spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies

Nog geen steun vliegveld
Geschreven door Jaap Kiers in Dagblad van het Noorden, 5 december 2013   
vrijdag 06 december 2013

Nog geen steun vliegveld

. Staten in meerderheid tegen extra geld voor
  Groningen Airport Eelde

. Gedeputeerde Van der Tuuk wil nog geen voorschot
  nemen op steun


Assen  Provinciale Staten van Drenthe gebruikten de behandeling van het kritische rapport van de Noordelijke Rekenkamer over Groningen Airport Eelde (GAE) gisteren vooral om vast een voorschot te nemen op een discussie die nog moet komen. De Rekenkamer concludeerde onlangs dat het bijzonder moeilijk zal worden het vliegveld renderend te krijgen en dat dat mogelijk zelfs nooit het geval zou zijn.
    Dat rapport kwam enkele dagen nadat het vliegveld zelf een optimistische businesscase presenteerde, waarin sprake is van een groei van het aantal reizigers richting 600.000 in de toekomst. Daaraan verbond directeur Marco van de Kreeke wel een cruciale voorwaarde. Hij verlangt een nieuwe kapitaalsinjectie van een miljoen euro van de vijf aandeelhouders, de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo.
    Al in de eerste termijn liet woordvoerder Eddy Veenstra van de grootste coalitiepartij PvdA weten dat hij daar niets voor voelt. "Laten we nu eerst maar eens kijken hoe het vliegveld zich ontwikkelt." Drie fracties, CDA, PVV en VVD, lieten doorschemeren wél open te staan voor een dergelijk verzoek. Ze vinden het vliegveld onmisbaar voor Noord-Nederland. "Het is infrastructuur en infrastructuur kost nu eenmaal geld", zo stelde PVV'er Nico Uppelschoten. De drie fracties vormen met elkaar net geen meerderheid.
    Of een eventueel steunverzoek op medewerking van Gedeputeerde Staten kan rekenen wilde Gedeputeerde Ard van der Tuuk (PvdA) nog niet prijsgeven. Hij denkt dat die vraag in februari op zijn vroegst aan de orde kan komen als het businessplan van GAE geagendeerd wordt. Voor die tijd moet ook een maatschappelijke kosten/baten-analyse zijn uitgevoerd.
    Vrijwel alle fracties waren zeer kritisch over het proces dat leidde tot het verlengen van de start- en landingsbaan, in navolging van de Rekenkamer. Die concludeerde dat de Staten te weinig informatie kregen om een goede afweging te maken en zich ddels baseerden op onjuiste of verouderde gegevens. "We zijn met een kluitje in het riet gestuurd" stelde Veenstra.

Klik hier voor een videoverslag van de Commissie vergadering Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van Provinciale Staten Drenthe (Klik op agenda punt 7. Provinciale betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde; rapport Noordelijke Rekenkamer van 10 oktober 2013)

 


 

 

 

 

 

 

 

 
Magneet of ballast voor de regio
Geschreven door Paul van der Steen in NRC, 4 december 2013   
donderdag 05 december 2013

Maastricht Aachen Airport.jpg

  Het bestuur van de provincie Limburg zoekt een oplossing voor het noodlijdende Maastricht Aachen
  Airport.

Magneet of ballast voor de regio

Regionale vliegvelden in Nederland hebben het moeilijk. In Limburg wil de provincie bijspringen. Mag dat en is het verstandig? „Ook voor vliegvelden geldt de wet van de aardbeienjam.De filmset van een western. Daar vindt het Limburgse Groen-Links-Statenlid Gert-Jan Krabbendam Maastricht Aachen Airport (MAA) nog het meest op lijken. „Je denkt dat je een vliegveld ziet, maar zodra je beter kijkt, zie je dat het net als dat cowboystadje in die western niet meer is dan decor. Een fractiegenote gaf laatst een interview voor tv in de vertrekhal. Bij terugkomst vertelde ze dat er twee mensen werkten: de journalist en zijzelf.”
    Zeker, het is een karikatuur, maar goed gaat het niet op MAA. Vorig jaar maakten 345.000 passagiers gebruik van de luchthaven. De vrachtmarkt heeft last van de crisis. Investeringen in het belendende bedrijventerrein renderen om dezelfde reden niet.
Afgelopen juni werd de luchthaven met 4,5 miljoen euro van de provincie Limburg gered van een faillissement. Tijd kopen, noemde de politiek dat. MAA moest met het geld een jaar verder kunnen. Ondertussen kon dan bekeken worden of er nog een toekomst was en hoe die er dan uit zou zien. Voor gedeputeerde Twan Beurskens (VVD, Economie) staat inmiddels vast wat het beste is: de provincie koopt voor 1 euro landingsbaan, terminal, loodsen en vastgoed. De exploitatie wordt via een concessie aan een marktpartij vergeven. Voor Kerstmis moet er een uitgewerkt voorstel liggen. Tot die tijd zwijgt hij.  

Verdringingsmarkt

Kleine luchthavens staan volop ter discussie. In Twente bestaan plannen om het militaire vliegveld om te vormen tot burgerluchthaven. Optimistische voorspellingen noemen 1 miljoen passagiers per jaar haalbaar. Maar is er nog wel ruimte voor de kleintjes in deze verdringingsmarkt? De Noordelijke Rekenkamer veegde vorige maand de vloer aan met de betrokkenheid van de provincies Groningen en Drenthe bij vliegveld Eelde: ze sturen onvoldoende en negeren de belabberde toekomstperspectieven. „Ik denk dat Nederland groot genoeg is voor drie regionale luchthavens en Schiphol”, zei de nieuwe Transavia-directeur Mathijs ten Brink onlangs in het Financieële Dagblad. „Ik word een beetje verdrietig van de luchthavens van Eelde en Maastricht, die niet voldoende achterland hebben om passagiers te trekken.” Voor Eelde, in het dunbevolkte noorden, mag dat gelden. Voor MAA met miljoenen mensen in een straal van 100 kilometer gaat dat niet op. Daar vormt de volop aanwezige, beter lopende concurrentie het probleem: Luik, Charleroi, Brussel, Eindhoven, Weeze, Düsseldorf en Keulen-Bonn.

Vestigingsklimaat

Voorstanders voor het openhouden van het vliegveld wijzen steevast op het belang voor het regionale vestigingsklimaat. Maar hoe reëel is dat, als zelfs de stichting Branding Zuid-Limburg, bekend van de campagne met de slogan ‘Je zal er maar wonen’, de boer op moet met het pluspunt dat de regio behalve MAA zeven aanzienlijke luchthavens telt in een straal van honderd kilometer rondom? In de Limburgse vliegvelddiscussie blijft ook de kunstbeurs Tefaf zelden onvermeld. Die is, met stehgeiger André Rieu, een van de weinige wereldmerken waar Maastricht op kan bogen. De meest vermogende klanten landen met hun privéjets op het vliegveld van de stad. Maar is die multimiljonair van de andere kant van de wereld ontstemd, als hij een kwartier langer moet rijden vanaf vliegveld Luik? Het vliegveld in Beek is bijna zeventig jaar oud. De Amerikanen hadden bij de bevrijding van Europa behoefte aan een vooruitgeschoven luchtmachtbasis. Boomgaarden gingen tegen de vlakte. Met puin van een gebombardeerd gedeelte van Geleen en  met stalen platen werd begin 1945 een vliegveld aangelegd. Na de Duitse capitulatie veranderde de luchtmachtbasis in een burgerluchthaven. In 1949 werd een meer permanente landingsbaan aangelegd. Maastricht Aachen Airport heet de luchthaven sinds dik twintig jaar. Voor die tijd werd gesproken van ‘vliegveld Beek’. De nieuwe naam met verwijzing naar de stad van Karel de Grote moest zorgen voor extra uitstraling. Ook nu noemt Aken het openhouden van het vliegveld van groot belang voor de eigen, overigens florerende, lokale economie. Maar op financiële steun van Duitse zijde hoeft MAA niet te rekenen. Zo wordt er meer lippendienst bewezen aan slecht renderende luchthavens. „In onderzoeken noemt bijna elk bedrijf het regionale vliegveld belangrijk”, zegt Hans Heerkens, luchtvaartdeskundige aan de Universiteit Twente. „Terwijl het een stuk stiller wordt, als je ze vraagt hoeveel geld ze over hebben om het open te houden.” Als MAA overeind moet worden gehouden, komt het aan op de Nederlandse overheden. Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur, PvdA) heeft al duidelijk gemaakt dat de rijksoverheid past. Gemeenten hebben er evenmin geld voor.

info MAA.jpg

Overheidssteun

Resteert de provincie en die is in het geval van Limburg, dankzij een flink aandeel in het verkochte energiebedrijf Essent, vermogend genoeg. Het is ondertussen wel de vraag wat Den Haag en Brussel daarvan vinden. Is die steun wel toegestaan? Heerkens: „Eenmalige subsidies, voor de aanloop, kunnen. Structureel mag niet.” Eerst moeten Provinciale Staten van Limburg instemmen met de aankoop- en concessieconstructie die gedeputeerde Beurskens voor ogen staat. GroenLinks is de enige die nu al conclusies verbindt aan de resultaten van de afgelopen tien jaar, waarin MAA nooit langdurig winstgevend of zelfs maar breakeven draaide. „Daarom: sluiten”, zegt Krabbendam. „Anders blijft het vliegveld eeuwig aan het overheidsinfuus hangen.” De meeste steun krijgt Beurskens van zijn eigen VVD en van het CDA. „Maar wat gaat het kosten”, vraagt CDA-Statenlid Jeu Titulaer zich af. „Zo’n plan is prima, maar niet tegen elke prijs.” Als het niet duur wordt, gelooft Titulaer dat de overheidsbemoeienis en een opknapbeurt het vliegveld kunnen laten opleven. „De staat van een luchthaven bepaalt de exploitatiekwaliteit. Goed aanbod creëert vraag. Als er geen vliegveld was, zouden we het vandaag de dag waarschijnlijk niet meer aanleggen. Nu het er is, moet je het benutten. Anders ben je bezig met kapitaalvernietiging.” Andere partijen vinden dat de gedeputeerde te snel gaat. Zij willen de consequenties van meer scenario’s  uitgewerkt zien. Ook dat van een sluiting. Roy Pennings (PvdA): „Anders ontstaat de indruk: we willen een vliegveld, kan niet schelen hoe.” Daan Prevoo (SP): „Ik koop niks voor prestige. Werkgelegenheid vind ik wel een argument. Maar wat betekent sluiting precies? En wat kun je met hetzelfde provinciale geld aan alternatieven ontwikkelen?” Zelfs de grootste oppositiepartij, de PVV, wil alle opties op tafel, ofschoon Tweede Kamerlid Dion Graus, afkomstig uit de streek, maar liefst vier moties indiende om aan te dringen op regeringssteun voor MAA. Hij noemde het vliegveld van „landelijk belang”, hoewel hij bij zijn pleidooien een Limburgs vlaggetje voor zich neerzette. Luchtvaartdeskundige Heerkens herkent dezelfde patronen in de discussies over kleine luchthavens. Cijfers over rechtstreeks aan het vliegveld toe te schrijven werkgelegenheid worden nogal data afbeelding Maastricht Aachen Airportkopie.jpgeens overdreven. „En onuitgesproken speelt de overweging: we hebben al zo veel geïnvesteerd, dus gaan we maar door.”

Dorpszwembad

Welke bestuurder of politicus wil trouwens de geschiedenis ingaan als degene die het doodsvonnis over het regionale vliegveld velde? Heerkens: „Dat is nogal een beslissing. En weg is weg. Een eenmaal gesloten luchthaven krijg je nooit meer terug. Een nieuw vliegveld openen kun je vergeten in het volle Noordwest- Europa.” Gert-Jan Hospers, hoogleraar city- en regiomarketing aan de Radboud Universiteit Nijmegen, vergelijkt het debat over regionale vliegvelden met dat over bibliotheken en zwembaden in kleinere dorpen. „De emotie wint het van de ratio. Bijna niemand wil horen dat bij het handhaven van een bestaande situatie een zwemkaartje misschien wel 50 euro kost. Of dat die bibliotheek of dat zwembad gerund met een paar dorpen samen een veel betere voorziening is. Net als die dorpen willen regio’s niet voor elkaar onder doen. Terwijl ook in het geval van de vliegvelden de wet van de aardbeienjam geldt: hoe meer je hem uitsmeert, hoe dunner hij wordt”. Daarbij komt: vliegtuigen zijn sexy. „Toys for boys”, zegt Hospers. „Als Fokker steelpannen had geproduceerd, had de overheid het ook veel eerder laten vallen”, meent Heerkens.


 

 

 

 

 

 

 

 
Eerlijk over Eelde
Geschreven door Philippe Boucher in Dagblad van het Noorden, 16 november 2013   
zaterdag 16 november 2013
Eerlijk over Eelde

 
 
 
Hoofdredacteur Sijpersma zet in zijn artikel van 9 november, voor- en tegenstanders van luchthaven Eelde tegenover elkaar. Beide kampen zijn niet eerlijk zegt hij, omdat ze niet voor hun eigenbelang durven uit te komen. Tegenstanders gebruiken slechte financiële resultaten van GAE als argument en voorstanders economische kansen. Terwijl de eersten eigenlijk af willen van het lawaai en de anderen dicht bij huis op het vliegtuig stappen. “Daar is niet uit te komen”, betoogt Sijpersma, “want wiens belang weegt nu het zwaarst?”
Vervolgens komt hij met een bekend argument. “We geven toch ook geld uit voor theater, bus, omroep, of zwembad? “We leggen wel vaker euro’s toe op dingen waar lang niet iedereen plezier van heeft.”
Sijpersma vergeet dat bibliotheek, bus, of omroep al lang onder vuur liggen. Er wordt wel degelijk gewogen en gekozen bij het uitgeven van overheidsgeld. Je kunt er niet omheen om ook hier afwegingen te maken. Daarom zijn de recente onderzoeken over GAE van groot belang.
Is die 4% van de noordelijke luchtreizigers die Eelde gebruiken erg gedupeerd als de luchthaven verdwijnt?
Zij kunnen evengoed als de 96% (2.234.000 reizigers) die nu de trein naar Schiphol of de bus naar Bremen neemt, die oplossing kiezen.
De onderzoeken van Rekenkamer en SEO laten zien dat de dagen van Eelde geteld zijn. Erken dan op tijd dat nog meer geld in deze bodemloze put gooien onverantwoord is. Een keus is onontkoombaar. Het einde van de gesubsidieerde vakantievluchten is in zicht.

Ph. Boucher
Midlaren
 
 
 

Hoofdredactioneel commentaar DvhN
Eerlijk over Eelde Vliegveld Eelde is een splijtzwam. Je bent vóór of je bent tegen. Voor- en tegenstanders zullen het nimmer eens worden. Ze zijn zelfs niet te beroerd elkaar verdacht te maken. Sterker nog, wie niet meteen voor of tegen is, wordt verweten in het andere kamp te zitten. Maar waarom zijn mensen eigenlijk vóór vliegveld Eelde, waarom zijn ze tegen? Wie tegen is, wijst op de rode cijfers. Als de overheid er geen geld bijlegt, houdt het op voor het vliegveld. Publiek geld dus, geld van ons allemaal. Dat wordt besteed aan vakantievluchten van een bescheiden groep passagiers. Dat is de officiële versie, zeg maar. De echte reden is een heel andere: wie in de buurt van het vliegveld woont, heeft last van het lawaai. Daarom moet het vliegveld dicht. Dat is echter puur eigenbelang. Mensen hebben welisWaar het volste recht op te komen voor zichzelf, maar een beroep op een algemeen belang is sterker. Vandaar het argument van de rode cijfers. Als vliegtuigen geen herrie zouden maken, was er amper nog een tegenstander van Eelde te vinden. Dan de voorstanders. Die rode cijfers zitten hun ook wel dwars, maar ze wijzen op het belang van de banen op Eelde. Of op de kans dat Eelde bedrijven en investeerders deze kant op kan lokken. En, zeggen de voorstanders, het kan nog goed komen, nu de baan verlengd is. Ook hier geldige argumenten, maar niet de volle waarheid. De voorstanders vinden het gewoon fijn dat we vanaf Eelde kunnen opstijgen naar verre oorden waar het goed toeven is. Net als bij de tegenstanders dus is het hier een particulier belang dat de doorslag geeft. Maar dat zeggen ze alleen binnenskamers. Want met het eigen belang kun je beter niet aankomen als er geld van allen bij moet om het te realiseren. Weegt het een dan zwaarder dan het andere: woongenot versus reisgemak? Is de ene groep talrijker dan de andere? Daar is niet uit te komen - het hangt er maar van af waar je woont. Dan komen we dus toch terug bij de subsidie van de provincies en Pieter Sijpersma.jpggemeenten. Is het erg dat we belastinggeld aan de passagiers van Eelde meegeven? We leggen wel meer euro's toe op dingen waar lang niet iedereen plezier van heeft. Miljoenen zelfs, veel meer dan voor Eelde. De bus, de schouwburg, hetzwembad, de regionale omroep. Anders raken we het kwijt en krijgen we het nooit terug. En dat gaat net te ver.

Pieter Sijpersma
@ Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
 
9 november 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het mag wat kosten
Geschreven door Jaap Kiers in Dagblad van het Noorden, 9 november 2013   
maandag 11 november 2013

Het mag wat kosten

ACHTERGROND GRONINGEN AIRPORT EELDE

Heeft Groningen Airport Eelde een financieel stralende toekomst? Ja, zegt het vliegveld zelf. Op termijn althans. Nee, zegt de Noordelijke Rekenkamer. Maar in beide gevallen moet er wéér publiek geld in. Is dat zo erg?

Foto Het mag wat kosten.jpg

Somberder kan een vliegveld niet overkomen. Groningen Airport Eelde ontvangt in de maand november welgeteld drie keer per week een passagierstoestel. Op woensdag en zaterdag vliegt Transavia naar Gran Canaria. Op vrijdag is er een vlucht naar Tenerife. Driemaal maximaal 189 passagiers, maar in de praktijk ongeveer de helft ervan. Want er is een tussenstop op Eindhoven. Driehonderd passagiers per week al met al, daarvoor wordt een vliegveld zeven dagen in de week opengehouden. Natuurlijk, er zijn ook de lesvluchten, er zal af en toe ook eens een zakelijk privé­toestel landen en vanaf 21 december ziet het er iets beter uit, als Transavia de wintersportvluchten naar Salzburg en Innsbruck begint.
     Je hoeft geen econoom te zijn om te zien dat dit niet uitkan. Op vijf vakantievluchten in vier dagen kan een vliegveld niet draaien, ook al is het een regionaal vliegveld zoals Eelde. Het is bijna spookachtig, een lege vertrekhal, een leeg restaurant, een winkel zonder klanten, een infobalie zonder vragen en een parkeerplaats met slechts een enkele auto.
     Die laatste is trouwens GAE's belangrijkste moneymaker blijkt uit het vorige week met trots gepresenteerde strategisch plan van de luchthaven. Werelden verbinden heet dat werkstuk en het voorspelt een groei van het reizigersaantal naar 600.000 in 2025. Wie op deze druilerige novemberdag uitkijkt op de natglinsterende, verlaten startbaan van 2500 meter lang - die deze donderdag door geen Boeing getoucheerd wordt - zou bijna denken dat het plan onder invloed van xtc geschreven is.
     Het vier dagen later verschenen onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer, dat voorspelt dat Groningen Airport Eelde met geen mogelijkheid winst zal maken vóór 2030 en nog waarschijnlijker: helemaal nooit, lijkt in dat licht heel wat realistischer. Maar wat beide studies verbindt: Zowel in de businesscase van het vliegveld als in het Rekenkamerrapport is opnieuw publiek geld nodig om Eelde door de magere jaren te helpen.
     In flagrante strijd met de afspraken. De wereld zou bijna letterlijk aan de voeten liggen van de luchthaven als die baan van 1800 naar 2500 meter zou worden verlengd. Dat was het constante argument in een kwart eeuw juridisch gesteggel. Maar het eerste jaar zonder de jaarlijkse exploitatie­steun van een miljoen euro van de vijf aandeelhouders is nog niet eens ten einde of directeur Marco van de Kreeke is alweer op bedeltocht.
     Is dat erg, kun je je afvragen. Economisch zit het in de luchtvaart tegen op het moment. Passagiersaantallen lopen wereldwijd terug, Ryanair kwam onlangs met een winstwaarschuwing. In Duitsland draaien regionale vliegvelden -het land ligt ermee bezaaid- vaker wel dan niet met verliezen. Veel forsere dan Eelde zelfs. Maar ze draai­en. Omdat regionale overheden bereid zijn er geld in te steken. Waarom zouden we dat in Nederland niet doen?
     Paul Elhorst is hoogleraar regionale económie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzocht de relevantie van het vliegveld voor de noordelijke economie en dat is na de businesscase en het Rekenkamerrap­port de derde gepresenteerde studie in twee weken over het vliegveld. Volgens hem maakt het vliegveld in het slechtst denkbare scenario in 2025 twee ton verlies per jaar.
 
     "Dan is werkelijk alles misgegaan wat kon misgaan", verklaart hij. "Lelystad is ontwikkeld, Ryanair vertrokken en ga zo maar door. Maar er is tóch groei. Zelfs in het worst case scenario. En dan moet je als overheid kiezen. Laat je het vliegveld failliet gaan of betaal je die twee ton?"
     De hoogleraar zou er niet lang over nadenken. "Je houdt er 460 mensen mee aan het werk. Dan vind ik twee ton niet veel. Sterker, een goedkoper banenplan kun je niet bedenken." Maar 460 arbeidsplaatsen? Zijn het er echt zo veel? "Ja", zegt Elhorst. "Behalve de 300 banen op het vliegveld zijn er nog zo'n 160 gerelateerde."
     Elhorst vindt wel dat het vliegveld in elk geval ernaar moet streven zichzelf te bedruipen. "Maar het is een harde wereld met een enorme concurrentie. Als dan de landelijke overheid gaat tegenzitten door Lelystad te ontwikkelen als overloop voor Schiphol, wordt het er niet eenvoudiger van."
     De 600.000 passagiers in 2025 die GAE zelf voorspelt in haar strategisch plan zijn wel erg optimistisch, vindt de hoogleraar. "Maar de directie ziet dat er veel meer potentie is dan nu wordt benut en dat is goed. Wat zij wil is een zogeheten hub-verbinding naar een grote luchthaven in Europa. Vandaar moet je dan de hele wereld over kunnen vliegen." Londen Heathrow zou de ideale bestemming zijn, denkt Elhorst.
     Ook Hans Heerkens is econoom. Luchtvaarteconoom, verbonden aan de Universiteit Twente. "Eén ding weet je zeker", zegt hij. "Als je Eelde opheft, krijg je het nooit meer terug. Overheidsgeld erin steken is een optie om het te behouden. In een extreem geval zou je het vliegveld kunnen sluiten maar wél onderhouden, niet laten verkrotten."
     Maar in elk scenario is de toekomst van regionale vliegvelden heel ongewis, denkt Heerkens. "Over dertig jaar hebben we misschien wel vliegtuigen die verticaal stijgen en landen. Dan heb je geen startbaan meer nodig."
     Het steeds genoemde argument voor een regionale luchthaven, dat het zo belangrijk zou zijn voor het bedrijfsleven, vindt Heerkens bijna nergens valide. "Je zult dan lijndiensten moeten hebben naar bestemmingen die er toe doen. En Ryanair mag dan lijndiensten aanbieden, die vliegen vooral naar vakantiebestemmingen als Palma de Mallorca. Ik denk niet dat veel mensen daar heen gaan om zaken te doen."
     Het zakelijke belang wordt vooral met de mond beleden, volgens de luchtvaarteconoom. 'Het blijkt altijd uit enquêtes maar als het bedrijfsleven gevraagd wordt geld te steken in een verbinding is het belang ineens een stuk minder groot. Dat bleek ook toen Netherlines vanaf Twente nog naar Schiphol vloog. Toen het bedrijfsleven werd gevraagd garant te staan voor vijfduizend tickets per jaar gaf het niet thuis."
     Is een miljoen uit 'de markt' halen zoals directeur Marco van de Kreeke nu voorstelt dan wel reëel? Van de Kreeke wil een fonds maken van twee miljoen euro (het andere miljoen is publiek geld) dat risico's afdekt voor nieuwe lijnen. Heerkens: "Dat werkt alleen als het omgekeerd ook werkt. Bij succes zouden de geldschieters dan moeten meeprofiteren."
     Een hub zoals Eelde die zoekt, bijvoorbeeld Kopenhagen of München, werkt volgens Heerkens alleen als die meerdere malen per dag wordt bevlogen.
     "Dat moet zeer frequent, twee keer per dag is wel minimaal, anders worden bij overstappen de wachttijden veel te lang. Maar die aantallen passagiers zie ik niet in het Noorden."
     "Bovendien is Schiphol in een uur of twee te bereizen vanuit het Noorden. Net als hier in Twente vinden mensen die afstand niet onoverkomelijk. Uiteindelijk werkt concentratie in de luchtvaart toch het beste. Een vliegveld is vooral aantrekkelijk voor de reiziger als er veel overstapmogelijkheden zijn."
     De Noordelijke Rekenkamer adviseert de politiek alvorens nieuw geld te steken in vliegveld Eelde eerst een maatschappelijke kosten-batenanalyse te laten uitvoeren. Van de Kreeke verzet zich daartegen niet, het is bovendien de gemakkelijkste manier voor de politiek om niet direct zélf verantwoordelijk te zijn voor de onaangename beslissing het populaire vliegveld te sluiten. Populair in de zin van geliefd. Dan is het vreemd dat er zo weinig gebruik van wordt gemaakt.
     Maar is de studie van Elhorst niet al gewoon die maatschappelijke kosten-batenanalyse. De wetenschapper vindt zelf van wel. "Ik heb nooit geweten dat de Reken ka­mer bezig was met een studie, de Rekenkamer wist niet van mijn onderzoek. Het is puur toeval dat we zo vlak na elkaar met de resultaten zijn gekomen."
     Zijn rol als hoogleraar regionale economie ziet Elhorst zelf ook als een adviserende voor de noordelijke politiek. En dat advies wat hem betreft voor wat betreft Groningen Airport Eelde klip en klaar: Openhouden!

 

Commentaar VOLE
De conclusies die de Rekenkamer heeft getrokken over de betrokkenheid van de provincie bij Groningen Airport Eelde (GAE) zijn ernstig:

  • “Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe beriepen zich steeds op gedateerde en rooskleurige toekomstverwachtingen”
  • “Het negeren van de economische realiteit en gebrek aan sturing heeft de financiële continuïteit van de luchthaven verder onder druk gezet “
  • “De informatievoorziening aan Provinciale Staten schiet tekort.”

De media zijn niet ingegaan op deze bestuurlijke misstanden, of op wat gedaan moet worden om dit verder te voorkomen. Aan de aanbevelingen van de Rekenkamer is tot nu toe nauwelijks aandacht geschonken. Nee, in de media gaat het weer -als vanouds- over de voortzetting van financiële steun aan GAE. En dat terwijl GAE nog € 8 mln. in kas heeft en dus geen enkele reden om aan te kloppen bij de overheid, ook niet voor marketing of voor subsidies aan de low-cost-carriers.
Ook het Dagblad van het Noorden laat zich weer meesleuren door oude dooddoeners over het vliegveld: “Het mag wat kosten”.

GAE heeft er kennelijk doelbewust voor gekozen om een paar dagen voor de publicatie van het Rekenkamer rapport publiekelijk om extra overheidsgeld te vragen, ook al heeft het bedrijf die gelden niet nodig. Het geld waarover GAE beschikt is immers nog lang niet op. Toch vraagt men om meer.
Dit vragen om extra geld heeft weinig van doen met ondernemerschap. Het duidt op een verslaving aan ‘gratis’ overheidsgeld. Het heeft er alle schijn van dat GAE om extra geld vraagt om dynamiek te suggereren en om problemen toe te dekken.

Zoals zo vaak is gebeurd, dreigen mistoestanden rond GAE te worden teruggebracht tot de simplistische redenering: ‘je bent er voor of je bent er tegen’. (Zie hieronder het hoofdredactioneel commentaar “Eerlijk over Eelde” van P. Sijpersma in het Dagblad van het Noorden.)
Op RTV Drenthe schromen de voorstanders van meer financiële steun niet om de Statenleden, die hier toch enigszins kritisch over denken, de maat te nemen.  Want wie niet instemde met extra geld voor GAE is bestraffend toegesproken.

Het Dagblad heeft een extra duit in het zakje gedaan door misleidende excuses aan te dragen voor het fiasco op Eelde: “Het zit de luchtvaart tegen op het moment. Passagiersaantallen lopen terug wereldwijd”. Dit is misleiding, want de luchtvaart zit al weer in de lift en de andere regionale luchthavens zoals Eindhoven en Maastricht zijn spectaculair gegroeid met 13 en 27%. Eelde is met 4,5% gekrompen, ondanks de baanverlenging die tot groei zou leiden.

Het Dagblad haalt Professor Elhorst van de RUG aan, die beweert: “bij het slechtst denkbare scenario is het verlies twee ton per jaar.” ….“Dan is werkelijk alles misgegaan wat kon misgaan”.
En ook nu weer wordt degenen, die enigszins kritisch staan tegen wéér meer geld, de maat genomen: “Laat je het vliegveld failliet gaan of betaal je die twee ton?” Alsof dat de enige opties zouden zijn!

Het Dagblad maakt bij deze propaganda voor GAE geen enkele kanttekening, terwijl er bij de ‘studie’ van Elhorst voor de hand liggende kanttekeningen zijn te plaatsen. Zo had het Dagblad toch op z’n minst kunnen signaleren dat Elhorst zijn onderzoek heeft gedaan op verzoek van een faculteitsbestuurder die tevens voorzitter is van de raad van Commissarissen van GAE, prof. Henk Sol. VOLE zal binnenkort een aparte beschouwing publiceren n.a.v. ‘wetenschappelijke’ missers van Elhorst.
Het Dagblad hoort te weten dat ‘de twee ton verlies in het slechtst denkbare scenario’ moet worden opgehoogd met € 2 a 3 mln. voor de verkeersleiding. Of dat die 460 arbeidsplaatsen er niet zijn. Er zijn volgens het jaarverslag 52 man in dienst bij GAE. Die (niet aangetoonde) 460 arbeidsplaatsen gaan ook niet in absolute zin verloren, maar worden goeddeels verplaatst naar Lelystad.
Kennelijk is de krant vergeten dat een hub-verbinding keer op keer geprobeerd is, maar steeds is mislukt, etc. etc. Ook het SEO acht een succesvolle hub-verbinding vrijwel uitgesloten.
Waarom zijn deze voor de hand liggende zaken, waarvan het blad op de hoogte hoort te zijn, niet vermeld?

Sijpersma schrijft: “Voor en tegenstanders zullen het nimmer eens worden”. Ook dit is onjuist. Ze zullen het er nu vast wel over eens zijn dat de lobby rond GAE er uitstekend in is geslaagd de aandacht af te leiden van de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer. En de journalistiek, de waakhond van de democratie, laat zich hierin meeslepen.

 

Klik hier om het hoofdredactioneel commentaar van DvhN te bekijken  


 

 

 

 

 

 

 

 
Onderzoek Noordelijke Rekenkamer "Provinciale betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde"
Geschreven door Philippe Boucher   
donderdag 07 november 2013

Onderzoek Noordelijke Rekenkamer
“Provinciale betrokkenheid bij Groningen Airport EeldeEen degelijk rapport met harde conclusies
Op 4 november verscheen het rapport van de Noordelijke Rekenkamer over luchthaven Eelde. Een evenwichtig geschreven document over de bestuurlijke gang van zaken met een degelijke markttechnische en financiële onderbouwing van SEO.
Het rapport concludeert dat de aandeelhouders hebben nagelaten een second opinion te laten uitvoeren op het nogal optimistische businessplan uit 2003 en 2009 van GAE. Tevens staat er dat het provinciaal bestuur onvoldoende sturend is opgetreden naar de luchthaven toe en dat ze de economische realiteit en signalen uit de samenleving genegeerd heeft en daardoor de financiële continuïteit van de luchthaven in gevaar gebracht. De zwaarste conclusie is echter dat een rendabele exploitatie niet of pas op zeer lange termijn (na 2030) mogelijk is. In feite is het rapport een vernietigend oordeel over het businessplan van de luchthaven dat enkele dagen eerder is gepubliceerd. Het is met name vernietigend omdat SEO de ambitieuze plannen voor het opzetten van een of twee feeder lines goed gedocumenteerd naar de prullemand heeft verwezen en daarmee de betekenis van Eelde voor de economie van het Noorden. Maar nog zwaarder weegt het risico, waar GAE in zijn businessplan zich met een regeltje vanaf maakt; van een opstart van luchthaven Lelystad die rond 2017 operationeel zal worden. De kans is levensgroot, zegt SEO, dat de Low Cost carriers dan van Eelde naar Lelystad zullen vertrekken omdat ze daar dichter bij de grote bevolkingscentra zitten. Dan is het voor Eelde einde verhaal, want ook de chartermaatschappijen kunnen een deel van hun operaties naar Lelystad verplaatsen en zijn dan waarschijnlijk van de tussenlandingen af.


Luchthaven directie in zijn hemd gezet
Op 1 september kreeg het provinciaal bestuur het rapport van de rekenkamer ter inzage en kon ze commentaar leveren. Ze waren dus ruim van te voren op de hoogte van deze conclusies en natuurlijk ook van de inhoud van het businessplan van de luchthaven zelf. Er is voor gekozen om GAE zijn plannen vier dagen eerder te laten presenteren aan de staten. Dit is een duidelijke opzet om lastige vragen van statenleden aan GAE te ontlopen. Het typeert de manier waarop het provinciaal bestuur tot nu toe altijd is omgegaan met kritiek op de gang van zaken rond de luchthaven. Confrontaties uit de weg gaan en onwelgevallige informatie negeren. Een betere manier om het wantrouwen in de politiek aan te wakkeren is er niet. Maar door deze gang van zaken zet men ook de luchthavendirectie in zijn hemd. Directeur van de Kreeke is nu in feite vleugellam. Het is een enthousiaste man en hij kan bevlogen praten maar de harde conclusies van het SEO-rapport maken dat zijn businessplan inmiddels volledig is achterhaald.

Een exit-strategie voor de luchthaven
De centrale vraag voor de verantwoordelijke aandeelhouders is hoe men een aanvaardbare exit-strategie voor deze luchthaven moet organiseren. Het is onverantwoord om het personeel van GAE nog een paar jaar aan te laten modderen en na een faillissement aan hun lot over te laten. Er moet een realistisch plan komen hoe de operaties afgebouwd kunnen worden nu er nog voldoende geld in kas is om dit op een geleidelijke en verantwoorde manier te doen. De basis van een dergelijk plan is de erkenning dat GAE geen toekomst heeft en dat het een kwestie van enkele jaren is voor het doek valt. Eerst zal er nu een debat volgen in de staten van Groningen en Drenthe, daarna zullen er plannen moeten komen voor een geleidelijke en verantwoordelijke afbouw van GAE. De opbouw van Lelystad geeft waarschijnlijk mogelijkheden op werk voor veel personeelsleden van de luchthaven.

Ph. Boucher
Midlaren


Klik hier om het SEO rapport te bekijken

 

 

 

 

 

 

 

 
Eelde blijft onrendabel
Geschreven door Jaap Kiers in Dagblad van het Noorden, 5 november 2013   
dinsdag 05 november 2013

Eelde blijft onrendabel

•  Harde conclusies in rapport Noordelijke Rekenkamer over
    vliegveld
•  Te rooskleurig, gedateerd, bedreigingen genegeerd, geen
    open debat'Eelde  Groningen Airport Eelde (GAE) is niet kostendekkend te exploiteren, of op zijn best pas op de zeer lange termijn. Dat schrijft de Noordelijke Rekenkamer in een gisteravond gepubliceerd rapport, getiteld Provinciale betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde. Als het vliegveld al gaat renderen dan zal dat niet eerder dan in 2030 zijn, concluderen de schrijvers. Volgens de makers van het rapport hebben het vliegveld en de aandeelhouders (provincies Groningen en Drenthe en gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo) jarenlang veel te rooskleurige en deels verouderde toekomst verwachtingen gehanteerd. De economische realiteit werd daarbij genegeerd. Daardoor zou de financiële continuïteit verder onder druk zijn komen te staan. Zo werd aan het dun bevolkte achterland voorbijgegaan, werden bedreigingen van vliegvelden als Lelystad en Eindhoven (beide overloop van Schiphol) niet meegenomen en speelt ook nergens een rol dat GAE vanaf 2015 jaarlijks zelf 3 miljoen euro moet betalen voor de luchtverkeersleiding.
Over de rol van die aandeelhouders beperkt de Rekenkamer zich tot de beide provincies, de opdrachtgevers van het onderzoek. Gedeputeerde Staten wordt verweten Provinciale Staten onvoldoende te hebben geïnformeerd, vooral omdat gegevens uit het businessplan vertrouwelijk moesten blijven.  Een open politiek debat over het vliegveld kon daardoor nimmer worden gevoerd. De Rekenkamer beveelt de provincies aan een maatschappelijke kosten-batenanalyse te laten uitvoeren en op basis daarvan het debat over nut en noodzaak van het vliegveld aan te gaan met de Staten. Dat zou vooraf moeten gaan aan eventuele nieuwe exploitatiesteun. Donderdag vroeg GAE de aandeelhouders om een nieuwe kapitaalinjectie van één miljoen euro.

 

Directeur Eelde: We moeten het er goed over hebben
Geschreven door Jaap Kiers

 

Eelde   Drie dagen nadat directeur Marco van de Kreeke van Groningen Airport Eelde (GAE) zijn strategisch plan 'Werelden verbinden' publiceerde, komt de Noordelijke Rekenkamer met een vernietigende studie.  En totaal andere conclusies. Waar GAE zelf het voor mogelijk houdt vanaf 2017 zwarte cijfers te schrijven, ziet de Rekenkamer een rendabele toekomst niet. Zeker niet vóór 2031.
Van de Kreeke vindt het niet kies in te gaan op de vraag wie er nu gelijk heeft. "Het is nauwelijks zinvol inhoudelijk te gaan debatteren over de inhoud van de rapporten via de pers. Natuurlijk zal er een debat komen. Dat is ook wat ik van de meeste mensen gehoord heb na onze presentatie donderdag: We moeten het er maar eens goed over hebben." De kritiek van de Rekenkamer dat Provinciale Staten van Groningen en Drenthe niet over de juiste gegevens beschikken en daarom geen goed debat over nut en noodzaak van het vliegveld konden voeren, meent Van de Kreeke voor de toekomst in elk geval te hebben weerlegd. "We willen transparant zijn en we hebben ons rapport openbaar gemaakt. De maatschappelijke kosten-batenanalyse hebben we in gang gezet." Van de Kreeke is het pertinent niet eens met de conclusie van de Rekenkamer dat GAE een te dun bevolkt achterland heef om renderend te kunnen worden. "We denken aangetoond te hebben dat dat niet zo is. En eigenlijk is dat het belangrijkste verschil van mening in de beide rapporten."

COMMENTAAR

Lijken in de kast
Als ooit voor een bewindspersoon opgeld deed dat er een lijk in de kast werd aangetroffen, dan is het wel voor staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur PvdA) uit Groningen. De oud-gedeputeerde van Groningen was nog maar een maand verantwoordelijk voor het spoorvervoer toen het debacle rond de hogesnelheidstrein Fyra zich in zijn mega omvang ontvouwde. Het door de Italiaanse treinenbouwer AnsaldoBreda vervaardigde materieel bleek zo slecht dat de Belgische reizigersorganisatie TreinTram Bus het beeldend “een hogesnelheidstrein van de Aldí” noemde. Youp van 't Hek zag niet meer dan een ruitenwisser op station Antwerpen binnenlopen. Mansveld is politiek verantwoordelijk, ook al gaat het om gepruts van haar voorgangers. Vanwege dat laatste is er nog geen partij in de Tweede Kamer die haar hoofd eist. Gisteren leek zelfs dat, ondanks gesputter van een deel van de oppositie, de strop van enkele honderden miljoenen euro's slechts gedeeltelijk bij 'haar' Nederlandse Spoorwegen wordt neergelegd. De staatssecretaris heeft nog steeds, zoals dat onder keepers in het voetbal heet, een engeltje op de lat. Zal dat ook zo zijn als de miljoeneninvestering in de verlengde startbaan van vliegveld Groningen Airport Eelde eveneens weggegooid geld blijkt te zijn? Zoals een gisteren gepubliceerd rapport van de Noordelijke Rekenkamer suggereert?
Hier was Mansveld als Statenlid en gedeputeerde dichterbij het vuur én op de hoogte. Maar nu weer (nog) niet-eindverantwoordelijk. Als er lijken uit de kast rollen, is de dader vaak al lang weg en kan er geen politieke verantwoording afgelegd worden.
Dat bevredigt allerminst.

Jaap Kiers

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Commentaar: Zit er wel iemand te wachten op de harde waarheid over Groningen Airport Eelde?
Geschreven door Marco in 't Veldt, Harener Weekblad 4 november 2013   
dinsdag 05 november 2013

Plaatje artikel Harener Weekblad 4 november 2013.jpg

Commentaar: Zit er wel iemand te wachten op de harde waarheid over Groningen Airport Eelde?

De Noordelijke Rekenkamer is er niet voor het doen van harde politieke uitspraken. Die weet zij dan ook tactisch te omzeilen, tijdens de persconferentie die maandagavond werd gehouden in het Familiehotel Paterswolde. Gaat het vliegveld dicht? Moeten er politici consequenties verbinden aan de bevindingen van de Rekenkamer?
De Rekenkamer doet slechts onderzoek. De feiten in rapport Provinciale Betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde zijn wel hard en liegen er niet om.
Maar ja, wie weet ligt er volgend jaar een rapport dat het allemaal heel anders ziet. Velen zouden dat ongetwijfeld verwelkomen. Dan zou de huidige koers van het vliegveld en de overheid nog een tijdje kunnen worden voortgezet.
Maar is dat dan een rapport gemaakt in opdracht van de luchthaven, of zoals nu, een rapport door een onafhankelijke instelling als de Rekenkamer?

Geen Nimby’s
De Rekenkamer biedt conclusies die niet an sich niet verrassend zijn, we hebben ze jarenlang gehoord van tegenstanders van de baanverlenging. Maar wel verrassend omdat ze nu van een instantie afkomstig is, die als doel heeft ‘om vanuit een onafhankelijke positie Provinciale Staten te ondersteunen in de kaderstellende en controlerende rol.’
Geen clubje mensen dus, dat je even weg kunt zetten als Nimby’s, zoals dat in het verleden wel gebeurde met kritische geluiden.

Niet rendabel
Het vliegveld wordt niet rendabel. Nu niet, en in de nabije toekomst niet. Met heel veel wishfull thinking misschien ooit in de verre toekomst, na 2030. Dat ligt niet aan de baanverlenging. Sinds de baanverlenging is het aantal passagiers alleen maar gedaald, terwijl dat van andere vliegvelden steeg. Zelfs het gekwelde Maastricht Airport – deze zomer gered met 4,5 miljoen overheidsgeld – ziet een toename van het aantal reizigers.
De reden waarom Eelde het slecht doet: te weinig achterland en een moordende concurrentie. En die concurrentie neemt alleen nog maar toe. Feiten die men onder ogen had kunnen en moeten zien toen men de beslissing over de baanverlenging nam. Of men had eerlijk moeten zijn en het de bevolking moeten uitleggen: ‘we weten dat het wat kost, maar dat is het ons waard.’
De politiek ging echter uit van ”gedateerde en rooskleurige toekomstverwachtingen” en negeerde
de economische realiteit”, concludeert de Rekenkamer. Het negeren van de economische realiteit en gebrek aan sturing heeft de financiële continuïteit van de luchthaven verder onder druk gezet.
Met andere woorden, we zijn er in gerommeld. Hoe nu verder?

Staatssteun
Toen vorig jaar de baanverlenging eindelijk gerealiseerd werd – na een juridische strijd van 35 jaar – had dat een prachtig nieuw begin van vliegveld Eelde moeten zijn. Of beter gezegd: Groningen Airport Eelde, want voor minder doen we het niet. We tellen mee in het Noorden. Of niet? Hebben we ons laten inpakken door verkooppraatjes?
Is het inderdaad rendabel om bijvoorbeeld een vluchtleiding de hele dag te laten bemannen voor één vliegtuig per dag? Door mensen die zoveel verdienen dat ze in staking gaan als hun loon dreigt te worden verlaagd tot de Balkenendenorm?
Nuchter, heten de Groningers te zijn. Maar waarom moeten we dan per se een luchthaven, een baanverlenging? De Rekenkamercommissie is er duidelijk over: de baanverlenging heeft weinig tot geen nut. Ondertussen dreigt op het Groninger platteland opheffing voor menige bus- en treinverbinding. Zeker nu de belastingvoordelen op rode diesel -brandstof voor stoptreinen – dreigt te vervallen.
Ja, met overheidssteun kan het vliegveld blijven bestaan. Maar mag overheidssteun van Europa? Nee, mits. In een enkel geval wordt het toegestaan, voor ‘achtergebleven gebieden.’ Wie in de Groningse politiek gaat er voor pleiten om Groningen te laten erkennen als ‘achtergebleven gebied?’
De eerste reacties van de provinciebesturen zijn interessant: ‘zij zich baseren op een zo reëel mogelijk groeiperspectief,’  en gaan ‘niet jaarlijks exploitatietekorten aanvullen.’
Maar de Rekenkamer tekent bij de bestuurlijke reactie aan dat de provinciebesturen niet ingaan op de sombere toekomstperspectieven voor de luchthaven die de Rekenkamer in haar rapport schetst. Dat wekt de suggestie dat de provinciebesturen door willen gaan op de ingeslagen weg.
Dan blijft er een andere optie over om het vliegveld te redden: overheidssteun via schijnconstructies en gesjoemel, zoals dat bijvoorbeeld op grote schaal is gebeurd met voetbalstadions. De overheid koopt dan de grond onder het vliegveld, of betaalt de veiligheidsmaatregelen. Verzin het maar…

Politieke consequenties
Gaat dit alles politieke consequenties hebben? Niet te verwachten. Groningen is te druk met zichzelf. De rijen moeten gesloten worden in het college van Gedeputeerde Staten. Vandaag was minister Ronald Plasterk – minister van herindeling – in Groningen. Om te zeggen hoe goed het hier allemaal gaat met de herindeling.
Waarbij moet worden opgemerkt dat de Groninger gedeputeerde Piet de Vey Mesdagh net is opgestapt. Officieel om ‘persoonlijke redenen.’  Officieus, omdat de zaken rond de herindeling in Groningen helemáál niet op rolletjes lopen. Bedum wil niet, en Haren dreigt men te verliezen aan Drenthe. Daar kan men geen gedoe over een vliegveld bij gebruiken …
Op zijn terugreis kreeg de minister vandaag trouwens gezelschap van Mark Boumans. Boumans is als gedeputeerde Verkeer & Vervoer van de provincie. Het is ongetwijfeld gezellig geweest. Jammer dat men niet met het vliegtuig kon.


 

 

 

 

 

 

 

 
Rekenkamer: 'Groningen Airport Eelde niet kostendekkend'
Geschreven door RTVNoord, 4 november 2013   
dinsdag 05 november 2013

Rekenkamer: 'Groningen Airport Eelde
niet kostendekkend'Foto GAE RTVNoord.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Foto: Herald Veenstra / 112 Groningen

Een kostendekkende exploitatie van Groningen Airport Eelde is niet, of pas op zeer lange termijn mogelijk. Dat concludeert de Noordelijke Rekenkamer in een onderzoek naar de provinciale betrokkenheid bij het vliegveld.

Vernietigend oordeel
In het onderzoek wordt een vernietigend oordeel geveld over de rol van de provinciebesturen van Groningen en Drenthe. Volgens de rekenkamer hebben de provinciebesturen de ogen gesloten voor de economische realiteit.

Daarbij gaat het om een dunbevolkt achterland en concurrentie van nabij gelegen vliegvelden, zoals dat van Lelystad. De rekenkamer concludeert dat, als gevolg daarvan, het heel lastig wordt het vliegveld rendabel te maken.

Verwijt: Geen kosten-batenanalyse
De provinciebesturen wordt verder verweten dat zij bij de overname van de aandelen van het Rijk, geen maatschappelijke kosten-batenanalyse hebben gemaakt. De rekenkamer vindt verder dat de provincies te weinig controle op de directie van het vliegveld uitoefenen. Ook Provinciale Staten zijn niet goed geïnformeerd.

In een reactie laten Gedeputeerde Staten van beide provincies weten dat ze uitgegaan zijn van een reëel groeiperspectief. De provincies gaan niet in op de sombere toekomstperspectieven van de rekenkamer. Het onderzoek is maandagavond aan Provinciale Staten van beide provincies aangeboden.

Klik hier om een video met Ad Nijhuis (Noordelijke Rekenkamer) en Jan Wittenberg te bekijken

Klik hier om een interview met Ad Nijhuis en Eddy Veenstra (PvdA-fractie Provinciale Staten Drenthe) voor RTVDrenthe te beluisteren


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Welke kansen ziet het vliegveld?
Geschreven door Jaap Kiers in Dagblad van het Noorden, 2 november 2013   
zaterdag 02 november 2013
Welke kansen ziet het vliegveld?

 

ACHTERGROND
STRATEGISCH PLAN


 Volgens noordelijk vliegveld is de markt groter dan hij lijkt

Slechts 4 procent van de potentiële klanten gebruikt GAE


Eelde   Het rapport Werelden verbinden, de strategie van Groningen Airport Eelde voor de komende tien jaar is indrukwekkend. Alleen al de omvang. Een formaat dat niet in de gemiddelde aktetas past, zwaar papier, bijna karton zelfs en veelkleurig van uiterlijk. Met een ware zondvloed aan cijfers, statistieken en graphics.
    Die getallen zijn soms ook indrukwekkend. Het vliegveld heeft in de directe omgeving, binnen een uur Reizen, ook wel catchment area genoemd, zo'n 1,5 miljoen mensen wonen. Dat was bekend. Maar uit gegevens die het vliegveld van vliegmaatschappijen heeft opgevraagd blijkt Eelde ook passagiers aan verder te trekken. Voor een deel uit Duitsland, voor een ander deel Friesland en Noord-Overijssel.
    Voor die laatstgenoemde groep is Eelde interessant als er minder lang voor hoeft te worden gereisd dan Schiphol. Is de nationale luchthaven dichterbij dan Eelde dan kiest een reiziger vrijwel altijd voor de hoofdstad. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat dagelijks 6400 mensen uit het kerngebied van Groningen Airport Eelde een vliegreis maken.
    De 1,5 miljoen mensen in het primaire verzorgingsgebied zijn met elkaar goed voor 2,4 miljoen vliegreizen per jaar Eelde pakt daarvan maar zo'n 4 procent. 70 procent vertrekt van Schiphol of komt daar aan. Andere relatief grote concurrenten van GAE zijn Bremen en Düsseldorf.
    Dat zo weinig mensen kiezen voor een reis die begint of eindigt in Eelde heeft volgens directeur Marco van de Kreeke te maken met het aanbod. Beter gezegd, het gebrek eraan. 'Als een Noord-Nederlandse reiziger geïnteresseerd is in een bestemming die wij bevliegen dan kiest de overgrote meerderheid voor ons. Voor Faro bijvoorbeeld is ons markaandeel meer dan tachtig Procent."
    Als een reiziger uit Noord-Nederland kán vertrekken dan zal hij dat ook doen, wil Van de Kreekje maar zeggen. Ook voor vluchten de hele wereld over. Het gemak van een vliegveld vlakbij wint het dan van het ongemak van een overstap.
    Want dat is de achterliggende gedachte van het plan van GAE. Het vliegveld wil verbindingen met 'hubs', grotere vliegvelden met veel meer bestemmingen zoals bijvoorbeeld München dat veel aantrekkelijke overzeese bestemmingen aanbiedt. Vliegen naar New York bijvoorbeeld begint dan Eelde.
    Niet alleen het aanbod van bestemmingen van Eelde is te beperkt, ook de mogelijkheden die er wél zijn, zijn te weinig bekend. Het vliegveld wil daarom meer marketinginspanningen plegen. En ondertussen maatschappijen bewegen vanaf Eelde te gaan vliegen.
    Voor beide is geld nodig. Wat betreft de marketing is dat logisch, adverteren kost geld. Maar volgens Van de Kreeke willen maatschappijen die in principe wel geïnteresseerd zijn in het openen van een lijndienst dat GAE op zijn minst een deel van het risico dat ze daarmee lopen afdekt.
    Totaal zoekt de vliegvelddirecteur 2 miljoen euro. Een miljoen zegt hij zelf op te kunnen halen in het bedrijfsleven - er is al een dergelijke pot overigens waarin nu 2,5 ton zit - en dat bedrag zouden de overheden moeten matchen, is zijn gedachte.
    Het vliegveld presenteert nog veel meer plannen in het strategisch plan, onder meer een grootse uitbreiding van de vertrekhal. Allemaal nodig om voorbereid te zijn op de 600.000 reizigers die over tien jaar van of naar Eelde komen. Althans, in de plannen.
    Of dat allemaal lukt? Van Kreeke geeft toe daar niet helemaal zeker van te zijn. Omdat de toekomst nu eenmaal lastig te voorspellen is. Dat het wel een heel optimistisch scenario is, staat buit kijf te meer omdat potentiële bedreigingen voor GAE, zoals de plannen voor vliegvelden in Lelystad Twente, buiten beschouwing zijn gebleven.
    Maar de eerste hobbel die het vliegveld moet nemen is de politiek. Plechtig was beloofd immers dat GAE zichzelf zou kunnen bedruipen met een langere baan. Een halfjaar na de opening van die verengde baan klopt GAE al weer aan. Het zal moeite kosten drie gemeenteraden en twee provinciale staten over te halen tot nog een keer steun.

Vliegveld Eelde en de concurrentie1.jpg
 

Commentaar VOLE op het nieuw businessplan van GAE:
Nieuwe Businessplan –strategisch plan genoemd- is een wanhoopsoffensief.


De prognose van GAE waarin groei wordt voorspeld, is nergens op gebaseerd
[1].
De huidige trends zijn negatief voor GAE:

  • De chartermarkt krimpt structureel al een aantal jaren. Landelijk en zo ook in Eelde. Er is geen aanwijzing dat dit de komende jaren anders zal gaan. GAE voorspelt echter wel een toename.
  • In de Lowcost markt is Vueling gestopt en zijn alleen Ryanair en Corendon over, maar die vliegen niet in de winter. Ryanair ontvangt bovendien aanzienlijke korting op de landingsgelden. Toch is Ryanair gestopt met de vluchten op Milaan. Als de kortingen stoppen, is Ryanair snel vertrokken. Dit is toch al waarschijnlijk doordat de bezettingsgraad te laag is.
  • GAE komt weer op de proppen met lijndiensten en een feederlijn op een Europese hub. Daarvoor is overigens geen langere baan nodig. In het verleden zijn dergelijke initiatieven steeds weer mislukt. Waarom het nu wel zou lukken is niet uitgelegd in het business plan. De omstandigheden –zoals niet beschikbaar zijn van slots- zijn er trouwens niet beter op geworden.

De vervoerscijfers van GAE ná baanverlenging zijn ronduit slecht. Ook hier is de trend negatief, zowel bij de charters als bij de Lowcost carriers. In augustus van dit jaar waren er maar 24.000 passagiers. Vorig jaar nog 32.000. Ook het aantal vluchten in het vierde kwartaal is kleiner dan ooit: slechts drie per week. Bij de huidige bezettingsgraad leidt dit ook tot een verdere afname. Er zijn geen tekenen voor herstel. De grote kleurrijke brochure kan deze harde feiten niet verdoezelen.

GAE faalt met betrekking tot alle argumenten die destijds zijn aangedragen om de baanverlenging er door te drukken:

  • Grotere toestellen zijn nog niet gearriveerd
  • Rechtstreekse vluchten zijn er niet gekomen. Corendon maakt weer tussenlandingen. Transavia vliegt via Eindhoven naar de Canarische eilanden
  • Over vracht horen we GAE niet meer.

Het businessplan staat bol van kansen, potentiele markten. Men heeft het over “reislustige ondernemingen“. Maar GAE faalt in het concreet maken van deze kansen. En volgens onze informatie heeft geen enkel bedrijf iets toegezegd.


[1]   Blz. 17: “De doelstellingen zijn op hun beurt vertaald naar aantallen vluchten en passagiers. Dat levert het bovenstaande groeipad op voor het verkeer op Groningen Airport Eelde tot 2023.” Dit is volstrekt uit de lucht gegrepen wensdenken. GAE noemt dit een prognose.

 

De grote zwakte van het gepresenteerde businessplan is het ontbreken van een risicoanalyse. Alles is zeer positief ingeschat. Maar wat als het iets minder gunstig uitpakt? Risico’s als de kosten van de luchtverkeersleiding vanaf 2015 (kosten 2 mln. euro per jaar), de zuigkracht van Lelystad, tegenvallende vervoerscijfers?
Er is geen rekening mee gehouden. De afschrijvingen zijn -mede door de baanverlenging- veel te laag. De exploitatieverliezen zullen dan ook aanzienlijk hoger uitvallen. Dit wordt verergerd door de subsidies die de lowcostcarriers eisen. Het is aannemelijk dat het exploitatieverlies vanaf 2015 € 2 à 3 miljoen zal bedragen. Met de reserve van € 8 miljoen kan GAE het nog 4 of 5 jaar volhouden. Maar als de negatieve trends in de markt doorzetten valt het doek wellicht eerder.

VOLE vraagt zich ondertussen af hoe de verantwoordelijke gedeputeerden –Brink in Drenthe en Bouwmans n Groningen- dit op hun beloop kunnen laten. Dat vervolgens GAE ook nog durft aan te kloppen bij de overheid om extra geld is een grof schandaal, helemaal in een tijd dat bibliotheken en zwembaden worden gesloten, bezuinigd wordt op cultuur en sociale voorzieningen.

VOLE beschouwt het gepresenteerde businessplan met de ambitieuze uitbreidingsplannen die daarin staan, dan ook als een wanhoopsoffensief, bedoeld om de aandacht van de werkelijke problemen af te leiden.

Klik hier om het businessplan 2013-2023 van GAE te bekijken 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arkefly start met vluchten vanaf Groningen Airport Eelde
Geschreven door Luchtvaartnieuws, vrijdag 27 september 2013   
zondag 29 september 2013
ArkeFly start met vluchten vanaf Groningen Airport Eelde

 

EELDE - ArkeFly gaat vluchten uitvoeren vanaf Groningen Airport Eelde. Met ingang van het zomerseizoen van 2014 vliegt de luchtvaartmaatschappij van reisonderneming TUI twee keer per week naar de Turkse vakantiebestemming Antalya. De nieuwe route wordt uitgevoerd op dinsdag en vrijdag met een Boeing 737. Op de heenweg vliegt ArkeFly non-stop van Groningen naar Antalya. Op de terugweg maakt het toestel een tussenlanding op Rotterdam The Hague Airport. Volgens Groningen Airport Eelde zet Corendon de vluchten naar Antalya in de zomer van 2014 met dezelfde frequentie voort. Elke woensdag en zondag worden deze vluchten aangeboden. De vluchten uitgevoerd door Corendon staan vooralsnog non-stop gepland.

De luchthaven opende eerder dit jaar een verlengde start- en landingsbaan. Daarmee zijn meer bestemmingen rechtstreeks bereikbaar vanaf Groningen Airport Eelde, maar tot nu toe heeft de baanverlenging nog nauwelijks extra vluchten opgeleverd .In het huidige zomerseizoen wordt de luchthaven aangevlogen door Transavia, Corendon en Ryanair. Voor komende winter staan vooralsnog alleen vluchten van Transavia in de planning.

 
Commentaar VOLE
Zowel Transavia als Ryanair vliegen op bijna hetzelfde tijdstip naar Mallorca. Nu gaat Arkefly –evenals Transavia en Correndon- ook op Antalya vliegen. Hoe lang houden ze dat vol?

Deze verdubbeling van vluchten heeft niets te maken met de beloofde uitbreiding van bestemmingen, waarmee de baanverlenging is doorgedrukt. De slogan “baanverlenging brengt ons verder”. Gaat nog steeds niet op.

Intussen blijft GAE gewoon onjuiste informatie verspreiden. Zoals nu “De vluchten uitgevoerd door Corendon staan vooralsnog non-stop gepland”. Corendon is deze zomer met een tussenlanding naar Antalya gevlogen.

Dat zullen ze in 2014 door de toegenomen concurrentie zeker ook doen. Waarschijnlijker is, dat ze er helemaal mee ophouden om vanaf Eelde te vliegen.

Over vluchten naar Stavanger, Kopenhagen, Dusseldorf, Londen, Valencia, Alicante, Varna, Lesbos, Zakynthos, Sharm El Skeikh verder geen nieuws.

 
   
actualisatie businessplan 2008.jpg
 

 
 
 
 
 
 
 
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 181 - 200 van 430

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.