spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies

Tynaarlo investeert niet in Groningen Airport Eelde
Geschreven door RTV Drenthe,woensdag 21 december 2016   
woensdag 21 december 2016

Tynaarlo investeert niet in Groningen Airport Eelde

plaatje GAE RTVDrenthe.jpg

 Foto RTVDrenthe/Fred van Os

 

 

EELDE - De gemeente Tynaarlo kiest niet voor een investering in Groningen Airport Eelde, zoals het college van burgemeester en wethouders wil.

"Dit is een worst case scenario", aldus burgemeester en portefeuillehouder Marcel Thijsen. "Ik heb nu niets om mee op pad te gaan naar de andere aandeelhouders."  

Verdeeld
De gemeenteraad is tot op het bot verdeeld over het plan, zelfs de collegepartijen. D66 en de PvdA stemden tegen het collegevoorstel, VVD en CDA stemden voor. Opvallend is dat een meerderheid van de raad wel wil meewerken aan het scenario om te investeren in het vliegveld als toegangspoort van Noord-Nederland, maar dan wel onder heel strenge voorwaarden.

Voorwaarden
Als het aan de PvdA ligt, zou een investering alleen doorgang mogen vinden als het college zich tot het uiterste inspant om bij het bedrijfsleven en andere overheden mede-investeerders te vinden. Andere partijen zagen investeren alleen zitten als het college de aandelen zo snel mogelijk van de hand zou doen. De partijen kwamen er onderling niet uit.

Teleurstelling
Vliegvelddirecteur Marco van de Kreeke reageert teleurgesteld op het besluit van de gemeente: "Ik vind het jammer, maar heb geen idee wat er nu gaat gebeuren. Daar ga ik nog een nachtje over slapen."

Andere aandeelhouders
De provincies Drenthe en Groningen besloten vorige week om te investeren in het vliegveld. De gemeentes Groningen en Assen nemen later deze week een beslissing. Tynaarlo is de kleinste aandeelhouder van Groningen Aiport Eelde en bezit vier procent van de aandelen.


 

 

 

 

 

 

 

 
Aandeelhouders Eelde aan zet na stap richting droomscenario
Geschreven door Arnoud Bodde en Johan de Veer in Dagblad van het Noorden, 15 december 2016   
vrijdag 16 december 2016

 

plaatje DvhN droomscenario 15-12-16.jpg

Met een glimlach op zijn gezicht verliet Marco van de Kreeke gistermiddag de Statenzaal van het provinciehuis in Assen. Nog heel even geduld en de directeur van Groningen Airport Eelde hoeft, zoals hij het zelf omschrijft, niet meer op zijn handen te zitten. In de afgelopen maanden waren de aandeelhouders aan zet, Van de Kreeke stond langs de zijlijn in de discussie over de toekomst van Eelde.
     Hij wil graag de gesprekken over een tweede hub-verbinding concreter invullen.
’’Ik zit nu nog in de fase dat ik aan Duitsers moet uitleggen dat een definitief besluit over de toekomst van de luchthaven nog niet is genomen.’’ Van de Kreeke wil na de lijnvluchten naar Kopenhagen graag een verbinding leggen met München. ’’Een lijn tussen Zuid-Duitsland en Noord-Nederland is erg interessant. Ik ben ermee bezig.’’
     Provinciale Staten in Groningen en Drenthe (samen voor 60 procent aandeelhouder) zetten gisteren een nieuwe stap richting een forse investering in het vliegveld. De bestuurders moeten op zoek naar financiële dekking voor het toekomstscenario: een maximale investering van 46 miljoen euro. Assen, Groningen en Tynaarlo (de resterende veertig procent van de aandelen) nemen volgende week een besluit.

    
’’Nog heel even afwachten’’, zei Van de Kreeke. ’’Maar ik heb de vergaderingen gevolgd en ik heb vertrouwen. Dit is voor ons het gedroomde scenario.’’
De aandeelhouders hebben ondertussen oriënterende gesprekken gevoerd met ondermeer Egis, een grote Europese speler op de luchtvaartmarkt die ook de luchthavens in Brugge, Antwerpen en Charleroi bestiert. Als zo’n commerciële partij de exploitatiemaatschappij van de luchthaven wil versterken, komt dat goed uit. Het is de nadrukkelijke wens van de politiek om in die richting naar mogelijkheden te zoeken. Egis kent in België met concurrent Zaventhem in Brussel op redelijk korte afstand het klappen van de zweep. Mocht de luchthaven-investeerder in Eelde neerstrijken dan wordt een steviger financiële basis gelegd onder de luchthaven.
    
’’We moeten aan de slag, er is genoeg werk te doen’’, zei Drents gedeputeerde Cees Bijl gistermiddag, nadat op de SP en GroenLinks na alle partijen het licht voor hem op groen hadden gezet.
     In Groningen ging het er veel feller aan toe. Coalitiepartijen SP en GroenLinks zijn tegen, maar verzekerden zich van een compensatiepakket met miljoenen voor energietransitie en zorg.
De coalitiedeal kwam hen op hoon en kritiek van de oppositie te staan.
’’Verraad aan principes, marchanderen en slechte koppelverkoop’’, aldus de PvdA. Sandra Beckerman (SP) hield voet bij stuk. ’’We vinden het onverstandig om miljoenen publiek geld te steken in Eelde. Het vliegveld wordt er niet mee gered. Maar wij wensen ook dat er een stevig provinciebestuur zit. Er zit waarde in een goed bestuur dat er samen uitkomt.’’
     De PvdA overweegt met de oppositie een zeppelin, gevuld met milieuvriendelijk gas, boven de regio te laten zweven. Daaronder hangt dan een grote schaamlap met de tekst: investeringen in Groningen Airport Eelde gered, mede dankzij SP en GroenLinks (maar niet verder vertellen hoor).

D66: Zelfs sluiten Eelde is optie als bedrijfsleven niet investeert


 

 

 

 

 

 

 

 
Aandeelhouders nemen besluit over Groningen Airport Eelde
Geschreven door Andries Ophof, RTV Drenthe, woensdag 14 december 2016   
donderdag 15 december 2016

Aandeelhouders nemen besluit over
Groningen Airport Eelde


EELDE - Twee van de vijf aandeelhouders van Groningen Airport Eelde nemen vandaag een besluit over de toekomst van het vliegveld.

Het gaat om de provincies Drenthe en Groningen. De gemeente Groningen praat er vanavond over in de raadscommissie. De gemeenteraden van Assen en Tynaarlo nemen volgende week een beslissing.

De grote vraag is: wordt er de komende jaren flink geïnvesteerd of kan het wel wat minder? Twee partijen hebben de afgelopen weken van zich laten horen. Dat zijn de kritische volgers van de luchthaven en GRQ Business Network. GRQ is een samenwerkingsverband van Noordelijke bedrijven en zij willen dat er wordt geïnvesteerd in de luchthaven.


Bedrijfsleven investeert
Dat betekent dat het bedrijfsleven zelf ook moet investeren en volgens Marco de Jong van GRQ gebeurt dat ook. "De afgelopen jaren doen we dat steeds vaker, zij het op kleine schaal. Maar we zullen op allerlei manieren ons steentje bijdragen", aldus De Jong.

Er bestaat een mogelijkheid dat het bedrijfsleven de exploitatie van een vliegveld verzorgt. Maar De Jong denkt niet dat het in Eelde zover komt. "Het is een interessant model en het komt internationaal vaker voor. Er zijn ook partijen die dat doen en er geïnteresseerd in zullen zijn", aldus De Jong. Maar volgens hem speelt deze vraag niet vanuit de aandeelhouders van het Eelder vliegveld. "Het blijft met dit besluit een publieke luchthaven en dat lijkt me een gezonde insteek."


'Besluit al genomen'

Wat De Jong betreft wordt er dus geïnvesteerd in Groningen Airport Eelde. Maar ook de tegenstanders hebben de afgelopen weken van zich laten horen. Een van hen is Philippe Boucher. Hij verdiept zich al een jaar of zes in de luchthaven en is fel tegenstander van een nieuwe investering.

"Ik denk dat er al een besluit over Eelde genomen is. Ten eerste door de Tweede Kamer en Schiphol", zegt Boucher. Schiphol breidt uit, het vliegveld in Lelystad krijgt er extra vluchten bij en daardoor blijft er niets meer over voor Eelde, zo vermoedt de tegenstander.

"Ten tweede is in Europa besloten dat de luchtverkeersleiding door de luchthaven zelf betaald moet worden en niet door overheden. En ten derde bepalen airlines zelf waarvandaan ze vliegen", aldus Boucher. Het zijn volgens hem allemaal argumenten die de toekomst van Eelde niet ten goede komen.

Bovendien heeft de regio geen luchthaven nodig, vindt Boucher. Ook de nieuwe verbinding met Kopenhagen heeft daar volgens hem geen verandering in gebracht.
"Ik sta er weleens te kijken en dan stapt er één passagier uit."


 

 

 

 

 

 

 

 
Miljoenen extra voor vliegveld Eelde?
Geschreven door Ziezo, 13-12-2016 Natuur en Milieufederatie Drenthe   
dinsdag 13 december 2016

Miljoenen extra voor vliegveld Eelde?

De Natuur en Milieufederatie Drenthe roept de Provinciale Staten van Drenthe op verdere voorwaarden te verbinden aan ondersteuning van vliegveld Eelde. Subsidie voor vliegtickets en groei van het vliegverkeer vinden wij haaks staan op een serieus klimaatbeleid.

 

Drie scenario’s

De provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen nemen in december een besluit over de toekomstscenario’s voor vliegveld Eelde. Voor deze besluitvorming  is de afgelopen maanden een informatie- en consultatieronde georganiseerd. Hiervoor zijn drie scenario’s1 gebruikt die grofweg neerkomen op sluiten, verder gaan als verliesgevend vliegveld of miljoenen extra investeren voor veel meer vliegverkeer om het vliegveld te laten renderen.  De uitkomst van zo’n raadpleging laat zich bijna raden. In de Provinciale Staten van Drenthe tekent zich inmiddels een ruime meerderheid af voor een forse extra steun van het noodlijdende vliegveld.

 

Voorwaarden aan eventuele steun

Wij hebben de Staten opgeroepen2 verdere voorwaarden te verbinden aan eventuele steun. De door de aandeelhouders voorgestelde investeringsaanpak staat haaks op het klimaatbeleid, is niet duurzaam en economisch kwetsbaar en riskant. Het is zeer de vraag of met de extra investeringen de voorziene positieve resultaten wel zullen worden gehaald. Een recent verschenen second opinion van het onderzoeksbureau SEO3 legde de vinger nog eens op deze pijnlijke plek. Deze signalen lijken echter gericht aan dovemansoren. Het groeidenken scoort nu eenmaal beter. Verbazingwekkend is dat de scenario’s die ontwikkeld zijn als denkrichting voor het debat bijna klakkeloos worden overgenomen als de waarheid en het toekomstplan.

 

Subsidie voor klimaatverandering?

De meeste moeite hebben wij met de soort investeringssteun die in het ontwikkelingsscenario is opgenomen. Het voorziet namelijk in het fors subsidiëren van (en een toename van) het vliegverkeer in onze regio. De uitwerking en aanpak van dit scenario gaat o.a. uit van een miljoenenfonds voor het op gang helpen van nieuwe vliegverbindingen en extra investeringen in een passagiersterminal. Dit soort investeringssteun –subsidie voor vliegtickets- staat in schril contrast met de breed omarmde ambities voor het klimaatbeleid en het energieneutraal maken van onze provincie. Overheden die hun klimaatbeleid serieus nemen moeten vliegverkeer niet gaan stimuleren en subsidiëren.

 

Keuze voor een andere aanpak

Indien wordt gekozen voor een investeringsmodel – ter handhaving van het noodlijdende vliegveld – zouden wat ons betreft ook alternatieve ontwikkelingsmodellen een kans moeten maken. Nu is het investeringsmodel direct gekoppeld aan sterke groei van het vliegverkeer. Deze insteek is vanuit klimaatoogpunt verwerpelijk en vanuit economisch perspectief bepaald geen bewezen succesformule.

Indien de Staten van mening zijn dat vliegveld Eelde gehandhaafd moet worden, vraagt dat om een koerswijziging en investeringsmodel dat breekt met de huidige business as usual aanpak. Wij roepen de Staten en raden op dit mee te nemen in hun besluiten en zich niet klakkeloos te verbinden aan het nu gepresenteerde groeiscenario.

 

Meer informatie

Bekijk hier de drie voorgestelde scenario’s

Lees hier de brief aan de Provinciale Staten

Lees hier het rapport van SEO

 

 

 

 

 

 

 

 
Groningen Airport Eelde: verder vliegen of landen
Geschreven door D66 in Dagblad van het Noorden, vrijdag 2 december 2016   
vrijdag 02 december 2016

Groningen Airport Eelde: verder vliegen of landen

 

Zoals inmiddels breed bekend moeten de aandeelhouders binnenkort een besluit nemen over de toekomst van Groningen Airport Eelde. De vraag ligt nu voor of het Noorden bereid moet zijn om in het vliegveld te investeren, of moet kiezen voor afbouwen. De fracties van D66 in Groningen, Drenthe, Groningen Stad, Assen en Tynaarlo zien een maatschappelijke meerwaarde, maar vinden het ook een verdedigbaar om te kiezen voor afbouwen. Investeren in de luchthaven gaat daarom wat D66 betreft gepaard met een aantal stevige voorwaarden.


De ontwikkelingen van het noordelijke vliegveld Groningen Airport Eelde (GAE) houden de gemoederen flink bezig. De aandeelhouders: de provincies Drenthe en Groningen en de gemeentes Groningen, Assen en Tynaarlo willen in de komende weken een beslissing gaan nemen over GAE. De in de oktober gepresenteerde onderzoeken schetsen drie mogelijke opties. Optie 1 is het afbouwen van het vliegveld tot een regionaal vliegveld. Optie 2 gaat uit van de huidige situatie, waarbij er verder niet meer wordt geïnvesteerd, behalve de noodzakelijke verbetering van de brandweerkazerne. De derde optie betreft extra investeren in het vliegveld, waaronder in de terminal en een zogenaamd “foreign visitor fund”.

Geen uitgemaakte zaak

Voor D66 is het geen uitgemaakte zaak om te kiezen voor deze laatste variant. Het maatschappelijk belang van een internationaal vliegveld voor Noord-Nederland moet meegewogen worden. Wij staan daarom open voor het investeringsscenario, mits er aan een aantal belangrijke voorwaarden wordt voldaan. Als dat niet het geval is, dan is afbouwen voor D66 het alternatief. We doen het goed, of we doen het niet. Sluiten kost weliswaar ook geld, maar geeft ook zekerheid. Daarbij biedt dit mogelijkheden om te kiezen voor investeringen in andere vormen van mobiliteit. Kiezen voor investeren in de luchthaven betekent risico nemen. De uitgebrachte rapporten met prognoses bieden hierbij geen zekerheid voor de toekomst.

Boter bij de vis

Wij vinden dat rekening en risico’s hierbij beter gespreid moeten worden. Het vliegveld is er voor het hele Noorden. Niet alleen de huidige vijf aandeelhouders, maar overheden en bedrijfsleven in heel Noord Nederland moeten bijdragen. We verwachten daarom boter bij de vis van ondernemers. Het kan niet bij woorden alleen blijven. Er worden nu daden verwacht van ondernemers, al dan niet via de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en andere overkoepelende partijen. Niet alleen in financiële zin, maar ook in het gebruik gaan maken van de luchthaven.

Private exploitatie
Wij vinden het van groot belang dat onderscheid wordt gemaakt tussen de exploitatie van de luchthaven en de zogenaamde publieke taken als beveiliging en brandweer. Een private partij moet zich verbinden aan de exploitatie van de luchthaven in de vorm van een zogeheten “luchtvaart-exploitatiemaatschappij” (LEM). Dit is belangrijk voor een sluitende ‘business case’. De investering zou pas moeten plaatsvinden, als er ook daadwerkelijk investeerders zijn gevonden voor de LEM. Als blijkt dat deze niet gevonden kunnen worden, dan blijkt de papieren werkelijkheid niet te bestaan.

Gezamenlijk belang van Noord Nederland

Wil de luchthaven kans hebben op succes, dan moeten we met z’n allen de schouders er onder zetten om invulling te geven aan het maatschappelijk belang. Dit betekent dat we niet ons alleen beperken tot de vijf aandeelhouders; alle noordelijke provincies en gemeenten zullen moeten bijdragen, bijvoorbeeld door de kosten van beveiliging en brandweer te delen.

Maatschappelijke effecten vliegverkeer
De gehoopte toename van het aantal vliegbewegingen, gaat gepaard met een navenante toename van overlast. Deze milieueffecten moeten gecompenseerd worden. Dat kan door bijvoorbeeld extra groen of duurzaam vervoer. Ook moeten er duidelijke grenzen komen aan de toename van de overlast voor direct omwonenden.

Investeren in meer dan alleen uitgaand verkeer

In de plannen staat, dat geïnvesteerd moet worden in het ontwikkelen van routes, “hubs” naar grotere luchthavens. Maar alleen investeren in routes is niet genoeg. Zoiets moet breder aangepakt worden. Het Noorden moet internationaal op de kaart gezet worden. Dat vereist nogal wat meer dan de huidige (provinciale) marketing. Ook los van het vliegveld zou dat al een goede zaak zijn. Musea, steden, cultuur, sport en culinair. Dorpen, rust en vrije natuur. Topbedrijven en opleidingen. Water, lucht en ruimte. We hebben het allemaal. En in 2018: Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa!

Het mag duidelijk zijn dat D66 de verantwoordelijkheid, de financiële bijdrage en de risico’s wil spreiden over daar waar het hoort: het hele Noorden en niet enkel de huidige aandeelhouders. We onderkennen het maatschappelijk belang, maar willen we steun geven aan een investering, dan verwachten wij dat het hele Noorden dit belang ondersteunt.

Namens D66, Pepijn Vemer (gemeenteraadslid Tynaarlo), Bob Bergsma (gemeenteraadslid Assen), Emile Zirkzee (gemeenteraadslid Groningen), Jurr van Dalen (statenlid Drenthe) en Tim Zwertbroek (statenlid Groningen).


 

 

 

 

 

 

 

 
'Cijfers in scenario's vliegveld Eelde zijn veel te rooskleurig'
Geschreven door RTVNoord, dinsdag 29 november 2016   
woensdag 30 november 2016

'Cijfers in scenario's vliegveld Eelde zijn veel te rooskleurig'

 

 

De passagiersaantallen in de toekomstscenario's voor Groningen Airport Eelde worden veel te hoog ingeschat. Tot die conclusie komt het economisch onderzoeksbureau SEO in Amsterdam.

Dat bedrijf heeft op eigen initiatief de Strategische Verkenning die is uitgevoerd in opdracht van de aandeelhouders tegen het licht gehouden. Daar staan drie scenario's in: afbouwen van het vliegveld, doorgaan op de huidige voet of fors investeren.

Zoals het nu lijkt zijn de aandeelhouders bereid miljoenen euro's in het vliegveld te steken. Daarbij gaat het om de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo en de provincies Groningen en Drenthe.

Te rooskleurig

Volgens de Amsterdamse onderzoekers dreigen ze op basis van een te rooskleurig beeld een beslissing te nemen over de toekomst van de regionale luchthaven. Zo concluderen ze dat de passagiersaantallen veel te hoog worden ingeschat door onderzoeksbureau Lufthansa, dat de verkenning heeft uitgevoerd.

Onderschatting Lelystad
Verder wordt de ontwikkeling van de luchthaven van Lelystad als concurrent zwaar onderschat, vinden de Amsterdamse onderzoekers. Dat vliegveld moet een overloop van Schiphol worden. De negatieve gevolgen daarvan voor Eelde zijn veel groter dan geschetst, concludeert SEO.

Overigens maakte staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur dinsdag bekend dat Lelystad niet zoals gepland in 2018 open gaat, maar een jaar later.

De komende weken nemen de betrokken gemeenteraden en provinciale staten van beide noordelijke provincies een besluit over de toekomst van het vliegveld in Eelde.


 

 

 

 

 

 

 

 
PvdA Tynaarlo: stel besluitvorming vliegveld Eelde uit
Geschreven door Dagblad van het Noorden, 7-11-2016   
dinsdag 08 november 2016

PvdA Tynaarlo: stel besluitvorming vliegveld Eelde uit

        

De Pvda-fractie in Tynaarlo wil dat de besluitvorming over Groningen Airport Eelde wordt uitgesteld. Volgens de partij is er nog teveel onduidelijk om tot een besluit te komen.

,,Het is nu veel te moeilijk om al een besluit te nemen’’, zegt raadslid Anneke Lubbers. ,,En er is nog te veel onduidelijkheid over bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Willen ondernemers ook investeren? Gaan ze dat ook concreet doen? En Friesland?’’

In grote lijnen komen de vragen van de PvdA-fractie overeen met die van de PvdA in Provinciale Staten van Drenthe. Met de kanttekening dat in de Staten al een eerste debat is gevoerd over de toekomstscenario’s voor de luchthaven.

Lubbers: ,,Wij hebben dat nog niet. Maar toch komen de aandeelhouders vandaag bijeen om te vergaderen over het voorstel dat ze naar de Groningse en Drentse Staten en de gemeentes Assen, Groningen en Tynaarlo sturen. Wij begrijpen die haast niet. We moeten een besluit nemen voor de komende tien jaar. We willen eerst meer duidelijkheid.’’

De fractie heeft daarnaast „forse twijfels over de volledigheid en onderbouwing van de cijfers” in de rapporten die vorige maand zijn gepresenteerd. Daar zijn drie toekomstscenario’s uit voortgekomen. Afbouwen, continueren en investeren.


 

 

 

 

 

 

 

 
KLM Flight Academy op vliegveld Eelde in zwaar weer
Geschreven door DvhN, 5 november 2016   
zaterdag 05 november 2016

KLM Flight Academy op vliegveld Eelde in zwaar weerDe KLM Flight Academy in Eelde lijdt jaarlijks een verlies van een miljoen euro. Om het tij te keren reorganiseert de vliegschool.

De vliegschool van de KLM heeft bijna een kwart van de dertig banen geschrapt. Onder meer is gesnoeid in het aantal vakdocenten theorie. Drie van de zeven docenten zijn ontslagen. Verder zijn banen verdwenen in de kantine, bij personeelszaken, planning, studentenadministratie en de facilitaire dienst.

Tekort aan studenten

Het verlies is te wijten aan een tekort aan studenten. Die laten vliegopleidingen sinds de crisis, die ook in de luchtvaartsector zijn tol eiste, links liggen. De afgelopen twee jaar zijn jaarlijks 50 piloten begonnen aan hun studie, te weinig om de school uit de rode cijfers te houden. Vorig jaar sloot de Flight Aacademy het boekjaar af met een verlies van 1,3 miljoen euro.

Reorganisatie

De reorganisatie is gaande en wordt dit jaar afgerond. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt met KLM, de hoofdafnemer van de vliegschool. Doel is jaarlijks 60 studenten op te leiden. ,,De economische omstandigheden maken dat KLM zich geen verliezen kan permitteren, dat geldt ook voor de Flight Academy”, reageert Koen van Zijl namens KLM.

Doel van de nieuwe afspraken: de Flight Academy kostendekkend maken en ervoor zorgen dat KLM ook in de toekomst kan blijven beschikken over in Eelde getrainde piloten. ,,De KLM Flight Academy is de primaire leverancier van nieuwe vliegers voor KLM. De beschikbaarheid van goed opgeleide vliegers uit het Nederlandse taalgebied is van groot strategisch belang voor ons”, zegt Koen van Zijl. De reorganisatie heeft veel invloed op de vormgeving van de opleiding. ,,De klassen worden groter, ongeveer twintig leerlingen, en drie keer per jaar start een nieuwe lichting.” Voorheen waren dat er vijf per jaar”, zegt directeur Gert Jan Otto van de Flight Academy. ,,De vier overgebleven theoriedocenten geven meer studenten tegelijk les.”

Welgestelde studenten


Of dat doel wordt gehaald is nog de vraag. ABN Amro is per 1 september gestopt met het verstrekken van leningen voor studenten die de vliegopleiding, die ruim 120.000 euro kost, willen volgen. Eind augustus is op de valreep een tweede lichting van 20 studenten aan de Flight Academy begonnen. De vraag is of de derde lichting er dit jaar komt. Zonder banklening is de opleiding alleen door studenten van welgestelde ouders te betalen. Otto: ,,De financiering regelen heeft onze grootste prioriteit.” De KLM bevestigt dat de gesprekken over de financiering in volle gang zijn. ,,Er wordt goede voortgang gemaakt en we hebben er vertrouwen in dat er binnen afzienbare tijd een oplossing is.”

Banken zijn huiverig voor investering omdat de vliegopleidingen in ons land kampen met een slecht imago. Tijdens de crisis kwamen honderden afgestudeerde vliegers werkloos thuis te zitten met een hoge studieschuld, die ze niet kunnen aflossen. Veruit de meeste afgestudeerden op de KLM vliegschool vonden wel een baan als piloot. 45 piloten hebben nog geen vliegende baan. Van die groep zijn er 30 door of in selectie bij een luchtvaartmaatschappij. Zij hebben nog geen contract.

Moederbedrijf KLM

Hoewel de KLM Flight Academy hoofdleverancier is van de KLM, heeft het moederbedrijf al ruim een jaar geen enkele student uit Eelde aangenomen. Die vonden wel een plek bij maatschappijen zoals Transavia, Norwegian, Thomson Airways (het Engelse TUI) en TUI Nederland. ,,Dat is het gevolg van nieuwe cao-afspraken die KLM met haar vliegers heeft gemaakt”, zegt Koen van Zijl van KLM. ,,We verwachten de komende jaren weer vliegers aan te nemen.”


 

 

 

 

 

 

 

 
Wat u nog moet weten over vliegveld Eelde
Geschreven door Jasper Been en Paul Elhorst in Dagblad van het Noorden, 31 oktober 2016   
dinsdag 01 november 2016

Wat u nog moet weten over vliegveld Eelde

 

Raadsleden en Statenleden moeten beslissen over de toekomst van Groningen Airport Eelde. Maar zijn de cijfers van de rapporten waarin de verschillende scenario's zijn doorgerekend wel betrouwbaar?

De vliegtuigen voorgoed aan de grond houden of van Eelde een 'toegangspoort van het Noorden' maken? Voor die keuze, die gepaard gaat met een investering van maximaal 46 miljoen euro, staan bestuurders van betrokken gemeenten en provincies. De gevolgen van de scenario's afbouwen en investeren zijn doorgerekend in vijf rapporten die uitmonden in een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA).
    Wij denken echter dat er in deze MKBA fouten zijn gemaakt. Een ieder die de analyse heeft doorgenomen is opgevallen dat het gedomineerd wordt door reistijdbaten. Dit is de tijdwinst die een Noord-Nederlander behaalt wanneer hij of zij vanaf Eelde kan vliegen en niet naar Schiphol, Lelystad of Bremen hoeft uit te wijken. Deze cijfers zijn echter onrealistisch hoog. Dit komt doordat geen correctie is gemaakt voor zogenaamde transitpassagiers. Dit zijn passagiers die wel op Eelde landen, maar voor wie dit niet de eindbestemming is, en dus doorvliegen. Het gaat om 40.000 tot 80.000 passagiers op een totaal van 220.000 tot 409.000.
    Verder is men ervan uitgegaan dat álle passagiers Noord-Nederlanders zijn. Natuurlijk zijn er andere Nederlanders en buitenlandse toeristen die gebruik maken van de luchthaven. Is het investeringsscenario niet juist bedoeld om meer buitenlandse toeristen of zakenreizigers aan te trekken? Aan deze passagiers mogen in een Noord-Nederlandse MKBA geen reistijdbaten worden toegerekend.
    Kanttekeningen zijn ook te plaatsen bij de werkgelegenheidscijfers. Beide scenario's hebben nagenoeg dezelfde netto impact op werkgelegenheid: plus 138 fte bij investeren en min 136 fte bij afbouwen. De MKBA concludeert vervolgens echter dat investeren 6,2 miljoen euro aan maatschappelijke baten oplevert, terwijl afbouwen 18,9 miljoen kost. Vreemd genoeg wordt ook gesteld dat bij afbouwen slechts 51 fte aan personeel (exclusief luchtverkeersleiding) hoeft af te vloeien. Het vermoeden rijst dat de maatschappelijke kosten van afbouwen wel eens veel lager kunnen zijn dan de gestelde 18,9 miljoen.
    In het investeringsscenario wordt 10 miljoen euro in een fonds gestopt voor de ontwikkeling van nieuwe routes. Dit geld is bedoeld voor een tegemoetkoming aan de nieuwe vervoerder voor opstartverliezen en een half miljoen euro per jaar aan marketing per nieuw opgezette route. Momenteel telt Eelde elf bestemmingen en 220.000 passagiers. Wanneer men in 2026 wil verdubbelen naar 409.000 passagiers, lijkt het aantal bestemmingen dus ook te moeten verdubbelen. Maar als men zoveel nieuwe routes wil opstarten en ook de vervoerders wil compenseren voor opstartverliezen, is een routefonds van 10 miljoen euro waarschijnlijk niet toereikend.
    Tenslotte merken wij op dat eventuele kosten voor luchtverkeersleiders achterwege zijn gelaten. Deze betaalt Eelde nu niet zelf en daar wil Den Haag verandering in brengen. Omdat deze kosten 2 miljoen euro per jaar bedragen en Eelde dat momenteel niet zelf kan opbrenegen, krijgt het vliegveld tot 2020 om kosten te besparen. De kans is groot dat Eelde vanaf 2020 zelf met deze 2 miljoen per jaar over de brug moet komen. In de MKBA is deze bijdrage niet meegenomen.
    Onze conclusie is dat de uitkomsten van de scenario's afbouwen en investeren een stuk dichter bij elkaar liggen dan dat zij nu suggereren. Laat duidelijk zijn dat dit schrijven op geen enkele manier de interpretatie van de rapporten wil beïnvloeden. Interpretatie is voor de politici. In een debat met zo veel emotie zijn zij echter wel gebaat bij betrouwbaardere cijfers.

 

Jasper Been is voorzitter van Dwars GroenLinkse jongeren in Groningen
Paul Elhorst is hoogleraar regionale economie aan de RUG

 

 

 

 

 

 

 

 
Steun voor Eelde geen gelopen race
Geschreven door Arnoud Bodde, Johan de Veer in Dagblad van het Noorden, do. 27 oktober 2016   
zondag 30 oktober 2016
Steun voor Eelde geen gelopen race
Een meerderheid in Provinciale Staten van Drenthe is bereid om te investeren in Groningen Airport Eelde. De Groninger Staten zijn nog niet zover.

De politieke fracties in Drenthe willen eerst duidelijk uitgelegd krijgen hoe urgent de situatie is. Moet echt voor het einde van het jaar al een besluit worden genomen? Die vraag werd gisteren in Drenthe niet beantwoord door gedeputeerde Cees Bijl (PvdA). Zijn CDA-collega in Groningen Patrick Brouns kreeg soortgelijke vragen en zei: ,,Volgend jaar heeft Groningen Airport Eelde nog 2,4 miljoen euro. Daarna komt de bodem van de kas in zicht.’’

Veel Statenleden hadden maandag tijdens een informatiebijeenkomst in Martiniplaza geluisterd naar het betoog van Jan Wittenberg, voorman van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE). Hij zei: ‘U hebt geen haast. U hoeft voor 2018 geen besluit te nemen.’ De verantwoordelijk bestuurders van Drenthe, Tynaarlo, Assen en Stad en provincie Groningen zullen op dat punt nog met een goed onderbouwd verhaal moeten komen. Daarnaast zit de komst van luchthaven Lelystad, gepland in 2018, veel partijen dwars.

Ook de PvdA in Drenthe, een van de coalitiepartijen, ziet Lelystad als een bedreiging voor Eelde. ,,Is het niet verstandiger om eerst te zien wat het effect van de opening van Lelystad is?’’, vroeg Statenlid Ronald Koch. Hij zei wel voorstander te zijn van een forse investering. ,,Continueren zoals het nu gaat, is enkel pappen en nathouden.’’ Maar zijn partij stelt voorwaarden aan een investering van tientallen miljoenen euro’s. Zo wil ze betrokkenheid van Friesland, op dit moment geen aandeelhouder van de luchthaven, en een stevige financiële bijdrage van het bedrijfsleven. Dat laatste punt heeft de steun van de VVD. De liberalen willen flink aan de slag met Eelde. ,,We moeten ophouden het voortbestaan telkens ter discussie te stellen’’, zei Johan Baltes.

De Drentse coalitiepartners CDA en ChristenUnie spraken hun steun uit, maar legden een bommetje onder de directie en de raad van commissarissen. In de ogen van het CDA hebben die de afgelopen jaren ‘gefaald’ om van de luchthaven een succes te maken. ,,Dus is nu de vraag: welke competenties zijn nodig om de kans van slagen van een investeringsscenario zo groot mogelijk te maken’’, zei Siemen Vegter (CDA). Ook de VVD in Groningen stelt specifiek het functioneren van de GAE-directie ter discussie.

In de Groningse Staten zijn de coalitiepartijen SP en GroenLinks nog niet te porren voor een miljoeneninvestering in de luchthaven. Ze wantrouwen onderzoeken ‘met een hoog wensdenken gehalte’ en zijn voor uitstel. Andere partijen hebben nog vragen en houden de kaarten voor de borst. De Partij voor de Dieren is er al uit. Het is en blijft nee.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 41 - 60 van 399

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.