spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies

Actieplan voor groenere luchtvaart in Nederland ?dweilen met de kraan nog verder open?
Geschreven door de Volkskrant, 4-10-2018   
maandag 08 oktober 2018

GROENERE LUCHTVAART

Actieplan voor groenere luchtvaart in Nederland ‘dweilen met de kraan nog verder open’

Twintig bedrijven en organisaties uit de luchtvaart- en transportsector hebben dinsdag op Schiphol een actieplan gepresenteerd voor de vergroening van de luchtvaart. Uitgangspunt is een reductie van de uitstoot van CO2 in 2030 met 35 procent. Op papier een mooi streven, maar critici hebben er het nodige op aan te merken.

plaatje KLM.jpg

KLM vliegt als enige luchtvaartmaatschappij ter wereld met toestellen op verwerkt frituurvet – een keer per week. Foto ANP

Schiphol, KLM, andere luchtvaartmaatschappijen, het werkgeversverbond VNO-NCW, de Nederlandse Spoorwegen en TU Delft denken dit doel te bereiken met een reeks maatregelen op zeven terreinen. Die lopen uiteen van zuinigere vliegtuigen tot slimmere manieren om passagiers zo milieuvriendelijk mogelijk op tijd in het vliegtuig te krijgen. Het gaat voor een groot deel om ingrepen die al in gang zijn gezet en plannen en voornemens die eerder zijn geopperd.

Dat is niet het voornaamste bezwaar dat de milieubeweging en GroenLinks tegen het actieplan hebben. ‘Dit plan gaat nog steeds uit van een flinke groei, met minstens 100 duizend vliegbewegingen’, zegt GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. ‘Ze kopen een dweil en zetten de kraan nog verder open.’

Op een persbijeenkomst op Schiphol liet KLM-topman Pieter Elbers opnieuw weten niet te piekeren over een stop op de groei van het vliegverkeer. ‘We gaan niet terug naar de tijd van de paardentram.’ Uit de voetnoten blijkt dat het actieplan is gebouwd op een scenario waarin de luchtvaart fors groeit tot 2030. Die groei valt af te lezen aan het verwachte kerosinegebruik: 5,5 miljoen ton in 2030, tegen 4,01 miljoen nu. Wel maakt biobrandstof een groter deel uit van de brandstof die vliegtuigen over twaalf jaar zullen tanken.

Biobrandstof
Elbers moest erkennen dat de ontwikkeling van biobrandstof nog langzaam verloopt. KLM vliegt als enige luchtvaartmaatschappij ter wereld met toestellen op verwerkt frituurvet – een keer per week. De 1,6 miljoen liter biobrandstof die KLM vorig jaar inzette, vormt slechts 0,04 procent van het totale aantal liters kerosine dat werd verbruikt. Doel volgens het actieplan is 14 procent duurzame brandstof.

Het grote probleem is het beperkte aanbod op dit moment. Elbers zei best wel een fabriek voor biobrandstof te willen bouwen. Daar is 250 miljoen tot een miljard voor nodig. ‘Maar alleen als de overheid ophoudt toeslag op toeslag op toeslag op een ticket te stapelen’. Zijn bezwaar geldt onder meer de vliegtaks die het kabinet eenzijdig wil invoeren in 2021, als een internationale aanpak uitblijft. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat weigerde toezeggingen te doen.
‘Lees het regeerakkoord. Daar houden we ons aan.’

Een belangrijker punt van kritiek is dat de Nederlandse luchtvaart voor de gedroomde beperking van de CO2-uitstoot zeer afhankelijk is van wat er buiten de landsgrenzen wordt bekokstoofd. Voor een efficiënter gebruik van het luchtruim, zoals het actieplan wil, moeten afspraken in Europees verband worden gemaakt. Voor schonere en stillere vliegtuigen moet de luchtvaart in Toulouse zijn, waar Airbus is gevestigd, of bij Boeing in Seattle. Van ‘groenere’ vliegtuigen hangt het grootste deel van de vermindering af van de CO2-uitstoot die de luchtvaart voor ogen heeft: 2,6 miljoen ton van de 6 miljoen ton minder in 2030.

Commentaar VOLE
Als je heel optimistisch bent zou je kunnen zeggen: ‘dit is een begin’. Maar als je dan de demagogie van KLM directeur Elbers hoort: ‘alleen als de overheid ophoudt toeslag op toeslag op toeslag op een ticket te stapelen’, dan zakt het optimisme weer in de schoenen. De luchtvaart is vrijgesteld van BTW op tickets en accijns op brandstof. Iedereen betaald belasting. Waarom de luchtvaart niet? In Duitsland bestaat wel een tickettaks.
Zolang de luchtvaart sector geen meetbare doelen formuleert waarbij de bereikte resultaten jaarlijks verantwoord worden, is dit actieplan een afleidingsmanoeuvre.


Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

    

 
Belasting op vliegen: de normaalste zaak
Geschreven door Natuur en Milieu, 27 september 2018   
donderdag 04 oktober 2018

Belasting op vliegen: de normaalste zaak

 

Iedereen moet belasting betalen. Gek genoeg hoeft de luchtvaartsector dat nu niet, terwijl deze sector een enorme klimaatimpact heeft. En dat is raar…

De luchtvaartsector is sinds 1946(!) vrijgesteld van BTW op tickets en accijns op kerosine. Mede door de zeer lage vliegprijzen die zo mogelijk worden gemaakt groeit de sector nogal altijd zeer snel. Dit kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat Nederland per 2020 een (zeer lage) vliegbelasting invoert. In welke vorm? Dat moet de regering nog bepalen.

Het ministerie van Financiën heeft afgelopen zomer een internetconsultatie uitgezet waarin zij onderzoekt wat mensen, milieuorganisaties, bewonersgroepen en betrokkenen vanuit het bedrijfsleven vinden van de verschillende mogelijkheden van belastingheffing op vliegen. Wij hebben u opgeroepen om deze in te vullen en daarmee de stem van het publiek te laten doorklinken. En dat is hard nodig: vanuit de luchtvaartsector wordt namelijk zwaar gelobbyd tegen elk voornemen om vliegen een eerlijker prijs te geven.

Dat blijkt ook uit de internetconsultatie waarop heel veel medewerkers van luchtvaartmaatschappijen hebben gereageerd. Met onze oproep heeft ook het brede publiek, waaronder u, haar stem laten horen. In totaal is de consultatie maar liefst 1460 keer ingevuld! Daar zijn wij heel blij mee. Wij hopen dat uw reactie duidelijk maakt dat de vervuilende en overlast bezorgende luchtvaartsector geen uitzonderingspositie mag hebben. Ook zij moeten belasting betalen, net als iedereen in Nederland.

Klik hier om het artikel op de Natuur en Milieu-site te bekijken

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Plofkip van het toerisme
Geschreven door Jan Oosterman, www.vrijetijdszaken.nl   
donderdag 13 september 2018

Plofkip van het toerisme

Plofkip van het toerisme1.jpg

credits foto kipvliegtuig: daniele beltrame


De klimaatverandering is inmiddels geen sluipend probleem meer. En ook inspanningen om de gevolgen te beperken komen voorzichtig op gang. Eén sector ontspringt tot op heden de dans volledig: de luchtvaart. Zij valt buiten de klimaatafspraken van Parijs en kent geen belastingen. Vliegen is daardoor verhoudingsgewijs spotgoedkoop. Vliegverkeer is voor 90% toeristisch. Het heeft onze vrijetijd en vakantie dan ook enorm beïnvloed. We vliegen sinds een jaar of dertig steeds gemakkelijker, vaker en goedkoper. Een weekeindje naar een Grieks eiland is vaak goedkoper dan een vakantie op Schiermonnikoog. Vliegen zal de komende jaren nog enorm groeien, mede omdat steeds grotere bevolkingsgroepen in de wereld dit kunnen betalen. Vliegen is fijn en ook nog eens goedkoop en we doen het allemaal. Maar als we zo doorgaan gaat er wel iets grondig mis.

Plofkip van het toerisme2.jpg

In april was ik op het trendcongres toerisme van het NRIT. Een congres voor studenten, adviseurs, bedrijven en ontwikkelaars in toerisme. Er was veel goed nieuws over de doorzettende groei van het toerisme in ons land, vooral vanuit het buitenland. Eén lezing viel er volledig uit de toon, het was het verhaal van Paul Peeters die ons bijpraatte over de uitkomsten van zijn proefschrift ‘Tourism’s impact on climate change and its mitigation challenges’, dat hij een paar maanden eerder had verdedigd.

Luchtvaart zorgde in 2005 voor de helft van de CO2-emissies binnen het toerisme. In 2100 zal dit percentage gestegen zijn naar 75%. Naar verwachting zal de wereldbevolking in 2100 negen keer het aantal vliegkilometers maken vergeleken met 2015. Het aandeel van de luchtvaart in de wereldwijde CO2 emissies zal daardoor enorm stijgen. Als de groei van het vliegverkeer niet sterk wordt ingeperkt, wordt het onmogelijk om de doelstellingen van Parijs te halen. De ene mythe na de andere prikte hij door. Milieuvriendelijk vliegen, bijvoorbeeld op waterstof of batterijen? Vergeet het voorlopig maar. Voordat dit in de industrie kan worden toegepast zijn we vele decennia verder. Het maken van biobrandstoffen dan? Dat zou een gigantisch landbouwareaal vragen en ernstig concurreren met de voedselbehoefte van de wereldbevolking. Efficiëntere vliegtuigen? Daar valt niet veel eer meer aan te behalen. Ze zijn al heel erg efficiënt. Het mondiale vliegverkeer zou eigenlijk niet meer mogen groeien willen wij de doelstellingen van het klimaat behalen. Aangezien de wereldbevolking nog wel even doorgroeit en over het algemeen rijker wordt, betekent dat voor ons Nederlanders per saldo een afname. Vliegen is de plofkip van het toerisme. Het is goedkoop en wordt gulzig gegeten. Willen we voorkomen dat het vliegverkeer dé grote spelbreker wordt bij onze klimaatdoelstellingen dan zijn er forse maatregelen nodig: beperking, belasting en alternatieve vervoersmogelijkheden.

Het was nog even stil in de zaal nadat Peeters zijn betoog had afgerond. De boodschap kwam hard aan. Gelukkig was het pauze en kon de sfeer zich weer wat herstellen. Al snel ging het weer over heel andere onderwerpen.

Ik vind het ook heerlijk om in de winter een week voor 200 euro naar een zonnig eiland te vliegen; maar er is geen speld tussen te krijgen: wie de planeet serieus neemt, zal meer moeten betalen voor haar of zijn vlucht, vaker de trein moeten nemen en vaker dichter bij huis op vakantie moeten. Als overheden de planeet serieus nemen zullen zij het vliegverkeer moeten inperken, flink belasten en zullen zij moeten zorgen voor aantrekkelijke en snelle alternatieven per spoor.

Plofkip van het toerisme3.jpg

Of het echt zal gebeuren is natuurlijk nog maar de vraag. Er is nu eenmaal een gigantische economie verbonden aan het vliegen en de vliegvakantie. De prijsvechters proberen ons met goedkope vluchten zo vaak mogelijk te laten vliegen. Er bestaat er bij de meeste Nederlanders nog geen schroom als zij vaak en natuurlijk ook nog eens zo goedkoop mogelijk, een vlucht boeken. En wie de vraag ‘Waar ga je heen op vakantie?’ kan beantwoorden met een exotische bestemming aan de andere kant van de wereld ontvangt nog altijd veel enthousiasme of wordt afgetroefd met een verhaal van een andere verre vakantie.

Het bewustzijn groeit langzaam maar zeker wel. Er is steeds meer aandacht in de media voor de enorme impact van het vliegen op de planeet. Zelfs de topman van KLM heeft gepleit voor alternatieven per spoor voor de korte afstandsvluchten en het kabinet wil vanaf 2021 beginnen met een belasting van ongeveer 3 euro per Europese vlucht. Maar voorlopig heeft het toerisme met de vliegvakanties nog een enorme plofkip te verhapstukken.

2018 09 03 inconsistent klimaatbeleid.jpg

 cartoon: Wietske Jonker ter Veld

 

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Help luchtvaart op het juiste spoor te zetten!
Geschreven door Natuur en Milieu, 21 augustus 2018   
dinsdag 28 augustus 2018

Help luchtvaart op het juiste spoor te zetten!

plaatje Natuur en Milieu.jpg

 

Vliegen draagt in sterke mate bij aan klimaatverandering. Terwijl de luchtvaart nauwelijks beperkingen krijgt opgelegd.

Daarom stapten wij kortgeleden naar de rechter om bij de overheid transparantie af te dwingen over de berekeningen achter de CO2-normen van vliegtuigen. Helaas zonder resultaat. Luchtvaartstukken worden tot op heden namelijk achtergehouden voor milieuorganisaties, journalisten en zelfs parlementariërs.

Bovendien willen we via lobby zorgen dat óók de luchtvaart belasting moet gaan betalen en zich aan de klimaatgrenzen moet houden. Luchtvaart mag niet verder groeien en subsidies en vrijstellingen voor de luchtvaart moeten worden ingetrokken!

Onze lobby is van groot belang, maar ook kostbaar. Veel mensen hebben al een bijdrage geleverd, maar die van u hebben we ook hard nodig. Wilt u ons steunen met een gift?

Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Karin Blaauw
Programmaleider Luchtvaart 

Klik hier om Natuur en Milieu in deze actie te steunen

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Veel commentaar op ontbreken luchtvaart in klimaatakkoord
Geschreven door www.klimaatakkoord.nl, 03-5-2018   
maandag 20 augustus 2018

Veel commentaar op ontbreken luchtvaart in klimaatakkoord

Website https://www.klimaatakkoord.nl/

Het ontbreken van de luchtvaart in de plannen voor het Klimaatakkoord leidt tot veel commentaren via de site. De teneur is dat ook de luchtvaart stevig moet bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2). In de eerste week dat de site in de lucht is, overheersen reacties die gaan over de luchtvaart: die variëren van concrete plannen tot afkeuring.
plaatje klimaatakkoord.jpg
Vliegtuig stijgt op van luchthaven Schiphol. Beeld: ©JenV


Een aantal inzenders bepleit beperking van het aantal vluchten. “Ontmoedig vliegen binnen Europa en bevorder reizen per trein.”


Ook btw-belasting voor luchtvaart

Ook de btw-vrijstelling voor luchtvaart steekt. “Er moet gelijke belasting komen voor alle vormen van mobiliteit. De overheid dient het geven van deze voordelen te stoppen om klimaatdoelen te ondersteunen en te bereiken.”


Duurzame dienstregeling voor vliegtuigen

Er moeten ook duurzaamheidscriteria opgenomen worden bij de toekenning van ‘slots’ op luchthavens: de tijdsperiode waarbinnen een vliegtuig mag opstijgen of landen op een luchthaven. Een inzender kwam met een uitgewerkt wetsvoorstel dat het mogelijk maakt CO2-uitstoot hierbij te betrekken. Het vliegtuig met de laagste uitstoot, maakt meer kans een voorkeursslot in de wacht te slepen.


Consument bewust maken

‘Bewustwording van de consument’ kwam ook voorbij. Bijvoorbeeld met een weerbericht waarin de invloed van de luchtvaart wordt herkend en vermeld. “Laat het publiek weten dat hun massale vlieg-gedrag ernstige gevolgen heeft voor het klimaat. En voor ons weer natuurlijk”, aldus een inzender.


Luchtvaart en het Klimaatakkoord

De binnenlandse luchtvaart valt binnen de opdracht van de onderhandelaars van het Klimaatakkoord. Onder de binnenlandse luchtvaart vallen de luchthavens, vluchten tussen Nederlandse luchthavens en de kleine luchtvaart (General Aviation), zoals sportvliegtuigen, reclamevliegtuigen, luchtballonnen en zweefvliegtuigen. Daarnaast moet ook de internationale luchtvaart een bijdrage leveren. Dat heeft alleen zin als er ambitieuze internationale afspraken worden gemaakt om de CO2-uitstoot te beperken. Deze internationale aanpak valt echter buiten het nationale Klimaatakkoord.

Het kabinet heeft aangegeven zich te richten op verschillende maatregelen om de CO2-uitstoot van het vliegverkeer te verlagen. Denk bijvoorbeeld aan de verdere ontwikkeling van alternatieve duurzame brandstoffen in Nederland. Daarnaast heeft het kabinet in het regeerakkoord afgesproken dat wordt ingezet voor Europese afspraken over belastingen op luchtvaart, en om te kijken of een Europese heffing op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen mogelijk is.


Commentaren krijgen vervolg

De redactie van de website brengt concrete plannen die via de website worden ingediend onder de aandacht van de relevante sectortafel. Ook bundeling van de diverse opmerkingen die op de site binnenkomen, kan een vervolg krijgen. In de rubriek Veelgestelde vragen is naar aanleiding van de commentaren een vraag en antwoord over de luchtvaart opgenomen.


Commentaar VOLE

Ideeën of vragen? Laat het ons weten.

Heeft u een plan of idee om de CO2-uitstoot te verminderen, dan kunt u het bij het Klimaatberaad indienen via dit formulier <https://www.klimaatakkoord.nl/contact/vragen-ideeen>. U kunt het formulier ook gebruiken om vragen te stellen.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
1.500.000 euro subsidie per jaar voor half lege vluchten betaald met BELASTINGGELD
Geschreven door VOLE/ FD, 6-8-2018   
dinsdag 07 augustus 2018
1.500.000 euro subsidie per jaar voor half lege vluchten betaald met BELASTINGGELD

Commentaar VOLE op het artikel van FD

Onderstaand artikel in het Financieel Dagblad over Nordica toont wel aan hoe absurd het subsidiecircus rond luchthaven Eelde is. Nordica is de opvolger van Estonian Air die eind 2015 failliet ging toen ongeoorloofde staatssteun moest worden terug betaald. De CEO van Nordica -de heer Jaan Tamm- vertelt aan het FD niet dat Nordica anderhalf miljoen euro per jaar ontvangt van de noordelijke bestuursorganen (beide provincies en drie gemeenten). Ja u leest het goed: 1.500.000 euro per jaar UIT BELASTINGGELD om te vliegen met half lege vliegtuigen. In de luchtvaartbranche is 90% bezetting de norm.

Nordica stopt hoogstwaarschijnlijk met vliegen op Eelde als de subsidie stopt. Maar waarschijnlijk stoppen ze al eerder omdat subsidie zonder voorwaarden niet is toegestaan. De noordelijke bestuursorganen verschuilen zich achter het smoesje dat ze de subsidie verlenen als ‘marktdeelnemer’. Maar de voorwaarden die daarbij horen (terugbetaling, rendement, etc..) negeren ze. Daar trappen ze bij de Europese Commissie echt niet in.

Het ligt dus in de lijn der verwachting dat de EC de steun zal verbieden en zal gelasten dat het geld moet worden terugbetaald. Het is de vraag of Nordica dat overleeft. Nordica is juridisch gesplitst in meerdere bedrijven: vliegtuigen, personeel, vluchtuitvoering, etc. Bij wie moet je zijn om het geld terug te vorderen?  De heer Jaan Tamm is in juli opgestapt.

Een verbod van de EC op deze vorm van staatssteun, betekent het einde van het businessmodel van GAE (hub-verbindingen). De noordelijke bestuursorganen geven het geld aan de NOM die het doorsluist aan GAE. Als Nordica het niet terug betaalt, zal GAE het moeten terug betalen. Maar waarvan? Overleven GAE en de verantwoordelijke Drentse en Groningse bestuurders dit?


Financieel Dagblad 5-8-2018

Geschreven door Koen Verhelst

Ests Nordica vliegt graag naar Noord-Nederland

Je kunt als vliegmaatschappij wachten totdat Lelystad Airport open gaat, maar de kleine onderneming Nordica slaat haar slag vanuit Groningen-Eelde. Hoe een maatschappij uit Estland Noord-Nederland hard nodig heeft.

plaatje Nordica4.jpg
Een vliegtuig van Estonian Air in 2014. Het bedrijf is opgevolgd door Nordica.
Foto: Yorick Jansens/Hollandse Hoogte

'In Noord-Nederland wonen net zoveel mensen als in heel Estland', vat ceo van vliegmaatschappij Nordica Jaan Tamm samen. Zijn bedrijf, opvolger van het failliete Estonian Air, volgt een heel andere strategie dan de vorige nationale vliegmaatschappij van Estland. 'We ontwikkelen zoveel mogelijk routes vanuit onze hoofdstad Tallinn maar leveren daarnaast diensten voor andere luchtvaartbedrijven.'

Ondergang staatsmaatschappij
Het kleine Nordica telt nu achttien toestellen die maximaal 88 passagiers kunnen vervoeren. Een aantal daarvan komen van Estonian Air. Die maatschappij ging failliet in 2015 toen de EU oordeelde dat de Estse overheid staatssteun verleend had. Omdat het bedrijf dat bedrag niet acuut kon terugbetalen, bestond er geen andere optie dan faillissement. De regering zag de beslissing al aankomen en de volgende dag nam Nordica een aantal toestellen en de taken van Estonian Air over.

'De strategie van Estonian Air was heel anders', zegt Tamm in zijn kantoor met uitzicht op de luchthaven van Tallinn. 'Zij concentreerden zich vooral op verkeer hier, vanuit Estland, maar die markt is erg klein. Wij hanteren een breder businessmodel met naast lijnvluchten ook verhuur van onze toestellen en bemanningen voor andere maatschappijen én regionale routes in Noord-Europa.'

Kopenhagen-Groningen
Nordica valt formeel onder het Poolse LOT en vliegt ook met die vluchtcodes door Europa. In Denemarken voert het binnenlandse vluchten uit vanaf Kopenhagen voor SAS Scandinavian.

De opvallendste route van Nordica is wellicht die tussen Groningen-Eelde en Kopenhagen, die inmiddels al een paar jaar standhoudt. Twaalf keer per week vertrekt er een blauw-wit Nordica-toestel naar de Deense hoofdstad, waar passagiers kunnen overstappen op het wereldwijde netwerk van SAS. Groningen groeide in twee jaar tijd uit tot de derde hub van Nordica, naast Tallinn en Warschau-Chopin.

Behoefte in Noord-Nederland
Groningen is ideaal voor de bescheiden maatschappij. 'Op Lelystad kunnen we nog lang wachten en Schiphol heeft geen ruimte. Tegelijkertijd heeft Noord-Nederland wel behoefte aan een aantal verbindingen naar hubs in Europa.'

Naast Kopenhagen biedt Nordica ook een verbinding met München aan waar Lufthansa klaarstaat om de reizigers verder te vervoeren. Deze zomer kwamen daar nog twee vakantievluchten naar Nice en Ibiza bij. Een plan om Groningen ook met Brussel-Zaventem te verbinden, moest Tamm echter staken. 'Zo’n verbinding kan alleen werken als we twee vluchten per dag kunnen aanbieden — zodat passagiers heen terug kunnen op één dag — maar daar hebben we nu het materieel niet voor. De markt is er ongetwijfeld.'

Tamm ziet nog veel ruimte in Groningen. 'We hebben nu een bezettingsgraad van 50% en we willen graag met Eelde doorgroeien. Het is een enorm efficiënte luchthaven en 93% van onze vluchten kan op tijd vertrekken.'

Eerste winst
Zelf groeit Nordica in elk geval gestaag. In het tweede kwartaal ging het aantal passagiers omhoog met 36% ten opzichte van een jaar eerder. Ook vertoonden de boeken voor het eerst positieve cijfers over 2017: Nordica maakte €900.000 winst in plaats van de €6 mln verlies die het bedrijf zelf eerder voorspelde.

Des te verrassender was het nieuws dat Jaan Tamm na de zomer aftreedt als ceo, slechts een paar dagen na het interview. Op speculaties in de Estse media dat het Poolse LOT een dikkere vinger in de pap wil, gaat Tamm niet in. Hij verwijst naar een persverklaring waarin hij zegt ‘van zijn rust te willen genieten’ en dat de voorbije jaren veel energie gekost hebben. 'Fase 1 is nu compleet — wat mij betreft gaat het bedrijf nu nieuwe doelen stellen onder nieuw management.'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belasting op vliegen.
Geschreven door Milieuorganisaties   
woensdag 01 augustus 2018

Belasting op vliegen + interessante websites


Milieuorganisaties: belasting op vliegen is logische stap
De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Greenpeace en Natuur & Milieu vinden het invoerenvan een belasting op vliegtickets een logische, onvermijdelijke stap. “De luchtvaart wordt al jarenlang bevoordeeld door de vrijstelling op allerlei belastingen. Het is niet uit te leggen dat iedereen die vervuilend bezig is, moet betalen, behalve de luchtvaart”, aldus directeur van Natuur & Milieu Marjolein Demmers in een eerste reactie op het rapport van het kabinet over het beprijzen van de luchtvaart.
In het rapport staat dat het belasten van vliegen goed is voor de economie. Demmers: “Hét argument van de luchtvaart tegen een belasting op vliegen is altijd geweest dat het slecht zou zijn voor de economie. Dat is met dit rapport wel ontkracht.” Ook zal er volgens het onderzoek nauwelijks verschuiving van passagiers naar het buitenland zijn, omdat daar al een vliegbelasting bestaat.

CO2-uitstoot
De luchtvaart veroorzaakt nu ongeveer 7% van de Nederlandse CO2-uitstoot. Volgens de milieuorganisaties zal daar weinig in veranderen als de belasting niet hoger wordt dan nu voorgesteld. Demmers: “Uit de berekeningen van het ministerie blijkt bijvoorbeeld dat slechts 5% van de reizigers een andere keuze zal maken als het vliegticket gemiddeld €7,50 duurder wordt. Voor het aantal vluchten zal dat dus weinig uitmaken en dus ook niet voor het klimaateffect van vliegen.”

VOLE heeft een aantal websites bij elkaar gezocht met veel interessante gegevens over dit thema. Zie onderstaande links:


https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/milieuorganisaties-belasting-op-vliegen-is-logische-stap/

https://www.natuurenmilieu.nl/luchtvaart/

https://www.natuurenmilieu.nl/luchtvaart/we-vliegen-te-veel/

https://www.natuurenmilieu.nl/themas/mobiliteit/standpunten-mobiliteit/

https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/rechter-geheim-rapport-over-milieunormen-vliegtuigen-niet-openbaar/

https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/natuur-milieu-stapt-naar-rechter-nederlandse-overheid-maak-luchtvaartstukken-co2-normen-openbaar/

https://www.eerlijkovervliegen.nl/feiten/klimaatimpact-luchtvaart/

https://secured.greenpeace.nl/actie/luchtvaart/  
Dit is het manifest dat de Nederlandse regering oproept tot:
1. Een stop op de groei van vluchten en vliegvelden in Nederland
2. Stop de uitzonderingspositie van de luchtvaart
3. Investeer in alternatieven en prikkels voor innovatie
Onderteken dit!

https://secured-static.greenpeace.nl/Global/nederland/2018/petitions/luchtvaart/pdf/luchtvaartmanifest-2018.pdf?_ga=2.11816114.708916846.1532609250-1653158018.1515101734
De uitgebreide versie van de petitie: “Zet de luchtvaart op het juiste spoor”. Gezamenlijk initiatief van GreenPeace, Natuur&Milieu en de Natuur- en Milieufederatie Noord Holland.

https://jongeveranderaars.nl/wp-content/uploads/2014/10/Train2EU-Manifest-5-10-2014.pdf 
Dit is Train2EU. 7 pagina’s
: TRAIN2EU – the first truly European Railway Company!

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Juichen om niets
Geschreven door Bartjens in Financieel Dagblad 20-7-2018   
maandag 30 juli 2018

Juichen om niets

 

Juichend is het persbericht. 'Voor Groningen Airport Eelde was 2017 een goed jaar. Een passagiersgroei van 26%. Daarnaast heeft Groningen Airport Eelde in 2017 een positief financieel resultaat geboekt.' Het kan niet op daar in het noorden. Maar verderop in het persbericht staan wat zinnetjes die de lezer wantrouwig maken. Wat blijkt: het positieve resultaat komt voort uit het feit dat de kosten voor brandweer en beveiliging in het vervolg door de aandeelhouders worden gedragen.

Groningen Airport Eelde – Cijfers in  € miljoen
Gerapporteerde "winst"                       0,3

Subsidie overheden                             - 2,5
Bijdrage route ontwikkelingsfonds   -1,6

Gecorrigeerd resultaat                        -3,8 verlies

De aandeelhouders zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Tynaarlo, Assen en Groningen. De jaarrekening geeft aan dat er een subsidie van €2,5 mln is ontvangen. Die subsidie is onder verschillende posten in de boekhouding ondergebracht. Maar de subsidie blijkt wel de reden dat de de kosten van de luchthaven in 2017 zijn teruggelopen van €7 mln naar €4,7 mln. Zonder subsidies en bijdragen lag het operationele kostenniveau op vrijwel hetzelfde niveau als in 2016.
 
De luchthaven vindt dat de kosten van brandweer en veiligheid typische overheidstaken zijn, zodat ze uit de boeken van het vliegveld kunnen. Daarnaast is er ook nog een soort subsidie, waarvoor de term bijdrage is gebruikt, die vooral de promotiekosten van de luchthaven met €1,6 mln heeft gedrukt. Deze bijdrage komt uit een routefonds. Trek die ruim €4,1 mln subsidies en bijdragen nu eens van van de winst van €0,3 mln af. Dan resteert een verlies van €3,8 mln en dat is het hoogste in vele jaren. Dat is toch weinig reden tot juichen. Datzelfde geldt op het eerste gezicht voor de contanten in de kas, de liquide middelen. Die zijn teruggelopen van €5,4 mln naar €4 mln. Dat lijkt weinig positief, maar dat blijkt te komen doordat de toegezegde bijdrage vanuit het routefonds op de balansdatum nog niet was ontvangen. Die bijdrage staat wel al in de boeken onder de post vorderingen, maar komt pas in 2018 in de kas. Dus de directie maakt zich over de afkalving van de liquide middelen niet druk. Sterker nog, de directie schrijft in het jaarverslag dat de liquide middelen verdere toekomstige investeringen mogelijk maken ... dankzij de bijdragen en subsidies. De vraag is hoe levensvatbaar de regionale luchthaven is zonder bijdragen en subsidies. Luchthaven Eindhoven, met de provincie Brabant en gemeente Eindhoven voor ieder 24,5% als aandeelhouder, laat zien dat het ook anders kan. Die luchthaven draait zelf voor de beveiliging op en maakt desondanks €12 mln winst in 2017. Het aantal passagiers is in vijf jaar tijd met 90% gestegen. Dat is pas echt reden tot juichen.

Klik hier om terug te keren  

 

 

 

 

 

 

 

 
Duizenden mensen vormen rood sein tegen luchtvaartgroei
Geschreven door Greenpeace, 23 juni 2017   
zondag 24 juni 2018

Stop groei luchtvaart demonstratie bij GAE4.jpg

 

Duizenden mensen vormen rood sein tegen luchtvaartgroei
LBBL en Greenpeace blij met historisch protest in zes steden

Amsterdam, 23 juni - Duizenden mensen hebben vandaag een rood sein gegeven aan de luchtvaart. Dat gebeurde tijdens het Landelijk Protest Luchtvaartgroei in zes verschillende steden rondom de grote vliegvelden. De actiedag werd georganiseerd door het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) en Greenpeace Nederland. Omwonenden, politici en vele anderen gingen samen de straat op om een stop op de luchtvaartgroei te eisen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat omwonenden van de zes grote luchthavens en milieuorganisaties de krachten bundelen.

Reden voor het protest is de uitzonderingspositie van de luchtvaart, die leidt tot steeds meer vluchten, grotere vliegvelden en extreem lage ticketprijzen. “De co2-uitstoot van de luchtvaart blijft maar groeien terwijl de rest van Nederland de schouders zet onder de strijd tegen klimaatverandering. De deelnemers van het protest kijken niet langer stilzwijgend toe,” aldus Cas van Kleef, campagneleider Greenpeace. “We hebben een gemeenschappelijk doel: we willen investeringen in duurzame alternatieven, beëindiging van de uitzonderingspositie van luchthavens en we willen een stop op de groei van de luchtvaart.”

Er waren protesten in Amsterdam, Eelde, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam en Zwolle. Op iedere locatie werd op een creatieve manier een rood sein gegeven aan de luchtvaart, met als boodschap: stop de luchtvaartgroei. Aan bezoekers was daarom gevraagd om rode kleding te dragen of een rood attribuut mee te nemen. Ook droegen bezoekers en sprekers een rode button met de tekst ‘Stop Luchtvaartgroei’.

Cas van Kleef: “Als het in stad A niet lukt om luchthavens uit te breiden omdat er teveel protest is, dan proberen ze het wel in stad B. Maar als je ergens anders deze co2- en fijnstofkanonnen toelaat, krijg je het onherroepelijk in je eigen achtertuin terug. Daarom is het belangrijk dat we ons vandaag in zes steden verenigen.”

De landelijke actiedag sluit aan bij het manifest "Zet de luchtvaart op het juiste spoor" dat begin mei werd gelanceerd.

Klik hieronder op de link voor foto's van de manifestaties in Amsterdam, Eelde, Eindhoven, Maastricht,
Rotterdam, en Zwolle:

Landelijke Protestdag Luchtvaartgroei 23 juni 2018 - Amsterdam publiek.JPG

Landelijke Protestdag Luchtvaartgroei 23 juni 2018 - Amsterdam Rode Sein (1).jpg

Landelijke Protestdag Luchtvaartgroei 23 juni 2018 - Amsterdam Rode Sein (2).jpg

Landelijke Protestdag Luchtvaartgroei 23 juni 2018 - Eindhoven Rode Sein.JPG

Landelijke Protestdag Luchtvaartgroei 23 juni 2018 - Amsterdam publiek (2).JPG

Landelijke Protestdag Luchtvaartgroei 23 juni 2018 - Eelde Rode Sein.jpg

Landelijke Protestdag Luchtvaartgroei 23 juni 2018 - Maastricht Rode Sein.jpg

Landelijke Protestdag Luchtvaartgroei 23 juni 2018 - Rotterdam Rode Sein.jpg

Landelijke Protestdag Luchtvaartgroei 23 juni 2018 - Zwolle Rode Sein.jpg

Landelijke Protestdag Luchtvaartgroei 23 juni 2018 - Zwolle publiek.jpg

Landelijke Protestdag Luchtvaartgroei 23 juni 2018 - Zwolle - Suzanne Kroger spreekt.jpg

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
'Boven Eelde komen bijna geen vliegtuigen, maar het kost ons wel tien miljoen per jaar'
Geschreven door RTVNoord, 23-6-17   
zaterdag 23 juni 2018

'Boven Eelde komen bijna geen vliegtuigen, maar het kost ons wel tien miljoen per jaar'

 Stop groei luchtvaart demonstratie bij GAE1.jpg

Stop groei luchtvaart demonstratie bij GAE2.jpg

Stop groei luchtvaart demonstratie bij GAE3.jpg

(Foto's: Steven Radersma/RTV Noord)

 

Tegenstanders van het toenemende vliegverkeer voeren zaterdagmiddag actie bij Groningen Airport Eelde. Er staan zo'n zestig tot zeventig mensen met rode kleding aan en rode papiertjes in de handen.

'Ons stopteken moet vanuit de lucht zichtbaar zijn', vertelt Jan Wittenberg van VOLE, de Vereniging Omwonenden Luchtvaart Eelde. 'Het cynisme wil alleen dat boven Eelde bijna geen vliegtuigen komen, maar het kost ons wel tien miljoen euro per jaar.'


Het is mooi dat mensen de wereld kunnen ontdekken, maar daar moeten ze wel een normale prijs voor betalen, Jan Wittenberg - VOLE

Normale prijs

De actievoerders zijn tegen de 'ongebreidelde groei van de luchtvaart, de toenemende CO2-uitstoot en de geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door vliegtuigen'. Naast Eelde wordt er ook geprotesteerd in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Zwolle en Maastricht.

Wittenberg: 'Al die belastingvrijstellingen zorgen voor veel te lage prijzen van vliegtickets. Op elk ticket hier in Eelde zit honderd euro subsidie. Dat moet een keer stoppen. Het is mooi dat mensen de wereld kunnen ontdekken, maar daar moeten ze wel een normale prijs voor betalen.'

Wittenberg denkt wel dat de actie zin heeft: 'Het is een landelijk signaal. Dat moet toch een keer doordringen in Den Haag.'

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 61 - 80 van 471

spacer
© 2020 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.