spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies

Commentaar: Zit er wel iemand te wachten op de harde waarheid over Groningen Airport Eelde?
Geschreven door Marco in 't Veldt, Harener Weekblad 4 november 2013   
dinsdag 05 november 2013

Plaatje artikel Harener Weekblad 4 november 2013.jpg

Commentaar: Zit er wel iemand te wachten op de harde waarheid over Groningen Airport Eelde?

De Noordelijke Rekenkamer is er niet voor het doen van harde politieke uitspraken. Die weet zij dan ook tactisch te omzeilen, tijdens de persconferentie die maandagavond werd gehouden in het Familiehotel Paterswolde. Gaat het vliegveld dicht? Moeten er politici consequenties verbinden aan de bevindingen van de Rekenkamer?
De Rekenkamer doet slechts onderzoek. De feiten in rapport Provinciale Betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde zijn wel hard en liegen er niet om.
Maar ja, wie weet ligt er volgend jaar een rapport dat het allemaal heel anders ziet. Velen zouden dat ongetwijfeld verwelkomen. Dan zou de huidige koers van het vliegveld en de overheid nog een tijdje kunnen worden voortgezet.
Maar is dat dan een rapport gemaakt in opdracht van de luchthaven, of zoals nu, een rapport door een onafhankelijke instelling als de Rekenkamer?

Geen Nimby’s
De Rekenkamer biedt conclusies die niet an sich niet verrassend zijn, we hebben ze jarenlang gehoord van tegenstanders van de baanverlenging. Maar wel verrassend omdat ze nu van een instantie afkomstig is, die als doel heeft ‘om vanuit een onafhankelijke positie Provinciale Staten te ondersteunen in de kaderstellende en controlerende rol.’
Geen clubje mensen dus, dat je even weg kunt zetten als Nimby’s, zoals dat in het verleden wel gebeurde met kritische geluiden.

Niet rendabel
Het vliegveld wordt niet rendabel. Nu niet, en in de nabije toekomst niet. Met heel veel wishfull thinking misschien ooit in de verre toekomst, na 2030. Dat ligt niet aan de baanverlenging. Sinds de baanverlenging is het aantal passagiers alleen maar gedaald, terwijl dat van andere vliegvelden steeg. Zelfs het gekwelde Maastricht Airport – deze zomer gered met 4,5 miljoen overheidsgeld – ziet een toename van het aantal reizigers.
De reden waarom Eelde het slecht doet: te weinig achterland en een moordende concurrentie. En die concurrentie neemt alleen nog maar toe. Feiten die men onder ogen had kunnen en moeten zien toen men de beslissing over de baanverlenging nam. Of men had eerlijk moeten zijn en het de bevolking moeten uitleggen: ‘we weten dat het wat kost, maar dat is het ons waard.’
De politiek ging echter uit van ”gedateerde en rooskleurige toekomstverwachtingen” en negeerde
de economische realiteit”, concludeert de Rekenkamer. Het negeren van de economische realiteit en gebrek aan sturing heeft de financiële continuïteit van de luchthaven verder onder druk gezet.
Met andere woorden, we zijn er in gerommeld. Hoe nu verder?

Staatssteun
Toen vorig jaar de baanverlenging eindelijk gerealiseerd werd – na een juridische strijd van 35 jaar – had dat een prachtig nieuw begin van vliegveld Eelde moeten zijn. Of beter gezegd: Groningen Airport Eelde, want voor minder doen we het niet. We tellen mee in het Noorden. Of niet? Hebben we ons laten inpakken door verkooppraatjes?
Is het inderdaad rendabel om bijvoorbeeld een vluchtleiding de hele dag te laten bemannen voor één vliegtuig per dag? Door mensen die zoveel verdienen dat ze in staking gaan als hun loon dreigt te worden verlaagd tot de Balkenendenorm?
Nuchter, heten de Groningers te zijn. Maar waarom moeten we dan per se een luchthaven, een baanverlenging? De Rekenkamercommissie is er duidelijk over: de baanverlenging heeft weinig tot geen nut. Ondertussen dreigt op het Groninger platteland opheffing voor menige bus- en treinverbinding. Zeker nu de belastingvoordelen op rode diesel -brandstof voor stoptreinen – dreigt te vervallen.
Ja, met overheidssteun kan het vliegveld blijven bestaan. Maar mag overheidssteun van Europa? Nee, mits. In een enkel geval wordt het toegestaan, voor ‘achtergebleven gebieden.’ Wie in de Groningse politiek gaat er voor pleiten om Groningen te laten erkennen als ‘achtergebleven gebied?’
De eerste reacties van de provinciebesturen zijn interessant: ‘zij zich baseren op een zo reëel mogelijk groeiperspectief,’  en gaan ‘niet jaarlijks exploitatietekorten aanvullen.’
Maar de Rekenkamer tekent bij de bestuurlijke reactie aan dat de provinciebesturen niet ingaan op de sombere toekomstperspectieven voor de luchthaven die de Rekenkamer in haar rapport schetst. Dat wekt de suggestie dat de provinciebesturen door willen gaan op de ingeslagen weg.
Dan blijft er een andere optie over om het vliegveld te redden: overheidssteun via schijnconstructies en gesjoemel, zoals dat bijvoorbeeld op grote schaal is gebeurd met voetbalstadions. De overheid koopt dan de grond onder het vliegveld, of betaalt de veiligheidsmaatregelen. Verzin het maar…

Politieke consequenties
Gaat dit alles politieke consequenties hebben? Niet te verwachten. Groningen is te druk met zichzelf. De rijen moeten gesloten worden in het college van Gedeputeerde Staten. Vandaag was minister Ronald Plasterk – minister van herindeling – in Groningen. Om te zeggen hoe goed het hier allemaal gaat met de herindeling.
Waarbij moet worden opgemerkt dat de Groninger gedeputeerde Piet de Vey Mesdagh net is opgestapt. Officieel om ‘persoonlijke redenen.’  Officieus, omdat de zaken rond de herindeling in Groningen helemáál niet op rolletjes lopen. Bedum wil niet, en Haren dreigt men te verliezen aan Drenthe. Daar kan men geen gedoe over een vliegveld bij gebruiken …
Op zijn terugreis kreeg de minister vandaag trouwens gezelschap van Mark Boumans. Boumans is als gedeputeerde Verkeer & Vervoer van de provincie. Het is ongetwijfeld gezellig geweest. Jammer dat men niet met het vliegtuig kon.


 

 

 

 

 

 

 

 
Rekenkamer: 'Groningen Airport Eelde niet kostendekkend'
Geschreven door RTVNoord, 4 november 2013   
dinsdag 05 november 2013

Rekenkamer: 'Groningen Airport Eelde
niet kostendekkend'Foto GAE RTVNoord.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Foto: Herald Veenstra / 112 Groningen

Een kostendekkende exploitatie van Groningen Airport Eelde is niet, of pas op zeer lange termijn mogelijk. Dat concludeert de Noordelijke Rekenkamer in een onderzoek naar de provinciale betrokkenheid bij het vliegveld.

Vernietigend oordeel
In het onderzoek wordt een vernietigend oordeel geveld over de rol van de provinciebesturen van Groningen en Drenthe. Volgens de rekenkamer hebben de provinciebesturen de ogen gesloten voor de economische realiteit.

Daarbij gaat het om een dunbevolkt achterland en concurrentie van nabij gelegen vliegvelden, zoals dat van Lelystad. De rekenkamer concludeert dat, als gevolg daarvan, het heel lastig wordt het vliegveld rendabel te maken.

Verwijt: Geen kosten-batenanalyse
De provinciebesturen wordt verder verweten dat zij bij de overname van de aandelen van het Rijk, geen maatschappelijke kosten-batenanalyse hebben gemaakt. De rekenkamer vindt verder dat de provincies te weinig controle op de directie van het vliegveld uitoefenen. Ook Provinciale Staten zijn niet goed geïnformeerd.

In een reactie laten Gedeputeerde Staten van beide provincies weten dat ze uitgegaan zijn van een reëel groeiperspectief. De provincies gaan niet in op de sombere toekomstperspectieven van de rekenkamer. Het onderzoek is maandagavond aan Provinciale Staten van beide provincies aangeboden.

Klik hier om een video met Ad Nijhuis (Noordelijke Rekenkamer) en Jan Wittenberg te bekijken

Klik hier om een interview met Ad Nijhuis en Eddy Veenstra (PvdA-fractie Provinciale Staten Drenthe) voor RTVDrenthe te beluisteren


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Welke kansen ziet het vliegveld?
Geschreven door Jaap Kiers in Dagblad van het Noorden, 2 november 2013   
zaterdag 02 november 2013
Welke kansen ziet het vliegveld?

 

ACHTERGROND
STRATEGISCH PLAN


 Volgens noordelijk vliegveld is de markt groter dan hij lijkt

Slechts 4 procent van de potentiële klanten gebruikt GAE


Eelde   Het rapport Werelden verbinden, de strategie van Groningen Airport Eelde voor de komende tien jaar is indrukwekkend. Alleen al de omvang. Een formaat dat niet in de gemiddelde aktetas past, zwaar papier, bijna karton zelfs en veelkleurig van uiterlijk. Met een ware zondvloed aan cijfers, statistieken en graphics.
    Die getallen zijn soms ook indrukwekkend. Het vliegveld heeft in de directe omgeving, binnen een uur Reizen, ook wel catchment area genoemd, zo'n 1,5 miljoen mensen wonen. Dat was bekend. Maar uit gegevens die het vliegveld van vliegmaatschappijen heeft opgevraagd blijkt Eelde ook passagiers aan verder te trekken. Voor een deel uit Duitsland, voor een ander deel Friesland en Noord-Overijssel.
    Voor die laatstgenoemde groep is Eelde interessant als er minder lang voor hoeft te worden gereisd dan Schiphol. Is de nationale luchthaven dichterbij dan Eelde dan kiest een reiziger vrijwel altijd voor de hoofdstad. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat dagelijks 6400 mensen uit het kerngebied van Groningen Airport Eelde een vliegreis maken.
    De 1,5 miljoen mensen in het primaire verzorgingsgebied zijn met elkaar goed voor 2,4 miljoen vliegreizen per jaar Eelde pakt daarvan maar zo'n 4 procent. 70 procent vertrekt van Schiphol of komt daar aan. Andere relatief grote concurrenten van GAE zijn Bremen en Düsseldorf.
    Dat zo weinig mensen kiezen voor een reis die begint of eindigt in Eelde heeft volgens directeur Marco van de Kreeke te maken met het aanbod. Beter gezegd, het gebrek eraan. 'Als een Noord-Nederlandse reiziger geïnteresseerd is in een bestemming die wij bevliegen dan kiest de overgrote meerderheid voor ons. Voor Faro bijvoorbeeld is ons markaandeel meer dan tachtig Procent."
    Als een reiziger uit Noord-Nederland kán vertrekken dan zal hij dat ook doen, wil Van de Kreekje maar zeggen. Ook voor vluchten de hele wereld over. Het gemak van een vliegveld vlakbij wint het dan van het ongemak van een overstap.
    Want dat is de achterliggende gedachte van het plan van GAE. Het vliegveld wil verbindingen met 'hubs', grotere vliegvelden met veel meer bestemmingen zoals bijvoorbeeld München dat veel aantrekkelijke overzeese bestemmingen aanbiedt. Vliegen naar New York bijvoorbeeld begint dan Eelde.
    Niet alleen het aanbod van bestemmingen van Eelde is te beperkt, ook de mogelijkheden die er wél zijn, zijn te weinig bekend. Het vliegveld wil daarom meer marketinginspanningen plegen. En ondertussen maatschappijen bewegen vanaf Eelde te gaan vliegen.
    Voor beide is geld nodig. Wat betreft de marketing is dat logisch, adverteren kost geld. Maar volgens Van de Kreeke willen maatschappijen die in principe wel geïnteresseerd zijn in het openen van een lijndienst dat GAE op zijn minst een deel van het risico dat ze daarmee lopen afdekt.
    Totaal zoekt de vliegvelddirecteur 2 miljoen euro. Een miljoen zegt hij zelf op te kunnen halen in het bedrijfsleven - er is al een dergelijke pot overigens waarin nu 2,5 ton zit - en dat bedrag zouden de overheden moeten matchen, is zijn gedachte.
    Het vliegveld presenteert nog veel meer plannen in het strategisch plan, onder meer een grootse uitbreiding van de vertrekhal. Allemaal nodig om voorbereid te zijn op de 600.000 reizigers die over tien jaar van of naar Eelde komen. Althans, in de plannen.
    Of dat allemaal lukt? Van Kreeke geeft toe daar niet helemaal zeker van te zijn. Omdat de toekomst nu eenmaal lastig te voorspellen is. Dat het wel een heel optimistisch scenario is, staat buit kijf te meer omdat potentiële bedreigingen voor GAE, zoals de plannen voor vliegvelden in Lelystad Twente, buiten beschouwing zijn gebleven.
    Maar de eerste hobbel die het vliegveld moet nemen is de politiek. Plechtig was beloofd immers dat GAE zichzelf zou kunnen bedruipen met een langere baan. Een halfjaar na de opening van die verengde baan klopt GAE al weer aan. Het zal moeite kosten drie gemeenteraden en twee provinciale staten over te halen tot nog een keer steun.

Vliegveld Eelde en de concurrentie1.jpg
 

Commentaar VOLE op het nieuw businessplan van GAE:
Nieuwe Businessplan –strategisch plan genoemd- is een wanhoopsoffensief.


De prognose van GAE waarin groei wordt voorspeld, is nergens op gebaseerd
[1].
De huidige trends zijn negatief voor GAE:

  • De chartermarkt krimpt structureel al een aantal jaren. Landelijk en zo ook in Eelde. Er is geen aanwijzing dat dit de komende jaren anders zal gaan. GAE voorspelt echter wel een toename.
  • In de Lowcost markt is Vueling gestopt en zijn alleen Ryanair en Corendon over, maar die vliegen niet in de winter. Ryanair ontvangt bovendien aanzienlijke korting op de landingsgelden. Toch is Ryanair gestopt met de vluchten op Milaan. Als de kortingen stoppen, is Ryanair snel vertrokken. Dit is toch al waarschijnlijk doordat de bezettingsgraad te laag is.
  • GAE komt weer op de proppen met lijndiensten en een feederlijn op een Europese hub. Daarvoor is overigens geen langere baan nodig. In het verleden zijn dergelijke initiatieven steeds weer mislukt. Waarom het nu wel zou lukken is niet uitgelegd in het business plan. De omstandigheden –zoals niet beschikbaar zijn van slots- zijn er trouwens niet beter op geworden.

De vervoerscijfers van GAE ná baanverlenging zijn ronduit slecht. Ook hier is de trend negatief, zowel bij de charters als bij de Lowcost carriers. In augustus van dit jaar waren er maar 24.000 passagiers. Vorig jaar nog 32.000. Ook het aantal vluchten in het vierde kwartaal is kleiner dan ooit: slechts drie per week. Bij de huidige bezettingsgraad leidt dit ook tot een verdere afname. Er zijn geen tekenen voor herstel. De grote kleurrijke brochure kan deze harde feiten niet verdoezelen.

GAE faalt met betrekking tot alle argumenten die destijds zijn aangedragen om de baanverlenging er door te drukken:

  • Grotere toestellen zijn nog niet gearriveerd
  • Rechtstreekse vluchten zijn er niet gekomen. Corendon maakt weer tussenlandingen. Transavia vliegt via Eindhoven naar de Canarische eilanden
  • Over vracht horen we GAE niet meer.

Het businessplan staat bol van kansen, potentiele markten. Men heeft het over “reislustige ondernemingen“. Maar GAE faalt in het concreet maken van deze kansen. En volgens onze informatie heeft geen enkel bedrijf iets toegezegd.


[1]   Blz. 17: “De doelstellingen zijn op hun beurt vertaald naar aantallen vluchten en passagiers. Dat levert het bovenstaande groeipad op voor het verkeer op Groningen Airport Eelde tot 2023.” Dit is volstrekt uit de lucht gegrepen wensdenken. GAE noemt dit een prognose.

 

De grote zwakte van het gepresenteerde businessplan is het ontbreken van een risicoanalyse. Alles is zeer positief ingeschat. Maar wat als het iets minder gunstig uitpakt? Risico’s als de kosten van de luchtverkeersleiding vanaf 2015 (kosten 2 mln. euro per jaar), de zuigkracht van Lelystad, tegenvallende vervoerscijfers?
Er is geen rekening mee gehouden. De afschrijvingen zijn -mede door de baanverlenging- veel te laag. De exploitatieverliezen zullen dan ook aanzienlijk hoger uitvallen. Dit wordt verergerd door de subsidies die de lowcostcarriers eisen. Het is aannemelijk dat het exploitatieverlies vanaf 2015 € 2 à 3 miljoen zal bedragen. Met de reserve van € 8 miljoen kan GAE het nog 4 of 5 jaar volhouden. Maar als de negatieve trends in de markt doorzetten valt het doek wellicht eerder.

VOLE vraagt zich ondertussen af hoe de verantwoordelijke gedeputeerden –Brink in Drenthe en Bouwmans n Groningen- dit op hun beloop kunnen laten. Dat vervolgens GAE ook nog durft aan te kloppen bij de overheid om extra geld is een grof schandaal, helemaal in een tijd dat bibliotheken en zwembaden worden gesloten, bezuinigd wordt op cultuur en sociale voorzieningen.

VOLE beschouwt het gepresenteerde businessplan met de ambitieuze uitbreidingsplannen die daarin staan, dan ook als een wanhoopsoffensief, bedoeld om de aandacht van de werkelijke problemen af te leiden.

Klik hier om het businessplan 2013-2023 van GAE te bekijken 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arkefly start met vluchten vanaf Groningen Airport Eelde
Geschreven door Luchtvaartnieuws, vrijdag 27 september 2013   
zondag 29 september 2013
ArkeFly start met vluchten vanaf Groningen Airport Eelde

 

EELDE - ArkeFly gaat vluchten uitvoeren vanaf Groningen Airport Eelde. Met ingang van het zomerseizoen van 2014 vliegt de luchtvaartmaatschappij van reisonderneming TUI twee keer per week naar de Turkse vakantiebestemming Antalya. De nieuwe route wordt uitgevoerd op dinsdag en vrijdag met een Boeing 737. Op de heenweg vliegt ArkeFly non-stop van Groningen naar Antalya. Op de terugweg maakt het toestel een tussenlanding op Rotterdam The Hague Airport. Volgens Groningen Airport Eelde zet Corendon de vluchten naar Antalya in de zomer van 2014 met dezelfde frequentie voort. Elke woensdag en zondag worden deze vluchten aangeboden. De vluchten uitgevoerd door Corendon staan vooralsnog non-stop gepland.

De luchthaven opende eerder dit jaar een verlengde start- en landingsbaan. Daarmee zijn meer bestemmingen rechtstreeks bereikbaar vanaf Groningen Airport Eelde, maar tot nu toe heeft de baanverlenging nog nauwelijks extra vluchten opgeleverd .In het huidige zomerseizoen wordt de luchthaven aangevlogen door Transavia, Corendon en Ryanair. Voor komende winter staan vooralsnog alleen vluchten van Transavia in de planning.

 
Commentaar VOLE
Zowel Transavia als Ryanair vliegen op bijna hetzelfde tijdstip naar Mallorca. Nu gaat Arkefly –evenals Transavia en Correndon- ook op Antalya vliegen. Hoe lang houden ze dat vol?

Deze verdubbeling van vluchten heeft niets te maken met de beloofde uitbreiding van bestemmingen, waarmee de baanverlenging is doorgedrukt. De slogan “baanverlenging brengt ons verder”. Gaat nog steeds niet op.

Intussen blijft GAE gewoon onjuiste informatie verspreiden. Zoals nu “De vluchten uitgevoerd door Corendon staan vooralsnog non-stop gepland”. Corendon is deze zomer met een tussenlanding naar Antalya gevlogen.

Dat zullen ze in 2014 door de toegenomen concurrentie zeker ook doen. Waarschijnlijker is, dat ze er helemaal mee ophouden om vanaf Eelde te vliegen.

Over vluchten naar Stavanger, Kopenhagen, Dusseldorf, Londen, Valencia, Alicante, Varna, Lesbos, Zakynthos, Sharm El Skeikh verder geen nieuws.

 
   
actualisatie businessplan 2008.jpg
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vliegschool voor rechter gedaagd
Geschreven door Dagblad van het Noorden, 27 september 2013   
vrijdag 27 september 2013

Vliegschool voor rechter gedaagdEELDE - KLM hangt een schadeclaim van vijf miljoen dollar boven het hoofd. logo KLM Flight Academy.jpg'Grove nalatigheid' van zijn vliegschool, de KLM Flight Academy in Eelde, zou er ruim een jaar geleden toe hebben geleid dat drie mensen om het leven kwamen in de VS.

Op 13 september 2012 crashte een lesvliegtuig in een onherbergzaam gebied in de Amerikaanse staat Arizona. Daarbij verongelukten een 19-jarige Nederlandse leerling en een 68-jarige Nederlandse examinator van de Flight Academy en een Amerikaanse vlieginstructeur. De vader van het Amerikaanse slachtoffer, Robert Bennell, heeft KLM nu in Phoenix voor de rechter gedaagd en de miljoenenclaim ingediend, vanwege de rol van het bedrijf bij het ongeluk.

Commentaar VOLE
Zie ons artikel ‘Hoe veilig is KLM/KLS’


 

 

 

 

 

 

 

 
Transavia breidt niet uit op Eelde
Geschreven door RTVNoord op 18 september 2013   
maandag 23 september 2013

Transavia breidt niet uit op Eelde

 

De landingsbaan van Eelde.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  De landingsbaan van Groningen Airport Eelde

 

 Groningen Airport Eelde krijgt in de zomer van volgend jaar geen extra vluchten van vliegmaatschappij Transavia.

Transavia zet de volgende zomer zeven procent meer capaciteit in; dat zijn 225.000 meer stoelen dan afgelopen zomer.

De extra stoelen worden voornamelijk ingezet op nieuwe bestemmingen vanaf Schiphol, Rotterdam en Eindhoven.

 
Commentaar VOLE
En Ryanair ook niet. En Vueling is al weer gestopt. Waar was die langere baan ook al weer voor nodig? Meer, rechtstreekse en verdere vluchten.
Tot nu toe is hiervan nog niets terecht gekomen.

 

 

 

 

 

 

 

 
Groningen draait de geldkraan dicht voor 'Eelde'
Geschreven door Johan de Veer in Dagblad van het Noorden, 6 september 2013   
vrijdag 06 september 2013

Groningen draait de geldkraan dicht voor 'Eelde'

Provincie Groningen geeft geen cent meer voor exploitatie
   luchthaven

Gedeputeerde: Airport Eelde kan zelf de broek ophouden


Eelde  De provincie Groningen steekt geen geld meer in de exploitatie van Groningen Airport Eelde. Als de regionale luchthaven een tekort heeft, moet ze elders voor financiering zorgen. Dat stelt gedeputeerde Mark Boumans (VVD).
    In het collegeprogramma van de provincie Groningen staat het iets minder stellig: 'Alle inspanningen moeten erop gericht zijn de exploitatiebijdragen tot het absolute minimum te beperken'. Boumans stelde Provinciale Staten woensdagavond gerust. De provincie heeft tien jaar een bijdrage betaald. Groningen Airport Eelde kan de eigen broek ophouden, ook als er een tekort is.
streamer 'Groningen draait geldkraan dicht'.jpg De gedeputerde ging in op besprekingen die de aandeelhouders bestaande uit de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen en Tynaarlo, kort voor de zomer achter gesloten deuren hebben gevoerd. Op tafel lag de nieuwe businesscase die met de directie werd besproken en tot veel vragen en discussie leidde. "Het was een boeiende bijeenkomst met nieuwe informatie." Volgens Boumans is aanpassing van het stuk nodig. Onduidelijk is wat wordt aangepast. De gedeputerde ging daar verder niet op in. De interne behandeling bij Groningen Airport Eelde volgt volgende maand waarna Provinciale Staten in november of december meer te horen krijgen over de exploitatie.
    Vorig jaar boekte de luchthaven over een omzet van 5,7 miljoen euro een verlies van 421.000 euro. Dat was aanzienlijk minder dan het verlies in 2011, toen er een tekort was van 587.00 euro. Het aantal vliegbewegingen nam fors af.
    Er waren 46.418 starts en landingen, tegen 52.774 een jaar eerder. In 2009 waren er nog meer dan 65.000 vliegbewegingen. Dat verschil zit hem vooral in de afname van het aantal lesvluchten. Er worden minder piloten opgeleid. Wel was er in 2012 een toename van het aantal commerciële vluchten.


Commentaar VOLE

Wat bedoelt gedeputeerde Bouwmans met “Airport Eelde kan zelf de broek ophouden”? Iedereen weet zo langzamerhand dat de luchthaven dat niét kan. Het standpunt van de provincie betekent dat GAE de komende jaren zal interen op de reserves. GAE heeft de laatste 10 jaar € 10 miljoen exploitatiesteun ontvangen. Bij een verlies van gemiddeld een half miljoen zou hiervan nog plm. € 5 miljoen over kunnen zijn. Onduidelijk is hoe lang GAE het hiermee kan volhouden. Vanaf 2015 moet GAE ook de luchtverkeersleiding zelf betalen. Het verlies loopt dan op tot meer dan € 2 miljoen per jaar. Ondertussen is van meer passagiers ná baanverlenging nauwelijks sprake.

Hier  is overigens wel diezelfde gedeputeerde Bouwmans aan het woord, die verantwoor-delijk is voor de verkwisting van € 30 miljoen aan de baanverlenging.
Intussen is er dus nog steeds geen goedgekeurd businessplan. Dit plan is een voorwaarde voor het te nemen luchthavenbesluit. Indien er per 1 november 2014 geen luchthavenbesluit is, mag de luchthaven niet langer gebruikt worden.

 

 

 

 

 

 

 

 
UMCG zet volgende stap in verplaatsing traumaheli
Geschreven door www.gae.nl, 22 augustus 2013   
vrijdag 23 augustus 2013

UMCG zet volgende stap in verplaatsing traumaheliondertekening verplaatsing trauma helikopter.jpg

Bestuursvoorzitter Jos Aartsen (UMCG, midden), directeur Marco van de Kreeke (Groningen Airport Eelde, rechts) en directeur Tjerk Hiddes (UMCG Ambulancezorg, links) direct na het ondertekenen van de intentieverklaring

Intentieverklaring met Groningen Airport Eelde

 

Het UMCG en Groningen Airport Eelde (GAE) gaan de mogelijkheden onderzoeken om een nieuwe standplaats voor de helikopter van het Mobiel Medisch Team (MMT) op de luchthaven te realiseren. Ook een nieuwe standplaats voor UMCG Ambulancezorg op Eelde maakt onderdeel uit van de plannen. Hiertoe hebben de bestuurders van de organisaties vandaag een intentieverklaring getekend.

Begin 2014 zullen de organisaties een besluit nemen over de daadwerkelijke verplaatsing van de standplaats van de MMT-heli en de nieuwe ambulancestandplaats. In de komende maanden worden de randvoorwaarden nader uitgewerkt, waaronder de benodigde procedures en vergunningen, alsook de bouwtechnische-, financiële-, juridische- en personele aspecten.

De huidige standplaats van de MMT-heli op het dak van het UMCG blijft in gebruik om patiënten met de heli snel naar het UMCG te brengen als dat noodzakelijk is.

Het UMCG is al geruime tijd op zoek naar een nieuwe standplaats voor de MMT-heli. De minister van VWS heeft eerder aangegeven, dat een verplaatsing van de standplaats wenselijk is om een betere landelijke spreiding van de MMT-helikopters en dekking van Nederland te realiseren. Vanaf Groningen Airport Eelde is het mogelijk meer mensen in Noord- en Oost-Nederland sneller gespecialiseerde traumazorg te bieden en aan die wens te voldoen. Daarnaast heeft Groningen Airport Eelde als voordeel dat het beschikt over de benodigde faciliteiten en infrastructuur.

De organisaties zullen omwonenden van de luchthaven tijdig over de plannen informeren.


Commentaar VOLE
Het verminderen van de overlast in de stad is een goede zaak. De traumahelikopter is bedoeld om levens te redden en daar is VOLE uiteraard niet tegen. We gaan ervanuit dat er per saldo minder overlast zal zijn. Wel moeten er strikte regels worden opgesteld en nageleefd met betrekking tot het vermijden van de bebouwde gebieden rond de luchthaven zoals Eelde/Paterwolde, Glimmen/Haren, Yde/Vries etc..
De meeste vluchten hebben geen spoedeisend karakter en kunnen dus bebouwde gebieden vermijden.”

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryanair stopt met vluchten Groningen-Milaan
Geschreven door RTVNoord, 30 juli 2013   
vrijdag 02 augustus 2013

Ryanair stopt met vluchten Groningen-Milaan

 

Plaatje Ryanair.jpg

 Foto: Archief Goos de Boer/RTV Noord

 

Ryanair stopt vanaf november met lijnvluchten vanaf Groningen Vliegveld Eelde naar Bergamo Airport, bij Milaan.

Ryanair begon in mei vorig jaar met de lijnvluchten. Buiten de zomermaanden is er volgens de luchtvaartmaatschappij te weinig animo voor de vliegverbinding met het Italiaanse Bergamo, zo'n 40 kilometer van Milaan.

De beslissing valt ongelukkig voor Groningen Airport Eelde: krap drie maanden na de officiële opening van de baanverlenging. Het vliegveld kondigde onlangs nog aan om in en rond Milaan te adverteren met Citytrips naar Groningen.

Ryanair vliegt vooralsnog nog wel vanaf Eelde naar Girona en Mallorca.

Commentaar VOLE
Na Eelde-Marseille stopt Ryanair ook met Eelde-Milaan. Het besluit van Ryanair om te stoppen onderstreept het belang van een goede bezettingsgraad.
GAE kan proberen Ryanair te verleiden met hoge kortingen maar ze blijven alleen als er voldoende klanten zijn.


 

 

 

 

 

 

 

 
Va Banque (1)
Geschreven door Philippe Boucher op www.financieel-groningen.nl, 5 juli 2013   
donderdag 04 juli 2013
Va Banque (1)

Philippe Boucher 13-12-11.jpg


Nieuwe concurrentie regels Europa
Op 4 juli kwam het blad De Tijd met de pakkende kop:

“Europa zet Charleroi een hak”

De krant gaat in op de mogelijke gevolgen voor regionale luchthavens van de nieuwe concurrentieregels en subsidie beperkingen voor de luchtvaart. De krant schrijft:
“De Europese Commissie pakt uit met strengere regels voor overheidssteun aan de luchtvaart. Dat is potentieel slecht nieuws voor regionale luchthavens als Charleroi.
Europa wil paal en perk stellen aan de overheidssteun voor de luchtvaart. EU-commissaris voor de Concurrentie Joaquín Almunia stelt vandaag nieuwe regels voor de subsidies aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen voor. Het geld van de belastingbetaler moet terechtkomen waar het echt nodig is, luidt de boodschap.”

Luchthaven Charleroi is de afgelopen acht jaar sterk gegroeid van 1,5 mln naar 6 mln passagiers en 400 werknemers. Dit alles voornamelijk dankzij Ryanair dat met 80 bestemmingen 83% van de passagiers bedient. De luchthaven wordt zwaar bevoordeeld door het Waals gewest met een jaarlijks bedrag van 30 mln. Terwijl luchthaven Brussel voor beveiliging 47 mln. betaalt en voor brandweer 11 mln. is dat voor Charleroi een ronde nul komma nul.
Brussel klaagt over oneerlijke concurrentie en verloor in 2009, 718 directe banen en 1.899 indirecte banen. Dit wordt bij lange na niet goed gemaakt door banengroei op de regionale luchthavens, waar slechts de helft van de op Brussel verloren banen terug komt.
De subsidiestromen naar Charleroi maken het voor Ryanair mogelijk hoge kortingen te bedingen en forse bijdragen te vragen voor marketing en reclame. Voor de tickets kunnen ze dan ook uiterst lage prijzen rekenen en daarmee veel passagiers aantrekken. Dit verdienmodel heeft op den duur een perverse werking. De omvang van de sterk gegroeide regionale luchthavens maakt het moeilijk voor bestuurders om de subsidiestromen af te knijpen. Ryanair daarentegen kan makkelijk uitwijken naar een andere regionale luchthaven omdat daar een overvloed van bestaat. In Europa al zeker 350. Dit versterkt haar onderhandelingspositie. En daarmee worden de ticketprijzen indirect door de overheid gesubsidieerd.

(1) Va Banque, term uit de gokwereld. Roekeloos spel spelen of alles op alles zetten.

De vlucht vooruit op Airport Eelde
Voor het eerst kreeg luchthaven Eelde in 2012 met twee low cost maatschappijen te maken. In dat jaar startten Ryanair en Vueling vier nieuwe vakantie bestemmingen op Eelde, tot grote vreugde van de directie. Dit zou te danken zijn aan de baanverlenging, hoewel die in 2012 nog niet verlengd was. Dat gebeurde pas begin 2013. Interim directeur Jos Hillen riep op een PR reisje in Barcelona dat dit het keerpunt voor de luchthaven was. “Als de lijn naar Barcelona niet zou slagen, welke andere bestemming dan wel?” De lijn naar Barcelona werd het eerste jaar al weer gestaakt evenals die naar Marseille. Hoewel de bezettingsgraden op de toestellen laag was, tussen 52% en 62% kwamen er natuurlijk wel meer passagiers, want wie wil niet voor € 25,- naar Marseille?
De effecten op passagiersaantallen en vliegbewegingen van lijndiensten zijn opmerkelijk. 56.000 extra passagiers op de lijndiensten(50% hoger) en 259 extra starts voor de vier nieuwe bestemmingen, eveneens een stijging van 50%. Dat zou ook opmerkelijke verbeteringen moeten laten zien in de exploitatieresultaten. Niets is minder waar. Het netto resultaat ging met een ton vooruit en deed het verlies dalen van vijf naar ca. vier ton. Analyse van de cijfers uit het jaarverslag 2012 van landingsrechten, passagiersvergoedingen en security charge laten een verrassend beeld zien. Met 50% meer grote vliegtuigen nemen de landingsrechten maar met 5% toe. Ook de toename van passagiersvergoedingen en security charge nemen slechts met 25% toe terwijl er 50% meer passagiers van de luchthaven vertrekken. Dit kan niet anders dan op forse kortingen wijzen. Op landingsrechten lijken de nieuwkomers ca. 85% korting te krijgen. De passagiersvergoeding zit in de buurt van de € 7,70 terwijl het officiële tarief € 15,70 is, een korting van 50%.
Voor security charge is een vergoeding betaald van ca. € 5,54 terwijl het normale tarief € 10,40 is. Een korting van ca. 47%. Het is duidelijk dat Eelde te maken krijgt met het Ryanair beleid, het uitknijpen van kleine zwakke regionale luchthavens.
Een en ander betekent dat Ryanair indirect profiteert van de subsidies die Eelde kreeg en daardoor de ticket prijzen extreem laag kan houden.
De nieuwe concurrentie regels verbieden niet alleen overheidssubsidies maar schrijven ook voor dat er niet gediscrimineerd mag worden. Dat wil zeggen dat Transavia en Corendon op Eelde de zelfde kortingen moeten kunnen krijgen als Ryanair. Dat is de doodsteek voor het nieuwe low cost verdienmodel van de luchthaven. Eelde zou dan ca. 2,5 mln aan inkomsten verliezen.

Groningen Airport Eelde heeft zich op een roekeloze manier in dit avontuur gestort en is voor een verdere groei volledig afhankelijk van Ryanair geworden nu Vueling weer van het toneel is verdwenen. Of Ryanair blijft is echter zeer de vraag gezien de toch wel erg magere bezettingsgraden van de toestellen. En daarmee kan de luchthaven feitelijk geen kant meer uit. De nieuwe EU concurrentieregels zullen subsidies van de overheid onmogelijk maken discriminatie is niet meer toegestaan en na 2015 zal de luchthaven zelf moeten opdraaien voor de kosten van luchtverkeersleiding.

Er is nog wel een ontsnappingsroute. Luchtverkeersleiding wordt niet gerekend tot een commerciële activiteit maar is een overheids voorziening. Brandweer kan men ook tot die categorie rekenen. De regionale overheid kan die kosten van de luchthaven overnemen en daarmee de exploitatiekosten van de luchthaven omlaag halen. In Charleroi doen ze dat nu al.

Dat neemt niet weg dat een groot deel van de kosten, weliswaar langs een andere weg, toch op de overheid blijft rusten. Je moet je afvragen of je het vliegen naar vakantiebestemmingen vanaf regionale vliegvelden op die manier moet blijven subsidiëren. Dit belastinggeld kan beter ingezet worden in sectoren waar wel een stabiele groei van te verwachten valt en waar de bedrijven op eigen benen kunnen staan.
Het wordt tijd dat de verantwoordelijke regionale bestuurders hun te hoge verwachtingen van de rol van luchthaven Eelde voor de regionale economie bijstellen en gaan werken aan een verantwoorde afbouw van GAE. Er zijn in Nederland een aantal voorbeelden van gesloten militaire luchthavens die een alternatieve invulling hebben gekregen waar de lokale overheid per saldo zeer gelukkig mee is, zoals Soesterberg en Valkenburg. Het heeft gezorgd voor nieuwe werkgelegenheid en versterking van natuur en woonklimaat.
Men zou zijn licht daar eens moeten opsteken.

Philippe Boucher Midlaren juli 2012
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 181 - 200 van 424

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.