spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
VOLE vraagt GS Drenthe looduitstoot rondom GAE te onderzoeken
Geschreven door VOLE, 10 november 2021   
vrijdag 12 november 2021

Klik hier om de brief van VOLE aan GS Drenthe tot initiëren van onderzoek naar looduitstoot rondom GAE te bekijken

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
VOLE naar Raad van State om luchthavenbesluit Eelde af te dwingen bij Minister
Geschreven door VOLE, 29 juni 2021   
woensdag 30 juni 2021

Persbericht 29 juni 2021

VOLE stapt naar Raad van State om Minister te dwingen een luchthavenbesluit voor Eelde vast te stellen


Omwonenden gedupeerd door fouten in wetgeving rondom Groningen Airport Eelde

In 2012 zijn geluidsregels van luchthaven Eelde omgezet van de oude wet naar de nieuw Wet Luchtvaart. Dit is gedaan zonder mogelijkheid tot inspraak. De belangen van omwonenden zijn daardoor op onaanvaardbare wijze geschaad. De minister had vanwege de wetswijziging al in 2014 een nieuw luchthavenbesluit moeten vaststellen. Vanwege de toegenomen overlast door de KLM-vliegschool en het getreuzel van de minister heeft VOLE de minister in gebreke gesteld en bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het niet nemen van een luchthavenbesluit.

Het doel: de fouten in de omzettingsregeling corrigeren en GAE te dwingen tot een aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit. Omdat een goede aanvraag vrijwel onmogelijk is vanwege het almaar oplopend exploitatieverlies, laat het vervolg zich raden.

Toename overlast
Sinds maart 2020 is er een dramatische stijging in hindermeldingen over Groningen Airport Eelde. Bij het meldingenloket en bij VOLE melden zich tien keer meer mensen die geluidhinder ondervinden. Wat is hier aan de hand en waar ligt de grens?

Amerika en Lelystad
Voorheen werden de vlieglessen van de KLM-opleiding in het eerste jaar in Amerika gevlogen. Later zijn die lessen ondergebracht bij de Martinair vliegschool op Lelystad. Dat de opleiding niet geheel plaatsvond op Eelde, had te maken met de beperkte geluidruimte voor lesverkeer in de toenmalige Luchtvaartwet. Die maakte onderscheid tussen groot en klein verkeer. Tegen het eind van 2011 moesten de lessen gestopt worden, omdat de geluidruimte overschreden dreigde te worden.

Illegale omzetting van geluidsregels
Waarom is het nu wel mogelijk de volledige opleiding op Eelde te vestigen? In 2012 werd door een wetswijzigingen de Omzettingsregeling Luchthaven Eelde van kracht. Hierin wordt al het geluid op één hoop geveegd. Er was veel geluidruimte gereserveerd voor groot verkeer. Maar dat bestond alleen in de dromen van de directie van GAE. De ruimte voor de grote toestellen wordt nu opgesoupeerd door de lesvluchten. De omzettingsregeling is van kracht geworden zonder mogelijkheid tot bezwaar. Het zou namelijk gaan om een één-op-één-omzetting, zonder nadelige gevolgen voor omwonenden. Hierover zijn onlangs Kamervragen gesteld aan de minister I&W.

Gezondheidsschade door geluid
Veel onderzoeken tonen aan dat teveel geluidhinder schadelijk is voor de gezondheid. Hoewel we hier niet onder de rook van Schiphol wonen, worden de direct omwonenden regelmatig urenlang geplaagd door vier tot vijf verouderde lestoestellen die gelijktijdig continu rondjes vliegen. En bewoners van Noord-Groningen die nabij het daar gelegen laagvlieggebied wonen, worden geplaagd door op vol vermogen draaiende motoren bij oefeningen met motoruitval. Dit geluid van klein verkeer is langdurig te horen en daarmee niet vergelijkbaar (en dus niet uit ruilbaar) met bijvoorbeeld het landen of opstijgen van een vakantievlucht.

Aanvraag Luchthavenbesluit vertraagd
Uiterlijk 2 november 2014 had de Minister een besluit omtrent het Luchthavenbesluit voor Eelde moeten nemen. Door GAE is wel een begin gemaakt met de aanvraag. De commissie-MER heeft bij de verplichtte MER (Milieu Effect Rapportage) geadviseerd om de geluidsregels voor kleine luchtvaart weer terug te brengen naar de oude situatie van voor 2012. Daarnaast moet de aanvraag voor een luchthavenbesluit zijn voorzien van een prognose voor dekkende exploitatie van de luchthaven. Het eerste willen GAE en de KLM-vliegschool natuurlijk niet. De vliegschool kan dan niet meer het volledige lesprogramma op Eelde verzorgen, zonder over te stappen op moderne stille elektrische toestellen. Een sluitende exploitatie is GAE nooit gelukt. Sterker: er is jaarlijks 8 miljoen euro overheidsgeld nodig om de luchthaven overeind te houden. GAE is gestopt met de aanvraag van een luchthavenbesluit, simpelweg omdat het niet kan.

Minister van I&W
De minister doet hier niets aan en in een recente brief aan de Tweede Kamer schrijft zij over GAE: De financiële situatie van Groningen Airport Eelde (GAE) is de afgelopen jaren verslechterd.
Over de aandeelouders schreef ze: Een definitief besluit over de toekomst van GAE als luchthaven moeten zij nog nemen. Afhankelijk daarvan wordt het traject richting een Luchthavenbesluit hervat.

Klik hier om terug tekeren

 

 

 

 

 

 

 

 
factsheet Toekomst verduurzaming luchtvaart en luchthaven Eelde
Geschreven door VOLE, 22-6-2021   
vrijdag 25 juni 2021

kleurenlogo.jpg   Vereniging Omwonenden Luchthaven
                              Eelde


                  'voor de kwaliteit van de leefomgeving'

                                                                        www.vole.nl


 
Aan de beoogde coalitiefracties van VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvdA in de Tweede Kamer

Onnen/Yde 22-6-2021

RE: Groningen Airport Eelde in regeerakkoord: geldverspilling

Geachte fractie,

De directie van Groningen Airport Eelde (GAE) pocht met haar goede contacten met Kamerleden die hun best doen om financiële steun voor GAE in het regeerakkoord te regelen.

Het exploitatieverlies van GAE is acht miljoen euro per jaar. Commercieel verkeer is beperkt tot een tiental vluchten per week van prijsvechters die nauwelijks havengeld betalen. GAE overleeft op een ‘overbruggingsfinanciering’ uit belastinggeld. De noordelijke bestuurders verdedigen dit met de economische en maatschappelijke betekenis van GAE. Hiervoor is geen rationele onderbouwing. De tientallen miljoenen steun die de afgelopen jaren naar GAE vloeiden, hebben nauwelijks economische activiteit gegeneerd. Het is domweg niet vol te houden dat dit vliegveld onmisbare infrastructuur is voor de regio, zoals de noordelijke bestuurders beweren. Het is de gebruikelijke noordelijke folklore: zonder eigen luchthaven tellen we niet mee.

In een zoektocht naar een maatschappelijke onderbouwing voor het voortbestaan van GAE spreken directie en aandeelhouders (provincies Drenthe en Groningen) over GAE als de ‘duurzaamste luchthaven van Europa’. Men wil elektrisch vliegen of vliegen op waterstof.

Alle deskundigen op gebied van verduurzaming van de luchtvaart bevestigen dat GAE geen noemenswaardige rol kan spelen in de ontwikkeling hiervan: Volgens de experts biedt de ontwikkeling van elektrisch vliegen geen oplossing en vliegen op waterstof laat nog decennia op zich wachten. Zie de factsheet Toekomst verduurzaming luchtvaart, die op verzoek van de Kamer is opgesteld.

Uit de conclusies: “Er worden er geen technische verbeteringen voorzien die het klimaatprobleem bijtijds op kunnen lossen” en “Er is geen eenvoudige manier om de luchtvaart duurzaam te maken”.

Het is dus een illusie te denken dat GAE een rol kan spelen in de verduurzaming van de luchtvaart.

Ondertussen faciliteert GAE de KLM Luchtvaartschool. De school vliegt rond met zwaar verouderde toestellen, die gemiddeld ouder dan twintig jaar zijn. Deze toestellen stoten veel CO², stikstof en lood uit boven de Natura 2000-gebieden Drentsche Aa, Zuidlaardermeer, Leekstermeer en het Fochtelooërveen. De lesvluchten geven extreme (geluid)overlast voor de meer dan 10.000 inwoners van de tien dorpen rondom Eelde [1] en zelfs ver daarbuiten.

Commerciële luchtvaart zal op dit vliegveld nooit op gang komen. Een structurele subsidie van acht miljoen euro per jaar is op geen enkele wijze te verantwoorden. Als het gaat om verbinding van het Noorden met omliggende regio’s, kan dat geld alleen echt duurzaam worden besteed door investering in het spoor.

 
Met vriendelijke groet,
Namens Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

Ir. Jan Wittenberg,                                          Dr. Harold van Dijk,
voorzitter                                                      secretaris

[1] Er liggen 10 dorpen in de directe omgeving van GAE: Yde (830), Donderen (450), Eelde (6.915), Paterswolde (3.730), Vries (4.015), Midlaren (320), Noordlaren (695), Glimmen (1.065), Onnen (674) en Haren (19.755): samen 38.000 inwoners.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Mysterie gestolen geluidsruimte, wanneer is de grens bereikt?
Geschreven door VOLE, 22 juni 2021   
dinsdag 22 juni 2021

Mysterie gestolen geluidsruimte, wanneer is de grens bereikt?

 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) handhaaft de normen die zijn vastgesteld voor vliegtuiglawaai. In de handhavingsrapportages voor Groningen Airport Eelde (GAE) wordt altijd gerapporteerd dat de luchthaven netjes binnen de geluidsruimte blijft. Toch wordt er erg veel overlast veroorzaakt en is de overlast enorm toegenomen doordat het lesverkeer sterk is toegenomen, evenals het aantal klachten daarover.

Hoe kan dat nou? Blijkbaar is de grens nog niet bereikt en kan er steeds meer lawaai bij. Wanneer is die grens dan wel bereikt? Wat krijgen we nog meer over ons heen als de vliegscholen blijven groeien?

Voor het antwoord moeten we terug naar 2012. Zonder al te veel ophef is toen een nieuwe wettelijke regeling voor GAE van kracht geworden. Dit kwam voort uit de Wet Luchtvaart die in de plaats kwam van de Luchtvaartwet. Veel oude regelingen moesten worden aangepast.
Er werd verzekerd dat deze nieuwe regeling (de “Omzettingsregeling”) geen praktische gevolgen zou hebben. Daarom was er geen mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen en ontbrak een milieueffectrapport.

Toch is er met die Omzettingsregeling iets wezenlijks veranderd. Iets waar we nu de wrange vruchten van plukken. Tot 2012 waren er aparte geluidsruimtes voor het grote vliegverkeer en voor lesvliegtuigen (en andere kleine vliegtuigen). Vanaf 2012 is dat anders. Er is nu nog maar één geluidsruimte voor alle vliegtuigen. Als het aantal grote vliegtuigen minder is dan verwacht, mogen er meer lesvliegtuigen vliegen. Geluid is geluid, is de gedachte.

De wisselkoers is gunstig voor luchthaven Eelde en de vliegscholen. Een niet uitgevoerde
vakantievlucht kan ingeruild worden voor tientallen lesvluchten. Er is echter nooit uitgezocht of 30 lesvluchten evenveel hinder veroorzaken als één vakantievlucht. Feit is wel dat er veel minder grote vliegtuigen zijn op Eelde (ook los van de coronacrisis) dan waarop de vergunde geluidsruimte gebaseerd is. De deur staat daarmee wagenwijd open voor nog veel meer lesvliegtuigen. De geluidsruimte is nog lang niet vol.

Volgens een door VOLE geraadpleegde vliegtuiggeluidsdeskundige is er in het afgelopen gebruiksjaarwaarschijnlijk al meer geluid door lesvliegtuigen geproduceerd dan wat vroeger toegestaan was. Dit ondanks het feit dat er vaak niet of nauwelijks gevlogen kon worden door corona. Als de huidige trendzich voortzet gaan we dit jaar ruim over de vroegere grenzen heen. En wie weet wat er daarna gebeurt. De vliegscholen zijn ambitieus en de regelgeving houdt hen niet tegen.

De omwonenden van de luchthaven worden zo “gestraft” voor de totaal verkeerde prognose die vroeger door de GAE-directie gemaakt is over de aantallen lijn- en vakantievluchten. De vrijgekomen geluidsruimte wordt nu gebruikt voor activiteiten waar die helemaal niet voor bedoeld was.

Het zou al een hoop schelen als lawaaiïge lesvliegtuigen vervangen zouden worden door stillere exemplaren. De KLM-vliegschool zegt bijvoorbeeld na te denken over de aanschaf, op termijn, van stille elektrische vliegtuigen. Maar hoe waarschijnlijk is dat als ze niet gedwongen worden door een vol rakende geluidsruimte?

De oplossing is om terug te gaan naar aparte geluidsruimtes voor grote en kleine vliegtuigen zoals dat tot 2012 bestond. Wat VOLE betreft zou de grens moeten liggen op hooguit de helft van de geluidsruimte van voor 2012, om zo tot een betere balans te komen tussen de belangen van het vliegveld, de omwonenden en de natuur. Uiteindelijk is het aan de politiek om via geluidsgrenzen in het luchtvaartbesluit aan te geven hoeveel hinder de ambities van de vliegscholen waard zijn.

GAE wil graag een aparte geluidsruimte voor “helikoptervluchten van maatschappelijk belang (traumahelikopters, politie). Vanuit hun standpunt is dat begrijpelijk, want helikopters verbruiken veel geluidsruimte, vooral ‘s nachts. Maar over een aparte geluidsruimte voor lesvliegtuigen wordt niet gerept. De huidige praktijk bevalt kennelijk prima.

Wanneer vliegschoolmanagers zeggen dat zij hun uiterste best doen om de geluidhinder tot een minimum te beperken moeten wij geloven in hun goede wil. Maar wij hebben liever goede regelgeving dan goede wil van managers.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

?

 
Persbericht: Misbruik belastinggeld door KLS, Rijk betaalt KLM-vliegopleiding, afgestudeerden werklo
Geschreven door VOLE, 29 mei 2021   
maandag 31 mei 2021

Persbericht: Misbruik belastinggeld door KLS, Rijk betaalt KLM-vliegopleiding, afgestudeerden vrijwel zeker werkloos
 
 
Hieronder een brief van VOLE aan de vaste Tweede Kamer Commissie voor I&W over misbruik van belastinggeld door KLS: Rijk betaalt KLM-vliegopleiding, afgestudeerden vrijwel zeker werkeloos.

Zie ook: Werkloze piloten slepen ABN Amro voor rechter: 'Lening als molensteen om nek'
 
Het aantal vliegbewegingen op Groningen Airport Eelde is in 2020 met ruim 23% gestegen ten opzichte van 2019, waarbij 70% van alle vliegbewegingen afkomstig is van lesvluchten.
Ondanks een enorme toename van het aantal lesvluchten vorig jaar en dit jaar claimt de KLM-vliegschool omzetverlies en ontving 1,5 miljoen euro subsidie.
De toename van lesvluchten veroorzaakt een enorme toename van overlast voor de duizenden inwoners van de dorpen rond Eelde.
De gefuseerde vliegschool vliegt rond met zwaar verouderde lood-, stikstof- en CO2-uitstotende toestellen, die gemiddeld meer dan 20 jaar oud zijn.

Met vriendelijke groet,
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
     
Ir. Jan Wittenberg                          Dr. Harold van Dijk
voorzitter                                     secretaris
06 29176236


 
 
 
 
 
kleurenlogo.jpg         Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
                 
                           'voor de kwaliteit van de leefomgeving'

                                                       
                                                
www.vole.nl
 

 
Aan de leden van de vaste Tweede Kamer Commissie voor I&W
 
RE: Misbruik belastinggeld door KLS, Rijk betaalt KLM-vliegopleiding, afgestudeerden vrijwel zeker werkloos
 
Onnen / Yde, 28-5-2021
 
Geacht Kamerlid,
 
Wij informeren u over het misbruik van belastinggeld door KLM, de grootste ontvanger van NOW subsidies in Nederland.
 
De KLM Flight Academy (KLS) ontving ruim 1,5 miljoen euro NOW subsidie. Niet omdat het bedrijf KLS minder inkomsten had maar omdat het moeder bedrijf KLM minder omzet had door de corona crisis:  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/03/beantwoording-vragen-van-het-lid-van-raan-pvdd-over-de-activiteiten-van-de-klm-flight-academy
 
De vraag naar piloten is sterk gedaald en zal nog verder dalen. Veel piloten zijn werkloos en zullen dat blijven. Toch worden jonge mensen aangemoedigd de vliegopleiding te volgen, zo lezen wij op de website van KLM Flight Academy (https://klmflightacademy.nl/opleiding/kosten-financiering/):

  1. Financieringszekerheid
    De strekking hiervan is dat wanneer je binnen 5 jaar na afstuderen geen baan als  verkeersvlieger bij KLM is aangeboden je volledige studieschuld zal worden afgelost.

  2. Zelfstandige financiering
    Er is geen noodzaak voor financiële zekerheden vanuit ouders of derden.

    Je kan de financiering geheel zelfstandig afsluiten.
Ook nu er nog geen financiering beschikbaar is starten we wel met nieuwe klassen. In deze gevallen wordt de student eerst een tijdelijk opleidingscontract aangeboden. Dit contract is ter overbrugging tot het moment dat er een financiering beschikbaar is. De strekking van dit contract is dat KLM Flight Academy de opleidingskosten tot het moment van een beschikbare financiering tijdelijk namens de student voor haar rekening neemt, zonder dat de student direct een financiële verplichting aangaat.

Op het moment dat er een dekkende financiering komt wordt de student een financierings-aanbod gedaan. De student kan dan alsnog de keuze maken om wel of niet akkoord te gaan met dit aanbod. Indien de student niet akkoord gaat met dit aanbod en de opleiding niet met eigen middelen kan bekostigen, verlaat de student de opleiding.
 
Banken willen deze opleiding niet meer financieren omdat ze een groot risico lopen hun geld nooit meer terug te zien. Maar nu doet KLM dit zelf, er is immers genoeg geld. Mede dankzij de NOW subsidies.
De luchtvaart verkeert nog jaren in een penibele situatie. International Air Transport Association  (IATA) topman Walsh waarschuwt in de media dat de luchtvaart kleiner blijft na de corona crisis:
https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/2/airlines/iata-topman-walsh-luchtvaartsector-kleiner-na-de-coronacrisis
 
Analisten van   Bank of America schrijven “France-KLM zal nog meer maatregelen moeten treffen om de balans verder op orde te krijgen, ondanks dat de boekingen stijgen nu de coronamaatregelen worden teruggeschroefd”.
https://www.iex.nl/Nieuws/720499/Beursblik-nieuwe-maatregelen-Air-France-KLM-nodig.aspx
 
De KLM directie gaat voorbij aan deze nieuwe realiteit en leidt nog evenveel piloten per jaar op als voor de corona crisis, want waarom minder opleiden als dit op kosten van de staat kan.  
 
Als gevolg van de constructie die Flight Academy heeft opgetuigd, kunnen studenten zelfs een opleiding starten en er na een jaar mee ophouden zonder dat ze het een cent kost. Ze kunnen dan de vliegopleiding bij een andere vliegschool voortzetten.
Als de leerling de financiering accepteert en na 5 jaar geen baan bij KLM heeft gekregen (hetgeen te verwachten is), dan wordt de schuld kwijtgescholden.
 
En wie draait voor deze kosten op? De KLM en dus eigenlijk de belastingbetaler. Ook zuur voor alle andere studenten in Nederland die demonstreerden tegen het leenstelsel. Een luxe kwijtscheldingsregeling bij werkloosheid zit er voor hen niet in.
 
 
Met vriendelijke groet,
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde  
 
Ir. Jan Wittenberg                          Dr. Harold van Dijk
voorzitter                                     secretaris

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Coalitiepartijen Drenthe en Groningen subsidi?ren opleiding tot werkloze piloten
Geschreven door VOLE, 11 mei 2021   
dinsdag 11 mei 2021

Coalitiepartijen in Drenthe en Groningen, waaronder GroenLinks,  subsidiëren GAE met belastinggeld om piloten voor werkloosheid op te leiden.  

De KLM-vliegschool veroorzaakt veel overlast voor de bewoners in de omgeving
en stoot lood en
CO2 uit boven de natuurgebieden.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 10 van 189

spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.