spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Verslag politiek forum Provinciale Staten Drenthe 1 februari 2006
Geschreven door VOLE   
vrijdag 03 februari 2006

Een verslag vanaf de tribune van het politiek forum van Provinciale Staten in Drenthe op woensdag 1 februari 2006 om 17 uur, over baanverlenging Eelde

Tijdens dit eerste politieke forum in het Provinciehuis in Assen mochten vijf willekeurig gekozen Drentse burgers in discussie gaan met vijf fractievoorzitters. De burgers waren geselecteerd voordat de onderwerpen bekend waren.
De PvdA had hoogleraar Luchtvaarteconomie Jaap de Wit gevraagd had om advies m.b.t. de rapporten over het vliegveld, waarover de fractie moest oordelen. Daarom had het politiek forum het onderwerp baanverlenging op de agenda gezet.

De burgers in het forum waren Hans Brink, landbouwer, Jan Broek, paardenhandelaar, Gini Coutinho, bestuurder van het Drenthe College, Marcel Doornbos, gerechtsdeurwaarder en Paul Wijers, recreatieondernemer.

De politici waren Tom Dohle, VVD, Peter Sluijter, D66, Eddy Veenstra, PvdA, Charles de Haas, OPD en Harm Holman, CDA.
Henk ten Oever, bekend van RTV Drenthe,  leidde de discussie.

Als eersten kregen de burgers het woord:
Doornbos vond het een gekke discussie; dat het zo lang moet duren, het zou makkelijker moeten zijn.

Coutinho sprak van koudwatervrees; het zou goed zijn als de baan verlengd werd.

Veenstra zei dat de provincie aandeelhouder is van het vliegveld, en dat zij daarom moet nagaan wat er financieel gebeurt. Het rapport De Wit is bedoeld om te helpen bij de beoordeling of het bedrijfsplan al of niet gewijzigd moet worden. Blijft GAE 3,5 ton per jaar kosten of wordt het meer?

Coutinho noemde dit wantrouwen.

Veenstra repliceerde dat de provincie iedere euro goed moet besteden.

Wijers vroeg "Waarom moeten we er geld in stoppen? Bekijk de kosten van een voorziening, wat is het economisch belang van Airport Groningen? Als recreatieondernemer heb ik er geen belang bij".

Dohle gaf aan dat GAE niet alleen een Drentse faciliteit was. De naam Groningen Airport zegt het al.

De Haas informeerde naar de prognoses van het vliegveld. Het ligt ongelukkig in een gebied dat steeds dichter wordt bevolkt  Er komen 70 à 80.000 huizen bij conform het Regioplan. Verplaats het vliegveld naar bijvoorbeeld Delfzijl, en zorg dat het de tweede luchthaven van Nederland wordt. Schiphol raakt vol.

Holman vroeg waarom er nu over baanverlenging gediscussieerd werd; wat wil Veenstra? Stelt hij de baanverlenging nou weer ter discussie?

Veenstra zei "Wij zijn aandeelhouders, we zijn niet gestart met een discussie over de baanverlenging. We willen zo goed mogelijk beoordelen of de exploitatie van GAE binnen het budget blijft.

Wijers vroeg "Wat is het nut van vliegveld Eelde?"

Dohle: werkgelegenheid, goed vestigingsklimaat, verdere vakanties, 144.000 passagiers, belangrijk voor andere bedrijven, kijk maar naar Schiphol.

Brink rekende 3,5 miljoen euro subsidie van de provincie voor 144.000 passagiers, dus 2 euro per persoon. ( dat is overigens maar 300.000 euro)
Vanuit het publiek vertelde oud luchthaven werknemer Frank van der Werf dat 160.000 passagiers in wezen maar 80.000 personen waren die heen en terugreisden, waarvan de helft overigens in het vliegtuig bleef zitten omdat ze doorvlogen naar elders. Dus maar 40.000 mensen.

Ten Oever informeerde of regionale toeslag op de tickets billijk zou zijn.
Brink zei dat de verlenging er moet komen en dat het financieel haalbaar moet zijn.

Vanuit het publiek zei Jan Wittenberg, omwonende van het vliegveld, dat er geen financiële relatie blijkt te bestaan tussen het aantal passagiers en de verliezen. Niet alleen Drenthe betaalt bij, maar gezamenlijk betaalt de regio ruim 1 miljoen euro. En dat is dan zonder de kosten van de luchtbeveiliging die het rijk betaalt - voor hoe lang nog? Dit bedraagt ook een aantal miljoenen euro's. 

Doornbos wil meer vracht en meer goederen.

Homan stelde "We hebben een vliegveld, er zijn vóór en tegenstanders van het vliegveld, we moeten eindelijk de kansen benutten, en niet zoeken naar redenen om de baan niet te verlengen".

Sluijter stelde "Er moet al jaren lang geld bij en nog veel meer. Als we het zien als infrastructuur, dan is de vraag 'wat hebben we nodig?' denk aan de Zuiderzeelijn.
Anderhalf jaar geleden spraken we over de luchthaven alsof het een bedrijf was, alsof het over tien jaar niet meer nodig was, er geld bij te passen.
Het is een genomen besluit".

Ten Oever: "Wat mag het per jaar kosten?"

Broek: In Twente, Beek en Eindhoven lukt het wel.

Coutinho: je moet wel naar het bedrijfsplan kijken.

Veenstra: Als je dat helder hebt, dan kun je verder met de discussie. Je wilt het goed volgen.

Ten Oever: Het zou kunnen, een heroverweging?

Veenstra: We willen ook met het vliegveld praten.

Ten Oever: Dus wel weer discussie?

De Haas: Als er nieuwe gegevens boven water komen, moet je de zaken tegen het licht houden, en de ogen open houden. Het is geld van de belastingbetaler.

Coutinho: Er zullen altijd nieuwe gegevens zijn.

De Haas: We moeten het goed bekijken, in de omgeving van het vliegveld is woningbouw gepland. We moeten zorgen voor een klein tekort.

Wijers: Het is werkelijk waanzinnig. Je blijft toch niet bezig met bijstellen?

Opmerkingen van VOLE naar aanleiding van deze discussie

De 'burgers'  zeiden weinig te weten over de luchthaven. Zij vertolkten merendeels gewoon het standpunt "groter is beter". Alleen de recreatieondernemer stelde heldere vragen.
De politici van VVD en CDA blijven overtuigd van het nut van baanverlenging.
De jaarlijkse provinciale bijdrage legt een hypotheek op de discussie.

Overigens wist geen van de politici de vraag van Wijers te beantwoorden naar wat het nut van GAE nu eigenlijk is.
De VVD noemde werkgelegenheid, goed vestigingsklimaat, verdere vakanties, 144.000 passagiers, belangrijk voor andere bedrijven, kijk maar naar Schiphol. Stuk voor stuk punten waarvan VOLE al jaren vraagt om een degelijke onderbouwing.  
Verder dan "Het vliegveld ligt er al jaren. Dus heeft het economisch nut en nu dwingt dat nut tot baanverlenging" en "Infrastructuur is goed" kwam eigenlijk niemand.
 
De andere partijen nemen het de PvdA kwalijk dat zij 'Eelde' opnieuw en zakelijk wil bekijken. Men is zich er duidelijk niet van bewust dat bedrijven van enige omvang werken met termijnplannen, die in jaarplannen worden bijgesteld. Eén van de belangrijkste doelen van het jaarlijks schrijven van zo'n  plan, is dat de schrijver zo goed mogelijk nagaat of zijn veronderstellingen m.b.t. de toekomst en tot de ontwikkelingen in de markt nog kloppen. Dikwijls leidt dit tot bijstelling en tot een gunstigere of ongunstigere prognose m.b.t. omzet en kosten, en dus winst. Toegegeven, GAE is een klein bedrijf, maar men had best eigener beweging met een update kunnen komen.
Niemand zei met zoveel woorden dat de kritiek van De Wit de aannames achter de politieke beslissing van destijds onderuit heeft gehaald en dat daarmee alle prognoses op de tocht staan.
Veenstra maakt zich duidelijk zorgen over de conclusies van De Wit. Sommige andere politici leken de conclusies van De Wit  hoofdzakelijk hinderlijk te vinden..
"Don't rock the boat" dachten wij.
 
Voor iemand die gewend is zijn markt met jaarplannen te benaderen, teneinde de onzekerheden die nu eenmaal bij een markt horen zoveel mogelijk onder ogen te zien, is het merkwaardig een politicus in diens medeverantwoordelijkheid voor de budgettaire planning van GAE ( en van de Staten) - zich erop te horen beroepen dat de beslissing nu eenmaal genomen is. Dat die baanverlenging er nu moet komen, en dat we over tien jaar wel verder zien. De regio moet nog na tien jaar gedurende vele jaren de verliezen bijpassen.
 
Voorts was het merkwaardig dat iedereen over de baanverlenging sprak alsof de politiek niet te maken heeft met 'wetten en praktische bezwaren'. Zo zijn er steekhoudende bezwaren ingediend bij het Ministerie van Verkeer en komt er ook nog een procedure bij de Raad van State. En de olieprijzen blijven stijgen.

 

 

 

 

 

 

 
Uiterst vreemde ecologische verbindingszone
Geschreven door Wietske Jonker - ter Veld   
donderdag 22 december 2005

Uiterst vreemde ecologische verbindingszone

 

In de Nieuwsbrief Baanverlenging van december 2004 (www.baanverlenging.nl) staat een bericht over de uitvoering van een faunapassage. Deze faunapassage wordt voorgesteld als een onderdeel van de inpassing van de baanverlenging en is daarmee een element in de compensatie voor natuur en landschap.

 

Dieren die hier gebruik van willen maken moeten vlak langs het gaas van het vliegveld lopen en kunnen dan ter hoogte van de voormalige stortplaats door twee buizen onder de Legroweg doorlopen. De ene buis is 40 centimeter wijd, de andere 1x2 meter.

 

De gewenste ecologische verbindingszone

 

Een groot aantal eigenaren is bereid vrijwillig mee te werken aan een ecologische verbindingszone langs de noordkant van het vliegveld. De gemeenteraad van Tynaarlo heeft vorig jaar een motie aangenomen dat de noordkant het voorkeurstracé is.

Het college van B&W doet er alles aan om de aantrekkelijkheid van het noordelijke tracé voor overstekende dieren te bederven. Zo is is begin december 2005 een struikenrij langs de Legroweg-hoek Esweg gerooid. Deze struikenrij kwam in de plaats van een vroegere bomenrij. Deze bomen waren te hoog voor de veiligheid van het vliegveld.

 

VOLE heeft bezwaar gemaakt tegen het rooien van deze struikenrij en gevraagd om herplant.

 

Cargoterrein en verder?

Vlak ten noorden van het luchthaventerrein wil de gemeente de luchthaven toestemming geven voor de aanleg van een cargoterrein. Vole kan zich niet aan de indruk onttrekken dat er een 'verborgen agenda' is waarbij het open gebied tussen de Esweg en het vliegveld bestemd moet gaan worden als bedrijventerrein. In ieder economisch onderzoek van regionale vliegvelden in Nederland staat dat deze zwaar verliesgevend zijn en dat er inkomsten gehaald  moeten worden uit onroerend goed.

 

Een boommarter op zoek naar de ecologische verbindingszone bij het vliegveld
 

 

 "Heeft iemand een routeplanner voor me?"

 

 

 

 

 

 

 
PvdA fractie Drenthe vraagt economisch onderzoek luchthaven aan
Geschreven door VOLE   
donderdag 15 december 2005

PvdA fractie Drenthe vraagt economisch onderzoek luchthaven aan

Fractiesecretaris Ike Huisman-Holmersma van de PvdA Drenthe deelt VOLE mee dat de PvdA statenfractie aan professor de Wit heeft gevraagd om de economische situatie van de luchthaven opnieuw te onderzoeken. De PvdA fractie is van plan dit onderzoek in een openbare fractievergadering te behandelen. Deze fractievergadering zal plaatsvinden op 25 januari 2006 in een lokatie in de gemeente Tynaarlo. Zodra deze lokatie bekend is, zal deze op de site van VOLE worden gepubliceerd.

De fractie heeft van VOLE het verzoek gekregen om het bedrijfsplan van GAE ter beschikking te stellen. Dit bedrijfsplan heeft de fractie ook niet. Tot hun verwondering is het bedrijfsplan niet openbaar en heeft het slechts ter inzage gelegen.

 

 

 
CMLE handelt klachten niet serieus af
Geschreven door VOLE   
donderdag 24 november 2005

CMLE handelt klachten niet serieus af

Omdat de CMLE (Commissie Milieuhygiëne Luchthaventerrein Eelde) ervan uitgaat dat vliegers overal mogen vliegen, worden klachten over geluidsoverlast niet serieus afgehandeld.


Vanaf begin jaren 90 is de Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde het officiële meldpunt voor klachten over het vliegverkeer op en rond Groningen Airport Eelde (GAE). Een aantal jaren geleden is voor de afhandeling van de klachten een Klachtenbureau opgericht, dat is gevestigd in de kantoren van GAE.

In de Commissie zijn de verschillende geledingen rond de luchthaven vertegenwoordigd (directie, gebruikers, het rijk, bestuurlijk betrokken gemeenten en provincies, milieu-organisaties en twee vertegenwoordigers van omwonenden). Aangezien de beide deelnemende provincies en de gemeente Tynaarlo ook aandeelhouder van GAE zijn wordt hun handelwijze in de Commissie uitsluitend ingegeven door het financiële belang dat ze in de luchthaven hebben. Ze betalen namelijk met de gemeente Groningen jaarlijks ruim € 1 miljoen als verliesafdekking van de luchthaven. Het ligt voor de hand dat deze aandeelhouders niet snel voor milieumaatregelen zullen kiezen die mogelijk nadelig zijn voor het bedrijf GAE.

VOLE heeft circa tien jaar samen met de Stichting Rondom Vliegveld Eelde (SRVE) kritisch deelgenomen aan de Commissie. In 2003 hebben we geconstateerd dat de keuzes van de Commissie geheel worden bepaald door de luchthaven- en luchtvaartbelangen omdat de betrokken overheden hun aandeelhoudersbelang laten prevaleren boven milieubelangen. Dat bleek ook uit de werkwijze van het Klachtenbureau. Veel klachten raakten zoek, klagers kregen geen antwoord en aan de oorzaken van de overlast werd niets gedaan.

In 2003 zijn VOLE en SRVE uit de Commissie gestapt. Wij hebben onze leden opgeroepen om klachten over het vliegverkeer (geluid, veiligheid, luchtverontreiniging en stank) niet meer in te dienen bij het Klachtenbureau van de CMLE omdat dit hetzelfde effect heeft als een papierversnipperaar. Het aantal ingediende klachten liep daarna snel terug. Dat komt niet alleen door onze oproep, maar ook omdat het verbod op les- en oefenvluchten met grote toestellen een merkbaar positief effect hadden.

Dit feit is in een brief aan de toenmalige minister De Boer medegedeeld, vergezeld van een volledige lijst bezwaren van CMLE en SRVE tegen de klachtenafhandeling door CMLE.   
Klik hier voor de brief over CMLE 

Vervolgens bleek uit de reactie van staatssecretaris Schultz van Haegen dat zij onze bezwaren grotendeels deelde.  Klik hier voor de reactie van de staatssecretaris

Sinds de reactie van mw. Schultz van Haegen is niets veranderd. Als voorbeeld hoe het klachtenbureau nog steeds funktioneert dient het volgende. Onlangs trof VOLE op de website van CMLE het onderstaande kaartje met onderschriften aan.

Het onderschrift is veelzeggend. Blijkbaar is de interpretatie van de CMLE dat piloten onbeperkt en overal mogen vliegen. Deze interpretatie is jarenlang gebruikt bij de afhandeling van klachten, als klachten überhaupt al afgehandeld werden. 

VOLE heeft naar aanleiding van dit feit een brief gestuurd aan de staatssecretaris, waarin wordt gevraagd of de minister het eens is met deze interpretatie van de regels door de Commissie.  
Klik hier voor de brief aan de staatssecretaris

Nadat deze brief bij het ministerie gearriveerd was, heeft de CMLE daarop de website uit de lucht gehaald. Recent is de website weer op het web gekomen, de gewraakte regels onder het luchtkaartje blijken nu te zijn verwijderd.

VOLE kreeg twee weken later een brief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarin de Inspectie reageerde op de brief van 7 oktober. Positief punt uit de brief was dat de inspecteur de commissie heeft verzocht de informatie op de website te toetsen aan de vigerende wet- en regelgeving.  Klik hier voor brief inspecteur Verkeer en Waterstaat

Voor VOLE wil dat nog niet zeggen dat de wijze van klachtenafhandeling daarmee is aangepast. De klachtenafhandeling laat nog steeds te wensen over. Klagers moeten nog steeds vele maanden wachten op afhandeling van hun klacht en krijgen nog steeds de meest onzinnige reacties op hun klachten.
Sinds kort is het klachtenreglement zodanig aangepast dat iemand die meer dan 100 klachten indient per jaar kan worden geboycot door de commissie. Dan vindt alleen nog registratie, geen afhandeling plaats. Dit is een ondemocratische en juridisch onhoudbare maatregel. Vreemd, want juist het veelklagen komt vaak voort uit een slechte afhandeling van de vorige klachten. Ook opmerkelijk, want als enigen lijken veelklagers erin te slagen om werkelijk invloed op de handhaving van de vliegregels te hebben. Zo is een klager uit Haren er na jaren bombarderen van de CMLE met klachten er eindelijk in geslaagd te zorgen dat vliegers niet meer over de bebouwde kom van Haren vliegen maar, zoals het hoort, er omheen. Het klachtenbureau mag trots zijn op deze prestatie.

De Nationale Ombudsman heeft in zijn uitspraak 2003/096 en in zijn uitspraak 2003/097 het Klachtenbureau en daarmee de CMLE een gevoelige tik op de vingers gegeven. De CMLE gebruikte namelijk niet het route-volgsysteem Fanomos om het vlieggedrag waarover werd geklaagd te controleren en deed klachten te gemakkelijk af. De Ombudsman heeft gesteld dat de CMLE dat wel moet doen. Nu blijkt dat de CMLE ook in 2005 nog steeds te weinig van dit route-volgsysteem gebruik maakt.
Het lijkt erop dat het Klachtenbureau de registratie redelijk voor elkaar heeft. De afhandeling is nog steeds broddelwerk. Het daadwerkelijk voorstellen en uitvoeren van maatregelen om overlast tegen te gaan, is iets waar de CMLE nooit aan toe zal (willen) komen, ook al daalt het aantal klachten tot twee per jaar.
VOLE is benieuwd of de commissie nu ook daadwerkelijk de klachten over vlieggedrag gaat toetsen aan de vigerende wet- en regelgeving. Gezien de wijze waarop de commissie daar de afgelopen jaren mee is omgegaan, heeft VOLE er in het geheel geen vertrouwen meer in dat de CMLE klachten serieus zal gaan afhandelen. Dat is ook de reden waarom VOLE heeft besloten om het publiek voortaan te adviseren klachten over geluidsoverlast te sturen naar het Meldpunt Milieuhinder van de provincie Drenthe. Waarschijnlijk worden klachten ook niet door de provincie in behandeling genomen, ze worden in ieder geval wel fatsoenlijk geregistreerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aanvraag kapvergunning strijdig met uitspraak Raad van State
Geschreven door VOLE   
vrijdag 18 november 2005

Aanvraag kapvergunning strijdig met uitspraak Raad van  State

De aanvraag van een kapvergunning door de gemeente Tynaarlo is strijdig met de uitspraak van de Raad van State over de baanverlenging (d.d. 3-12-2003). De Raad van State heeft de baanverlenging toen geschorst. Dit betekent dat de baanverlenging of voorbereidende handelingen daarvoor niet mogen worden uitgevoerd.

Daarbij hoort het kappen van bomen in verband met de geplande baanverlenging. Daarom heeft VOLE een 'zienswijze' bij het College van B & W van Tynaarlo ingediend, waarin VOLE het College 'herinnert' aan dit Raad van State-vonnis. Klik hier voor de brief over de kapvergunning

De hoorzitting over de kapvergunning vindt 13 december 2005 plaats.

 
<< Begin < Vorige 11 12 13 14 15 16 Volgende > Einde >>

Resultaten 151 - 155 van 155

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.