spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Jaarverslag luchthaven Eelde geeft verkeerd beeld van werkelijkheid
Geschreven door VOLE, 29 juni 2017   
maandag 02 juli 2018

Persbericht: Jaarverslag luchthaven Eelde geeft verkeerd beeld van werkelijkheid

Volgens Groningen Airport Eelde (GAE) was 2017 een goed jaar voor het vliegveld. Die mededeling doet GAE  in haar jaarverslag 2017. De feiten liggen anders. Een jaarverslag hoort een betrouwbaar beeld te schetsen van een onderneming. Dit jaarverslag trekt echter een façade op en spiegelt een onrealistische toekomst voor. Zo weet het dat over acht jaar 400.000 passagiers de terminal passeren. De werkelijkheid is ontnuchterend.

GAE spreekt van 26% passagiersgroei. Maar het aantal passagiers was volgens het CBS 201.000 in 2017 en 180.000 in 2015. De werkelijke groei was dus 10 % groei in twee jaar, dat is 5% per jaar. Dat is ook nog eens aanzienlijk minder dan de 19% groei van de afgelopen twee jaar in passagiersaantallen in heel Nederland. Dat werpt ook een heel ander licht op de claim in het jaarverslag dat GAE ‘van alle Nederlandse luchthavens procentueel gezien het beste [wist] te profiteren van de aantrekkende markt in 2017’.

Keer op keer hebben de aandeelhouders plechtig beloofd ‘nog één keer’ financieel bij te springen om het vliegveld bedrijfsmatig gezond te maken. GAE heeft er dus belang bij haar geldschieters te laten zien dat ze in staat is winst te maken. Voor het eerst in jaren lijkt dat in 2017 te zijn gelukt. Het jaarverslag meldt een bescheiden winst van zo’n
€ 370.000. Dat is heel opmerkelijk gezien een verlies van € 2,5 miljoen in het jaar ervoor, zoals ook in het verslag te lezen valt. Wat is er in een jaar gebeurd? Er zijn niet spectaculair meer passagiers vervoerd. De verklaring is simpel. Het vliegveld mocht het afgelopen jaar opnieuw miljoenen aan overheidssteun incasseren, die haar van het anders onvermijdelijke faillissement hebben gered. Zonder die subsidie zou het resultaat een verlies van ongeveer € 3,7 miljoen zijn geweest.1]

Die overheidssteun zou een prominente plek verdienen onder de vermelding van risico’s die het vliegveld loopt. Het heeft er namelijk alle schijn van dat deze vorm van staatssteun niet aan Europese regelgeving voldoet. Dat kan de aandeelhouders en het vliegveld duur komen te staan. De accountant zwijgt in alle talen over de rechtmatigheid van de subsidies. Dat is dubieus, gezien zijn taak.

Het aantal passagiers is gestegen, aldus GAE. Voor die bescheiden toename waren echter 38% meer vliegbewegingen nodig: 3428 in 2017 t.o.v. 2482 in 2016 (bron CBS). Dat betekent dus meer overlast, meer vervuiling en meer kosten. De lijndiensten kampen met een passagiersbezetting van slechts 45% en ook die van de chartervluchten is verre van optimaal. Deze lage bezetting maakt GAE tot relatief een van de meest vervuilende vliegvelden. De lijnen worden in feite gekocht met geld uit het routefonds, waar in 2017 1,6 miljoen euro overheidssubsidie in verdween. Met publiek geld houden de aandeelhouders zo een onrendabele en vervuilende activiteit in stand, terwijl ze duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.

Het routefonds wordt optimistisch betiteld als bijdrage in de ‘aanloopfase’ van routeontwikkeling. De cijfers waar het jaarverslag nu mee pronkt, leren echter vooral deze les: het vliegveld zal die aanloopfase nooit te boven komen. GAE heeft een verleden van optimistische prognoses die nooit uitkomen.

In 2009 werden 625.000 passagiers voor 2015 voorspeld. Werelden verbinden uit 2013, het rapport dat geschreven werd om investeringen te rechtvaardigen, voorspelde voor 2017 300.000 passagiers en voor de jaren daarna een groei tot 600.000. GAE ligt dus aanzienlijk achter op haar eigen prognoses. Jarenlang was de uitgestelde baanverlenging de verklaring voor het bij lange na niet uitkomen van dergelijke voorspellingen. Toen de verlengde baan, die 25 miljoen euro heeft gekost, er was, werden de cijfers nog slechter. Het vliegveld stond aan de afgrond. Maar opnieuw hebben de aandeelhouders de vlucht naar voren gemaakt met een toezegging van 46 miljoen euro, op basis van een nieuw hosannarapport. Ze negeren de waarschuwingen van de Noordelijke rekenkamer. Dankzij dit publieke geld mag GAE nu ‘winst’ maken! Het vliegveld, dat wordt voorgesteld als vitale infrastructuur, is een opstappunt voor vakantiegangers. Die krijgen op hun kaartje zo’n € 80 cadeau van de noordelijke overheden.

 


1] GAE ontving in 2017 een subsidie van de lokale overheden van € 2.500.000 voor NEDAB-kosten en  € 1.554.808 voor route ontwikkeling (GAE jaarverslag blz.25).
Samen: € 4.054.808. GAE hield over de als ‘winst betitelde € 370.000. Ergo zonder subsidies € 3,7 miljoen verlies.

 

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Stop de groei van de luchtvaart! Toespraak voorzitter VOLE
Geschreven door VOLE, 23-6-17   
zondag 24 juni 2018

Landelijke demonstratie Stop de groei van de luchtvaart! 23-6-2018
Toespraak Voorzitter Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE)

“Van Maastricht tot Eelde - in Eindhoven, Amsterdam, Zwolle/ Lelystad en Rotterdam - demonstreren vandaag duizenden mensen tegen de ongebreidelde groei van de luchtvaart.
Het kan zo niet doorgaan. De groei van de luchtvaartgroei brengt het klimaat in gevaar. De luchtvaartsector veroorzaakt wereldwijd 5% van de CO2-uitstoot. De CO2 besparingen in andere sectoren wordt door de groei van de luchtvaart teniet gedaan. De luchtvaart kan onstuimig groeien dankzij de goedkope tickets en belastingvrijstellingen.
Met het vliegtuig gaan we Parijs niet halen.

Belasting

U betaalt accijns op benzine en op uw biertje. En ook BTW. Ook BTW op uw treinreis. De luchtvaartsector betaalt geen accijns op kerosine en geen BTW. Dat levert de sector wereldwijd een besparing op van 60 miljard dollar.
De BTW vrijstelling op tickets levert alleen al in Europa een belastingvoordeel op van ruim 7 miljard euro per jaar.
Luchthaven Eelde krijgt ook nog eens aanzienlijke subsidies.

Façade

We staan hier voor de glanzende façade van een toeristenvliegveld. Voor 50 euro vlieg je naar de zon. Aanbieders vertellen er niet bij dat op iedere ticket 100 euro subsidie zit, betaald uit belasting geld.
De façade waar u naar kijkt, is bedoeld om te imponeren. Imponeren, en de zaken mooier voor te stellen dan dat zij zijn. Dat is de corebusiness achter deze gevel.
Sinds de oprichting in 1931 worden jaarlijks grote verliezen geleden, ten koste van de samenleving. En de verliezen nemen schrikbarend toe. Sinds 2000 bedroeg het verlies ongeveer 1 miljoen per jaar. In 2016 liep het verlies op tot 2,4 miljoen en vorig jaar al 3,7miljoen.
Tel daarbij de kosten op van de luchtverkeersleiding van ruim 2 miljoen - die worden betaald door het Rijk -, en er wordt hier per jaar 6 miljoen aan belastinggeld doorheen gejaagd. Alles wat hier vliegt, vliegt met subsidie.
Achter deze gevel is de laatste 15 jaar 120 miljoen aan belastinggeld op gestookt.
En dat alles onder het mom van de economische betekenis die dit vliegveld zou hebben voor de regio.
Er is wel een probleempje: die economische betekenis is nog nooit aangetoond. Het geld verdwijnt deels naar het buitenland in de vorm van subsidies aan luchtvaartmaatschappijen. Hoezo economische betekenis?!

Bodemloze put

Er vertrekken gemiddeld zo’n 100.000 passagiers vanaf Eelde. Op elk ticket zit een overheidsbijdrage van 80 euro en 20 euro belastingvrijstelling. Samen 100 euro subsidie op ieder ticket.
Vorig jaar hebben de aandeelhouders besloten om de komende tien jaar 46 miljoen in de bodemloze put achter deze gevel te storten. In dezelfde tijd waarin bibliotheken en zwembaden worden gesloten.
De subsidies die de luchthaven ontvangt, zijn staatssteun. Staatssteun moet worden goedgekeurd door Brussel. Daarvoor gelden regels, maar onze regionale overheden lappen die staatsteunregels aan hun laars. Hetzelfde geldt voor de vennootschapsbelasting. Ook die wordt ontdoken.

Ambities

Dit vliegveld wil het aantal passagiers verdubbelen. Straaltoestellen toestaan. Openingstijden verruimen. Dat is dus het beleid van de provincie Drenthe en Groningen die aandeelhouder zijn en die gelijktijdig kletsen over duurzaamheid. Voor een snelle trein naar de Randstad is geen geld. De Zuiderzeespoorlijn is om zeep geholpen door gepruts van de noordelijke provincies.
Maar 1,5 miljoen subsidie is wel beschikbaar voor Nordica, de maatschappij die met halflege toestellen naar Kopenhagen vliegt. Door de lage bezetting - slechts 45% - is Eelde per passagier het meest vervuilende vliegveld van Nederland.

Landgoederenzone en natuurgebieden

We bevinden ons hier in de landgoederenzone, pal naast uitgestrekte beschermde natuurgebieden: de Drentsche Aa, het Zuidlaardermeergebied, de Onlanden, het Fochteloërveen. De natuur, de zeldzame vogels –zoals de kraanvogels in het Fochteloërveen - worden ernstig verstoord door vliegtuigen. Maar ook omwonenden worden in hun slaap gestoord.
Waarom gaat dit maar door? Waarom zoveel gemeenschapsgeld over de balk smijten? Waarom blijven de meeste politieke partijen zo naïef?
Daar hebben ze achter deze gevel iets op gevonden. Zodra het politiek moeilijk wordt, organiseert de lobby rond dit vliegveld een publieksenquête. Zoals een jaar geleden. En wat blijkt: 83% van het publiek dat hierop reageert, vindt dat het vliegveld zich moet ontwikkelen tot ‘Toegangspoort van het Noorden’.
Aan die uitspraak ligt geen enkele rationele afweging ten grondslag, maar de politieke partijen laten zich meeslepen. De media lopen er kritiekloos achter aan. De politiek gaat weer slapen en het publiek krijgt een fopspeen: ‘Toegangspoort van het Noorden’.

Schadelijk gedrag

Schadelijk gedrag -zoals roken, drinken, autorijden - wordt belast. Daarmee wordt het gebruik afgeremd. Met de opbrengst kan de overheid de externe schade compenseren. Waarom is er nog steeds geen tickettax? Die is destijds afgeschaft omdat de passagiers naar Duitse vliegvelden zouden gaan. Inmiddels is in Duitsland wel vliegtax ingevoerd. Waarom niet in ons land?
Ons ‘groenste kabinet ooit’ lijkt het op z’n beloop te laten. Het laat zijn oren hangen naar de luchtvaartlobby, naar de onderbuik. Bang voor verkiezingen.

Daarom is het goed dat wij hier bij elkaar zijn om een tegengeluid te laten horen, net als in Maastricht, Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam, Zwolle/ Lelystad.
Stop de waanzin van subsidiering en belastingvrijstelling van deze vervuilende bedrijfstak!
Stop de groei van de luchtvaart!
Beperk de opwarming van de aarde!
Red het klimaat!
Wij hebben de verantwoordelijkheid om onze kinderen en kleinkinderen een leefbare wereld achter te laten - maar ook om de mensen in minder bevoorrechte landen te steunen.
Stop de groei van de luchtvaart!

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
PERSAANKONDIGING: 23 juni Landelijk protest luchtvaartgroei
Geschreven door VOLE, 21 juni 2017   
donderdag 21 juni 2018

PERSAANKONDIGING:
23 juni Landelijk protest luchtvaartgroei


 

Op 23 juni slaan bewonersgroepen en milieu-organisaties de handen ineen om een stop op de luchtvaartgroei te eisen. In zes steden rondom de luchthavens gaan omwonenden, politici en vele anderen tijdens de landelijke protestdag samen de straat op. Het protest wordt georganiseerd door Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) en Greenpeace. De uitzonderingspositie van de luchtvaart leidt tot steeds meer vluchten, grotere vliegvelden en extreem lage ticketprijzen. De deelnemers kijken niet langer stilzwijgend toe hoe luchthavens als rupsjes-nooit-genoeg blijven groeien. Gezamenlijk roepen ze de overheid op om eindeloze groei in de luchtvaart aan banden te leggen en te investeren in alternatieven. Tijdens het protest in Zwolle wordt de nadruk gelegd op de overlast van laagvliegroutes, die ontstaat als Lelystad Airport open gaat.

In Eelde wordt bovendien aandacht gevraagd voor de verspilling van belastinggeld om het vliegveld open te houden en luchtvaartmaatschappijen te subsidiëren.

In Eelde verzamelt het protest zich om 13.00 uur op het voorterrein van vliegveld Eelde. Er wordt een rood sein gegeven dat misschien vanuit het vliegtuig is te zien.

Meer informatie is te vinden op: http://stopluchtvaartgroei.nl/eelde/ Hier kan men zich ook aanmelden voor het protest en zo op de hoogte gehouden worden van het programma.

Met vriendelijke groet,
Bestuur VOLE
Woordvoerder Jan Wittenberg
050 3183360

http://www.dvhn.nl/drenthe/Protestactie-milieuclubs-en-buren-bij-vliegveld-Eelde-tegen-luchtvaartgroei-23294836.html

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/195557/Protest-tegen-vliegverkeer-op-Groningen-Airport-Eelde

http://www.harendekrant.nl/nieuws/protest-groei-luchtvaart-ook-eelde-23-juni/

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/135973/Protest-bij-vliegveld-in-Eelde-om-luchtvaartgroei 

https://www.groningenairport.nl/actueel/nieuws/groningen-airport-eelde-heeft-een-goed-jaar-achter-de-rug

https://www.groningenairport.nl/over-groningen-airport-eelde/de-organisatie/jaarverslagen-strategisch-plan

 

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht VOLE: Luchthaven Eelde overtreedt doelbewust en gepland de wet- en regelgeving
Geschreven door VOLE, 28 mei 2018   
maandag 28 mei 2018

Persbericht van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
Luchthaven Eelde overtreedt doelbewust en gepland de wet- en regelgeving

 
De openingstijden van luchthaven Eelde zijn wettelijk vastgelegd: na 23.00 uur mogen er geen vliegtuigen landen. Alleen bij onverwachte vertragende omstandigheden, die op het moment van vertrek redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen worden, mag tussen 23.00 en 24.00 geland worden.

Op zondag 27 mei vertrok er een vliegtuig van Nordica om 23.01 van Kopenhagen en landde om 23.50 in Eelde. Deze vluchttijden waren al dagen van te voren aangekondigd.

Er is dus geen andere conclusie mogelijk dan: GAE overtreedt doelbewust en gepland de wet- en regelgeving. VOLE heeft een klacht ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport en zal aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

Juist op mooie warme dagen als mensen de ramen open hebben worden omwonenden van de luchthaven uit hun slaap gewekt als na 11 uur ’s avonds vliegtuigen laag overkomen. Het gaat hier niet om kwajongens met een brommertje, maar om de directie van een luchthaven die hiermee aangeeft zich niets van de omgeving aan te trekken.

plaatje vluchtschema Nordica.jpg

 

Geldend luchthavenbesluit (omzettingsregeling) GAE

HOOFDSTUK 3. REGELS EN GRENSWAARDEN

Artikel 4

1. Het gebruik of doen gebruiken van de luchthaven is niet toegestaan: a. van maandag tot en met vrijdag in de periode van 23.00 tot 06.30 uur: banen 23-05 en 19-01; b. op zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen in de periode van 23.00 tot 07.30 uur: banen 23-05 en 19-01; c. in de periode, niet zijnde de daglichtperiode: baan 19-01.

2. Het eerste lid geldt niet voor luchtvaartuigen die in nood verkeren of ten behoeve van reddingsacties, hulpverlening of medische vluchten zijn ingezet, indien een onmiddellijke start of landing is vereist.

3. Het eerste lid geldt niet voor het uitvoeren van landingen tussen 23.00 en 24.00 uur door luchtvaartuigen van luchtvaartmaatschappijen die commerciële vluchten uitvoeren en die volgens schema eerder dan 23.00 uur hadden moeten arriveren, voor zover sprake is van onverwachte vertragende omstandigheden, die op het moment van vertrek redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen worden.

4. Het eerste lid geldt niet voor het uitvoeren van starts tussen 23.00 en 24.00 uur door luchtvaartuigen van luchtvaartmaatschappijen die commerciële verkeersvluchten uitvoeren en die volgens schema eerder dan 23.00 uur hadden moeten vertrekken, voor zover sprake is van: a. een technische storing van het luchtvaartuig dan wel van de luchtvaarttechnische gronduitrusting; of b. extreme meteorologische omstandigheden die een vertraging van de start volgens het schema rechtvaardigen.

Voor meer informatie:

Woordvoerder VOLE

Jan Wittenberg

050 3183360

Klik hier om terug te keren 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESULTATEN GAE IN 2017
Geschreven door Philippe Boucher   
donderdag 01 februari 2018

RESULTATEN GAE IN 2017

 

Wel een beetje laat, maar dan toch zijn de vervoerscijfers van GAE over het jaar 2017 bij het CBS verschenen. Voor een vergelijking met vorige jaren is het meest geschikte jaar 2015. 2016 was een uiterst slecht jaar door het wegvallen van verschillende bestemmingen en daarom niet geschikt voor vergelijkingen. Daarom kiezen we 2015 dat het tot dan toe beste resultaat liet zien.
Het totale passagiersaantal voor GAE steeg van 181.00 naar 202.000 in 2017 een stijging met 21.000 passagiers ca. +11,5% in twee jaar.
De groei zat in de lijndiensten die met 27.000 passagiers toenamen ca. 48%. De charters daalden met 7.000 passagiers, ca. -5% in twee jaar.
De groei bij de lijndiensten komt voornamelijk voor rekening van de nieuwe lijn naar Kopenhagen met ruim 1.000 vliegbewegingen extra.
Bekijken we het totaal van de lijndiensten met 83.000 passagiers en 165.000 stoelen dan komen we op een gemiddelde bezetting van 50%. Bedenken we dat Gdansk een bezetting had van rond de 80% dan is duidelijk dan Londen en Kopenhagen samen nog ruim onder de 50% staan.

Wat de charters betreft, waar we een daling van 5% zien, komt de bezetting van de toestellen in 2017 uit op ca. 72%. Desondanks maken 13 vluchten van de 17 per week nog een tussenlanding. Dat is een dure grap vanwege extra landingsrechten, brandstof en tijdverlies, en toch heeft men het er voor over om de bezetting van 72% verder op te krikken. Men kan zich afvragen of in een tijd waar het milieu onder steeds grotere druk staat dit nog wel verantwoord is. Low cost, maar ook Transavia en KLM zitten gemiddeld rond de 90%. Hoe beter de bezettingsgraad hoe lager de belasting van het milieu per passagier.

Voor 2018 verandert er veel met de lijndiensten. Gdansk, wat een van de best lopende lijnen was, stopt eind maart. Daartegenover start Nordica met drie nieuwe bestemmingen, München, Brussel met ruim 1100 vliegbewegingen en Nice met ca. 30.
De aantallen passagiers op lijndiensten zullen ongetwijfeld toenemen met naar schatting 40.000 passagiers vanwege de nieuwe lijnen. Gdansk zal een gat slaan van ca. 20.000 passagiers. Per saldo kan GAE in 2018 nog met ca. 20.000 passagiers omhoog gaan als de charters zich op het niveau van 2017 handhaven. Over het geheel genomen een groei van 10%.

Dit zijn niet speciaal cijfers om over te juichen als we bedenken dat het om de bezetting van de toestellen gaat, en die is voor de lijndiensten zwak. De groei wordt mogelijk gemaakt door ruimhartige steun van de aandeelhouders met 4,5 mln per jaar dat voor een deel naar de Airlines zal gaan om te helpen bij de financiering van de aanloopkosten.

Al met al blijft het beeld van GAE als luchthaven voor het Noorden nog steeds een zwak verhaal dat in stand wordt gehouden met heel veel subsidie en mooie verhalen. Het zou al heel wat zijn als GAE stopt met het opkrikken van de cijfers met ca. 25.000 vanwege de passagiers die uit Eindhoven en Rotterdam noodgedwongen meevliegen naar Eelde vanwege de tussenlandingen. Dat heeft niets te maken met passagiers uit het noorden maar alles met zwak bezette vliegtuigen. Het draagt alleen maar bij aan een negatieve beeldvorming over GAE, dat knoeit met de cijfers om een positiever beeld neer te zetten. Vergeet niet dat in de plannen van GAE we dit jaar al op 300.000 passagiers zouden moeten zitten (toekomstvisie van GAE, in "Werelden Verbinden”). En een eerder business plan uit 2008 op basis waarvan besloten werd tot de baanverlenging voorspelde voor dit jaar een aantal van 490.000 passagiers. Het zijn deze eeuwig optimistische voorspellingen die nooit uitkomen, die op den duur het vertrouwen in GAE de das om doen.

Philippe Boucher

 

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
VOLE: Antwoord op zienswijzen luchthavenbesluit GAE onvoldoende
Geschreven door VOLE, 26 januari 2018   
vrijdag 26 januari 2018

VOLE: Antwoord op zienswijzen luchthavenbesluit GAE onvoldoende

Rare spelletjes over de rug van de omgeving

Eerder hebben wij op deze website bericht over het nieuwe luchthavenbesluit voor GAE. Informatie over de procedure kunt u vinden op de participatie website van de Rijksoverheid. Hierop staan ook de plannen van GAE en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Milieueffectrapportage.
Burgers en organisaties konden hierop reageren met een zienswijze. VOLE en anderen hebben dat gedaan. Hier kunt u lezen wat er in de zienswijzen staat.
Ook de ‘Commissie voor de MER’ heeft een advies uitgebracht over wat er in de MER moet worden onderzocht. Het DvhN schreef daarover “Luchthaven Eelde moet alle toekomstige activiteiten apart onderzoeken”. In totaal zijn er 44 zienswijzen ingediend. Het ministerie I&W heeft een samenvatting gemaakt en dat van een advies voorzien in een Nota van antwoord.

VOLE is niet tevreden over deze beantwoording doordat de bezwaren i.v.m. de drones onder het vloerkleed zijn geveegd. GAE probeert haar plannen voor de ‘Test- en ontwikkelingsfaciliteit voor dronetechnologie’ buiten het luchthavenbesluit te houden. Daarbij wordt een raar spelletje gespeelt. Op 4 oktober 2017 sloot de termijn voor het indienen van zienswijzen. Op dezelfde dag (Rutte III was bijna rond) heeft de demissionaire Staatssecretaris een wijzing van de regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen afgekondigd. Deze ‘Regeling’ maakt het mogelijk om nu al vanaf Eelde met drones te vliegen. Zelfs de branchvereniging-drones Darpas vindt dit: ‘voor Haagse begrippen ongebruikelijk snel’. De regeling werd op 6 oktober gepubliceerd. Belanghebbenden konden dit daardoor niet meer meenemen in hun zienswijze. Dit is uiteraard geen toeval.

Indien het Ministerie van I&W in haar ‘Nota van antwoord’ nu was ingegaan op onze opmerkingen over de drones dan was correctie mogelijk geweest. Maar dat is helaas niet het geval. Het Ministerie gaat niet in op de zienswijzen van VOLE en anderen dat vliegen met drones in het MER moet worden meegenomen. VOLE heeft betoogd dat in het MER onderzocht moet worden wat de milieugevolgen zijn van de dronetestlocatie, welke alternatieve locaties er zijn en bovendien dat men de kosten in de economische onderbouwing dient mee te nemen.

Het Ministerie schrijft aan het eind van de Nota dat het “zeer hecht aan een zorgvuldig en een transparant proces”. VOLE zal het Ministerie hieraan houden. Wij hebben daarom verzocht de punten over de drones alsnog op te nemen in een advies aan GAE.
VOLE benut ook andere wegen om dit aan de kaak te stellen. Het is namelijk onverkwikkelijk dat de testfaciliteit voor drones buiten het Luchthavenbesluit wordt gehouden, dat er geen onderzoek is gedaan naar de overlast, dat er geen overleg is geweest met de omgeving en dat er geen rechtsbescherming is. Het is kenmerkend voor de handelswijze van GAE.

Bovenbedoelde ‘Regeling’ is het resultaat van een sterke lobby van de provinciale besturen, tevens aandeelhouder en een voorbeeld van belangenverstrengeling pur sang.
Bovendien bestaan er al voldoende testlocaties (Woensdrecht, Valkenburg, Twente, NLR). De voorgestelde testlokatie GAE ligt dicht bij woningen en grenst aan de landgoederenzone en het Nationaal Park Drentsche Aa. Daar overwinteren en vliegen vleermuizen die beschermd zijn volgens de Wet Natuurbescherming. Ook daarnaar is geen onderzoek gedaan.

VOLE heeft de Tweede Kamercommisie voor Infrastructuur & Waterstaat verzocht de ‘Regeling’ in te trekken totdat een afweging heeft plaatsgevonden in het kader van de procedure voor het nieuwe luchthavenbesluit.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 10 van 153

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.