spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
De stemwijzer en vliegveld Eelde
Geschreven door VOLE, 7 november 2018   
woensdag 07 november 2018

De stemwijzer en vliegveld Eelde

Op 21 november zijn er gemeentelijke verkiezingen in Groningen, Haren en Ten Boer. De gemeente Groningen is een van de vijf aandeelhouders van Groningen Airport Eelde.

De website www.groningen.stemwijzer.nl helpt mensen bij het testen van hun politieke voorkeur aan de hand van 28 stellingen. De laatste stelling is:

De gemeente moet in de toekomst geen geld meer steken in vliegveld Eelde.

Op de website staat ook wat de politieke partijen vinden van deze stelling. Dat geeft een aardig kijkje in de argumenten die de partijen aandragen.
VOLE volgt sinds haar oprichting - 26 jaar geleden- het reilen en zeilen van de luchthaven. Wij komen elke keer tot de conclusie dat de fraaie prognoses, op grond waarvan dit structureel onrendabele vliegveld met overheidsgeld van een faillissement gered wordt, luchtspiegelingen blijken te zijn. Essentiële vragen – bijvoorbeeld over de economische betekenis – worden nooit beantwoord. Het enige waar het vliegveld in al die jaren in is geslaagd, is het creëren van het beeld dat het vliegveld belangrijk is voor de bereikbaarheid en de economie. Dat is nooit aangetoond, maar veel politieke partijen nemen dit om electorale redenen klakkeloos over (zie hieronder). Alleen al dit jaar gaat er bijna 8 miljoen gemeenschapsgeld naar het vliegveld. Dat is met 100.000 vertrekkende passagiers een subsidie van 80 euro op ieder ticket. Een cadeautje van de noordelijke overheden voor vakantiegangers: het vliegveld is voor 96% een vakantievliegveld.

Hieronder de argumenten die de partijen aanvoeren. VOLE heeft de argumenten van de partijen die het oneens zijn met de stelling, van commentaar voorzien.


Eens met de stelling


D66
"D66 vindt dat de luchthaven op eigen benen moet kunnen staan en investeert liever in duurzame vormen van vervoer."

SP
"Het vliegveld is al jaren onrendabel en zal dat naar verwachting ook blijven. Met
meerdere vliegvelden in de buurt is het niet nodig om belastinggeld in een regionaal
vliegveld te steken."

Groenlinks
"We steken geen gemeenschapsgeld in de meest vervuilende vormen van vervoer.
Om de opwarming van de aarde tegen te gaan moet er minder worden gevlogen. We investeren daarom in schone vormen van vervoer, zoals trein, bus en fiets."

CDA
"Het investeringsbedrag dat de verschillende overheden hebben ingelegd, zou
voldoende moeten zijn om Eelde een goede toekomst te geven."

ChristenUnie
"De ChristenUnie ziet het belang van en de behoefte aan vliegveld Eelde in de regio
en we volgen de ontwikkelingen op de voet. Wat ons betreft worden er echter geen
extra investeringen buiten het huidige pakket gedaan."

Partij voor de Dieren
"Vliegen is de meest milieuvervuilende vorm van vervoer, en alleen al uit dat
oogpunt is de Partij voor de Dieren fel tegen investeringen in Groningen Airport Eelde met publiek geld. Daarnaast is GAE een bodemloze put: het vliegveld is nog nooit rendabel geweest en zal dat ook nooit worden. Al het geld dat naar Eelde gaat is weggegooid geld, en draagt bij aan klimaatverandering en de opwarming van de aarde."

 
Oneens met de stelling


PvdA
"De PvdA vindt dat vliegveld Eelde belangrijk is voor onze regionale economie en werkgelegenheid. De gemeente is al jaren aandeelhouder en steekt er ook de komende jaren nog geld in zoals afgesproken."
Nooit is aangetoond wat het belang is van het vliegveld voor de economie. Er zijn ongeveer 50 directe arbeidsplaatsen. Die worden jaar in jaar uit met 100.000 euro per arbeidsplaats uit gemeenschapsgeld gesubsidieerd.

VVD
"Wij willen Groningen Airport Eelde openhouden. Onze luchthaven is een infrastructurele basisvoorziening en bevordert onze bereikbaarheid als regio, is gunstig voor de werkgelegenheid en aantrekkelijk voor het bedrijfsleven. Wij hebben de intentie omfinancieel te blijven bijdragen aan de luchthaven."
Een infrastructurele basisvoorziening met 96% vakantieverkeer? Dan kun je ook zwembaden, bibliotheken etc. infrastructurele basisvoorzieningen noemen. Toch wordt daarop fors bezuinigd. En die leveren overigens meer werkgelegenheid op en zijn voor iedereen bereikbaar.

Stad en Ommeland
"Het vliegveld is belangrijk voor de economie van het noorden."
Een belang dat nooit is aangetoond.

Student en Stad
"Groningen moet aantrekkelijk zijn voor bedrijven om zich hier te vestigen. Bij een goed vestigingsklimaat hoort een vliegveld en daar mag in geïnvesteerd worden. Een vliegveld is belangrijk voor onze infrastructuur en de internationalisering van de stad."
Bedrijven maken vrijwel geen gebruik van de luchthaven. Aanwezigheid van dit vliegveld speelt geen rol bij vestigingsplaatskeuze omdat er geen voor bedrijven belangrijke verbindingen zijn.

Sportpartij
"De Sportpartij ziet in Groningen Airport Eelde een belangrijke en snelle verbinding richting de buurlanden en is voorstander van het handhaven van de huidige financiële bijdrage."
Snelle verbindingen met buurlanden? De lijnen met Kopenhagen en Southend worden binnenkort weer beëindigd, omdat de bezettingsgraad blijft steken op 45%.

PVV
"Elke grote, moderne gemeente heeft een luchthaven. Dat is goed voor de economie en de mensen uit stad en ommeland. Groningen Airport Eelde is er niet alleen voor de Groningers om de hele wereld over te reizen, maar vooral om bezoekers (toeristen) uit de hele wereld naar Groningen te halen."
Volgens deze redenering moeten er ook snel vliegvelden komen bij  Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort,...  Allemaal een eigen luchthaven, de droom van de PVV.

100% Groningen
"100% Groningen vindt een bereikbare stad erg belangrijk. Dat is goed voor de leefbaarheid en de economie. Een goed vliegveld maakt de regio beter bereikbaar voor ondernemers en toeristen en daarmee houdt Groningen de positie als banenmotor van Noord-Nederland."
De luchthaven heeft een marginale rol in de bereikbaarheid. Er zijn 550 vertrekkende/ aankomende reizigers per dag (200.000 per jaar). Op Station Groningen zijn dat er 50.000 per dag: bijna 100 keer zoveel.


Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

?

 
Steun de oproep voor eerlijke belasting op vliegen
Geschreven door Natuur & Milieu, 6 november 2018   
dinsdag 06 november 2018

Steun de oproep voor eerlijke belasting op vliegen

Natuur & Milieu wil dat de prijzen van vliegen eerlijker worden. Vliegen is ‘oneerlijk goedkoop’. Op vliegtickets en kerosine worden geen belastingen geheven. Dat is het gevolg van internationale afspraken uit 1944, bedoeld om de luchtvaart te stimuleren.  Hierdoor betaalt elk huishouden honderden euro’s meer aan belastingen door vrijstelling van de luchtvaartsector.

Veelvliegers (8% van de Nederlanders), zijn verantwoordelijk voor 40% van alle vluchten. Een schril contrast met een ruime meerderheid van de Nederlanders – 71%- die gemiddeld 1 reis of minder per jaar heeft (bron: KiM).

Belastingvrij vliegen is niet meer van deze tijd. Natuur & Milieu heeft de echte prijs van een vliegticket laten doorrekenen. De Nederlandse belastingbetaler loopt hierdoor per jaar 2 miljard euro mis. Steun onze oproep voor een eerlijke prijs van vliegen inclusief accijns op kerosine en BTW op vliegtickets. Al 16.000 mensen hebben de oproep getekend!

Teken hier

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Jaarverslag luchthaven Eelde geeft verkeerd beeld van werkelijkheid
Geschreven door VOLE, 29 juni 2017   
maandag 02 juli 2018

Persbericht: Jaarverslag luchthaven Eelde geeft verkeerd beeld van werkelijkheid

Volgens Groningen Airport Eelde (GAE) was 2017 een goed jaar voor het vliegveld. Die mededeling doet GAE  in haar jaarverslag 2017. De feiten liggen anders. Een jaarverslag hoort een betrouwbaar beeld te schetsen van een onderneming. Dit jaarverslag trekt echter een façade op en spiegelt een onrealistische toekomst voor. Zo weet het dat over acht jaar 400.000 passagiers de terminal passeren. De werkelijkheid is ontnuchterend.

GAE spreekt van 26% passagiersgroei. Maar het aantal passagiers was volgens het CBS 201.000 in 2017 en 180.000 in 2015. De werkelijke groei was dus 10 % groei in twee jaar, dat is 5% per jaar. Dat is ook nog eens aanzienlijk minder dan de 19% groei van de afgelopen twee jaar in passagiersaantallen in heel Nederland. Dat werpt ook een heel ander licht op de claim in het jaarverslag dat GAE ‘van alle Nederlandse luchthavens procentueel gezien het beste [wist] te profiteren van de aantrekkende markt in 2017’.

Keer op keer hebben de aandeelhouders plechtig beloofd ‘nog één keer’ financieel bij te springen om het vliegveld bedrijfsmatig gezond te maken. GAE heeft er dus belang bij haar geldschieters te laten zien dat ze in staat is winst te maken. Voor het eerst in jaren lijkt dat in 2017 te zijn gelukt. Het jaarverslag meldt een bescheiden winst van zo’n
€ 370.000. Dat is heel opmerkelijk gezien een verlies van € 2,5 miljoen in het jaar ervoor, zoals ook in het verslag te lezen valt. Wat is er in een jaar gebeurd? Er zijn niet spectaculair meer passagiers vervoerd. De verklaring is simpel. Het vliegveld mocht het afgelopen jaar opnieuw miljoenen aan overheidssteun incasseren, die haar van het anders onvermijdelijke faillissement hebben gered. Zonder die subsidie zou het resultaat een verlies van ongeveer € 3,7 miljoen zijn geweest.1]

Die overheidssteun zou een prominente plek verdienen onder de vermelding van risico’s die het vliegveld loopt. Het heeft er namelijk alle schijn van dat deze vorm van staatssteun niet aan Europese regelgeving voldoet. Dat kan de aandeelhouders en het vliegveld duur komen te staan. De accountant zwijgt in alle talen over de rechtmatigheid van de subsidies. Dat is dubieus, gezien zijn taak.

Het aantal passagiers is gestegen, aldus GAE. Voor die bescheiden toename waren echter 38% meer vliegbewegingen nodig: 3428 in 2017 t.o.v. 2482 in 2016 (bron CBS). Dat betekent dus meer overlast, meer vervuiling en meer kosten. De lijndiensten kampen met een passagiersbezetting van slechts 45% en ook die van de chartervluchten is verre van optimaal. Deze lage bezetting maakt GAE tot relatief een van de meest vervuilende vliegvelden. De lijnen worden in feite gekocht met geld uit het routefonds, waar in 2017 1,6 miljoen euro overheidssubsidie in verdween. Met publiek geld houden de aandeelhouders zo een onrendabele en vervuilende activiteit in stand, terwijl ze duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.

Het routefonds wordt optimistisch betiteld als bijdrage in de ‘aanloopfase’ van routeontwikkeling. De cijfers waar het jaarverslag nu mee pronkt, leren echter vooral deze les: het vliegveld zal die aanloopfase nooit te boven komen. GAE heeft een verleden van optimistische prognoses die nooit uitkomen.

In 2009 werden 625.000 passagiers voor 2015 voorspeld. Werelden verbinden uit 2013, het rapport dat geschreven werd om investeringen te rechtvaardigen, voorspelde voor 2017 300.000 passagiers en voor de jaren daarna een groei tot 600.000. GAE ligt dus aanzienlijk achter op haar eigen prognoses. Jarenlang was de uitgestelde baanverlenging de verklaring voor het bij lange na niet uitkomen van dergelijke voorspellingen. Toen de verlengde baan, die 25 miljoen euro heeft gekost, er was, werden de cijfers nog slechter. Het vliegveld stond aan de afgrond. Maar opnieuw hebben de aandeelhouders de vlucht naar voren gemaakt met een toezegging van 46 miljoen euro, op basis van een nieuw hosannarapport. Ze negeren de waarschuwingen van de Noordelijke rekenkamer. Dankzij dit publieke geld mag GAE nu ‘winst’ maken! Het vliegveld, dat wordt voorgesteld als vitale infrastructuur, is een opstappunt voor vakantiegangers. Die krijgen op hun kaartje zo’n € 80 cadeau van de noordelijke overheden.

 


1] GAE ontving in 2017 een subsidie van de lokale overheden van € 2.500.000 voor NEDAB-kosten en  € 1.554.808 voor route ontwikkeling (GAE jaarverslag blz.25).
Samen: € 4.054.808. GAE hield over de als ‘winst betitelde € 370.000. Ergo zonder subsidies € 3,7 miljoen verlies.

 

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Stop de groei van de luchtvaart! Toespraak voorzitter VOLE
Geschreven door VOLE, 23-6-17   
zondag 24 juni 2018

Landelijke demonstratie Stop de groei van de luchtvaart! 23-6-2018
Toespraak Voorzitter Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE)

“Van Maastricht tot Eelde - in Eindhoven, Amsterdam, Zwolle/ Lelystad en Rotterdam - demonstreren vandaag duizenden mensen tegen de ongebreidelde groei van de luchtvaart.
Het kan zo niet doorgaan. De groei van de luchtvaartgroei brengt het klimaat in gevaar. De luchtvaartsector veroorzaakt wereldwijd 5% van de CO2-uitstoot. De CO2 besparingen in andere sectoren wordt door de groei van de luchtvaart teniet gedaan. De luchtvaart kan onstuimig groeien dankzij de goedkope tickets en belastingvrijstellingen.
Met het vliegtuig gaan we Parijs niet halen.

Belasting

U betaalt accijns op benzine en op uw biertje. En ook BTW. Ook BTW op uw treinreis. De luchtvaartsector betaalt geen accijns op kerosine en geen BTW. Dat levert de sector wereldwijd een besparing op van 60 miljard dollar.
De BTW vrijstelling op tickets levert alleen al in Europa een belastingvoordeel op van ruim 7 miljard euro per jaar.
Luchthaven Eelde krijgt ook nog eens aanzienlijke subsidies.

Façade

We staan hier voor de glanzende façade van een toeristenvliegveld. Voor 50 euro vlieg je naar de zon. Aanbieders vertellen er niet bij dat op iedere ticket 100 euro subsidie zit, betaald uit belasting geld.
De façade waar u naar kijkt, is bedoeld om te imponeren. Imponeren, en de zaken mooier voor te stellen dan dat zij zijn. Dat is de corebusiness achter deze gevel.
Sinds de oprichting in 1931 worden jaarlijks grote verliezen geleden, ten koste van de samenleving. En de verliezen nemen schrikbarend toe. Sinds 2000 bedroeg het verlies ongeveer 1 miljoen per jaar. In 2016 liep het verlies op tot 2,4 miljoen en vorig jaar al 3,7miljoen.
Tel daarbij de kosten op van de luchtverkeersleiding van ruim 2 miljoen - die worden betaald door het Rijk -, en er wordt hier per jaar 6 miljoen aan belastinggeld doorheen gejaagd. Alles wat hier vliegt, vliegt met subsidie.
Achter deze gevel is de laatste 15 jaar 120 miljoen aan belastinggeld op gestookt.
En dat alles onder het mom van de economische betekenis die dit vliegveld zou hebben voor de regio.
Er is wel een probleempje: die economische betekenis is nog nooit aangetoond. Het geld verdwijnt deels naar het buitenland in de vorm van subsidies aan luchtvaartmaatschappijen. Hoezo economische betekenis?!

Bodemloze put

Er vertrekken gemiddeld zo’n 100.000 passagiers vanaf Eelde. Op elk ticket zit een overheidsbijdrage van 80 euro en 20 euro belastingvrijstelling. Samen 100 euro subsidie op ieder ticket.
Vorig jaar hebben de aandeelhouders besloten om de komende tien jaar 46 miljoen in de bodemloze put achter deze gevel te storten. In dezelfde tijd waarin bibliotheken en zwembaden worden gesloten.
De subsidies die de luchthaven ontvangt, zijn staatssteun. Staatssteun moet worden goedgekeurd door Brussel. Daarvoor gelden regels, maar onze regionale overheden lappen die staatsteunregels aan hun laars. Hetzelfde geldt voor de vennootschapsbelasting. Ook die wordt ontdoken.

Ambities

Dit vliegveld wil het aantal passagiers verdubbelen. Straaltoestellen toestaan. Openingstijden verruimen. Dat is dus het beleid van de provincie Drenthe en Groningen die aandeelhouder zijn en die gelijktijdig kletsen over duurzaamheid. Voor een snelle trein naar de Randstad is geen geld. De Zuiderzeespoorlijn is om zeep geholpen door gepruts van de noordelijke provincies.
Maar 1,5 miljoen subsidie is wel beschikbaar voor Nordica, de maatschappij die met halflege toestellen naar Kopenhagen vliegt. Door de lage bezetting - slechts 45% - is Eelde per passagier het meest vervuilende vliegveld van Nederland.

Landgoederenzone en natuurgebieden

We bevinden ons hier in de landgoederenzone, pal naast uitgestrekte beschermde natuurgebieden: de Drentsche Aa, het Zuidlaardermeergebied, de Onlanden, het Fochteloërveen. De natuur, de zeldzame vogels –zoals de kraanvogels in het Fochteloërveen - worden ernstig verstoord door vliegtuigen. Maar ook omwonenden worden in hun slaap gestoord.
Waarom gaat dit maar door? Waarom zoveel gemeenschapsgeld over de balk smijten? Waarom blijven de meeste politieke partijen zo naïef?
Daar hebben ze achter deze gevel iets op gevonden. Zodra het politiek moeilijk wordt, organiseert de lobby rond dit vliegveld een publieksenquête. Zoals een jaar geleden. En wat blijkt: 83% van het publiek dat hierop reageert, vindt dat het vliegveld zich moet ontwikkelen tot ‘Toegangspoort van het Noorden’.
Aan die uitspraak ligt geen enkele rationele afweging ten grondslag, maar de politieke partijen laten zich meeslepen. De media lopen er kritiekloos achter aan. De politiek gaat weer slapen en het publiek krijgt een fopspeen: ‘Toegangspoort van het Noorden’.

Schadelijk gedrag

Schadelijk gedrag -zoals roken, drinken, autorijden - wordt belast. Daarmee wordt het gebruik afgeremd. Met de opbrengst kan de overheid de externe schade compenseren. Waarom is er nog steeds geen tickettax? Die is destijds afgeschaft omdat de passagiers naar Duitse vliegvelden zouden gaan. Inmiddels is in Duitsland wel vliegtax ingevoerd. Waarom niet in ons land?
Ons ‘groenste kabinet ooit’ lijkt het op z’n beloop te laten. Het laat zijn oren hangen naar de luchtvaartlobby, naar de onderbuik. Bang voor verkiezingen.

Daarom is het goed dat wij hier bij elkaar zijn om een tegengeluid te laten horen, net als in Maastricht, Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam, Zwolle/ Lelystad.
Stop de waanzin van subsidiering en belastingvrijstelling van deze vervuilende bedrijfstak!
Stop de groei van de luchtvaart!
Beperk de opwarming van de aarde!
Red het klimaat!
Wij hebben de verantwoordelijkheid om onze kinderen en kleinkinderen een leefbare wereld achter te laten - maar ook om de mensen in minder bevoorrechte landen te steunen.
Stop de groei van de luchtvaart!

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
PERSAANKONDIGING: 23 juni Landelijk protest luchtvaartgroei
Geschreven door VOLE, 21 juni 2017   
donderdag 21 juni 2018

PERSAANKONDIGING:
23 juni Landelijk protest luchtvaartgroei


 

Op 23 juni slaan bewonersgroepen en milieu-organisaties de handen ineen om een stop op de luchtvaartgroei te eisen. In zes steden rondom de luchthavens gaan omwonenden, politici en vele anderen tijdens de landelijke protestdag samen de straat op. Het protest wordt georganiseerd door Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) en Greenpeace. De uitzonderingspositie van de luchtvaart leidt tot steeds meer vluchten, grotere vliegvelden en extreem lage ticketprijzen. De deelnemers kijken niet langer stilzwijgend toe hoe luchthavens als rupsjes-nooit-genoeg blijven groeien. Gezamenlijk roepen ze de overheid op om eindeloze groei in de luchtvaart aan banden te leggen en te investeren in alternatieven. Tijdens het protest in Zwolle wordt de nadruk gelegd op de overlast van laagvliegroutes, die ontstaat als Lelystad Airport open gaat.

In Eelde wordt bovendien aandacht gevraagd voor de verspilling van belastinggeld om het vliegveld open te houden en luchtvaartmaatschappijen te subsidiëren.

In Eelde verzamelt het protest zich om 13.00 uur op het voorterrein van vliegveld Eelde. Er wordt een rood sein gegeven dat misschien vanuit het vliegtuig is te zien.

Meer informatie is te vinden op: http://stopluchtvaartgroei.nl/eelde/ Hier kan men zich ook aanmelden voor het protest en zo op de hoogte gehouden worden van het programma.

Met vriendelijke groet,
Bestuur VOLE
Woordvoerder Jan Wittenberg
050 3183360

http://www.dvhn.nl/drenthe/Protestactie-milieuclubs-en-buren-bij-vliegveld-Eelde-tegen-luchtvaartgroei-23294836.html

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/195557/Protest-tegen-vliegverkeer-op-Groningen-Airport-Eelde

http://www.harendekrant.nl/nieuws/protest-groei-luchtvaart-ook-eelde-23-juni/

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/135973/Protest-bij-vliegveld-in-Eelde-om-luchtvaartgroei 

https://www.groningenairport.nl/actueel/nieuws/groningen-airport-eelde-heeft-een-goed-jaar-achter-de-rug

https://www.groningenairport.nl/over-groningen-airport-eelde/de-organisatie/jaarverslagen-strategisch-plan

 

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht VOLE: Luchthaven Eelde overtreedt doelbewust en gepland de wet- en regelgeving
Geschreven door VOLE, 28 mei 2018   
maandag 28 mei 2018

Persbericht van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
Luchthaven Eelde overtreedt doelbewust en gepland de wet- en regelgeving

 
De openingstijden van luchthaven Eelde zijn wettelijk vastgelegd: na 23.00 uur mogen er geen vliegtuigen landen. Alleen bij onverwachte vertragende omstandigheden, die op het moment van vertrek redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen worden, mag tussen 23.00 en 24.00 geland worden.

Op zondag 27 mei vertrok er een vliegtuig van Nordica om 23.01 van Kopenhagen en landde om 23.50 in Eelde. Deze vluchttijden waren al dagen van te voren aangekondigd.

Er is dus geen andere conclusie mogelijk dan: GAE overtreedt doelbewust en gepland de wet- en regelgeving. VOLE heeft een klacht ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport en zal aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

Juist op mooie warme dagen als mensen de ramen open hebben worden omwonenden van de luchthaven uit hun slaap gewekt als na 11 uur ’s avonds vliegtuigen laag overkomen. Het gaat hier niet om kwajongens met een brommertje, maar om de directie van een luchthaven die hiermee aangeeft zich niets van de omgeving aan te trekken.

plaatje vluchtschema Nordica.jpg

 

Geldend luchthavenbesluit (omzettingsregeling) GAE

HOOFDSTUK 3. REGELS EN GRENSWAARDEN

Artikel 4

1. Het gebruik of doen gebruiken van de luchthaven is niet toegestaan: a. van maandag tot en met vrijdag in de periode van 23.00 tot 06.30 uur: banen 23-05 en 19-01; b. op zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen in de periode van 23.00 tot 07.30 uur: banen 23-05 en 19-01; c. in de periode, niet zijnde de daglichtperiode: baan 19-01.

2. Het eerste lid geldt niet voor luchtvaartuigen die in nood verkeren of ten behoeve van reddingsacties, hulpverlening of medische vluchten zijn ingezet, indien een onmiddellijke start of landing is vereist.

3. Het eerste lid geldt niet voor het uitvoeren van landingen tussen 23.00 en 24.00 uur door luchtvaartuigen van luchtvaartmaatschappijen die commerciële vluchten uitvoeren en die volgens schema eerder dan 23.00 uur hadden moeten arriveren, voor zover sprake is van onverwachte vertragende omstandigheden, die op het moment van vertrek redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen worden.

4. Het eerste lid geldt niet voor het uitvoeren van starts tussen 23.00 en 24.00 uur door luchtvaartuigen van luchtvaartmaatschappijen die commerciële verkeersvluchten uitvoeren en die volgens schema eerder dan 23.00 uur hadden moeten vertrekken, voor zover sprake is van: a. een technische storing van het luchtvaartuig dan wel van de luchtvaarttechnische gronduitrusting; of b. extreme meteorologische omstandigheden die een vertraging van de start volgens het schema rechtvaardigen.

Voor meer informatie:

Woordvoerder VOLE

Jan Wittenberg

050 3183360

Klik hier om terug te keren 

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 10 van 155

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.