spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
PvdA fractie Drenthe vraagt economisch onderzoek luchthaven aan
Geschreven door VOLE   
donderdag 15 december 2005

PvdA fractie Drenthe vraagt economisch onderzoek luchthaven aan

Fractiesecretaris Ike Huisman-Holmersma van de PvdA Drenthe deelt VOLE mee dat de PvdA statenfractie aan professor de Wit heeft gevraagd om de economische situatie van de luchthaven opnieuw te onderzoeken. De PvdA fractie is van plan dit onderzoek in een openbare fractievergadering te behandelen. Deze fractievergadering zal plaatsvinden op 25 januari 2006 in een lokatie in de gemeente Tynaarlo. Zodra deze lokatie bekend is, zal deze op de site van VOLE worden gepubliceerd.

De fractie heeft van VOLE het verzoek gekregen om het bedrijfsplan van GAE ter beschikking te stellen. Dit bedrijfsplan heeft de fractie ook niet. Tot hun verwondering is het bedrijfsplan niet openbaar en heeft het slechts ter inzage gelegen.

 

 

 
CMLE handelt klachten niet serieus af
Geschreven door VOLE   
donderdag 24 november 2005

CMLE handelt klachten niet serieus af

Omdat de CMLE (Commissie Milieuhygiëne Luchthaventerrein Eelde) ervan uitgaat dat vliegers overal mogen vliegen, worden klachten over geluidsoverlast niet serieus afgehandeld.


Vanaf begin jaren 90 is de Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde het officiële meldpunt voor klachten over het vliegverkeer op en rond Groningen Airport Eelde (GAE). Een aantal jaren geleden is voor de afhandeling van de klachten een Klachtenbureau opgericht, dat is gevestigd in de kantoren van GAE.

In de Commissie zijn de verschillende geledingen rond de luchthaven vertegenwoordigd (directie, gebruikers, het rijk, bestuurlijk betrokken gemeenten en provincies, milieu-organisaties en twee vertegenwoordigers van omwonenden). Aangezien de beide deelnemende provincies en de gemeente Tynaarlo ook aandeelhouder van GAE zijn wordt hun handelwijze in de Commissie uitsluitend ingegeven door het financiële belang dat ze in de luchthaven hebben. Ze betalen namelijk met de gemeente Groningen jaarlijks ruim € 1 miljoen als verliesafdekking van de luchthaven. Het ligt voor de hand dat deze aandeelhouders niet snel voor milieumaatregelen zullen kiezen die mogelijk nadelig zijn voor het bedrijf GAE.

VOLE heeft circa tien jaar samen met de Stichting Rondom Vliegveld Eelde (SRVE) kritisch deelgenomen aan de Commissie. In 2003 hebben we geconstateerd dat de keuzes van de Commissie geheel worden bepaald door de luchthaven- en luchtvaartbelangen omdat de betrokken overheden hun aandeelhoudersbelang laten prevaleren boven milieubelangen. Dat bleek ook uit de werkwijze van het Klachtenbureau. Veel klachten raakten zoek, klagers kregen geen antwoord en aan de oorzaken van de overlast werd niets gedaan.

In 2003 zijn VOLE en SRVE uit de Commissie gestapt. Wij hebben onze leden opgeroepen om klachten over het vliegverkeer (geluid, veiligheid, luchtverontreiniging en stank) niet meer in te dienen bij het Klachtenbureau van de CMLE omdat dit hetzelfde effect heeft als een papierversnipperaar. Het aantal ingediende klachten liep daarna snel terug. Dat komt niet alleen door onze oproep, maar ook omdat het verbod op les- en oefenvluchten met grote toestellen een merkbaar positief effect hadden.

Dit feit is in een brief aan de toenmalige minister De Boer medegedeeld, vergezeld van een volledige lijst bezwaren van CMLE en SRVE tegen de klachtenafhandeling door CMLE.   
Klik hier voor de brief over CMLE 

Vervolgens bleek uit de reactie van staatssecretaris Schultz van Haegen dat zij onze bezwaren grotendeels deelde.  Klik hier voor de reactie van de staatssecretaris

Sinds de reactie van mw. Schultz van Haegen is niets veranderd. Als voorbeeld hoe het klachtenbureau nog steeds funktioneert dient het volgende. Onlangs trof VOLE op de website van CMLE het onderstaande kaartje met onderschriften aan.

Het onderschrift is veelzeggend. Blijkbaar is de interpretatie van de CMLE dat piloten onbeperkt en overal mogen vliegen. Deze interpretatie is jarenlang gebruikt bij de afhandeling van klachten, als klachten überhaupt al afgehandeld werden. 

VOLE heeft naar aanleiding van dit feit een brief gestuurd aan de staatssecretaris, waarin wordt gevraagd of de minister het eens is met deze interpretatie van de regels door de Commissie.  
Klik hier voor de brief aan de staatssecretaris

Nadat deze brief bij het ministerie gearriveerd was, heeft de CMLE daarop de website uit de lucht gehaald. Recent is de website weer op het web gekomen, de gewraakte regels onder het luchtkaartje blijken nu te zijn verwijderd.

VOLE kreeg twee weken later een brief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarin de Inspectie reageerde op de brief van 7 oktober. Positief punt uit de brief was dat de inspecteur de commissie heeft verzocht de informatie op de website te toetsen aan de vigerende wet- en regelgeving.  Klik hier voor brief inspecteur Verkeer en Waterstaat

Voor VOLE wil dat nog niet zeggen dat de wijze van klachtenafhandeling daarmee is aangepast. De klachtenafhandeling laat nog steeds te wensen over. Klagers moeten nog steeds vele maanden wachten op afhandeling van hun klacht en krijgen nog steeds de meest onzinnige reacties op hun klachten.
Sinds kort is het klachtenreglement zodanig aangepast dat iemand die meer dan 100 klachten indient per jaar kan worden geboycot door de commissie. Dan vindt alleen nog registratie, geen afhandeling plaats. Dit is een ondemocratische en juridisch onhoudbare maatregel. Vreemd, want juist het veelklagen komt vaak voort uit een slechte afhandeling van de vorige klachten. Ook opmerkelijk, want als enigen lijken veelklagers erin te slagen om werkelijk invloed op de handhaving van de vliegregels te hebben. Zo is een klager uit Haren er na jaren bombarderen van de CMLE met klachten er eindelijk in geslaagd te zorgen dat vliegers niet meer over de bebouwde kom van Haren vliegen maar, zoals het hoort, er omheen. Het klachtenbureau mag trots zijn op deze prestatie.

De Nationale Ombudsman heeft in zijn uitspraak 2003/096 en in zijn uitspraak 2003/097 het Klachtenbureau en daarmee de CMLE een gevoelige tik op de vingers gegeven. De CMLE gebruikte namelijk niet het route-volgsysteem Fanomos om het vlieggedrag waarover werd geklaagd te controleren en deed klachten te gemakkelijk af. De Ombudsman heeft gesteld dat de CMLE dat wel moet doen. Nu blijkt dat de CMLE ook in 2005 nog steeds te weinig van dit route-volgsysteem gebruik maakt.
Het lijkt erop dat het Klachtenbureau de registratie redelijk voor elkaar heeft. De afhandeling is nog steeds broddelwerk. Het daadwerkelijk voorstellen en uitvoeren van maatregelen om overlast tegen te gaan, is iets waar de CMLE nooit aan toe zal (willen) komen, ook al daalt het aantal klachten tot twee per jaar.
VOLE is benieuwd of de commissie nu ook daadwerkelijk de klachten over vlieggedrag gaat toetsen aan de vigerende wet- en regelgeving. Gezien de wijze waarop de commissie daar de afgelopen jaren mee is omgegaan, heeft VOLE er in het geheel geen vertrouwen meer in dat de CMLE klachten serieus zal gaan afhandelen. Dat is ook de reden waarom VOLE heeft besloten om het publiek voortaan te adviseren klachten over geluidsoverlast te sturen naar het Meldpunt Milieuhinder van de provincie Drenthe. Waarschijnlijk worden klachten ook niet door de provincie in behandeling genomen, ze worden in ieder geval wel fatsoenlijk geregistreerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aanvraag kapvergunning strijdig met uitspraak Raad van State
Geschreven door VOLE   
vrijdag 18 november 2005

Aanvraag kapvergunning strijdig met uitspraak Raad van  State

De aanvraag van een kapvergunning door de gemeente Tynaarlo is strijdig met de uitspraak van de Raad van State over de baanverlenging (d.d. 3-12-2003). De Raad van State heeft de baanverlenging toen geschorst. Dit betekent dat de baanverlenging of voorbereidende handelingen daarvoor niet mogen worden uitgevoerd.

Daarbij hoort het kappen van bomen in verband met de geplande baanverlenging. Daarom heeft VOLE een 'zienswijze' bij het College van B & W van Tynaarlo ingediend, waarin VOLE het College 'herinnert' aan dit Raad van State-vonnis. Klik hier voor de brief over de kapvergunning

De hoorzitting over de kapvergunning vindt 13 december 2005 plaats.

 
<< Begin < Vorige 11 12 13 14 15 16 Volgende > Einde >>

Resultaten 151 - 153 van 153

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.