spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Persbericht: VOLE wint hoger beroep bij Raad van State over overtredingen sluitingstijden
Geschreven door VOLE, 16-12-2020   
donderdag 17 december 2020

Persbericht: VOLE wint hoger beroep bij Raad van State over overtredingen sluitingstijden


Vandaag heeft de Raad van State de minister een gevoelige tik op de vinger gegeven: Taxiën en proefdraaien mogen niet meer buiten openingstijden van de luchthaven worden uitgevoerd bij starts en landingen. Dit geldt voor alle luchthavens.

De uitspraak houdt in dat alle bewegingen van vliegtuigen die verband houden met starts en landingen, vallen onder het gebruik van de luchthaven. Dat gebruik wordt beperkt door de openingstijden van de luchthaven. Dat betekent voor luchthaven Eelde dat het taxiën en proefdraaien (in de uitspraak ‘engine-runup’ genoemd) voorafgaand aan het opstijgen op weekdagen voor 6.30 uur niet zijn toegestaan. Ook het taxiën na de landing dient plaats te vinden binnen de openingstijden. Een toestel moet dus ruim op tijd landen om het taxiën voor sluitingstijd te beëindigen.

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) had deze zaak bij de Raad van State aangespannen in een hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank van 8 januari.

In mei 2018 overtrad luchthaven Eelde meerdere malen de sluitingstijden. GAE gaf aan Nordica toestemming voor taxiën en proefdraaien voor 6.30 uur, ook werd toestemming gegeven voor het vertrek van en voetbalvlucht na 23.00 uur en werd toestemming gegeven voor een binnenkomende vlucht na 23.00 uur.

VOLE deed aangifte van deze overtredingen door GAE bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie I&W. In eerste instantie probeerde ILT de overtredingen onder het kleed te vegen. Na het rekken van de bezwaarprocedure gaf ILT de vereniging van omwonenden gelijk bij één overtreding. Pas nadat VOLE de zaak liet voorkomen bij de rechter werd ook een tweede overtreding toegegeven. De rechter was het eens met ILT dat taxiën en proefdraaien voor 6.30 uur zou zijn toegestaan omdat dat niet zou horen bij het gebruik van de luchthaven (uitspraak 8 januari 2020).

Dat was voor VOLE onbegrijpelijk en onacceptabel. De Raad van State geeft VOLE nu gelijk en geeft de minister en haar Inspectie Leefomgeving een gevoelige tik op de vingers.

VOLE komt op voor de nachtrust van de omwonenden en kon de redenering van ILT en de rechtbank niet volgen dat taxiën en proefdraaien voor 6.30 uur wel zou mogen. Omwonenden werden voor half zeven uit hun slaap gewekt door het zeer lawaaiige taxiën en proefdraaien door de toestellen van Nordica. Dit gebeurde van begin 2018 totdat Nordica stopte met de vluchten eind 2018. Bij elkaar werd volgens VOLE zo’n tweehonderd keer de wet overtreden.

De luchthaven is gesloten van elf uur ’s avonds tot half zeven in de ochtend. Omwonenden hebben recht op hun nachtrust. Verstoring van de nachtrust is slecht voor de gezondheid. Daarom tekende VOLE hoger beroep aan bij de Raad van State.

Deze uitspraak is ook belangrijk voor alle andere luchthavens, omdat nu vaststaat dat het zeer lawaaiige taxiën en proefdraaien hoort bij de vluchtuitvoering en verboden is tijdens de sluitingstijden.

De volledige tekst van de uitspraak vindt u hier

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht VOLE: Luchtvaartnota biedt geen oplossing voor luchthaven Eelde, GAE moet z?n eigen broe
Geschreven door VOLE, 23 november 2020   
maandag 23 november 2020
Persbericht VOLE: Luchtvaartnota biedt geen oplossing voor luchthaven Eelde, GAE moet z’n eigen broek ophouden

 
Afgelopen vrijdag 21 november heeft de ministerraad ingestemd met de Luchtvaartnota 2020-2050. Daarmee heeft het kabinet de koers voor de ontwikkeling van de luchtvaart in de komende dertig jaar aangegeven. Voor luchthaven Eelde betekent dit het volgende:

De visie, strategie en toekomst van luchthaven Eelde zoals deze in september door de GAE directie gepresenteerd werd, is binnen 2 maanden in de prullenbak beland. De minister geeft in de luchtvaartnota aan dat er geen geld voor Eelde komt.
De systeemgedachte vindt de minister wel leuk klinken. Dus luchthavens mogen samen in overleg over wie zich nou precies waar in specialiseert en de minister wil hier ook nog wel in bemiddelen.

De luchthaven moet een nieuw luchthavenbesluit aanvragen en dit moet tot stand komen in goed overleg met omwonenden en overige belanghebbenden. “Randvoorwaarde hierbij is in ieder geval dat de negatieve effecten van de luchtvaart op mens en natuur moeten verminderen”. Belangrijkste: dit nieuwe luchthavenbesluit moet voorzien zijn van een dekkende exploitatie. Hoeveel belastinggeld ging ook al weer naar Eelde? Sinds 2000 was het tekort een miljoen per jaar, vorig jaar vier miljoen, dit jaar vijf miljoen. Volgens de directie is jaarlijks structureel 6 tot 8 miljoen belastinggeld nodig voor “een gezonde exploitatie”.

De directie van GAE had vurig gehoopt dat de regering in de luchtvaartnota toezeggingen zou doen om de luchthaven te redden van de naderende ondergang. Maar helaas voor de luchtvaartlobby, GAE krijgt op alle punten nul op het rekest.

De regering schrijft dat er geen (juridische) mogelijkheden zijn voor het verdelen van verkeer over de luchthavens. Dus exit het hele idee van een luchthavensysteem waar GAE al een jaar mee leurt. “Het kabinet ziet luchthavens als zelfstandige ondernemingen die zelf verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van hun activiteiten”. “Structurele rijksbijdragen zijn derhalve niet aan de orde”. Het is de minister niet ontgaan “dat de provincies zich niet houden aan de Europese regels voor staatssteun en financiële injecties niet melden bij de Europese Commissie”.

Verder is het in de luchtvaartnota nogal zoeken naar specifieke vermeldingen over GAE. Kennelijk is Eelde het noemen niet waard. In haar reactie op de zienswijzen stelt het kabinet: “Sluiting van de luchthaven Groningen Airport Eelde is wat betref het kabinet niet aan de orde, zo lang er een plan ligt voor de exploitatie van het luchthaventerrein”. Maar dat is nu juist het probleem: een deugdelijk plan voor exploitatie zonder bijdragen van het Rijk is er op dit moment niet. En dat lijkt ook een schier onmogelijke opgave.
De functies die de voor de luchthaven zijn bedacht zoals het testen van drones, elektrisch vliegen, luchtvaartschool en traumahelikopter brengen samen maar een paar ton op. En het openhouden van zelfs een sterk afgeschaald vliegveld kost nog steeds vele miljoenen per jaar.

De aandeelhouders moeten dus de onderneming GAE vragen hoe zij het luchthaventerrein kostendekkend gaat exploiteren. En als daar geen antwoord op komt, kunnen de aandeelhouders besluiten wat ze dan wel met de gronden willen gaan doen.

“Mocht het terrein niet meer als luchthaven worden gebruikt en er geen concreet zicht op een doorstart zijn, dan ontstaat er een nieuwe situatie’ schrijft de minister. Nogal wiedes: als de exploitatie is beëindigd, kan de gemeente Tynaarlo beslissen wat er met de grond gaat gebeuren.

Klik hier om terug te keren


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antwoord minister op Kamervragen over toekomst luchthaven Eelde
Geschreven door VOLE, 15-11-2020   
maandag 16 november 2020

Antwoord minister op Kamervragen over toekomst
luchthaven EeldeDe Kamerleden Lammert van Raan (PvdD) en Cem Laçin (SP) stelden vragen aan de minister van I&W Cora van Nieuwenhuizen over de toekomst van luchthaven Eelde:

 1. Is de minister bereid zes à acht miljoen euro per jaar bij te dragen aan het exploitatieverlies van de luchthaven?

 2. Wat is de procedure bij sluiten, of afschalen naar een zogenaamd ‘groen veld’ (zonder luchtverkeersleiding?

De complete lijst vragen en de antwoorden vindt u HIER.

De reden voor de eerste vraag was dat directie van GAE de raads- en statenleden onder druk probeerde te zetten met het verhaal dat zolang het Rijk nog niet tot een bijdrage aan GAE van zes à acht miljoen euro per jaar besloten had, de aandeelhouders de verliezen moeten afdekken.

Visiedocument is brutale luchtfietserij

De minister antwoordt wat we al wisten: het Rijk is helemaal niet van plan om het vliegveld financieel te ondersteunen. Sterker nog, dat is ook nooit door de aandeelhouders gevraagd. Dat maakt het visiedocument waar GAE na lange tijd mee op de proppen kwam tot een ongehoord stukje luchtfietserij.
Het lijkt ons een reden voor ontslag op staande voet van Schmeink. Hij heeft zijn duurbetaalde tijd zitten gebruiken om een waardeloos document te produceren, waarin een bij voorbaat kansloze route wordt bewandeld. Hier blijkt ook dat de aandeelhouders (lees de gedeputeerden) totaal geen grip hebben op de directie. Reden genoeg voor de Staten om opheldering te eisen, lijkt ons.
De tweede vraag, die naar de procedure, werd gesteld omdat de verantwoordelijke gedeputeerden Bijl (Drenthe) en Rijzebol (Groningen) bleven volhouden dat een besluit om GAE te sluiten niet genomen kan worden door de aandeelhouders, maar dat alleen het Rijk dat kan doen. VOLE had dat al weerlegd in ons artikel van 27 september. Dat de gedeputeerden de Staten keer op keer deze verkeerde voorstelling voorspiegelden is een ongehoord staaltje intimidatie. Bijl en Rijzebol zeiden in feite: ‘u heeft niets te vertellen over sluiting van GAE, u moet gewoon besluiten de verliezen van GAE af te dekken’.

Truc om statenleden onder druk te zetten mislukt

Het antwoord van de minister laat geen enkel misverstand bestaan: ‘Toestemming van de staat is niet noodzakelijk’.  En wanneer door sluiting of afschaling de luchtverkeersleiding niet langer noodzakelijk is, zal de minister de regelingen daarover intrekken of aanpassen. Geen vuiltje aan de lucht.
Kortom, zodra de aandeelhouders besluiten niet langer de bodemloze put te vullen, gaat GAE dicht. Zo simpel is dat. De trucs van de GAE-directie en de beide gedeputeerden om de Staten onder druk te zetten zijn hiermee doorgeprikt. Maar het is wel een schandaal dat ze het geprobeerd hebben.

Klik hier om terug  te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Kamervragen over toekomst GAE
Geschreven door VOLE, 25-10 2020   
zondag 25 oktober 2020

Kamervragen over toekomst GAE

In het stuk ‘Visie, strategie en toekomst Groningen Airport Eelde’ van september zetten directie en commissarissen van GAE uiteen hoe zij denken GAE te redden.
Besluitvorming is urgent, want het exploitatieverlies is opgelopen tot meer dan 5 miljoen euro en begin 2021 is de kas leeg.
VOLE analyseerde dit ‘visiestuk’ en kwam tot de conclusie dat GAE een blanco cheque eist van haar aandeelhouders (beide provincies en de gemeenten Assen en Tynaarlo).
Het ‘Visiestuk’ is volgens VOLE grootspraak en chantage
. GAE probeert de raads- en Statenleden onder druk te zetten.

Gesteld wordt dat er 6 à 8 miljoen euro van het Rijk nodig is om de luchthaven overeind te houden. U voelt het aankomen: als het Rijk niet betaalt dan kunnen de verantwoordelijke politici het Rijk de schuld geven van het debacle. Voor VOLE is het wel duidelijk dat GAE het niet gaat redden. De schuldvraag is niet onbelangrijk, gezien de omvang van het fiasco: een nutteloze baanverlenging van 25 miljoen euro en een verkwistend steunpakket dat de laatste vier jaar 22 miljoen kostte.

GAE heeft het over een “actieve lobby die duidelijkheid moet geven over de financiële bijdrage van het Rijk”. En vervolgens: “Gevraagd wordt om tot die duidelijkheid er is, het nog resterende bedrag uit het investeringsprogramma van 2016 flexibel in te zetten voor behoud van de luchthaven.” Het advies van GAE is dus om gewoon door te gaan met de verkwisting van belastinggeld van de noorderlingen, want je hoeft geen econoom te zijn om te weten dat het Rijk niet gaat bijdragen. Dat staat al in de Conceptluchtvaartnota.

Om de raads- en Statenleden verder onder druk te zetten benadrukken GAE en de gedeputeerden Bijl en Rijzebol dat “aandeelhouders niet eigenstandig kunnen besluiten de luchthaven te sluiten. Daar gaat het Rijk over”. We hoorden dat keer op keer. Op die manier sturen ze de raads- en Statenleden het bos in. Ze creëren onduidelijkheid over de rol van het Rijk en hun eigen verantwoordelijkheid. Om aan deze onduidelijkheid maar meteen een eind te maken heeft VOLE de fracties van de politieke partijen in provinciale Staten van Drenthe en Groningen gevraagd om via hun Kamerleden (woordvoeders luchtvaart) de volgende vragen aan de minister te stellen:

    -    Is het Rijk bereidheid om 6 à 8 miljoen euro per jaar aan GAE bij te dragen?
    -    Kunnen de aandeelhouders eigenstandig besluiten GAE te sluiten of is sluiting een  
         bevoegdheid van het Rijk?

Het is verheugend dat de fracties van Partij voor de Dieren en de SP op 23 oktober,
bij monde van de Kamerleden Lammert van Raan (PvdD) en Cem Laçin (SP), onderstaande vragen hebben gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de toekomst van GAE.

VOLE heeft er alle vertrouwen in dat de minister zal antwoorden - zoals ook al de Conceptluchtvaartnota staat- dat de aandeelhouders hun eigen boontjes moeten doppen. En als ze GAE willen sluiten, kunnen ze dat doen.

Kamervragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de toekomst van Groningen Airport Eelde:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z19530&did=2020D42082

 1. Bent u op de hoogte van de sterk negatieve vervoersontwikkeling van Groningen Airport Eelde die al voor de coronacrisis werd ingezet?

 2. Bent u op de hoogte van de financiële positie waarin Groningen Airport Eelde verkeert en het feit dat de luchthaven moet sluiten als er geen extra financiële injectie komt?

 3. Heeft u kennisgenomen van het stuk ‘Visie, strategie en toekomst Groningen Airport Eelde’ waarin de directie erop aandringt dat het Rijk zes à acht miljoen euro per jaar bijdraagt aan de instandhouding van de luchthaven? 1)

 4. Hoe staat u tegenover een rijksbijdrage van zes à acht miljoen euro per jaar aan de luchthaven?

 5. Past een rijksbijdrage van zes à acht miljoen euro per jaar aan de luchthaven binnen uw luchtvaartbeleid?

 6. Als u bereid bent tot een bijdrage van zes à acht miljoen euro per jaar aan de luchthaven, hoe rijmt u dit dan met de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 waarin op bladzijde 77 staat dat u onder andere Groningen Airport Eelde ziet als zelfstandige onderneming en daarom geen financiële bijdrages levert? 2)

 7. Als u bereid bent tot een bijdrage van zes à acht miljoen euro per jaar aan de luchthaven, stelt u dan vergelijkbare steun beschikbaar voor de andere luchthavens van nationale betekenis?

 8. Bent u van plan om Groningen Airport Eelde op een andere manier te ondersteunen, als u niet bereid bent tot een bijdrage van zes à acht miljoen euro per jaar?

 9. Kunt u schriftelijk aan de noordelijke bestuursorganen laten weten of u wel of niet bereid bent tot een bijdrage van zes à acht miljoen euro per jaar aan de luchthaven?

 10. Klopt het dat “sluiten, of afschalen naar een zogenaamd “groen veld” (zonder luchtverkeersleiding voor alleen klein verkeer), alleen kan na toestemming van de Staat”, zoals de directie op bladzijde 8 in de ‘Visie, strategie en toekomst Groningen Airport Eelde’ schrijft?

 11. Als er toestemming van de staat nodig is, bent u dan bereid die toestemming te geven? En wat is de daarbij te volgen procedure?

 12. Als er geen toestemming van de staat nodig is, kunt u dan aangeven wat de procedure is met betrekking tot het intrekken van het luchthavenbesluit en het schrappen van Eelde uit artikel 8.1 Wet Luchtvaart?

 

  1) Raad van Commissarissen en Directie Groninger Airport Eelde, 22 september 2020 'Visie, strategie en toekomst Groningen Airport Eelde' (https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE-1/2020/28-oktober/09:00/INGEKOMEN-STUKKEN/) (agendapunt 10, vergaderstuk B1)
  2) Kamerstuk 31936, nr. 741.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
GAE eist blanco cheque: visie en strategie zijn grootspraak en chantage
Geschreven door VOLE, 27 september 2020   
zondag 27 september 2020

GAE eist blanco cheque: visie en strategie zijn grootspraak en chantage

Met het stuk ‘Visie, strategie en toekomst GAE’ hopen directie en commissarissen van Groningen Airport Eelde de aandeelhouders te overtuigen van een levensvatbare toekomst voor de luchthaven. Het stuk bevat echter geen andere visie dan ‘we willen meer geld’.

Blanco cheque
Om te beginnen zou het Rijk 6 à 8 miljoen euro per jaar moeten gaan betalen.
Politieke partijen worden opgeroepen om in Den Haag daarvoor te lobbyen. In feite toont dat het mislukken aan van de missie van de commissarissen Mansveld en Klaassen.
Die kregen bij hun aanstelling in maart 2019 de opdracht te lobbyen voor overname van een deel van de kosten van GAE door het Rijk en Schiphol. Het resultaat hiervan is te lezen in de Luchtvaartnota. Die vermeldt (blz. 77) expliciet over Eelde: “Het Rijk ziet de luchthavens als zelfstandige ondernemingen en levert daarom geen financiële bijdrages”.

Sinds het Rijk haar aandelen in 2000 overdeed aan de regio was er geen enkele reden voor het Rijk om terug te komen op het toen ingenomen standpunt, dat we dat nu ook weer terugzien in de Luchtvaartnota. Het volgens GAE dwingende argument waarom het Rijk zou moeten meebetalen is ‘veiligheid’ (dit wordt 56 maal genoemd). Echter, iedereen snapt: geen vliegveld Eelde is nog veiliger.

Nu weten directie en commissarissen natuurlijk zelf ook dat het Rijk niet gaat meebetalen. Dat is ze door het ministerie van I&W verteld en voor de zekerheid heeft I&W dat in de Luchtvaartnota geschreven. Maar doen alsof een rijksbijdrage realistisch is, geeft GAE het opstapje naar: “Gevraagd wordt (aan de aandeelhouders) om tot die duidelijkheid er is het nog resterende bedrag uit het investeringsprogramma van 2016 flexibel in te zetten voor behoud van de luchthaven” (blz. 13).

‘Die duidelijkheid’ is er nu al. Net te doen of dat niet zo is, is een nogal doorzichtige truc om raads- en statenleden onder druk te zetten en een blanco cheque af te dwingen. Een andere strategie hebben wij in het zeer warrige stuk niet kunnen ontdekken. Het stuk heeft het over een “realistische toekomstverwachting en solide financieringsbasis”, maar beide ontbreken. De centrale boodschap is een verzoek om meer geld. Geen spoor van een realistische inschatting van de potentiele opbrengsten. Geen antwoord op de vraag hoe het verder moet als over een paar jaar ook de resterende 25 miljoen euro op is.

Overdrijving om schrik aan te jagen
Het stuk staat bol van de overdrijving van de maatschappelijke betekenis van het vliegveld. GAE geeft hoog op van “de bijdrage aan de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat voor de regio” (blz. 7). Maar wat stelt dat voor met zo weinig commercieel vliegverkeer? Wat is de “onmisbare economische waarde”(blz. 1) als GAE erg veel belasting geld opslokt in ruil voor enkel vakantiecharters?
Voor de traumaheli valt relatief simpel een andere locatie te vinden (hoewel ze zonder GAE ook kunnen blijven waar ze zitten). Voor de medische vluchten kan bijvoorbeeld de luchthaven Leeuwarden gebruikt worden. Die wordt daar nu ook al voor gebruikt. Verder transport van of naar het UMCG kan dan per heli, dat zal in totaal op zijn hoogst 10 minuten extra tijd kosten.

De werkgelegenheid op de luchthaven wordt schromelijk overdreven. Meegerekend wordt bijvoorbeeld de werkgelegenheid in de bedrijfsverzamelgebouwen bij het vliegveld. Die bedrijven hebben niets te maken met luchtvaart. Met de vereiste miljoenensteun zou het bovendien gaan om een buitensporig duur banenplan voor de directe werkgelegenheid.

Ook de kosten van sluiting worden schromelijk overdreven. De genoemde economische kosten van 132 miljoen euro lijken totaal uit de lucht gegrepen. Je moet die kosten bovendien afzetten tegen de besparing van de tien miljoen euro per jaar die nu nodig is om de luchthaven overeind te houden. De terugverdientijd van zelfs dat absurde bedrag van 132 miljoen euro is dan behoorlijk kort en economisch aantrekkelijk. Bovendien moet je dan de economische opbrengst van een alternatieve bestemming, bijvoorbeeld woningbouw, meenemen. Als van de 240 hectare vliegveldterrein een derde deel wordt herontwikkeld gaat het al gauw op honderden miljoenen. Ook de waardestijging van de bestaande huizen rond de luchthaven (en de WOZ-opbrengsten) moet dan worden meegeteld.

Gemeenteraden en Staten kunnen eigenstandig beslissen over sluiting
Op blz. 30 beweert GAE dat een wetswijziging nodig is om de luchthaven te kunnen sluiten. Dat is gewoon niet waar en lijkt bedoeld om de raads- en statenleden onder druk te zetten. Gesuggereerd wordt dat zij niet eigenstandig tot dat besluit kunnen komen. Het is anders. Een besluit van de aandeelhouders om de NV GAE te beëindigen, heeft tot gevolg dat er geen vergunninghouder meer is. De vergunning (het luchthavenbesluit) heeft zonder vergunninghouder geen juridische betekenis meer. Dat werd recentelijk bevestigd door de Directeur Luchtvaart van het ministerie naar aanleiding van vragen van Leefbaar Tynaarlo.

Artikel 8.1 van de Wetluchtvaart bepaalt: ”Luchthavens van nationale betekenis zijn: a. de luchthaven Lelystad, b. de luchthaven Eelde, c. de luchthaven Maastricht, en d. de luchthaven Rotterdam”. Nergens staat dat eigenaren van een luchthaven deze ook moeten exploiteren. Als de eigenaren besluiten de exploitatie te stoppen is artikel 8.1 voor Eelde een ‘dode letter’. Daar zijn er wel meer van. Lelystad staat ook in artikel 8.1, maar functioneert niet als luchthaven van nationaal betekenis en groot commercieel verkeer is daar (nog) niet toegestaan. Als de aandeelhouders besluiten de exploitatie te stoppen, kan ‘Eelde’ geschrapt worden uit artikel 8. Maar dat is geen voorwaarde voor een besluit van de aandeelhouders om GAE te sluiten. Zo simpel is het.

Staatssteun
Waar het begrip ‘veiligheid’ 56 maal wordt genoemd, daar ontbreekt het woord ‘staatssteun’. B&W en GS schreven in hun brief van 31-1-2020 terecht: “Pas als meerdere scenario's zijn ontwikkeld en doorgerekend kunnen wij als aandeelhouders in eerste instantie bepalen of wij GAE überhaupt staatssteunproof kunnen helpen”. Nog los van de vraag “of wij dat ook wenselijk vinden”. De enige manier om hierover zekerheid te verkrijgen is een toetsing door de Europese Commissie, als de aandeelhouders al zouden besluiten het resterende deel van de 46 miljoen te gebruiken voor verliesafdekking.
Ook de Luchtvaartnota wijst hierop: “Als er bijdrages worden gedaan, bijvoorbeeld door provincies, dan moeten ze zich houden aan de Europese regels voor het verlenen van staatssteun” blz.77). Kennelijk vond de minister van I&W het nodig dit nog eens expliciet te vermelden.

De coronacrisis wordt te pas en te onpas als excuus gebruikt, maar de huidige problemen zijn in werkelijkheid het gevolg van het mislukken van de hub-strategie.
De passagiersaantallen waren al gekelderd vóór de coronacrisis. Door die crisis heeft de luchthaven echter een beroep kunnen doen op de NOW-regeling. Over de periode april-juni werd 470.000 euro ontvangen. Voor het jaar om is zal die steun zijn opgelopen tot meer dan een miljoen euro. Het werkelijke exploitatieverlies is dus geen 2, maar
3 miljoen euro. Hier bovenop komt de NEDAB-subsidie, die GAE ook nog krijgt.

Geen realistische businesscase
Er is geen toekomstvisie en vooral geen businesscase. Het enige perspectief dat wordt geboden is: meer lesvluchten. En meer proef- en oefenvluchten met grote vliegtuigen en meer militaire vluchten. Die vluchten leveren geen noemenswaardige inkomsten op.
Neem die 50.000 voornamelijk circuitvluchten. Dat zijn 25.000 landingen, die volgens de havengeldregeling maximaal 340.000 euro opleveren (25.000 x 90 % x € 14,80). Dit staat in geen enkele verhouding tot de pakweg 10 miljoen euro per jaar die het kost om de luchthaven overeind te houden. Hoe je het ook uitrekent, puur financieel of een met maatschappelijke kosten-batenanalyse, het is onzinnig om lesvluchten aan te gaan trekken.

De businesscase baseren op lesvluchten is ook een riskante strategie, doordat overal duizenden banen verdwijnen in de luchtvaart. Ook bij de KLM. Veel piloten zullen werkloos worden. Nog meer dan na de kredietcrisis en toen was de KLM-luchtvaartschool (KLS) al op sterven na dood. Daar komt bij dat er vanwege de hausse in de luchtvaart van de afgelopen jaren honderden piloten in de opleiding zitten, die na het voltooien zeer waarschijnlijk werkloos zullen worden. Ook zal het heel moeilijk tot onmogelijk worden om een financiering van de vliegopleiding te krijgen. Al deze problemen zullen nog vele jaren gaan duren. Het is zeer de vraag of de KLS dat zal overleven.

Vliegscholen op Eelde geven onacceptabel veel overlast

De lesvluchten leveren zeer weinig op, maar geven wel zeer veel overlast. De enige die ervan profiteert is de KLS. Maar waarom zou je als regionale overheid een particulier bedrijf als een vliegschool met vele miljoenen per jaar steunen? Vooral ook omdat de ervaring leert dat de KLS lak heeft aan de omgeving en met stokoude vliegtuigen vliegt, die zeer veel herrie en vervuiling van CO2, stikstof en zeer verontrustende loodemissies geven. Bovendien zijn er alternatieven genoeg voor de vliegscholen.

Op Lelystad is voorlopig meer dan genoeg ruimte blijkt uit deze factsheet. Daar komt het overgrote deel van de vliegschool ook net vandaan. Mocht Lelystad opengaan en groeien naar 45.000 bewegingen voor groot verkeer, dan is daar voorzien in een parallelbaan voor het klein vliegverkeer, zoals de lesvliegtuigen. Rond Lelystad liggen geen dorpen en wordt aanzienlijk minder hinder veroorzaakt. Op Maastricht is ook meer dan genoeg ruimte.

Veel opleiders doen de basisvliegopleiding op vliegvelden in dun bebouwde gebieden. De KLM deed dat tot voor kort in de VS. De verkeersprognoses waar de MER en de natuurvergunning van Eelde op zijn gebaseerd gaan ervan uit dat de basisopleiding wordt uitbesteed. Het is nergens voor nodig en zeer onwenselijk om die opleiding in Nederland te gaan doen.

Ook het aantrekken van militaire en oefenvluchten met grote vliegtuigen heeft ernstig negatieve gevolgen voor de omgeving. En ook die leveren weinig op. Nu al zijn 400 militaire vliegbewegingen en 43 circuitbewegingen met grote (straal)vliegtuigen toegestaan. Die ruimte wordt niet of slechts voor een gering deel gebruikt. Ook dit deel van de businesscase lijkt al bij voorbaat mislukt. Kortom, wat krijgt de regio terug voor de tientallen miljoenen die zij al in GAE heeft gestoken en de tientallen miljoenen die nu weer gevraagd worden? Geluidsoverlast, schade voor de toeristische sector en extra vervuiling.

Visiestuk van GAE is verhullend en op vele punten onzinnig
Het visie- en strategiestuk van de GAE-directie is verhullend: “een commercieel profiel met een gezonde mix van passagiersverkeer, general aviation en vastgoedontwikkeling in combinatie met een brede maatschappelijke basis is het meest realistisch”. Welke maatschappelijke basis bedoelt men? In de alledaagse praktijk zijn het 90% lesvluchten met verouderde en vervuilende toestellen die overlast bezorgen aan de 36.000 inwoners van de tien dorpen in de omgeving van Eelde.

Gewoon onzin is: “Het daadwerkelijke toekomstbeeld wordt grotendeels bepaald door de inhoud van de Luchtvaartnota 2020”. De Luchtvaartnota is duidelijk: het Rijk geeft geen geld. De GAE-directie schrijft: “Het grotere economische en maatschappelijke belang van de luchthaven, regionaal en landelijk, staat voorop”. Op geen enkele manier wordt dit economische en maatschappelijke belang onderbouwd. Dat is ook moeilijk, zo niet onmogelijk. Het maatschappelijk draagvlak is verdampt na het mislukken van het investeringsscenario en de baanverlenging die niets opleverde. Opgeteld werd sinds 2013 meer dan 50 miljoen euro belastinggeld van de noorderlingen weggegooid, zonder enig maatschappelijk of economisch rendement.

VOLE vertrouwt erop dat onze volksvertegenwoordigers zich niet langer laten chanteren door de lobby rond GAE en het belang van de inwoners voorop stellen.

27 september 2020
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Oproep afwijzing verruiming militair vliegverkeer en straaljagers vliegveld Eelde 16-07-2020
Geschreven door VOLE, 17 juli 2020   
vrijdag 17 juli 2020

 

Klik hier om de oproep te bekijken

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 10 van 179

spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.