spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies

1.500.000 euro subsidie per jaar voor half lege vluchten betaald met BELASTINGGELD
Geschreven door VOLE/ FD, 6-8-2018   
dinsdag 07 augustus 2018
1.500.000 euro subsidie per jaar voor half lege vluchten betaald met BELASTINGGELD

Commentaar VOLE op het artikel van FD

Onderstaand artikel in het Financieel Dagblad over Nordica toont wel aan hoe absurd het subsidiecircus rond luchthaven Eelde is. Nordica is de opvolger van Estonian Air die eind 2015 failliet ging toen ongeoorloofde staatssteun moest worden terug betaald. De CEO van Nordica -de heer Jaan Tamm- vertelt aan het FD niet dat Nordica anderhalf miljoen euro per jaar ontvangt van de noordelijke bestuursorganen (beide provincies en drie gemeenten). Ja u leest het goed: 1.500.000 euro per jaar UIT BELASTINGGELD om te vliegen met half lege vliegtuigen. In de luchtvaartbranche is 90% bezetting de norm.

Nordica stopt hoogstwaarschijnlijk met vliegen op Eelde als de subsidie stopt. Maar waarschijnlijk stoppen ze al eerder omdat subsidie zonder voorwaarden niet is toegestaan. De noordelijke bestuursorganen verschuilen zich achter het smoesje dat ze de subsidie verlenen als ‘marktdeelnemer’. Maar de voorwaarden die daarbij horen (terugbetaling, rendement, etc..) negeren ze. Daar trappen ze bij de Europese Commissie echt niet in.

Het ligt dus in de lijn der verwachting dat de EC de steun zal verbieden en zal gelasten dat het geld moet worden terugbetaald. Het is de vraag of Nordica dat overleeft. Nordica is juridisch gesplitst in meerdere bedrijven: vliegtuigen, personeel, vluchtuitvoering, etc. Bij wie moet je zijn om het geld terug te vorderen?  De heer Jaan Tamm is in juli opgestapt.

Een verbod van de EC op deze vorm van staatssteun, betekent het einde van het businessmodel van GAE (hub-verbindingen). De noordelijke bestuursorganen geven het geld aan de NOM die het doorsluist aan GAE. Als Nordica het niet terug betaalt, zal GAE het moeten terug betalen. Maar waarvan? Overleven GAE en de verantwoordelijke Drentse en Groningse bestuurders dit?


Financieel Dagblad 5-8-2018

Geschreven door Koen Verhelst

Ests Nordica vliegt graag naar Noord-Nederland

Je kunt als vliegmaatschappij wachten totdat Lelystad Airport open gaat, maar de kleine onderneming Nordica slaat haar slag vanuit Groningen-Eelde. Hoe een maatschappij uit Estland Noord-Nederland hard nodig heeft.

plaatje Nordica4.jpg
Een vliegtuig van Estonian Air in 2014. Het bedrijf is opgevolgd door Nordica.
Foto: Yorick Jansens/Hollandse Hoogte

'In Noord-Nederland wonen net zoveel mensen als in heel Estland', vat ceo van vliegmaatschappij Nordica Jaan Tamm samen. Zijn bedrijf, opvolger van het failliete Estonian Air, volgt een heel andere strategie dan de vorige nationale vliegmaatschappij van Estland. 'We ontwikkelen zoveel mogelijk routes vanuit onze hoofdstad Tallinn maar leveren daarnaast diensten voor andere luchtvaartbedrijven.'

Ondergang staatsmaatschappij
Het kleine Nordica telt nu achttien toestellen die maximaal 88 passagiers kunnen vervoeren. Een aantal daarvan komen van Estonian Air. Die maatschappij ging failliet in 2015 toen de EU oordeelde dat de Estse overheid staatssteun verleend had. Omdat het bedrijf dat bedrag niet acuut kon terugbetalen, bestond er geen andere optie dan faillissement. De regering zag de beslissing al aankomen en de volgende dag nam Nordica een aantal toestellen en de taken van Estonian Air over.

'De strategie van Estonian Air was heel anders', zegt Tamm in zijn kantoor met uitzicht op de luchthaven van Tallinn. 'Zij concentreerden zich vooral op verkeer hier, vanuit Estland, maar die markt is erg klein. Wij hanteren een breder businessmodel met naast lijnvluchten ook verhuur van onze toestellen en bemanningen voor andere maatschappijen én regionale routes in Noord-Europa.'

Kopenhagen-Groningen
Nordica valt formeel onder het Poolse LOT en vliegt ook met die vluchtcodes door Europa. In Denemarken voert het binnenlandse vluchten uit vanaf Kopenhagen voor SAS Scandinavian.

De opvallendste route van Nordica is wellicht die tussen Groningen-Eelde en Kopenhagen, die inmiddels al een paar jaar standhoudt. Twaalf keer per week vertrekt er een blauw-wit Nordica-toestel naar de Deense hoofdstad, waar passagiers kunnen overstappen op het wereldwijde netwerk van SAS. Groningen groeide in twee jaar tijd uit tot de derde hub van Nordica, naast Tallinn en Warschau-Chopin.

Behoefte in Noord-Nederland
Groningen is ideaal voor de bescheiden maatschappij. 'Op Lelystad kunnen we nog lang wachten en Schiphol heeft geen ruimte. Tegelijkertijd heeft Noord-Nederland wel behoefte aan een aantal verbindingen naar hubs in Europa.'

Naast Kopenhagen biedt Nordica ook een verbinding met München aan waar Lufthansa klaarstaat om de reizigers verder te vervoeren. Deze zomer kwamen daar nog twee vakantievluchten naar Nice en Ibiza bij. Een plan om Groningen ook met Brussel-Zaventem te verbinden, moest Tamm echter staken. 'Zo’n verbinding kan alleen werken als we twee vluchten per dag kunnen aanbieden — zodat passagiers heen terug kunnen op één dag — maar daar hebben we nu het materieel niet voor. De markt is er ongetwijfeld.'

Tamm ziet nog veel ruimte in Groningen. 'We hebben nu een bezettingsgraad van 50% en we willen graag met Eelde doorgroeien. Het is een enorm efficiënte luchthaven en 93% van onze vluchten kan op tijd vertrekken.'

Eerste winst
Zelf groeit Nordica in elk geval gestaag. In het tweede kwartaal ging het aantal passagiers omhoog met 36% ten opzichte van een jaar eerder. Ook vertoonden de boeken voor het eerst positieve cijfers over 2017: Nordica maakte €900.000 winst in plaats van de €6 mln verlies die het bedrijf zelf eerder voorspelde.

Des te verrassender was het nieuws dat Jaan Tamm na de zomer aftreedt als ceo, slechts een paar dagen na het interview. Op speculaties in de Estse media dat het Poolse LOT een dikkere vinger in de pap wil, gaat Tamm niet in. Hij verwijst naar een persverklaring waarin hij zegt ‘van zijn rust te willen genieten’ en dat de voorbije jaren veel energie gekost hebben. 'Fase 1 is nu compleet — wat mij betreft gaat het bedrijf nu nieuwe doelen stellen onder nieuw management.'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belasting op vliegen.
Geschreven door Milieuorganisaties   
woensdag 01 augustus 2018

Belasting op vliegen + interessante websites


Milieuorganisaties: belasting op vliegen is logische stap
De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Greenpeace en Natuur & Milieu vinden het invoerenvan een belasting op vliegtickets een logische, onvermijdelijke stap. “De luchtvaart wordt al jarenlang bevoordeeld door de vrijstelling op allerlei belastingen. Het is niet uit te leggen dat iedereen die vervuilend bezig is, moet betalen, behalve de luchtvaart”, aldus directeur van Natuur & Milieu Marjolein Demmers in een eerste reactie op het rapport van het kabinet over het beprijzen van de luchtvaart.
In het rapport staat dat het belasten van vliegen goed is voor de economie. Demmers: “Hét argument van de luchtvaart tegen een belasting op vliegen is altijd geweest dat het slecht zou zijn voor de economie. Dat is met dit rapport wel ontkracht.” Ook zal er volgens het onderzoek nauwelijks verschuiving van passagiers naar het buitenland zijn, omdat daar al een vliegbelasting bestaat.

CO2-uitstoot
De luchtvaart veroorzaakt nu ongeveer 7% van de Nederlandse CO2-uitstoot. Volgens de milieuorganisaties zal daar weinig in veranderen als de belasting niet hoger wordt dan nu voorgesteld. Demmers: “Uit de berekeningen van het ministerie blijkt bijvoorbeeld dat slechts 5% van de reizigers een andere keuze zal maken als het vliegticket gemiddeld €7,50 duurder wordt. Voor het aantal vluchten zal dat dus weinig uitmaken en dus ook niet voor het klimaateffect van vliegen.”

VOLE heeft een aantal websites bij elkaar gezocht met veel interessante gegevens over dit thema. Zie onderstaande links:


https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/milieuorganisaties-belasting-op-vliegen-is-logische-stap/

https://www.natuurenmilieu.nl/luchtvaart/

https://www.natuurenmilieu.nl/luchtvaart/we-vliegen-te-veel/

https://www.natuurenmilieu.nl/themas/mobiliteit/standpunten-mobiliteit/

https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/rechter-geheim-rapport-over-milieunormen-vliegtuigen-niet-openbaar/

https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/natuur-milieu-stapt-naar-rechter-nederlandse-overheid-maak-luchtvaartstukken-co2-normen-openbaar/

https://www.eerlijkovervliegen.nl/feiten/klimaatimpact-luchtvaart/

https://secured.greenpeace.nl/actie/luchtvaart/  
Dit is het manifest dat de Nederlandse regering oproept tot:
1. Een stop op de groei van vluchten en vliegvelden in Nederland
2. Stop de uitzonderingspositie van de luchtvaart
3. Investeer in alternatieven en prikkels voor innovatie
Onderteken dit!

https://secured-static.greenpeace.nl/Global/nederland/2018/petitions/luchtvaart/pdf/luchtvaartmanifest-2018.pdf?_ga=2.11816114.708916846.1532609250-1653158018.1515101734
De uitgebreide versie van de petitie: “Zet de luchtvaart op het juiste spoor”. Gezamenlijk initiatief van GreenPeace, Natuur&Milieu en de Natuur- en Milieufederatie Noord Holland.

https://jongeveranderaars.nl/wp-content/uploads/2014/10/Train2EU-Manifest-5-10-2014.pdf 
Dit is Train2EU. 7 pagina’s
: TRAIN2EU – the first truly European Railway Company!

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Juichen om niets
Geschreven door Bartjens in Financieel Dagblad 20-7-2018   
maandag 30 juli 2018

Juichen om niets

 

Juichend is het persbericht. 'Voor Groningen Airport Eelde was 2017 een goed jaar. Een passagiersgroei van 26%. Daarnaast heeft Groningen Airport Eelde in 2017 een positief financieel resultaat geboekt.' Het kan niet op daar in het noorden. Maar verderop in het persbericht staan wat zinnetjes die de lezer wantrouwig maken. Wat blijkt: het positieve resultaat komt voort uit het feit dat de kosten voor brandweer en beveiliging in het vervolg door de aandeelhouders worden gedragen.

Groningen Airport Eelde – Cijfers in  € miljoen
Gerapporteerde "winst"                       0,3

Subsidie overheden                             - 2,5
Bijdrage route ontwikkelingsfonds   -1,6

Gecorrigeerd resultaat                        -3,8 verlies

De aandeelhouders zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Tynaarlo, Assen en Groningen. De jaarrekening geeft aan dat er een subsidie van €2,5 mln is ontvangen. Die subsidie is onder verschillende posten in de boekhouding ondergebracht. Maar de subsidie blijkt wel de reden dat de de kosten van de luchthaven in 2017 zijn teruggelopen van €7 mln naar €4,7 mln. Zonder subsidies en bijdragen lag het operationele kostenniveau op vrijwel hetzelfde niveau als in 2016.
 
De luchthaven vindt dat de kosten van brandweer en veiligheid typische overheidstaken zijn, zodat ze uit de boeken van het vliegveld kunnen. Daarnaast is er ook nog een soort subsidie, waarvoor de term bijdrage is gebruikt, die vooral de promotiekosten van de luchthaven met €1,6 mln heeft gedrukt. Deze bijdrage komt uit een routefonds. Trek die ruim €4,1 mln subsidies en bijdragen nu eens van van de winst van €0,3 mln af. Dan resteert een verlies van €3,8 mln en dat is het hoogste in vele jaren. Dat is toch weinig reden tot juichen. Datzelfde geldt op het eerste gezicht voor de contanten in de kas, de liquide middelen. Die zijn teruggelopen van €5,4 mln naar €4 mln. Dat lijkt weinig positief, maar dat blijkt te komen doordat de toegezegde bijdrage vanuit het routefonds op de balansdatum nog niet was ontvangen. Die bijdrage staat wel al in de boeken onder de post vorderingen, maar komt pas in 2018 in de kas. Dus de directie maakt zich over de afkalving van de liquide middelen niet druk. Sterker nog, de directie schrijft in het jaarverslag dat de liquide middelen verdere toekomstige investeringen mogelijk maken ... dankzij de bijdragen en subsidies. De vraag is hoe levensvatbaar de regionale luchthaven is zonder bijdragen en subsidies. Luchthaven Eindhoven, met de provincie Brabant en gemeente Eindhoven voor ieder 24,5% als aandeelhouder, laat zien dat het ook anders kan. Die luchthaven draait zelf voor de beveiliging op en maakt desondanks €12 mln winst in 2017. Het aantal passagiers is in vijf jaar tijd met 90% gestegen. Dat is pas echt reden tot juichen.

Klik hier om terug te keren  

 

 

 

 

 

 

 

 
Duizenden mensen vormen rood sein tegen luchtvaartgroei
Geschreven door Greenpeace, 23 juni 2017   
zondag 24 juni 2018

Stop groei luchtvaart demonstratie bij GAE4.jpg

 

Duizenden mensen vormen rood sein tegen luchtvaartgroei
LBBL en Greenpeace blij met historisch protest in zes steden

Amsterdam, 23 juni - Duizenden mensen hebben vandaag een rood sein gegeven aan de luchtvaart. Dat gebeurde tijdens het Landelijk Protest Luchtvaartgroei in zes verschillende steden rondom de grote vliegvelden. De actiedag werd georganiseerd door het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) en Greenpeace Nederland. Omwonenden, politici en vele anderen gingen samen de straat op om een stop op de luchtvaartgroei te eisen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat omwonenden van de zes grote luchthavens en milieuorganisaties de krachten bundelen.

Reden voor het protest is de uitzonderingspositie van de luchtvaart, die leidt tot steeds meer vluchten, grotere vliegvelden en extreem lage ticketprijzen. “De co2-uitstoot van de luchtvaart blijft maar groeien terwijl de rest van Nederland de schouders zet onder de strijd tegen klimaatverandering. De deelnemers van het protest kijken niet langer stilzwijgend toe,” aldus Cas van Kleef, campagneleider Greenpeace. “We hebben een gemeenschappelijk doel: we willen investeringen in duurzame alternatieven, beëindiging van de uitzonderingspositie van luchthavens en we willen een stop op de groei van de luchtvaart.”

Er waren protesten in Amsterdam, Eelde, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam en Zwolle. Op iedere locatie werd op een creatieve manier een rood sein gegeven aan de luchtvaart, met als boodschap: stop de luchtvaartgroei. Aan bezoekers was daarom gevraagd om rode kleding te dragen of een rood attribuut mee te nemen. Ook droegen bezoekers en sprekers een rode button met de tekst ‘Stop Luchtvaartgroei’.

Cas van Kleef: “Als het in stad A niet lukt om luchthavens uit te breiden omdat er teveel protest is, dan proberen ze het wel in stad B. Maar als je ergens anders deze co2- en fijnstofkanonnen toelaat, krijg je het onherroepelijk in je eigen achtertuin terug. Daarom is het belangrijk dat we ons vandaag in zes steden verenigen.”

De landelijke actiedag sluit aan bij het manifest "Zet de luchtvaart op het juiste spoor" dat begin mei werd gelanceerd.

Klik hieronder op de link voor foto's van de manifestaties in Amsterdam, Eelde, Eindhoven, Maastricht,
Rotterdam, en Zwolle:

Landelijke Protestdag Luchtvaartgroei 23 juni 2018 - Amsterdam publiek.JPG

Landelijke Protestdag Luchtvaartgroei 23 juni 2018 - Amsterdam Rode Sein (1).jpg

Landelijke Protestdag Luchtvaartgroei 23 juni 2018 - Amsterdam Rode Sein (2).jpg

Landelijke Protestdag Luchtvaartgroei 23 juni 2018 - Eindhoven Rode Sein.JPG

Landelijke Protestdag Luchtvaartgroei 23 juni 2018 - Amsterdam publiek (2).JPG

Landelijke Protestdag Luchtvaartgroei 23 juni 2018 - Eelde Rode Sein.jpg

Landelijke Protestdag Luchtvaartgroei 23 juni 2018 - Maastricht Rode Sein.jpg

Landelijke Protestdag Luchtvaartgroei 23 juni 2018 - Rotterdam Rode Sein.jpg

Landelijke Protestdag Luchtvaartgroei 23 juni 2018 - Zwolle Rode Sein.jpg

Landelijke Protestdag Luchtvaartgroei 23 juni 2018 - Zwolle publiek.jpg

Landelijke Protestdag Luchtvaartgroei 23 juni 2018 - Zwolle - Suzanne Kroger spreekt.jpg

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
'Boven Eelde komen bijna geen vliegtuigen, maar het kost ons wel tien miljoen per jaar'
Geschreven door RTVNoord, 23-6-17   
zaterdag 23 juni 2018

'Boven Eelde komen bijna geen vliegtuigen, maar het kost ons wel tien miljoen per jaar'

 Stop groei luchtvaart demonstratie bij GAE1.jpg

Stop groei luchtvaart demonstratie bij GAE2.jpg

Stop groei luchtvaart demonstratie bij GAE3.jpg

(Foto's: Steven Radersma/RTV Noord)

 

Tegenstanders van het toenemende vliegverkeer voeren zaterdagmiddag actie bij Groningen Airport Eelde. Er staan zo'n zestig tot zeventig mensen met rode kleding aan en rode papiertjes in de handen.

'Ons stopteken moet vanuit de lucht zichtbaar zijn', vertelt Jan Wittenberg van VOLE, de Vereniging Omwonenden Luchtvaart Eelde. 'Het cynisme wil alleen dat boven Eelde bijna geen vliegtuigen komen, maar het kost ons wel tien miljoen euro per jaar.'


Het is mooi dat mensen de wereld kunnen ontdekken, maar daar moeten ze wel een normale prijs voor betalen, Jan Wittenberg - VOLE

Normale prijs

De actievoerders zijn tegen de 'ongebreidelde groei van de luchtvaart, de toenemende CO2-uitstoot en de geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door vliegtuigen'. Naast Eelde wordt er ook geprotesteerd in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Zwolle en Maastricht.

Wittenberg: 'Al die belastingvrijstellingen zorgen voor veel te lage prijzen van vliegtickets. Op elk ticket hier in Eelde zit honderd euro subsidie. Dat moet een keer stoppen. Het is mooi dat mensen de wereld kunnen ontdekken, maar daar moeten ze wel een normale prijs voor betalen.'

Wittenberg denkt wel dat de actie zin heeft: 'Het is een landelijk signaal. Dat moet toch een keer doordringen in Den Haag.'

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Vole: Inspectie moet onderzoek doen naar late landing op Groningen Airport Eelde
Geschreven door Hilbrand Polman in DvhN, 28 mei 2018   
dinsdag 29 mei 2018

Vole: Inspectie moet onderzoek doen naar late landing op Groningen Airport Eelde


plaatje GAE5.jpg

Een geplande vlucht buiten de toegestane tijden, zegt de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (Vole). Een vertraagde vlucht vanwege een extra technische controle, brengt havenmeester Onno de Jong van Groningen Airport Eelde daar tegen in.

De luchthaven en Vole staat lijnrecht tegenover elkaar vanwege een vlucht die afgelopen zondag even voor twaalf uur ’s nachts op de luchthaven is geland.

‘Vlucht was gepland’

Volgens Vole was al enkele dagen tevoren gepland dat het vliegtuig even na 23.00 uur uit Kopenhagen zou opstijgen. ,,Dat hebben we vastgelegd met screenshots van websites’’, zegt voorzitter Jan Wittenberg. Vole heeft de zaak aanhangig gemaakt bij de luchtvaartinspectie en heeft aangekondigd ook naar het ministerie te stappen.

Groningen Airport Eelde mag op grond van het luchthavenbesluit na 23.00 uur geen vliegtuigen meer toestemming geven te landen. Bij onvoorziene omstandigheden mag het tot middernacht nog wel. Verder alleen in het geval van een noodlanding of bij vluchten met een medische noodzaak, zoals transplantatievluchten. Enkele weken geleden nog moest een passagiersvliegtuig uit Ibiza uitwijken naar Schiphol omdat het anders na middernacht op Eelde zou landen.

‘Je slaapt met het raam open en dan komt er een vliegtuig langs’

Wittenberg: ,,Het is mooi weer, je slaapt met het raam open. Dan zit je er niet op te wachten dat er een vliegtuig landt.’’

‘Vole gaat het gesprek niet aan’

,,Het is ieders recht naar de instanties te stappen’’, reageert De Jong. ,,De luchthaveninspectie moet maar beoordelen of ze een onderzoek wil instellen.’’ Hij voelt zich niet geroepen het gesprek met Vole aan te gaan. ,,Zij hebben ook geen contact met ons opgenomen en hebben dit zo naar buiten gebracht.’’

Klik hier om het RTVDrenthe artikel Volé doet aangifte tegen directie Groningen Airport Eelde te bekijken 

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Valse beeldvorming luchthaven Eelde
Geschreven door Philippe Boucher in DvhN, 26 mei 2018   
maandag 28 mei 2018

Opinie

Valse beeldvorming luchthaven Eelde


plaatje Nordica3.jpg
Luchtvaartmaatschappij Nordica lijdt onder tal van annuleringen. Foto Archief DvhN

 
Groningen Airport Eelde heeft weer voldoende geld in kas, maar de prestaties blijven met annuleringen en een lage bezettingsgraad even zwak als voorheen.

Groningen Airport Eelde doet er alles aan om een positief beeld te scheppen over hoe het gaat. Meer bestemmingen, meer passagiers, frequenter vliegen. Een enorme groei in 2017 vergeleken met 2016, wordt er luid geroepen. Maar waar het om draait is of de vliegtuigen wel voldoende gevuld zijn. Daarover doet men er het zwijgen toe. Commercieel gevoelig. Toch valt er met simpele rekensommetjes wel wat te zeggen voor wie wat meer wil weten.

Onvoldoende

Onlangs werd de 100.000ste passagier naar Londen verwelkomd met veel media-aandacht. Een indrukwekkend getal. Maar is het wel zo’n groot succes? Van juni 2014 tot medio mei 2018 werden er 3000 vliegbewegingen uitgevoerd met een toestel met 75 zitplaatsen. Dat wil zeggen dat er grofweg 225.000 stoelen heen en weer vlogen en daar zaten dan 100.000 passagiers op. Dat wil zeggen 44 procent bezetting. Onvoldoende voor een rendabele verbinding. Dat men sinds kort drie maal per dag op Londen vliegt, is een verbetering voor passagiers, maar of het economisch verantwoord is, valt te betwijfelen. Het lijkt eerder op een noodsprong. De eerste drie jaar heeft Flybe subsidie gekregen van GAE voor aanloopverliezen. Het is niet onwaarschijnlijk dat er nu lagere tarieven worden geheven om de lijn in stand te houden. En Flybe stunt momenteel met tickets naar Londen voor tien euro. Is dat een goed teken?

Bezetting

We kunnen dit sommetje ook voor het eerste kwartaal van 2018 maken voor alle lijndiensten samen. Het CBS meldt een totaal van 18.530 passagiers voor lijndiensten in het eerste kwartaal. Die hebben gevlogen naar Gdansk, Kopenhagen, Londen en München. Toestellen van verschillende omvang qua stoelen. Naar Gdansk 180, Londen 75 en Kopenhagen 70 en later 90. In totaal werden er circa 43.000 stoelen verplaatst waarop 18.530 passagiers zaten. Dat is een bezetting van 43 procent. Gdansk had een goede bezetting van boven de 75 procent. Dan is duidelijk dat de andere lijnen nog zwakker presteerden.

Winst

Aandeelhouders hebben de portemonnee getrokken voor 45 miljoen euro. Dit om een faillissement in 2017 te voorkomen. Nu er weer geld is, wordt er stevig aan de weg getimmerd. Want de filosofie van de marketeers is dat je het moet hebben van aandacht, reclame en positieve boodschappen. De directie meldt op BNR Radio dat er weer winst gemaakt wordt. Dat komt omdat een deel van de kosten nu door de overheid gedragen wordt. Brandweer en beveiliging zijn uit de verlies- en winstrekening gehaald. Desondanks presteren de lijnen niet goed en is het beeld als vanouds.

Onvoldoende passagiers

Nu wordt er door de directie opeens geroepen dat Schiphol vluchten moet verplaatsen naar Eelde. Schiphol heeft jaren geleden al gekeken of er reguliere vluchten vanaf Eelde te organiseren zijn met passagiers die vanuit het Noorden naar Schiphol komen. Dat is onderzocht, maar heeft niets opgeleverd. En niet Schiphol maar de airlines beslissen vanwaar ze vliegen. Dat Vueling in 2012 al na één seizoen is gestopt met haar vluchten op Barcelona, nota bene de meest gevraagde bestemming na Londen, spreekt boekdelen.

Hoe lang nog?

GAE heeft weer voldoende geld in kas, maar de prestaties blijven even zwak als voorheen. Annuleringen aan de lopende band. Te weinig passagiers. Hoe lang moeten we hier mee doorgaan? Het lijkt wel of het de noordelijke bestuurders totaal ontgaat wat er in de wereld aan de hand is op het gebied van luchtvaart, milieubelasting, luchtverontreiniging en energieconsumptie. Door de lage bezetting van de vliegtuigen is Eelde de meest vervuilende luchthaven per passagierskilometer.

Tot nu toe durft niemand er de stekker uit te trekken en toch zal dat op enig moment moeten. Je kunt hier niet mee doorgaan.

Philippe Boucher is luchtvaartdeskundige

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Verstoringen vliegverkeer Eelde in kaart gebracht
Geschreven door www.hetfochteloerveen.nl, 21 mei 2018   
maandag 21 mei 2018

[Overgenomen van de website over het Fochteloërveen]

Verstoringen vliegverkeer Eelde in kaart gebracht


In het boek over het Fochteloërveen ”Wat je met rust laat, kan groeien” uit 2012, wordt de verstoring van vogels door het vliegverkeer van Eelde kort besproken. In 2007-2012 is het aantal verstoringen op de foerageer- en rustplaatsen van beschermde ganzen verdrievoudigd. In het beheerplan Fochteloërveen wordt daarom geadviseerd om het gebied aan te wijzen als no flight area. Vreemd genoeg is dat in het eindrapport op de achtergrond geraakt.    

Special Protected Area
Grote aantallen vogels gebruiken het Fochteloërveen om te overnachten. Om die reden is het gebied aangewezen als Special Protected Area onder de Vogelrichtlijn. Onbegrijpelijk dat overheden er zo weinig mee doen. Het aantal verstoringen door les- en sportvliegtuigen neemt toe. Vooral lawaaierige lesvliegtuigen zorgen vaak voor overlast in het stiltegebied. Ook grote vliegtuigen op de aan- en afvliegroute van Eelde en helikopters zijn veroorzakers van verstoring van grote groepen vogels.

In de winter 2017/18 is een klein aantal verstoringen nader bekeken.
 
Fochteloerveen1.jpg
Bescherming Natura 2000 ganzen nog lang niet op orde

App flightradar 24 geeft inzicht
Er zijn 17 verstoringen nader bekeken in de winter 2017/18. De meeste waren in de koude winterperiode tussen eind februari en begin maart 2018. Het gaat om verstoringen van groepen van 500-8.000 kol- en toendrarietganzen, Natura 2000 niet-broedvogels van het Fochteloërveen. De app Flightradar geeft in een handomdraai inzicht in vliegtuig, vlieghoogte en bestemming, zodat een verstoring eenvoudig gekoppeld kan worden aan de veroorzaker.  

Fochteloerveen2.jpg
Een zeer lawaaiig toestel van de KLM vliegschool jaagt geregeld grote groepen ganzen op in het wetland en op foerageerplaatsen


Les- en sportvliegtuigen
Zeven verstoringen zijn van les- of sportvliegtuigen. Dit waren de: Piper PA-34-200T (2*), Beech 58 Baron (3*) en Diamond DA42 Twin star (2*). Allemaal lawaaierige toestellen die van grote afstand te horen zijn en ganzen hier geregeld opjagen. Het zijn ook vaak exact dezelfde toestellen die hier vliegen. De vlieghoogte lag tussen 1.500 en 3.600 FT. Tot een vlieghoogte van 3600 FT= 1.097 meter vlogen er groepen ganzen op.

Een tweede verstoring 7 minuten na de eerste verstoring van een Piper PA-34 was voor een groep ganzen voldoende reden om helemaal te vertrekken van de foerageerplaats. Zo worden de beschermde ganzen het gebied uitgejaagd.

Klik hier om de video Verstoring vliegverkeer Fochteloerveen, maart 2018 te bekijken

Grote vliegtuigen op de aan- en afvliegroute van Eelde
Het aantal verstoringen door grote vliegtuigen op de aanvliegroute is in de afgelopen winter verder toegenomen. Bij acht toestellen is dit vastgelegd in februari en maart 2018. De toestellen vlogen op de aanvliegroute Eelde op een hoogte van 1.500-2.400FT (457-732 meter) en komen uit: Eindhoven, Southend, Gdansk en de vakantiebestemming Lanzarote. Zelfs op de afvliegroute van Eelde naar Amsterdam, Southend en Lanzarote zijn verstoringen van ganzen gezien op een hoogte van 6.300- 8.000 FT (1.920-2.438 meter).  

Fochteloerveen3.jpg
Verstoringen van ganzen door grote vliegtuigen zijn vastgesteld tot een hoogte van 2.400 meter

Helikopters
Helikopters zorgen tot op grote hoogte voor intensieve verstoring van grote groepen vogels. Er zijn geen vlieghoogten van helikopters met de app vastgelegd. Heel veel vluchten zijn echter onnodig en kunnen het wetland en de foerageerplaatsen simpelweg mijden.  

Fochteloerveen4.jpg


Fochteloerveen5.jpg
Helikopters op geringe hoogte zorgen voor verstoring van groepen ganzen. Omgeving zandgat Oenema in Veenhuizen op 13 februari 2018, 13.38 uur (= foerageerplaats Fochteloërveen)  

Handhaven en naleven zorgplicht
De aan- en afvliegroute van Eelde en vliegbewegingen van helikopters, hebben een negatief effect op de kwalificerende ganzen van Natura 2000 die slapen in het Fochteloërveen en foerageren op het boerenland dat eraan grenst. Veel verstoringen komen door lawaaierige lesvliegtuigen en zijn tot op een hoogte van 1.100 meter vastgesteld.

Op de aan- en afvliegroute van Eelde zorgen grote vliegtuigen tot een hoogte van 2.400 meter voor verstoring. Lawaai is een belangrijke veroorzaker van verstoringen bij groepen vogels. Het terugdringen van verstoring is mogelijk door lawaaierige vliegtuigen te vervangen voor elektrische vliegtuigen.

Het verleggen van de aanvliegroute Eelde tot ruim buiten het veen kan de verstoringen verder terugdringen. Verder is het een kwestie van handhaven van de regels, het uitvoeren van de zorgplicht en het serieus nemen van klachten.

Klik hier om de site Fochteloerveen.nl te bekijken

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Waarom denken ze op het tjokvolle Schiphol niet aan Eelde?
Geschreven door Hilbrand Polman, DvhN 16 mei 2018   
donderdag 17 mei 2018

‘Ongebreidelde groei luchtvaart moet stoppen’

Vliegen is heel slecht voor het milieu en veroorzaakt veel overlast, stellen omwonenden van Groningen Airport Eelde. Laat luchtvaartmaatschappijen daarom maar flink belasting betalen, zeggen ze.

Voorzitter Jan Wittenberg van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) legt graag uit waarom zijn vereniging zich aansluit bij het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL). Omwonenden van alle luchthavens in Nederland verenigen zich hier in om paal en perk te stellen aan de milieuvervuiling en de geluidsoverlast van het groeiende vliegverkeer.

Hef accijns op kerosine en BTW op vliegtickets’

,,Iedereen betaalt belasting, u toch ook?’’, stelt Wittenberg. ,,Ze kunnen wat ons betreft morgen beginnen om de luchtvaartsector ook gewoon te belasten.’’ Hij wil de vrijstelling van accijns op kerosine en van BTW op vliegtickets ongedaan maken.

Hij zit er niet mee dat een vakantievlucht dan duurder wordt. ,,Vakantie is een luxe, het is echt niet nodig om daarvoor zoveel belastingvrijstelling te geven. Als je met vakantie gaat, kunnen die paar tientjes extra er ook wel af.’’

Capaciteitsproblemen Schiphol

De oprichting van de LBBL komt net nadat Groningen Airport Eelde zichzelf in de aanbieding heeft gedaan om de capaciteitsproblemen van Schiphol te helpen oplossen. Nu de uitbreiding van de luchthaven bij Lelystad weer met een jaar is uitgesteld en Schiphol geen ruimte heeft om meer vluchtbewegingen toe te laten, hoopt de noordelijke luchthaven een graantje te kunnen meepikken.

GAE-directeur Marco van de Kreeke wil hierover in gesprek met de directie van Schiphol en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij vindt het gek dat Eelde en de luchthaven bij Maastricht nog niet in beeld zijn bij een oplossing voor de capaciteitsproblemen. Volgens hem is er binnen het huidige luchtvaartbesluit nog ruimte is voor jaarlijks 7500 extra vliegbewegingen op Eelde.

 ‘Geen serieus verhaal’

,,Dit is natuurlijk geen serieus verhaal’’, reageert Wittenberg. ,,Van de Kreeke weet ook wel dat niet luchthavens, maar luchtvaartmaatschappijen bepalen vanaf welke luchthaven ze gaan vliegen.’’

Lijndiensten vanaf Eelde bestaan alleen bij de gratie van subsidies, vervolgt Wittenberg. ,,Als de subsidie ophoudt, stopt die lijndienst gewoon weer. Dat hebben we gezien met bijvoorbeeld Ryan Air. Daarom maken wij ons geen zorgen dat er extra vluchten bijkomen omdat Schiphol vol zit. Van de Kreeke is een kat in het nauw.’’

Rechtop in bed

Wittenberg maakt zich wel zorgen over de roep om de milieugrenzen op GAE op te rekken. ,,Schandalig. Dinsdagmorgen om half zeven zat ik alweer rechtop in bed omdat er een vliegtuig overkwam.’’

 
Waarom denken ze op het tjokvolle Schiphol niet aan Eelde?
Geschreven door Hilbrand Polman, DvhN 14 mei 2018

 
Soms zoek je een paard en dan zit je er op, redeneert directeur Marco van de Kreeke van Groningen Airport Eelde. Nu de Tweede Kamer dinsdag vergadert over het tjokvolle Schiphol en het uitstel van het openstellen van Lelystad, doet hij zijn luchthaven in de aanbieding.

Eelde heeft iets wat Schiphol niet heeft: ruimte. Ruimte in de omgeving. Ruimte in het luchthavenbesluit, de vergunning op basis waarvan de luchthaven opereert. Ruimte in de lucht. Gek eigenlijk dat er nog nooit zo aan Eelde, en ook niet aan Maastricht, is gedacht, vindt Van de Kreeke.

,,Ik merk echter dat er een kentering gaande is. De luchthavens Eindhoven en Rotterdam raken ook aan de grenzen van hun capaciteit. Daarom komen wij nu ook in beeld.’’

Hub Kopenhagen

Concrete aanbiedingen voor vluchten vanaf Eelde kan Van de Kreeke nog niet noemen. ,,Maar met de verbinding met hub Kopenhagen werken wij al mee aan de ontlasting van Schiphol. Mensen kunnen via de Deense hoofdstad naar een verre bestemming vliegen. We willen graag met de directie van Schiphol en met het ministerie van Verkeer en Waterstaat in gesprek.’’

Eelde kan gemakkelijk 7500 extra vliegbewegingen aan

Volgens Van de Kreeke kan Eelde jaarlijks 7500 extra vliegbewegingen aan zonder aanpassingen van het luchthavenbesluit, de vergunning op basis waarvan de luchthaven opereert. Wel is het wenselijk dat GAE wat extra infrastructurele voorzieningen krijgt. De luchthavendirecteur denkt daarbij aan supersnelle busverbindingen. Van de Kreeke roemt de huidige voorzieningen, zoals de goede bereikbaarheid en het goedkoop parkeren.

Iets soepeler regels, graag

Ook zou hij graag zien dat de regels iets soepeler worden, waardoor situaties zoals vorige week voorkomen worden. Een vliegtuig uit Spanje moest uitwijken naar Schiphol omdat het vanwege enkele uren vertraging in de nachtelijke uren niet op Eelde kon landen.

En de omwonenden dan?

Maar die strenge regels zijn er om de omwonenden voor al te veel overlast te behoeden. Van de Kreeke: ,,Uiteraard moeten wij hier goed met hen over praten. Het is niet zo dat er meteen hordes vliegtuigen bij komen. We hebben alle ruimte om het hier in goede banen te leiden.’

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Wantoestanden in de luchtvaart
Geschreven door wantoestandenluchtvaart.nl   
dinsdag 15 mei 2018

Klik hier om het artikel te bekijken

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 21 - 40 van 426

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.