefengebied van de luchtmacht zich uitbreidt boven de beide provincies. Dat komt doordat oefenen boven Zuidoost Nederland straks niet meer kan. Schiphol krijgt over dit gebied een vierde aanvliegroute en dan kunnen daar geen militaire vliegtuigen meer vliegen.
Volgens Spanjer zullen de straaljagerpiloten niet vaker vliegen, maar hebben ze in het Noorden wel meer ruimte nodig. Alleen boven zee oefenen kan niet. „Ze moeten soms ook leren samenwerken met de landmacht of met troepen uit Duitsland.”

VVD’er Kees Vianen en PVV’er Bert Vorenkamp vroegen zich af wat de gevolgen zijn voor ‘Eelde’. De luchthavendirectie zelf zinspeelde al op militair gebruik, maar Spanjer verklaarde geen enkel gebruik van GAE te voorzien. Dit betekent dus ook dat de geluidshinder boven Groningen en Drenthe minder erg is dan in Leeuwarden. „Je zult ze wel horen, maar het is niet te vergelijken met de situatie bij Leeuwarden, waar ze dus wel opstijgen en landen.”
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan de nieuwe indeling van het luchtruim. Die is momenteel vol, bovendien moeten vliegtuigen minder herrie en milieuvervuiling opleveren. Daartoe moeten aanvliegroutes efficiënter worden en minder hinder opleveren. Ook komen er nieuwe vormen van luchtvaart, zoals drones en andere vormen van onbemand vliegen. Al die ontwikkelingen neemt het ministerie mee in de nieuwe plannen.

De provincie Drenthe beslist er dus niet over, maar komt wel met een zienswijze. René Vrugt, projectdirecteur luchtruimherziening, verklaarde ook zeer aan de mening van de provincies te hechten. Hij hoopt via hen gewaar te worden wat er speelt bij de bevolking en bij gemeenten. Gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) verwacht de zienswijze volgende week samen met zijn Groningse en Friese collega’s te kunnen presenteren. Begin maart bespreekt hij die met de Drentse Staten.
Collegepartij GroenLinks is alvast erg kritisch. Statenlid Sam Pormes stelt dat de luchtruimherziening uitgaat van groei van het luchtverkeer, terwijl het volgens hem duidelijk is dat mensen juist minder moeten vliegen en vaker de trein moeten pakken. Verder vreest hij dat de militaire vliegtuigen de Drentse kip met gouden eieren gaan slachten: de mooie natuur en de fraaie landschappen, waar jaarlijks veel toeristen op af komen. En hij vreest dat het charterverkeer en de lesvluchten op Eelde in de knel komen door de straaljagers.
Vrugt stelde dat de herziening nodig is ongeacht de vraag of het vliegverkeer groeit of niet.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
SchipholWatch start petitie Stop nachtvluchten
Geschreven door SchipholWatch, 5 januari 2021   
woensdag 06 januari 2021

SchipholWatch start petitie ‘Stop nachtvluchten’

Nachtvluchten zijn verschrikkelijk. Niet alleen voor burgers die in de buurt van vliegvelden wonen, maar ook voor de luchtreiziger die zich voor dag en dauw moet melden voor zijn vlucht. Wij willen dan ook een einde aan de 32.000 nachtvluchten die Schiphol jaarlijks faciliteert en
starten daarom een petitie.

Het vliegen in de nacht heeft grote gevolgen voor de gezondheid van omwonenden. Zij worden vaak meerdere keren per nacht wakker gevlogen. Eén vluchtje om 01:00 uur: wakker. Tweede vluchtje om 02:30 uur: weer wakker. Weer een vluchtje om 03:15: wakker. Vluchtje om 05:20 uur: weer wakker. En dan vanaf 7 uur ’s ochtends weer volle bak, om de twee minuten.

Volgens tal van wetenschappelijke onderzoeken is deze slaapverstoring van grote invloed op de gezondheid van mensen en hun kinderen. Hart- en vaatziekten, hoofdpijn, verlies van productiviteit en cognitieve vaardigheden – er zijn boeken over vol geschreven.

Slaapverstoring is marteling
Regelmatige slaapverstoring wordt bovendien gezien als een vorm van marteling. In gevangenissen en verhoorsituaties is het streng verboden deze ‘techniek’ toe te passen. Schiphol en andere luchthavens hebben daar maling aan.

Ieder jaar faciliteert het Amsterdamse vliegveld ruim 30.000 nachtvluchten. Dat zijn er maar liefst 80 per nacht. Tachtig keer iedere nacht dat grote groepen mensen worden gestoord in hun slaap.

Dat moet afgelopen zijn, zo vinden wij. Vrijwel nergens in Europa is het toegestaan ’s nachts op te stijgen of te landen. De directie van het luchthavenbedrijf gebruikt de nachtvluchten als ‘unique selling point’ om zoveel mogelijk vracht- en vakantievliegers in het drukke luchtruim rond Schiphol te trekken.

Middenin drukbevolkt gebied
En dat terwijl Schiphol ligt middenin één van de drukstbevolkte gebieden van Europa. Dus met maximale overlast voor zoveel mogelijk bewoners de nachtrust verstoort.

En dan zijn daar nog de vakantiegangers, complete gezinnen, vaak met kleine kinderen, die zich op onmenselijke tijden moeten melden op het vliegveld. Omdat anders de touroperator niet twee of drie keer per dag op en neer kan vliegen naar een populaire bestemming.

Iedereen kent de taferelen wel van huilende kinderen op een donker vliegveld. Ook voor de passagiers zou het afschaffen van de nachtvluchten een veel comfortabelere reis mogelijk maken.

TEKEN ONZE PETITIE EN EIS EEN STOP OP NACHTVLUCHTEN

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Niet zeuren over vliegveld maar verlies nemen
Geschreven door Frank van der Werff in DvhN, 19-12-2020   
maandag 21 december 2020
 
 
Commentaar VOLE
De heer Frank van der Werf heeft gelijk: ”GAE rendabel maken is een utopie”.
Maar aan “Steun dus gerust het vliegveld” zitten wel haken en ogen:
  • Er moet een absurd hoog bedrag betaald worden om de luchthaven open te houden.
    En dat voor een vliegschool die erg veel overlast veroorzaakt
  • Exploitatiesteun is niet toegestaan en VOLE zal bij de rechter aantonen dat dat in strijd is met wet- en regelgeving
  • De maatschappelijke en politieke situatie is veranderd. Er is een meerderheid van de bevolking die vindt dat de luchtvaart niet moet groeien en ook z’n bijdrage moet leveren aan het beperken van de CO2 en stikstofuitstoot. Politiek vertaalt zich dat bijvoorbeeld in het Coalitieakkoord van Groningen waarin zes partijen (van GL tot VVD) hebben afgesproken dat er geen nieuw geld naar de luchthaven gaat.
Dus zo makkelijk is het niet. En daarom hebben de verantwoordelijk gedeputeerden (Bijl in Drenthe en Rijzebol in Groningen) een besluit over het voortbestaan van GAE over de verkiezingen heen getild. Zouden ze nu een besluitnemen dan betekent dat enorm gezichtsverlies voor de gedeputeerden en hun partijen (PvdA en CDA). Liever even wachten tot na 17 maart.

 

Geschreven door Frank van der Werf in DvhN 19-12-2020Niet zeuren over vliegveld Eelde maar verlies nemen
‘Steun GAE gerust maar doe dat wel onder strikte voorwaarden’

 
De aandeelhouders van Groningen Airport Eelde buigen zich opnieuw over de toekomst van de luchthaven. Zal deze ooit rendabel worden? GAE-volger Frank van der Werf gelooft er weinig van. Zijn advies: openhouden prima, maar wel onder strikte voorwaarden.

Laat ik direct duidelijk maken: ik ben niet tegen het vliegveld als zodanig. Ik ben wel altijd kritisch geweest over Groningen Airport Eelde en heb dan ook nooit geloofd in de vele groeiscenario’s en vergezichten die door de opeenvolgende directeuren zijn geschetst.

Interim-directeur Schmeink – inmiddels ook al weer verdwenen – formuleerde het afgelopen jaar nog de meest reële visie op het bestaansrecht tot nu toe. Namelijk: het veld heeft slechts geringe betekenis. Het is niet de internationale toegangspoort van het Noorden waar nog niet zo lang geleden miljoenen voor zijn uitgetrokken. Dat wordt het ook niet. In het verlengde daarvan was zijn tweede conclusie: dit vliegveld kan niet zonder overheidssteun. Ik ben het daarmee eens. GAE rendabel maken is een utopie.

Opnieuw wordt nu gevraagd om de portemonnee te trekken. Opnieuw liggen uiterst summiere en dubieuze scenario’s voor. Een stukje extra rendement is mogelijk door het aantrekken van groot lesverkeer, het verder verruimen van de openingstijden en het faciliteren van meer militair verkeer. Van deze mogelijkheden ben ik een ernstig tegenstander. En wel hierom.

Aan groot lesverkeer bestaat nauwelijks of geen binnenlandse behoefte. Dat verkeer moet dus voornamelijk uit het buitenland komen en levert maximaal zo’n 160.000 euro per jaar op. Dat is een vijftigste deel van het tekort. Daar krijg je dan wel gratis een hoop geluidsoverlast en een flinke CO2-belasting voor terug.
Schmeink stelt dat GAE vanwege de beperkte openingstijden niet kan concurreren met Eindhoven, Rotterdam of Amsterdam. Die luchthavens hebben een ander achterland waardoor het logisch en lonend is om daarvandaan de eerste vlucht op de dag te maken en er met de laatste vlucht op die dag terug te keren. Een vergelijkbare behoefte om op GAE een aantal passagiersvliegtuigen te stationeren zal nooit ontstaan. Daarvoor moet er een veel groter en stabieler aanbod van passagiers zijn om vliegtuigen op GAE te laten overnachten en dan daarvandaan de werkdag te laten beginnen. Dus de behoefte voor ruimere openingstijden vervalt daarmee.
Daarnaast zijn er geen onderhoudsfaciliteiten op GAE aanwezig voor dit type vliegtuig. Ook moeten bemanningen van en naar GAE worden gereden wat ook weer extra kosten met zich meebrengt. Geen enkele serieuze vliegmaatschappij zal om die redenen GAE als uitvalsbasis gaan gebruiken.

Tot slot: voor het faciliteren van F16’s of F35’s heeft GAE geen faciliteiten en ook geen aanwijzing of vergunning. Dit hoort thuis in de categorie luchtfietserij.
De vraag waar de vier overheden en private partij FB Oranjewoud straks voor staan: willen zij voor een bedrag van 6 tot 8 miljoen euro per jaar een bescheiden noordelijk vliegveld in stand houden? Zo ja, neem dan het verlies en zet het op de begroting. Het liefst op de begroting van de drie noordelijke provincies. En bovenal: probeer niet door allerlei onaantrekkelijke maatregelen nog een paar euro’s binnen te harken terwijl die maatregelen een sterk negatief effect hebben op de omgeving. Mijn advies: kijk eerder waar er op de uitgaven kan worden bezuinigd.

Steun dus gerust het vliegveld maar doe dat onder strikte voorwaarden. Denk daarbij aan de nachtrust en de CO2-uitstoot in de omgeving en sta niet toe dat GAE een soort afvoerputje wordt voor allerlei functies die men elders niet meer wil hebben. Wanneer wij als bewoners in de omgeving via provincies en gemeenten mee moeten betalen aan de tekorten dan moet er ook rekening worden gehouden met de belangen van die omgeving.

Frank van der Werf woont pal naast vliegveld Eelde en volgt Groningen Airport Eelde al 40 jaar. Hij werkte 16 jaar op de luchthaven.

Klik hier om terug te keren
 
 
 
 
 
 
 
 
Groningen Airport Eelde vraagt 7 miljoen: voor brandkazerne en om hoofd boven water te houden
Geschreven door DvhN, 17 -12-2020   
vrijdag 18 december 2020

Commentaar VOLE

Het is verbijsterend hoe de luchthavendirectie en commissarissen Mansveld en Klaassen volharden in de doodlopende weg. De minister heeft in alle toonaarden gezegd dat ze niet gaat bijdragen aan GAE. De provincie Groningen zal dat ook niet doen, tenzij GroenLinks als grootste partij politieke zelfmoord pleegt. In het coalitieakkoord staat: “Het investeringspakket Eelde wordt uitgevoerd conform afspraken, mits uitzicht blijft op het behalen van de doelstellingen van dat investeringspakket zonder overschrijding van de daartoe gereserveerde budgetten. Een tussentijdse evaluatie moet duidelijk maken of er nog potentie is voor een realisatie van robuuste hub verbindingen en substantiële toename van het aantal zakelijke reizigers”. Geld uit het routefonds ‘om het hoofd boven water te houden’ zit er dus niet in. Het wachten is dus op de evaluatie. VOLE is vol vertrouwen over de uitkomst van de evaluatie.

En ach ja... 3 miljoen euro belastinggeld over de balk smijten voor een nieuwe brandweerkazerne, als je weet dat de luchthaven binnen een half jaar moet sluiten of sterk wordt afgeschaald. Waarom ook niet?

En wederom schrijft het Dagblad alle onzin braaf op en niemand die zich afvraagt wat de ‘lesvluchten, kleine luchtvaart, drones en elektrisch vliegen’ opleveren. Enkele tonnen heeft VOLE berekend. En het kost 6 à 8 miljoen euro om de luchthaven open te houden.

Ondertussen hebben gedeputeerden Bijl (Drenthe) en Rijzebol (Groningen) de besluitvorming over de verkiezingen heen getild. Het fiasco nu onder ogen zien en daaruit de consequenties trekken zou te veel politieke schade opleveren.

GAE mag nog een half jaar ‘het hoofd boven water houden’. In dat half jaar wordt weer 3 à 4 miljoen euro belastinggeld opgebrand. Alleen maar om imagoschade voor PvdA (Bijl) en CDA (Rijzebol) te verzachten. Maar de imagoschade wordt natuurlijk alleen maar groter.

 

Groningen Airport Eelde vraagt
7 miljoen van aandeelhouders:
voor brandkazerne en om hoofd boven water te houden


Groningen Airport Eelde wil zeven miljoen euro van de aandeelhouders voor volgend jaar en 2022. Met het geld kan de luchthaven de nieuwe brandweerkazerne betalen en de liquiditeit van de luchthaven op peil houden.

De directie wil de miljoenen halen uit de 46 miljoen euro die de aandeelhouders in 2016 reserveerden voor Groningen Airport Eelde. Van dat bedrag is nog 25 miljoen over. Van 7 miljoen is ruim drie miljoen nodig voor het opknappen van de sterk verouderde brandweerkazerne op de luchthaven. Verder moeten er volgend jaar een nieuwe bluswagen aangeschaft worden voor 8 ton.

De luchthaven in Eelde lijdt dit jaar twee miljoen euro verlies en voor komend jaar is een tekort van 1,7 miljoen begroot. De liquiditeitspositie van Groningen Airport Eelde komt in 2021 in gevaar en om het hoofd boven water te kunnen vraagt de directie een overbruggingskrediet van ruim 3 miljoen euro voor de komende twee jaar. Dat geeft Eelde lucht om de nieuwe koers van de luchthaven uit te zetten.

Dekking uit gereserveerde geld
De 7 miljoen denkt de luchthavendirectie te dekken met onder meer de gereserveerde bijdrage van bijna 3 miljoen voor de geschrapte nieuwe passagiersterminal en het restant van 3 miljoen uit het routefonds voor het aantrekken van nieuwe vluchten.

De nieuwe koers die Eelde wil varen houdt in dat vakantie- en lijnvluchten welkom zijn, maar daarvoor wordt geen geld uit het routefonds meer neergeteld zoals voorheen. De focus ligt op lesvluchten, kleine luchtvaart, drones, elektrisch vliegen en uitwijkmogelijkheden voor militair vliegverkeer. Verder vervult de luchthaven een belangrijke functie voor het UMCG met het vervoer van transplantatie-organen en voor de traumaheli die op Eelde is gestationeerd.

Voor de nieuwe koers is behalve geld van de aandeelhouders ook een stevige Rijksbijdrage van 6 tot 8 miljoen euro per jaar nodig voor het onderhoud van de infrastructuur (landingsbaan en verlichting) en veiligheid op en rond het vliegveld. Maar minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur wil daar niet aan. Ze ziet luchthavens als zelfstandige ondernemingen die zelf hun broek moeten ophouden. Structurele bijdragen zijn wat haar betreft niet aan de orde.

Nog geen fiat voor brandweerkazerne
De aandeelhouders (provincies Groningen en Drenthe en gemeenten Assen en Tynaarlo en de stichting FB Oranjewoud) hebben de begroting 2021 met een tekort 1,7 miljoen vastgesteld, maar nog geen fiat gegeven voor de miljoeneninvestering in de brandweer van de luchthaven. Ze willen eerst de gesprekken met de minister afwachten over de Luchtvaartnota, waarin de toekomst van de luchtvaart in Nederland en die van Eelde staan beschreven.

Het gesprek tussen de aandeelhouders en Van Nieuwenhuizen stond afgelopen maandag gepland, maar is vanwege kabinetsoverleg over de strengere coronaregels uitgesteld tot januari. Ook de behandeling van de Luchtvaartnota woensdag in de Tweede Kamercommissie is verschoven naar volgend jaar.  

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Opinie: Liever woonhuizen dan noodlijdend vliegveld
Geschreven door Oscar Jansen in DvhN,16 november 2020   
maandag 16 november 2020

Opinie: Liever woonhuizen dan noodlijdend vliegveld

Bouw een woonwijk op het terrein van vliegveld Eelde. Het scheelt miljoenen belastinggeld en draagt bij aan het lenigen van de enorme woningnood.
Dat stelt medisch specialist Oscar Jansen.
Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur is niet van plan om een rijksbijdrage voor luchthaven Eelde toe te kennen. En dat is begrijpelijk. Er is gewoon te weinig bedrijvigheid om een gezonde businesscase te maken. Jaarlijks moet er 6 tot 8 miljoen van ons belastinggeld bij om het vliegveld open te houden. De toekomst van het vliegveld is met het wegvallen van het rijksinfuus zeer onzeker geworden. Mensen die er nog wel in geloven en met allerhande argumenten komen voor het bestaansrecht van het vliegveld, zoals maatschappelijk belang, zakelijke hub, privévliegtuigen, roepen om het hardst; geen van allen zijn dat evenwel houtsnijdende argumenten.

Stervend paard
Het maatschappelijk belang van het vliegveld zie ik niet. 8 miljoen per jaar aan een stervend paard uitgeven, daar waar een ziekenhuis om kan vallen als de jaarrekening een tekort van 3 miljoen laat zien, is niet te rechtvaardigen. Een recent betoog vanuit een groep zakenlieden dat pleit voor het openhouden van Groningen Airport Eelde om de zakenvluchten uit te kunnen voeren, is onbegrijpelijk. Blijkbaar is een rit van 1 uur en 20 minuten naar vliegveld Lelystad een te groot offer voor deze zakenlieden.

Verantwoord alternatief
Met het verdwijnen van de rijkstoelage komt het einde van het vliegveld in zicht. Nu is het tijd om met een goed, maatschappelijk verantwoord alternatief te komen. Ik wil wel een voorzet doen. Niet omdat ik er verstand van heb, misschien zelfs juist niet. Maar misschien is het goed als een leek ook eens naar de materie kijkt, om een verfrissende blik toe te laten, een nieuwe invalshoek te bieden.

Woningnood
Wat ik zie is een blijvende, enorme woningnood. We groeien nog steeds als bevolking en de economische repercussies van een verstikkende woningmarkt lijken mij vele malen prangender dan een vliegveld voor een paar enthousiastelingen. Wanneer het vliegveld gesloten zou worden kan er gedacht worden aan het realiseren van een woonwijk op het terrein van het vliegveld. De locatie in een natuurlijke en beschutte omgeving maakt het wonen daar zeer aantrekkelijk waardoor exploitatie van de grond vele malen aantrekkelijker zal worden dan in de huidige situatie met een vliegveld aan het infuus. Het zonnepark kan helpen in de elektriciteitsvoorziening van de nieuwe woonwijk waardoor die ook nog eens meer toekomstbestendig is. In mijn lekenvisie is dit economisch vele malen interessanter, met een groter maatschappelijk belang en veel toekomstgerichter.

Uiteraard worden er ook nog piloten opgeleid. Wanneer het vliegveld zou sluiten is er altijd nog de mogelijkheid om een groot gedeelte van de pilotentraining in Amerika uit te voeren. Dit gebeurt nu al door enkele trainingsinstanties en is een goedkoop en levensvatbaar alternatief.

Offer
General aviation zal het grootste offer moeten brengen. Zij zullen moeten verhuizen naar Oostwold of Hoogeveen of naar microlight over moeten stappen. Maar in alle ernst, we kunnen toch geen vliegveld met een jaarlijkse injectie van 6 tot 8 miljoen redelijk vinden voor de hobby van de happy few?

Er is een hoop geld te verdienen voor investeerders en projectontwikkelaars, het leefklimaat in het Noorden zal verbeteren, en de woningnood zal verminderen. Geen belastinggeld meer naar een verloren zaak. Lang leve het wonen in het groen in het Noorden. Lijkt mij een uitgemaakte zaak. Maar ja, ik ben maar een leek.

Oscar Jansen uit Eelde is medisch specialist.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 20 van 482

spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.