spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies

SchipholWatch start petitie Stop nachtvluchten
Geschreven door SchipholWatch, 5 januari 2021   
woensdag 06 januari 2021

SchipholWatch start petitie ‘Stop nachtvluchten’

Nachtvluchten zijn verschrikkelijk. Niet alleen voor burgers die in de buurt van vliegvelden wonen, maar ook voor de luchtreiziger die zich voor dag en dauw moet melden voor zijn vlucht. Wij willen dan ook een einde aan de 32.000 nachtvluchten die Schiphol jaarlijks faciliteert en
starten daarom een petitie.

Het vliegen in de nacht heeft grote gevolgen voor de gezondheid van omwonenden. Zij worden vaak meerdere keren per nacht wakker gevlogen. Eén vluchtje om 01:00 uur: wakker. Tweede vluchtje om 02:30 uur: weer wakker. Weer een vluchtje om 03:15: wakker. Vluchtje om 05:20 uur: weer wakker. En dan vanaf 7 uur ’s ochtends weer volle bak, om de twee minuten.

Volgens tal van wetenschappelijke onderzoeken is deze slaapverstoring van grote invloed op de gezondheid van mensen en hun kinderen. Hart- en vaatziekten, hoofdpijn, verlies van productiviteit en cognitieve vaardigheden – er zijn boeken over vol geschreven.

Slaapverstoring is marteling
Regelmatige slaapverstoring wordt bovendien gezien als een vorm van marteling. In gevangenissen en verhoorsituaties is het streng verboden deze ‘techniek’ toe te passen. Schiphol en andere luchthavens hebben daar maling aan.

Ieder jaar faciliteert het Amsterdamse vliegveld ruim 30.000 nachtvluchten. Dat zijn er maar liefst 80 per nacht. Tachtig keer iedere nacht dat grote groepen mensen worden gestoord in hun slaap.

Dat moet afgelopen zijn, zo vinden wij. Vrijwel nergens in Europa is het toegestaan ’s nachts op te stijgen of te landen. De directie van het luchthavenbedrijf gebruikt de nachtvluchten als ‘unique selling point’ om zoveel mogelijk vracht- en vakantievliegers in het drukke luchtruim rond Schiphol te trekken.

Middenin drukbevolkt gebied
En dat terwijl Schiphol ligt middenin één van de drukstbevolkte gebieden van Europa. Dus met maximale overlast voor zoveel mogelijk bewoners de nachtrust verstoort.

En dan zijn daar nog de vakantiegangers, complete gezinnen, vaak met kleine kinderen, die zich op onmenselijke tijden moeten melden op het vliegveld. Omdat anders de touroperator niet twee of drie keer per dag op en neer kan vliegen naar een populaire bestemming.

Iedereen kent de taferelen wel van huilende kinderen op een donker vliegveld. Ook voor de passagiers zou het afschaffen van de nachtvluchten een veel comfortabelere reis mogelijk maken.

TEKEN ONZE PETITIE EN EIS EEN STOP OP NACHTVLUCHTEN

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Niet zeuren over vliegveld maar verlies nemen
Geschreven door Frank van der Werff in DvhN, 19-12-2020   
maandag 21 december 2020
 
 
Commentaar VOLE
De heer Frank van der Werf heeft gelijk: ”GAE rendabel maken is een utopie”.
Maar aan “Steun dus gerust het vliegveld” zitten wel haken en ogen:
  • Er moet een absurd hoog bedrag betaald worden om de luchthaven open te houden.
    En dat voor een vliegschool die erg veel overlast veroorzaakt
  • Exploitatiesteun is niet toegestaan en VOLE zal bij de rechter aantonen dat dat in strijd is met wet- en regelgeving
  • De maatschappelijke en politieke situatie is veranderd. Er is een meerderheid van de bevolking die vindt dat de luchtvaart niet moet groeien en ook z’n bijdrage moet leveren aan het beperken van de CO2 en stikstofuitstoot. Politiek vertaalt zich dat bijvoorbeeld in het Coalitieakkoord van Groningen waarin zes partijen (van GL tot VVD) hebben afgesproken dat er geen nieuw geld naar de luchthaven gaat.
Dus zo makkelijk is het niet. En daarom hebben de verantwoordelijk gedeputeerden (Bijl in Drenthe en Rijzebol in Groningen) een besluit over het voortbestaan van GAE over de verkiezingen heen getild. Zouden ze nu een besluitnemen dan betekent dat enorm gezichtsverlies voor de gedeputeerden en hun partijen (PvdA en CDA). Liever even wachten tot na 17 maart.

 

Geschreven door Frank van der Werf in DvhN 19-12-2020Niet zeuren over vliegveld Eelde maar verlies nemen
‘Steun GAE gerust maar doe dat wel onder strikte voorwaarden’

 
De aandeelhouders van Groningen Airport Eelde buigen zich opnieuw over de toekomst van de luchthaven. Zal deze ooit rendabel worden? GAE-volger Frank van der Werf gelooft er weinig van. Zijn advies: openhouden prima, maar wel onder strikte voorwaarden.

Laat ik direct duidelijk maken: ik ben niet tegen het vliegveld als zodanig. Ik ben wel altijd kritisch geweest over Groningen Airport Eelde en heb dan ook nooit geloofd in de vele groeiscenario’s en vergezichten die door de opeenvolgende directeuren zijn geschetst.

Interim-directeur Schmeink – inmiddels ook al weer verdwenen – formuleerde het afgelopen jaar nog de meest reële visie op het bestaansrecht tot nu toe. Namelijk: het veld heeft slechts geringe betekenis. Het is niet de internationale toegangspoort van het Noorden waar nog niet zo lang geleden miljoenen voor zijn uitgetrokken. Dat wordt het ook niet. In het verlengde daarvan was zijn tweede conclusie: dit vliegveld kan niet zonder overheidssteun. Ik ben het daarmee eens. GAE rendabel maken is een utopie.

Opnieuw wordt nu gevraagd om de portemonnee te trekken. Opnieuw liggen uiterst summiere en dubieuze scenario’s voor. Een stukje extra rendement is mogelijk door het aantrekken van groot lesverkeer, het verder verruimen van de openingstijden en het faciliteren van meer militair verkeer. Van deze mogelijkheden ben ik een ernstig tegenstander. En wel hierom.

Aan groot lesverkeer bestaat nauwelijks of geen binnenlandse behoefte. Dat verkeer moet dus voornamelijk uit het buitenland komen en levert maximaal zo’n 160.000 euro per jaar op. Dat is een vijftigste deel van het tekort. Daar krijg je dan wel gratis een hoop geluidsoverlast en een flinke CO2-belasting voor terug.
Schmeink stelt dat GAE vanwege de beperkte openingstijden niet kan concurreren met Eindhoven, Rotterdam of Amsterdam. Die luchthavens hebben een ander achterland waardoor het logisch en lonend is om daarvandaan de eerste vlucht op de dag te maken en er met de laatste vlucht op die dag terug te keren. Een vergelijkbare behoefte om op GAE een aantal passagiersvliegtuigen te stationeren zal nooit ontstaan. Daarvoor moet er een veel groter en stabieler aanbod van passagiers zijn om vliegtuigen op GAE te laten overnachten en dan daarvandaan de werkdag te laten beginnen. Dus de behoefte voor ruimere openingstijden vervalt daarmee.
Daarnaast zijn er geen onderhoudsfaciliteiten op GAE aanwezig voor dit type vliegtuig. Ook moeten bemanningen van en naar GAE worden gereden wat ook weer extra kosten met zich meebrengt. Geen enkele serieuze vliegmaatschappij zal om die redenen GAE als uitvalsbasis gaan gebruiken.

Tot slot: voor het faciliteren van F16’s of F35’s heeft GAE geen faciliteiten en ook geen aanwijzing of vergunning. Dit hoort thuis in de categorie luchtfietserij.
De vraag waar de vier overheden en private partij FB Oranjewoud straks voor staan: willen zij voor een bedrag van 6 tot 8 miljoen euro per jaar een bescheiden noordelijk vliegveld in stand houden? Zo ja, neem dan het verlies en zet het op de begroting. Het liefst op de begroting van de drie noordelijke provincies. En bovenal: probeer niet door allerlei onaantrekkelijke maatregelen nog een paar euro’s binnen te harken terwijl die maatregelen een sterk negatief effect hebben op de omgeving. Mijn advies: kijk eerder waar er op de uitgaven kan worden bezuinigd.

Steun dus gerust het vliegveld maar doe dat onder strikte voorwaarden. Denk daarbij aan de nachtrust en de CO2-uitstoot in de omgeving en sta niet toe dat GAE een soort afvoerputje wordt voor allerlei functies die men elders niet meer wil hebben. Wanneer wij als bewoners in de omgeving via provincies en gemeenten mee moeten betalen aan de tekorten dan moet er ook rekening worden gehouden met de belangen van die omgeving.

Frank van der Werf woont pal naast vliegveld Eelde en volgt Groningen Airport Eelde al 40 jaar. Hij werkte 16 jaar op de luchthaven.

Klik hier om terug te keren
 
 
 
 
 
 
 
 
Groningen Airport Eelde vraagt 7 miljoen: voor brandkazerne en om hoofd boven water te houden
Geschreven door DvhN, 17 -12-2020   
vrijdag 18 december 2020

Commentaar VOLE

Het is verbijsterend hoe de luchthavendirectie en commissarissen Mansveld en Klaassen volharden in de doodlopende weg. De minister heeft in alle toonaarden gezegd dat ze niet gaat bijdragen aan GAE. De provincie Groningen zal dat ook niet doen, tenzij GroenLinks als grootste partij politieke zelfmoord pleegt. In het coalitieakkoord staat: “Het investeringspakket Eelde wordt uitgevoerd conform afspraken, mits uitzicht blijft op het behalen van de doelstellingen van dat investeringspakket zonder overschrijding van de daartoe gereserveerde budgetten. Een tussentijdse evaluatie moet duidelijk maken of er nog potentie is voor een realisatie van robuuste hub verbindingen en substantiële toename van het aantal zakelijke reizigers”. Geld uit het routefonds ‘om het hoofd boven water te houden’ zit er dus niet in. Het wachten is dus op de evaluatie. VOLE is vol vertrouwen over de uitkomst van de evaluatie.

En ach ja... 3 miljoen euro belastinggeld over de balk smijten voor een nieuwe brandweerkazerne, als je weet dat de luchthaven binnen een half jaar moet sluiten of sterk wordt afgeschaald. Waarom ook niet?

En wederom schrijft het Dagblad alle onzin braaf op en niemand die zich afvraagt wat de ‘lesvluchten, kleine luchtvaart, drones en elektrisch vliegen’ opleveren. Enkele tonnen heeft VOLE berekend. En het kost 6 à 8 miljoen euro om de luchthaven open te houden.

Ondertussen hebben gedeputeerden Bijl (Drenthe) en Rijzebol (Groningen) de besluitvorming over de verkiezingen heen getild. Het fiasco nu onder ogen zien en daaruit de consequenties trekken zou te veel politieke schade opleveren.

GAE mag nog een half jaar ‘het hoofd boven water houden’. In dat half jaar wordt weer 3 à 4 miljoen euro belastinggeld opgebrand. Alleen maar om imagoschade voor PvdA (Bijl) en CDA (Rijzebol) te verzachten. Maar de imagoschade wordt natuurlijk alleen maar groter.

 

Groningen Airport Eelde vraagt
7 miljoen van aandeelhouders:
voor brandkazerne en om hoofd boven water te houden


Groningen Airport Eelde wil zeven miljoen euro van de aandeelhouders voor volgend jaar en 2022. Met het geld kan de luchthaven de nieuwe brandweerkazerne betalen en de liquiditeit van de luchthaven op peil houden.

De directie wil de miljoenen halen uit de 46 miljoen euro die de aandeelhouders in 2016 reserveerden voor Groningen Airport Eelde. Van dat bedrag is nog 25 miljoen over. Van 7 miljoen is ruim drie miljoen nodig voor het opknappen van de sterk verouderde brandweerkazerne op de luchthaven. Verder moeten er volgend jaar een nieuwe bluswagen aangeschaft worden voor 8 ton.

De luchthaven in Eelde lijdt dit jaar twee miljoen euro verlies en voor komend jaar is een tekort van 1,7 miljoen begroot. De liquiditeitspositie van Groningen Airport Eelde komt in 2021 in gevaar en om het hoofd boven water te kunnen vraagt de directie een overbruggingskrediet van ruim 3 miljoen euro voor de komende twee jaar. Dat geeft Eelde lucht om de nieuwe koers van de luchthaven uit te zetten.

Dekking uit gereserveerde geld
De 7 miljoen denkt de luchthavendirectie te dekken met onder meer de gereserveerde bijdrage van bijna 3 miljoen voor de geschrapte nieuwe passagiersterminal en het restant van 3 miljoen uit het routefonds voor het aantrekken van nieuwe vluchten.

De nieuwe koers die Eelde wil varen houdt in dat vakantie- en lijnvluchten welkom zijn, maar daarvoor wordt geen geld uit het routefonds meer neergeteld zoals voorheen. De focus ligt op lesvluchten, kleine luchtvaart, drones, elektrisch vliegen en uitwijkmogelijkheden voor militair vliegverkeer. Verder vervult de luchthaven een belangrijke functie voor het UMCG met het vervoer van transplantatie-organen en voor de traumaheli die op Eelde is gestationeerd.

Voor de nieuwe koers is behalve geld van de aandeelhouders ook een stevige Rijksbijdrage van 6 tot 8 miljoen euro per jaar nodig voor het onderhoud van de infrastructuur (landingsbaan en verlichting) en veiligheid op en rond het vliegveld. Maar minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur wil daar niet aan. Ze ziet luchthavens als zelfstandige ondernemingen die zelf hun broek moeten ophouden. Structurele bijdragen zijn wat haar betreft niet aan de orde.

Nog geen fiat voor brandweerkazerne
De aandeelhouders (provincies Groningen en Drenthe en gemeenten Assen en Tynaarlo en de stichting FB Oranjewoud) hebben de begroting 2021 met een tekort 1,7 miljoen vastgesteld, maar nog geen fiat gegeven voor de miljoeneninvestering in de brandweer van de luchthaven. Ze willen eerst de gesprekken met de minister afwachten over de Luchtvaartnota, waarin de toekomst van de luchtvaart in Nederland en die van Eelde staan beschreven.

Het gesprek tussen de aandeelhouders en Van Nieuwenhuizen stond afgelopen maandag gepland, maar is vanwege kabinetsoverleg over de strengere coronaregels uitgesteld tot januari. Ook de behandeling van de Luchtvaartnota woensdag in de Tweede Kamercommissie is verschoven naar volgend jaar.  

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Opinie: Liever woonhuizen dan noodlijdend vliegveld
Geschreven door Oscar Jansen in DvhN,16 november 2020   
maandag 16 november 2020

Opinie: Liever woonhuizen dan noodlijdend vliegveld

Bouw een woonwijk op het terrein van vliegveld Eelde. Het scheelt miljoenen belastinggeld en draagt bij aan het lenigen van de enorme woningnood.
Dat stelt medisch specialist Oscar Jansen.
Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur is niet van plan om een rijksbijdrage voor luchthaven Eelde toe te kennen. En dat is begrijpelijk. Er is gewoon te weinig bedrijvigheid om een gezonde businesscase te maken. Jaarlijks moet er 6 tot 8 miljoen van ons belastinggeld bij om het vliegveld open te houden. De toekomst van het vliegveld is met het wegvallen van het rijksinfuus zeer onzeker geworden. Mensen die er nog wel in geloven en met allerhande argumenten komen voor het bestaansrecht van het vliegveld, zoals maatschappelijk belang, zakelijke hub, privévliegtuigen, roepen om het hardst; geen van allen zijn dat evenwel houtsnijdende argumenten.

Stervend paard
Het maatschappelijk belang van het vliegveld zie ik niet. 8 miljoen per jaar aan een stervend paard uitgeven, daar waar een ziekenhuis om kan vallen als de jaarrekening een tekort van 3 miljoen laat zien, is niet te rechtvaardigen. Een recent betoog vanuit een groep zakenlieden dat pleit voor het openhouden van Groningen Airport Eelde om de zakenvluchten uit te kunnen voeren, is onbegrijpelijk. Blijkbaar is een rit van 1 uur en 20 minuten naar vliegveld Lelystad een te groot offer voor deze zakenlieden.

Verantwoord alternatief
Met het verdwijnen van de rijkstoelage komt het einde van het vliegveld in zicht. Nu is het tijd om met een goed, maatschappelijk verantwoord alternatief te komen. Ik wil wel een voorzet doen. Niet omdat ik er verstand van heb, misschien zelfs juist niet. Maar misschien is het goed als een leek ook eens naar de materie kijkt, om een verfrissende blik toe te laten, een nieuwe invalshoek te bieden.

Woningnood
Wat ik zie is een blijvende, enorme woningnood. We groeien nog steeds als bevolking en de economische repercussies van een verstikkende woningmarkt lijken mij vele malen prangender dan een vliegveld voor een paar enthousiastelingen. Wanneer het vliegveld gesloten zou worden kan er gedacht worden aan het realiseren van een woonwijk op het terrein van het vliegveld. De locatie in een natuurlijke en beschutte omgeving maakt het wonen daar zeer aantrekkelijk waardoor exploitatie van de grond vele malen aantrekkelijker zal worden dan in de huidige situatie met een vliegveld aan het infuus. Het zonnepark kan helpen in de elektriciteitsvoorziening van de nieuwe woonwijk waardoor die ook nog eens meer toekomstbestendig is. In mijn lekenvisie is dit economisch vele malen interessanter, met een groter maatschappelijk belang en veel toekomstgerichter.

Uiteraard worden er ook nog piloten opgeleid. Wanneer het vliegveld zou sluiten is er altijd nog de mogelijkheid om een groot gedeelte van de pilotentraining in Amerika uit te voeren. Dit gebeurt nu al door enkele trainingsinstanties en is een goedkoop en levensvatbaar alternatief.

Offer
General aviation zal het grootste offer moeten brengen. Zij zullen moeten verhuizen naar Oostwold of Hoogeveen of naar microlight over moeten stappen. Maar in alle ernst, we kunnen toch geen vliegveld met een jaarlijkse injectie van 6 tot 8 miljoen redelijk vinden voor de hobby van de happy few?

Er is een hoop geld te verdienen voor investeerders en projectontwikkelaars, het leefklimaat in het Noorden zal verbeteren, en de woningnood zal verminderen. Geen belastinggeld meer naar een verloren zaak. Lang leve het wonen in het groen in het Noorden. Lijkt mij een uitgemaakte zaak. Maar ja, ik ben maar een leek.

Oscar Jansen uit Eelde is medisch specialist.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Opinie: Van wie is de lucht in het Noorden?
Geschreven door Hilda Snoeijer In DvhN, 6 november 2020   
maandag 09 november 2020

Opinie: Van wie is de lucht in het Noorden?Vliegveld Eelde zoekt al jaren paniekerig naar bestaansredenen, maar iedere oplossing zou in de eerste plaats moeten bijdragen aan het leefbaar houden en maken van het Noorden.

Van wie is de bodem? Van wie is de lucht? In het Noorden weten we nu zo langzamerhand wel het antwoord op de eerste vraag. Gaat het antwoord op de tweede vraag dezelfde kant op? En wie bemoeien zich met het antwoord? De verkiezingen komen er aan. Wij, de kiezers, de mensen die hier wonen en werken, wij weten al lang het antwoord op de vraag ‘van wie is de lucht?’. De luchtvaartsector heeft zo zijn eigen antwoorden.

De vliegscholen
Zo zijn er de vliegscholen op het vliegveld Eelde. Een vrijwel ongebruikt vliegveld is voor hen natuurlijk een aantrekkelijke prooi. Naast de KLS is daarom nu ook de Martinairvliegschool (MFA) er neergestreken. Beide vliegscholen zijn een 100 procent dochter van de KLM. De MFA gaf als reden : „ Luchthaven Eelde heeft voldoende capaciteit en geluidsruimte waarbij de lesvluchten geen hinder veroorzaken voor ander verkeer“ . Er zijn nu 15 lestoestellen. Met 50.000 vluchten per jaar (190 per dag) willen de vliegscholen de geluidsruimte ‘volvliegen’. Dat betekent in de wijde omgeving het repeterend lawaai van lestoestellen die continu rondjes draaien. Van de 15 lesvliegtuigen zijn 12 toestellen zeer lawaaiig. Zij variëren in leeftijd van 18 tot 30 jaar, met een gemiddelde leeftijd van meer dan 20 jaar. Wat gaat er toch om in de hoofden van mensen die schaamteloos de termen ‘geluidsruimte’ en ‘volvliegen’ gebruiken en die zoveel weerzinwekkende geluidsoverlast produceren? Vliegscholen dienen bovendien geen enkel algemeen belang en dragen niets bij aan het versterken van de noordelijke economie. Het is echter duidelijk wat hun antwoord zal zijn op de vraag ‘van wie is de lucht’?

De luchthaven
Het vliegveld Eelde gebruikte de lucht de afgelopen jaren vooral om er kastelen in te bouwen. Voortdurend is er sprake van een paniekerig zoeken naar bestaansredenen. Zoals meer militaire vluchten of een functie als nationale opleidingsluchthaven. „Groningen Airport Eelde is nu al onmisbaar als nationale opleidingsluchthaven en heeft in lijn met de marktvraag de ambitie daar lesverkeer met jet-toestellen en groot lesverkeer aan toe te voegen“. Ook hier is het verwonderlijk wat er in de hoofden van mensen omgaat die dergelijke lawaaierige fantasieën over de hoofden van de noorderlingen uit willen storten. Voor mensen die de geluidsoverlast veroorzaken, lijken de belangen van omwonenden van het vliegveld geen enkele rol te spelen. Hun morele kompas bestaat uit de zin ‘het mag dus het kan’. Hun gedrag kun je samenvatten met ‘voor ons de lusten, voor anderen de lasten’. En hun verwrongen zelfbeeld met ‘wij zijn van een groot nationaal belang’. Het is ook duidelijk wat hun antwoord zal zijn op de vraag ‘van wie is de lucht’?

De belastingbetaler
Tientallen miljoenen staken de noordelijke belastingbetalers de afgelopen jaren in dit niet levensvatbare vliegveld, in deze ‘essentiële infrastructuur’ . Wat krijgen ze daarvoor terug? Een verdere aantasting van de leefbaarheid van het Noorden? Een door hen zelf gefinancierd rondjes draaiend geluidscircus waar nu al tienduizenden mensen onder lijden? Een parkeerplaats voor KLM toestellen? Als dank aan die belastingbetalers ligt de verlengde landingsbaan er bij als een opgestoken middelvinger.

De aandeelhouders
Jarenlang was er het idee dat de lucht zou dienen om de noorderlingen te verbinden met de rest van de wereld. Deze mooie en romantische gedachte was niet gebaseerd op rationele overwegingen en feiten, maar kostte wel veel geld. En het vliegveld bleek niet levensvatbaar. Nu zitten we met iets in de maag dat miljoenen per jaar kost, hoe nu verder? Kortom, aandeelhouders van dit vliegveld (de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Assen en Tynaarlo en FB Oranjewoud), wat is uw antwoord op de vraag ‘van wie is de lucht?’. Het verspillen van ons belastinggeld in combinatie met de geluidsterreur van dit vliegveld met zijn vliegscholen zal moeten stoppen. Onder verspillen moet ook worden verstaan het vernietigen van belastinggeld door 26 procent van de aandelen van het vliegveld voor 1 euro te verkopen (gemeente Groningen, waar zijn jullie mee bezig?).

Iedere oplossing zal te maken moeten hebben met de mogelijkheden om de noordelijke economie te versterken en het welbevinden van de burgers te vergroten. En iedere oplossing zal bij moeten dragen aan het leefbaar houden en maken van het Noorden en daarmee samenhangend met het verkleinen van de klimaatcrisis die op ons af dendert. Geef ons de lucht boven het Noorden terug!

Hilda Snoeijer uit Glimmen is beeldend kunstenaar.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Vliegende oldtimers Eelde
Geschreven door Ingrid Schenk in DvhN, 19 september 2020   
dinsdag 29 september 2020

Vliegende oldtimers Eelde

Al enige maanden vliegen voortdurend lawaaiige en vervuilende oldtimers van luchtvaartschool Eelde in de lucht. Als jengelende kinderen hoor je ze de hele dag. Van 's morgens 10.00 uur tot 's avonds 22.00 uur. Ook in het weekend. Doordat ze zo laag vliegen, blijft het geluid lang hangen. In ronkende persbijdragen van Groningen Airport Eelde is te lezen dat KLM Flight Academy (samenvoeging van de Martinair vliegschool met die van de KLM) dé luchtvaartschool van Nederland is. Daar verwacht je toch ultramoderne techniek bij? Niets van dat alles. Mijn ervaring als inwoner van Noordlaren is dat dé luchtvaartschool van Nederland voor z'n opleiding voornamelijk vliegende oldtimers gebruikt. Ze hebben wel moderne lesvliegtuigjes, maar die worden helaas nauwelijks ingezet. Als moderne lesvliegtuigjes overvliegen, verneem je dat veel minder. Het kost de maatschappij jaarlijks miljoenen om het vliegveld Eelde open te houden. Daaraan is de bijdrage van de luchtvaartschool verwaarloosbaar. Als dank worden onwonenden van het vliegveld Eelde dagelijks getrakteerd op onophoudelijk irritant lawaai en vervuiling.

Noordlaren, Ingrid Schenk

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Statenfracties over informatie Groningen Airport Eelde: 'Een aanfluiting'
Geschreven door Martijn Folkers, RTVNoord, 22 september 2020   
woensdag 23 september 2020

Statenfracties over informatie Groningen Airport Eelde: 'Een aanfluiting'

 

Verschillende fracties in Provinciale Staten zijn teleurgesteld over de presentatie die de top van Groningen Airport Eelde dinsdag hield. In plaats van dieper op de acht scenario's in te gaan, kregen ze te horen dat ze het visiedocument nog toegestuurd krijgen.

De verschillende fracties in Provinciale Staten hadden verwacht bijgepraat te worden over de opgestelde scenario's. Maar in plaats van een inhoudelijke avond, kregen ze vooral op globale lijn de toekomstvisie te horen.

'Het bleef bij algemeenheden'
'Het was een aanfluiting', zegt Dries Zwart (Partij voor het Noorden. 'Er werden verschillende tijdstippen gecommuniceerd over de avond, de scenario's zelf werden niet besproken en het bleef bij algemeenheden. We moeten nu zelf het visiedocument nog doorlezen, omdat we het nog niet hebben ontvangen. Dit was absoluut niet boeiend.'

Volgens de verschillende statenfracties van GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie en de VVD is het vooral afwachten wat er gaat gebeuren.

'Je gaat er toch met een bepaalde verwachting naar toe', zegt Fredric Geijtenbeek (ChristenUnie). 'We hadden wel iets meer willen horen dan dit.'

Pascal Roemers (PvdA): 'We hebben eigenlijk niet zoveel nieuws gehoord, de scenario's zijn voor ons nog helemaal niet helder.' Robert de Wit (CDA): 'Ik heb in de presentatie echt dingen gemist. We zijn niet veel wijzer geworden over het hoe en wat.'

Investeringsplan
Meest inhoudelijke opmerking waar Groningen Airport Eelde-topman Bart Schmeink mee kwam was de vraag om het resterende bedrag, zo'n 25 miljoen euro, uit het investeringsplan van 46 miljoen, dat de aandeelhouders in 2016 hadden vastgesteld, beschikbaar te blijven houden voor de luchthaven.

Geen uitgemaakte zaak
Voor GroenLinks is dat geen uitgemaakte zaak. 'We hebben in het coalitieakkoord afspraken gemaakt over Groningen Airport Eelde. Om dit geld te heralloceren, wat de directie van de luchthaven ons nu vraagt, hebben we geen afspraken gemaakt. Maar voor ons is dat zeker geen uitgemaakte zaak.'

De VVD, een van de andere coalitiepartijen, ziet dat anders. 'Zoals ik er nu naar kijk is dat een optie. Maar dat zal vast niet zonder slag of stoot gebeuren.'

De rest van de partijen wil eerst de scenario's doorspitten, om over het herbestemmen van het geld een oordeel te vellen.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Groningen Airport Eelde wil geld van het rijk: Luchthaven kan alleen overeind blijven met jaarlijkse
Geschreven door DvhN, 22 september 2020   
dinsdag 22 september 2020

Commentaar VOLE: Oost-Indisch doof

De ‘visie’ van directie en Commissarissen van GAE is dat het Rijk 6 tot 8 miljoen euro aan GAE gaat bijdragen. “Zolang dit onduidelijk is, roepen directie en commissarissen de gemeenteraden en Provinciale Staten op het eerder afgesproken investeringsbedrag van 25 miljoen tot 2026 niet in te trekken”.
Zijn directie en Commissarissen Oost-Indisch doof? In de luchtvaartnota staat over Eelde luid en duidelijk: “Het Rijk ziet de luchthavens als zelfstandige ondernemingen en levert daarom geen financiële bijdrages”.
Er is dus helemaal geen onduidelijkheid. De oproep aan de gemeenteraden en Provinciale Staten is onzinnig. En daar houdt de ‘visie en strategie’ van directie en Commissarissen zo’n beetje op.


 

Groningen Airport Eelde wil geld van het rijk: Luchthaven kan alleen overeind blijven met jaarlijkse injectie van
6 tot 8 miljoen euro


Groningen Airport Eelde (GAE) wil geld uit ‘Den Haag’. De regionale luchthaven kan niet zonder een jaarlijkse injectie van 6 tot 8 miljoen euro van het rijk.

Dat is de boodschap van de Raad van Commissarissen en directeur Bart Schmeink van Groningen Airport Eelde aan de aandeelhouders. Op eigen kracht is het voor de regio financieel en politiek ondoenlijk om de regionale luchthaven nog lang in de benen te houden.

Volgens hen is beheer en vooral de veiligheid van regionale luchthavens van nationale betekenis. Daarbij doemt de vergelijking op met het spoornetwerk van ProRail dat door de Staat wordt gefinancierd.

Sluiting
In het stuk ‘Visie, strategie en toekomst van Groningen Airport Eelde’ roepen directie en RvC de aandeelhouders (de provincies Groningen, Drenthe, de gemeenten Tynaarlo en Assen, FB Oranjewoud) op de handdoek niet in de ring te gooien.

Sluiting van ‘Eelde’ zou gepaard gaan met hoge kosten (38 miljoen euro) en mede door een verlies van werkgelegenheid een strop opleveren van 132 miljoen euro.

Om GAE in de benen te houden, wordt niet langer uitgegaan van veel meer vluchten en passagiers. Gemikt wordt op een bescheiden reizigersgroei en een prominentere positie als nationale opleidingsluchthaven. Ook wordt gekeken naar het ministerie van Defensie, dat ‘Eelde’ zou kunnen gebruiken als een uitwijkhaven voor militaire toestellen.

Onzekerder dan ooit
Alleen met behoud van de regionale luchthaven houdt GAE de huidige bedrijven en de voorzieningen die nu als vanzelfsprekend worden beschouwd vast. Gewezen wordt op de traumahelikopter en de medische- en donorvluchten voor het UMCG.

Vooral door de coronacrisis is de toekomst van de luchtvaart onzekerder dan ooit.
‘Eelde’ zou zich met een rijksbijdrage van 6 tot 8 miljoen per jaar, eigen bedrijfsinkomsten en geld van de aandeelhouders kunnen bedruipen.

Zolang onduidelijk is of het rijk het geld op tafel legt, roepen directie en commissarissen tijdens een speciale bijeenkomst gemeenteraden en Provinciale Staten vanavond op het eerder afgesproken investeringsbedrag van 25 miljoen tot 2026 niet in te trekken. Maar ook dit jaar het exploitatieverlies van twee miljoen euro te accepteren.

Stevige dip na vertrek Nordica
De regionale luchthaven belandde na het vertrek van luchtvaartmaatschappij Nordica in 2018 in een stevige dip. De hubstrategie waarbij passagiers vanuit ‘Eelde’ naar grote luchthavens worden vervoerd om een (verre) reis voort te zetten, is mislukt.

Directeur Schmeink die tijdelijk is aangesteld, werd gevraagd de bakens te verzetten. Toen brak de coronacrisis uit. De commissarissen hopen dat de de aandeelhouders en hun politieke achterbannen GAE nog een kans geven.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
VOLE: 'Lesvluchten zorgen voor te veel overlast'
Geschreven door RTVNoord, 12-9-2020   
dinsdag 15 september 2020

VOLE: 'Lesvluchten zorgen voor te veel overlast'

 

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) trekt in een brief aan Provinciale Staten van Groningen aan de bel over het toegenomen aantal lesvluchten op Groningen Airport Eelde. In de brief wordt het geluid van de lesvliegtuigen van de KLM Flight Academy omschreven als 'irritant repeterend lawaai'.
De brief is ook gestuurd aan de provincies Drenthe en de gemeenten Tynaarlo en Assen, de andere overheidsaandeelhouders van de luchthaven, weet RTV Drenthe.

'Extreme overlast' na fusie vliegscholen

Volgens VOLE geven de lesvluchten 'extreme overlast' voor de inwoners van de tien dorpen rondom Eelde, maar ook voor de omgeving ver daarbuiten. Inwoners van Noord-Groningen hekelden het lawaai van de dalende en optrekkende vliegtuigen al eerder.

De verhuizing van de vliegschool van Martinair van Lelystad naar Eelde zou het aantal lesvluchten en daarmee ook de overlast hebben vergroot, stelt VOLE. Die vliegschool is inmiddels gefuseerd met de KLM Flight Academy, die al op het vliegveld van Eelde gevestigd was.

Geluidsruimte
VOLE vindt ook dat de noordelijke politiek Groningen Airport Eelde veel geluidsruimte heeft gegeven om zo meer commercieel luchtverkeer mogelijk te maken. Maar die geluidsruimte wordt nu vooral ingenomen door de lesvluchten.

De Inspectie Leefomgeving en Transport constateerde in de zomer overigens nog dat Groningen Aiport Eelde de geluidsnormen niet overschrijdt. Ook specifiek bij de circuitvluchten, waar de lesvluchten onder vallen, zijn geen overtredingen geconstateerd, staat in een onderzoeksrapport.

'Gezondheidsschade tot gevolg'
Naast geluidsoverlast kaart VOLE verder in de brief aan dat twaalf van de vijftien lesvliegtuigen verouderd zijn, met gezondheidsschade tot gevolg: 'Het zijn brandstofslurpende vliegtuigen met veel uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Wat het nog erger maakt; deze oude vliegtuigen gebruiken veel loodhoudende benzine.'

In de brief vraagt VOLE de besturen om te stoppen met de plannen om van vliegveld Eelde een opleidingsluchthaven te maken. Ook wordt Gedeputeerde Staten gevraagd om de subsidies aan het vliegveld nog eens tegen het licht te houden, omdat volgens VOLE niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Vliegschool dient geen algemeen belang
Geschreven door Frits Sibers in DvhN, 25 augustus 2020   
dinsdag 25 augustus 2020

Vliegschool dient geen algemeen belangEen vliegschool op Eelde draagt niets bij aan het versterken van de noordelijke economie. De omwonenden zijn de dupe.

Overal staan de meeste vliegtuigen aan de grond. Zo niet bij het vliegveld Eelde.
Hier wordt volop gevlogen. Met lesvliegtuigen wel te verstaan. Alleen al in juni kwam het aantal lesvliegbewegingen uit op 2800.

Bodemloze put
Miljoenen euro’s van belastingbetalers werden er in dit vliegveld gestort. Een kansloos project, een bodemloze put. Willekeurig welke luchtvaarteconoom kan dit op een bierviltje voorrekenen. Maar ja, het behoorde tot de ‘essentiële infrastructuur’. Het werd nooit duidelijk gemaakt wat daarmee werd bedoeld. Misschien was het bijvoorbeeld essentieel om iedere passagier op de schaarse vakantievluchten met ruim 100 euro overheidsmiddelen te subsidiëren?

Ellendig
Maar eindelijk is het nu toch duidelijk geworden wat bedoeld werd met dat ‘essentiële infrastructuur’ ; blijkbaar het uitbreiden van het aantal lesvluchten. Het starten van nog een lawaai-instituut in een dichtbevolkte omgeving. Dit voorjaar is de Martinair vliegschool in z’n geheel van Lelystad naar Eelde verhuisd. Nog meer ellendige lesvliegtuigen. Ellendig: men beschikt nu over vijftien vliegtuigen met een gemiddelde leeftijd van meer dan 20 jaar, waaronder zeer lawaaiige modellen. Dat dit mogelijk is anno 2021. En de bijbehorende geluidsoverlast financieren wij ook nog eens zelf.

Algemeen belang?
De noordelijke aandeelhouders, onze bestuurders, kijken ernaar en laten het gebeuren. De provincies Drenthe en Groningen, de gemeenten Assen en Tynaarlo en tot voor kort de gemeente Groningen maken het mogelijk dat het dienen van het belang van weinigen ten koste gaat van gezonde leefomstandigheden en het welbevinden van velen.

Van een algemeen belang is in de verste verte geen sprake. Op geen enkele wijze draagt de vliegschool bij aan het versterken van de noordelijke economie. Sterker nog, de vliegschool leidt piloten op terwijl op dit moment overal piloten worden ontslagen.
Het zogenaamde geluids-potje van het mislukte vliegveld Eelde is leeg en daarom grijpen vliegscholen hun kans en menen zij dit potje vol te moeten vliegen met hun rondjes draaiende asociale geluidscircus. Daarvoor is het verschijnsel geluids-potje natuurlijk ook bedacht: het legaliseren van gekmakende geluidsoverlast.

De bestuurders staan erbij en kijken er naar en laten het gebeuren. Het wingewest Noord-Nederland kan immers prima gebruikt worden voor het dumpen van nog een vliegschool. Noorderlingen vinden het vliegtuigje kijken vast prachtig: dat die zware dingen in de lucht blijven!

1 euro
Het is nog erger. Nadat de gemeente Groningen er jarenlang miljoenen ingestopt heeft
(‘essentiële infrastructuur’), blijkt haar 26 procent aan aandelen nog maar 1 euro waard te zijn. Groningen verkocht de aandelen, 1 euro!, aan FB Oranjewoud. Jarenlang stop je miljoenen in een project, maar opeens is blijkbaar een kwart van de aandelen nog maar 1 euro waard? Wat is hier aan de hand?

Werd en wordt overheidsgeld hier rechtmatig en doelmatig besteed? Of is er sprake van verwijtbaar onbehoorlijk bestuur?

En als honderd procent van de aandelen van dit vliegveld blijkbaar maar een waarde van 4 euro vertegenwoordigt, moet dan niet de conclusie zijn dat het vliegveld niet levensvatbaar is? En zou dan niet eindelijk eens de stekker eruit getrokken moeten worden? Om vervolgens prachtige alternatieve plannen te maken voor die vele hectares grond die dan vrijkomen. Plannen die wel ten goede komen aan werkgelegenheid, duurzame economische groei, welvaart en welbevinden van de noorderlingen.

Verkwanselen
Bij FB Oranjewoud zijn ze natuurlijk ook niet gek. Voor 1 euro hebben ze 25 procent van dergelijke toekomstige alternatieven in handen. Ze wrijven zich in de handen.

Ik hoop dat er nog raadsleden en gedeputeerden zijn die eindelijk eens de juiste conclusie trekken. En die vooral ook een halt toeroepen aan het verkwanselen van de belangen van de noordelijke burgers. Misschien dat de politieke partijen nog voor de verkiezingen van 2021 ons duidelijkheid willen geven over de keuzes die ze maken en de belangen die ze dienen.
 

Frits Sibers uit Glimmen is bioloog en werkzaam als docent en educatief ontwerper.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 20 van 476

spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.