spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies

De druppel heet transparantie: waarom Ard van der Tuuk opstapte
Geschreven door Jan Wittenberg in Dagblad van het Noorden, maandag 11 april 2016   
maandag 11 april 2016

De druppel heet transparantie: waarom Ard van der Tuuk opstapte

 

Er is altijd een laatste druppel die de emmer doet overlopen. Vrijdag stapte Ard van der Tuuk op als gedeputeerde van Drenthe. Het College van GS had afgesproken niet met een inhoudelijke reden naar buiten te komen. Van der Tuuk (PvdA) noemde het verschil in bestuursstijl. Brink (VVD) noemde het scheurtjes in het team. De andere gedeputeerden van CU en CDA werd niets gevraagd.

Wat ging er vooraf aan de scheurtjes die een scheuring werden? Wat was de druppel? Ard van der Tuuk profileerde zich in zijn bestuurlijke carrière als bestuurder die de achterkamertjes wil opengooien. Begrippen als transparantie, openheid en ontvlechten van belangen lagen voor in zijn mond. En .... hij handelde er naar. Dat was nieuw in bestuurlijk Drenthe waar men behoedzaam om elkaar heen draait en zaken liever in beslotenheid voorbakt.

Wat gebeurde er in de aanloop naar de breuk? Er is vast meer gebeurd, maar in ieder geval ontving Van der Tuuk op donderdag een brief van VOLE waarin hij werd gewezen op de besloten sessies om voor luchthaven Eelde een oplossing voor te bakken à la Maastricht (zie DvhN 9-4-2016). Het is bekend dat Van der Tuuk geen groot voorstander is van nog meer geld naar Eelde. “Ik wil ze eerst zien vliegen” waren zijn gevleugelde woorden in een eerdere discussie. Omdat de situatie rond de luchthaven uitzichtloos is geworden was onder leiding van Van der Tuuk een procesplan opgesteld voor een strategische verkenning naar GAE. Met de uitkomsten van deze verkenning kunnen alle partijen een onderbouwde afweging maken vóór of tegen verdere financiële steun. Niet op basis van emoties of lobby’s, maar op basis van onafhankelijke informatie.

Omdat de lobby rond GAE ook wel ziet dat de uitkomsten van onafhankelijke onderzoeken aan het licht zal brengen dat verdere financiële steun weggegooid geld is, heeft de lobby voorafgaand aan de uitkomsten het ‘model Maastricht’ naar voren geschoven als dé redding voor GAE. De geesten moeten rijp gemaakt worden voor nieuw geld naar GAE. Daarbij heeft men liever geen pottenkijker zoals VOLE. De ‘informatiesessies’ waren daarom achter gesloten deuren. “Zodat u wordt meegenomen in de afweging die u uiteindelijk namens uw fractie in dit complexe dossier zult moeten gaan maken” lezen we in de toelichting van de projectleider in samenspraak met GAE.
Over beïnvloeding gesproken.

In de brief die Van der Tuuk van VOLE ontving werd er op gewezen dat de beslotenheid van de sessies nogal afwijkt van wat hij publiekelijk heeft gezegd, namelijk dat het onderzoek transparant en in alle openheid gedaan zal worden. VOLE: "Het roept de sfeer op van het voorkoken van besluitvorming in achterkamertjes. Het gaat over de afweging om weer gemeenschapsgeld te besteden aan het vliegveld. Waarom kan de informatie en meningsvorming hierover het daglicht niet verdragen? (…) We dringen er bij u -als politiek verantwoordelijke voor dit proces- met klem op aan, om in lijn met het procesplan en uw eerdere uitlatingen de beslotenheid van de bijeenkomsten te heffen".

De volgende ochtend werd een oekaze rond gestuurd waarin de ‘sessies’ openbaar werden verklaard. Brink zag zijn plan mislukt. De laatste druppel viel.
De rest is geschiedenis.

Jan Wittenberg
Voorzitter VOLE


 

 

 

 

 

 

 

 
Reddingsplan 'Eelde' op z'n Limburgs
Geschreven door Jaap Kiers in Dagblad van het Noorden, 9 april 2016   
maandag 11 april 2016

Reddingsplan 'Eelde'
op z'n Limburgs


 

EELDE  De vijf aandeelhouders van Groningen Airport Eelde (GAE) willen het vliegveld redden volgens een constructie waarvoor ook in Maastricht is gekozen.

Dat blijkt uit de uitnodigingen van de vijf aandelhouders van het vliegveld aan Staten- en raadsleden voor twee informatieavonden. De eerste daarvan, op 21 april, gaat in zijn geheel over het businessmodel van Maastricht Aachen Airport.
    Pas op de tweede avond, op 19 mei, worden de raadsleden van Groningen, Assen en Tynaarlo en de Statenlden van de provincies Groningen en Drenthe bijgepraat over wat genoemd wordt de 'Onderzoeksresultaten Strategische Verkenning Toekomst Groningen Airport Eelde'.
    Maastricht Aachen Airport, net als GAE een verlieslijdende luchthaven, werd in juni 2014 voor een faillissement behoed toen de provincie Limburg het voor een symbolische euro overnam van eigenaar Omniport/Dura Vermeer. In maart vorig jaar stemden vier gemeenten in met een financiële injectie. Beek en Maastricht betaalden elk 2 miljoen euro, Heerlen en Sittard 1 miljoen.
    Net als Groningen Airport Eelde zet de Limburgse luchthaven zwaar in op het vinden van een lijnverbinding met een zogeheten 'hub'. Dat is een groot internationaal vliegveld van waaruit de hele wereld ontsloten wordt. Dat zou de enige manier zijn regionale vliegvelden rendabel te exploiteren. In de aanvangsfase van een dergelijke lijndienst, die liefst meerdere malen per dag moet vliegen, moet die gesubsidieerd worden.
    Vorig jaar werd duidelijk dat de voor vele miljoenen verlengde startbaan van Eelde - van 1800 naar 2500 meter - het vliegveld weinig concreet voordeel brengt. Directeur Marco van de Kreeke van GAE erkende enkele maanden geleden in een interview dat bij ongewijzigd beleid uiteindelijk de bodem van de kas in zicht komt. Ook voor 'Eelde' zijn miljoenen euro's nodig.
    Het laatste jaar werd steeds duidelijker dat bestuurders het idee dat de luchthaven zelfbedruipend zou moeten zijn, loslaten. Het vliegveld zou in hun visie cruciale infrastructuur zijn dat wat mag kosten.


Commentaar VOLE
Het Dagblad baseert zich op de uitnodiging voor een informatieavond op 21 april over het businessmodel Maastricht Aachen Airport (MAA). Daarin staat helemaal niet dat de vijf aandeelhouders het vliegveld willen redden volgens de MAA constructie. De informatie avond is een opzetje van de lobby rond GAE om vooruitlopend op de uitkomsten van de strategische verkenning naar de toekomst van GAE, de geesten alvast rijp te maken voor weer meer geld naar GAE. De GAE en haar lobby zien natuurlijk ook wel in dat de uitkomsten van onafhankelijk onderzoek aan het licht zal brengen dat verdere financiële steun aan GAE weggegooid geld is. De bijeenkomst zou aanvankelijk achter gesloten deuren plaatsvinden. Kritische pottenkijkers zoals VOLE zijn daarbij niet welkom. VOLE schreef de voor het proces verantwoordelijke gedeputeerde Van der Tuuk (PvdA) een brief (zie ook:
Provincie Drenthe haalt bakzeil: bijeenkomsten over de 'strategische verkenning GAE' nu wel openbaar) Vrijdagochtend werd de bijeenkomst openbaar verklaard. Die zelfde dag trad Van der Tuuk af. Daarbij zal ook meegespeeld hebben dat gedeputeerde Brink (VVD) via de ‘ambitieuze investeringsagenda’  van Drenthe alvast geld wilde vrijmaken voor GAE. Van der Tuuk had kennelijk geen zin om vooruitlopend op het onderzoek en achter gesloten deuren hiermee in te stemmen.  


 

 

 

 

 

 

 

 
Minder passagiers Groningen Airport Eelde in 4e kwart 2015
Geschreven door RTVNoord, 31 maart 2016   
dinsdag 05 april 2016

Minder passagiers Groningen Airport Eelde in
4e kwart 2015

plaatje GAE RTVNoord.jpg

 Foto: Jos Schuurman (FPS)

Het aantal passagiers op Groningen Airport Eelde is in het vierde kwartaal van 2015 met 5,1% gedaald, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op de noordelijke luchthaven vertrokken en arriveerden bij elkaar 33.000 passagiers. In de laatste drie maanden van 2014 waren dat er ruim 34.600.

Over het hele jaar 2015 nam het aantal passagiers op Eelde overigens wel toe. Ten opzichte van 2014 steeg het aantal met 6,8 procent.

Rotterdam en Maastricht
Ook op de luchthavens van Rotterdam(-4,2%) en Maastricht (-17,1%) daalde het aantal passagiers in het vierde kwartaal van vorig jaar.

Landelijk gezien nam het aantal luchtvaartpassagiers met 6,1% toe. De groei kwam voor rekening van Schiphol (+7,5%) en Eindhoven (+9,8%), de twee grootste vliegvelden in ons land.


 

 

 

 

 

 

 

 
Vliegverbinding vanaf Eelde met Manchester hangt in lucht
Geschreven door RTVNoord, 30 maart 2016   
dinsdag 05 april 2016

Vliegverbinding vanaf Eelde met Manchester hangt in lucht

plaatje GAE RTVNoord.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: Jos Schuurman (FPS)

 

Groningen Airport Eelde onderhandelt met het Deense Sun-Air over een dagelijkse vliegverbinding met de Engelse stad Manchester.

Volgens een woordvoerder van het noordelijke vliegveld betekent dat nog niet dat de zaak beklonken is. 'Het is zeker serieus, maar nog niet rond. We moeten nog onderhandelen over de voorwaarden.'

Slots toegewezen
De Deense luchtvaartmaatschappij heeft al wel zogenoemde slots van die luchthaven in Manchester toegewezen gekregen om twee keer per dag van en naar Eelde te vliegen. Dat geldt vanaf augustus dit jaar. Bij slots gaat het om een tijdsperiode waarin er vanaf een luchthaven opgestegen en gedaald mag worden.

Doorvliegen naar Amerika
Manchester is een interessante verbinding voor Groningen Airport Eelde. Vanaf die internationale luchthaven kan worden doorgevlogen met American Airlines naar onder meer New York en Chicago. Ook is een verbinding met de grote internationale luchthaven Londen Heathrow mogelijk.

Het Deense Sun-Air is met name in Scandinavië actief. Ook is er een vliegverbinding tussen Manchester en het Deense Billund. Sun-Air is een dochtermaatschappij van British Airways.


Commentaar VOLE
Hoe serieus moeten we dit nemen? Er moet nog onderhandeld worden. De verbinding met Kopenhagen wil ook maar niet van de grond komen.

Sun-Air vliegt met kleine toestelen (Dornier) met 30 stoelen. De reis zal ongeveer 1,5 tot 2 uur duren. Met de trein naar Schiphol is even snel en daar heeft men keuze uit meer bestemmingen. Het hele idee van een lijn op Manchester is even problematisch als Kopenhagen. Het werkt voor mensen die in Manchester moeten zijn en er € 300,- à € 400,- voor een enkele reis voor over hebben. Maar vul je daar een toestel mee, twee maal per dag? Manchester komt niet voor in de beste 10 Europese bestemmingen van Noorderlingen. Zou de prijs lager liggen dan kan het niet uit en krijgt Sun-Air subsidie uit het route-developmentfund. Dat stopt na 1 of 2 jaar, waarna de lijn ook weer stopt.

Het zal GAE niet redden want intussen zet de daling van het aantal passagiers door. In februari noteerde het CBS op Eelde 7368 passagiers, tegenover vorig jaar 9184. Dat is een forse daling van 20%. In januari was de daling 23%. Deze trend zet zich de rest van het jaar door omdat vluchten naar Tenerife, Kos en Antalya geschrapt zijn en de vluchten op Grand Canaria gehalveerd.

We houden het erop dat GAE wanhopig op zoek is naar positief nieuws. Half mei wordt de strategische verkenning naar de toekomst van luchthaven Eelde bekend gemaakt.


 

 

 

 

 

 

 

 
Jonge Democraten: sluit vliegveld Eelde
Geschreven door Dagblad van het Noorden, 24 maart 2016   
donderdag 24 maart 2016

Jonge Democraten: sluit vliegveld Eelde
         

Als het aan de jongeren binnen D66 in Groningen ligt, wordt Groningen Airport Eelde gesloten.

De Jonge Democraten hebben de aandeelhouders - de provincies Groningen en Drenthe en de gemeentes Groningen, Assen en Tynaarlo – van het vliegveld opgeroepen over te gaan tot sluiting van Eelde.

Zij vinden dat reizigers in het Noorden meer geholpen zijn met betere aansluitingen naar vliegvelden in de Randstad en Duitsland, dan verder te investeren in onrendabele plannen voor commerciële luchtvaart in het noorden.

De jongeren binnen D66 komen tot deze conclusies na lezing van het onderzoek van de provincie Groningen naar de toekomst van Eelde. Groeikansen werden klein geacht terwijl de concurrentie met andere vliegvelden groot is.

 

 

 

 

 

 

 

 
Schiphol neemt verkeerstoren Eelde voor even over
Geschreven door RTVNoord, maandag 21 maart 2016   
maandag 21 maart 2016

Schiphol neemt verkeerstoren Eelde
voor even over 

 

De luchtverkeersleiding op Groningen Airport Eelde wordt na de zomer bij wijze van proef een aantal keren overgenomen door de verkeerstoren op Schiphol.

Cameramast
Tijdens de proef wordt het vliegverkeer bij Eelde meerdere keren, steeds voor twee uur, begeleid vanuit Schiphol. Om dat goed te kunnen doen, is er afgelopen week een cameramast geïnstalleerd op de verkeerstoren in Eelde. Door die camera's moet de verkeersleiding op Schiphol straks een goed overzicht hebben van de situatie in Eelde.

Tijdens de proef blijft de toren in Eelde gewoon bemand, zodat de controle daar kan worden overgenomen als dat nodig is.

Europees project
De proef maakt deel uit van het Europese project SJU SESAR. In Zweden wordt momenteel een proef gedaan met verkeersleiding op afstand op de kleine luchthaven Örndskölsvik. Hier landt een zeer beperkt aantal vluchten per dag. Bij de proef in Nederland wordt gekeken of de luchtverkeersleiding op afstand ook werkt op een drukkere en complexere luchthaven, zoals Groningen Airport Eelde.

Toekomst
Op dit moment staat de Nederlandse wet- en regelgeving het gebruik van luchtverkeersleiding op afstand nog niet toe. In de toekomst zou het kunnen bijdragen aan een efficiëntere inzet van luchtverkeersleiders en een kostenbesparing.

 

 

 

 

 

 

 

 
Vueling: Groningen met lege handen, voorzichtig op Maastricht
Geschreven door Klaas-Jan van Woerkom in Luchtvaart Nieuws, 16 maart 2016   
donderdag 17 maart 2016

Vueling: Groningen met lege handen, voorzichtig op Maastricht 
AMSTERDAM - Met Schiphol, waar flink wordt uitgebreid, Rotterdam en binnenkort Eindhoven en Maastricht heeft Vueling het vijftal grote Nederlandse luchthavens deze zomer bijna compleet. Groningen Airport Eelde, waar de Spaanse prijsvechter in 2012/2013 een korte periode op vloog, ontbreekt als enige. “Groningen komt niet meer in onze plannen voor, de markt is er simpelweg te klein”, zegt chief commercial officer David García Blancas in gesprek met Reismedia.
Van Eindhoven heeft hij hoge verwachtingen, maar Maastricht wordt met reden mondjesmaat bediend.

Commentaar VOLE
Bij het vertrek van Vueling was het verweer van GAE dat ze weggingen vanwege de komst van Ryanair die op Gerona vloog. Dat blijkt dus onzin. "De markt is hier simpelweg te klein" volgens Vueling. Nog steeds, ook nu Ryanair weg is.


 

 

 

 

 

 

 

 
Handhavingsrapportage GAE 2014-2015: 29 nachtvluchten niet thuis te brengen
Geschreven door ILT, 11 augustus 2015   
woensdag 16 maart 2016

Handhavingsrapportage GAE 2014-2015:

29 nachtvluchten niet thuis te brengen


 

 
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) maakt ieder jaar een handhavingsrapportage over GAE.
In de rapportage voor het gebruiksjaar 2014-2015 stelt schrijft ILT onder meer dat:

  • de exploitant niet heeft voldaan aan de verplichtingen ten aanzien van de tijdigheid van de gegevensverstrekking.
  • van de 141 nachtvluchten er van 29 niet kon worden aangegeven of één van de uitzonderingssituaties zoals genoemd in artikel 4, tweede tot en met vierde lid van toepassing was. Hierdoor is de inspectie niet volledig in staat de regels ten aanzien van de openstelling van de luchthaven te controleren. Op grond hiervan heeft de inspectie vastgesteld dat de informatievoorziening en gegevensverstrekking van de luchthaven niet in overeenstemming is met artikel 8.54 eerste lid Wet Luchtvaart en artikel 13 van de regeling Burgerluchthavens. De exploitant heeft hiermee niet volledig voldaan aan de verplichtingen ten aanzien van de volledigheid van de gegevensverstrekking.
  • in totaal 170 militaire vluchten op de luchthaven hebben plaatsgevonden. Het aantal militaire vliegbewegingen heeft hierbij het maximum van 400 bewegingen niet overschreden.

De inspectie is voornemens om een waarschuwingsbrief te sturen en de luchthaven schriftelijk te informeren over de geconstateerde bevindingen. Onder andere door middel van het uitvoeren van een audit zal de inspectie de naleving van de regels ten aanzien van de gegevensverstrekking en informatievoorziening controleren.

U kunt de rapportage hier raadplegen: handhavingsrapportage GAE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ABN Amro staakt financiering pilotenopleiding
Geschreven door Financieel Dagblad, 1 maart 2016   
dinsdag 01 maart 2016

ABN Amro staakt financiering pilotenopleiding


De jongensdroom om piloot te worden dreigt onfinancierbaar te worden. ABN Amro stopt als laatste van de Nederlandse banken met het verstrekken van leningen voor de opleiding tot verkeersvlieger. Dat heeft de bank maandag bekendgemaakt. Eerder al stopten ING en de Rabobank met deze financiering. De arbeidsmarkt voor piloten is zo slecht dat de banken er geen brood meer in zien om de opleiding van nieuwe verkeersvliegers te financieren.

Mindere tijden

ABN Amro financiert studentenpiloten sinds 1993. 'De bank heeft de goede tijden en de mindere tijden in deze branche doorgemaakt, met name in de afgelopen jaren', zo staat in het persbericht te lezen. 'Dat heeft de bank ertoe gebracht na te denken over haar toekomst op deze markt.' Een woordvoerder van de bank bevestigt dat de slechte arbeidsmarkt voor piloten een rol heeft gespeeld bij het besluit. 'Het is ook een kleine, intensieve activiteit voor een hele specifieke doelgroep, die niet meer rendabel is en dat ook niet meer wordt.'

Het Financieele Dagblad berichtte in oktober vorig jaar dat de Nederlandse arbeidsmarkt voor vliegers kampt met een overschot. Volgens de pilotenvakbond, de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), zitten ongeveer 1200 tot 1300 vliegers werkloos thuis. De afgelopen jaren zijn er meer piloten opgeleid dan de markt vraagt. Tegelijk schrappen grote afnemers zoals Air France-KLM juist arbeidsplaatsen voor vliegers. Daar komt nog bij dat de pensioenleeftijd voor KLM-vliegers omhoog gaat van 56 naar 58 jaar, waardoor er minder nieuwe vliegers nodig zijn.

Risico's

De slechte arbeidsmarkt levert risico's op voor de bank. Opleidingen tot vlieger zijn duur — het gaat al gauw om een lening van tenminste € 100.000. Studiefinanciering door de overheid ontbreekt. Afgestudeerde vliegers die geen baan krijgen, kunnen de bank niet terugbetalen en blijven met een schuld zitten.

ABN Amro laat in het persbericht weten dat de bank zich zal houden aan de afspraken met de ongeveer 150 studentenpiloten die nu met de opleiding bezig zijn. Of zij ook hun hele opleiding nog kunnen financieren is niet helemaal duidelijk. In het persbericht schrijft de bank 'haar uiterste best te doen om ervoor te zorgen dat deze studenten hun opleiding kunnen afmaken'. Maar vanaf september van dit jaar worden er geen leningen meer verstrekt aan nieuwe studenten.

 

 

 

 

 

 

 

 
Transavia stopt nu ook met bestemming Antalya
Geschreven door RTVNoord, woensdag 10 februari 2016   
woensdag 10 februari 2016

Transavia stopt nu ook met bestemming Antalya

plaatje Transavia5.jpg
 (Foto: Jos Schuurman (FPS))


Transavia stopt met vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar de Turkse badplaats Antalya. Dat meldt de luchthaven in een persbericht.

Afgelopen vrijdag werd al bekend dat de maatschappij niet langer vliegt op het Griekse eiland Kos. Toen ging het nog om een voorlopig besluit. Transavia bevestigt nu dat de bestemming Kos definitief wordt geschrapt.

De vluchten naar Kos en Antalya zouden bij de start van het zomerseizoen, eind april, beginnen.

Stilvallende boekingen
Transavia-woordvoerder Anita Sunter laat weten dat er te weinig vraag is om de vluchten uit te kunnen voeren. Dat heeft grotendeels te maken met de vluchtelingenproblematiek.

De terugvallende vraag geldt ook voor andere luchthavens in ons land, zoals Eindhoven en Schiphol, maar daar blijven wel vluchten op beide bestemmingen over.

In het persbericht stelt Groningen Airport Eelde dat de vlucht naar Antalya één keer per week zou worden uitgevoerd, terwijl de vraag naar twee keer per week groot is. Transavia zegt zich hierin niet te herkennen.

Transavia gaat niet weg
Transavia blijft vanaf Eelde wel vliegen op Kreta, Faro, Mallorca, Lanzarote, Gran Canaria en Dalaman. Maar de maatschappij sluit niet uit dat meer bestemmingen worden geschrapt. 'We kijken voortdurend naar hoeveel belangstelling er is', zegt Sunter.

Eerder trok Transavia met ingang van het nieuwe zomerseizoen al de stekker uit de vluchten naar Tenerife. Dat had onder andere te maken met een gewijzigde strategie, waarin Transavia de focus legt op de luchthavens Schiphol, Eindhoven en Rotterdam.

Andere maatschappijen
Reizigers die vanaf Eelde naar Antalya willen, kunnen daarvoor nog wel terecht bij Corendon en TUI. Beide vliegmaatschappijen vliegen komend zomerseizoen twee keer per week op de Turkse badplaats.

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 81 - 100 van 412

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.