spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies

Wat u nog moet weten over vliegveld Eelde
Geschreven door Jasper Been en Paul Elhorst in Dagblad van het Noorden, 31 oktober 2016   
dinsdag 01 november 2016

Wat u nog moet weten over vliegveld Eelde

 

Raadsleden en Statenleden moeten beslissen over de toekomst van Groningen Airport Eelde. Maar zijn de cijfers van de rapporten waarin de verschillende scenario's zijn doorgerekend wel betrouwbaar?

De vliegtuigen voorgoed aan de grond houden of van Eelde een 'toegangspoort van het Noorden' maken? Voor die keuze, die gepaard gaat met een investering van maximaal 46 miljoen euro, staan bestuurders van betrokken gemeenten en provincies. De gevolgen van de scenario's afbouwen en investeren zijn doorgerekend in vijf rapporten die uitmonden in een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA).
    Wij denken echter dat er in deze MKBA fouten zijn gemaakt. Een ieder die de analyse heeft doorgenomen is opgevallen dat het gedomineerd wordt door reistijdbaten. Dit is de tijdwinst die een Noord-Nederlander behaalt wanneer hij of zij vanaf Eelde kan vliegen en niet naar Schiphol, Lelystad of Bremen hoeft uit te wijken. Deze cijfers zijn echter onrealistisch hoog. Dit komt doordat geen correctie is gemaakt voor zogenaamde transitpassagiers. Dit zijn passagiers die wel op Eelde landen, maar voor wie dit niet de eindbestemming is, en dus doorvliegen. Het gaat om 40.000 tot 80.000 passagiers op een totaal van 220.000 tot 409.000.
    Verder is men ervan uitgegaan dat álle passagiers Noord-Nederlanders zijn. Natuurlijk zijn er andere Nederlanders en buitenlandse toeristen die gebruik maken van de luchthaven. Is het investeringsscenario niet juist bedoeld om meer buitenlandse toeristen of zakenreizigers aan te trekken? Aan deze passagiers mogen in een Noord-Nederlandse MKBA geen reistijdbaten worden toegerekend.
    Kanttekeningen zijn ook te plaatsen bij de werkgelegenheidscijfers. Beide scenario's hebben nagenoeg dezelfde netto impact op werkgelegenheid: plus 138 fte bij investeren en min 136 fte bij afbouwen. De MKBA concludeert vervolgens echter dat investeren 6,2 miljoen euro aan maatschappelijke baten oplevert, terwijl afbouwen 18,9 miljoen kost. Vreemd genoeg wordt ook gesteld dat bij afbouwen slechts 51 fte aan personeel (exclusief luchtverkeersleiding) hoeft af te vloeien. Het vermoeden rijst dat de maatschappelijke kosten van afbouwen wel eens veel lager kunnen zijn dan de gestelde 18,9 miljoen.
    In het investeringsscenario wordt 10 miljoen euro in een fonds gestopt voor de ontwikkeling van nieuwe routes. Dit geld is bedoeld voor een tegemoetkoming aan de nieuwe vervoerder voor opstartverliezen en een half miljoen euro per jaar aan marketing per nieuw opgezette route. Momenteel telt Eelde elf bestemmingen en 220.000 passagiers. Wanneer men in 2026 wil verdubbelen naar 409.000 passagiers, lijkt het aantal bestemmingen dus ook te moeten verdubbelen. Maar als men zoveel nieuwe routes wil opstarten en ook de vervoerders wil compenseren voor opstartverliezen, is een routefonds van 10 miljoen euro waarschijnlijk niet toereikend.
    Tenslotte merken wij op dat eventuele kosten voor luchtverkeersleiders achterwege zijn gelaten. Deze betaalt Eelde nu niet zelf en daar wil Den Haag verandering in brengen. Omdat deze kosten 2 miljoen euro per jaar bedragen en Eelde dat momenteel niet zelf kan opbrenegen, krijgt het vliegveld tot 2020 om kosten te besparen. De kans is groot dat Eelde vanaf 2020 zelf met deze 2 miljoen per jaar over de brug moet komen. In de MKBA is deze bijdrage niet meegenomen.
    Onze conclusie is dat de uitkomsten van de scenario's afbouwen en investeren een stuk dichter bij elkaar liggen dan dat zij nu suggereren. Laat duidelijk zijn dat dit schrijven op geen enkele manier de interpretatie van de rapporten wil beïnvloeden. Interpretatie is voor de politici. In een debat met zo veel emotie zijn zij echter wel gebaat bij betrouwbaardere cijfers.

 

Jasper Been is voorzitter van Dwars GroenLinkse jongeren in Groningen
Paul Elhorst is hoogleraar regionale economie aan de RUG

 

 

 

 

 

 

 

 
Steun voor Eelde geen gelopen race
Geschreven door Arnoud Bodde, Johan de Veer in Dagblad van het Noorden, do. 27 oktober 2016   
zondag 30 oktober 2016
Steun voor Eelde geen gelopen race
Een meerderheid in Provinciale Staten van Drenthe is bereid om te investeren in Groningen Airport Eelde. De Groninger Staten zijn nog niet zover.

De politieke fracties in Drenthe willen eerst duidelijk uitgelegd krijgen hoe urgent de situatie is. Moet echt voor het einde van het jaar al een besluit worden genomen? Die vraag werd gisteren in Drenthe niet beantwoord door gedeputeerde Cees Bijl (PvdA). Zijn CDA-collega in Groningen Patrick Brouns kreeg soortgelijke vragen en zei: ,,Volgend jaar heeft Groningen Airport Eelde nog 2,4 miljoen euro. Daarna komt de bodem van de kas in zicht.’’

Veel Statenleden hadden maandag tijdens een informatiebijeenkomst in Martiniplaza geluisterd naar het betoog van Jan Wittenberg, voorman van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE). Hij zei: ‘U hebt geen haast. U hoeft voor 2018 geen besluit te nemen.’ De verantwoordelijk bestuurders van Drenthe, Tynaarlo, Assen en Stad en provincie Groningen zullen op dat punt nog met een goed onderbouwd verhaal moeten komen. Daarnaast zit de komst van luchthaven Lelystad, gepland in 2018, veel partijen dwars.

Ook de PvdA in Drenthe, een van de coalitiepartijen, ziet Lelystad als een bedreiging voor Eelde. ,,Is het niet verstandiger om eerst te zien wat het effect van de opening van Lelystad is?’’, vroeg Statenlid Ronald Koch. Hij zei wel voorstander te zijn van een forse investering. ,,Continueren zoals het nu gaat, is enkel pappen en nathouden.’’ Maar zijn partij stelt voorwaarden aan een investering van tientallen miljoenen euro’s. Zo wil ze betrokkenheid van Friesland, op dit moment geen aandeelhouder van de luchthaven, en een stevige financiële bijdrage van het bedrijfsleven. Dat laatste punt heeft de steun van de VVD. De liberalen willen flink aan de slag met Eelde. ,,We moeten ophouden het voortbestaan telkens ter discussie te stellen’’, zei Johan Baltes.

De Drentse coalitiepartners CDA en ChristenUnie spraken hun steun uit, maar legden een bommetje onder de directie en de raad van commissarissen. In de ogen van het CDA hebben die de afgelopen jaren ‘gefaald’ om van de luchthaven een succes te maken. ,,Dus is nu de vraag: welke competenties zijn nodig om de kans van slagen van een investeringsscenario zo groot mogelijk te maken’’, zei Siemen Vegter (CDA). Ook de VVD in Groningen stelt specifiek het functioneren van de GAE-directie ter discussie.

In de Groningse Staten zijn de coalitiepartijen SP en GroenLinks nog niet te porren voor een miljoeneninvestering in de luchthaven. Ze wantrouwen onderzoeken ‘met een hoog wensdenken gehalte’ en zijn voor uitstel. Andere partijen hebben nog vragen en houden de kaarten voor de borst. De Partij voor de Dieren is er al uit. Het is en blijft nee.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Onderzoek: 'Sluiten Groningen Airport Eelde is duurste optie'
Geschreven door RTVNoord, 6 oktober 2016   
donderdag 06 oktober 2016

Onderzoek: 'Sluiten Groningen Airport
Eelde is duurste optie'

plaatje GAE RTVNoord.jpg

 (Foto: FPS/Jos Schuurman)

 

Het sluiten van Groningen Airport Eelde kost meer dan investeren in de luchthaven. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden.

De afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar de toekomst van de luchthaven. Daarvoor zijn drie scenario's tegen het licht gehouden: Investeren, niets veranderen en het sluiten van het vliegveld.

Banenverlies
Stoppen met de luchthaven betekent dat banen verdwijnen en dat het vestigingsklimaat verslechtert. Uiteindelijk kost dit volgens de onderzoekers 89 miljoen euro. Dit komt onder meer door banenverlies en het afkopen van exploitatiecontracten.

Investeren in de luchthaven kost volgens de krant 46 miljoen euro. Dit gaat onder meer zitten in kosten voor een opknapbeurt, beveiliging en het aantrekken van luchtvaart-maatschappijen. Dit moet ervoor zorgen dat er over tien jaar tot 407.000 mensen gebruikmaken van Eelde.

Kosten bij niets doen

Als de luchthaven niets doet, zal het aantal passagiers geleidelijk afnemen. Daardoor verslechtert uiteindelijk het vestigingsklimaat in het Noorden. Hierdoor lopen de kosten op tot 51 miljoen euro.

De onderzoeken zijn gedaan door de aandeelhouders. Dat zijn de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo. De resultaten worden donderdagmiddag officieel gepresenteerd.

Klik hier voor commentaar VOLE op dit bericht van RTVNoord

 

 

 

 

 

 

 

 
In december duidelijkheid over toekomst vliegveld Eelde
Geschreven door RTVNoord, 6 oktober 2016   
donderdag 06 oktober 2016

In december duidelijkheid over toekomst vliegveld Eelde

Persconferentie 5 aandeelhouders GAE.jpg 

 De vijf aandeelhouders van vliegveld Eelde (Foto: RTV Noord/Goos de BoerNog voor het einde van het jaar nemen de aandeelhouders een besluit over de toekomst van Groningen Airport Eelde. Er wordt dan gekozen uit drie scenario's.

Die komen naar voren uit een onderzoek naar de toekomst van de regionale luchthaven. Eén van de mogelijkheden is de uitbouw van het vliegveld met forse investeringen. Berekend is dat sluiting duurder is.

Andere opties

Een andere optie is afbouw tot een vliegveld voor alleen vakantievluchten, zonder groeimogelijkheden. Of de stekker gaat eruit en dat kost volgens de onderzoekers alleen al 89 miljoen euro.

De aandeelhouders worden gevormd door de gemeenten Groningen, Tynaarlo en Assen en de povincies Groningen en Drenthe. Zij presenteerden donderdag op het Drentse provinciehuis in Assen het onderzoek naar de toekomstmogelijkheden.

Haast geboden
In december dit jaar hakken ze de knoop door. Er is haast geboden vanwege de financiële situatie van het vliegveld. Ook dit jaar wordt een tekort van ruim één miljoen euro verwacht. Verder willen de aandeelhouders het personeel snel duidelijkheid geven.

De verantwoordelijke bestuurders willen zich nog niet uitlaten over hun eigen voorkeur. 'Dat is aan de gemeenteraden en Provinciale Staten van de beide provincies. Wat ik zelf de beste optie vind? Daar zeg ik nog niets over', aldus de Groningse CDA-gedeputeerde Patrick Brouns toe.

Colllega-akkoord

De discussie in Provinciale Staten van Groningen kan spannend worden. Zo staat in het college-akkoord dat er niet structureel geld voor het vliegveld wordt bijgelegd. 'Ik spreek me daar niet over uit. Het woord is nu aan de staten', is het enige dat Brouns daarover kwijt wil.

Ook de Groningse VVD-wethouder Joost van Keulen houdt zich op de vlakte. 'In mijn hoofd heb ik misschien wel een voorkeur, maar het geeft geen enkele pas om me nu uit te spreken.'

Informatiebijeenkomst
Voordat de politiek spreekt, is het woord aan de inwoners van Noord-Nederland. Zij krijgen tijdens een informatiebijeenkomst op 24 oktober in MartiniPlaza in Groningen de kans zich uit te spreken over de drie scenario's. Ook kan er digitaal gereageerd worden op de site.

Klik hier voor commentaar VOLE op dit bericht


 

 

 

 

 

 

 

 
'Overheid moet deel Groningen Airport Eelde overnemen'
Geschreven door RTV Noord , donderdag 15 september 2016   
maandag 19 september 2016
'Overheid moet deel Groningen Airport Eelde overnemen'

  plaatje GAE RTVNoord.jpg
 
 
Groningen Airport Eelde moet worden opgesplitst in twee bedrijven. De overheid moet verantwoordelijk worden voor de infrastructuur, zoals de start- en landingsbaan, en het vliegveld moet de exploitatie op zich nemen. Met dat voorstel komt de Belgische luchthavendirecteur Marcel Buelens.
Dat meldt RTV Drenthe.


Buelens sprak in Groningen tijdens een congres over de toekomst van regionale luchthavens. Het congres is een initiatief van een aantal ondernemers in de aanloop naar de discussie in de Drentse en Groningse politiek over de toekomst van de luchthaven.

Eelde heeft te maken met oplopende miljoenentekorten, waardoor de bodem van de schatkist in zicht komt. Er wordt nu gekeken wat de consequentie is van bijvoorbeeld sluiting, doorgaan zoals nu of financiële steun van de overheid.

Eelde ombouwen naar Belgisch voorbeeld
Volgens Buelens, directeur van de luchthavens in Oostende en Antwerpen, geeft een splitsing van de taken lucht. 'Infrastructuur komt in je boeken, moet je onderhouden en afschrijven. Dat tikt aardig door in je balans. De overheid verhuurt de infrastructuur tegen een marktconforme prijs aan de luchthaven. Dan kom je er allebei goed uit.'

Infrastructuur is behalve de start- en landingsbaan ook de gebouwen en het omliggende terrein.

Volgens oud-directeur van Rotterdam The Hague Airport, Roland Wondolleck, is het nu tijd om door te pakken. Wondolleck liet de zaal weten dat er volgens hem voldoende potentie is. 'Je hebt er wel een lange adem voor nodig. Maar die heb je ook nodig voor de aanleg van een treinverbinding.'

Niet realistisch
Wondolleck, ook adviseur van de directie van Schiphol, heeft wel een advies voor de directie van de Noordelijke luchthaven. 'Het ambitieniveau moet realistisch zijn.' De Noordelijke Rekenkamer constateerde al dat de plannen niet realistisch zouden zijn. Bovendien is het maar de vraag of de luchthaven ooit rendabel wordt.

En dan is er ook nog de bouw van Lelystad Airport. Sommige deskundigen zeggen dat dat de doodsteek is voor Groningen Airport Eelde. Maar de twee vliegvelden bijten elkaar volgens Wondolleck niet. 'Lelystad wordt uitdrukkelijk in combinatie met Schiphol ontwikkeld. Dat is toch een ander speelveld. Mensen uit de regio kiezen gewoon voor een eigen luchthaven.'

'Het is teamwork'
Volgens Buelens zit er niet anders op dan door te gaan. 'Het is teamwork. Zowel de overheid als de exploitant van de luchthaven, het bureau voor toerisme, en de recreatiesector zitten bij ons om tafel. Samen proberen we vertrekkende, maar ook inkomende passagiers te krijgen. Zij brengen geld in het laatje in de regio.'

Aankomende maandag feest
Binnenkort zijn de onderzoeken naar vijf toekomstscenario's voor Groningen Airport Eelde klaar. Dan mag de politiek zich erover buigen. Eerst viert het vliegveld maandag een feestje. Dan vertrekt de eerste vlucht naar de hub van Kopenhagen.

Groningen Airport Eelde verwacht daar veel van. Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar, burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo en de Nederlandse ambassadeur in Denemarken zullen bij dit feestje aanwezig zijn. Maar ook voor deze hubverbinding geldt dat die zich de komende tijd moet bewijzen.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinie: Groningen Airport Eelde valt terug op oude mythen
Geschreven door Jan Wittenberg in Dagblad van het Noorden, 29 augustis 2016   
dinsdag 30 augustus 2016

Opinie: Groningen Airport Eelde valt terug op oude mythen

plaatje vliegtuig door DvhN.jpg

De baanverlenging heeft 30 miljoen euro gekost, maar het heeft niets opgeleverd, stelt Jan Wittenberg, voorzitter van Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE).

Veertig jaar lang heeft Groningen Airport Eelde (GAE) alles uit de kast gehaald om de baanverlenging door te drukken. Halve en hele onwaarheden zijn zo vaak herhaald dat GAE ze zelf ging geloven. De baanverlenging is een feit en nu lopen de verliezen op.
GAE heeft acuut geld nodig en valt weer terug op de oude mythen.
Daarvan ontmaskeren wij er elf:


1. De luchthaven is infrastructuur en dat mag best wat kosten:

Een landingsbaan kun je nog wel infrastructuur noemen. Maar GAE NV is gewoon een bedrijf met aandeelhouders, een directie en een buitenproportioneel verlies. Een bedrijf is geen infrastructuur.

2. GAE is belangrijk voor de noordelijke economie:

Het bedrijfsleven maakt vrijwel geen gebruik van het vliegveld. GAE vervoert alleen vakantiegangers, die hun geld naar het buitenland brengen. Inkomend toerisme is nihil. De laatste 15 jaar is 50 miljoen euro belastinggeld in GAE gepompt (80 miljoen inclusief de kosten luchtverkeersleiding). Dat komt neer op 50 à 80 euro subsidie per vakantieganger.

3. GAE groeit naar 600.000 passagiersbewegingen:

Luchtvaarteconomen zeggen al jaren dat het Noorden te weinig inwoners heeft voor een ‘eigen’ luchthaven. Bovendien zijn er tal van luchthavens op relatief korte afstand met veel meer bestemmingen en gunstiger vertrektijden. Het aantal passagiersbewegingen zakt dit jaar terug tot 150.000.

4. GAE is een vestigingsfactor voor bedrijven:

Ook hiervoor is geen bewijs. Integendeel: de bedrijfspanden op het voorterrein staan grotendeels leeg.

5. Met 220.000 passagiersbewegingen was 2015 een recordjaar:

Het CBS heeft er 180.000 geteld. Wetenschap en politiek, iedereen gebruikt de CBS-cijfers. Maar GAE weet het beter en hanteert een eigen telmethode die 24 procent hoger uitkomt. GAE telt transitpassagiers – die niets opleveren – dubbel.

6. De luchthaven is belangrijk vanwege de werkgelegenheid:

GAE telt 39 werknemers en noemt 17 ‘bedrijven’ op de luchthaven. Ook vliegclubs, douane, etc. rekenen ze daaronder. Bij elkaar bieden deze 40 arbeidsplaatsen. Totaal 80 arbeidsplaatsen.

7. De kosten-baten-analyse van GAE is positief:

De voorzitter van het GAE-bestuur (werkzaam bij de RUG) liet een ondergeschikte een zogenaamde kosten-baten-analyse maken. Daarin werd ‘voor het gemak’ het tijdverlies vanwege de tussenlandingen niet meegeteld. Tel je dat tijdverlies mee, dan wordt de uitkomst negatief.

8. Andere luchthavens krijgen ook overheidssteun:

Overheidssteun kan gerechtvaardigd zijn als er geen alternatieven zijn. Nederland heeft een zeer dicht netwerk van wegen en openbaar vervoer. Lelystad biedt een prima alternatief.

9. Het openbaar vervoer kost ook tientallen miljoenen:


Op een vliegticket vanaf ‘Eelde’ zit gemiddeld 80 euro subsidie. Op een OV-kaartje is dat 2,30 euro. Maar het OV heeft een maatschappelijke functie en voorziet in de behoefte van scholieren, werknemers, mindervaliden, etc. Vanaf Eelde vertrekken alleen vakantiegangers. Zij hoeven niet gesubsidieerd te worden.

10. De lijndienst met Kopenhagen verbindt het Noorden met de wereld:

De optimistische prognose voor deze lijn komt op 20.000 passagiers. De helft vliegt verder. Dus 10.000 personen (27 der dag) worden ‘vanaf Eelde met de wereld verbonden’. Ieder jaar vliegen 2,5 miljoen noorderlingen via andere luchthavens.

11. GAE moet de tijd krijgen zich te bewijzen:

Het vliegveld bestaat sinds 1931 en heeft 85 jaar de tijd gehad zich te bewijzen. De enige constante factor is het exploitatietekort.

[Redactie:  VOLE heeft een lange geschiedenis met het Dagblad van het Noorden, waarin formuleringen in nieuwsartikelen en opiniestukken door het Dagblad veranderd werden of gewoon helemaal werden weggelaten, waardoor de strekking van onze reactie op nieuwsfeiten aangaande vliegveld Eelde veel minder duidelijk of onscherp werd.
Als we een stuk naar het Dagblad stuurden, was het altijd maar weer afwachten of het in de krant kwam en wat er van “overbleef”.
Daarom vonden we het aardig en voor de sitebezoeker instructief om deze keer het opiniestuk zoals dat in het Dagblad van het Noorden werd gepubliceerd hierboven weer te geven, en onder deze redactionele noot, de volledige versie weer te geven zoals VOLE deze naar het Dagblad gestuurd heeft.
De gedeelten in geel werden door het Dagblad weggelaten.
Merk op dat bijvoorbeeld de belangrijkste zin, namelijk de samenvattende conclusie onderaan het stuk door het Dagblad weggelaten werd. De essentie (er is geen economische en maatschappelijke rechtvaardiging om geld in GAE te pompen) komt zo niet uit de verf....]Mythen rond luchthaven Eelde

Veertig jaar lang heeft Groningen Airport Eelde (GAE) alles uit de kast gehaald om de baanverlenging door te drukken. Halve en hele onwaarheden zijn zo vaak herhaald dat GAE ze zelf ging geloven. De baanverlenging heeft 30 miljoen euro gekost, maar heeft niets opgeleverd. De verliezen lopen verder op. GAE heeft acuut geld nodig en valt weer terug op de oude mythen. Daarvan ontmaskeren wij er elf:

1. De luchthaven is infrastructuur en dat mag best wat kosten:
Een landingsbaan kun je nog wel infrastructuur noemen. Maar GAE NV is gewoon een bedrijf met aandeelhouders, een directie en een buitenproportioneel verlies. Een bedrijf is geen infrastructuur. Bovendien horen uitgaven voor infrastructuur gebaseerd te zijn op een kosten-baten analyse. Zo’n analyse geeft voor GAE een negatief resultaat.
2. GAE is belangrijk voor de noordelijke economie: Het bedrijfsleven maakt vrijwel geen gebruik van. GAE vervoert alleen vakantiegangers, die hun geld naar het buitenland brengen. Inkomend toerisme is nihil. De laatste 15 jaar is 50 miljoen euro belastinggeld in GAE gepompt (80 miljoen inclusief de kosten luchtverkeersleiding). Dat komt neer op 50 à 80 euro subsidie per vakantieganger. Hoezo economische betekenis? Hiervoor bestaat geen enkel bewijs.
3. GAE groeit naar 600.000 passagiersbewegingen: Luchtvaarteconomen zeggen al jaren dat het Noorden te weinig inwoners heeft voor een ‘eigen’ luchthaven. Bovendien zijn er tal van luchthavens op relatief korte afstand met veel meer bestemmingen en gunstiger vertrektijden. Het aantal passagiersbewegingen zakt dit jaar terug tot 150.000. Het verlies loopt op tot 1,5 miljoen (3 à 4 miljoen inclusief luchtverkeersleiding). Als begin 2018 Lelystad open gaat, halveert het aantal passagiers en loopt het verlies verder op.
4. GAE is een vestigingsfactor voor bedrijven: Ook hiervoor is geen bewijs. Integendeel: de bedrijfspanden op het voorterrein staan grotendeels leeg. Dat Google zich vestigde in de Eemshaven vanwege de luchthaven, is een verzinsel. De 150 lokale technici die daar werken vliegen (als dat al nodig is) via Schiphol.
5. Met 220.000 passagiersbewegingen was 2015 een recordjaar: Het CBS heeft er 180.000 geteld. Wetenschap en politiek, iedereen gebruikt de CBS-cijfers. Maar GAE weet het beter en hanteert een eigen telmethode die 24% hoger uitkomt. GAE telt transitpassagiers -die niets opleveren- dubbel. Het hoge percentage transit (vanwege de tussenlandingen) is juist de grote zwakte van ‘Eelde’.
6. De luchthaven is belangrijk vanwege de werkgelegenheid: GAE telt 39 werknemers en noemt 17 ‘bedrijven’ op de luchthaven. Ook vliegclubs, douane, etc. rekenen ze daaronder. Bij elkaar bieden deze 40 arbeidsplaatsen. Totaal 80 arbeidsplaatsen. Deze gaan overigens niet verloren als GAE sluit. Zij zullen grotendeels meeverhuizen naar Lelystad (mensen gaan niet minder vliegen).
7. De kosten-baten-analyse van GAE is positief: De voorzitter van het GAE-bestuur (werkzaam bij de RUG) liet een ondergeschikte een zogenaamde kosten-baten-analyse maken. Daarin werd ‘voor het gemak’ het tijdverlies vanwege de tussenlandingen niet meegeteld. Tel je dat tijdverlies mee, dan wordt de uitkomst negatief. De tijdwinst van vakantiegangers krijgt in de berekening dezelfde geldswaarde als die van zakenreizigers. Hoe kunnen de baten hoger zijn dan de kosten als het openhouden van GAE 3 à 4 miljoen per jaar kost en er geen economische of maatschappelijke belangen tegenover staat?
8. Andere luchthavens krijgen ook overheidssteun: Overheidssteun kan gerechtvaardigd zijn als er geen alternatieven zijn. Nederland heeft een zeer dicht netwerk van wegen en openbaarvervoer. Lelystad biedt een prima alternatief. De helft van de noordelingen is net zo snel in Lelystad. Gemiddeld zijn alle noorderlingen sneller op de eindbestemming omdat tussenlandingen niet nodig zijn.
9. Het openbaar vervoer kost ook tientallen miljoenen: Op een vliegticket vanaf ‘Eelde’ zit gemiddeld 80 euro subsidie. Op een OV-kaartje is dat 2,30 euro. Maar het OV heeft een maatschappelijke functie en voorziet in de behoefte van scholieren, werknemers, mindervaliden, etc. Vanaf Eelde vertrekken alleen vakantiegangers. Zij hoeven niet gesubsidieerd te worden.
10. De lijndienst met Kopenhagen verbindt het Noorden met de wereld: De optimistische prognose voor deze lijn komt op 20.000 passagiers. De helft vliegt verder. Dus 10.000 personen (27 der dag) worden ‘vanaf Eelde met de wereld verbonden’. Ieder jaar vliegen 2,5 miljoen noorderlingen via andere luchthavens. Zij zijn kennelijk niet ‘met de wereld verbonden’? Grootspraak zal GAE niet redden.
11. GAE moet de tijd krijgen zich te bewijzen: Het vliegveld bestaat sinds 1931 en heeft 80 jaar de tijd gehad zich te bewijzen. De enige constante factor is het exploitatietekort. Na baanverlenging zou alles goed komen. Echter, vóór baanverlenging waren er meer bestemmingen en was het verlies kleiner. In 2012 waren er 14 bestemmingen, nu nog maar 10.

Conclusie: Bij gebrek aan steekhoudende argumenten, klampt GAE zich vast aan verzinsels. Er is geen economische of maatschappelijke rechtvaardiging om belastinggeld te pompen in een marginale luchthaven voor vakantieverkeer.

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
Jan Wittenberg (voorzitter)

 

 

 

 

 

 

 

 
Kopenhagen is een dure tussenstop
Geschreven door Jeroen van Kleef & Mannus vander Laan in Dagblad van het Noorden, 15 juli 2016   
dinsdag 09 augustus 2016

Kopenhagen is een dure tussenstop

plaatje luchthaven Kopenhagen.jpg

  Het vliegveld van Kopenhagen is als overstapplaats voor noordelijke reizigers
  weinig interessant.

 

Via Kopenhagen de wijde wereld in. Groningen Airport Eelde ruikt nieuwe kansen. Hoe aantrekkelijk is de nieuwe lijndienst voor noordelijke reizigers?


EELDE  De internationale luchthaven van Kopenhagen heeft verbindingen met de hele wereld. Vanuit Eelde liggen deze met een overstap in Kopenhagen nu ook binnen bereik van noorderlingen. De vraag is alleen hoeveel de vliegreizen kosten en hoeveel tijd je ermee kwijt bent.   
    De vluchten vanaf Eelde naar Kopenhagen worden gemaakt met toestellen van de Sloveense maatschappij Adria. Een retourvlucht Eelde-Kopenhagen gaat ongeveer 200 euro kosten. Vergeleken met Schiphol levert vertrek vanaf Eelde noorderlingen veel tijdwinst op. Het scheelt al snel twee uur reistijd en een uur inchecktijd. Het bespaart bovendien reis- en mogelijk parkeerkosten.

    Adria is onderdeel van Star Alliance. Tot deze alliantie behoren 28 vliegmaatschappijen. Wie met Adria vanaf Eelde vliegt, kan in de hub Kopenhagen eenvoudig overstappen op een toestel van deze maatschappijen. Vooral SAS is interessant. De 'Scandinavische KLM' bedient wereldwijd veel bestemmingen.
    Om te achterhalen of vliegen via Kopenhagen gunstig is vergeleken met Schiphol deden we een steekproef. We legden vluchten naar vier toeristische bestemmingen in november naast eklkaar: naar Rome, Istanboel, San Francisco en Bangkok.
    De steekproef schetst een weinig rooskleurig beeld. De ticketprijzen vanaf Eelde via Kopenhagen naar Istanboel en Rome zijn vele malen hoger dan vanaf Schiphol. Ook de totale reisduur bedraagt uren langer dan die via Amsterdam, zelfs als je de extra reistijd naar Schiphol meerekent. Voor veel Europese bestemmingen is reizen vanaf Eelde via Kopenhagen voor Nederlanders dus niet interessant.
    Intercontinentale vluchten vanaf Eelde via Kopenhagen pakken wat reisduur betreft wat gunstiger uit. Zo duurt de reis vanaf Eelde via Kopenhagen naar San Francisco in onze steekproef 18 uur en 10 minuten. Dat is slechts vijf minuten langer dan vanaf Schiphol. Alleen kost het ticket meer dan 3000 euro, vijf keer meer dan vanaf Schiphol.
    Hoewel de verbinding naar Kopenhagen extra reismogelijkheden biedt vanaf Eelde, is vertrek van de noordelijke luchthaven voor prijsbewuste reizigers geen optie. Het gemak weegt niet op tegen de hoge ticketprijzen en veelal lange reisduur.
    Ook de prijsvechters Ryanair, Easyjet en Vueling vertrekken vanaf Kopenhagen. Door de meerkosten van 200 euro voor een retourticket Eelde-Kopenhagen zijn deze voor noorderlingen evenmin aantrekkelijk, vooral omdat er veel alternatieven zijn.
Prijsvechters bedienen ook Amsterdam, Bremen, Düsseldorf en Eindhoven.
    Wat niet wil zeggen dat de nieuwe lijnvlucht op voorhand een doodgeboren kindje is. Zakenreizigers die minder op de prijs letten hebben er wellicht baat bij. En voor een weekendje Kopenhagen of doorreis naar een andere Scandinmavische of Baltische hoofstad kan de lijnvlucht ook een uitkomst zijn.


 

 

 

 

 

 

 

 
Bedrijfsleven neemt het op voor Groningen Airport Eelde
Geschreven door RTVDrenthe, maandag 18 juli 2016   
maandag 08 augustus 2016

Bedrijfsleven neemt het op voor Groningen Airport Eelde

Hub hub hoera GAE.jpg
 

EELDE - Nee, ze zien het niet als een groot offensief van het bedrijfsleven in Noord-Nederland voor behoud van Groningen Airport Eelde. De paginagrote advertentie van het bedrijfsleven dit weekend in de krant was een felicitatie voor het feit dat het de luchthaven is gelukt om een zogenaamde hub te regelen met Kopenhagen.

Groningen Airport Eelde ligt al jaren onder een vergrootglas. Elke stap wordt nauwgezet in de gaten gehouden. Tegenstanders vinden het een bodemloze put, omdat de luchthaven elk jaar een flink financieel tekort heeft. Het bedrijfsleven heeft tot nu toe niet al te veel van zich laten horen.

De wereld aan je voeten
Vanaf 19 september zijn er dagelijks twee vluchten vanaf de Drentse luchthaven naar Kopenhagen. Vanuit Kopenhagen kan straks een keuze worden gemaakt uit veel Europese vluchten en 32 intercontinentale bestemmingen.

De verbinding van Noord-Nederland met de rest van de wereld is voor de initiatiefnemers van de advertentie in het Dagblad van het Noorden een reden om te laten zien dat ze het werk van de luchthaven waarderen. De pagina laat een vliegtuig zien met daarin de namen van honderd ondernemers en instellingen. Initiatiefnemer Haskia Kramer: "We hebben vijftig bedrijven benaderd om mee te doen en het werden er uiteindelijk honderd. Het bedrijfsleven heeft tot nu toe te weinig laten zien dat ze achter de luchthaven staan".

Meer buitenlandse gasten in het Noorden
Volgens Kramer is dit een uitbreiding die goed is voor het Noorden. "Bovendien kunnen we er nu aan werken om toeristen en zakenlieden vanuit het buitenland naar het Noorden te halen. We zijn van een zes naar een zeven gegaan. Zo moet je het zien. Als we wat willen, dan moeten we ook laten zien dat we erachter staan".

Een van de bedrijven die profiteert is het Groninger Congres Bureau, zegt eigenaar Mariska Pater: "Wij kunnen nu zeggen tegen organisatoren van congressen dat we een internationale luchthaven hebben. Dat geeft ons de kans om in het Noorden meer internationale congressen binnen te halen. Zo'n congres levert de omgeving snel enkele tonnen op". Pater gebruikt regelmatig locaties in Drenthe, Friesland en Groningen voor congressen.

Bodemloze put niet meer vullen

Bij de critici van het vliegveld blijft vooral het beeld hangen van een luchthaven die de ene na de andere bestemming slijt. De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) vindt de luchthaven een 'Rupsje Nooitgenoeg'. De advertentie en de betrokkenheid van het bedrijfsleven zegt niets volgens Frans van Beukering van VOLE: "Deze luidruchtige felicitatie is een doorzichtige poging om de politieke besluitvorming te beïnvloeden. De politiek moet kennelijk gemasseerd worden om straks weer extra belastinggeld van de burger te storten in de bodemloze put GAE.

VOLE ziet de bekendmaking van de hub met Kopenhagen als een wanhoopsoffensief op een strategisch moment. "Het zou pas echt van karakter getuigen als deze bedrijven allemaal zouden toezeggen jaarlijks 30.000 euro te schenken aan Groningen Airport Eelde. Met dit bedrag per deelnemer zou het jaarlijkse begrotingstekort van 1,5 miljoen worden goedgemaakt".

Commentaar VOLE
Het Dagblad van het Noorden komt na een analyse van de mogelijkheden tot de conclusie: “Voor vele Europese bestemmingen is reizen vanaf Eelde via Kopenhagen voor Nederlanders dus niet interessant”. “Hoewel de verbinding naar Kopenhagen extra reismogelijkheden biedt vanaf Eelde, is vertrek van de noordelijke luchthaven voor prijsbewuste reizigers geen optie”.


Zie ook: Kopenhagen is een dure tussenstop


 

 

 

 

 

 

 
Omwonenden Airport Eelde: 'Nieuwe lijndienst is een wanhoopsoffensief'
Geschreven door RTVNoord, 13 juli 2016   
vrijdag 15 juli 2016

Omwonenden Airport Eelde: 'Nieuwe lijndienst is een wanhoopsoffensief'

plaatje GAE RTVNoord.jpg

 (Foto: Jos Schuurman (FPS))

 
De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) noemt de nieuwe lijndienst van Eelde naar Kopenhagen 'een wanhoopsoffensief'.

'Kost alleen maar geld'
Jan Wittenberg van VOLE denkt dat het exploiteren van de lijndienst het vliegveld alleen maar geld gaat kosten. 'De aansluitingen in Kopenhagen zijn lang niet zo goed als op Schiphol. En je bent vanaf Eelde met de trein net zo snel op Schiphol, als met het vliegtuig in Kopenhagen.'

Woensdag werd de langgekoesterde nieuwe dienst tussen Eelde en Kopenhagen bekend gemaakt. Vanaf 19 september vliegt luchtvaartmaatschappij Nordica zes dagen per week, twee keer per dag naar Kopenhagen.

'Dit vliegveld stelt niets voor'
Wittenberg denkt niet dat omwonenden van het vliegveld meer last gaan krijgen van de vliegtuigen. 'Dit vliegveld stelt helemaal niets voor, omwonenden hebben daar geen last van. Dat beetje geluidoverlast accepteren wij wel.'

Verloren gemeenschapsgeld
Wittenberg maakt zich vooral druk over 'verloren gemeenschapsgeld'. 'Het vliegveld wordt in stand gehouden met belastinggeld, maar ondertussen verliezen we hier allerlei publieke voorzieningen. Dat klopt niet.'

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Airport Eelde krijgt hub naar Kopenhagen
Geschreven door Dagblad van het Noorden, 13 juli 2016   
donderdag 14 juli 2016

Airport Eelde krijgt hub naar Kopenhagen

 

Groningen Airport Eelde krijgt vanaf 19 september een dagelijkse verbinding met luchthaven Kastrup bij Kopenhagen.

Dit brengt Eelde de hub-verbinding waarnaar de luchthavendirectie jarenlang heeft verlangd. De verbinding vergroot de bereikbaarheid van Eelde voor passagiers uit het buitenland en biedt reizigers uit het Noorden meer mogelijkheden vanaf Eelde te vliegen.

Eelde deelt de hub feitelijk met het Zweedse Örebro. Deze luchthaven heeft al een verbinding met Kopenhagen, het vliegtuig gaat nu twee keer per dag de route Örebro - Kopenhagen - Eelde en weer terug vliegen.

Directeur Marco van de Kreeke en business development manager Jonas van Dorp hebben vier jaar lang gelobbyd om de verbinding tot stand te brengen. De nieuwe verbinding zal twee keer per dag vliegen, ’s ochtends en aan het eind van de middag. Op zaterdag gaan de vluchten niet. De Estse maatschappij Nordica voert de vluchten uit, onder de code van het Scandinavische SAS.

De nieuwe verbinding biedt volgens Van de Kreeke een snelle aansluiting met andere Scandinavische hoofdsteden en met de Baltische staten. ,,In een half uurtje stap je over op een vlucht naar Oslo of Stockholm’’, verklaart hij. Volgens hem heeft het Noord-Nederlandse bedrijfsleven relatief veel contacten met de noordelijke landen.

Intercontinentaal zijn er goede aansluitingen op vluchten naar Singapore, Boston en Doha, de hoofdstad van Qatar. ,,Dit wordt de nieuwe hub in de Arabische wereld, dus daar vandaan kun je weer verder vliegen’’, weet Van de Kreeke.

De nieuwe verbinding komt op een uitgelezen moment. De aandeelhouders van Groningen Airport Eelde onderzoeken momenteel of en zo ja in welke vorm de luchthaven open moet blijven. Het exploitatietekort bedraagt op jaarbasis circa een miljoen euro. De verwachting dat de enkele jaren geleden gerealiseerde baanverlening tot een sluitende exploitatie zou leiden, is niet bewaarheid.

Bij de realisering van de verbinding met Kopenhagen speelde lang de vraag wie de aanloopverliezen moet betalen. Geen luchtvaartmaatschappij wil hier alleen voor opdraaien. ,,We hebben hierover nu een deal met Nordica en de luchthaven van Örebro’’, vertelt Van de Kreeke. ,,Eigenlijk hebben we ons aangesloten bij de deal die Örebro met Nordica had. Doordat het toestel nu beter benut wordt, is het ook voor de Zweden voordelig dat hun hub met Eelde wordt uitgebreid.’’ De deal duurt tot september 2018, de hoop is dat de verbinding daarna sluitend te exploiteren valt.

De aandeelhouders van GAE, de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen, staan volgens Van de Kreeke buiten de afspraken over de exploitatietekorten.

Commentaar VOLE
Het lijkt veel op een wanhoopsoffensief. Het zal het exploitatieverlies van GAE waarschijnlijk groter maken.  Dat loopt dit jaar al op tot 1,5 miljoen. Volgend jaar is de kas leeg. Er is nu al niet meer voldoende in kas voor een sociaalplan. GAE gaat er kennelijk vanuit dat de aandeelhouders de verliezen wel weer zullen bijpassen. Dat de deal duurt tot september 2018 geeft te denken. Worden de aandeelhouders voor voldongen feiten geplaatst?

De aansluitingen in Kopenhagen zijn overigens lang niet zo goed zijn als op Schiphol. Op Schiphol is veel meer keuze uit bestemmingen en vertrektijden. Je bent met de trein ongeveer net zo snel op Schiphol als met het vliegtuig naar Kopenhagen (inclusief de checkin-tijd op Eelde). Maar de praktijk zal uitwijzen of hier een markt voor is. Het is wel aantrekkelijk voor een stedentrip.

Doorslaggevend zal zijn hoeveel GAE moet betalen om deze lijn in de benen te houden en of luchtvaartmaatschappij Nordica er mee doorgaat als de subsidie stopt.


 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 121 - 140 van 471

spacer
© 2020 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.