spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies

Hoorzitting 7 september 2005 in het Dagblad van het Noorden
Geschreven door Theo Wortel in het Dagblad van het Noorden   
dinsdag 13 september 2005

Schade lange baan Eelde niet goed in kaart 
 
 
Eelde - De tegenstanders van baanverlenging vinden dat het ministerie van verkeer en waterstaat hier dit najaar nog geen besluit over kan nemen. De procedure is daarvoor te rommelig verlopen en de laatste rapporten over de effecten op het milieu zijn te slecht.

De Vereniging Omwonenden Luchtvaartterrein Eelde, VOLE, de Milieufederatie, de afdelingen Vries en Paterswolde van het IVN en andere omwonenden maakten vorige week woensdag in Haren gebruik van de laatste inspraakmogelijkheid. Mocht staatssecretaris Melanie Schulz-van Haegen toch tot baanverlenging besluiten dan stappen ze naar de Raad van State.

Economisch voordeel

VOLE is niet overtuigd van het economische voordeel van baanverlenging. Vertrekkende toeristen leveren volgens VOLE alleen maar verlies op omdat ze hun geld elders besteden. VOLE, dat vele honderden leden heeft, pleit voor het stoppen van het prestigeproject baanverlenging. Het wil van Eelde een bescheiden regionale luchthaven maken dat in het weekeinde dicht is. De 18,6 miljoen euro voor de baanverlenging zou beter onder meer aan een lightrailverbinding tussen Assen en Groningen kunnen worden besteed.

De Milieufederatie vindt dat de gevolgen voor het milieu van de baanverlenging worden onderschat. De invloed op de in het gebied levende vogels is zo groot dat er een zwaarwegend maatschappelijk belang tegenover baanverlenging moet staan. En dat ziet de Milieufederatie niet.

Wietske Jonker-ter Veld uit Vries, oud-wethouder en milieudeskundige, meldt dat in 1995 de milieueffecten van baanverlenging beschreven zijn tot 2005. De Raad van State oordeelde in december 2003 dat dit rapport onvolkomenheden bevatte. Jonker vindt niet dat de rapporten die daarna geschreven zijn deze gaten opvullen. Ze zou het bizar vinden als daarmee werd volstaan. Ze pleit voor nieuw onderzoek naar de gevolgen tot 2015.

Mierenhoop

Twee vaste gasten van camping de Mierenhoop in Bunne, 2 kilometer ten westen van de luchthaven, zeggen nu al veel last van vliegtuiglawaai te hebben. Een verdere toename van de geluidsoverlast na baanverlenging vinden zij ontoelaatbaar.

Vleermuis

Het IVN ijvert al jaren voor een ecologische verbindingszone ten zuiden en westen van het vliegveld. Het geldt als leefgebied voor de beschermde vleermuis. Als de zone ten oosten van het vliegveld komt, langs de Legroweg, dan lopen reeën dood op het bedrijventerrein. Boommarters en dassen moeten dan volgens het IVN 'worden voorzien van een routeplanner.'

Commentaar VOLE: "Sprookjes in de prullenmand"
De zogenaamde business plannen van GAE, die tot nu zijn gepresenteerd zijn gebaseerd op drijfzand. Bij de hoorzitting van 7 september 2005  in Haren, is dit weer overtuigend aangetoond. Er is maar één plek voor de business plannen van GAE: de prullenmand.
Citaat van een vooraanstaand econoom, lid van VOLE: "Bij ons zou iemand met zo'n ongeloofwaardig verhaal allang ontslagen zijn". Hoe de noordelijke "Politiek" zolang in deze sprookjes van GAE heeft kunnen geloven is ons een raadsel
.
 

 

 

 
Echt waar ? "Luchthaven krijgt positief advies inzake baanverlenging ?"
Geschreven door VOLE   
zondag 07 augustus 2005

In diverse kranten is op verzoek van het vliegveld een persbericht gepubliceerd over de baanverlenging van vliegveld Eelde. We krijgen een rooskleurige toekomst voorgeschoteld: Net als rondom Schiphol gaan we rondom Eelde naar een "Win-Win Situatie". "Geen extra overlast! Weliswaar neemt het verwachte jaarlijkse aantal vliegbewegingen van grote toestellen met zo'n 500 toe tot ongeveer 20.000 naar daar staat tegenover dat het kleine verkeer van  80.000 naar 50.000 bewegingen per jaar terugloopt."

Als Vereniging van Omwonenden Eelde (VOLE) willen we deze roze luchtballon doorprikken.

De kop "Geen extra overlast" klinkt heel geruststellend. Maar is dat ook werkelijk zo? Er zijn op dit moment geen 80.000 vliegbewegingen met klein verkeer. Er waren in 2003  in totaal bijna 55 duizend vliegbewegingen van kleine en grote vliegtuigen samen.

In het jaar 2015 zullen er volgens de vooruitzichten van de luchthaven bijna 50.000 vliegbewegingen zijn met kleine toestellen, en bijna 20.000 met grote toestellen. Dat is samen 70.000 dus veel meer dan in 2003. De cijfers over 2004 hebben we nog niet.

De luchthaven wil in 2015 inderdaad 20.000 vliegbewegingen uitvoeren met grote toestellen. Daaronder vallen veel zwaardere toestellen dan nu op Eelde landen. Er worden Boeings 747 en 757 en Airbus 310 verwacht.

Waarom staat er dan als kop "Geen extra overlast!" ?  Dat komt om dat het vliegveld de nieuwe cijfers niet vergelijkt met wat er nu op Eelde vliegt, maar met de plannen die in de jaren negentig gemaakt zijn. Plannen met een benauwende toename van geluidsoverlast en luchtverontreiniging ten opzichte van de huidige situatie.

Om het maar eens netjes uit te drukken: U wordt door dit persbericht van de luchthaven helemaal op het verkeerde been gezet. U kunt de getallen nalezen in de stukken die tot 7 september ter inzage liggen op het gemeentehuis.

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde accepteert de luchthaven zoals die er nu ligt, maar verzet zich tegen de uitbreiding. Vliegveld Bremen is maar honderd meter langer dan vliegveld Eelde en Groningen is een veel kleinere stad dan Bremen.

Vindt U ook dat de luchthaven zoals die er nu ligt voldoende is toegerust en maakt U zich net als wij zorgen over de mogelijke toekomstige toename van geluidsoverlast en luchtverontreiniging? Wilt U ook in de toekomst een rondje over de Eekhoornstraat en het fietspad langs de zandweg achter het vliegveld  kunnen fietsen?  Wordt dan lid of donateur van VOLE. Wij zullen doorgaan met alle correcte procedures om de baanverlenging te voorkomen. Want wie de stukken goed bestudeert leest dat er helemaal geen "positief advies inzake baanverlenging" in staat. De luchthaven bouwt al jaren aan een luchtkasteel volgens het bekende spreekwoord "De wens de vader van de gedachte".

Geeft U op als lid of donateur van VOLE, Postbus 47, 9765 ZG Paterswolde of stuur een e-mail naar VOLE onder "contact" op deze website.

 

 
Leesprestaties minder goed op scholen rond luchthaven
Geschreven door De Volkskrant   
zaterdag 04 juni 2005

Kinderen op basisscholen rond grote luchthavens lezen minder goed en kunnen zich minder goed concentreren dan gemiddeld.

Dit blijkt uit een grootschalig internationaal onderzoek naar leesprestaties op basisscholen nabij drie grote luchthavens: Heathrow bij Londen, Barajas bij Madrid en Schiphol bij Amsterdam. Het onderzoek is onderdeel van de Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol en werd in Nederland uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een weerslag van de resultaten verscheen vrijdag in het medisch tijdschrift The Lancet.

Bij Schiphol namen 763 kinderen van 9 tot 11 jaar deel aan het onderzoek. Het RIVM constateert dat mogelijk 3.000 bovenbouwleerlingen relatief laag scoren bij begrijpend lezen als gevolg van het vliegtuiglawaai. Hetzelfde effect werd in de twee andere onderzochte landen gemeten. Ook blijken de scholieren bij een stijging van het lawaai meer fouten te maken in een aandachtstest. Er kwam ook naar voren dat het langetermijn geheugen slechter werkt bij blootstelling aan hogere geluidsniveaus. Het onderzoek stelt voor het eerst duidelijk vast dat hoge geluidsniveaus het zogenaamde cognitief functioneren (lezen, werking van het geheugen en aandacht) negatief beïnvloeden.

Klik hier voor meer informatie over geluidshinder 

 
Norg bevrijd van overlast vliegverkeer
Geschreven door Peter Vegter (Dagblad van het Noorden)   
woensdag 17 maart 2004

Norg - Eelde - Door twee vertrekroutes vanaf Groningen Airport Eelde te verleggen, wordt het dorp Norg bevrijd van groeiende overlast van vliegtuigen. Voorzitter Engbert Drenth deelde dit woensdag mee in de Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde. Norg wordt verlost van 485 overvliegende toestellen per jaar. Al jarenlang wordt vanuit Norg geklaagd over overlast door vliegverkeer. In 2002 belden dertig Norgers de klachtenlijn van de milieucommissie. Vorig jaar waren dat er al 42 en de verwachting is dat dit aantal alleen maar toeneemt als binnen afzienbare tijd op het Oosterveld in Norg tweehonderd woningen worden neergezet. Bovendien ondervinden recreanten hinder van overvliegende toestellen, al maken zij hiervan nauwelijks melding bij de klachtenlijn. Voor het ministerie al met al voldoende redenen om te bezien of de vliegroute over Norg kon worden verlegd. Inmiddels heeft de luchtverkeersleiding Nederland de opdracht gekregen de startroutes richting Spijkerboor en Pampus zo spoedig mogelijk te verleggen, zodat ze niet meer over Norg lopen. Toestellen passeren het dorp straks aan de zuidkant en boven het Friese Oosterwold keren ze op de oorspronkelijke route terug.

Klik hier voor meer informatie over geluidshinder 

 
Vertrek Ryanair rampzalig voor luchthaven Eelde
Geschreven door Maaike Trimbach (Dagblad van het Noorden)   
vrijdag 12 maart 2004

EELDE - De stopzetting van de lijndienst Groningen-Londen is een enorme klap voor Groningen Airport Eelde. Rampzaliger dan bijvoorbeeld de teleurstelling die de luchthaven te verwerken kreeg, toen de verbinding met Amsterdam twee jaar geleden verdween. Want ook al vond Ryanair het aantal passagiers te gering, Groningen-Londen trok in de eerste tien maanden van zijn bestaan 52.000 reizigers. De luchthavendirectie keek niet voor niets likkebaardend naar Charleroi (België) en Lübeck (Noord-Duitsland), die zich dankzij de Ierse low-budgetmaatschappij van onbeduidende vliegveldjes hebben opge- werkt tot populaire luchthavens, waar vandaan je naar diverse Europese bestemmingen kunt vliegen. Het grote struikelblok voor Groningen Airport Eelde is het gebrek aan zakelijke reizigers. Nadat de goedkope tickets van soms 1 euro-cent tot 20 euro per stuk aan toeristen waren verkocht, stagneerde de belangstelling. Zakenlui die 150 euro of meer hadden kunnen betalen en daarmee de goedkope tickets konden compenseren, hielden zich akelig stil. Terecht denkt luchthavendirecteur Jeroen Meulendijks dat de verbinding voor de zakelijke markt interessanter was geworden als Ryanair twee keer per dag had gevlogen. Dan had er aan een retourtje geen verplichte (en voor zakenmensen tijdrovende) overnachting vastgezeten. Eveneens terecht is Meulendijks klacht dat hij te weinig tijd heeft gekregen om het Noorden aan Ryanair te laten wennen.
De Rijksuniversiteit Groningen, de Gasunie en de NAM Groningen ontdekten vorig jaar de voordelen van de lijn en wilden die dit jaar verder uitbouwen. Maar Ryanair heeft geen tijd voor zulke processen. Wat niet binnen een jaar rendabel is, doet niet meer mee.

 
Ryanair houdt Groningen Airport Eelde voor gezien
Geschreven door Maaike Trimbach en Frits Poelman (Dagblad van het Noorden)   
donderdag 11 maart 2004

EELDE - Het is afgelopen met de lijndienst Londen-Eelde. Low-budget vliegmaatschappij Ryanair maakte donderdag bekend dat de vluchten na 28 april worden stopgezet. Er werd te weinig van de dienst gebruik gemaakt.
Directeur Jeroen Meulendijks van Groningen Airport Eelde kreeg het nieuws enkele dagen geleden te horen. "Ik heb er tot het laatste moment alles aan gedaan om de vluchten te behouden. Het is niet alleen jammer voor de dienst zelf, maar ook voor de uitstraling van de luchthaven. Ik baal als een stekker." Hoewel Ryanair-woordvoerder David Gering de oorzaak legt bij de lage bezettingsgraad van de vliegtuigen, viel het aantal passagiers dat van de lijndienst gebruik maakte volgens Meulendijks niet tegen. "Maar de ticketopbrengst was te laag. Het waren vooral toeristen die vroeg boekten en daardoor met de goedkope tickets reisden. Daar tegenover had de zakelijke markt moeten staan, die wel de volle prijs betaalde. Maar die markt hebben we nauwelijks bereikt." Meulendijks heeft steeds aangedrongen op een tweede dagelijkse vlucht, omdat hij vermoedde dat de lijndienst dan voor zakenlui aantrekkelijker zou worden. 'Wat dat betreft hebben we te weinig kansen gekregen, vind ik. Maar bij Ryanair houden ze nu eenmaal van snelle beslissingen."
Ryanair werd vorig jaar met open armen ontvangen op Groningen Airport Eelde. Hoewel de luchthaven al veel slechte ervaringen met lijndiensten achter de rug heeft, had de directie alle reden optimistisch te zijn. De Ierse maatschappij vliegt bij voorkeur vanaf kleine luchthavens, die daardoor vaak een behoorlijke imagoverbetering met bijbehorende economische groei hebben doorgemaakt.

 
Minder klachten over hinder vliegveld Eelde (??!)
Geschreven door Dagblad van het Noorden   
donderdag 11 maart 2004

Het aantal klachten over vliegverkeer van en naar Groningen Airport Eelde is vorig jaar met bijna de helft gedaald ten opzichte van 2002. Dat blijkt uit het klachtenoverzicht 2003 van de Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde.

Groningen - Omwonenden van de luchthaven klagen minder. In 2003 deden 81 mensen dit. 49 procent minder dan de 159 in 2002. Vorig jaar waren de klagers samen goed voor 1059 klachten. In 2002 waren dat nog 1789 klachten. Het aantal klachten nam af met 40.8 procent. De meeste klachten kwamen uit Slochteren (495) gevolgd door Haren (366). Norg (42). en Glimmen (30). Het aantal klachten uit Slochteren ver toont een groei ten opzichte van 2002. Haren en Glimmen laten wat dat betreft een forse daling zien. Dit laatste komt mede omdat een aantal vaste klagers uit Glimmen dat de gewoonte had dezelfde klacht tot vijftig keer in te dienen. is gestopt. Overigens kwamen er van de 1059 klachten '859 t81 procent) van twee klagers (2.5 procent) uit Slochteren en Haren.
Het aantal vliegbewegingen in 2003 is ten opzichte van 2002 afgenomen met bijna negentien procent van 67.771 naar 54.942. De klagers gaven aan dat zij naar eigen oordeel de meeste overlast ondervonden van overvliegen (554) en te laag vliegen (194). Volgens de koppeling met de vluchtgegevens blijkt echter dat lesvluchten (44 procent) nog steeds de meeste geluidsoverlast veroorzaken.

Commentaar VOLE: Het zou mooi zijn als de werkelijke hinder door met name de circuitvluchten zou zijn verminderd. Wij hebben echter zeer sterke aanwijzingen dat veel klachten helemaal niet meer worden geregistreerd. Logisch dat dan het aantal "klachten" afneemt. Begin 2003 dreigde zelfs voorzitter Drenth nog met aftreden als dit niet zou verbeteren. VOLE is vanwege de puinhoop rond de registratie en het ontbreken van enig positief initiatief naar aanleiding van klachten, uit de commissie gestapt. Wij hadden van het Dagblad van het Noorden iets minder "klakkeloosheid" verwacht bij dit verhaal van voorzitter Drenth.

 

 
"Eelde" en opponenten reiken elkaar voorzichtig de hand
Geschreven door Maaike Trimbach (Dagblad van het Noorden)   
vrijdag 20 februari 2004

EELDE - Wat deze week een voorspelbare bijeenkomst over de luchthaven Groningen Airport Eelde leek te worden, zou uiteindelijk wel eens de geschiedenis in kunnen gaan als een historisch moment. De Milieufederatie Groningen/Drenthe had een debatavond belegd over de toekomst van de luchthaven. Onder de genodigden waren verklaarde tegenstanders: Groenlinks en de Vereniging Omwonenden Eelde (VOLE), maar ook voorstanders: Stichting Vrienden Groningen Airport Eelde en het WD-statenlid Albert Lanting. Aan het debat namen ook deel luchthavendirecteur Jeroen Meulendijks en Charles Vlek uit Onnen, roemrucht tegenstander van de baanverlenging. Vlek zette onmiddellijk de toon door Meulendijks arrogant te noemen en hem te verwijten dat de luchthaven een gesloten bolwerk is. Maar Meulendijks weet hoe hij dit soort varkentjes moet wassen. Zoals hij VOLE-voorzitter Vriens enkele maanden geleden de hand reikte, na diens overwinning bij de Raad van State in Den Haag, zo bleef hij ook nu uiterst correct. Hij nodigde Vlek, GroenLinks-statenlid Jan Langenkamp en Vriens uit in zijn kantoor. Maar hij vroeg Vlek wel het woord 'arrogantie' terug te nemen. Nadat Meulendijks ook nog enthousiast reageerde op het voorstel een omgevingscommissaris aan te stellen (iemand die, naar voorbeeld van de VAM, namens de omwonenden zitting heeft in de Raad van Commissarissen van de luchthaven), trok Vlek zijn beschuldiging inderdaad in. Sterker nog, even later sprak Vlek zelfs over 'wij' toen het ging over de toekomst van het vliegveld. Toen Meulendijks zei niets liever te willen dan een goed overleg met de omwonenden, leek het begin van mooie vriendschap een feit.
Een zwaluw maakt nog geen zomer, maar een eerste voorzichtige stap naar een betere relatie tussen luchthaven en omwonenden lijkt gezet.

 
Vliegveld Eelde
Geschreven door Maaike Trimbach en Frits Poelman (Dagblad van het Noorden)   
dinsdag 03 februari 2004

Als laatste aandeelhouder van de luchthaven Eelde neemt de provincie Drenthe woensdag een besluit over de aankoop van aandelen van het Rijk. De transactie moet de weg vrijmaken voor de baanverlenging. In ruil voor de aandelenoverdracht en de financiële verantwoordelijkheid financiert het kabinet de verlenging van de start- en landingsbaan. De deal ligt politiek gevoelig en daar zijn goede redenen voor. De regionale aandeelhouders van de luchthaven leggen zich voor een periode van tien jaar vast door een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie te betalen. Ze doen dat op basis van een businessplan van de luchthaven dat zelfs door de meest uitgesproken voorstanders van de baanverlenging als flinterdun wordt gekwalificeerd. Toch zal naar het zich laat aanzien een meerderheid van de Drentse provinciale staten haar zegen geven aan de aandelenoverdracht. Ze volgen hun collega's in Groningen en de raadsleden van Groningen, Assen en Tynaarlo in de overtuiging dat een vliegveld bij de economische uitrusting van Noord-Nederland hoort. Dat mag zo zijn. De ontwikkelingen rond prijsstunter Ryanair bewijzen hoe onzeker de vooruitzichten van een luchthaven zijn en hoe snel het economisch perspectief van Eelde kan veranderen. De duurdere tickets die de maatschappij door toedoen van de machtige arm van de Europese Commissie in het vooruitzicht stelt, maken het vliegen vanaf Eelde minder aantrekkelijk. En minder passagiers betekenen lagere inkomsten. Het weerhoudt twee provincies en drie gemeenten niet van een akkoord met het kabinet. Ze accepteren de voorwaarde om de luchthaven tot 2015 open te houden ongeacht de hoogte van de verliezen. En ze zijn bereid om eventuele financiële tegenvallers bij de baanverlenging voor hun rekening te nemen. De aandeelhouders reppen van verantwoorde risico's, maar de deal met het kabinet draagt meer het karakter van een financieel avontuur met een ongewisse afloop.

 
De Baanverlenging en Raad van State
Geschreven door Dagblad van het Noorden   
woensdag 21 januari 2004

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) denkt de baanverlenging van het vliegveld nog vier jaar tegen te kunnen houden. Volgens voorzitter Hans Vriens bieden wettelijke beroepsprocedures daarvoor mogelijkheden. De regionale aandeelhouders (provincies en gemeenten) gaan ervan uit dat een recente uitspraak van de Raad van State hoogstens twee jaar vertraging oplevert.
De aandeelhouders hebben met het kabinet een akkoord bereikt over de overdracht van aandelen van het rijk aan het Noorden. In ruil daarvoor betaalt het kabinet de kosten van de baanverlenging (18,6 miljoen euro). Het akkoord loopt tot 1 juni 2006. Daarna vervallen alle afspraken en moeten de regionale aandeelhouders opnieuw onderhandelen met het kabinet.

 
<< Begin < Vorige 21 22 23 24 Volgende > Einde >>

Resultaten 461 - 471 van 471

spacer
© 2020 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.