spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Brief aan Provinciale Staten 25-10-2016 , Strategische verkenning luchthaven Eelde
Geschreven door VOLE, 26 oktober 2016   
woensdag 26 oktober 2016

 

Klik hier om de brief aan de raden en Staten van 25 oktober 2016 te bekijken


 

 

 

 

 

 

 

 
Presentatie VOLE op informatiebijeenkomst over toekomst luchthaven Eelde op 24 oktober 2016
Geschreven door VOLE, 24 oktober 2016   
dinsdag 25 oktober 2016

Presentatie van VOLE op de informatiebijeenkomst
over de toekomst van luchthaven Eelde op
24 oktober 2016 in MartiniPlaza

 

 

Klik hier om de presentatie te bekijken


 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht VOLE in aanvulling op persbericht UMCG over verhuizing traumahelikopter naar Eelde
Geschreven door VOLE, 13 oktober 2016   
donderdag 13 oktober 2016

Persbericht VOLE

In aanvulling op het onderstaande persbericht van het UMCG, over de verhuizing van de traumahelikopter naar luchthaven Eelde, bericht VOLE u het volgende:

VOLE heeft geen bezwaar tegen de verhuizing van de traumahelikopter omdat de overlast voor de burgers per saldo zal verminderen. In de binnenstad van Groningen zorgt een helikopter vanzelfsprekend voor meer overlast dan op luchthaven Eelde. VOLE heeft met het UMCG goede afspraken gemaakt over de vliegroutes met de minste overlast en een klachtenprocedure over hinder door de traumaheli’s.

Vliegroutes
UMCG en VOLE zijn het er over eens dat de minste overlast voor omwonenden wordt veroorzaakt als de helikopters de hoofdwegen volgen (spoorwegen, Rijks- en N wegen) en zo hoog mogelijk vliegen.
In principe wordt onderscheid gemaakt tussen spoedeisende en niet spoedeisende vluchten. Niet spoedeisende vluchten zijn bijvoorbeeld retourvluchten, onderhouds- en trainingsvluchten.
Bij spoedeisende vluchten wordt uiteraard de snelste route gekozen. Bij niet spoedeisende vluchten worden de spoor- en hoofdwegen gevolgd en wordt vliegen over woonkernen vermeden. Maar de luchtverkeersleiding bepaalt in alle gevallen welke route gevolgd moet worden.

Klachtenprocedure
Er komt een aparte   klachtenprocedure voor de mogelijke hinder door de traumaheli’s. Daarvoor wordt een postadres, e-mail adres en telefoonnummer opengesteld. Klachten worden door een aan te wijzen onafhankelijke commissie beoordeeld.

Met vriendelijk groet
Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

Jan Wittenberg
Woordvoerder
050 3183360


PERSBERICHT

Groningen, 12 oktober 2016

Mobiel Medisch Team UMCG verhuist met traumahelikopter naar Eelde

Vanaf 27 oktober zal het Mobiel Medisch Team (MMT) met de traumahelikopter en het MMT-voertuig gestationeerd zijn op Groningen Airport Eelde. Na ruim vijftien jaar verhuist de standplaats van de traumaheli van de daklocatie van het Universitair Medisch Centrum in Groningen naar Eelde. Vanaf daar zal het team 24 uur per dag paraat zijn om met de traumahelikopter en het MMT-voertuig gespecialiseerde acute zorg te verlenen bij ernstige ongevallen.

Rond 7.30 uur s’ochtends vliegt het MMT op donderdag 27 oktober voor het laatst met de traumahelikopter vanaf de huidige standplaats op het dak van het UMCG. Het helikopterdek van het UMCG blijft ook na de verhuizing in gebruik om patiënten snel met de traumahelikopter naar het ziekenhuis te brengen als dat noodzakelijk is. Echter, de standplaats van het MMT met de traumahelikopter en het MMT-voertuig is voortaan op Eelde.

“We zijn verheugd dat we op Groningen Airport Eelde een goed alternatief voor de standplaats van de traumaheli hebben gevonden, passend bij de activiteiten van een luchthaven,” aldus Jos Aartsen, bestuursvoorzitter van het UMCG. “We bedanken de omwonenden van het UMCG voor hun geduld en het begrip dat zij - ondanks het geluidsoverlast - al die jaren hebben getoond voor het levensreddende werk van het MMT. Ook op de nieuwe standplaats zullen we nadrukkelijk rekening houden met de geluidsaspecten van de vliegoperaties van het MMT om eventueel geluidshinder voor omwonenden van de luchthaven zoveel mogelijk te beperken.”

Vanaf de nieuwe, zuidelijker gelegen standplaats kan het MMT met de traumahelikopter meer mensen in Noord- en Oost-Nederland sneller van gespecialiseerde acute zorg voorzien. Het team kan bijvoorbeeld vier minuten sneller de provincie Overijssel bereiken. Dat zijn kostbare minuten als elke seconde telt. Ook wordt met de nieuwe standplaats voorzien in een betere landelijke spreiding van de MMT-helikopters en dekking van Nederland.

Mobiel Medisch Team

Het MMT wordt opgeroepen door de Meldkamer Noord Nederland als patiënten in acuut levensgevaar zijn en in aanvulling op de ambulancezorg.  De traumahelikopter wordt ingezet in de drie Noordelijke provincies, inclusief de Waddeneilanden, het Noorden van Overijssel en gedeeltelijk in Duitsland. In 2015 is het MMT 1799 keer ingezet, waarvan 1333 met de traumahelikopter en 421 met de auto en 45 inzetten in Duitsland. Het MMT is vanaf oktober 2000 operationeel met het MMT-voertuig en vanaf november 2001 met de traumahelikopter. Sinds 2011 vliegt het MMT ook ’s nachts.

 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht VOLE Onderzoek toekomst Eelde: politiek gedicteerde uitkomst
Geschreven door VOLE, donderdag 6 oktober 2016   
donderdag 06 oktober 2016

kleurenlogo.jpg Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

  'voor de kwaliteit van de leefomgeving'

 

Persbericht VOLE

Onderzoek toekomst Eelde: politiek gedicteerde uitkomst
 

Het onderzoek naar de toekomst van luchthaven Eelde zou objectief en controleerbaar zijn. Maar de uitkomst is politiek gedicteerd door de partijen die de luchthaven koste wat het kost in de benen willen houden. De bestuurders die het onderzoek presenteerden zijn allen warm voorstander van opnieuw publiek geld naar GAE. Het onderzoek is daardoor uitgemond in politiek gegoochel met bedragen die zouden moeten aantonen dat de luchthaven maatschappelijk nut heeft. We zagen dat eerder bij de baanverlenging. Het onderzoek daarvoor voorspelde 600.000 passagiers. Nu wordt groei naar 407.000 passagiers voorspeld. Wederom een luchtspiegeling. Er zijn dit jaar maar 150.000 passagiersbewegingen. Over 1½ jaar gaat Lelystad open en zakt dat aantal tot beneden de 100.000.
Er blijven vrijwel alleen lijndiensten over en die vliegen omdat ze gesubsidieerd worden. Het openhouden van de luchthaven kost -in zijn huidige vorm- 5 miljoen per jaar. Dat komt neer op een subsidie van 100 euro per ticket. Alleen vakantiegangers en luchvaartmaatschappijen profiteren daarvan. Het bedrijfsleven maakt vrijwel geen gebruik van de luchthaven. Het geld verdwijnt uit de regio.
GAE heeft haar beloften nooit waargemaakt, waarom zou dat nu wel gebeuren. De omstandigheden zijn niet gunstiger geworden. GAE blijft een prestige project waarvan de kosten niet worden afgewogen met andere maatschappelijke uitgaven. Op bibliotheken, zwembaden en onderwijs wordt tegelijkertijd bezuinigd.
Ook gemeenschapsgeld kan maar eenmaal worden uitgegeven.
Van het verleden is niets geleerd. De laatste 15 jaar werd 50 miljoen euro gemeenschapsgeld in GAE gepompt (80 miljoen inclusief de kosten van de luchtverkeersleiding).
Een kritische evaluatie van het nut van die overheidsuitgaven ontbreekt.
Het ‘scenario sluiting’ is niet onderzocht omdat, zo menen de aandeelhouders: “Den Haag hierover gaat”. Als de aandeelouders besluiten geen geld meer in GAE te pompen, is het besluit in Den Haag snel genomen. Het Rijk heeft niet voor niets in 2003 de aandelen afgestoten. De kosten van sluiting worden zwaar overtrokken.

Risico’s opening Lelystad onderschat, haalbaarheid lijndiensten overschat
Het exploitatieverlies is in vijf jaar opgelopen van 6 ton naar 1 miljoen in 2015. Dit jaar zal het verlies rond de 1,4 miljoen bedragen. De jubelverhalen over de ‘hub’ kunnen niet verbloemen dat het verlies blijft oplopen. Als de lijndienst op Kopenhagen al een succes wordt –wat nog bewezen moet worden- zal het verlies verder oplopen, omdat de lijndiensten gesubsidieerd worden. De lijndiensten zouden GAE uit het slob moeten halen. Maar het gaat echter om zeer beperkte aantal passagiers en hoge kosten. Daarom zijn ze alleen met subsidie in de lucht te houden.
Het is een illusie om te denken dat het vakantieverkeer op Eelde zou kunnen groeien. De conclusie van Lufthansa Consulting dat “Lelystad een grote bedreiging vormt voor Groningen” wordt in de samenvatting van het onderzoek weggelaten. Vrijwel alle vluchten vanaf Eelde maken nu een tussenlanding die veel geld en tijd kost. Dat is vanaf Lelystad niet nodig. De vakantievluchten zullen in 2018 voor het grootste deel van Eelde naar Lelystad verhuizen. Lufthansa Consulting waarschuwt daarvoor.
De beweringen van GAE over het zakelijk gebruik van de lijndiensten zijn oncontroleerbaar en onbetrouwbaar, evenals het aantal passagiers dat GAE sinds jaar en dag sterk overdrijft. Beweringen over de ‘test- en opleidingen luchthaven’ zijn grootspraak. Alleen de KLM luchtvaartschool is nog over. Maar deze heeft vrijwel geen activiteiten meer op ‘Eelde’ en zal binnenkort sluiten.
Dat GAE een vestigingsfactor is voor het bedrijfsleven is niet objectief aangetoond. De Noordelijke Rekenkamer komt tot dezelfde conclusie in haar onderzoek van 2013. De bedrijfspanden op het voorterrein staan grotendeels leeg. De lijndiensten zouden voor het bedrijfsleven van betekenis kunnen zijn, maar het betreft zeer kleine aantallen passagiers. Het noordelijke bedrijfsleven ventileert veel enthousiasme over GAE, maar objectieve gegevens over het feitelijk gebruik van Eelde door bedrijven ontbreken. Ook is men niet bereid mee te betalen.

Kosten-batenanalyse gaat mank
De voorstelling van zaken dat afwaardering of sluiting van de luchthaven duurder is dan GAE openhouden is ronduit misleidend. De (maatschappelijke) kosten van het verlies van werkgelegenheid in Eelde worden sterk overtrokken. Per saldo verdwijnen er geen arbeidsplaatsen want mensen gaan niet minder vliegen. De werkgelegenheid wordt verplaatst. Ook de maatschappelijke kosten van de toegenomen reistijd wordt zwaar overtrokken. De helft van de gebruikers van Eelde is net zo snel in Lelystad. Individuele reistijdwinst (of verlies) kan natuurlijk niet worden afgewenteld op de samenleving/belastingbetaler.

VOLE 6-10-2016

Klik hier om de Studierapporten 'Toekomst Airport Eelde' te bekijken

Klik hier om de 3 toekomst modellen voor GAE te bekijken


 

 

 

 

 

 

 

 
Daling aantal passagiers GAE zet door
Geschreven door VOLE, zondag 2 oktober 2016   
zondag 02 oktober 2016

Daling aantal passagiers GAE zet door

 

De daling van het aantal passagiers van Groningen Airport Eelde (GAE) zet door. In de eerste 8 maanden van dit jaar waren er 20% minder passagiers in vergelijking met vorig jaar. Het CBS publiceerde vandaag de cijfers tot en met augustus. In 2015 waren er 127.431 passagiers t/m augustus, tegen over dit jaar 101.912. Deze daling van 20% is een schril contrast met de stijging op de overige luchthavens. Die was 10%. De nieuwe lijn naar Kopenhagen zal het verlies niet goed maken. In de meest optimistische prognose komt deze lijn dit jaar op 10.000 passagiersbewegingen, terwijl het verlies tot en met augustus al 25.500 passagiersbewegingen was.
Over heel 2016 zal GAE uitkomen op ongeveer 150.000 passagiersbewegingen. Dat zijn 75.000 passagiers of wel 200 passagiers per dag. Een supermarkt met dit aantal klanten zal nog dezelfde dag moeten sluiten. Het verlies van de luchthaven loopt dit jaar op tot 1,5 miljoen. Daarbij zijn de kosten van de luchtverkeersleiding van 2 miljoen nog niet meegerekend.

Ondertussen heeft GAE nog steeds het jaarverslag over 2015 niet gepubliceerd. Dit duidt er op dat er problemen zijn met de aandeelhouders en de accountant. De reserves zijn zover geslonken dat GAE 2017 niet meer haalt. De accountant moet in het jaarverslag vermelden dat de continuïteït van de onderneming niet is gegarandeerd. Ook is er onvoldoende geld voor een sociaal plan.

De studies die de aandeelhouders hebben laten verrichten naar het toekomst perspectief zijn ook nog niet openbaar. Deze waren aangekondigd voor mei en vervolgens uitgesteld tot september toen bleek dat de uitkomsten desastreus zijn. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het verlies van vakantievluchten in 2018 als Lelystad opengaat. Bij een realistisch scenario komt GAE dan uit tussen de 50.000 en 100.000 passagiers-
bewegingen, áls de lijn naar Kopenhagen een succes wordt. Dat is allerminst zeker.
De eerste berichten hierover stemmen niet optimistisch. GAE houdt deze cijfers angstvallig geheim. Veelzeggend is het bericht van RTVNoord van afgelopen dinsdag waaruit bleek dat er 6 passagiers in het vliegtuig zaten.

Met vriendelijke groet,
Namens Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE)

Jan Wittenberg
woordvoeder
050 3183360

 

 

 

 

 

 

 

 
Overname Groningen Airport Eelde door overheid is een kreupele gedachte
Geschreven door VOLE, vrijdag 16 september 2016   
maandag 19 september 2016

Overname Groningen Airport Eelde door overheid is een kreupele gedachte

 

RTV Drenthe en RTV Noord kopten op 15-9-’16 “Overheid moet deel Groningen Airport Eelde overnemen’. GAE is al voor 100% van de overheid. Het is dan ook een kreupele gedachte dat GAE er iets mee zou opschieten als het zou worden overgenomen door de overheid. Splitsing tussen infrastructuur en exploitatie lost niets op, want er is niemand die GAE wil overnemen. Dat zou alleen kunnen als de overheid bereid is het exploitatieverlies voor langere tijd op zich te nemen, maar daarvoor bestaat geen economische of een maatschappelijke rechtvaardiging. GAE kost de samenleving veel geld en levert de economie van Noord Nederland niets op. Er worden voornamelijk toeristen vervoerd die hun geld naar het buitenland brengen.
Alleen de luchtvaartmaatschappijen profiteren van de overheidssteun aan GAE.
Van de overheidssteun blijft vrijwel niets in het Noorden.

GAE lijdt dit jaar 1,5 miljoen verlies. Het aantal passagiers keldert met 20% tot beneden de 150.000 passagiersbewegingen. Dat wordt alleen maar erger als Lelystad in 2018 opengaat. Het verlies loopt in 2018 op tot 2 à 3 miljoen. Tel daarbij de kosten van de luchtverkeersleiding en het totale tekort is 4 à 5 miljoen. Dat moet worden bijgepast door de overheid uit belastinggeld. GAE openhouden betekent dat er € 100 subsidie per ticket bij moet. Nimmer is aangetoond dat GAE economische betekenis heeft voor Noord Nederland.

Terecht wordt in de berichten gewezen naar het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer, waarin wordt geconcludeerd dat de plannen van GAE niet realistisch zijn en dat eerst een kosten-baten-analyse moet worden gemaakt voordat eventueel besloten wordt GAE opnieuw te steunen.

De opmerking van de oud-directeur van Rotterdam Airport, dhr. Wondelleck, dat Lelystad geen bedreiging zou zijn, gaat misschien op voor luchthaven Rotterdam. Daar worden tien (!) keer zoveel passagiers verwerkt. Luchthaven Rotterdam is wel van belang voor het bedrijfsleven. Op Eelde is vrijwel geen zakelijk verkeer. ’s Zomers zijn er 13 vakantievluchten per week, waarvan er 9 een tussenlanding maken. Vanaf Lelystad zijn de tussenlandingen niet nodig en dat bespaart de maatschappijen per vlucht 2000 liter brandstof en een uur tijd. Er is geen twijfel dat vanaf 2018 deze vluchten op GAE worden geschrapt. Transavia zal dan waarschijnlijk al haar vluchten van GAE naar Lelystad verplaatsen. Vanaf 2018 blijven dan nog over de lijndiensten op Londen-Southend, Gdansk en Kopenhagen. Samen goed voor niet meer dan 100.000 passagiersbewegingen (50.000 passagiers) per jaar. Voor dat aantal kun je geen vliegveld openhouden waar
5 miljoen per jaar op moet worden toegelegd.

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE)

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 21 - 30 van 155

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.