spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Brief VOLE aan Statencommissie Financien, Cultuur, Bestuur en Economie
Geschreven door VOLE, 28 juni 2022   
dinsdag 28 juni 2022

 

Aan de leden van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie


Op uw vergadering van 29 juni staat onder ingekomen stukken A4 de reactie van GS Drenthe en Groningen op verzoeken van het ministerie I&W m.b.t. inzake het luchthavenbesluit.

Het is een uiterst merkwaardige brief die GS aan het Ministerie stuurde over de instandhouding van luchthaven Eelde. Een brief vol tegenstrijdigheden. Een brief waarin het ministerie de les wordt gelezen. Is dat slim als je wilt dat het Rijk gaat bijdragen aan het groeiende exploitatieverlies van GAE? Of is de brief bedoeld voor regionale consumptie? Een poging om de schuld voor het falende beleid van de aandeelhouders bij het ministerie te leggen.

Gisteren sloeg GAE directeur Mw. de Groot om zich heen: 'Kabinet is onverstandig bezig'. Dit omdat het kabinet zich voor wat betreft de openingstijden van het vliegveld aan de wet houdt. Er staat in de Wet Luchtvaart geen uitzonderingregeling om van een luchthavenbesluit af te wijken. Weet Mw. de Groot dat niet? Dit is de zoveelste zeperd van deze directeur: er worden duizenden vluchten op Schiphol geschrapt en er wordt niet één vlucht naar Eelde verplaatst. Dit bewijst wel de totale overbodigheid van dit vliegveld.

Het is nog erger: navraag bij het ministerie leert dat De Groot gevraagd had om vluchten tot 2:00 uur toe te staan! Dat bewijst opnieuw dat De Groot lak heeft aan de omgeving. Bovendien bewijst het gebedel om vluchten uit Schiphol dat de duurzaamheidsambities waarmee GAE vorig jaar de Staten nog probeerde te paaien niet meer dan green washing zijn. Waar blijft de Provincie in haar verantwoordelijkheid van aandeelhouder eigenlijk? Hoe lang staat ze nog toe dat de ene duurbetaalde GAE-directeur na de andere losse flodders blijven afschieten en voor onrust zorgen? Of zijn de aandeelhouders nog steeds van mening dat dit vliegveld ‘onmisbare infrastructuur’ is en van ‘groot economisch belang’ voor de regio, zoals ze tegen de klippen op beweren?

De mediaruis die GAE creëert over het overnemen van vluchten van Schiphol is slechts bedoeld om de aandacht af te leiden van het werkelijke probleem: er moet per jaar 8 à 10 miljoen euro belastinggeld bij om GAE open te houden. De ‘investering’ van 46 miljoen euro in GAE waartoe de Staten in 2016 besloten is er in hoog tempo doorheen gejaagd, om verliezen af te dekken. Het begint te knijpen. Het ministerie wil ‘voor de zomer van 2022 een schriftelijke bevestiging of de aandeelhouders bereidheid zijn om voor de komende 10 jaren financieel garant te staan voor de luchthaven’. Anders geen luchthavenbesluit en geen luchthaven. Het lanceren van kansloze en onwettige initiatieven lijkt er vooral op gericht om de schuld van het onvermijdelijke afbouwen van GAE bij het Rijk en Schiphol te kunnen leggen.

Bijgevoegd een uitvoeriger reactie van VOLE op de brief van GS.

Met vriendelijke groet,

Namens Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

Jan Wittenberg
06 29176236

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Oproep Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder
Geschreven door RBV, 26 december 2021   
zondag 26 december 2021

VOLE geeft graag gehoor aan onderstaand verzoek van Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder om “om al uw leden op te roepen en hen te vragen zich (gratis) aan te melden als Medestander. Dat kan men eenvoudig doen met deze link https://www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl en kies ‘IK DOE MEE' "

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
VOLE vraagt GS Drenthe looduitstoot rondom GAE te onderzoeken
Geschreven door VOLE, 10 november 2021   
vrijdag 12 november 2021

Klik hier om de brief van VOLE aan GS Drenthe tot initiëren van onderzoek naar looduitstoot rondom GAE te bekijken

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
VOLE naar Raad van State om luchthavenbesluit Eelde af te dwingen bij Minister
Geschreven door VOLE, 29 juni 2021   
woensdag 30 juni 2021

Persbericht 29 juni 2021

VOLE stapt naar Raad van State om Minister te dwingen een luchthavenbesluit voor Eelde vast te stellen


Omwonenden gedupeerd door fouten in wetgeving rondom Groningen Airport Eelde

In 2012 zijn geluidsregels van luchthaven Eelde omgezet van de oude wet naar de nieuw Wet Luchtvaart. Dit is gedaan zonder mogelijkheid tot inspraak. De belangen van omwonenden zijn daardoor op onaanvaardbare wijze geschaad. De minister had vanwege de wetswijziging al in 2014 een nieuw luchthavenbesluit moeten vaststellen. Vanwege de toegenomen overlast door de KLM-vliegschool en het getreuzel van de minister heeft VOLE de minister in gebreke gesteld en bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het niet nemen van een luchthavenbesluit.

Het doel: de fouten in de omzettingsregeling corrigeren en GAE te dwingen tot een aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit. Omdat een goede aanvraag vrijwel onmogelijk is vanwege het almaar oplopend exploitatieverlies, laat het vervolg zich raden.

Toename overlast
Sinds maart 2020 is er een dramatische stijging in hindermeldingen over Groningen Airport Eelde. Bij het meldingenloket en bij VOLE melden zich tien keer meer mensen die geluidhinder ondervinden. Wat is hier aan de hand en waar ligt de grens?

Amerika en Lelystad
Voorheen werden de vlieglessen van de KLM-opleiding in het eerste jaar in Amerika gevlogen. Later zijn die lessen ondergebracht bij de Martinair vliegschool op Lelystad. Dat de opleiding niet geheel plaatsvond op Eelde, had te maken met de beperkte geluidruimte voor lesverkeer in de toenmalige Luchtvaartwet. Die maakte onderscheid tussen groot en klein verkeer. Tegen het eind van 2011 moesten de lessen gestopt worden, omdat de geluidruimte overschreden dreigde te worden.

Illegale omzetting van geluidsregels
Waarom is het nu wel mogelijk de volledige opleiding op Eelde te vestigen? In 2012 werd door een wetswijzigingen de Omzettingsregeling Luchthaven Eelde van kracht. Hierin wordt al het geluid op één hoop geveegd. Er was veel geluidruimte gereserveerd voor groot verkeer. Maar dat bestond alleen in de dromen van de directie van GAE. De ruimte voor de grote toestellen wordt nu opgesoupeerd door de lesvluchten. De omzettingsregeling is van kracht geworden zonder mogelijkheid tot bezwaar. Het zou namelijk gaan om een één-op-één-omzetting, zonder nadelige gevolgen voor omwonenden. Hierover zijn onlangs Kamervragen gesteld aan de minister I&W.

Gezondheidsschade door geluid
Veel onderzoeken tonen aan dat teveel geluidhinder schadelijk is voor de gezondheid. Hoewel we hier niet onder de rook van Schiphol wonen, worden de direct omwonenden regelmatig urenlang geplaagd door vier tot vijf verouderde lestoestellen die gelijktijdig continu rondjes vliegen. En bewoners van Noord-Groningen die nabij het daar gelegen laagvlieggebied wonen, worden geplaagd door op vol vermogen draaiende motoren bij oefeningen met motoruitval. Dit geluid van klein verkeer is langdurig te horen en daarmee niet vergelijkbaar (en dus niet uit ruilbaar) met bijvoorbeeld het landen of opstijgen van een vakantievlucht.

Aanvraag Luchthavenbesluit vertraagd
Uiterlijk 2 november 2014 had de Minister een besluit omtrent het Luchthavenbesluit voor Eelde moeten nemen. Door GAE is wel een begin gemaakt met de aanvraag. De commissie-MER heeft bij de verplichtte MER (Milieu Effect Rapportage) geadviseerd om de geluidsregels voor kleine luchtvaart weer terug te brengen naar de oude situatie van voor 2012. Daarnaast moet de aanvraag voor een luchthavenbesluit zijn voorzien van een prognose voor dekkende exploitatie van de luchthaven. Het eerste willen GAE en de KLM-vliegschool natuurlijk niet. De vliegschool kan dan niet meer het volledige lesprogramma op Eelde verzorgen, zonder over te stappen op moderne stille elektrische toestellen. Een sluitende exploitatie is GAE nooit gelukt. Sterker: er is jaarlijks 8 miljoen euro overheidsgeld nodig om de luchthaven overeind te houden. GAE is gestopt met de aanvraag van een luchthavenbesluit, simpelweg omdat het niet kan.

Minister van I&W
De minister doet hier niets aan en in een recente brief aan de Tweede Kamer schrijft zij over GAE: De financiële situatie van Groningen Airport Eelde (GAE) is de afgelopen jaren verslechterd.
Over de aandeelouders schreef ze: Een definitief besluit over de toekomst van GAE als luchthaven moeten zij nog nemen. Afhankelijk daarvan wordt het traject richting een Luchthavenbesluit hervat.

Klik hier om terug tekeren

 

 

 

 

 

 

 

 
factsheet Toekomst verduurzaming luchtvaart en luchthaven Eelde
Geschreven door VOLE, 22-6-2021   
vrijdag 25 juni 2021

kleurenlogo.jpg   Vereniging Omwonenden Luchthaven
                              Eelde


                  'voor de kwaliteit van de leefomgeving'

                                                                        www.vole.nl


 
Aan de beoogde coalitiefracties van VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvdA in de Tweede Kamer

Onnen/Yde 22-6-2021

RE: Groningen Airport Eelde in regeerakkoord: geldverspilling

Geachte fractie,

De directie van Groningen Airport Eelde (GAE) pocht met haar goede contacten met Kamerleden die hun best doen om financiële steun voor GAE in het regeerakkoord te regelen.

Het exploitatieverlies van GAE is acht miljoen euro per jaar. Commercieel verkeer is beperkt tot een tiental vluchten per week van prijsvechters die nauwelijks havengeld betalen. GAE overleeft op een ‘overbruggingsfinanciering’ uit belastinggeld. De noordelijke bestuurders verdedigen dit met de economische en maatschappelijke betekenis van GAE. Hiervoor is geen rationele onderbouwing. De tientallen miljoenen steun die de afgelopen jaren naar GAE vloeiden, hebben nauwelijks economische activiteit gegeneerd. Het is domweg niet vol te houden dat dit vliegveld onmisbare infrastructuur is voor de regio, zoals de noordelijke bestuurders beweren. Het is de gebruikelijke noordelijke folklore: zonder eigen luchthaven tellen we niet mee.

In een zoektocht naar een maatschappelijke onderbouwing voor het voortbestaan van GAE spreken directie en aandeelhouders (provincies Drenthe en Groningen) over GAE als de ‘duurzaamste luchthaven van Europa’. Men wil elektrisch vliegen of vliegen op waterstof.

Alle deskundigen op gebied van verduurzaming van de luchtvaart bevestigen dat GAE geen noemenswaardige rol kan spelen in de ontwikkeling hiervan: Volgens de experts biedt de ontwikkeling van elektrisch vliegen geen oplossing en vliegen op waterstof laat nog decennia op zich wachten. Zie de factsheet Toekomst verduurzaming luchtvaart, die op verzoek van de Kamer is opgesteld.

Uit de conclusies: “Er worden er geen technische verbeteringen voorzien die het klimaatprobleem bijtijds op kunnen lossen” en “Er is geen eenvoudige manier om de luchtvaart duurzaam te maken”.

Het is dus een illusie te denken dat GAE een rol kan spelen in de verduurzaming van de luchtvaart.

Ondertussen faciliteert GAE de KLM Luchtvaartschool. De school vliegt rond met zwaar verouderde toestellen, die gemiddeld ouder dan twintig jaar zijn. Deze toestellen stoten veel CO², stikstof en lood uit boven de Natura 2000-gebieden Drentsche Aa, Zuidlaardermeer, Leekstermeer en het Fochtelooërveen. De lesvluchten geven extreme (geluid)overlast voor de meer dan 10.000 inwoners van de tien dorpen rondom Eelde [1] en zelfs ver daarbuiten.

Commerciële luchtvaart zal op dit vliegveld nooit op gang komen. Een structurele subsidie van acht miljoen euro per jaar is op geen enkele wijze te verantwoorden. Als het gaat om verbinding van het Noorden met omliggende regio’s, kan dat geld alleen echt duurzaam worden besteed door investering in het spoor.

 
Met vriendelijke groet,
Namens Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

Ir. Jan Wittenberg,                                          Dr. Harold van Dijk,
voorzitter                                                      secretaris

[1] Er liggen 10 dorpen in de directe omgeving van GAE: Yde (830), Donderen (450), Eelde (6.915), Paterswolde (3.730), Vries (4.015), Midlaren (320), Noordlaren (695), Glimmen (1.065), Onnen (674) en Haren (19.755): samen 38.000 inwoners.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Mysterie gestolen geluidsruimte, wanneer is de grens bereikt?
Geschreven door VOLE, 22 juni 2021   
dinsdag 22 juni 2021

Mysterie gestolen geluidsruimte, wanneer is de grens bereikt?

 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) handhaaft de normen die zijn vastgesteld voor vliegtuiglawaai. In de handhavingsrapportages voor Groningen Airport Eelde (GAE) wordt altijd gerapporteerd dat de luchthaven netjes binnen de geluidsruimte blijft. Toch wordt er erg veel overlast veroorzaakt en is de overlast enorm toegenomen doordat het lesverkeer sterk is toegenomen, evenals het aantal klachten daarover.

Hoe kan dat nou? Blijkbaar is de grens nog niet bereikt en kan er steeds meer lawaai bij. Wanneer is die grens dan wel bereikt? Wat krijgen we nog meer over ons heen als de vliegscholen blijven groeien?

Voor het antwoord moeten we terug naar 2012. Zonder al te veel ophef is toen een nieuwe wettelijke regeling voor GAE van kracht geworden. Dit kwam voort uit de Wet Luchtvaart die in de plaats kwam van de Luchtvaartwet. Veel oude regelingen moesten worden aangepast.
Er werd verzekerd dat deze nieuwe regeling (de “Omzettingsregeling”) geen praktische gevolgen zou hebben. Daarom was er geen mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen en ontbrak een milieueffectrapport.

Toch is er met die Omzettingsregeling iets wezenlijks veranderd. Iets waar we nu de wrange vruchten van plukken. Tot 2012 waren er aparte geluidsruimtes voor het grote vliegverkeer en voor lesvliegtuigen (en andere kleine vliegtuigen). Vanaf 2012 is dat anders. Er is nu nog maar één geluidsruimte voor alle vliegtuigen. Als het aantal grote vliegtuigen minder is dan verwacht, mogen er meer lesvliegtuigen vliegen. Geluid is geluid, is de gedachte.

De wisselkoers is gunstig voor luchthaven Eelde en de vliegscholen. Een niet uitgevoerde
vakantievlucht kan ingeruild worden voor tientallen lesvluchten. Er is echter nooit uitgezocht of 30 lesvluchten evenveel hinder veroorzaken als één vakantievlucht. Feit is wel dat er veel minder grote vliegtuigen zijn op Eelde (ook los van de coronacrisis) dan waarop de vergunde geluidsruimte gebaseerd is. De deur staat daarmee wagenwijd open voor nog veel meer lesvliegtuigen. De geluidsruimte is nog lang niet vol.

Volgens een door VOLE geraadpleegde vliegtuiggeluidsdeskundige is er in het afgelopen gebruiksjaarwaarschijnlijk al meer geluid door lesvliegtuigen geproduceerd dan wat vroeger toegestaan was. Dit ondanks het feit dat er vaak niet of nauwelijks gevlogen kon worden door corona. Als de huidige trendzich voortzet gaan we dit jaar ruim over de vroegere grenzen heen. En wie weet wat er daarna gebeurt. De vliegscholen zijn ambitieus en de regelgeving houdt hen niet tegen.

De omwonenden van de luchthaven worden zo “gestraft” voor de totaal verkeerde prognose die vroeger door de GAE-directie gemaakt is over de aantallen lijn- en vakantievluchten. De vrijgekomen geluidsruimte wordt nu gebruikt voor activiteiten waar die helemaal niet voor bedoeld was.

Het zou al een hoop schelen als lawaaiïge lesvliegtuigen vervangen zouden worden door stillere exemplaren. De KLM-vliegschool zegt bijvoorbeeld na te denken over de aanschaf, op termijn, van stille elektrische vliegtuigen. Maar hoe waarschijnlijk is dat als ze niet gedwongen worden door een vol rakende geluidsruimte?

De oplossing is om terug te gaan naar aparte geluidsruimtes voor grote en kleine vliegtuigen zoals dat tot 2012 bestond. Wat VOLE betreft zou de grens moeten liggen op hooguit de helft van de geluidsruimte van voor 2012, om zo tot een betere balans te komen tussen de belangen van het vliegveld, de omwonenden en de natuur. Uiteindelijk is het aan de politiek om via geluidsgrenzen in het luchtvaartbesluit aan te geven hoeveel hinder de ambities van de vliegscholen waard zijn.

GAE wil graag een aparte geluidsruimte voor “helikoptervluchten van maatschappelijk belang (traumahelikopters, politie). Vanuit hun standpunt is dat begrijpelijk, want helikopters verbruiken veel geluidsruimte, vooral ‘s nachts. Maar over een aparte geluidsruimte voor lesvliegtuigen wordt niet gerept. De huidige praktijk bevalt kennelijk prima.

Wanneer vliegschoolmanagers zeggen dat zij hun uiterste best doen om de geluidhinder tot een minimum te beperken moeten wij geloven in hun goede wil. Maar wij hebben liever goede regelgeving dan goede wil van managers.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

?

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 10 van 191

spacer
© 2022 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.