spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies

'Niets van ambities Eelde gerealiseerd'
Geschreven door Jaap Kiers in Dagblad van het Noorden, 24 april 2013   
donderdag 25 april 2013

'Niets van ambities Eelde gerealiseerd'

 

Transavia heeft geen plannen om tussenstops te schrappen

VOLE: Minder vluchten vanaf Groningen Airport Eelde dan
  vorig jaar


Eelde  "Vliegveld Groningen Airport EElde (GAE) heeft nog geen enkele ambitie gerealiseerd die ten grondslag lag aan het besluit tot baanverlenging", stelt de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE). Vandaag opent staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu, PvdA) de van 1800 tot 2500 meter verlengde baan.
    De baanverlenging was nodig om met grotere toestellen te vliegen, tussenlandingen overbodig te maken, nieuwe lijndiensten naar Europese bestemmingen te lokken en Eelde ook voor vrachtverkeer interessant te maken, stelt VOLE. "Niets van dit alles is gerealiseerd of zelfs maar aangekondigd", aldus voorzitter Jan Wittenberg van VOLE.
    Volgens de voorzitter is de kans dat dat alsnog gebeurt miniem. "Maatschappijen weten immers al een jaar dat vanaf vandaag de langere baan beschikbaar is. Er zijn nu zelfs minder vluchten dan vorig jaar." Inderdaad stopte vorig jaar Bmi Regional de lijndienst naar Aberdeen en hield Ryanair op met de bestemming Marseille. De Ierse prijsvechter begon wel een nieuwe dienst op het Spaanse Girona, maar daartegenover stond dat Vueling de stekker haalde uit de twee vluchten per week op barcelona.
    Ook het rechtstreeks bevliegen van verder gelegen bestemmingen, wat met de nieuwe baan mogelijk wordt, komt nauwelijks van de grond.
    Het Nederlandse Transavia handhaaft alle tussenstops en heeft geen concrete plannen daar verandering in te brengen, zo bevestigt woordvoerster Anita Sunter. De Nederlandse chartermaatschappij krijgt domweg de vliegtuigen niet vol als de tussenstops in Maastricht, Rotterdam en Eindhoven verdwijnen. "We gaan dat pas doen als de vraag uit markt daarvoor aanwezig is", zegt Sunter. "En dat is nu nog niet het geval."
    VOLE is niet uitgenodigd voor de feestelijke opening van de verlengde baan vandaag. De vereniging betreurt dat. "Men is kennelijk bang voor onze kritiek", aldus Wittenberg.

 

Verlengde baan Eelde onder veel belangstelling geopend

VOLE doet aangifte tegen landing jachtvliegtuig


Geschreven door RTVNoord woensdag 24 april 2013Baanverlenging gerealiseerd.jpgOm 10.20 is de eerste vlucht vertrokken vanaf de nieuwe verlengde start- en landingsbaan van Groningen Airport Eelde richting Turkije.

Verslaggever Goos de Boer vliegt mee en is aanwezig op het vliegveld.
Staatssecretaris Mansveld, van Infrastructuur en Milieu gaf vanuit de verkeerstoren het officiële startsein.


 Foto: Kas van Zonneveld

De vereniging van omwonenden van de luchthaven (VOLE) greep de feestelijkheden aan om te constateren dat de luchthaven direct al in overtreding was. De omgeving werd om 7:30 uur namelijk opgeschrikt door het luidruchtig landen van een militair jachtvliegtuig. Dat soort vliegtuigen is op Eelde bij de wet verboden. Volgens VOLE demonstreert de luchthaven hiermee gebrek aan respect voor de omgeving. De club heeft aangifte gedaan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. De directie van Groningen Airport Eelde zegt in een reactie dat het om een vliegtuig met een gewone 'burgerregistratie' gaat.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eindelijk, de verlengde baan gaat open.
Geschreven door Philippe Boucher op www.financieel-groningen.nl, 23 aprili 2013   
dinsdag 23 april 2013

Eindelijk, de verlengde baan gaat open.


Philippe Boucher 13-12-11.jpg

Aanstaande woensdag 24 april gaat dan eindelijk, na een proces van jaren, de verlengde baan van Groningen Airport Eelde open. Voor deze feestelijke gebeurtenis is staatssecretaris Wilma Mansveld bereid gevonden het lintje door te knippen.

In 2010 was Mansveld fractievoorzitter voor de PvdA in de staten van Groningen en in die hoedanigheid ondertekende ze een motie van de staten aan het college, waarin verzocht werd de Businesscase Airport Eelde te herijken en de uitkomsten daarvan aan de staten voor te leggen. In april 2011 was ze zelf gedeputeerde en in een betere positie om deze motie ten uitvoer te brengen. Inmiddels zijn we drie jaar verder en van een herijking van die businesscase is nog steeds geen sprake. Straks knipt zij een lintje door zonder precies te weten waarom dit een vreugdevolle dag zou moeten zijn.

Het eerste businessplan uit 2005 is in 2008 onveranderd geactualiseerd. In dat plan streeft men naar een realistisch passagiersaantal van 600.000 in 2015, wat later door GAE is verlaagd tot 514.000 in 2017. Men verwacht in 2017 een kostendekkende exploitatie te bereiken. Alles onder voorbehoud, want er waren nog veel onzekerheden zoals de conjunctuur, het rijksbeleid en de selectieve groei van Schiphol. Inmiddels weten we meer. Niet Eelde maar Eindhoven en Lelystad zullen het overtollig vakantieverkeer van Schiphol gaan verwerken. De kosten van luchtverkeersleiding (ca. 2,5 mlj) zal Eelde vanaf 2015 geheel zelf moeten opbrengen vanwege nieuwe Europese concurrentieregels.

Alle reden om een paar essentiële gegevens nog eens op een rijtje te zetten.

Hoe zag de passagiersontwikkeling er de afgelopen twaalf jaar uit?

Eindelijk, de verlengde baan gaat open 1.jpg


Na een gestage groei zet vanaf 2008 een duidelijke daling in, door een terugloop van passagiers op vakantiecharters. Een ontwikkeling die in heel Europa al vanaf 2005 waarneembaar was. In 2012 gaan de aantallen passagiers op Eelde met een sprong omhoog door vier nieuwe bestemmingen van Low Cost Carriers. Hoe ziet bovenstaande reeks er in het businessplan van 2008 uit?

Het businessplan praat over vertrekkende passagiers (= 50% van het aantal passagiersbewegingen) en start de voorspelling vanaf 2005 in de verwachting dat de baanverlenging in 2011 gerealiseerd zal zijn. Men ziet de charters (geel) gestaag doorgroeien tot 110.000 in 2017. Lijndiensten (rood) en Low Cost lijnen (blauw) groeien tot 2017 naar respectievelijk 40.000 en 90.000 passagiers.

En waar staan we nu in 2012 in werkelijkheid?

Eindelijk, de verlengde baan gaat open 2.jpg


De lijndiensten zijn in 2012 (laatste kolom) geheel verdwenen met het stoppen van de lijn op Aberdeen door Bmi. De Low Cost (blauw) heeft een mooie sprong gemaakt naar ca. 30.000 vertrekkende passagiers en de charters (geel) zijn terug op het werkelijke niveau van 2007. De Charters naar Rhodos en Corfu zijn vervallen. Veertien nieuwe bestemmingen worden in het businessplan in 2008 aangekondigd, slechts twee daarvan worden nu door Ryanair aangevlogen, over de rest is nog niets vernomen. Schiphol komt er als bestemming niet eens in voor.

GAE kent een zeer lange historie van tegenvallende resultaten, wat is daarvan de achtergrond?

Een luchthaven krijgt zijn passagiers uit de directe omgeving, op een maximale afstand van een of twee uur rijden met de auto. Hoe ziet deze vorm van bevolkingsdichtheid (catchment area) er voor Eelde en haar concurrenten in Duitsland en Nederland uit? Hieronder een overzicht van de catchment area’s van de verschillende luchthavens, in miljoenen de potentiële passagiers.

Eindelijk, de verlengde baan gaat open 3a.jpg


Luchtvaartmaatschappijen kijken naar dit soort plaatjes om te bepalen hoe aantrekkelijk een luchthaven voor hen kan zijn. Eelde komt als zwakste uit de bus. En in de volgende tabel zien we dat terug in het aantal passagiers dat die luchthavens verwerkten in 2008 en 2009.

Eindelijk, de verlengde baan gaat open 4.jpg


Er is een duidelijk verband tussen de grootte van het catchment area en de aantallen passagiers. Alleen Maastricht valt uit de toon. Dat ligt waarschijnlijk aan de sterke concurrentie van dichtbijgelegen luchthavens als Eindhoven, Luik, Keulen en Düsseldorf. De groene lijn op niveau 1,5 miljoen geeft de grens aan waaronder luchthavens niet meer rendabel zijn te exploiteren.

De keuze voor een luchthaven door passagiers hangt niet alleen af van de afstand maar ook van de omvang van het aanbod aan bestemmingen en de frequentie van vliegen. Eelde heeft momenteel 12 bestemmingen terwijl men in Bremen al uit 50 bestemmingen kan kiezen, op Weeze uit 70, Keulen 70 en Düsseldorf 180. Eindhoven maakt momenteel een sterke groei door met ruim 45 bestemmingen en 2,9 mlj passagiers in 2012. Schiphol zit aan de top met 260 bestemmingen.

Een belangrijke vraag is hoe de vier nieuwe Low Cost bestemmingen het afgelopen jaar hebben gepresteerd op Eelde.

Hieronder de bezettingsgraden van de vier Low Cost bestemmingen.

Eindelijk, de verlengde baan gaat open 5.jpg


Dat Ryanair de bestemming Marseille (51%) gestaakt heeft is wel begrijpelijk. Als je als maatschappij een gemiddelde bezetting van 85% hebt dan kieper je een lijn met 51% er al snel uit. Dat Vueling met de lijn op Barcelona (56%) gestopt is is nog veelzeggender. Barcelona is de absolute topbestemming na Londen voor Nederlanders, zowel vakantie als zakenreizigers. De Vueling manager verwachtte een bezetting in de buurt van de 75%, maar die werd niet gehaald.

Ryanair gaat het komend jaar nog een lijn proberen op Girona, maar het beeld van de huidige situatie op GAE contrasteert toch scherp met de ambities uit het businessplan. Kun je met deze bescheiden resultaten nog redelijkerwijs verwachten dat het streefcijfer van 514.000 passagiers te halen valt?

Hoe zal dit alles tot uitdrukking komen in winst en verlies cijfers?

Eindelijk, de verlengde baan gaat open 6.jpg


In het businessplan is dit nauwgezet door GAE uitgerekend en men komt in 2017 op een break even point, met een klein verliesje van 87.000 euro. Wat echter ontbreekt is een risico analyse. Hoe ziet het beeld er uit als we de 514.000 niet halen maar op 375.000 komen, een getal dat dicht bij de berekening van luchtvaarteconomen van SEO ligt?

Met de zelfde schattingen uit het businessplan komt men dan op een aanzienlijk verlies van ca. 1,5 miljoen euro in 2017. Vergeet niet dat in de jaren daaraan vooraf ook al forse aanloopverliezen gemaakt zullen worden. Na de baanverlenging zullen de afschrijvingen stijgen evenals de rentelasten. Van het eigen vermogen zal in 2017 waarschijnlijk niet veel meer over zijn.

Het feestje van a.s. woensdag gaat vooral over een geslaagde verlenging van de landingsbaan en tevreden aannemers die de klus binnen de tijd geklaard hebben, en niet zozeer over een reële verwachting van goed geïnvesteerd geld in een succesvolle luchthaven. Ik heb geen sombere natuur maar in dit geval zie ik het toch somber in. Het feestje moet natuurlijk doorgaan maar de cijfers hangen als donkere wolken aan de horizon.

Philippe Boucher april 2013


 

 

 

 

 

 

 

 
'Overleven voor regionale luchthavens heel twijfelachtig"
Geschreven door Jaap Kiers en Jon van Schilt in Dagblad van het Noorden, 23 april 2013   
dinsdag 23 april 2013

'Overleven voor regionale luchthavens
heel twijfelachtig'
ACHTERGROND

BAANVERLENGING


•  Luchtvaartdeskundige Heerkens:
   Rond Eelde te weinig mensen

•  'Waarom zou je publiek geld aan
   vakantiegangers uitgeven?'Eelde/Enschede Morgen opent staatssecretaris Wilma Mansveld (lnfrastructuur en Milieu) de verlengde startbaan van vliegveld Groningen Airport Eelde. Met een lengte van 2500 meter kan vanaf Eelde voortaan verder gevlogen worden omdat de vliegtuigen met vollere tanks kunnen starten. Dertig jaar is er gesteggeld over het project dat totaal zo'n 40 miljoen euro heeft gekost. Het zou noodzakelijk zijn voor expansie van de regionale luchthaven.

Wordt het vliegveld nu opgestoten in de vaart der volkeren? Meer lijnen, meer maatschappijen, veel meer passagiers vooral? Eelde houdt al jaren vol van wel, maar luchtvaartdeskundigen hebben hun twijfels. In het Noorden worden foto Heerkens.jpgdergelijke krirische geesten vrijwel automatisch in het kamp van de Eelde-haters gerangschikt.

We zochten een onafhankelijk expert en kwamen terecht bij dr. Hans Heerkens, universitair docent aan de Universiteit Twente. Specialisme luchtvaart en iemand die met regelmaat kritisch is geweest over de plannen de oude militaire basis van Twente om te bouwen tot regionale luchthaven. Hij vindt het niet raar dat we bij hem terecht gekomen zijn. Want je mág niet tegen zijn, ook in deze regio niet. Terwijl het gewoon zakelijk gezien geen goed idee is."
 
   
 
 
 “Succesvolle vliegvelden liggen in regio's waar het succes al is”
 
 
 
Volgens Heerkens staat in Nederland alleen Schiphol boven elke verdenking. "Een hub-luchthaven", noemt hij het. "Zo'n 4O tot 60 procent van de passagiers stapt er over. Hoe meer verbindingen je hebt, hoe aantrekkelijker je als vliegveld bent."

Eelde speelt in dat spel nauwelijks een rol. Twente evenmin, volgens Heerkens, die ook hét begrip in de luchwaartindustrie erbij haalt. De catchment area, ofwel, hoeveel mensen -potentiële reizigers -wonen binnen een straal van één of twee uur reizen van het vliegveld. Over de 1,7 miljoen mensen die Eelde binnen een uur kunnen bereizen, zegt Heerkens: "Dat is véél te weinig."

Bijkomend probleem is dat het beeld nog somberder wordt als je de cirkel uitbreidt naar twee uur reizen. Eelde bestrijkt dan een gebied waar 3,3 miljoen mensen wonen. Eindhoven, Maastricht en Rotterdam bedienen in dezelfde straal respectievelijk 26, 23 en 17 miljoen mensen. Bremen 11, Weeze 17 miljoen. En anders dan Schiphol bedienen regionale luchthavens vooral recreatieve reizigers. "Vliegmaatschappijen zeggen: de economyclass zorgt voor de omzet. Businessclass voor de winst", zegt Heerkens.

"Persoonlijk vind ik dat vakantievluchten geen reden zijn voor een luchthaven", stelt Heerkens. 'Publiek geld hoef je niet aan vakantiegangers uit te geven." Waarom elke regio dan toch zo hecht aan een vliegveld? "Prestige. Iets anders kan het niet zijn. Maar werkt het ook echt zo? Ik denk het niet. Succesvolle vliegvelden liggen in regio's waar het succes al is."

Over de baanverlenging is Heerkens ook kritisch. "Men is er dertig jaar mee bezig geweest. Dan ga je er dus mee door. Maar ik vraag me echt af of het nodig was." Zeker in de wetenschap dat het vakantieverkeer dat Schiphol niet kan bergen door Lelystad verwerkt gaat worden en niet door Eelde. "Ja, daar zijn omwonenden ook tegen de baanverlenging. Maar die gaat echt wel door. Omwonenden zijn altijd tegen."

Maar zelfs dat betekent niet dat Lelystad een glanzende toekomst heeft, verwacht Heerkens. "Schiphol, Rotterdam en Eindhoven zullen in Nederland wel overleven. Voor de andere regionale luchthavens is dat heel twijfelachtig."

 

 

 

 

 

 

 


 
Persbericht: Veel belangstelling op vliegveld Eelde voor bodemloze put
Geschreven door VOLE   
maandag 01 april 2013

Persbericht

                               

Veel belangstelling op vliegveld Eelde voor bodemloze put


Exploitatie wens-put impuls voor noordelijke economie

 

Eelde, 1 april 2013
Van onze verslaggever

Op het parkeerterrein van vliegeveld Eelde vormde zich vanochtend ruim voor
12 uur een lange rij. Het publiek was massaal toegestroomd voor het bekijken
van de put die vrijdag bij graafwerkzaamheden voor de baanverlenging was
ontdekt. De sfeer was gemoedelijk. Daarbij hielp een zonnetje, hoewel het
nog koud was. Medewerkers van de Provinciale Archeologische Dienst (P.A.D.)
hadden het hele paasweekend doorgewerkt om de put te onderzoeken.
Bestuurders van de provincie Drenthe en Groningen en de gemeente Tynaarlo
volgden de ontwikkelingen ter plaatse. Geruchten gingen in de sociale media
rond dat het de befaamde 'bodemloze put' betrof. Bij het meten van de diepte
bleek het daarvoor gebruikte schietlood van 100 meter ontoereikend. Na
inschakeling van diverse adviesbureaus kwam men tot de voorlopige conclusie
dat de diepte van de put niet kan worden vastgesteld en dat nader onderzoek
nodig is. Dit zou voor het projectbaanverlenging tot grote vertraging kunnen
leiden mede omdat de put archeologisch en bestuurlijk beschermd is. De
deskundigen verschillen van mening of het technisch mogelijk is de put te
dempen. In een spoedberaad besloten de aanwezige aandeelhouders de zaak
daarom toe te dekken. Naar verluidt was deze methode in het verleden altijd
effectief geweest op vliegveld Eelde.

Het toegestroomde publiek was van deze situatie niet op de hoogte en wachtte
geduldig tot het werd toegelaten. Luchthavendirecteur Marco van de Kreeke
moest bij de ingang -geconfronteerd met zoveel belangstelling- wel toegeven
dat er een put was gevonden. Hij verklaarde: "De put is van nationale
betekenis en mag daarom niet worden gedempt. De aandeelhouders zullen hun
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke bevoegdheden zodanig aanwenden dat
het voortbestaan van de put zoveel mogelijk wordt bevorderd". De
luchthavendirecteur verwacht van het Rijk een ruime compensatie omdat de
bedrijfsvoering ernstig wordt belemmerd. Ook wordt een beroep gedaan op het
geld van de afgeblazen Zuiderzeelijn. Hij voegde daaraan toe: 'We zijn ook
in gesprek met diverse marktpartijen om de put te exploiteren. Daarbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan een wens-put, waar het publiek geld in kan
gooien. Het zou Noord Nederland definitief op de kaart zetten en het zal een
geweldige impuls geven aan de noordelijke economie en het inkomend toerisme
per vliegtuig. Partijen tonen hiervoor veel belangstelling en we verwachten
veel nieuwe lijnen. Dit wordt een keerpunt voor Groningen Airport Eelde".
Ook andere opties worden nog onderzocht. Daarom wordt de publicatie van het
jaarverslag en het businessplan uitgesteld tot meer duidelijk is.

De directeur van de Kamer van Koophandel Lambert Zwiers is opgetogen: "Wij

hebben altijd een sterk geloof gehad in de potenties van vliegveld Eelde.
Dat wordt nu maar weer eens bewezen. Dit is een opsteker voor het noordelijk
bedrijfsleven. We moeten nu doorpakken en extra geld vrijmaken".

Ook vanuit het publiek werden diverse suggesties gedaan voor behoud van de
put. Zo werd geopperd dat de put kan worden gebruikt voor gaswinning,
aanzien er een onbeschrijfelijke putlucht uit op stijgt.

Voor persvragen kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van
Groningen Airport Eelde (050 - 309 7070). 

belangstelling voor bodemloze put op Eelde.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V
eel belangstelling op vliegveld Eelde voor bodemloze put
Gezellige drukte op het parkeerterrein van vliegveld Eelde

 

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Baanverlenging Eelde opnieuw stilgelegd
Geschreven door   
vrijdag 29 maart 2013

Baanverlenging Eelde opnieuw stilgelegd

Archeologische vondst van cultuurhistorische waarde

 

Eelde, 29 maart 2013

Op Luchthaven Eelde is vandaag de verlenging Bodemloze put GAE.jpg van de start- en landingsbaan wederom stilgelegd, nadat bouwvakkers op een mysterieuze put zijn gestoten. Een maand geleden werd het project ook al stilgelegd wegens een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Na de melding door de aannemer is de Provinciale Archeologische Dienst (P.A.D.) terstond ingeschakeld. De dienst heeft de bouw stilgelegd voor verder onderzoek. Het bouwterrein is voor het publiek afgegrendeld om instorting te voorkomen. Na een eerste inspectie melde de Provinciale archeoloog dat het hier vermoedelijk gaat om een historische put met cultuurhistorische waarde. Verder wilde hij geen mededeling doen omdat de put voor zover kan worden vastgesteld geen bodem heeft. Daarmee zou een van de raadselen rond de luchthaven eindelijk worden blootgelegd. Al jaren lang gaan er geruchten dat de luchthaven alles in het werk stelt om de put verborgen te houden. Luchthavendirecteur Marco van de Kreeke wilde geen commentaar geven op de vondst. Hij benadrukte nogmaals dat de Luchthaven de motor is van de noordelijke economie en dat dat best wat mag kosten. Hij voegde daar tot slot aan toe: ”Vergeet niet dat de luchthaven heel Noord Nederland met de rest van de wereld verbindt”. Hij gaf geen toestemming voor het maken van foto’s: “We zijn dit grondig aan het onderzoeken. En willen eerst dat onze aandeelhouders hiervoor een financiële bijdrage leveren”. Een van de bouwvakkers heeft -in het geheim- met zijn mobiele telefoon de onderstaande foto gemaakt en doorgespeelt aan de redactie. Hij voegde er aan toe: 'We kregen opdracht de put te dempen, maar wat we er ook ingooide het hielp niet".

Op aandringen van de  Stichting ‘de Vrienden van Vliegveld Eelde’, heeft de luchthavendirectie besloten dat op maandag tweede paasdag het publiek een kijkje mag komen nemen tussen 12.00 en 14.00 uur. “De werkzaamheden liggen dan toch stil en we vinden het belangrijk om het draagvlag onder de bevolking te versterken. Uiteindelijk is het de bevolking die dit allemaal betaalt”, aldus de persvoorlichting van het vliegveld. Belangstellenden kunnen het terrein betreden via de hoofdingang aan de Burgemeester Legroweg. De P.A.D. zal het publiek uitleg geven over het belang van de vondst.

Voor persvragen kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van Groningen Airport Eelde (050 – 309 7070).

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Het is ook nooit goed .... of het deugt niet
Geschreven door Marco van de Kreeke op f-g.nl, 18 januari 2013   
zondag 20 januari 2013

Het is ook nooit goed…

foto Marco van de Kreeke2.jpg


…of het deugt niet
2012 was een succesvol jaar voor Groningen Airport Eelde. Het aantal passagiers dat van de luchthaven gebruik maakt groeide met 40%. Grotendeels dankzij nieuwe low-cost lijndiensten naar Barcelona, Milaan, Mallorca en Marseille. Het persbericht dat we hierover uitstuurden werd vrij goed opgepikt door landelijke en vakmedia. Tijdens een ontmoeting met de Schiphol directie werd ik vorige week dan ook gefeliciteerd met de mooie groeicijfers. In de lokale media, waaronder deze site, verschenen er echter prompt ook verhalen dat deze mooie cijfers eigenlijk niet zo mooi zijn. Bijvoorbeeld omdat de cijfers door ons zijn aangedikt door transitpassagiers mee te tellen. Transitpassagiers zijn passagiers die de luchthaven niet als begin- of eindbestemming hebben, maar die vertrekken met dezelfde vlucht als ze aangekomen zijn. Passagiers dus die hier niet zijn op- of afgestapt. Waarom zou je die meetellen? De reden daarvoor is eenvoudig: omdat dat zo moet, omdat dat zo hoort. Geen valse pretentie of gesjoemel: alle luchthavens tellen op dezelfde manier de passagiers en geven de statistieken door aan de Airports Council International (ACI), die de statistieken verzamelt en publiceert. En daar zijn regels voor, afspraken over. Groningen Airport is de vierde luchthaven waar ik werk, de derde waar ik directeur van ben, op drie verschillende continenten, maar dat tellen doen we overal hetzelfde. We verdoezelen niks. Daar heeft niemand wat aan. De luchthaven al helemaal niet. Feit is dat we in 2012 ruim 52.000 meer aankomende en vetrekkende passagiers hebben gehad dankzij Ryanair en Vueling. Duidelijker kan het niet.

Three out of four ain’t bad
De andere boodschap die Noord Nederland afgelopen week kreeg voorgeschoteld, was de stelling dat “het toch nooit wat wordt” met “Eelde”. Het bewijs werd gevonden in het feit dat bekend werd dat Vueling dit jaar niet meer zal terugkeren op GAE. Daarbij werden de uitspraken van mijn voorganger, interimdirecteur Jos Hillen, smakelijk opgediend. Jos heeft namelijk tijdens de promotie van de nieuwe vlucht van Vueling naar Barcelona, voorjaar 2012, de boude uitspraak gedaan dat deze vlucht “the proof of the pudding” was. Nou, die werd er in gekopt, hoor. Hij heeft het tenslotte zelf gezegd: als dit niet lukt, wat dan wel!? Misschien kunnen we achteraf zeggen dat die uitspraak niet handig was. Maar ik snap wel dat Jos die uitspraak deed. Hij heeft gelijk, Barcelona is een hele belangrijke bestemming: 80.000 aankomende en vertrekkende passagiers die per jaar vanuit Noord Nederland, via diverse luchthavens, naar Barcelona vliegen. Gelukkig kunnen zij ook in 2013 kiezen om vanaf Eelde naar Barcelona te vliegen. Nou ja, naar Girona, Ryanair’s nieuwe bestemming vanaf Groningen Airport Eelde. De aankondiging van Ryanair eind vorig jaar om op Girona te gaan vliegen was voor Vueling de reden om te besluiten hun route naar Barcelona in 2013 niet opnieuw aan te gaan bieden. Ryanair is in de industrie zo’n krachtige marktpartij dat het voor Vueling moeilijk zou worden daarmee te concurreren.

De heer Boucher beweert in zijn blog van vorige week op deze pagina dat deze uitleg van de luchthaven vrij onwaarschijnlijk lijkt, omdat “Vueling de bestemming al geschrapt had [....] ruim voordat Ryanair melding maakte van het plan om vanaf Eelde naar Girona te gaan vliegen”. Sterker nog, hij weet blijkbaar zeker dat het niet klopt, want “de werkelijke reden is dat de bezettingsgraad op de toestellen van Vueling rond de 56% lag”. Daar voegt hij nog aan toe: “een besluit om te stoppen [is] snel genomen, vooral omdat men in een tweede jaar niet meer kon rekenen op veel korting op landingsrechten.”

De heer Boucher noemt in vele blogs vele cijfers over bezettingsgraden van de luchtvaartmaatschappijen die van GAE gebruik maken. Die cijfers kloppen niet, zijn veronderstellingen kloppen niet, logisch dat ook zijn conclusies vaak niet kloppen. De juiste cijfers mag ik helaas niet publiceren. Dat zijn omzetcijfers van onze klanten. Daar mag ik niet zomaar mededelingen over doen. En zo ga ik ook niet uitwijden over onze contractafspraken met Vueling. Lijkt me niet netjes. Zou zoiets zijn als de Albert Heijn vragen hoeveel Nutricia Chocomel ze per maand verkopen, en hoeveel marge ze eigenlijk op die chocomel maken. Dat vertelt Albert Heijn niet, dat is tussen Albert Heijn en Nutricia.

Wij waren in onderhandeling met Vueling over het opnieuw aanbieden van vluchten naar Barcelona in 2013, tot het moment dat Ryanair de vluchten naar Girona aankondigde. Dat is de waarheid. En volgens mij volkomen logisch. Vueling koos eieren voor zijn geld en zet de vliegtuigcapaciteit deze zomer ergens anders in, waar misschien minder concurrentie is en meer te verdienen valt. Natuurlijk is dat jammer voor ons. Maar betekent dat ook dat “het nooit wat wordt met Eelde”? Welnee. Voor iedereen die vanuit Noord-Nederland naar Barcelona wil: Ryanair vliegt vanaf eind maart op donderdag en zondag vanaf Groningen Airport Eelde naar Girona. En natuurlijk ook naar Bergamo (uurtje naar Milaan) en Mallorca, die andere bestemmingen die in 2012 werden geïntroduceerd. Marseille valt af, die wordt volgend jaar niet meer aangeboden. Dat betekent dat drie van de vier nieuwe bestemmingen die in 2012 begonnen ook in 2013 doorgaan. En dat we die geweldige sprong van 2012 voor een groot deel vasthouden. We denken nu wel eens dat het misschien beter was geweest om pas in 2013 of 2014 hard te groeien, na de baanverlenging. Was het misschien geloofwaardiger geweest? Maar we hebben de kansen gegrepen toen ze zich voordeden. En dat gaan we blijven doen. Want wij denken dat het zeker wat kan worden met vliegveld Eelde.

Half vol, of half leeg?
Het meest gehoorde argument voor de stelling dat “het nooit wat wordt met Eelde” is dat “het Noorden” te dun bevolkt is voor luchtverbindingen vanuit de regio. Het “ijle Noorden”. Dat klinkt goed, zeker in deze dagen van lage luchten en beelden van eindeloze vlakten waar eenzame schaatsers gure tegenwind trotseren. Maar de feiten zijn genuanceerder. Om toch maar weer bij simpele cijfers te blijven: op maximaal een uur reistijd vanaf de luchthaven, Duitsland niet meegerekend, wonen anderhalf miljoen mensen. Dat is niet zoveel als rond Schiphol, Rotterdam of Eindhoven, maar toch zo’n 9% van de Nederlandse bevolking. Vanuit een Europees perspectief een drukke en welvarende regio, zeker geen half leeg glas. Noord-Nederland vormt een interessante markt, met een interessante vraag en behoefte. Die behoefte verdient het om vervuld te worden. Door Noord-Nederland zo goed mogelijk te verbinden met de wereld om ons heen. Op 24 april is het zover. Dan gaat de verlengde baan open en kunnen we meedoen als volwaardige regionale luchthaven. Met zijn allen zullen we er hard aan moeten werken om er een succes van te maken. Zeker in een tijd van economische recessie. Ik vind het bemoedigend en stimulerend dat er veel regionale partijen zijn die de kansen zien, de mogelijkheden die de luchthaven biedt om Noord-Nederland te ondersteunen in haar verdere ontwikkeling. Die ons willen helpen om nieuwe routes creëren. Om Noord-Nederland te verbinden met de wereld – en de wereld naar Noord-Nederland te halen. Niet voor niets maakt de Kamer van Koophandel geld vrij om hierin te investeren. De luchthaven is van het Noorden, en is er voor het Noorden. Laten wij er met zijn allen vooral gebruik van maken!


Commentaar VOLE: "Van harte gefeliciteerd meneer Van de Kreeke"

De nieuwe directeur van GAE - dhr. Van de Kreeke - kiest voor de persoonlijke aanval op de criticasters van de berichtgeving door GAE. Dat is jammer. Hij zich laat meeslepen in de verhalen van zijn voorgangers. Kennelijk vindt hij - met zijn voorgangers- dat de kritiek niet inhoudelijk weerlegd hoeft te worden. Enkele voorbeelden:

De dubbeltelling van de transitpassagiers
Van de Kreeke hierover: “alle luchthavens tellen op dezelfde manier de passagiers en geven de statistieken door aan de Airports Council International (ACI)."
Wie de moeite neemt de CBS-cijfers te vergelijken met de cijfers die door de luchthavens (Eindhoven, Maastricht, Rotterdam, Schiphol) worden opgeven in jaarverslagen e.d., ziet dat deze cijfers overeenkomen (afrondingen daargelaten). GAE echter zit al jaren 30% boven de CBS/cijfers. Dus Eelde telt wel degelijk anders.

De cijfers van Boucher

Van de Kreeke hierover: ”Die cijfers kloppen niet,….De juiste cijfers mag ik helaas niet publiceren. Dat zijn omzetcijfers van onze klanten."
Dan volgt een heel verhaal over Albert Heijn en Nutricia. Maar het gaat er natuurlijk niet om hoeveel passagiers in welke toestel zitten. (hoeveel pakken Nutricia in welke winkel). Het gaat erom dat de bezettingsgraad op Eelde structureel te laag is. Dus in het voorbeeld van AH: of het bedrijf structureel gezonde omzet draait? Daarover geeft AH natuurlijk wel informatie.
Van de Kreeke weigert ook in zijn kritiek op Boucher met feiten en argumenten te komen die hout snijden. Waarom geeft hij niet de gemiddelde bezettingsgraad (door het totaal aantal passagiers te delen door het aantal vluchten). Dat kan zonder "uit te wijden over onze contractafspraken". Maar Van de Kreeke doet dat liever niet omdat die cijfers weinig florissant zijn. Dus kiest hij ervoor de man (de criticaster) te spelen in plaats van de bal. Maar met algemeenheden zoals: “Daar mag ik niet zomaar mededelingen over doen” komt hij natuurlijk niet weg.

De uitspraken van Jos Hillen

Jaar in jaar uit heeft ‘het noorden’ de grootspraak van Jos Hillen moeten aanhoren. Hiermee is bij de aandeelhouders en de Raad van State de baanverlenging doorgedrukt: “Eelde ging het helemaal maken in het netwerk van Europese verbindingen” etc, etc. Op de doorslaggevende zitting van de Raad van State werd benadrukt dat de komst van Vueling hét bewijs was voor de levensvatbaarheid van Eelde.
Van de Kreeke citeert Hillen over Vueling: “als dit niet lukt, wat dan wel!?” En vervolgt: “Misschien kunnen we achteraf zeggen dat die uitspraak niet handig was”.
Zo makkelijk denkt de directie van GAE hiermee weg te komen.

De onderhandelingen met Vueling

Van de Kreeke hierover: ”Wij waren in onderhandeling met Vueling over het opnieuw aanbieden van vluchten naar Barcelona in 2013”.
Het verweer klinkt nogal ‘dunnetjes’. Vueling had de lijn dus al geschrapt. Dat gaf ruimte aan Ryanair om het maar eens met Girona te proberen. Het bod van GAE was te mager voor Vueling en daarom trok ze zich terug. Niet vanwege Ryanair.

Het “ijle Noorden”

Van de Kreeke hierover: ”op maximaal een uur reistijd vanaf de luchthaven wonen anderhalf miljoen mensen, …. zo’n 9% van de Nederlandse bevolking”.
Die 9% maken best veel vliegreizen. Maar niet vanaf Eelde omdat Eelde een zeer beperkt aanbod heeft. Dat aanbod wordt niet groter met een langere baan. Geen analyse hiervan. Ook geen nieuw businessplan dat al jaren geleden is beloofd. Intussen valt niet te verwachten dat er meer passagiers opduiken nu de baan langer wordt.

Van de Kreeke zingt het oude liedje “Noord-Nederland verbinden met de wereld ……..meedoen als volwaardige regionale luchthaven,…… nieuwe routes,” etc.. 

Die routes naar Europese steden zijn keer op keer geprobeerd en steeds mislukt. Dan mag je van GAE een verhaal verwachten waarom dat nu wél gaat lukken. Voor de routes naar Barcelona of Milaan is een langere baan niet nodig. Dat hebben Ryanair en Vueling bewezen. Over welke routes hebben we het dan? 

Tot slot slaat Van de Kreeke de trom over de “vele regionale partijen, die de kansen zien, de mogelijkheden die de luchthaven biedt om Noord-Nederland te ondersteunen in haar verdere ontwikkeling.”
Dat is een gotspe. Het noordelijk bedrijfsleven heeft nooit ook maar een cent willen uitgeven aan het vliegveld of zelfs maar garanties willen geven voor de afname van stoelen op vluchten naar Schiphol of andere bestemmingen. Ook de grote bedrijven (Gasunie, UMCG, RUG, Seaports, etc.) steken geen vinger uit naar GAE. De twee ton die de Kamer van Koophandel heeft gegeven aan de promotie van Ryanair is geld dat is overgebleven van een potje voor ombouw van de Duitse N31 tot snelweg. Het is vreemd genoeg dat geld, bedoeld voor versterking van de noordelijke economie, nodig is om te voorkomen dat Ryanair vertrekt.
De positie waarin Van de Kreeke zich bevindt is weinig benijdenswaardig. Hij put kennelijk hoop uit felicitaties: “Tijdens een ontmoeting met de Schiphol directie werd ik vorige week dan ook gefeliciteerd met de mooie groeicijfers”.
De goede lezer zal het cynisme van de Schiphol directie niet ontgaan. Schiphol wilde ‘Eelde’ nog niet voor één cent overnemen. Dit in tegenstelling tot Eindhoven, Rotterdam en Lelystad waar men wel brood in ziet. Eelde moet het doen met: “Van harte gefeliciteerd meneer Van de Kreeke.”
 

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoe succesvol is Groningen Airport Eelde?
Geschreven door Jaap Kiers in Dagblad van het Noorden, zaterdag 12 januari 2013   
zaterdag 12 januari 2013

foto kop artikel GAE.jpg
De verkeerstoren van Groningen Airport Eelde. Foto: Archief DvhN 

 

ACHTERGROND
PASSAGIERSCIJFERS


Over de financiële kant laat het vliegveld zich nog niet uit
"Veel vliegtuigen vanaf Eelde zijn maar halfvol"Eelde    Groningen Airport Eelde (GAE) heeft een succesvol jaar achter de rug. Dat schreef manager marketing & sales Monique Clarisse deze week in het persbericht waarin de luchthaven bekendmaakt dat het aantal passagiers vorig jaar met zo'n 60.000 is toegenomen. Van 148.850 reizigers in 2011 naar 208.660 in het voorbije jaar. Een toename van 40 procent.
    Dat zijn klinkende cijfers, al is het vliegveld zo eerlijk de oorzaak direct ook te vermelden: nieuwe lijndiensten. Vorig jaar werd voor het eerst gevlogen op Salzburg en Innsbruck in de wintermaanden, begon Ryanair met twee vluchten in de week naar Marseille, Bergamo/Milaan en Palma de Mallorca en startte Vueling met twee vluchten in de week naar Barcelona.
    Dan mág een forse toename van het aantal passagiers ook wel. Maar de vraag is, is die toename voldoende? Dat kan alleen blijken uit de financiële cijfers. Anders dan de twee voorgaande jaren maakte het vliegveld die nog niet bekend samen met de passagierscijfers. Omdat er dit jaar geen nieuwjaarsreceptie was, laat Clarisse weten, stond er geen druk op. Ze zijn er nog niet.
    Of de nieuwe lijnen zo'n succes waren kun je je afvragen. Ryanair stopt met vliegen op Marseille en keert wel met een derde bestemming terug vanaf april: Girona, zo'n 100 kilometer ten noorden van Barcelona gelegen en daarom door de Ierse prijsvechter Barcelona/Girona genoemd. Om die reden stopt Vueling met vliegen op Barcelona, schrijft Clarisse in het persbericht.
    Wat was er eerder, de kip of het ei? De hele bestemming 'Gronings' verdween al een maand of twee geleden van de website van Vueling. Niet meer te boeken en dat is vrijwel altijd dé indicatie dat een vlucht verdwijnt. Op dezelfde manier kwam aan het licht dat Ryanair stopt met Marseille en Transavia, anders dan aangekondigd, niet drie keer wekelijks naar Innsbruck ging vliegen maar slechts één maal.
    De triomf was bij het begin van de vluchten van Vueling nog met bakken van de gezichten van de vliegvelddirectie te scheppen. Barcelona, dé hit op Schiphol, dat kón niet mislukken. Interimdirecteur Jos Hillen van GAE liet voor de camera's van RTV Drenthe optekenen: "Als we niet vanuit Noord-Nederland in staat zijn deze bestemming goed aan te vliegen, welke bestmming zou je dán nog moeten kiezen?" Vueling rekende op minstens 75 procent bezettingsgraad. het werd nog geen 60. Zoals ook de belangstelling voor de Ryanair-vluchten niet overhoudt.
    Toen begin december vijf Noord-Nederlandse journalisteen werden uitgenodigd voor een perstrip naar Bergamo telden ze op de heenreis niet meer dan 85 passagiers. Terug was het nog eentje minder in de Boeing 737-800, waar 180 reizigers in passen. Ook de wintersportvluchten van Transavia zijn niet mer dan halfvol. GAE rekent opnieuw op extra bstemmingen in 2013. Gebaseerd op het feit dat vanaf april de verlengde baan, van 1800 naar 2500 meter, een feit is. "Omdat met de langere baan zonder operationele restricties vluchten naar verder gelegen bestemmingen in Europa uitgevoerd kunnen worden", schrijft Clarisse. Inderdaad vliegt Corendon deze zomer niet één maar twee maal per week naar het Turkse Antalya. Rechtstreeks.
    Maar Transavia maakt nog steeds alle tussenstops. Alleen Faro en Mallorca bevliegt de Nederlandse chartermaatschappij rechtstreeks. Alle andere bestemmingen (Antalya, Dalaman, Kreta, Kos, Malaga, Tenerife en Gran Canaria) gaan gepaard met een tussenstop in Eindhoven, Rotterdam of Maastricht. Kennelijk heeft Transavia er geen vertrouwen in de vliegtuigen op Eelde al vol te krijgen.
    Die tussenstops worden door GAE overigens 'misbruikt' om de passagierscijfers kunstmatig op te krikken. Reizigers die op Eelde het vliegtuig niet eens verlaten, worden rustig meegeteld. Het CBS doet dat niet, de passagierscijfers van het statistiekbureau liggen daarom standaard zo'n 30 procent lager dan de getallen die GAE produceert.
    Het is te vroeg om 2012 te kwalificeren als 'succesvol' voor het noordelijke vliegveld. En in 2013 zal Eelde er nog een hele kluif aan krijgen te bewijzen dat de aanames die ten grondslag lagen aan de verlenging van de baan reëel waren.
    In Provinciale Staten van Groningen bestond daarover in maart 2010 al gerede twijfel, zo blijkt uit een destijds aangenomen motie. Daarin dringt een meerderheid van PvdA, CDA, VVD en ChristenUnie er bij Gedeputeerde Staten op aan in samenspraak met Drenthe de businesscase van hetr vliegveld te herijken. Ofwel, de sommetjes nog eens na te rekenen.
    Voormalig staatssecretaris van Infrastructuur Joop Atsma (CDA) voelde er niets voor. Zijn opvolgster, de Groningse Wilma Mansveld (PvdA) kan er minder gemakkelijk omheen lopen zou je denken. Haar handtekening prijkt onder de bedoelde motie. Ze was, als fractievoorzitter van de PvdA, één van de indieners.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
PROOF OF THE PUDDING
Geschreven door Philippe Boucher op www.financieel-groningen.nl, 11 januari 2013   
vrijdag 11 januari 2013

PROOF OF THE PUDDING

Philippe Boucher 13-12-11.jpg

 

2012 succesvol jaar voor luchthaven Eelde
Het boekjaar 2012 is nu afgesloten voor luchthaven Eelde. Voor de financiële cijfers die weer verliezen zullen laten zien, zullen we nog tot de zomer moeten wachten zoals gebruikelijk, maar de luchthaven kan nu al wel melden dat het een succesvol jaar was. Een passagiersgroei van 40% naar 208.660 passagiersbewegingen. We weten inmiddels dat ca. 70.000 passagiersbewegingen veroorzaakt worden door reizigers die afkomstig zijn van Eindhoven, Rotterdam of Maastricht en noodgedwongen via Eelde reizen door het systeem van de tussenlandingen. Al me al gaat het dus om ca. 140.000 passagiersbewegingen van noorderlingen.
Zoals altijd met luchthaven Eelde gaat het om positieve beeldvorming.
Toen Vueling met veel tam tam werd binnengehaald en noordelijke bestuurders in mei werden getracteerd op een PR reisje naar Barcelona werd er niet alleen veel champagne gedronken, maar werden ook hoopgevende toespraakjes gehouden door interim directeur Jos Hillen. De nieuwe lijndienst met Barcelona zou de ultieme test zijn voor de levensvatbaarheid van de luchthaven. Staand op een landelijk heuveltje met wijds uitzicht over de stad Barcelona sprak Hillen de gedenkwaardige woorden: “Als we niet in staat zijn vanuit noordoost Nederland deze bestemming goed aan te vliegen, welke bestemming zou je dan nog moeten hebben en uitkiezen? Dit is echt eh..... The proof of the pudding”. En hij had met zijn verwachting in zoverre gelijk dat Barcelona tot de top drie vakantiebestemmingen voor Nederlanders behoort, ruim 1,3 miljoen passagiers in 2011, bijna evenveel als naar Londen.

Een veelzeggende tegenvaller
Maar na één zomerseizoen stopt Vueling al weer met de bestemming Barcelona. Volgens de luchthaven omdat Ryanair met een concurrerende vlucht naar Girona, ruim 100 kilometer van Barcelona, zou beginnen. Dat lijkt vrij onwaarschijnlijk omdat Vueling de bestemming al geschrapt had uit zijn vluchtplan voor 2013 ruim voordat Ryanair melding maakte van het plan om vanaf Eelde naar Girona te gaan vliegen.
Werkelijke reden is dat de bezettingsgraad op de toestellen van Vueling rond de 56% lag. Managers van Vueling verwachtten een bezetting van 75%. Ja en dan is een besluit om te stoppen snel genomen, vooral omdat men in een tweede jaar niet meer kon rekenen op veel korting op landingsrechten.
Evenzo verging het de bestemming Marseille van Ryanair. Bezettingsgraad van 52%. Ryanair haalt op al haar vluchten een gemiddelde van 85%. Mallorca en Milaan-Bergamo lopen iets beter. Maar met respectievelijk 67% en 59% houdt het ook niet over. Deze bezettingsgraden werpen een sombere schaduw vooruit, want het is vrijwel zeker dat Ryanair binnen de contractperiode van drie jaar zijn vluchten vanaf Eelde zal staken. Met dit soort korte operaties testen airlines de markt en als die markt zwak is zetten ze hun materieel in op andere routes die beter renderen. De concurrentie is hard en de bedrijven willen winst maken en blijven groeien. Op Eelde gaat dat kennelijk niet lukken.
Eelde heeft een lange geschiedenis van positieve berichten over lijnverbindingen naar zowat alle belangrijke steden van Europa. Veel daarvan zijn nooit verder dan de krant gekomen en de rest had maar een korte levensduur. Om te beginnen natuurlijk Schiphol, later volgden, Hamburg, Rotterdam, Parijs, Brussel, Kopenhagen, Berlijn, Londen, Southend, Düsseldorf, Ameland, Maastricht, Twente. Aan dat rijtje worden nu Marseille en Barcelona toegevoegd. Milaan, Mallorca en Girona zullen hoogstwaarschijnlijk snel volgen als de cijfers niet verbeteren.

Een marginale toekomst
De huidige bestemmingen die nog enig recht van bestaan hebben zijn de charters naar Spanje, Griekenland en Turkije in de zomer. Daarvoor hoef je de luchthaven echter niet het hele jaar op volle sterkte open te houden. Wil Eelde overleven dan zal het een stap terug moeten doen in zijn ambities. Het zal een slimme vorm moeten vinden om de beperkte vraag die er vanuit het Noorden is te bedienen. Maar misschien is dat wel onhaalbaar en zal het Noorden uiteindelijk aangewezen zijn op Schiphol, Lelystad, Bremen en Weeze. In een wereld van voortdurende schaalvergroting is dat hoogstwaarschijnlijk het eindbeeld voor de noordelijke luchtreiziger. En in feite is die reiziger al lang bezig van die luchthavens gebruik te maken. Acht keer per dag gaat er al een bus van Groningen naar luchthaven Bremen met ruim 100.000 passagiers per jaar. En 1,5 miljoen Nederlanders stappen in Weeze op het vliegtuig. De nieuwe Hanzelijn brengt Schiphol dichterbij. Allemaal veranderingen die de spoeling op Eelde steeds dunner maken.
Het zou van realiteitszin getuigen om een nieuw business plan te laten maken door GAE en dit te laten toetsen door bijvoorbeeld het KiM (Kennis Instituut Mobiliteit), een onderzoeksbureau van het ministerie van I&M, of door de sectie luchtvaart van SEO van de Universiteit Amsterdam.

Klik hier om een interview met Philippe Boucher te bekijken

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
VOLE: Groningen Airport Eelde flatteert cijfers met 30%
Geschreven door Harener Weekblad, 10 januari 2013   
donderdag 10 januari 2013

VOLE: Groningen Airport Eelde flatteert cijfers met 30%

 

HAREN – Groningen Airport Eelde zegt een goed jaar achter de rug te hebben. Volgens actiegroep VOLE klopt dit bericht over Groningen Airport Eelde niet.

Woordvoerder Jan Wittenberg van VOLE:
"De directie van het vliegveld blijft hardnekkig de verkeerde cijfers geven. Iedereen in de luchtvaartwereld en daarbuiten gebruikt de CBS-cijfers. Die zijn voor Eelde 114.327 passagiersbewegingen in 2011. GAE geeft 30% teveel op.

Het opgegeven aantal voor 2012 moet dus ook met 30% worden verminderd. Een groot deel hiervan betreft transitpassagiers. Die leveren GAE niets op. De financiële resultaten zullen -ondanks de toename in passagiers- waarschijnlijk slechter zijn. Dát is het eerlijke verhaal.”"

Baanverlenging


Het nieuws over het goede jaar voor Eelde was gisteren landelijk nieuws. Eelde heeft grote verwachtingen van de baanverlenging die nu in uitvoering is. Het vliegveld zou er rendabel door moeten worden. Wittenberg gelooft hier niet in:

“"De directie beweert dat Eelde interessanter wordt voor reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen, omdat met de langere baan zonder operationele restricties vluchten naar verder gelegen bestemmingen in Europa uitgevoerd kunnen worden. Dit wordt door de feiten tegengesproken.

Op het zomerschema 2013 (zie www.GAE.nl) komt Marseille niet meer voor. De vluchten van Vueling naar Barcelona zijn ook geschrapt.

In plaats hiervan gaat Ryanair op Girona vliegen. Het is niet waarschijnlijk dat Ryanair hiermee langer dan een jaar doorgaat, omdat de vluchten van Vueling op Barcelona ook niet rendabel waren. Dat Ryanair het een jaartje probeert heeft te maken met de sterk gereduceerde tarieven die ze op Eelde betalen.”"


 

sloop huizen tbv baanverlenging.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Sloop van een boerderij voor de baanverlenging van Groningen Airport Eelde.
  Foto: Germ Geersing

 

 

 

 

 

 

 

 
Ruim 40% meer passagiers op Eelde
Geschreven door Dagblad van het Noorden, 9 januari 2013   
woensdag 09 januari 2013

Ruim 40% meer passagiers op Eelde


 

plaatje GAE.jpgEELDE - 2012 was een succesvol jaar voor de Groningen Airport Eelde. Dat maakt de luchthaven woensdag bekend in een persverklaring. Het aantal passagiersbewegingen is, als gevolg van nieuwe lijndiensten, gegroeid met 40% van 148.850 in 2011 tot 208.660 in 2012. Het aantal vliegbewegingen kwam uit op 46.400, 12% minder dan in 2012, door een daling in het lesverkeer.


Na jaren van procederen en sinds vorig jaar bouwen, is de baanverlenging tot 2500 meter bijna gereed. Op 24 april 2013 zullen de eerste vluchten vertrekken van de langere start- en landingsbaan. De luchthavendirecite meldt dat "Groningen Airport Eelde hierdoor interessanter wordt voor reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen, omdat met de langere baan zonder operationele restricties vluchten naar verder gelegen bestemmingen in Europa uitgevoerd kunnen worden." Daarom verwacht Groningen Airport Eelde de komende jaren meer nieuwe bestemmingen aan het aanbod te kunnen toevoegen.

Commentaar VOLE
De directie van het vliegveld blijft hardnekkig de verkeerde cijfers geven. Iedereen in de luchtvaartwereld (en daarbuiten) gebruikt de CBS-cijfers. Die zijn voor Eelde 114.327 passagiersbewegingen in 2011. GAE geeft 30% teveel op. Het opgegeven aantal voor 2012 moet dus ook met 30% worden verminderd.
 
Dat -zoals de directie beweert-: "Eelde interessanter wordt voor reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen, omdat met de langere baan zonder operationele restricties vluchten naar verder gelegen bestemmingen in Europa uitgevoerd kunnen worden." wordt door de feiten tegengesproken. Op het zomerschema 2013 (
zie www.GAE.nl) komt de bestemming Marseille niet meer voor. De vluchten van Vueling naar Barcelona zijn ook geschrapt. In plaats hiervan gaat Ryanair op Girona vliegen. Het is niet waarschijnlijk dat Ryanair hiermee langer dan een jaar doorgaat, omdat de vluchten van Vueling op Barcelona ook niet rendabel waren.  Dat Ryanair het een jaartje probeert, heeft te maken met de sterk gereduceerde tarieven die ze op Eelde betalen. Zie ook: Groningen Airport Eelde: Vueling al weer gevlogen; volgt Ryanair?

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 181 - 200 van 403

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.