spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies

Gemeente Groningen blijft verantwoordelijk voor investering in GAE
Geschreven door Andries Ophof, RTVDrenthe, 28 mei 2020   
maandag 01 juni 2020
 
Commentaar VOLE

Andries Ophof van RTV is een steunpilaar van de lobby rond de luchthaven Eelde.
Die lobby roept voortdurend dat de aandeelhouders verplicht zijn de luchthaven in stand te houden. Andries schrijft dat graag op. Toen het Rijk in 2003 afstand deed van haar 80% aandelen liet ze deze ‘instandhoudingsverplichting’ in het contract opnemen. Daarbij werd uitdrukkelijk afgesproken dat deze verplichting zou gelden tot 2015. Sindsdien hoeven aandeelhouders geen cent meer bij te dragen. Maar de lobby gebruikt deze oude bepaling maar al te graag om opnieuw meer geld voor GAE af te dwingen. Burgemeester Koen Schuiling heeft deze bepaling dan ook keurig in de verkoopakte opgenomen, en daar direct aan toe gevoegd dat Oranjewoud “niet tot enige (financiële) - verplichting gehouden zal zijn’.

RTV Drenthe en het Dagblad van het Noorden beweren ook bij herhaling dat de deal met Oranjewoud definitief is. Ook dat is onjuist. De verkoop van aandelen, die in potentie veel waard zijn, is staatssteun. Dat moet gemeld worden bij de Europese Commissie. Ook is het zeer de vraag of de ‘Wet toezicht effectenverkeer’ niet is overtreden. Er had in ieder geval een taxatie moeten plaatvinden. Vroeg of laat zal de Europese Commissie de aandelenverkoop beoordelen. Aangezien er geen verjaringstermijn staat op het overtreden van de staatssteunregels kan de verkoop dus nog worden terug gedraaid.

Dat gaat zeker gebeuren als GAE wordt gesloten en de 240 hectare vrijkomt voor herontwikkeling. Die kans is inmiddels wel erg groot geworden. Het exploitatieverlies werd door de Raad van Commissarissen begin dit jaar op 4,4 miljoen euro geraamd (waarvan 3 miljoen NEDAB dat wordt betaald door de noordelijke belastingbetaler). Dat was voor dat de lijndiensten naar Kopenhagen en Southend stopten en voor de corona crisis. Het verlies loopt dit jaar op tot rond de 6 miljoen. Als de aandeelhouders al bereid zijn dit bij te passen, zal het door de Europese Commissie moeten worden beoordeeld. Die kijkt dan ook even naar de deal met Oranjewoud.


Gemeente Groningen blijft verantwoordelijk voor investering in GAE

De gemeente Groningen mag dan van de aandelen in Groningen Airport af zijn. Van mogelijke tekorten in het afgesproken investeringsprogramma zijn ze nog niet af. Daar zullen de andere aandeelhouders ze aan houden.

Sinds 31 maart is de gemeente geen aandeelhouder meer in de Noordelijke luchthaven. De aandelen, 26% van het totaal, zijn verkocht aan investeringsfonds FB Oranjewoud. Een Fries fonds dat is ontstaan uit de verkoop van de Friesland Bank. Uit die verkoop hebben ze naar verluid zo'n 126 miljoen euro gekregen om te investeren in de Friese economie en in culturele activiteiten.


Friese inbreng in Noordelijke luchthaven
FB Oranjewoud Participaties BV is de eigenaar van de Groningse aandelen. Maar wat de exacte reden is geweest waarom deze private partij de aandelen heeft gekocht, wil FB Oranjewoud niet kwijt. De investeerder is ook eigenaar van uitgeverij NDC met daarin krantentitels als Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad.

Via deze kranten laat voorzitter Jorrit Volkers van FB Oranjewoud weten dat ze met hun kennis meer bedrijvigheid wil ontwikkelen rondom de luchthaven en wil zoeken naar nieuwe toepassingen in de luchtvaart, zoals de toepassing van drones. Verschillende van deze ideeën zijn eerder al door oud havendirecteur Harm Post op papier gezet.


Wob-procedure
Om dit te bereiken hoeven ze als kersverse aandeelhouder in de luchthaven niet te investeren of financiële verplichtingen van de gemeente Groningen over te nemen. Zo is te lezen in de koopakte. Sinds deze week is de akte, na een Wob-procedure, te vinden op de website van de gemeente Groningen.

In 2017 besloten de aandeelhouders van toen, de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen, samen 46 miljoen euro te investeren in 'de toegangspoort voor het Noorden'. Het bedrag is verdeeld over de aandeelhouders en wordt in tien jaar tijd geïnvesteerd.

De stad Groningen zou daarvan bijna 12 miljoen euro inbrengen. Ze besloten uiteindelijk niet verder te gaan dan 6 miljoen vanwege het politieke draagvlak voor deze investering. Ze moeten van dit bedrag nog 1,7 miljoen euro storten. En daar worden ze, nu de aandelen zijn verkocht, aan gehouden. Dit geld is nodig voor investeringen in bijvoorbeeld de nieuwe brandweerkazerne op de luchthaven.


'Wij houden Groningen aan hun verplichtingen'
Maar daarmee is het voor de andere aandeelhouders nog niet klaar. Zo schreven ze vlak voor de definitieve verkoop aan FB Oranjewoud in een brief aan de stad. "Wij en de andere aandeelhouders zullen bij de gemeente Groningen erop aandringen om de verdeelsleutel naar rato van (voormalig) aandelenbezit alsnog te hanteren." Dus mocht het nodig zijn om de volledige 46 miljoen in de luchthaven te steken, dan zullen ze alsnog de zes miljoen die ze niet kregen van de gemeente Groningen opeisen.

FB Oranjewoud Participaties brengt dus, zo zeggen ze zelf, alleen kennis in. Mocht de luchthaven ooit wel winst maken en dividend uitkeren, dan hebben ze daar wel recht op. Maar daar is nog geen zicht op. Het streven van de luchthaven is al jaren om te zorgen dat er geen verliezen worden gemaakt.

In de koopakte is overigens te lezen dat FB Oranjewoud allerlei stukken heeft gekregen om te kijken hoe de financiële situatie van de luchthaven is en hoe de structuur is. Dit om nader onderzoek te doen. Due Diligence in vaktaal. Maar FB Oranjewoud laat weten dit boekenonderzoek niet nodig te vinden.


Luchthaven behouden

Net als de andere aandeelhouders hebben ze de plicht om "zich in te spannen om de luchthaven in stand te houden". Deze belofte deden alle aandeelhouders toen ze in 2003 de aandelen in de luchthaven van het Rijk over namen.

De partij Leefbaar Tynaarlo heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van Tynaarlo over de overdracht van aandelen. Ze vragen zich onder andere af of er geen sprake is van staatssteun nu de aandelen voor een euro door een overheid zijn verkocht aan een private partij.

Stel dat de luchthaven sluit en de grond komt beschikbaar voor andere doeleinden, dan is de waarde veel hoger dan de euro die er voor is betaald. De WOZ-waarde alleen al loopt in de miljoenen. Maar tot op heden is de waarde van de luchthaven niet groot. Er wordt al jaren verlies gedraaid.

Dat is ook wat de gemeente Groningen laat weten: "Partijen stonden niet in de rij voor een overname. Dat had alles te maken met de huidige staat van de onderneming. Daaruit kun je de conclusie trekken dat de aandelen zeker niet veel meer waard zijn dan de betaalde waarde." Eén euro dus.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Kwakkelend Groningen Airport zoekt hulp van overheid en Schiphol
Geschreven door Jan Verbeek in Financieel Dagblad, 17 mei 2020   
dinsdag 19 mei 2020
 
 
Commentaar VOLE

Interim directeur Schmeink is hardleers en blijft maar in de media roepen dat het Rijk moet bijdragen aan de exploitatieverliezen van luchthaven Eelde. Hij moet toch weten dat dat verboden staatssteun is. En hij weet ook dat in de luchtvaartnota staat “Het Rijk ziet de luchthaven als zelfstandige onderneming en levert daarom geen financiële bijdrages. Als er wel bijdrages worden gedaan, bijvoorbeeld door de provincies, dan moet ze zich houden aan de Europese regels voor het verlenen van staatssteun”. Het is de minister kennelijk niet ontgaan dat het huidige steunpakket van de provincies in strijd is met de staatssteunregel. Die 4 tot 7 miljoen euro per jaar die het volgens Schmeink kost om de luchthaven open te houden gaan er dus niet komen. Als de provincies er al toe bereid zijn (niet waarschijnlijk gezien het Coalitieakkoord Groningen, zie voetnoot), zal het in Brussel stranden.


 
 
Kwakkelend Groningen Airport zoekt hulp van overheid en Schiphol
 
 
In het kort

De tijd dringt voor de al jaren kwakkelende luchthaven Groningen Eelde Airport.

Vliegveld verloor dit jaar de laatste lijnvluchten naar Londen, Kopenhagen en Münster.

Directeur Schmeink hoopt op een forse bijdrage van het ministerie van Infrastructuur.


De nieuwe interim-directeur van Groningen Eelde Airport ziet nog wel een toekomst voor zijn al jaren kwakkelende luchthaven, maar dan moet de rest van Nederland wel gaan meebetalen. De miljoenen die het regionale vliegveld jaarlijks uitgeeft aan onderhoud en beheer, moeten voortaan uit een nationale pot worden betaald.

Dat betoogt ceo Bart Schmeink in een gesprek met het FD. Hij noemt de financiële positie van Eelde 'desastreus'.
 
Tijd dringt

De tijd dringt voor Groningen Airport. De regionale luchthaven verloor dit voorjaar de laatste lijnvluchten (met kleine toestellen) naar Londen, Kopenhagen en Münster. Dat kwam door het faillissement van de Britse maatschappij Flybe en omdat er structureel te weinig zakenreizigers kiezen voor Groningen.

Daar kwam medio maart de coronacrisis overheen. Het vliegverkeer is stilgevallen, op wat lesvluchten en medische transporten na. Vakantiemaatschappijen Corendon en TUI zouden onder normale omstandigheden deze zomer wel chartervluchten willen uitvoeren naar vakantiebestemmingen, maar dat zit er voorlopig niet in. 'Mijn hoop is nu gevestigd op het najaar en de winter van 2020/21', zegt de directeur.

Er is inmiddels een reorganisatie in gang gezet. Het bedrijf heeft ook een beroep gedaan op de loonkostensubsidieregeling NOW. Aan de 50 werknemers in vaste dienst is gevraagd verlof op te nemen om de kosten te drukken.
 
Minder reizigers

Schmeink, oud-topman van vervoersbedrijf Connexxion, werd half januari binnengehaald om financieel orde op zaken te stellen en de luchthaven meer bestaansrecht te geven. Hij is net als zijn voorgangers optimistisch en denkt dat de luchthaven op termijn weer 400.000 reizigers kan trekken.

Maar daar is de luchthaven ver van verwijderd. Vorig jaar verloor Groningen bijna een kwart van de ruim 240.000 passagiers, terwijl er toen volop ruimte was voor groei. Het lukte de regionale luchthaven niet om aanbieders van lijnvluchten aan te trekken.

Vier jaar geleden is door de toenmalige aandeelhouders — drie gemeentes en twee provincies — een speciaal fonds opgebouwd om luchtvaartmaatschappijen te verleiden om vluchten uit te gaan voeren van en naar Groningen. Maar dat investeringsprogramma van €46 mln voor de ‘Toegangspoort van het Noorden’ heeft weinig effect gesorteerd.

De gemeente Groningen heeft zijn aandelenpakket van 26% dit voorjaar voor een euro van de hand gedaan aan FB Oranjewoud, een investeerder voor Noord-Nederland. De interim-directeur sluit niet uit dat ook de twee andere gemeenten, Assen en Tynaarlo, hun pakket aandelen zullen afstoten.
 
Alliantie met Schiphol

Schmeink hoopt nu op een forse bijdrage van het ministerie van Infrastructuur om het vliegveld meer lucht te geven. De jaarlijkse kosten van beheer, instandhouding en veiligheid op de kleine noordelijke luchthaven bedragen € 4 mln tot €7 mln per jaar.

De interim-directeur ziet de Nederlandse luchthavens graag als één infrastructureel systeem, met Schiphol als boegbeeld. De exploitatie van Groningen Airport is kostendekkend te maken als de kosten van beheer en instandhouding deel uitmaken van een nationaal systeem, betoogt hij. ‘Vergelijk de functie van luchthavens met het spoor en de bruggen.'

Ook een alliantie met Schiphol zou een ‘logische oplossing' zijn. Schiphol is grootaandeelhouder van Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport. Schmeink: ‘We hebben met Schiphol gesproken. Zij zouden als regisseur de spreiding van vluchten over Nederland kunnen verzorgen. Ceo Dick Benschop snapt dit.' De gesprekken met Schiphol hebben echter geen concreet resultaat opgeleverd.

 

In het Coalitieakkoord Groningen 2019-2023 staat over GAE:

“4.7.1

Groningen Airport Eelde is de regionale luchthaven die bijdraagt aan de ontsluiting van de regio. Het investeringspakket Eelde wordt uitgevoerd conform afspraken, mits uitzicht blijft op het behalen van de doelstellingen van dat investeringspakket zonder overschrijding van de daartoe gereserveerde budgetten. Een tussentijdse evaluatie moet duidelijk maken of er nog potentie is voor een realisatie van robuuste hub verbindingen en substantiële toename van het aantal zakelijke reizigers.”


Klik hier om terug te keren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groningen Airport Eelde pleit voor oprichting van 'ProRail' voor de luchtvaart
Geschreven door VOLE, 15 mei 2020   
zaterdag 16 mei 2020

Commentaar VOLE

Andries Ophof/RTV Drenthe laat GAE directeur aan het woord over de oprichting van 'ProRail' voor de luchtvaart. VOLE vroeg mijnheer Ophof “is het niet de taak van de journalist om even na te denken en door te vragen bij een plan voor een ‘ProRail’ voor de luchtvaart? Het zoveelste plan om de aandacht af te leiden van de mislukkingen. De logische vraag aan mijnheer Schmeink ligt dan toch op ieders lip: Hoe gaat dit luchthaven Eelde redden?
Het antwoord is niet moeilijk. De lijst met 83 opgeheven spoorlijnen sinds 1968 schetst het lot van de luchthaven”.


 

RTV Drenthe, 14-5-2020

Groningen Airport Eelde pleit voor oprichting van 'ProRail' voor de luchtvaart

Groningen Airport Eelde pleit al langer voor de vorming van één luchthavensysteem in Nederland. In dit systeem verdelen alle luchthavens onderling vluchten en verdelen ze op die manier lusten en lasten. Maar als het aan interim-directeur Bart Schmeink ligt gaat dit verder en neemt de overheid de infrastructuur van alle luchthavens over.

De Noordelijke luchthaven heeft een 'position paper' opgesteld waarin ze dit plan beschrijven. Het rapport ligt inmiddels bij minister Cora van Nieuwenhuizen op het bureau. Vrijdag bespreekt zij de nieuwe en langverwachte luchtvaartnota in de ministerraad, zeg maar het toekomstplan van de luchtvaart in Nederland voor de komende jaren. Daarin staat ook welke rol Groningen Airport Eelde heeft. De noordelijke luchthaven hoopt dat de ideeën worden meegenomen.

Minder vluchten, minder lawaai en schoner
Gisteren lekte een deel van de luchtvaartnota al uit via de NOS. Vanwege de coronacrisis wordt de groei van Schiphol de komende jaren fors beperkt. Vliegtuigen moeten schoner worden, minder lawaai maken en het aantal nachtvluchten moet krimpen.

"Als Schiphol, als thuishaven van KLM, langzaam groeit, kan de luchtvaartmaatschappij herstellen van de crisis en wordt de extra ruimte op de luchthaven niet meteen 'ingepikt' door buitenlandse concurrenten", schrijft de NOS.

Volgens Bart Schmeink zal dit betekenen dat luchtvaartmaatschappijen op zoek moeten naar alternatieven. Die zijn te vinden op regionale luchthavens. Juist deze verdeling zou in handen moeten komen van een gezamenlijke organisatie van alle luchthavens in Nederland.

Rijk moet meehelpen bij het in stand houden van een luchthaven
En daar komt nog wat bij volgens Schmeink. "Wat wij bepleiten is dat beheer en instandhouding onder één noemer wordt geplaatst. De Schiphol Group zou heel logisch zijn, omdat zij al 96 procent van alle luchtbewegingen van heel Nederland,"

Het model lijkt op dat van de spoorwegen. Daar is ProRail verantwoordelijk voor aanleg van spoor en het onderhoud er van. De NS en andere bedrijven zorgen voor de exploitatie van het spoor. De exploitatie van de luchthaven blijft volgens Schmeink in de regio. In het geval van Groningen Airport Eelde blijven de aandeelhouders daar verantwoordelijk voor.

Groningen Airport Eelde werkt al een tijdje aan toekomstscenario's. De hub-strategie van een aantal jaren geleden is mislukt en heeft miljoenen gekost. De lijndiensten naar Kopenhagen en München zijn verdwenen. Ook de vlucht naar Londen eindigde vanwege het faillissement van FlyBe. En het aantal vakantievluchten krimpt. Alleen het aantal lesvluchten neemt fors toe.

Coronavirus legt alles stil
Jarenlang is er een veel te rooskleurig beeld gegeven van de ontwikkeling van de luchthaven. Bovendien is de luchtvaartsector de laatste jaren zo aan verandering onderhevig, dat een goede voorspelling bijna niet te maken is. Sinds de uitbraak van het coronavirus ligt alles stil.

"We zouden in mei met de toekomstscenario's komen", zegt Bart Schmeink. "Maar corona heeft de wereld veranderd. We hebben de scenario's in de prullenbak gegooid. Corona gaat de luchtvaart veranderen. Hoe weten we niet. Maar het is wel duidelijk dat vliegen na het coronatijdperk anders zal zijn."

Die verandering zit onder andere in de omvang van de luchtvaart. "Er zijn drie scenario's. De omvang van de luchtvaart wordt tenminste vijf of tien jaar teruggeworpen. Alsof we uit de vorige crisis komen in 2012/2013. Een tweede scenario is dat wanneer er een vaccin komt, mensen weer doen wat ze altijd deden. Dus veel reizen. Een derde scenario is dat luchthavens fundamenteel veranderen door corona met medische checks en medische paspoorten. Goedkoop vliegen zal altijd blijven bestaan, maar voor 45 euro vliegen is er niet meer bij."

Luchtvaartnota
Het plan voor één systeem in de luchtvaart wordt door alle luchthavens in Nederland onderschreven. Het is alleen nog niet duidelijk wie de "systeemeigenaar" is. "Daar ligt een rol voor de politiek en de minister. Maar ook voor de sector zelf. Ik ben voorstander van een systeemeigenaar die echt sturing geeft aan groei, verdeling en de onderlinge samenhang. Wie dat doet maakt mij niet zoveel uit."

Als het Kabinet vrijdag een besluit neemt over de luchtvaartnota, dan is het nog maar de vraag wat er allemaal in staat. Volgens Bart Schmeink best een spannend moment. "Ik hoop dat de systeemgedachte in de luchtvaartnota staat. Vrijdag komt de nota in de ministerraad. Je zal begrijpen dat ik hem van voor tot achter zal spellen."

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Gedoemde redding
Geschreven door Bert Wagendorp, de Volkskrant 4 mai 2020   
maandag 04 mei 2020

Gedoemde redding

Cora van Nieuwenhuizen, KLM's bestbetaalde grondstewardess

AirFrance-KLM moet door de Nederlandse en Franse overheid worden gered. Daarmee is voorlopig ongeveer 10- of 11 miljard euro gemoeid. Daar zal het niet bij blijven, want ook na 2020 ziet de toekomst van de luchtvaart er hulpbehoevend uit. Zondag legde Ties Joosten van het platform FTM in Buitenhof uit waar een flink deel van het steungeld naartoe gaat: naar kerosineboeren en naar Ierse vliegtuigleasemaatschappijen met holdings in fiscale piratennesten. Belastinggeld dat wordt weggesluisd naar belastingparadijzen, het is van een niet te overtreffen ironie.

Joosten was in debat met Jan Paternotte, in de Tweede Kamer namens D66 verantwoordelijk voor de luchtvaart. Paternotte toonde zich voorstander van het redden van KLM. Volgens hem zou een faillissement het grootste in de Nederlandse geschiedenis zijn met als gevolg de grootste ontslagronde ooit: dertigduizend werknemers.


Gedoemde redding
Dat ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Toen Joop den Uyl in 1965 de sluiting van de Limburgse mijnen aankondigde, werkten daar bijna vijftigduizend mensen die even later op straat stonden. In de textielindustrie, de scheepsbouw, bij Philips en bij de banken werden ook tienduizenden mensen ontslagen - misschien niet in één keer, maar dat zal ook in de luchtvaartindustrie niet het geval zijn.

Er zijn in de afgelopen decennia meerdere industrietakken uit Nederland verdwenen, en daar hebben we ons goed van hersteld omdat er andere voor in de plaats kwamen. De overheid voelde zich zelden geroepen bedrijven te redden - Imtech niet, noch Ogem, RSV of DAF - en daarbij vielen in totaal een kleine 70 duizend ontslagen.

Maar hang er twee vleugels aan en alles verandert. De KLM is heilig; 'onze blauwe trots', zei staatssecretaris Cora van Nieuwenhuizen ruim een week geleden tijdens een speciale persconferentie ter gelegenheid van het steunplan. Achtereenvolgens had Van Nieuwenhuizen - KLM's bestbetaalde grondstewardess - het over het 'vitale belang' van het bedrijf, het 'eminente belang', over de 'essentiële schakel' en de 'onmisbare schakel'. Laat KLM omvallen en alle internationale bedrijven rond Amsterdam pakken hun biezen en de hele Nederlandse economie dondert in elkaar - dat worden wij althans geacht te geloven.

Onbewezen stellingen, maar dat doet er niet toe. Geen sector heeft zo'n krachtige lobby als de luchtvaart - misschien op de boeren na, want die zitten met hun eigen lobbyfirma (CDA&FVD Inc.) in de Tweede Kamer en hebben nu een hele provincie overgenomen. Daar staat tegenover dat KLM bijna Kamerbreed wordt gesteund.

Waar blijft de eerste VVD'er die op grond van zijn liberale marktdenken verklaart dat de overheid het bedrijf helemaal niet moet steunen? Waar is de eerste GroenLinkser die zegt dat we hier met een verouderde industrie hebben te maken die niet langer houdbaar is in de duurzame samenleving die de partij voorstaat? Verder dan dat er voorwaarden moeten worden gesteld aan de steun komen ze niet. Vier jaar geleden constateerde de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur al dat het mainportdenken is achterhaald, maar zijn rapport werd weggehoond.

In de cultuur, de retail en de horeca staan veel meer banen op het spel dan bij KLM, maar die sectoren missen een krachtige lobby en kunnen dus de kolere krijgen.

De beroemde investeerder Warren Buffett verkocht vorige week zijn belang van 10 procent in vier grote Amerikaanse carriers. Buffett gelooft niet meer in de luchtvaart.

De Nederlandse staat steunt een gedoemde industrie.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Luchtvaartbelasting
Geschreven door Natuur en Milieu, 26 maart 2020   
vrijdag 01 mei 2020

Luchtvaartbelasting

In Nederland heeft de luchtvaart een uitzonderingspositie als het gaat om het betalen van belasting. Al sinds 1946 is de luchtvaartsector vrijgesteld van BTW op tickets en accijns op kerosine. Deze uitzonderingspositie zorgt voor oneerlijke concurrentie. Voor je vervoersbewijs voor de bus, trein of boot betaal je namelijk wel gewoon belasting. Duurzaam reizen wordt zo minder aantrekkelijk.

Nederland is een van de weinige Europese landen waar nog geen vliegtaks wordt geheven. Volgens vliegmaatschappijen zou zo’n taks passagiers naar buurlanden verjagen en dus ongunstig zijn voor onze economie. Dat klopt niet, want verschillende buurlanden hebben al zo’n vliegtaks. Het Verenigd Koninkrijk heeft bijvoorbeeld al sinds 1995 een vliegbelasting van 173 euro voor een ticket naar een verre bestemming en in Duitsland betalen passagiers vanaf 1 april een vliegtaks van €59,- per ticket voor lange afstanden en €13,- voor korte afstanden. In onderstaande afbeelding is te zien welke vliegtaks andere Europese landen hanteren voor economy en business class voor langeafstandsvluchten:

Vliegbelasting1.jpg
Vliegbelasting2.jpg

Momenteel ligt er in de Tweede Kamer een wetsvoorstel over de Wet op Vliegbelasting. In het voorstel gaat het om een vliegtaks van 7 euro per ticket voor vertrekkende passagiers. Een heffing op tickets is een goede eerste stap, maar er blijkt ook dat er veel meer moet gebeuren om luchtvaart te verduurzamen. Zeven euro is een heel klein bedrag. Helemaal als we dit vergelijken met de landen om ons heen. Je betaalt bijna nog meer voor je kopje koffie op Schiphol…

Er moet een einde komen aan de uitzonderingspositie van de luchtvaartsector en het is tijd dat we deze als normale sector gaan behandelen. Om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet er meer gebeuren. Met 7 euro per ticket schiet het klimaat heel weinig op.

Wij pleiten voor een eerlijke belasting op vliegen. Als alle milieuschade en belastingen namelijk wel zouden worden doorberekend, zou de prijs van een vliegticket gemiddeld 63% hoger liggen dan de huidige prijs. Daarnaast moet er klimaatbeleid komen voor de luchtvaart. Er moet een CO2-plafond komen voor de luchtvaart, die past binnen de klimaatdoelen van Parijs.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
VOLE stapt naar de Raad van State wegens overtredingen Groningen Airport Eelde
Geschreven door Haren de Krant, donderdag 12 maart 2020   
vrijdag 13 maart 2020

Haren de Krant Donderdag 12 maart 2020

 

VOLE stapt naar de Raad van State wegens overtredingen Groningen Airport Eelde

Door: Redactie

 

VOLE houdt Groningen Airport Eelde in de gaten. Ooit ontstond de vereniging om weerstand te bieden tegen de lawaaioverlast van overvliegende vliegtuigen. De harde kern van VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde) woonde toen in Glimmen en omgeving. Met onverminderde ijver controleert men of de luchthaven zich aan de regels houdt en waar mogelijk probeert VOLE aan te tonen, dat de luchthaven geen bestaansrecht meer heeft.

In het kader van controle houdt VOLE bij of de luchthaven zich wel houdt aan de spelregels. Zo is het vliegveld van 23.00 uur tot 6.30 uur gesloten en mag er dus niet worden gevlogen. VOLE heeft in 2018 en 2019 meerdere keren geconstateerd dat in de ‘verboden uren’ toch vliegtuigen zijn vertrokken of gearriveerd. Men diende daarover klachten in, die uitmondden in een rechtszaak in Groningen.

Inzet
Het ging o.a. om een vlucht op 27 mei, die na 23.00 uur arriveerde en een vlucht op 1 juli 2018 toen een vliegtuig met voetbalsupporters na 23.00 uur het luchtruim koos. VOLE merkte dat het ministerie niet wilde optreden tegen de luchthaven en deed daarom in 2018 een direct appèl op de minister om te handhaven. Dat verzoek werd afgewezen, aldus VOLE. Daarop stapte men naar de rechter en daar gaf het ministerie toe dat de overtredingen inderdaad hadden plaatsgevonden. De directie van de luchthaven, zo stelt VOLE, was het met de minister niet eens en daar bleef het bij. Volgens VOLE stonden deze incidenten niet op zichzelf en werd er in 2018 en 2019 geregeld de hand gelicht met de sluitingstijden. “Nordica kreeg van de luchthaven in strijd met de regels toestemming voor 6.30 uur te vertrekken. Daarbij werden omwonenden in hun slaap gestoord door de gierende motoren van warmdraaiende en taxiënde toestellen”, zegt een woordvoerder van VOLE.

Op 20 januari haalde VOLE voor de rechtbank bakzeil. De rechtbank was het eens met het ministerie van IL&T (Inspectie Leefomgeving & Transport), die stelde dat het draaien van motoren en het taxiën niet valt onder de ‘verboden bewegingen’ tussen 23.00-6.30 uur. Voor VOLE is de maat vol. Men is het zo hardgrondig oneens met de rechtbank, dat men nu een beroep heeft ingesteld bij de Raad van State om haar gelijk te halen.

Motieven van VOLE om door te gaan
In een verklaring voor haar vasthoudendheid stelt VOLE: “Het gaat om een principiële zaak die ook gevolgen heeft voor de handhaving van de sluitingstijden bij andere luchthavens. Daar komt bij dat luchthaven Eelde herhaaldelijk en systematisch overtredingen begaat en de aanwijzingen en berispingen van de minister niet accepteert. Het door de minister opgelegde ‘plan van aanpak met daarin opgenomen verbeteracties om herhaling te voorkomen’ is nog steeds niet door de luchthavendirectie ingediend.”

Klik hier om het Hoger beroepschrift van VOLE te bekijken

Klik hier om het persbericht van VOLE te bekijken  

Klik hier om het artikel in Haren de Krant te bekijken 

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Coalitiefracties in Staten niet overtuigd na bijpraatsessie Groningen Airport Eelde
Geschreven door RTVNoord, 25 februari 2020   
dinsdag 25 februari 2020

Coalitiefracties in Staten niet overtuigd na bijpraatsessie Groningen Airport Eelde

 
Eerst zien, dan geloven. Dat zeggen de drie coalitiefracties GroenLinks, PvdA en ChristenUnie in Provinciale Staten na een bijpraatsessie van Groningen Airport Eelde.


 
De nieuwe topman Bart Schmeink probeerde maandagavond uit te leggen dat er 'realistische scenario's' op tafel komen. Maar hij overtuigde de partijen allerminst.

GroenLinks-fractievoorzitter Hendri Meendering somt het op: 'We hebben de baanverlenging gehad, we hebben drie jaar geleden een fors bedrag beschikbaar gesteld. We hebben in het coalitieakkoord gesteld: geen extra geld naar Groningen Airport Eelde, eerst maar eens de scenario's afwachten.'

Tekort van 1,4 miljoen in 2020
In 2016 werd afgesproken dat de aandeelhouders gezamenlijk 46 miljoen zouden investeren gedurende een periode van tien jaar. Groningen Airport Eelde kon dan in 2026 zelfstandig verder, zo was de gedachte.

Maar omdat Eelde als hubverbinding niet slaagde, zijn de investeringen 'on hold' gezet. Groningen Airport Eelde verwacht een tekort van 1,4 miljoen over 2020. Wat Meendering betreft wordt dat tekort niet uit de pot van 46 miljoen euro betaald.

'Die gelden zijn daar niet voor bedoeld', vervolgt hij. 'Er zijn toen keuzes gemaakt voor een aantal investeringen, maar niet voor exploitatie. Eelde zal kritisch moeten kijken naar de bedrijfsvoering om op korte termijn een rendabel bedrijfsmodel neer te zetten.'

Onduidelijkheid
PvdA-voorman Gert Engelkens is eveneens niet overtuigd. 'Ik moet het allemaal nog zien. Aan de ene kant wordt gezegd: 'We komen met realistische scenario's. Aan de andere kant wordt gezegd: er is veel onrust in de luchtvaartwereld en dat geeft veel onduidelijkheid. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?' Verder maakt hij zich zorgen over dat tekort van 1,4 miljoen euro.

ChristenUnie-voorman Fredric Geijtenbeek geeft aan dat de ChristenUnie eveneens worstelt. Zijn collega-Statenlid en partijgenoot Bernadette van den Berg uit Drenthe is verbaasd dat de luchthaven niet meer inzet op hubverbindingen.

'Gran Canaria gaat goed'
'We hebben toen een investering gedaan voor tien jaar. Toen waren er hele andere geluiden. Snapt u dat dat contrair is aan de oproep die ons eerder is gedaan?', vraagt ze aan Eelde-topman Schmeink.

Schmeink probeert vertrouwen te kweken door aan te geven dat de vakantievluchten naar Guernsey en Bodrum en Gran Canaria een hoog rendement behalen en geld opleveren voor de luchthaven. Daarnaast hoopt hij vanuit de luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur aanknopingspunten te vinden voor een toekomst voor Groningen Airport Eelde.

Te dun
Voor Meendering is dat allemaal te dun. 'Het is later dan 5 voor 12. Of het al over 12 is weet ik niet, maar het zit er wel heel dicht bij.'

De GroenLinks-fractievoorzitter is klip en klaar over extra geld voor het vliegveld: dat komt er niet. Volgens Meendering is het een harde afspraak: 'Mocht die vraag op tafel komen, dan worden dat stevige gesprekken', is de fractieleider van de grootste coalitiefractie zonneklaar.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Er is wel degelijk een toekomst voor Airport Eelde
Geschreven door Jan Wittenberg in DvhN, 21-2-2020   
zaterdag 22 februari 2020

Opinie: Er is wel degelijk een
toekomst voor Airport Eelde


Naïviteit en opportunisme strijden om voorrang bij Luchthaven Eelde, maar er is hoop. Met de huidige subsidie kunnen er op het terrein mooie dingen gedaan worden.


Omwonenden van Groningen Airport Eelde hebben de laatste vijftig jaar vele plannen en strategische doelen voor de luchthaven langs zien komen. Steeds als een plan mislukte, werd een nieuw doel geformuleerd: ‘bulder’-testbaan (1968), vrachtluchthaven (1990), Fokkerfabriek (2000), baanverlenging (2012), hub-verbindingen (2016). Allemaal mislukt. De bodem van de kas is weer in zicht. Dus is er een nieuw strategisch doel: elektrisch vliegen.

Alle plannen hebben gemeen dat ze slecht onderbouwd waren, voortkwamen uit politiek opportunisme en steeds meer geld opslokten. Alle ‘kansen’ die het management steeds weer ziet, hebben een steeds beperktere levensduur. Ze worden bedacht om de politiek onder druk te zetten opnieuw met publiek geld het vliegveld te redden.


Elektrisch vliegen

Nu gaat Eelde het dus helemaal maken met elektrisch vliegen. Deskundigen weten dat de experimenten daarmee pas over 10 à 20 jaar (misschien) resultaten zullen opleveren. Niet iets wat het verlies van Eelde gaat verminderen. Wederom kijkt men niet verder dan de provinciegrens. Op luchthaven Teuge, tussen Apeldoorn en Deventer, is het Dutch Electric Aviation Centre (DEAC) gevestigd. Hierin werken vier kennisinstituten samen onder leiding van de TU Delft.

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat die naar Eelde zouden komen. En nog minder dat dit geld oplevert om Eelde open te houden. Hoe naïef zijn de politici die denken dat elektrisch vliegen de oplossing is voor Eelde? Hoe opportunistisch zijn de politici die vinden dat 100 euro subsidie op ieder vakantieticket hetzelfde is als subsidie op openbaar vervoer? En wat te denken van de volksvertegenwoordiger die meent dat het bedrijfsleven wel zal meebetalen, ook al dragen ze nu geen cent bij?

De luchthaven grijpt zich nu weer vast aan een andere strohalm: de nieuwe Luchtvaartnota. Men hoopt dat daarin staat dat Nederlandse luchthavens samen één systeem vormen. Maar lost dat iets op? De minister zei tijdens haar bezoek op 10 februari: „U moet zich niet rijk rekenen”.


Niet rendabel

De nieuwe directeur is stellig, want hij ziet een ‘economische wetmatigheid’ (RTV Drenthe, 12 februari): „Als Schiphol vol raakt, komen ze vanzelf naar Eelde”. Maar waarom kiezen luchtvaartmaatschappijen dan nu niet voor Eelde? Om de simpele reden dat dit niet rendabel is. En het zal ook niet rendabel worden, nog los van het feit dat de lowcost carriers geen geld opleveren.

Tijd dus voor een visie op een transformatie van het luchthaventerrein: 200 hectare omgeven door kleinschalig cultuurlandschap, grenzend aan de landgoederenzone en vlak bij de A28. Een transformatie die een veelvoud aan werkgelegenheid zal opleveren. Met de 10 miljoen euro gemeenschapsgelden per jaar die het nu kost om het vliegveld open te houden, kunnen maatschappelijk verantwoorde projecten worden gesteund mét economisch nut en minder milieuschade. Er is een toekomst voor Eelde.

Jan Wittenberg is voorzitter van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE).

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Aandeelhouders schrikken: is noodlijdende luchthaven Eelde nog wel te redden?
Geschreven door DvhN, 31 januari 2020   
zondag 02 februari 2020

Commentaar VOLE

Eindelijk enig beweging. Dit komt voor ingewijden niet als een verrassing.
VOLE informeerde de raads- statenleden al maanden geleden dat de liquiditeit niet meer voldoende is om de luchthaven open te houden.

Men spreekt van een ‘tekort van 1,3 miljoen’. Dat is een vertekening van het werkelijke exploitatietekort. Dat is 4,3 miljoen. De 3 miljoen subsidie die de luchthaven krijgt voor de brandweer/security moeten worden opgeteld bij exploitatietekort. Dat Bijl zegt “we willen weten hoe groot de verliezen zijn" is een schande. Hij wist al maanden dat er een tekort van meer dan 4 miljoen aan zat te komen. En Bijl weet ook dat dat is veroorzaakt door het manipuleren van de feiten en het publiek toen hij samen met collega Brouns het investeringsscenario er doordrukte in de provinciale Staten van Drenthe en Groningen.

 

 

Aandeelhouders schrikken: is noodlijdende luchthaven Eelde nog wel te redden?


De aandeelhouders van Groningen Airport Eelde willen helderheid over de tekorten voor de komende jaren. Dan bepalen ze of ze in het vliegveld blijven investeren.

Groningen Airport Eelde (GAE) leed afgelopen jaar een verlies van 315.000 euro en stevent dit jaar af op een tekort van ruim 1,3 miljoen euro. De vijf aandeelhouders - de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo - zijn bezorgd over de toekomst van de noordelijke luchthaven.

De komende twee tot vier jaar verwachten directie en raad van commissarissen (rvc) ook forse verliezen in de exploitatie van het vliegveld. Volgens de aandeelhouders is het onduidelijk wat dit betekent voor de liquiditeitspositie van de luchthaven. ,,We willen weten hoe groot de verliezen zijn”, zegt de Drentse gedeputeerde Cees Bijl.


Alle toekomstscenario’s doorrekenen

De aandeelhouders willen dat de directie en rvc hen voor de zomer meerdere toekomstscenario’s voorleggen en doorrekenen. Daarbij mag geen scenario worden uitgesloten, ook het dichtdraaien van de geldkraan niet.

Pas dan willen de aandeelhouders bepalen of ze het vliegveld blijven steunen met de 46 miljoen euro die ze voor tien jaar voor GAE hebben uitgetrokken. Daarvan is al 15,5 miljoen besteed.

„Het vraagt van alle aandeelhouders een heroverweging van hun positie”, schrijven de aandeelhouders in een voorstel aan Provinciale Staten en gemeenteraden. De Staten en gemeenteraden worden 11 en 24 februari bijgepraat over de stand van zaken door de leiding van Eelde.


Groningen praat over overname aandeel

De gemeente Groningen heeft een nieuwe gegadigde voor haar aandeel in Groningen Airport Eelde. De stad zoekt al twee jaar een overnamekandidaat voor haar belang van 26 procent in de luchthaven. Er dienden zich ook wel gegadigden aan en een daarvan deed de gemeente ook een aanbod, maar de gesprekken ketsten af op een te hoge vraagprijs. Binnenkort praat Groningen alsnog vertrouwelijk met ,,een andere geïnteresseerde partij’’, schrijven B en W nu aan de raad in een toelichting op de financiële situatie in Eelde.


Geen extra geld brandweerkazerne

De aandeelhouders stemmen gezien de benarde positie van de luchthaven niet in met geplande investeringen voor komend jaar. Zo vroegen directie en raad van commissarissen een half miljoen euro extra voor een nieuwe brandweerkazerne, boven op de gereserveerde 2,5 miljoen.

De aandeelhouders willen meer informatie waaruit blijkt dat de nieuwbouw vanwege de veiligheid noodzakelijk is. Ze zijn daar nu niet van overtuigd.

Groningen Airport Eelde wacht met smart op de nieuwe luchtvaartnota van het Rijk, waarin de groeimogelijkheden van de zes burgerluchthavens in ons land zijn vastgelegd. Waar Schiphol, Eindhoven en Rotterdam aan de limiet van hun groei zitten, is er nog ruimte op Eelde en Maastricht.

Het nieuwe Lelystad Airport zou de vakantievluchten van Schiphol moeten opvangen, maar de stikstofproblematiek houdt de opening tegen.


Internationaal opleidingsvliegveld

Eelde ziet zich in de toekomst als een internationaal opleidingsvliegveld voor verkeersvliegers. De KLM Flight Academy is er al gehuisvest en breidde vorig haar uit met de overname van de vliegschool van Martinair.

Ook hoopt Eelde de luchthaven te worden voor dronevliegen, voor onderhoud en reparatie van vliegtuigen en voor goederenoverslag.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Voormalig baas Connexxion begonnen als interim-directeur Airport
Geschreven door RTVNoord, dinsdag 14 januari 2020   
woensdag 15 januari 2020

Voormalig baas Connexxion begonnen als interim-directeur Airport

Voormalig directeur van busvervoerder Connexxion Bart Schmeink is begonnen als tijdelijk directeur van Groningen Airport Eelde. Schmeink werd in december al voorgedragen door de Raad van Commissarissen.

Behalve oud-directeur van Connexxion, is Schmeink ook strategisch directeur van Ebusco, de leverancier van de 64 Chinese elektrische bussen die in Groningen en Drenthe rijden. Daarvoor was hij nog directeur van de Amsterdamse vervoersmaatschappij GVB.


Luchtvaartnota
Eén van de projecten waarmee de interim-topman zich bezig gaat houden is de Luchtvaartnota waar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan werkt. Dat bepaalt grotendeels hoe vliegvelden zich kunnen ontwikkelen in de periode van 2020 tot 2050.

'Met die Luchtvaartnota zal Groningen Airport Eelde een rol blijven spelen in de luchtvaart in Nederland. Ik heb er zin in om samen met het team de kansen voor de luchthaven in kaart te brengen en te benutten', aldus Schmeink.


Opvolger Van de Kreeke

Schmeink volgt Marco van de Kreeke op. Die vertrok in november, nadat de aandeelhouders van de luchthaven aangaven dat ze de voorman weg wilden hebben.

Onder Van de Kreekes leiding werd onder meer een zogeheten hub-verbindingen tussen de noordelijke luchthaven en Kopenhagen en München gelanceerd. Het vliegveld kondigde dit aan als de 'poort naar de rest van de wereld'. Vanaf Eelde konden via deze twee vliegvelden vele bestemmingen over de wereld worden bereikt.

Deze verbindingen stopten na tweeënhalf jaar (Kopenhagen) en negen maanden (München), omdat vliegmaatschappij Nordica de kosten niet gedekt kreeg.

Commentaar VOLE
Bij commissarissen en directie van de luchthaven wil het nog niet doordringen dat de Luchtvaartnota echt niet de oplossing gaat brengen. Ze kunnen kennelijk niets beters bedenken. Wat er ook over Eelde in de Luchtvaartnota zal staan, de minister kan luchtvaartmaatschappijen niet dwingen vanaf Eelde te vliegen. En ze vliegen niet omdat er op Eelde te weinig verdiend wordt.
Het is natuurlijk zeer treurig dat GAE niets anders weet te bedenken dan “we houden ons bezig met de Luchtvaartnota”. De regio geeft 3 miljoen euro belastinggeld aan de luchthaven en nog een keer 3 miljoen euro komt van het Rijk voor luchtverkeersleiding, douane en marechaussee. En dat bij gemiddeld 245 passagiers per dag (178.000 passagiersbewegingen/2/365). De meeste bushaltes verwerken meer passagiers.
En ja..... de 89.000  passagiers die van Eelde vertrekken krijgen een subsidie van
€ 67,40  per ticket (niet meegerekend de tientallen miljoen voor baanverlenging, brandweerkazerne, vertrekhal, routefonds, etc..)

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 20 van 459

spacer
© 2020 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.