spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Persbericht 29-11-2016 Investeringsvoorstel luchthaven Eelde hangt van misleiding aan elkaar
Geschreven door VOLE, 29 november 2016   
dinsdag 29 november 2016

Persbericht 29-11-2016

Investeringsvoorstel luchthaven Eelde hangt van misleiding aan elkaar

Gemiddeld 15 passagiers in de lijn naar Kopenhagen


 

Op woensdag 30 november vergaderen Provinciale Staten Drenthe en Groningen over het voorstel van de aandeelhouders om 46 miljoen in de luchthaven Eelde te investeren.
Het voorstel is zwak onderbouwd. Het staat vol onjuistheden en verdraaiingen van de werkelijkheid.
Dat zagen critici ook bij de besluitvorming over de baanverlenging. Er zouden 650.000 passagiers komen. Het zijn er dit jaar 150.000.

In de nieuwe strategie richt de luchthaven zich op hub-verbindingen zoals de lijn naar Kopenhagen. Tellingen over de maand november wijzen uit dat er gemiddeld 15 passagiers in het vliegtuig zitten. Dat zijn er 17.000 per jaar. Gerekend was op 40.000. Toch staat er in het voorstel van de aandeelhouders dat Eelde gaat groeien naar 407.000 passagiers. Voor deze groei zijn dus 15 lijnen zoals naar Kopenhagen nodig. De luchthaven stopte 1 miljoen euro in de lijn naar Kopenhagen. Het staat wel vast dat de lijn stopt als de subsidie stopt.

Raden en Staten worden bewust misleid met:

  • De uitspraak dat de lijn naar Kopenhagen “zich volgens verwachting positief ontwikkelt”
  • De suggestie dat kosten luchtverkeersleiding niet in rekening worden gebracht
  • De uitspraak dat het luchthavenbesluit urgent is omdat er niet genoeg geluidsruimte zou zijn.


Aandeelhouders willen haast maken met de besluitvorming vanwege het luchthavenbesluit.
De geluidsruimte zou worden overschreden vanwege de traumaheli. De laatste jaren is het aantal vliegbewegingen echter drastisch afgenomen [1]. Er kan zeven keer zoveel vliegverkeer komen voordat er problemen ontstaan [2].

Voor een luchthavenbesluit is een economische onderbouwing voor 10 jaar nodig. De nu voorgestelde prognose en investering zal in 2018 achterhaald blijken als Lelystad de helft van het vakantieverkeer uit Eelde heeft weggezogen. Dat is aannemelijk omdat in Lelystad al in het eerste jaar veel vluchten worden aangeboden.

Een tweede reden voor de haast is de suggestie dat er onvoldoende geld in kas zou zijn. Met 5,6 miljoen in kas kan de luchthaven het uitzingen tot in 2019.

Raden en staten moeten in december een besluit nemen zonder de financiële gevolgen te kennen.
De financiële uitwerking komt pas bij de voorjaarsnota 2017. Maar ook dan kunnen de financiële gevolgen niet bekend zijn omdat de kosten hoger zijn als de resultaten tegenvallen. Met de nieuwe strategie van hub-verbindingen zullen de kosten aanzienlijk hoger zijn en het aantal passagiers aanzienlijk lager.

De geschiedenis herhaalt zich. Ook 5 jaar geleden waarschuwde VOLE dat de prognoses niet realistisch waren. De waarschuwing werd genegeerd. Nu zien we hetzelfde gebeuren.

Er is alle reden voor om de prognoses te herzien voordat besloten wordt weer tientallen miljoenen in GAE te pompen zonder enig zicht op resultaat.

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

 
[1] Met 65 % van 65.000 in 2009 tot 23.000 in 2015 (bron CBS)

[2] De handhavingsrapportage gebruiksjaren 2015-2016 laat niet zien dat op meetpunt 23 (Legroweg waar de traumaheli is gestationeerd) minder dan 14% van de beschikbare geluidsruimte wordt benut. Hier kan dus 7 keer zoveel verkeer komen dan nu.


 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht: Geen groei voor luchthaven Eelde
Geschreven door VOLE, 10 november 2016   
vrijdag 11 november 2016

Persbericht

 

Geen groei voor luchthaven Eelde

 

Groningen Airport Eelde pakt graag groot uit als er nieuwe vluchten bij komen. Zo konden we onlangs lezen dat zowel Corendon als TUI nieuwe vluchten aanbieden. Zie de aankondigingen hieronder. Ook RTV Drenthe besteedde ruime aandacht aan dit goede nieuws: http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/114688/Corendon-vliegt-volgend-jaar-vanaf-Eelde-naar-Kreta-en-Kos en http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/114533/Ook-TUI-gaat-vanaf-Eelde-naar-Kreta-vliegen

Transavia stopte in 2015 met de vluchten naar Kos, Corfu, Antalya en Dalaman. En Corendon stopte dit jaar met  de vluchten op Bodrum. Het aantal passagiers daalde daardoor van 180.000 in 2015 naar 150.000 dit jaar (bron: CBS).

Vanochtend heeft GAE  het zomerschema 2017 op de website gezet: https://www.groningenairport.nl/voor-reizigers/vluchten/timetable-zomerseizoen-2016. Hierop staan 17 vakantievluchten per week naar 7 bestemmingen.  Op het schema staat dat Transavia naar Kreta vliegt. Bij boeking verschijnt: “We vliegen helaas niet van Groningen naar Kreta”. Er zijn dus maar 15 vluchten per week. Net zoveel als dit jaar en net zoveel vakantie bestemmingen. In de voorgaande jaren waren er zelfs meer vluchten, meer bestemmingen en meer passagiers. In 2015 waren er 20 vluchten, in 2012 nog 25 vluchten per week.

In de ‘strategische verkenning’ naar de toekomst van de luchthaven wordt uitgegaan van groei van de vakantievluchten. Die groei blijft uit. Transavia was altijd verreweg de grootste klant op de luchthaven. We zien dat Transavia zich geleidelijk terugtrekt. In 2015 waren er 13 Transavia vluchten, in 2017 nog maar 6. Corendon en TUI nemen in 2017 drie bestemmingen over. De zwakte van het aanbod op Eelde is dat veel vluchten een tussenlanding maken. Die zijn nodig om de toestellen vol te krijgen. Als in 2018 Lelystad opengaat wordt het moeilijker om te concurreren met de vluchten vanaf Lelystad die geen tussenlanding maken. Die zijn sneller en goedkoper.

De koerswijziging van de luchthaven om vanaf nu in te zetten op verbindingen met hub-luchthavens zoals Kopenhagen of stedentrips zoals Londen, blijkt voorlopig nog geen succes. De lijn op Londen is verliesgevend volgens het onderzoeksbureau Lufthansa. In de lijn op  Kopenhagen zitten tot nu toe gemiddeld 15 passagiers. Er was gerekend op het dubbele aantal. De luchthaven heeft een miljoen uitgetrokken om deze lijn op te starten. Met 15 passagiers per vlucht is zelfs een miljoen subsidie per jaar niet voldoende om de lijn in de lucht te houden. Voor de groeiambitie van meer dan 200.000 passagiers extra zouden 10 goedlopende extra lijnen nodig zijn: voorlopig een illusie.

Met vriendelijke groet,

Namens VOLE
Jan Wittenberg
050 3183360

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Brief aan Provinciale Staten 25-10-2016 , Strategische verkenning luchthaven Eelde
Geschreven door VOLE, 26 oktober 2016   
woensdag 26 oktober 2016

 

Klik hier om de brief aan de raden en Staten van 25 oktober 2016 te bekijken


 

 

 

 

 

 

 

 
Presentatie VOLE op informatiebijeenkomst over toekomst luchthaven Eelde op 24 oktober 2016
Geschreven door VOLE, 24 oktober 2016   
dinsdag 25 oktober 2016

Presentatie van VOLE op de informatiebijeenkomst
over de toekomst van luchthaven Eelde op
24 oktober 2016 in MartiniPlaza

 

 

Klik hier om de presentatie te bekijken


 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht VOLE in aanvulling op persbericht UMCG over verhuizing traumahelikopter naar Eelde
Geschreven door VOLE, 13 oktober 2016   
donderdag 13 oktober 2016

Persbericht VOLE

In aanvulling op het onderstaande persbericht van het UMCG, over de verhuizing van de traumahelikopter naar luchthaven Eelde, bericht VOLE u het volgende:

VOLE heeft geen bezwaar tegen de verhuizing van de traumahelikopter omdat de overlast voor de burgers per saldo zal verminderen. In de binnenstad van Groningen zorgt een helikopter vanzelfsprekend voor meer overlast dan op luchthaven Eelde. VOLE heeft met het UMCG goede afspraken gemaakt over de vliegroutes met de minste overlast en een klachtenprocedure over hinder door de traumaheli’s.

Vliegroutes
UMCG en VOLE zijn het er over eens dat de minste overlast voor omwonenden wordt veroorzaakt als de helikopters de hoofdwegen volgen (spoorwegen, Rijks- en N wegen) en zo hoog mogelijk vliegen.
In principe wordt onderscheid gemaakt tussen spoedeisende en niet spoedeisende vluchten. Niet spoedeisende vluchten zijn bijvoorbeeld retourvluchten, onderhouds- en trainingsvluchten.
Bij spoedeisende vluchten wordt uiteraard de snelste route gekozen. Bij niet spoedeisende vluchten worden de spoor- en hoofdwegen gevolgd en wordt vliegen over woonkernen vermeden. Maar de luchtverkeersleiding bepaalt in alle gevallen welke route gevolgd moet worden.

Klachtenprocedure
Er komt een aparte   klachtenprocedure voor de mogelijke hinder door de traumaheli’s. Daarvoor wordt een postadres, e-mail adres en telefoonnummer opengesteld. Klachten worden door een aan te wijzen onafhankelijke commissie beoordeeld.

Met vriendelijk groet
Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

Jan Wittenberg
Woordvoerder
050 3183360


PERSBERICHT

Groningen, 12 oktober 2016

Mobiel Medisch Team UMCG verhuist met traumahelikopter naar Eelde

Vanaf 27 oktober zal het Mobiel Medisch Team (MMT) met de traumahelikopter en het MMT-voertuig gestationeerd zijn op Groningen Airport Eelde. Na ruim vijftien jaar verhuist de standplaats van de traumaheli van de daklocatie van het Universitair Medisch Centrum in Groningen naar Eelde. Vanaf daar zal het team 24 uur per dag paraat zijn om met de traumahelikopter en het MMT-voertuig gespecialiseerde acute zorg te verlenen bij ernstige ongevallen.

Rond 7.30 uur s’ochtends vliegt het MMT op donderdag 27 oktober voor het laatst met de traumahelikopter vanaf de huidige standplaats op het dak van het UMCG. Het helikopterdek van het UMCG blijft ook na de verhuizing in gebruik om patiënten snel met de traumahelikopter naar het ziekenhuis te brengen als dat noodzakelijk is. Echter, de standplaats van het MMT met de traumahelikopter en het MMT-voertuig is voortaan op Eelde.

“We zijn verheugd dat we op Groningen Airport Eelde een goed alternatief voor de standplaats van de traumaheli hebben gevonden, passend bij de activiteiten van een luchthaven,” aldus Jos Aartsen, bestuursvoorzitter van het UMCG. “We bedanken de omwonenden van het UMCG voor hun geduld en het begrip dat zij - ondanks het geluidsoverlast - al die jaren hebben getoond voor het levensreddende werk van het MMT. Ook op de nieuwe standplaats zullen we nadrukkelijk rekening houden met de geluidsaspecten van de vliegoperaties van het MMT om eventueel geluidshinder voor omwonenden van de luchthaven zoveel mogelijk te beperken.”

Vanaf de nieuwe, zuidelijker gelegen standplaats kan het MMT met de traumahelikopter meer mensen in Noord- en Oost-Nederland sneller van gespecialiseerde acute zorg voorzien. Het team kan bijvoorbeeld vier minuten sneller de provincie Overijssel bereiken. Dat zijn kostbare minuten als elke seconde telt. Ook wordt met de nieuwe standplaats voorzien in een betere landelijke spreiding van de MMT-helikopters en dekking van Nederland.

Mobiel Medisch Team

Het MMT wordt opgeroepen door de Meldkamer Noord Nederland als patiënten in acuut levensgevaar zijn en in aanvulling op de ambulancezorg.  De traumahelikopter wordt ingezet in de drie Noordelijke provincies, inclusief de Waddeneilanden, het Noorden van Overijssel en gedeeltelijk in Duitsland. In 2015 is het MMT 1799 keer ingezet, waarvan 1333 met de traumahelikopter en 421 met de auto en 45 inzetten in Duitsland. Het MMT is vanaf oktober 2000 operationeel met het MMT-voertuig en vanaf november 2001 met de traumahelikopter. Sinds 2011 vliegt het MMT ook ’s nachts.

 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht VOLE Onderzoek toekomst Eelde: politiek gedicteerde uitkomst
Geschreven door VOLE, donderdag 6 oktober 2016   
donderdag 06 oktober 2016

kleurenlogo.jpg Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

  'voor de kwaliteit van de leefomgeving'

 

Persbericht VOLE

Onderzoek toekomst Eelde: politiek gedicteerde uitkomst
 

Het onderzoek naar de toekomst van luchthaven Eelde zou objectief en controleerbaar zijn. Maar de uitkomst is politiek gedicteerd door de partijen die de luchthaven koste wat het kost in de benen willen houden. De bestuurders die het onderzoek presenteerden zijn allen warm voorstander van opnieuw publiek geld naar GAE. Het onderzoek is daardoor uitgemond in politiek gegoochel met bedragen die zouden moeten aantonen dat de luchthaven maatschappelijk nut heeft. We zagen dat eerder bij de baanverlenging. Het onderzoek daarvoor voorspelde 600.000 passagiers. Nu wordt groei naar 407.000 passagiers voorspeld. Wederom een luchtspiegeling. Er zijn dit jaar maar 150.000 passagiersbewegingen. Over 1½ jaar gaat Lelystad open en zakt dat aantal tot beneden de 100.000.
Er blijven vrijwel alleen lijndiensten over en die vliegen omdat ze gesubsidieerd worden. Het openhouden van de luchthaven kost -in zijn huidige vorm- 5 miljoen per jaar. Dat komt neer op een subsidie van 100 euro per ticket. Alleen vakantiegangers en luchvaartmaatschappijen profiteren daarvan. Het bedrijfsleven maakt vrijwel geen gebruik van de luchthaven. Het geld verdwijnt uit de regio.
GAE heeft haar beloften nooit waargemaakt, waarom zou dat nu wel gebeuren. De omstandigheden zijn niet gunstiger geworden. GAE blijft een prestige project waarvan de kosten niet worden afgewogen met andere maatschappelijke uitgaven. Op bibliotheken, zwembaden en onderwijs wordt tegelijkertijd bezuinigd.
Ook gemeenschapsgeld kan maar eenmaal worden uitgegeven.
Van het verleden is niets geleerd. De laatste 15 jaar werd 50 miljoen euro gemeenschapsgeld in GAE gepompt (80 miljoen inclusief de kosten van de luchtverkeersleiding).
Een kritische evaluatie van het nut van die overheidsuitgaven ontbreekt.
Het ‘scenario sluiting’ is niet onderzocht omdat, zo menen de aandeelhouders: “Den Haag hierover gaat”. Als de aandeelouders besluiten geen geld meer in GAE te pompen, is het besluit in Den Haag snel genomen. Het Rijk heeft niet voor niets in 2003 de aandelen afgestoten. De kosten van sluiting worden zwaar overtrokken.

Risico’s opening Lelystad onderschat, haalbaarheid lijndiensten overschat
Het exploitatieverlies is in vijf jaar opgelopen van 6 ton naar 1 miljoen in 2015. Dit jaar zal het verlies rond de 1,4 miljoen bedragen. De jubelverhalen over de ‘hub’ kunnen niet verbloemen dat het verlies blijft oplopen. Als de lijndienst op Kopenhagen al een succes wordt –wat nog bewezen moet worden- zal het verlies verder oplopen, omdat de lijndiensten gesubsidieerd worden. De lijndiensten zouden GAE uit het slob moeten halen. Maar het gaat echter om zeer beperkte aantal passagiers en hoge kosten. Daarom zijn ze alleen met subsidie in de lucht te houden.
Het is een illusie om te denken dat het vakantieverkeer op Eelde zou kunnen groeien. De conclusie van Lufthansa Consulting dat “Lelystad een grote bedreiging vormt voor Groningen” wordt in de samenvatting van het onderzoek weggelaten. Vrijwel alle vluchten vanaf Eelde maken nu een tussenlanding die veel geld en tijd kost. Dat is vanaf Lelystad niet nodig. De vakantievluchten zullen in 2018 voor het grootste deel van Eelde naar Lelystad verhuizen. Lufthansa Consulting waarschuwt daarvoor.
De beweringen van GAE over het zakelijk gebruik van de lijndiensten zijn oncontroleerbaar en onbetrouwbaar, evenals het aantal passagiers dat GAE sinds jaar en dag sterk overdrijft. Beweringen over de ‘test- en opleidingen luchthaven’ zijn grootspraak. Alleen de KLM luchtvaartschool is nog over. Maar deze heeft vrijwel geen activiteiten meer op ‘Eelde’ en zal binnenkort sluiten.
Dat GAE een vestigingsfactor is voor het bedrijfsleven is niet objectief aangetoond. De Noordelijke Rekenkamer komt tot dezelfde conclusie in haar onderzoek van 2013. De bedrijfspanden op het voorterrein staan grotendeels leeg. De lijndiensten zouden voor het bedrijfsleven van betekenis kunnen zijn, maar het betreft zeer kleine aantallen passagiers. Het noordelijke bedrijfsleven ventileert veel enthousiasme over GAE, maar objectieve gegevens over het feitelijk gebruik van Eelde door bedrijven ontbreken. Ook is men niet bereid mee te betalen.

Kosten-batenanalyse gaat mank
De voorstelling van zaken dat afwaardering of sluiting van de luchthaven duurder is dan GAE openhouden is ronduit misleidend. De (maatschappelijke) kosten van het verlies van werkgelegenheid in Eelde worden sterk overtrokken. Per saldo verdwijnen er geen arbeidsplaatsen want mensen gaan niet minder vliegen. De werkgelegenheid wordt verplaatst. Ook de maatschappelijke kosten van de toegenomen reistijd wordt zwaar overtrokken. De helft van de gebruikers van Eelde is net zo snel in Lelystad. Individuele reistijdwinst (of verlies) kan natuurlijk niet worden afgewenteld op de samenleving/belastingbetaler.

VOLE 6-10-2016

Klik hier om de Studierapporten 'Toekomst Airport Eelde' te bekijken

Klik hier om de 3 toekomst modellen voor GAE te bekijken


 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 21 - 30 van 157

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.