spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
RESULTATEN GAE IN 2017
Geschreven door Philippe Boucher   
donderdag 01 februari 2018

RESULTATEN GAE IN 2017

 

Wel een beetje laat, maar dan toch zijn de vervoerscijfers van GAE over het jaar 2017 bij het CBS verschenen. Voor een vergelijking met vorige jaren is het meest geschikte jaar 2015. 2016 was een uiterst slecht jaar door het wegvallen van verschillende bestemmingen en daarom niet geschikt voor vergelijkingen. Daarom kiezen we 2015 dat het tot dan toe beste resultaat liet zien.
Het totale passagiersaantal voor GAE steeg van 181.00 naar 202.000 in 2017 een stijging met 21.000 passagiers ca. +11,5% in twee jaar.
De groei zat in de lijndiensten die met 27.000 passagiers toenamen ca. 48%. De charters daalden met 7.000 passagiers, ca. -5% in twee jaar.
De groei bij de lijndiensten komt voornamelijk voor rekening van de nieuwe lijn naar Kopenhagen met ruim 1.000 vliegbewegingen extra.
Bekijken we het totaal van de lijndiensten met 83.000 passagiers en 165.000 stoelen dan komen we op een gemiddelde bezetting van 50%. Bedenken we dat Gdansk een bezetting had van rond de 80% dan is duidelijk dan Londen en Kopenhagen samen nog ruim onder de 50% staan.

Wat de charters betreft, waar we een daling van 5% zien, komt de bezetting van de toestellen in 2017 uit op ca. 72%. Desondanks maken 13 vluchten van de 17 per week nog een tussenlanding. Dat is een dure grap vanwege extra landingsrechten, brandstof en tijdverlies, en toch heeft men het er voor over om de bezetting van 72% verder op te krikken. Men kan zich afvragen of in een tijd waar het milieu onder steeds grotere druk staat dit nog wel verantwoord is. Low cost, maar ook Transavia en KLM zitten gemiddeld rond de 90%. Hoe beter de bezettingsgraad hoe lager de belasting van het milieu per passagier.

Voor 2018 verandert er veel met de lijndiensten. Gdansk, wat een van de best lopende lijnen was, stopt eind maart. Daartegenover start Nordica met drie nieuwe bestemmingen, München, Brussel met ruim 1100 vliegbewegingen en Nice met ca. 30.
De aantallen passagiers op lijndiensten zullen ongetwijfeld toenemen met naar schatting 40.000 passagiers vanwege de nieuwe lijnen. Gdansk zal een gat slaan van ca. 20.000 passagiers. Per saldo kan GAE in 2018 nog met ca. 20.000 passagiers omhoog gaan als de charters zich op het niveau van 2017 handhaven. Over het geheel genomen een groei van 10%.

Dit zijn niet speciaal cijfers om over te juichen als we bedenken dat het om de bezetting van de toestellen gaat, en die is voor de lijndiensten zwak. De groei wordt mogelijk gemaakt door ruimhartige steun van de aandeelhouders met 4,5 mln per jaar dat voor een deel naar de Airlines zal gaan om te helpen bij de financiering van de aanloopkosten.

Al met al blijft het beeld van GAE als luchthaven voor het Noorden nog steeds een zwak verhaal dat in stand wordt gehouden met heel veel subsidie en mooie verhalen. Het zou al heel wat zijn als GAE stopt met het opkrikken van de cijfers met ca. 25.000 vanwege de passagiers die uit Eindhoven en Rotterdam noodgedwongen meevliegen naar Eelde vanwege de tussenlandingen. Dat heeft niets te maken met passagiers uit het noorden maar alles met zwak bezette vliegtuigen. Het draagt alleen maar bij aan een negatieve beeldvorming over GAE, dat knoeit met de cijfers om een positiever beeld neer te zetten. Vergeet niet dat in de plannen van GAE we dit jaar al op 300.000 passagiers zouden moeten zitten (toekomstvisie van GAE, in "Werelden Verbinden”). En een eerder business plan uit 2008 op basis waarvan besloten werd tot de baanverlenging voorspelde voor dit jaar een aantal van 490.000 passagiers. Het zijn deze eeuwig optimistische voorspellingen die nooit uitkomen, die op den duur het vertrouwen in GAE de das om doen.

Philippe Boucher

 

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
VOLE: Antwoord op zienswijzen luchthavenbesluit GAE onvoldoende
Geschreven door VOLE, 26 januari 2018   
vrijdag 26 januari 2018

VOLE: Antwoord op zienswijzen luchthavenbesluit GAE onvoldoende

Rare spelletjes over de rug van de omgeving

Eerder hebben wij op deze website bericht over het nieuwe luchthavenbesluit voor GAE. Informatie over de procedure kunt u vinden op de participatie website van de Rijksoverheid. Hierop staan ook de plannen van GAE en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Milieueffectrapportage.
Burgers en organisaties konden hierop reageren met een zienswijze. VOLE en anderen hebben dat gedaan. Hier kunt u lezen wat er in de zienswijzen staat.
Ook de ‘Commissie voor de MER’ heeft een advies uitgebracht over wat er in de MER moet worden onderzocht. Het DvhN schreef daarover “Luchthaven Eelde moet alle toekomstige activiteiten apart onderzoeken”. In totaal zijn er 44 zienswijzen ingediend. Het ministerie I&W heeft een samenvatting gemaakt en dat van een advies voorzien in een Nota van antwoord.

VOLE is niet tevreden over deze beantwoording doordat de bezwaren i.v.m. de drones onder het vloerkleed zijn geveegd. GAE probeert haar plannen voor de ‘Test- en ontwikkelingsfaciliteit voor dronetechnologie’ buiten het luchthavenbesluit te houden. Daarbij wordt een raar spelletje gespeelt. Op 4 oktober 2017 sloot de termijn voor het indienen van zienswijzen. Op dezelfde dag (Rutte III was bijna rond) heeft de demissionaire Staatssecretaris een wijzing van de regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen afgekondigd. Deze ‘Regeling’ maakt het mogelijk om nu al vanaf Eelde met drones te vliegen. Zelfs de branchvereniging-drones Darpas vindt dit: ‘voor Haagse begrippen ongebruikelijk snel’. De regeling werd op 6 oktober gepubliceerd. Belanghebbenden konden dit daardoor niet meer meenemen in hun zienswijze. Dit is uiteraard geen toeval.

Indien het Ministerie van I&W in haar ‘Nota van antwoord’ nu was ingegaan op onze opmerkingen over de drones dan was correctie mogelijk geweest. Maar dat is helaas niet het geval. Het Ministerie gaat niet in op de zienswijzen van VOLE en anderen dat vliegen met drones in het MER moet worden meegenomen. VOLE heeft betoogd dat in het MER onderzocht moet worden wat de milieugevolgen zijn van de dronetestlocatie, welke alternatieve locaties er zijn en bovendien dat men de kosten in de economische onderbouwing dient mee te nemen.

Het Ministerie schrijft aan het eind van de Nota dat het “zeer hecht aan een zorgvuldig en een transparant proces”. VOLE zal het Ministerie hieraan houden. Wij hebben daarom verzocht de punten over de drones alsnog op te nemen in een advies aan GAE.
VOLE benut ook andere wegen om dit aan de kaak te stellen. Het is namelijk onverkwikkelijk dat de testfaciliteit voor drones buiten het Luchthavenbesluit wordt gehouden, dat er geen onderzoek is gedaan naar de overlast, dat er geen overleg is geweest met de omgeving en dat er geen rechtsbescherming is. Het is kenmerkend voor de handelswijze van GAE.

Bovenbedoelde ‘Regeling’ is het resultaat van een sterke lobby van de provinciale besturen, tevens aandeelhouder en een voorbeeld van belangenverstrengeling pur sang.
Bovendien bestaan er al voldoende testlocaties (Woensdrecht, Valkenburg, Twente, NLR). De voorgestelde testlokatie GAE ligt dicht bij woningen en grenst aan de landgoederenzone en het Nationaal Park Drentsche Aa. Daar overwinteren en vliegen vleermuizen die beschermd zijn volgens de Wet Natuurbescherming. Ook daarnaar is geen onderzoek gedaan.

VOLE heeft de Tweede Kamercommisie voor Infrastructuur & Waterstaat verzocht de ‘Regeling’ in te trekken totdat een afweging heeft plaatsgevonden in het kader van de procedure voor het nieuwe luchthavenbesluit.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
GAE verliest 30% vakantievluchten
Geschreven door VOLE, woensdag 22 november 2017   
woensdag 22 november 2017

GAE verliest 30% vakantievluchten

Aan de raads- en statenleden van de aandeelhouders van Groningen Airport Eelde

Geachte volksvertegenwoordiger,

GAE verliest 30% van de vakantievluchten*: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/186473/Groningen-Airport-Eelde-verliest-bestemmingen-Kos-en-Lanzarote.
En dan is Lelystad nog niet eens geopend.
Hoe kan dat nou? U heeft toch besloten dat GAE de toegangspoort van het Noorden is? GAE krijgt de komende jaren 46 miljoen uit belastinggeld en 10 miljoen van het bedrijfsleven en 2 miljoen van de regio. GAE kreeg dit jaar al meer dan 6 miljoen. Volgend jaar weer. De lijn naar Kopenhagen kost dit jaar 1,5 miljoen (€ 130 subsidie op iedere ticket van € 100,-) en heeft al een bezettingsgraad van 45%.

Hoe kan het dat er tonnen zijn uitgegeven aan adviesbureaus, die zeker weten dat de vluchten met tussenlandingen blijven? Sterker: dat GAE gaat groeien!

De publieksenquête (86% vóór investeren) was toch overtuigend (met dank aan het Dagblad en de RTV Drenthe). U heeft toch besloten dat GAE gaat groeien? Dat er een nieuwe toegangsweg moet komen naar de rest van de wereld? De vertrekhal moet toch worden uitgebreid à 1,8 miljoen?

Heeft het niet geholpen dat het aantal bibliotheken is gehalveerd, zwembaden zijn gesloten en publieke voorzieningen worden gekort?
Als GAE gered moet worden, zult u echt meer moeten doen.

Met vriendelijk groet,

Namens VOLE
Jan Wittenberg
050 3183360

* De lijnen van Transavia, Corendon en Tui die stoppen betekenen een teruggang van 458 naar 315 charter bestemmingsvluchten. Dat is 31% minder vakantievluchten.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Wat hangt er boven ons hoofd?
Geschreven door VOLE, zondag 5 november 2017   
zondag 05 november 2017

Wat hangt er boven ons hoofd?

Drones

Opeens zijn de drones veelvuldig in het nieuws. Zo ook op Groningen Airport Eelde.
“We zijn het eerste vliegveld waar met drones mag worden gevlogen” stond er in alle kranten te lezen. En dat is opvallend, want in eerste instantie zijn drones in de buurt van een vliegveld ten strengste verboden.

Wat speelt er allemaal op dit moment of op het gebied van drones?
Er zijn in Nederland locaties aangewezen waar met drones mag worden getest.
Dat kan onder andere op (voormalige) vliegvelden Twente, Woensdrecht, Valkenburg, Flevoland (NLR) en nu ook op vliegveld Eelde. GAE wil gaan testen hoe het gebruik van drones en de reguliere luchtvaart samengevoegd kunnen worden. Hier legt GAE uit wat hun plannen zijn.

Overal ontstaan initiatieven die met gejuich en subsidies worden begroet. De opsomming van voordelen en toepassingen van drones is veelzijdig en blijft maar groeien. En dus staan er wethouders en gedeputeerden in de rij om bij deze ontwikkelingen aan te haken. Woorden als technologie en werkgelegenheid vliegen je om de oren. Daar moet ruim baan voor worden gemaakt. De landelijke overheid is daarom bereid gevonden om de regelgeving rondom drones te versoepelen. Moest er vroeger nog met vergunningen en ontheffingen worden gewerkt, nu is een aanwijzing door de staatssecretaris en een veiligheidscertificaat al voldoende om met drones op speciale locaties ongehinderd de lucht in te gaan. Zie ook de brief van de minister aan de 2e kamer van 28 augustus 2015.

Voor GAE is er een speciale ontheffing waarbij er in het volledige controlegebied van de verkeerstoren met drones mag worden gevlogen. Op GAE wil men gaan onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden het vliegen met drones kan worden gecombineerd met de reguliere luchtvaart. Hier staat beschreven wat er allemaal wel en niet mag met drones op GAE.
Wie meer wil lezen over de ontwikkeling van drones in het algemeen kan deze website bezoeken.

Als u denkt 'over het veranderen van de regels rondom drones heb ik niets gemerkt of gelezen´ dan klopt dat. Toch zijn de regels veranderd. Er zijn geen wetswijzigingen aan te pas gekomen en er zijn dus ook geen debatten in 1e en 2e Kamer geweest. De regels zijn aangepast met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Voor die aanpassingen zijn er een aantal internetconsultaties gehouden die alleen op de branche waren gericht. Men was niet geïnteresseerd in de mening van de burgers, zelfs niet als die mogelijk hinder gaan ondervinden.
En dat past volledig in het beeld van de luchtvaartwetgeving in zijn algemeen, want die is er alleen om de regels voor het luchtvaartverkeer onderling vast te stellen. Dat burgers op de grond mogelijk andere belangen hebben is niet aan de orde.

Welke nadelen brengen drones voor de burgers met zich mee?
U kunt daarbij denken aan 1. geluidsoverlast, 2. verlies van privacy en 3. onveiligheid door neerstortende drones.  

  1. Uit onderzoek is gebleken dat het geluid van drones als hinderlijker dan autoverkeer wordt ervaren
  2. Onder vrijwel iedere drone hangt een camera waarmee de hele omgeving gefilmd kan worden, uw privacy kan hierdoor worden geschonden
  3. Drones kunnen door diverse redenen buiten het bereik en controle van de bestuurder geraken en vervolgens neerstorten. Daarbij zijn dan allerlei scenario’s denkbaar op het gebied van persoonlijke of materiele schade. Met name ook doordat er op testlocaties geëxperimenteerd kan worden met nog niet goedgekeurde drones. Er zijn al diverse websites waar verloren en gevonden drones gemeld kunnen worden.

Naast de overlast voor de burgers kunnen vogels, vleermuizen etc. worden verstoord. GAE grenst aan de landgoederenzone en er vliegen zeldzame en beschermde soorten. De effecten op de fauna rond GAE zijn niet onderzocht. GAE handelt daarmee in strijd met de Flora- en Faunawet.

Tijdens de informatie inloopavond rondom het Luchthavenbesluit deelde havenmeester de Jong mee dat men op Eelde alleen wil gaan vliegen met gecertificeerde drones en met gecertificeerde piloten met als doel de zichtbaarheid van drones op de radar en vanuit vliegtuigen te testen.

Echter, de naam Dronehub die GAE aan het project geeft, veronderstelt meer dan dat. Een Hub is in de luchtvaart een centrum waar vluchten vertrekken naar, en aankomen vanuit alle richtingen. Denk hierbij aan het uitvoeren van allerlei vluchten met drones om pakketten te gaan bezorgen en dergelijke. Zo vertelt gedeputeerde Brink enthousiast in alle media over het testen van drones met waterstof voorstuwing. Dat past niet bij de uitlatingen van GAE.

Sinds kort is de korte start en landingsbaan 01-19 gesloten voor luchtvaartverkeer.
Uit informele contacten met GAE is gebleken dat er plannen zijn om langs die korte baan allerlei activiteiten met drones te gaan ontwikkelen.
Onlangs startte de procedure voor de aanvraag van een nieuw Luchthavenbesluit. In de aanvraag van GAE staan de drone-activiteiten wel gemeld maar ze komen niet terug in de activiteiten die in de MER onderzocht gaan worden. Tegen de plannen van GAE zijn diverse zienswijzen ingediend.

Ook heeft VOLE vragen gesteld aan de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu over de manier waarop de nieuwe regelgeving tot stand is gekomen. We zullen dus alert moeten zijn op de ontwikkelingen op dit gebied rondom GAE.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Zienswijzen van VOLE, Milieuorganisaties en gemeente Haren op de plannen van GAE
Geschreven door VOLE, 5 oktober 2017   
zondag 08 oktober 2017

Zienswijzen van VOLE, Milieuorganisaties en gemeente Haren op de plannen van GAE

 

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) heeft een zienswijze ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu waarin wordt gereageerd op de aanvraag Luchthavenbesluit door Groningen Airport Eelde en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

In de zienswijze komt naar voren dat de plannen van GAE niet zijn onderbouwd en voorbij gaan aan de belangen van de omwonenden, de natuur en het milieu.

De zienswijzen van VOLE en anderen zullen worden verwerkt in het onderzoek naar de milieueffecten dat de komende maanden zal plaats vinden. Ter voorbereiding van het luchthavenbesluit wordt tevens de financiële onderbouwing voor de komende tien jaar vereist. De staatssecretaris heeft aangekondigd deze onderbouwing te laten toetsen door een onafhankelijke partij. Onderdeel van deze toetsing is de beoordeling door de Europese Commissie van de toelaatbaarheid van de diverse vormen van staatssteun, zoals de aanloopsteun voor nieuwe luchtlijnen zoals Kopenhagen en de bijdrage van de aandeelhouders aan de NEDAB kosten.

Hieronder volgt eerst de zienswijze van VOLE. Daaronder de zienswijze van de Natuur en Milieufederatie Drenthe, mede namens Natuur en Milieufederatie Groningen, Vereniging Natuurmonumenten en de Stichting Het Drentse Landschap. Tenslotte de zienswijze van de gemeente Haren, die verwijst naar de in de gemeenteraad aangenomen motie.

Klik hier om de Zienswijze van VOLE te bekijken

Klik hier om de Zienswijze van de Miieuorganisaties te bekijken

Klik hier om de Zienswijze van de gemeente Haren te bekijken  

 

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Aandeelhouders 'Eelde' vragen regio mee te betalen aan luchthaven
Geschreven door Philippe Boucher, 8 juni 2017   
donderdag 08 juni 2017

Aandeelhouders 'Eelde' vragen regio mee te betalen aan luchthaven
Veel gestelde vragen beantwoord door onafhankelijk econoom Philippe Boucher

Onlangs stuurden de aandeelhouders van Groningen Airport Eelde een verzoek aan de Regio Groningen-Assen om mee te betalen aan het behoud van de luchthaven. Concreet een bedrag van € 2,5 mln. Voor gemeentebestuurders van de beide provincies roept dat natuurlijk vragen op. Waarom zouden we hier aan meedoen? Wat is het belang voor onze inwoners? Is dit goed geïnvesteerd geld?

In onderstaand stuk geef ik antwoord op een achttal vragen en onzekerheden.
De conclusie is dat investeren in Eelde een hoog afbreuk risico heeft.
Dat de aandeelhouders toch weer € 46 mln. beschikbaar willen stellen voor de luchthaven blijft een groot raadsel.

 

Aandeelhouders 'Eelde' vragen regio mee te betalen aan luchthaven

Is Groningen Airport Eelde (GAE) van belang voor de hele regio?
Aandeelhouders van GAE vragen aan de regio Groningen-Assen een bijdrage te leveren aan de instandhouding van luchthaven Eelde. Argument zou zijn dat de luchthaven een belangrijke functie heeft voor de hele regio en niet alleen voor de huidige 5 aandeelhouders. Gedacht wordt aan een bedrag van 2,5 mln. euro. De vijf aandeelhouders worden geacht 46 mln. euro te investeren en daarmee de toekomst van GAE voor 10 jaar te garanderen. Tot zover de plannen om een naderend faillissement af te wenden. En hoe groot is dat belang voor de inwoners van de noordelijke regio? Van de kleine 2,4 mln. noordelijke luchtreizigers per jaar vertrekt maar 4% vanaf Eelde, 11% vanaf Bremen, 7% vanaf Düsseldorf en 70% vanaf Schiphol. De overige 8% vertrekt van Weeze, Eindhoven en zelfs Brussel.
Dat is de realiteit die de afgelopen 10 jaar nauwelijks is veranderd.
Eelde is voor de noordelijke luchtreizigers van marginaal belang.

Heeft GAE een toekomst?
Het streven van de huidige aandeelhouders is contrair aan iedere zakelijke logica. Waardevol overheidsgeld wordt besteed aan een bedrijf zonder toekomst.
'Is dat zo?' zult u vragen. Serieuze onderzoeken van de laatste jaren door de Noordelijke Rekenkamer, ‘SEO economisch onderzoek’ en Lufthansa Consulting hebben inmiddels wel duidelijk gemaakt dat door de luchthaven zelf voorspelde groei niet realistisch is en dat krimp meer waarschijnlijk is als luchthaven Lelystad in 2019 open gaat. Na de baanverlenging liepen de verliezen spectaculair op en het einde daarvan is nog niet in zicht. Was het jaarlijkse verlies tot 2011 nog een half miljoen euro, in 2015 was dit opgelopen tot bijna een miljoen en voor 2016 voorspelde GAE al een verlies van 1,5 mln. Voor 2017 zal dit nog verder oplopen tot boven de 2 mln. En als Eelde straks zelf de luchtverkeersleiding moet betalen komt daar nog eens 2 mln. aan kosten bij. Om een faillissement te voorkomen nemen de aandeelhouders in de nieuwe organisatiestructuur straks een aanzienlijk deel van de kosten voor hun rekening. Onder andere investeringen in de vertrekhal en brandweerkazerne en de lopende kosten voor beveiliging, brandweer en straks luchtverkeersleiding. Voor de komende 10 jaar een bedrag van 46 mln.

Heeft de baanverlenging groei gebracht?
Tussen 2008 en 2016 is het aantal passagiers, ondanks de baanverlenging, blijven steken op 150.000 (75.000 reizigers met een retour ticket), enige schommelingen daargelaten. Dit is een niet onbelangrijk signaal voor wat de toekomst zal brengen. Eelde heeft een geringe bevolkingsdichtheid in het verzorgingsgebied. De markt is dun zoals de directie van Transavia onlangs meldde. Niet voor niets heeft Transavia een groot deel van haar bestemmingen vanaf Eelde gestaakt. Met een gemiddelde bezettingsgraad voor de vakantievluchten op Eelde van 60% zitten ze ver onder hun landelijk gemiddelde van 90%. Er is tot nu toe geen groei en de kans op krimp is levensgroot. En groei door het subsidiëren van nieuwe lijndiensten is slechts van tijdelijke aard. Als de subsidies stoppen (volgens EU regels mag dit maximaal
3 jaar) zullen die verliesgevende bestemmingen onmiddellijk verdwijnen.

Zijn aandeelhouders verplicht om mee te betalen aan het huidige plan?
Kunnen aandeelhouders gedwongen worden om mee te betalen aan de 46 mln?
Bij de overdracht van de aandelen door het rijk aan de huidige 5 aandeelhouders in 2004 is slechts bepaald dat gedurende 10 jaar een bijdragen van 1 mln. per jaar voor verliesafdekking zou worden betaald. Daarna was er wel een instandhoudings-verplichting, maar dat hield niet in dat men elkaar later kon verplichten tot een financiële bijdrage. In de Drentsche statenvergadering van 4 februari 2004 is dat nog eens uitdrukkelijk vastgesteld. Niemand kan na 2015 nog verplicht worden financieel bij te dragen aan de luchthaven.

Is investeren in GAE een verantwoorde uitgave voor een gemeente?
Dit is zeer de vraag. Het geld van de gemeente hoort ten goede te komen aan al zijn inwoners en niet slechts aan een miniem percentage dat een vakantiereisje boekt vanaf Eelde. Uiteindelijk zal de bevolking kijken naar de afwegingen die de bestuurders hebben gemaakt. Sport en zwemvoorzieningen, bibliotheek, zorg, onderwijs en huisvesting zijn zaken die dicht bij de burger staan. Daar liggen momenteel de primaire belangen en niet bij het voortbestaan van een kleine verliesgevende luchthaven.

Is de luchthaven dan niet van belang voor zakelijke reizigers?
Het aantal zakelijke reizigers is verwaarloosbaar. Dat komt omdat er geen bestemmingen worden aangeboden die zakelijk interessant zijn. Ook Kopenhagen en Southend zijn dat nauwelijks, omdat voor internationale verbindingen het sneller en goedkoper is om via Schiphol te reizen. De veel genoemde economische betekenis is nooit aangetoond.

Moet de luchthaven dan sluiten?
Nee dat is niet speciaal nodig. Eelde kan voortbestaan als “groene” luchthaven voor zakenvluchten, opleidingsdoelen en medische of recreatieve vluchten met kleine toestellen. Voor de grote burgerluchtvaart is geen toekomst. Daarin kunnen de grotere luchthavens beter voorzien. Er kleeft ook een niet onbelangrijk milieuaspect aan de lage bezettingsgraad van de vliegtuigen op Eelde. Voor de meeste bestemmingen wordt nog steeds een tussenlanding gemaakt om extra passagiers op te halen in Eindhoven of Rotterdam. Per keer kost dat nog eens 2000 liter kerosine extra en de nodige vertraging, wat een niet onbelangrijke kostenpost is voor de airlines. Vertrek van Schiphol, Bremen of Lelystad in beter gevulde toestellen geeft een lagere milieulast per passagier/kilometer. Sluiting van het verliesgevende Eelde voor groot vliegverkeer kan een substantiële bijdrage zijn aan een beter milieu.

Waarom kiest de politiek dan voor investeren?
Ik heb daar geen goed antwoord op. Het kan zijn dat de partijen die indertijd de aandelen overnamen, 10 miljoen bijdroegen aan verliesafdekking en ook nog 25 mln. rijkssubsidie uitgaven voor de baanverlenging, er moeite mee hebben hun verlies te nemen. Het kan ook zijn dat men kiest voor de vlucht voorwaarts zodat later niet het verwijt gemaakt kan worden dat men niet alles heeft geprobeerd Eelde te redden. Partijen zijn mogelijk bang de schuld te krijgen dat ze de stekker er uit getrokken hebben. Misschien ook een kwestie van status voor de regio. Het blijft gissen maar een ding is zeker, luchtvaart heeft tegenwoordig veel prestige.
Daar moet vaak veel voor wijken.

Philippe Boucher
econoom
juni 2017

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 11 - 20 van 159

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.