spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies

D66: Hield Eelde zich aan de regels bij binnenhalen nieuwe vluchten?
Geschreven door RTVDrenthe, 8-12-'17   
vrijdag 08 december 2017

D66: Hield Eelde zich aan de regels bij binnenhalen nieuwe vluchten?

plaatje Nordica2.jpg

Luchtvaartmaatschappij Nordica gaat de vluchten naar München en Brussel uitvoeren
(foto: Andries Ophof/RTV Drenthe)


 

EELDE - De provinciale D66-fractie zet vraagtekens bij het binnenhalen van twee nieuwe vliegverbindingen door Groningen Airport Eelde.

Deze week
werd bekend dat er vanaf maart vluchten komen naar München en Brussel.

Regels
D66 vraagt zich af of alles wel volgens de regels is gegaan. De partij heeft daarom vragen gesteld aan commissaris van de koning Jetta Klijnsma.

“De aanloopsteun die het vliegveld aan de luchtvaartmaatschappijen heeft gegeven, lijkt meer dan de helft van de luchthavengelden voor die maatschappijen te bedragen. Als dat zo is, moet de provincie de steun eerst voorleggen aan de Europese Commissie”, zegt Statenlid Jurr van Dalen.

Gevolgen
Ook wil de partij weten wat de financiële gevolgen zijn van de nieuwe verbindingen.

"Groningen Airport Eelde heeft een Routefonds ingesteld voor tien jaar en heeft daar 10 miljoen euro ingestort. In het tempo dat er nu vanuit dat fonds bedragen uitgekeerd worden, lijkt dat fonds binnen enkele jaren leeg te raken. Wij willen weten wat de consequenties hiervan voor de provincie Drenthe als aandeelhouder zijn”, aldus Van Dalen.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe Mevrouw J. Klijnsma Postbus 122 9400 AC Assen  

Dit zijn de vragen die D66 heeft gesteld:

Onderwerp: schriftelijke vragen ex. art. 41 RvO inzake aanloopsteun Groningen Airport Eelde voor lijndiensten   Assen, 6 december 2017


Geachte mevrouw Klijnsma,

Recentelijk zijn dagelijkse verbindingen door luchtvaartmaatschappij Nordica van Groningen Airport Eelde (GAE) naar München en Brussel aangekondigd. Nordica en andere luchtvaartmaatschappijen is aanloopsteun geboden door de luchthaven. Aanloopsteun voor luchtvaartmaatschappijen is onder voorwaarden toegestaan volgens de Europese richtsnoeren voor aanloopsteun (2014/C, 99/03) en de door het ministerie van Binnenlandse Zaken opgestelde Handleiding Staatssteun voor overheden. De aanloopsteun die momenteel aan de genoemde luchtvaartmaatschappijen verstrekt wordt mag gedurende maximaal drie jaar tot 50% van de luchthavengelden voor een route dekken. Mocht dit percentage overschreden worden, dan moet deze gemotiveerd voorgelegd worden aan de Europese Commissie.  Daarnaast zijn luchthavens verplicht zich te houden aan het non-discriminatiebeginsel, wat inhoudt dat luchtvaartmaatschappijen op gelijke wijze behandeld moeten worden door luchthavens. De nieuwe verbindingen hebben mogelijk financiële consequenties voor de provincie als aandeelhouder. Daarnaast vraagt de fractie van D66 zich af of de bijdragen die met de nieuwe bestemmingen gepaard zijn wel passen in de genoemde wettelijke kaders op zowel EU- als nationaal niveau. Daarom heeft D66 de volgende vragen voor het college van Gedeputeerde Staten (GS):

1. Welke bedragen heeft GAE aan Nordica respectievelijk Stobart Air uit het Routefonds betaald?

2. Nederland hanteert de Handreiking Staatssteun voor de overheid. In hoeverre passen de gelden die als aanloopsteun uit het Routefonds aan luchtvaartmaatschappijen zijn verstrekt binnen het kader van die Handreiking en bij de voorwaarden die daarbij geschetst worden?

3. Ervan uitgaande dat u bekend bent met EU-richtsnoeren 2014/C, 99/03: Hoe verhoudt het bedrag aan aanloopsteun aan Nordica respectievelijk Stobart Air zich tot het totale bedrag aan luchthavengelden voor die twee luchtvaartmaatschappijen? Hoe zijn die luchthavengelden berekend? Hoe past dit binnen de van kracht zijnde wet- en regelgeving?

4. Dezelfde EU-richtsnoeren stellen dat onder transparantie van steun begrepen wordt, dat onder andere belangstellenden “gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot alle desbetreffende besluiten en relevante informatie over de op grond van die besluiten toegekende steun”. In hoeverre past de huidige gang van zaken in dit kader, ervan uitgaande dat Provinciale Staten van Drenthe op zijn minst belangstellenden zijn?

5. De bijdragen uit het Routefonds voor de twee nieuwe verbindingen zijn dermate hoog dat deze, wanneer structureel, het fonds ruim vóór de vooraf bestemde tien jaar leeg zouden maken. Hoe verwachten GS daarom dat het in het Routefonds beschikbare bedrag zich jaarlijks gaat ontwikkelen, gelet op de hoge bijdragen aan de genoemde lijndiensten vanuit het Routefonds? Wat zijn de financiële gevolgen voor de provincie Drenthe hiervan?


Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66,

Jurr van Dalen

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
VOLE sceptisch over nieuwe hubs vliegveld Eelde
Geschreven door RTVDrenthe, dinsdag 5 december 2017   
woensdag 06 december 2017

VOLE sceptisch over nieuwe hubs vliegveld Eelde

plaatje Nordica.jpg 

 

EELDE - De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) is niet erg enthousiast over de nieuwe hubverbindingen van Groningen Airport Eelde.
Vandaag werd bekend dat Nordica Air per 26 maart vanaf Eelde naar München en Brussel gaat vliegen.
Jan Wittenberg, voorzitter van VOLE, is sceptisch. "De verbinding Rotterdam-München heeft het niet gered. Dan lijkt het me sterk dat het in Eelde wel lukt."

Wittenberg is vooral benieuwd naar de kosten van verbindingen. "De hubverbinding met Kopenhagen kost 1,5 miljoen euro per jaar. Dat is geld van de burger dat niet naar zwembaden of bibliotheken gaat. Als dit hetzelfde kost is men in twee jaar tijd door die 10 miljoen euro van het routefonds heen. Ik moet nog zien of dit blijft."

 

 

'Deze twee lijnen houden er na één of twee jaar toch weer mee op'

Geschreven door RTVNoord, 5 december 2017

plaatje GAE RTVNoord.jpg

 

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) maakt zich nog niet zo druk over de nieuwe dagelijkse verbindingen van Groningen Airport Eelde met München en Brussel, wat vanaf maart neerkomt op 43 lijnvluchten per week.


Naar München wordt zeven dagen per week gevlogen, naar Brussel zes keer en naar Kopenhagen straks ook zeven keer per week. Met ook bestemmingen als Londen en Kreta erbij komt dat neer op 43 lijnvluchten.

'Maakt niet zoveel uit'
VOLE-voorzitter Jan Wittenberg maakt zich nog geen zorgen. 'Als je ziet hoeveel vluchten er afgelopen tijd zijn geschrapt, maakt dat niet zoveel uit. Per saldo neemt het vliegverkeer niet toe.'

Sterker nog, Wittenberg denkt dat het alleen nog maar minder wordt: 'Ook deze twee lijnen zullen in de komende één of twee jaar weer geschrapt worden', verwacht Wittenberg.

'Geweldig nieuws'
Haskia Kramer van reisbureau Internoord Reizen ziet de toekomst veel zonniger in: 'Na het debacle met het verdwijnen van bestemmingen als Lanzarote, Kos en Gdansk is dit geweldig nieuws. Want ook voor toeristische bestemmingen zijn deze hubs heel erg belangrijk.'

Toch plaatst ze wel een kanttekening: 'We moeten nu niet gaan denken dat we vanuit Groningen zomaar overal heen kunnen. Het is niet aantrekkelijk voor álle bestemmingen.'

'Tijdswinst'
'Maar bijvoorbeeld het Spaanse Malaga kan via München heel erg interessant zijn, vooral voor mensen die tijdswinst belangrijk vinden. Groningen - München is in principe hetzelfde als Groningen - Amsterdam. Maar het gaat straks wél een stukje sneller.'

Prijzen
Prijstechnisch gezien moet Kramer toegeven dat ze niet kunnen concurreren met bijvoorbeeld vluchten vanaf Eindhoven naar bijvoorbeeld Ibiza: 'Maar daar moeten we niet eens in willen investeren. Echter zijn er nu zoveel andere mogelijkheden die nu wél vanaf Groningen kunnen. De wereld ligt echt een beetje open, nu.'

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Met het vliegtuig gaan we 'Parijs' zeker niet halen
Geschreven door Gerard Reijn in De Volkskrant, 28-11-2017   
donderdag 30 november 2017

Met het vliegtuig gaan we 'Parijs' zeker niet halen

De luchtvaart is hard op weg het CO2-budget van de hele wereld erdoorheen te jagen. Zelfopgelegde maatregelen lijken niet voldoende om de huidige klimaatdoelen te halen.

Met het vliegtuig gaan we 'Parijs' zeker niet halen (-> Ga naar Archief -> Klik op Volkskrant 28 november -> pag.27)Als de luchtvaart door mag groeien zoals die nu doet, stoot de reissector in zijn eentje rond 2070 meer CO2 uit dan de rest van de wereld. En dan verbruikt de sector ook in zijn eentje alle 'CO2-ruimte' voor de hele wereld. Volgens Paul Peeters, die recentelijk promoveerde op een studie naar de CO2-uitstoot van de reisindustrie, is de groei van de sector met de gebruikelijke middelen niet te beteugelen.

Toen in 2015 de wereld in Parijs bijeen was om klimaatafspraken te maken, bleek het te moeilijk om ook over de luchtvaart houtsnijdende afspraken te maken. In plaats daarvan werd besloten dat de luchtvaart zichzelf zou regelen, onder regie van de VN-organisatie voor de luchtvaart ICAO. Eind vorig jaar stelde ICAO zijn plan vast, vooral gebaseerd op het gebruik van biobrandstoffen en het compenseren van CO2-uitstoot door uitstootrechten te kopen. Dat plan moet in 2021 in werking treden.

Alle vliegtuigen Europa.jpg

  Alle vliegtuigen in Europa en de VS op een willekeurig moment van de dag

  Alle vliegtuigen VS.jpg

 

Peeters, vliegtuigbouwkundig ingenieur en onderzoeker aan de Academie voor toerisme van hogeschool NHTV in Breda, heeft uitgerekend waar dat toe gaat leiden: het maakt niet veel uit. Rond 2080, als iedereen in de wereld zijn woning heeft geïsoleerd, in elektrische voertuigen rijdt en alle stroom wordt opgewekt met windmolens en zonnepanelen teneinde de klimaatdoelen van Parijs te halen, is de uitstoot van CO2 door de luchtvaart al groter dan die van de rest van de wereld. En daarmee ook groter dan wat de hele wereld zou mogen uitstoten.

Daarna groeit de luchtvaart (nog altijd uitgaande van de huidige afspraken) nog lustig door. Eind deze eeuw vliegen we vijftien maal zoveel reizigerkilometers als nu. De hele wereld moet, om 'Parijs' te halen, zijn CO2-uitstoot met 95 procent of meer verminderen; de luchtvaart zal tot het eind van deze eeuw zijn uitstoot bijna vervijfvoudigen.

Peeters rekende veel verder door dan de meeste wetenschappers zouden wagen: tot het jaar 2100. 'Dat moet ook wel, want de effecten van klimaatmaatregelen voel je pas op de heel lange termijn. En als we het hebben over de luchtvaart: de toestellen die Boeing of Airbus nu beginnen te ontwikkelen, zullen nog tot 2070 in de lucht blijven. Dus we moeten wel op lange termijn kijken.'

Het zijn geen doorgeschoten verwachtingen van een op hol geslagen wetenschapper. Luchtvaartorganisatie IATA jubelde een jaar geleden trots dat het passagiersaantal tot 2030 zal verdubbelen. In dat tempo komt de luchtvaart eind deze eeuw zelfs uit op een vertwintigvoudiging. Niet alleen Nederland, de hele wereld wordt geschiphold.

Peeters heeft ook doorgerekend wat er voor maatregelen kunnen worden getroffen om die onstuitbaar lijkende groei van de CO2-uitstoot door vliegtuigen toch te keren. Hij heeft gekeken naar de maatregelen van de ICAO, zoals het overstappen op biobrandstoffen. Als je helemaal overstapt op biobrandstof, zegt Peeters, scheelt het nog steeds niet zo veel in CO2-uitstoot. Maar de gevolgen zijn wel desastreus. 'Dan moet je bereid zijn een kwart van het oppervlak van Europa te gebruiken om biobrandstoffen te produceren, alleen voor de luchtvaart.'

Elektrisch vliegen

Technische verbeteringen, ook een speerpunt van de ICAO, leveren nauwelijks iets op. De wereldluchtvaartorganisatie stelde vorig jaar normen op waaraan vliegtuigen in de toekomst moeten voldoen. Die aanscherping, stelt Peeters, kan tot 2040 slechts enkele procenten CO2 schelen, bijna niets dus. 'Vliegtuigen zijn al zo zuinig mogelijk ontworpen, dus daar is met het aanscherpen van een norm niet veel meer te halen', zegt hij. Luchtvaartmaatschappijen, die volgens hun eigen belangenclub IATA een gemiddeld rendement hebben van een half procent van hun omzet, moeten wel praktisch alles doen om brandstof te besparen, want brandstof is een van de grootste kostenposten. En brandstofgebruik gaat gelijk op met CO2-uitstoot.

En het elektrische vliegtuig? 'Daarvoor heb je heel efficiënte batterijen nodig. Zoals de ontwikkelingen nu gaan, kunnen die er niet zijn voor 2080.'

Zelfs enorme prijsverhogingen zouden niet helpen de groei te remmen. Peeters rekende een scenario door van een prijsverhoging met 200 procent plus een CO2-heffing van 1.000 euro per ton. Een retourtje Wenen zou door die ingrepen omhoog schieten van 120 euro naar 700 euro, en een retourtje Australië zou 8.000 euro gaan kosten. Zelfs die draconische maatregelen zouden niet genoeg helpen. De CO2-uitstoot door de luchtvaart zou gaan dalen, maar op geen stukken na genoeg om Parijs te halen.

Is de luchtvaart dan helemaal niet onder controle te krijgen? Zeker wel, zegt Peeters, maar dan moet de wereld niet denken het probleem met marktachtige oplossingen te kunnen oplossen. Gewoon, regels stellen. 'Je kunt de CO2-uitstoot van de luchtvaart toerekenen aan landen. Dat gebeurt nu niet. Wat is er op tegen om de uitstoot door vluchten vanaf Schiphol toe te wijzen aan Nederland?' In plaats van te groeien, zou Schiphol moeten krimpen van 500 duizend naar 300 duizend vluchten per jaar. Als Nederland zou besluiten dat de luchtvaart verder mag groeien, moet in andere sectoren extra CO2 worden bespaard, bijvoorbeeld door minder staal te produceren, of minder vlees, of minder kunstmest.

Nog beter zou het zijn als de wereld afspraken maakt over de hoeveelheid vluchten die nog worden toegestaan, en bijvoorbeeld het aantal vliegvelden beperkt. Of de omvang van de luchtvloten. 'Zulke afspraken zijn er ook gemaakt als het gaat om visvangst en om mest, dus waarom niet over de luchtvaart?'

Of dat scenario erg realistisch is, is de vraag. Het veronderstelt dat de wereld het snel eens wordt over deze aanpak en al dit jaar begint met de uitvoering ervan. En dat zit er voorlopig niet in. Het was niet voor niets dat in Parijs de luchtvaartsector maar helemaal buiten beschouwing bleef.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Fikse tegenvaller voor luchthaven
Geschreven door Arnoud Bodde in DvhN, 28 november 2017   
woensdag 29 november 2017

Fikse tegenvaller voor luchthaven
Hoeveel geld heeft Eelde in de verbinding met Gdansk gestopt?


Voor twee tientjes vanaf Eelde naar de Poolse havenstad Gdansk vliegen kan nog tot maart 2018. Wizz Air schrapt de lijn onverwachts.


Gdansk. In de top tien van bestemmingen die voor de toekomst van Groningen Airport Eelde van belang zijn, komt de Poolse havenstad niet voor. ,,Zelfs niet in de top vijftig’’, zegt luchthavendirecteur Marco van de Kreeke. Toen de Hongaarse prijsvechter Wizz Air in oktober 2014 begon met vluchten voor een paar tientjes, werd de bestemming razend populair. Eelde rekent op bijna 30.000 passagiers voor 2017, inclusief de maand december.

Dat daar vrijwel zeker een streep door gaat, is een fikse domper voor de luchthaven en een deuk in het imago. Van de Kreeke moest vorige week al bevestigen dat Kos en Lanzarote in 2018 niet meer vanaf Eelde bereikbaar zijn.

Tuurlijk, Gdansk is via Kopenhagen nog steeds een redelijk vlotte bestemming, maar die tickets kosten tien keer zo veel.

,,Ja, het is heel zuur’’, zegt Van de Kreeke. ,,Dat Wizz Air de vluchten heeft opgeschort, kwam als een totale verrassing. Maar economisch gezien doet deze verbinding niet veel voor Noord-Nederland. Vooral noorderlingen maken gebruik van de vluchten en die geven in Gdansk hun geld uit. En op onze winst-en-verliesrekening is de impact van het wegvallen van de verbinding niet zo groot. Deze vluchten zijn niet onze ruggengraat. Wat natuurlijk niet wil zeggen, dat ik niet graag een paar van die bestemmingen als Gdansk zou hebben. En datzelfde geldt voor vakantievluchten. We bieden de inwoners van Noord-Nederland graag mooie bestemmingen aan.’’

Wizz Air heeft ‘het Eelder toestel’ ergens anders nodig om, zoals de persverklaring luidt ‘het netwerk te optimaliseren’. Een paar uur voor het officiële bericht over Gdansk en Eelde maakte Wizz Air bekend dat ze een tiental nieuwe bestemmingen toevoegt. Vanuit Katowice (Polen) wordt volgend jaar onder meer gevlogen op Porto, München, Malaga, Faro, Lviv. Allemaal voor één, twee of drie tientjes. Aan de verbinding tussen Gdansk en Eindhoven wordt niet getornd.

In de prijsvechtersmarkt zit veel beweging. Toen de Eelder luchthaven en Wizz Air in oktober om de tafel zaten, werd volgens Van de Kreeke met geen woord over het opschorten van de bestemming gesproken. Volgende week treffen ze elkaar andermaal, om nieuwe bestemmingen, of wellicht toch een terugkeer van Gdansk te bespreken. ,,We hebben een messcherp bod liggen’’, aldus Van de Kreeke.

Daarmee komt het woord ‘subsidie’ uit de lucht vallen. Hoeveel geld heeft Eelde de afgelopen jaren in de verbinding met Gdansk gestopt?

,,Daar kan ik geen exacte uitspraak over doen. Maar hier zijn geen grote bedragen uit een fonds bij betrokken. Bij dit soort vluchten zorgen wij ervoor dat de luchthaventarieven niet hoog zijn en dat we samen met de maatschappij reclame maken voor de bestemming, zoals we eigenlijk met elke bestemming doen. Dat is het voornaamste.’’

Twee pijlers onder de Eelder luchthaven zijn benoemd: de vluchten met prijsvechters en het charterverkeer, aangejaagd door touroperators, naar vakantiebestemmingen. Zij bepalen voor een groot deel de stemming bij het publiek.

De lijndiensten – twee keer per dag naar de internationale overstaphaven in Kopenhagen, straks drie keer peer dag naar Londen – zijn minstens zo belangrijk voor de toekomst van Groningen Airport Eelde. Londen sluit bovendien aan op onder meer Manchester en Dublin. Via Denemarken zijn bestemmingen als Boston, Singapore en San Francisco bereikbaar en niet onbetaalbaar.

Ook München is al vaak genoemd als interessante ‘hub’ voor Eelde. Van de Kreeke wil daar niet uitgebreid op ingaan. ,,Ik kan daar alleen over zeggen dat zulke verbindingen heel grote deals zijn, waar we zorgvuldig en heel hard aan werken.’‘

Klik hier om te bekijken welke andere 20 bestemmingen GAE al eerder kwijtraakte

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Luchthaven Eelde moet alle toekomstige activiteiten apart onderzoeken
Geschreven door Arnoud Bodde in DvhN, 14 november 2017   
maandag 27 november 2017

Luchthaven Eelde moet alle toekomstige activiteiten apart onderzoeken 

Groningen Airport Eelde moet de milieueffecten van alle gewenste toekomstige activiteiten op de luchthaven afzonderlijk toetsen. Ook moet goed worden gekeken naar wat omwonenden op dit moment al meekrijgen van activiteiten op de luchthaven.

Dat advisieert de commissie voor de milieueffectrapportage (mer) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.


Groei en nieuwe ontwikkelingen


De regionale luchthaven wil meer ruimte voor groei en nieuwe ontwikkelingen en moet daarvoor bij het Rijk een nieuw luchthavenbesluit aanvragen. Zo wil Eelde onder meer de openingstijden verruimen, met modernere lesvliegtuigen vliegen en met drones vliegen.

Tot 5 oktober konden omwonenden en andere betrokkenen op de plannen van Eelde reageren. Mede op basis van die reacties heeft de commissie mer advies uitgebracht aan minister Cora van Nieuwenhuizen.

De luchthavendirectie liet eerder weten dat ze in de aanvraag niet om meer geluidbelasting hoeft te vragen, omdat er nog voldoende ruimte is binnen de huidige regels. De commissie MER adviseert echter om alle afzonderlijke activiteiten te toetsen en niet alles op één grote hoop te gooien.

Dat betekent dat de door de directie en de aandeelhouders gewenste groeiontwikkeling op Eelde niet alleen moet worden vergeleken met wat op grond van de huidige vergunning al mogelijk is, maar ook met de huidige feitelijke situatie.


Hoe zit dat precies?


,,Even in een hypothetisch voorbeeld uitgelegd’’, zegt Sjoerd Harkema van de commissie mer. ,,Het kan best zo zijn dat je nu maar tien procent van de totale geboden geluidsruimte gebruikt en dat je in een nieuwe aanvraag tot honderd procent komt. Maar dat betekent wel dat omwonenden tien keer zoveel ervaren als in de huidige situatie.’’

Groningen Airport Eelde moet de te verwachten veranderingen in de omvang van de geluidbelasting, de geluidhinder, de slaapverstoring en de effecten op de natuur bij de verdere ontwikkeling van de luchthaven per activiteit goed onderbouwen.

Meerdere mensen hebben de commissie mer gevraagd waarom vliegen met moderne lestoestellen en drones noodzakelijk is op Eelde.


VOLE trekt bij Kamerleden aan de bel


De vereniging omwonenden luchthaven Eelde (VOLE) heeft bovendien bij Tweede Kamerleden aan de bel getrokken, omdat voormalig staatssecretaris Dijksma het licht al op groen heeft gezet voor proeven met drones op Eelde.

‘Toestemming voor het vliegen met drones zou onderdeel moeten zijn het (nieuwe) luchthavenbesluit voor Eelde’, schrijft voorzitter Jan Wittenberg aan de Kamerleden. ‘De haast kan alleen verklaard worden uit de lobby en de ondeskundigheid op het ministerie. Wij verzoeken u de minister hierop ook aan te spreken en de drone-regeling voor luchthaven Eelde te laten intrekken.’

Over milieueffecten op testlocaties van drones is nog niet veel bekend.

Een woordvoerder van het ministerie liet eerder weten dat hun eerste indruk is dat de huidige en zeer beperkte inzet van drones nauwelijks geluidsoverlast en milieuschade met zich meebrengt.

Zienswijzen van VOLE, Milieuorganisaties en gemeente Haren op de plannen van GAE

Het advies van de ‘Commissie voor de mer’ kunt u hier vinden

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Wizz Air schrapt vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Gdansk
Geschreven door Aron de Jong in DvhN, 27-11-2017   
maandag 27 november 2017

Wizz Air schrapt vluchten vanaf
Groningen Airport Eelde naar Gdansk
Meerdere reizigers van Groningen Airport Eelde spreken op Twitter hun bezorgdheid uit over vluchten naar Gdansk. Vanaf eind maart 2018 zou de Wizz Air vlucht naar de Poolse stad niet meer te boeken zijn.

Dit heeft de maatschappij bekend gemaakt. De vlucht is geschrapt vanwege 'commerciële redenen'.

Bezoekers die na 24 maart geboekt zouden hebben, krijgen het aanbod om via Eindhoven te vertrekken of hun geld teruggestort te krijgen.

Op de website van Wizz Air is het niet mogelijk om vluchten te boeken van Groningen naar Gdansk of terug. Tot 24 maart is het mogelijk om een retourtje te boeken, daarna geeft het de website aan 'no flight'.


Contractvoorwaarden


Groningen Airport Eelde zegt maandagochtend nog niet te kunnen reageren op de berichten. De luchthaven laat via Twitter weten dat dat te maken heeft met contractvoorwaarden. ,,We zien onszelf genoodzaakt eerst een reactie van Wizz Air zelf af te wachten.''

Vorige week werd bekend dat Eelde ook de bestemming Kos en Lanzarote vanaf volgend jaar verliest. Maatschappij TUI Fly stopt komend zomerseizoen met eigen vluchten op Eelde.

Wizz Air vloog tussen Groningen en Gdansk sinds oktober 2014.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Open brief aan Geert Kloppenburg
Geschreven door Philippe Boucher, zondag 12 november 2017   
maandag 13 november 2017

Op het festival Let's Gro hielden Carlo van de Weijer (TU Eindhoven) en Geert Kloppenburg (expert duurzame mobiliteit Urgenda) twee presentaties en gingen in debat met het publiek. Frits Poelman deed verslag in het Dagblad van het Noorden. Mobiliteitsgoeroe Geert Kloppenburg heeft zich voor een karretje laten spannen waar hij in dit geval weinig verstand van had. Hoognodig om een zakelijk en kritisch tegengeluid te laten horen. Groningen Airport Eelde met een omzet van 5 miljoen en dit jaar een verlies van 4 miljoen heeft natuurlijk niets meer met een realistisch toekomstbestendig scenario te maken en evenmin met duurzaamheid. Het is niet meer van deze tijd dat de noordelijke overheden hier maar geld in blijven pompen. Let's Gro moet kennelijk de publieke opinie een beetje masseren zodat de miljoenen weer soepeltjes opgestookt kunnen worden.

Hoe lang accepteert de burger dit nog?


Philippe Boucher


Open brief

Mobiliteitsgoeroe: ‘Vliegveld is voor regio essentieel’

Discussie Carlo van de Weijer en Geert Kloppenburg op festival Let’s Gro
Dagblad van het Noorden 7-11-2017 door Frits Poelman

Aan:
Geert Kloppenburg

Geachte heer Kloppenburg,

Uw bijdrage op het inspiratie festival “Lets Gro” moet gezien worden als een warm pleidooi voor de luchtvaart in het algemeen en Groningen Airport Eelde in het bijzonder. Uw betoog past in het rijtje van positieve vergezichten over GAE, dat om de zoveel jaar weer de kop opsteekt. En dat gebeurt altijd als er weer centjes van de overheid op tafel moeten komen. Luchthaven Eelde heeft in zijn ruim 80-jarig bestaan nog nooit een cent winst gemaakt. De verliezen lopen de laatste jaren op van 500.000 euro naar ca. 2,4 miljoen in 2016 op een omzet van nog geen 5 mln. En voor 2017 verwacht de luchthaven een verlies van 4 mln. De extra kosten ontstaan door reclamecampagnes, marketing inspanningen, subsidies aan luchtvaartmaatschappijen en door groeiende uitgaven aan beveiliging en logistiek.
In de verliezen is nog niet meegerekend de kosten voor luchtverkeersleiding van ruim. 2 mln die momenteel feitelijk nog door Schiphol gedragen worden. Europese wetgeving gericht op eerlijke concurrentie stelt als eis dat iedere luchthaven de kosten voor luchtverkeersleiding zelf moet dragen. Al in 2015 is deze regel ingegaan maar in Nederland is invoering nog een poosje uitgesteld. ( Zie beleidsnota Mansveld, IenM/BSK-2013/133412 )
Eelde en Maastricht krijgen door lobby vanuit de politiek nog even respijt voor ze de rekening krijgen.

Het is de vraag of al deze subsidies ook nut hebben.
Er wordt steeds geroepen dat het gaat om de bereikbaarheid van het stedelijk centrum Groningen-Assen. Maar als we kijken naar de gebruikers, dan zijn dit voornamelijk vakantiegangers in de zomer. En in de winter is er nog een verbinding met de Canarische eilanden. Van de 17 vluchten per week in de zomer maken er 12 een tussenlanding op Eindhoven of Rotterdam om nog extra passagiers op te halen omdat Eelde onvoldoende passagiers weet aan te trekken. Dit heeft te maken met de zwakke markt, geringe bevolkingsdichtheid en het beperkte aanbod aan bestemmingen. Niet voor niets zijn Ryanair, Vueling en onlangs Transavia van Eelde vertrokken. Ook de wintersportvluchten zijn gestaakt. De markt was te dun volgens Transavia directeur ten Brink. De tussenlandingen kosten per vlucht 2000 liter kerosine extra en 1,5 uur tijdverlies plus nog eens extra landingsrechten voor de vliegmaatschappij. Daarmee is Eelde kampioen luchtvervuiler per passagier. Ook voor de lijndiensten geldt dat de lijnen naar Londen en Kopenhagen een lage bezetting hebben van 40% en daarmee per passagier ook bovenmatig vervuilen. KLM heeft een gemiddelde bezetting van 85 à 90%. De CO2 uitstoot per passagier is daarmee stukken lager. Op Schiphol opstappen heeft een duidelijk milieu voordeel. De lijn naar Kopenhagen wordt met 1,5 mln subsidie per jaar in stand gehouden (€ 50,- per enkele reis voor een ticket van € 100,-.)
De enige lijndienst die het redelijk doet met ruim 70% bezetting is die naar Gdansk.
Dit valt natuurlijk allemaal niet vol te houden op de lange termijn.

Dan is het ook de vraag om hoeveel mensen het eigenlijk gaat waarvoor we dit allemaal doen?
Van de 2,3 mln reisbewegingen uit het primaire marktgebied van Eelde maakt maar 4% gebruik van GAE, 70% van Schiphol, 11% van Bremen, 7% van Düsseldorf en nog eens 7,5% van overige luchthavens in Duitsland, Nederland en België. Als Eelde dicht zou gaan gaat het maar om een miniem aantal reizigers die een andere vertrekluchthaven moet opzoeken. Daar zal de regio hoegenaamd geen last van hebben. Als Luchthaven Lelystad open gaat is er zelfs een kans dat veel noordelijke reizigers niet meer voor Bremen of Düsseldorf kiezen maar aan Lelystad de voorkeur geven. Ook dat zal een voordeel voor het milieu zijn en voor de bv Nederland.
U stelt dat jongeren echt niet meer met de bus op vakantie gaan. Het is jammer om dit soort algemeenheden te debiteren die niet op feiten berusten maar wel een bepaald sfeertje scheppen. Flixbus die dagelijks internationale verbindingen vanuit Groningen verzorgt vervoerde in 2016  200.000 passagiers, 30% meer dan luchthaven Eelde en dat zonder een cent subsidie.

De denkfout die voortdurend gemaakt wordt en waar u in meegaat, is dat men niet uitgaat van een serieuze marktvraag of maatschappelijk probleem waar een vliegveld mogelijk een oplossing voor is, maar dat men met een slecht renderend vliegveld in zijn maag zit. Wat kunnen we nog verzinnen om de patiënt in leven te houden? Drones die medicijnen naar de waddeneilanden vervoeren of studenten die snel tussen Londen en Groningen kunnen reizen, of funshoppen in Londen met een dagtrip. Er is geen sprake van een echte marktvraag noch van een maatschappelijk probleem. Er is alleen sprake van een ziek vliegveld.

En dan nog dit: “De stad van de toekomst heeft een vliegveld nodig om aantrekkelijk te blijven voor al die bewoners, bezoekers en bedrijven” betoogt u.
Misschien gaat dit op voor een miljoenen-stad maar voor Groningen met 200.000 inwoners gaat dat niet op. Het spoor, de bus en de auto zijn voor de bereikbaarheid van Groningen toereikend. Nederland heeft een heel dicht en goed werkend mobiliteitsnetwerk.
Eerdere onderzoeken naar de toekomst en betekenis van luchthaven Eelde becijferden een maximum aantal reizigers van 300.000 (
SEO 2013, 2016). Voor een sluitende begroting zijn er minstens 1,5 mln nodig. Eelde had in 2016 150.000 reizigers, tien maal te weinig. Dat laat zien dat Eelde vrijwel zeker een bodemloze put zal blijven. Er zal voortdurend overheidsgeld bij moeten. Ook bleek uit onderzoek (Alsem Strategie 2004) dat de luchthaven geen rol speelt als vestigingsplaats factor. Bedrijven komen om andere redenen naar het Noorden.
De wens om Eelde in stand te houden berust op puur politieke en psychologische factoren. Het idee dat je niet meer meetelt als regio als je geen luchthaven hebt. Volstrekte onzin.
Ik denk dat Eelde over een paar jaar sluit als luchthaven voor groot commercieel verkeer en omgezet wordt in een groen vliegveld voor de kleine luchtvaart en zakenjets onder regie van de Provincie Drenthe.
Tenslotte is er nog een onderbelichte kant aan de hele zaak. Het gebied waar GAE gevestigd is, is een uniek woongebied voor de mensen die in Groningen of Assen werken. Met veel natuur, rust, ruimte en een prachtig cultuurlandschap. Door alsmaar te hameren op de noodzaak van een vliegveld en meer economische bedrijvigheid rond de luchthaven, gooit men overboord wat dit tussengebied aantrekkelijk maakt om te wonen voor wie in het drukke stedelijk gebied werkt. Een aantrekkelijk woongebied is ook een vestigingsplaats factor voor een bedrijf, dat wordt wel eens vergeten.
U schrijft op het web over uw werkmethode, “Ik baseer alles op feiten, cijfers en werkend vanuit een visie om tot hands on oplossingen te komen.” Klinkt goed. Jammer dat u zich dit keer voor het verkeerde karretje hebt laten spannen zonder al te veel kennis van zaken.

Met vriendelijke groet,

Philippe Boucher
Econoom


Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Moet de Stad Eelde n?g meer geld geven?
Geschreven door Charles Vlek in DvhN 6-11-2017   
dinsdag 07 november 2017

Moet de Stad Eelde nóg meer geld geven?

 

Groningen Airport Eelde als prestigeproject lokt wensdenken uit.
Al 86 jaar heeft de luchthaven meer gekost dan opgebracht.

Groningen Airport Eelde (GAE) blijft het zorgenkind én de toekomstdroom van regionale bestuurders. Al 86 jaar lang heeft de luchthaven méér gekost dan hij opbracht. Voor de noordelijke economie is GAE van weinig betekenis. Nog meer overheidssteun is niet gemakkelijk te rechtvaardigen.

Royale steun

Jarenlang kon GAE overeind blijven dankzij royale steun van het Rijk. In 2003 trok de Staat zich uit de luchthaven terug. Na 25 jaar gesteggel kwam in mei 2013 een peperdure baanverlenging gereed. Over 2003-2012 hebben de regionale aandeelhouders tezamen 10 miljoen euro bijbetaald. Sindsdien zijn GAE’s tekorten opgelopen van bijna 0,5 miljoen euro in 2013 tot 2,4 miljoen in 2016 en waarschijnlijk rond de 4 miljoen euro in 2017.

Volgens GAE’s bedrijfsplan Werelden Verbinden (2013) zou de luchthaven in 2023 zijn uitgegroeid tot ‘een niet weg te denken element in het regionaal vestigingsklimaat’, mede ter versterking van de Noord-Nederlandse economie. Dergelijke geluiden waren ook in 1995, 2003 en 2008 al te horen. Dit keer staat erbij: „Aanvullende financiering is (..) nodig. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden die de overheden kunnen bieden..”

Maar eind 2013 schreef de Noordelijke Rekenkamer: „Gedeputeerde Staten en een meerderheid van Provinciale Staten zien de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven te rooskleurig.” Hierop gaven de aandeelhouders laconiek toe dat eerdere prognoses niet waren gerealiseerd. GAE’s Business Plan 2003 voorzag voor 2015 circa 330.000 passagiersbewegingen, het Bedrijfsplan-2008 voorzag er 460.000. Feitelijk waren het er krap 181.000.

In december 2016 kozen de aandeelhouders voor GAE’s toekomstplan Investeren – Internationale Toegangspoort voor Noord-Nederland: „...de verkeersontwikkeling op de luchthaven (wordt) actief ondersteund en gestimuleerd..”

Dit wederom hoog-grijpende plan gaat de aandeelhoudende overheden 46 miljoen euro kosten. Het vele geld is nodig voor brandweervoorzieningen, een passagiersterminal, luchthavenbeveiliging en een route-ontwikkelingsfonds.

Druk is groot

Alleen Groningen-stad moet nog beslissen over een bijdrage van 12 miljoen euro. De druk op de gemeenteraad is groot. Want ter uitvoering van het investeringsplan is een nieuw Luchthavenbesluit nodig. En daarbij moeten de aandeelhouders voor tien jaar garant staan voor die 46 miljoen. Anders zou het hele investeringsproject ‘niet financierbaar’ zijn.

De aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit is opmerkelijk en verontrustend. Opmerkelijk omdat in Werelden Verbinden (najaar 2013) geenszins werd geklaagd over beperkende condities voor een succesvolle luchthavenexploitatie. Verontrustend omdat ook de aandeelhouders kennelijk vinden dat, in het belang van hún luchthaven, de openingstijden kunnen worden verruimd terwijl geluidsoverlast, luchtverontreiniging en externe risico’s verder mogen toenemen.

Inzake GAE zijn de regionale overheden getooid met dubbele petten. Enerzijds willen zij hun vliegveld behouden en laten groeien. Anderzijds moeten zij hun inwoners behoeden tegen aantasting van leefomgeving en milieukwaliteit.
Maar het vliegveld als prestigeproject lokt belanghebbend wensdenken uit: ‘GAE hóórt bij onze regio, moét kunnen groeien, zál uit de rode cijfers komen, mág niet failliet gaan!’

Als je dit jarenlang volhoudt, tegen de feitenstroom in en met veel bestuurlijke drukte, kosten en inspanningen, dan kun je op zeker moment niet meer terug zonder enig gezichtsverlies.

Over de toekomst van GAE en het omvangrijke luchthaventerrein zijn heel andere ideeën uit te werken. Met het oog op een duurzame leefomgeving, klimaatbescherming en het behoud van waardevolle natuur en landschappen tussen Assen en Groningen moet de expansiedroom van GAE misschien even op een laag pitje worden gezet. En reken er maar vast op dat overheidssteun ook ná 2026 onmisbaar zal zijn.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Flixbus vervoerde 30% meer reizigers dan luchthaven Eelde in 2016
Geschreven door Internet Courant, 25 oktober 2017   
maandag 30 oktober 2017

Flixbus vervoerde 30% meer reizigers dan luchthaven Eelde in 2016

 

Alleen al in 2016 reisden ruim 200.000 mensen per FlixBus van en naar Groningen. Dat is 30% meer dan het totaal aantal reizigers dat in 2016 via luchthaven Eelde reisde, waar 152.450 reizigersbewegingen werden geteld. Gek dat je de politiek nooit over Flixbus hoort roepen: “Toegangspoort tot het Noorden”, “Van grote economische betekenis”,  “werkgelegenheid”, “Vestigingsfactor voor bedrijven”. En dat terwijl Flixbus niet wordt gesubsidieerd met vele miljoenen per jaar uit belastinggeld. Flixbus gaat uitbreiden. En dat zonder de bijdrage uit het routefonds, waar -zoals voor de lijn naar Kopenhagen- per jaar 1,5 miljoen euro belastinggeld in wordt gepompt. En dan hebben we het nog niet over de CO2 uitstoot die bij busvervoer vele malen geringer is dan bij vliegen.

 

Groninger Internet Courant 25-10-2017

FlixBus breidt uit in Groningen: Nieuwe verbindingen met Noord-Duitsland

plaatje Flixbus.jpg 

 

Busvervoerder FlixBus start met nieuwe lijndiensten vanaf Groningen en Haren richting Duitsland. Vanaf 6 november kunnen Groningers dagelijks rechtstreeks naar Meppen, Lingen, Rheine, Osnabrück, Bünde en Bad Oeynhausen in Duitsland reizen. Ook rijdt de FlixBus vanaf die datum vaker naar Hannover en Berlijn vanuit Groningen.
Groningen is volgens FlixBus één van de succesvolste Nederlandse bestemmingen en ook vanuit de stad wordt veel met het Duitse busbedrijf gereisd. Alleen al in 2016 reisden ruim 200.000 mensen per FlixBus van en naar Groningen. De meeste reizigers gingen vanuit Groningen naar Bremen, Hamburg en Amsterdam.
Rosa Donat, perswoordvoerster Benelux: “Op het traject Groningen – Amsterdam rijden we tot zeven keer per dag. In verband met de grote vraag plannen we nu al extra capaciteit in  voor de kerstdagen.”

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Groningen Airport Eelde eerste Europese, gecontroleerde luchthaven waar vliegen met drones is toeges
Geschreven door GAE, 09 okt. 2017   
maandag 16 oktober 2017

Groningen Airport Eelde eerste Europese, gecontroleerde luchthaven waar vliegen met drones is toegestaanGroningen Airport Eelde is de eerste Europese, gecontroleerde luchthaven waar vliegen met onbemande luchtvaartuigen, zoals drones, is toegestaan. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de regeling op afstand bestuurbare luchtvaartuigen aangepast. Hierdoor kan de DroneHub GAE vanaf nu onderzoeken hoe drones volledig geïntegreerd kunnen worden in het reguliere vliegverkeer.
Om dit te realiseren werkt de DroneHub GAE nauw samen met Groningen Airport Eelde en Luchtverkeersleiding Nederland. Onno de Jong, havenmeester GAE: “Een van de eerste stappen die we gaan nemen is het zichtbaar maken van een drone op de radar. Stap voor stap onderzoeken we hoe we drones volledig en veilig kunnen integreren.” Gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe: “Wij hebben het initiatief genomen tot de oprichting van de DroneHub GAE, omdat het van belang is dat regelgeving in een vroeg stadium betrokken is bij innovatieve ontwikkelingen in de markt. Een voorbeeld hiervan is het leveren van noodmedicatie aan de Waddeneilanden. We zien ook kansen in andere sectoren, zoals de precisielandbouw.”

Wat betekent dit?
Naar verwachting vinden aan het einde van het eerste kwartaal 2018 de eerste vluchten plaats op de luchthaven. Deze gecontroleerde vluchten worden alleen uitgevoerd door gediplomeerde piloten. De burgerluchtvaart zal geen hinder ondervinden van de vluchten met drones omdat het vliegen eerst gescheiden plaats zal vinden. De veiligheid staat altijd voorop.

Over DroneHub GAE
In de DroneHub GAE werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen om drone-business te ontwikkelen, te faciliteren en om innovatieve oplossingen te onderzoeken op het gebied van drones. Daarbij worden actief verbindingen gemaakt om de ontstane nieuwe economie rondom drones aan te jagen en te versnellen.
Meer informatie: dronehub-gae.eu

Commentaar VOLE: geen woord over de overlast voor de omwonenden.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 41 - 60 van 424

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.