spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies

Easy Jet naar Bremen
Geschreven door VOLE   
vrijdag 04 november 2005

Easy Jet naar Bremen

 

Het Dagblad van het Noorden meldde op 21 oktober jl dat de Britse prijsvechter Easy Jet op 31 oktober een dagelijkse verbinding  Bremen‑Londen/Luton zou gaan beginnen. Deze lijn is aantrekkelijk voor passagiers uit Noord-Nederland, verwacht Easy Jet. Groningen Airport Eelde kwam in aanmerking voor deze lijn, maar Easy Jet koos voor Bremen.

 

Commentaar VOLE: Deze beslissing is logisch voor wie de onderbouwing bij ons standpunt 1 Passagiersprognoses uit de lucht gegrepen, betreffende de prognoses over het aanbod aan passagiers voor GAE, heeft gelezen.

 

 

 

 

 
Luchthaven financiert wildtunnel
Geschreven door Jan de Poel in het Dagblad van het Noorden   
zaterdag 29 oktober 2005

Luchthaven financiert wildtunnel

In omstreden zuidelijk tracé ecologische zone

 

Groningen Airport Eelde betaalt de wildtun­nels die komende weken worden aangelegd onder de Burgemeester Legroweg bij het vliegveld. De onderdoorgangen komen te liggen in het omstreden tracé van de ecologische verbindingszone Zeijen-­Eelde-Zeegse aan de zuid­kant van de luchthaven..

De keuze van de locatie van de faunapassage is tegen het zere been van een aantal landeige­naren rond de Esweg aan de noordkant van het vliegveld. Ongeveer tien van hen gaven twee jaar geleden aan delen van hun land te willen afstaan voor de zogenoemde Ecologi­sche Hoofdstructuur. Zij von­den een noordelijk tracé voor dit natuurgebied veel logi­scher omdat het beter aansluit bij de natuurgebieden. aan de oostelijke kant van de weg, Vosbergen en de herstelde be­nedenloop van de Drentsche Aa (de Oude Aa).  

Aan de zuidkant van het vliegveld loopt dit tracé vol­gens hen dood op het bedrijventerrein bij de bloemenvei­ling. Bovendien is dit tracé pal langs de landingsbaan van het vliegveld gepland!

Groningen Airport Eelde zou niet blij geweest zijn als de gemeente voor een noordelijk tracé zou hebben gekozen. Het vliegveld wil die zijde openhouden voor toekomsti­ge ontwikkelingen en had daar een cargoterrein ge­pland.

Ook een bewoner, lid van de Vrienden van de Luchthaven, wilde niet meewerken aan dit noordelijke traject.

De faunapassage kost het vliegveld ongeveer 55.000 eu­ro..

Dit najaar worden onder de weg twee buizen gelegd. Een rechthoekige buis van twee meter breed en een meter hoog en een ronde buis met een diameter van veertig cen­timeter. .

 

Wethouder: Groen voor rood

EELDE  De financiering van de faunapassage door Groningen Airport Eelde is volgens wethouder Jan Hilbrants van de gemeente Tynaarlo een ge­volg van een compensatiere­geling. "Groen voor rood", zegt hij. "Het vliegveld wil de baan verlengen, met rood be­ton, en daar komt natuur voor terug." "Van het rijk krijgt heeft het vliegveld geld gekre­gen voor de baanverlenging. Bij die afspraken is een com­pensatieregeling opgenomen dat 'Eelde' wat terugdoet voor de natuur", aldus de wethouder. Overigens vindt Hilbrants het zuidelijk tracé de juiste keus. "De projectgroep die de tracé's heeft bestudeerd kwam ook tot die conclusie. De wild­tunnel is gemakkelijk in te passen op die plek."

 

Commentaar VOLE: De gemeenteraad van Tynaarlo heeft zich eerder uitgesproken voor een ecologische verbindingszone langs de noordkant van het vliegveld. Er wordt nu een tunneltje aangelegd in het zuid-tracé. Het lijkt er op dat het College de Raad voor een voldongen feit wil plaatsen. We zijn benieuwd hoe de gemeenteraad hierop gaat reageren.


Commentaar IVN
: De dieren moeten wel met een routeplanner uitgerust worden om het smalle pad langs de hekken van het vliegveld naar de tunnel te kunnen vinden.

 

 

 

 

 
"Geen zorgen om luchthaven Eelde" en "Na de baanverlenging komt het vanzelf wel goed"
Geschreven door VOLE   
maandag 24 oktober 2005

"Geen zorgen om luchthaven Eelde" en "Na de baanverlenging komt het vanzelf wel goed"

 

Blijkens het Dagblad van het Noorden van 19 oktober (pag. 10) is dat het antwoord van Gedeputeerde Staten op vragen uit de fractie van de PvdA in de Provinciale Staten.

Het is volstrekt terecht dat fractievoorzitter Eddy Veenstra en fractielid Albert Huizing verontrust zijn over de resultaten van Groningen Airport Eelde.

Dat de fractie met dit antwoord geen genoegen zegt te nemen, is eveneens terecht.  In het artikel "Jaarverslag 2004 Groningen Airport Eelde" onder de menuknop Nieuwsbrief artikelen heeft u het een en ander kunnen lezen over de resultaten in 2004 en 2005. Wat daar staat is zonder meer verontrustend.   klik hier voor dit artikel

Wanneer aanvulling van tekorten nodig is, zijn de provincies Groningen en Drenthe en de omliggende gemeenten zijn als enige aanspreekbaar.

Immers, de staat der Nederlanden heeft zijn aandelen aan hen overgedragen.

Den Haag doet niet meer mee.

Dat alleen al rechtvaardigt aanzienlijk scherpe controle door de politici in onze regio dan we tot nu toe hebben gezien. Immers, indien de aandeelhouders moeten besluiten hogere tekorten dan voorzien voor hun rekening te nemen, dan wil dat zeggen voor rekening van de belastingen die de regio zelf bij haar inwoners ophaalt.

Overigens:  De baanverlenging is nog geen uitgemaakte zaak en, vanzelf gaan de meeste dingen vooral fout. Dus: volhouden PvdA-fractie.

 

In zijn rubriek "BRUINE BONEN MET SPEK"  van 22 oktober, (ook weer op pag. 10) daagt Martin de Bruin in het bijzonder Eddy Huizing, maar ook diens collega-statenleden uit :

"Zelden een arrogantere beantwoording van schriftelijke vragen gezien. Maar G.S. kunnen het zich permitteren. Toen Eddy vorig jaar de kans had om met al zijn twijfels de boterzachte onderbouwing van de baanverlenging onderuit te halen, ging zijn fractie in meerderheid door de knieën. Dan ben je voortaan een speelbal van dit college van GS. Dat lust het tandeloze en machteloze gezelschap dat luistert naar de naam provinciale staten rauw."

 

 

 

 

 
Eelde profiteert niet van groei luchtvaart
Geschreven door Theo Wortel in Dagblad van het Noorden   
woensdag 14 september 2005

Eelde profiteert niet van groei luchtvaart
 
 
 
Eelde - Een steeds groter deel van het vliegverkeer zal in Nederland op de regionale luchthavens terecht komen. Groningen Airport Eelde zal daar niet of nauwelijks een graantje van mee kunnen pikken. Dat blijkt uit een studie van het Ruimtelijk Planbureau waarvan de conclusies gisteren werden gepubliceerd.

Uit het rapport blijkt dat de regionale luchthavens uiteindelijk vijf miljoen reizigers zouden kunnen bedienen. Dat is 12,5 procent van het totaal voor Nederland als geheel (veertig miljoen).

Met de opkomst van de goedkope luchtvaartmaatschappijen, zoals Easyjet of Ryanair, zal het vliegverkeer in de toekomst naar verwachting alleen maar toenemen, denken de onderzoekers. Door hun strategische ligging in het dichtbevolkte Noordwest-Europa kunnen luchthavens als Lelystad, Eindhoven, Maastricht en Rotterdam flink groeien.

Eelde is door de onderzoekers niet in de analyse meegenomen. "Hier is geen grote stijging van het aantal reizigers te verwachten gezien de geringe omvang van het achterland", aldus het rapport 'Verkenning regionale luchthavens'. 
 
Luchthaven Eelde vervoerde 22.300 minder passagiers 
 

 

 

 
Rapport Verkenning Regionale Luchthavens
Geschreven door VOLE   
donderdag 15 september 2005
Rapport Verkenning Regionale Luchthavens
 
In de zomer 2005 publiceerde het Ruimtelijk Planbureau (RPB) een rapport met de titel "Verkenning Regionale Luchthavens".
 
Dit rapport beschrijft de groeimogelijkheden van de regionale luchthavens in relatie tot hun achterland. Wie het rapport leest om te weten te komen hoe het met de toekomstige groeimogelijkheden van vliegveld Eelde is, leest op blz. 68 dat Groningen niet in de analyse is meegenomen  "Hier is vanuit onze eerdere analyse geen grote stijging van het aantal reizigers te verwachten, gezien de geringe omvang van het achterlandgebied". 
 
Verder wijst het rapport er op dat de bandbreedte erg groot is. Als er in de toekomst in Europees verband een heffing op kerosine gelegd zou worden en btw geheven zou worden over vliegtickets zullen de groeicijfers er heel anders uitzien. Bij een streng milieubeleid en een lage economische groei zou de luchtvaart zich kunnen stabiliseren op het huidige niveau. In een gunstig economisch klimaat met weinig milieu-beperkingen kunnen de onderzochte regionale luchthavens nog flink groeien. (zie blz. 93).
 

pag 68

Twente heeft een zeer ruime contour (op basis van F16 straaljagers); dit laat elk denkbaar scenario voor deze luchthaven toe. Groningen is niet in de analyse meegenomen. Hier is vanuit onze eerdere analyse geen grote stijging van het aantal reizigers te verwachten, gezien de geringe omvang van het achterlandgebied. Klik hier om naar het rapport van het Ruimtelijk Planbureau te gaan.

Deze conclusie van het Ruimtelijk Planbureau (RPB)wordt duidelijk geïllustreerd door de 2 onderstaande figuren, die zijn ontleend aan het RPB rapport (blz.52-53).

 

Commentaar VOLE: Deze conclusie van het Ruimtelijk Planbureau is gebaseerd op onderzoek van het RPB, en bevestigt het standpunt van VOLE: Het achterland van Groningen Airport Eelde is te klein.

 

pag 92

Omdat de druk op de regionale luchthavens intussen toeneemt, is in het kader van dit onderzoek een verkenning uitgevoerd van de capaciteit op de Nederlandse regionale luchthavens en van de mogelijke vraag naar luchtvaart op deze vliegvelden.

Het regionale aanbod aan luchthavencapaciteit is beperkt. Rotterdam zit sinds 2004 op de grens van zijn geluidsruimte. De baanlengte en de terminalcapaciteit zouden hier overigens veel meer vliegverkeer mogelijk maken. Eindhoven nadert mede door het militaire gebruik nu ook zijn geluidsgrenzen. Maastricht kan nog maar beperkt groeien. Lelystad heeft een korte baan waarop geen grotere verkeersvliegtuigen kunnen landen. De PKB laat weliswaar een langere baan toe, maar de eigenaar van het vliegveld, de Schiphol Group, moet over deze investering nog een beslissing nemen (situatie juli 2005). In Groningen is een procedure voor baanverlenging in gang gezet. Vooralsnog lijkt de regionale vraag hier echter onvoldoende voor vaste lijndiensten. Het vliegveld Twente is zojuist door de militairen verlaten. Het heeft een zeer grote geluidsruimte, maar ligt vlak bij het goed functionerende vliegveld Münster-Osnabrück in Duitsland. Als gevolg van de beperkte regionale capaciteit vertrekken Nederlanders in toenemende mate van Duitse en Belgische vliegvelden. Zo wordt voor Düsseldorf, Dortmund en Münster-Osnabrück, nadrukkelijk in Nederlandse kranten geadverteerd.

 

p. 92

"Om een ruwe indicatie te krijgen van de potentiële groei van de Nederlandse regionale luchthavens, dus zonder dat er regionale belemmeringen aan die groei zijn opgelegd, is de luchtvaartmarkt van Noordwest-Europa onderzocht.

Daarbij is vooral gekeken naar de achterlandgebieden van de luchthavens in dit gebied (de zogenaamde catchment areas). Het achterlandgebied van een luchthaven werd voor deze verkenning gedefinieerd als dat deel van de Europese bevolking voor wie de betreffende luchthaven binnen twee uur reistijd per auto te bereiken is. Er is geen rekening gehouden met regionale verschillen in inkomen en bevolkingssamenstelling, die de vlieggeneigdheid kunnen beïnvloeden. Verder is verondersteld dat de luchthavens onderling vergelijkbaar zijn in capaciteit en verbindingennetwerk. Alleen de omvang van het achterland bepaalt de concurrentiepositie, een situatie die in een concurrerende markt zonder aanbodrestricties op de lange termijn niet ondenkbaar is."

 

pag 93

"Maar hoe groot zal die groei werkelijk zijn? Het antwoord op deze vraag vergt een uitgebreide scenariostudie en dat valt buiten het bestek van deze verkenning. In plaats daarvan is aan de hand van een klein aantal parameters uit de literatuur over luchtvaartmodellen een bandbreedte voor 2020 geschat. Deze parameters beschrijven hoe de ontwikkeling van de luchtvaart afhangt van inkomen, prijsniveau en (inter)nationaal milieubeleid. Door de grote onzekerheid rond met name het milieubeleid is de bandbreedte groot. Zullen overheden of de EU bijvoorbeeld kerosine gaan belasten en BTW gaan heffen? De variant met een streng milieubeleid en een lage economische groei laat een stabilisatie zien van de luchtvaart in Nederland op het huidige niveau. In een gunstig economisch klimaat met beperkte milieumaatregelen zou het volume kunnen verdubbelen. De werkelijke ontwikkeling zal tussen deze uitersten in liggen en voor de komende vijftien jaar dus nog een flinke groei laten zien. Waar deze groei in Nederland neerslaat, hangt af van de concurrentiepositie van de betrokken luchthavens. Het achterland vormt geen knelpunt; de regionale luchthavens kunnen daarmee zelfs ruimschoots met Schiphol concurreren, voor wat betreft de intra-Europese vluchten. Ook het succes van het LCC-businessmodel doet verwachten dat de groei zich meer dan evenredig bij de regionale luchthavens zal voordoen. In de hoge variant gaat het zelfs om een veelvoud van de huidige omvang. Het zal dus vooral het capaciteitsbeleid rond deze luchthavens zijn dat de grenzen aan de groei bepaalt."
Klik hier om naar "Over nut en noodzaak van baanverlenging GAE te gaan"

 

 

 

 

 

 
Groningen Airport Eelde heeft een moeilijk jaar achter de rug
Geschreven door Dagblad van het Noorden   
woensdag 14 september 2005

Eelde - Groningen Airport Eelde heeft een moeilijk jaar achter de rug. Het aantal passagiers daalde in 2004 met 14 procent (van 177.800 tot 155.500) in vergelijking tot het jaar ervoor en het aantal vliegbewegingen met 18 procent. De luchthaven kwam een miljoen euro te kort op een begroting van 3,8 miljoen. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2004. Directie en raad van commissarissen zijn toch niet ontevreden. Ze constateren dat het tekort minder hoog is dan de 1,35 miljoen uit 2003. "We hebben flink op kosten bespaard", zegt directeur Jeroen Meulendijks. Hij herinnert eraan dat het tekort in 2002 nog 1,6 miljoen was.
Meulendijks wijst erop dat 2004 voor de luchtvaart als geheel moeilijk was. "Dit jaar ziet er veel beter uit. Hij hoopt dan ook onder het miljoen uit te komen. "Of we negen of acht ton te kort komen, kan ik nog niet zeggen."
De daling van het aantal passagiers en vluchten schrijft hij in belangrijke mate toe aan het verdwijnen van de lijndienst op Londen van publiekstrekker Ryanair. Die was vorig jaar nog goed voor 21.000 passagiers en 240 vliegbewegingen.

Klik hier voor meer informatie over de financiën van GAE

 

 

 

 
'Resultaat van vliegveld Eelde verontrustend'
Geschreven door Dagblad van het Noorden   
woensdag 14 september 2005

'Resultaat van vliegveld Eelde verontrustend' 
 
 
Eelde/Assen - De resultaten van vliegveld Eelde over 2004 zijn verontrustend. Dat vindt de PvdA-fractie in provinciale staten van Drenthe. Ze baseert zich op het jaarverslag over 2004. "Wij constateren dat zowel het aantal vliegbewegingen als het aantal passagiers is gedaald", zegt fractievoorzitter Eddy Veenstra.

Het is niet toevallig dat de grootste fractie in de staten schriftelijke vragen over de jaarcijfers van de luchthaven heeft gesteld aan gedeputeerde staten. De PvdA stemde vorig jaar sterk verdeeld over langdurige financiële steun aan het vliegveld. Een groot deel van de fractie twijfelde sterk aan het realiteitsgehalte van het bedrijfsplan. "Die twijfels worden nu bevestigd", stelt Veenstra.

Volgens de fractievoorzitter kostte het nogal wat moeite om inzage te krijgen in het jaarverslag. Hij vindt dat vreemd, omdat de provincie Drenthe aandeelhouder is. Veenstra vindt dat het bedrijfsplan nu aangepast moet worden. "Want het groeiscenario van de directie van de luchthaven wordt bij lange na niet gehaald".

Veenstra verlangt ook dat partijgenoot en gedeputeerde Hans Schaap aangeeft hoe de luchthaven de zaken anders gaat aanpakken en hoe de directie denkt de resultaten te verbeteren.
 
 

 
Hoorzitting 7 september 2005 in het Dagblad van het Noorden
Geschreven door Theo Wortel in het Dagblad van het Noorden   
dinsdag 13 september 2005

Schade lange baan Eelde niet goed in kaart 
 
 
Eelde - De tegenstanders van baanverlenging vinden dat het ministerie van verkeer en waterstaat hier dit najaar nog geen besluit over kan nemen. De procedure is daarvoor te rommelig verlopen en de laatste rapporten over de effecten op het milieu zijn te slecht.

De Vereniging Omwonenden Luchtvaartterrein Eelde, VOLE, de Milieufederatie, de afdelingen Vries en Paterswolde van het IVN en andere omwonenden maakten vorige week woensdag in Haren gebruik van de laatste inspraakmogelijkheid. Mocht staatssecretaris Melanie Schulz-van Haegen toch tot baanverlenging besluiten dan stappen ze naar de Raad van State.

Economisch voordeel

VOLE is niet overtuigd van het economische voordeel van baanverlenging. Vertrekkende toeristen leveren volgens VOLE alleen maar verlies op omdat ze hun geld elders besteden. VOLE, dat vele honderden leden heeft, pleit voor het stoppen van het prestigeproject baanverlenging. Het wil van Eelde een bescheiden regionale luchthaven maken dat in het weekeinde dicht is. De 18,6 miljoen euro voor de baanverlenging zou beter onder meer aan een lightrailverbinding tussen Assen en Groningen kunnen worden besteed.

De Milieufederatie vindt dat de gevolgen voor het milieu van de baanverlenging worden onderschat. De invloed op de in het gebied levende vogels is zo groot dat er een zwaarwegend maatschappelijk belang tegenover baanverlenging moet staan. En dat ziet de Milieufederatie niet.

Wietske Jonker-ter Veld uit Vries, oud-wethouder en milieudeskundige, meldt dat in 1995 de milieueffecten van baanverlenging beschreven zijn tot 2005. De Raad van State oordeelde in december 2003 dat dit rapport onvolkomenheden bevatte. Jonker vindt niet dat de rapporten die daarna geschreven zijn deze gaten opvullen. Ze zou het bizar vinden als daarmee werd volstaan. Ze pleit voor nieuw onderzoek naar de gevolgen tot 2015.

Mierenhoop

Twee vaste gasten van camping de Mierenhoop in Bunne, 2 kilometer ten westen van de luchthaven, zeggen nu al veel last van vliegtuiglawaai te hebben. Een verdere toename van de geluidsoverlast na baanverlenging vinden zij ontoelaatbaar.

Vleermuis

Het IVN ijvert al jaren voor een ecologische verbindingszone ten zuiden en westen van het vliegveld. Het geldt als leefgebied voor de beschermde vleermuis. Als de zone ten oosten van het vliegveld komt, langs de Legroweg, dan lopen reeën dood op het bedrijventerrein. Boommarters en dassen moeten dan volgens het IVN 'worden voorzien van een routeplanner.'

Commentaar VOLE: "Sprookjes in de prullenmand"
De zogenaamde business plannen van GAE, die tot nu zijn gepresenteerd zijn gebaseerd op drijfzand. Bij de hoorzitting van 7 september 2005  in Haren, is dit weer overtuigend aangetoond. Er is maar één plek voor de business plannen van GAE: de prullenmand.
Citaat van een vooraanstaand econoom, lid van VOLE: "Bij ons zou iemand met zo'n ongeloofwaardig verhaal allang ontslagen zijn". Hoe de noordelijke "Politiek" zolang in deze sprookjes van GAE heeft kunnen geloven is ons een raadsel
.
 

 

 

 
Echt waar ? "Luchthaven krijgt positief advies inzake baanverlenging ?"
Geschreven door VOLE   
zondag 07 augustus 2005

In diverse kranten is op verzoek van het vliegveld een persbericht gepubliceerd over de baanverlenging van vliegveld Eelde. We krijgen een rooskleurige toekomst voorgeschoteld: Net als rondom Schiphol gaan we rondom Eelde naar een "Win-Win Situatie". "Geen extra overlast! Weliswaar neemt het verwachte jaarlijkse aantal vliegbewegingen van grote toestellen met zo'n 500 toe tot ongeveer 20.000 naar daar staat tegenover dat het kleine verkeer van  80.000 naar 50.000 bewegingen per jaar terugloopt."

Als Vereniging van Omwonenden Eelde (VOLE) willen we deze roze luchtballon doorprikken.

De kop "Geen extra overlast" klinkt heel geruststellend. Maar is dat ook werkelijk zo? Er zijn op dit moment geen 80.000 vliegbewegingen met klein verkeer. Er waren in 2003  in totaal bijna 55 duizend vliegbewegingen van kleine en grote vliegtuigen samen.

In het jaar 2015 zullen er volgens de vooruitzichten van de luchthaven bijna 50.000 vliegbewegingen zijn met kleine toestellen, en bijna 20.000 met grote toestellen. Dat is samen 70.000 dus veel meer dan in 2003. De cijfers over 2004 hebben we nog niet.

De luchthaven wil in 2015 inderdaad 20.000 vliegbewegingen uitvoeren met grote toestellen. Daaronder vallen veel zwaardere toestellen dan nu op Eelde landen. Er worden Boeings 747 en 757 en Airbus 310 verwacht.

Waarom staat er dan als kop "Geen extra overlast!" ?  Dat komt om dat het vliegveld de nieuwe cijfers niet vergelijkt met wat er nu op Eelde vliegt, maar met de plannen die in de jaren negentig gemaakt zijn. Plannen met een benauwende toename van geluidsoverlast en luchtverontreiniging ten opzichte van de huidige situatie.

Om het maar eens netjes uit te drukken: U wordt door dit persbericht van de luchthaven helemaal op het verkeerde been gezet. U kunt de getallen nalezen in de stukken die tot 7 september ter inzage liggen op het gemeentehuis.

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde accepteert de luchthaven zoals die er nu ligt, maar verzet zich tegen de uitbreiding. Vliegveld Bremen is maar honderd meter langer dan vliegveld Eelde en Groningen is een veel kleinere stad dan Bremen.

Vindt U ook dat de luchthaven zoals die er nu ligt voldoende is toegerust en maakt U zich net als wij zorgen over de mogelijke toekomstige toename van geluidsoverlast en luchtverontreiniging? Wilt U ook in de toekomst een rondje over de Eekhoornstraat en het fietspad langs de zandweg achter het vliegveld  kunnen fietsen?  Wordt dan lid of donateur van VOLE. Wij zullen doorgaan met alle correcte procedures om de baanverlenging te voorkomen. Want wie de stukken goed bestudeert leest dat er helemaal geen "positief advies inzake baanverlenging" in staat. De luchthaven bouwt al jaren aan een luchtkasteel volgens het bekende spreekwoord "De wens de vader van de gedachte".

Geeft U op als lid of donateur van VOLE, Postbus 47, 9765 ZG Paterswolde of stuur een e-mail naar VOLE onder "contact" op deze website.

 

 
Leesprestaties minder goed op scholen rond luchthaven
Geschreven door De Volkskrant   
zaterdag 04 juni 2005

Kinderen op basisscholen rond grote luchthavens lezen minder goed en kunnen zich minder goed concentreren dan gemiddeld.

Dit blijkt uit een grootschalig internationaal onderzoek naar leesprestaties op basisscholen nabij drie grote luchthavens: Heathrow bij Londen, Barajas bij Madrid en Schiphol bij Amsterdam. Het onderzoek is onderdeel van de Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol en werd in Nederland uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een weerslag van de resultaten verscheen vrijdag in het medisch tijdschrift The Lancet.

Bij Schiphol namen 763 kinderen van 9 tot 11 jaar deel aan het onderzoek. Het RIVM constateert dat mogelijk 3.000 bovenbouwleerlingen relatief laag scoren bij begrijpend lezen als gevolg van het vliegtuiglawaai. Hetzelfde effect werd in de twee andere onderzochte landen gemeten. Ook blijken de scholieren bij een stijging van het lawaai meer fouten te maken in een aandachtstest. Er kwam ook naar voren dat het langetermijn geheugen slechter werkt bij blootstelling aan hogere geluidsniveaus. Het onderzoek stelt voor het eerst duidelijk vast dat hoge geluidsniveaus het zogenaamde cognitief functioneren (lezen, werking van het geheugen en aandacht) negatief beïnvloeden.

Klik hier voor meer informatie over geluidshinder 

 
<< Begin < Vorige 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Volgende > Einde >>

Resultaten 361 - 378 van 378

spacer
© 2017 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.