spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Provincie Drenthe haalt bakzeil: bijeenkomsten over de ?strategische verkenning GAE? nu wel openbaar
Geschreven door VOLE, 7 april 2016   
vrijdag 08 april 2016

Provincie Drenthe haalt bakzeil: bijeenkomsten over de ‘strategische verkenning GAE’ nu wel openbaarEr wordt op dit moment een ‘strategische verkenning’ naar de toekomst van  luchthaven Eelde uitgevoerd (Klik hier voor meer informatie over de
‘strategische verkenning’ naar de toekomst van  luchthaven Eelde). De resultaten hiervan worden in april/mei verwacht en de provincie Drenthe – de trekker van het project heeft een tweetal ‘informatiesessies‘ georganiseerd.

Bij toeval vond VOLE de aankondiging van deze bijeenkomsten op de website van de provincie. Hieruit bleek dat deze achter gesloten deuren zouden plaatsvinden. VOLE heeft daarom op 6 april onderstaande mail/brief aan de verantwoordelijke gedeputeerde Van der Tuuk gestuurd. Halsoverkop heeft men de bijeenkomsten ‘openbaar’ verklaard. Projectleider Jeroen Hartsuiker van de provincie heeft bakzeil moeten halen: zie zijn bericht helemaal onderaan). In de uitnodigingen die al klaar lag, wordt uitsluitend gesproken over: "is bedoeld voor de leden van de gemeenteraden van de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo evenals de leden van Provinciale Staten van Groningen en Drenthe".

Geconfronteerd met zijn eigen uitspraken over transparantie heeft Ard van der Tuuk kennelijk ingegrepen. En terecht zoals u kunt lezen in onze brief.

De bijeenkomsten op 21 april en 19 mei zijn nu wél openbaar.
De bijeenkomst op 21 april is in het provinciehuis van Groningen (Statenzaal om 19.00u.) en gaat over Maastricht Airport.
De bijeenkomst op 19 mei is in het restaurant op het vliegveld.  De resultaten van de onderzoeken naar de toekomst van GAE worden dan gepresenteerd, vanaf 17.00-21.30u.  


Van: VOLE [ Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken ]
Verzonden: woensdag 6 april 2016 09:53
Aan: ' Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken ' < Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken >
Onderwerp: Opheffen beslotenheid Statenbijeenkomsten Strategische Verkenning GAE
Urgentie: Hoog

Aan de coördinerend gedeputeerde voor de Strategische Verkenning GAE
Dhr. A. van der Tuuk

Geachte heer Van der Tuuk,

Op de agenda van Provinciale Staten van Drenthe staan twee presentaties over het onderzoek naar GAE (Strategische Verkenning Toekomst Groningen Airport Eelde) op 21 april en 19 mei. Beide bijeenkomsten zijn -zo blijkt uit de vooraankondiging-  besloten.*

De beslotenheid van deze bijeenkomsten wijkt nogal af van wat U in de aanloop naar dit onderzoek publiekelijk heeft gezegd, namelijk dat het transparant en in alle openheid gedaan zal worden.

Zoals u weet leidt de luchthaven al jaren tot veel beroering in de samenleving. Er is veel gemeenschapsgeld naar het vliegveld gegaan. Resultaat bleef uit. Er wordt nu (weer) een onderzoek gedaan voor €275.000 betaald met gemeenschapsgeld. En die gemeenschap mag niet horen hoe de resultaten worden gepresenteerd en hun vertegenwoordigers tegen dit onderzoek aankijken? Graag vernemen wij wat hier zo geheim aan is?

Het roept de sfeer op van het voorkoken van besluitvorming in achterkamertjes.  Het gaat -onder meer- over de afweging om weer gemeenschapsgeld te besteden aan het vliegveld. Waarom kan de informatie en meningsvorming hierover het daglicht niet verdragen?

De heer Hartsuiker schrijft ter toelichting op de bijeenkomsten: “ Het doel van de sessies is namelijk om u als politiek vertegenwoordiger te informeren en u de ruimte te geven om vragen te stellen, zodat u wordt meegenomen in de afweging die u uiteindelijk namens uw fractie in dit complexe dossier zult moeten gaan maken.”

“Zodat u wordt meegenomen in de afweging’ kan niet anders worden gelezen dan beïnvloeding. Het roept de vraag op wat de rol van GAE is in deze ‘informatie voorziening’. Het procesplan waarschuwt onder 4.3 Adviesrol GAE: “Het is daarbij cruciaal om te waken voor vervaging van rollen”

In het procesplan staat voorts: “Communicatie richting colleges, raden en staten vindt zoveel mogelijk eenduidig en op basis van afstemming plaats…. Openbare notities en brieven kennen in principe zoveel mogelijk een gelijke strekking.” Ook hiervan wordt afgeweken. Raden en Staten van Groningen weten van niets. Bovendien zijn diverse fracties niet geporteerd van geheime bijeenkomsten en informatie.

We dringen er bij u -als politiek verantwoordelijke voor dit proces- met klem op aan, om in lijn met het procesplan en uw eerdere uitlatingen de beslotenheid van de bijeenkomsten te heffen en daar ruim voor de 21 maart publiekelijk melding van te doen.
Met vriendelijke groet,

Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE),

Jan Wittenberg
Voorzitter


 

 

 

 

 

 

 

 
Sterke groei luchtvaart, maar afname op Eelde van 24%
Geschreven door VOLE   
woensdag 09 maart 2016
Sterke groei luchtvaart, maar afname op Eelde
van 24%


 
 
 
De wereldwijde vraag naar vliegreizen is in januari onverminderd sterk blijven groeien. Dit blijkt uit cijfers van luchtvaartorganisatie IATA. 
Uit de cijfers van het CBS blijkt dat dit ook voor Nederland geldt. Zo was de groei op Schiphol 10% en op Eindhoven zelfs 12,4%. Op Eelde was in schril contrast daarmee een afname van 24% in januari. Er waren 7262 passagiersbewegingen en vorig jaar 9473. Dat is een gemiddelde van 234 bewegingen per dag of wel 117 vakantiegangers per dag. De meeste bushaltes in de stad verwerken meer passagiers. GAE heeft 58 mensen in dienst: een personeelslid op twee vakantiegangers.

De vooruitzichten voor dit jaar zijn evenmin rooskleurig. De luchthaven voorspelt zelf in haar begroting al een afname van passagiers, onder meer als gevolg van het schrappen van Tenerife en halveren van het aantal vluchten op Gran Canaria. Daarbij was nog geen rekening gehouden met het schrappen van Kos en Antalya. Het exploitatieverlies zou volgens de eigen begroting van GAE oplopen tot €1,22 miljoen. Bij het huidige aantal vluchten komt dat dichter in de buurt van de €2 miljoen. Er zou ultimo 2016 nog €3,4 miljoen in kas zijn volgens de GAE begroting. Dit komt lager uit dan €3 miljoen. Dit is onvoldoende voor een sociaal plan voor de 58 werknemers. De vakbonden berekenen dat en sociaal plan minimaal de jaarlijkse salarissom gaat kosten. Die bedraagt €4,3 miljoen. Ook als GAE nog dit jaar wordt gesloten, gaat het de aandeelhouders geld kosten.

 
 
 
 
 
 
 
 
Geen record op luchthaven Eelde, verliezen lopen op
Geschreven door VOLE, donderdag 18 februari 2016   
donderdag 18 februari 2016

Geen record op luchthaven Eelde, verliezen lopen op

 

Uit de cijfers die het CBS vandaag bekend maakte (zie hieronder), blijkt dat luchthaven Eelde in 2015 180.000 passagiers vervoerde. Net zoveel passagiers als in 2012. Van een record –zoals de luchthaven met veel fanfare aankondigde- is geen sprake.

Er is alle reden voor zorgen omdat 2016 slechter zal zijn dan 2015 en de verliezen oplopen. Vorige week maakte GAE bekent dat de vluchten van Transavia naar Kos en Antalya zijn geschrapt. Eerder waren al twee bestemmingen naar de Canarische eilanden geschrapt. Of de vluchten naar Dalaman die in april waren hervat doorgaan is nog onduidelijkheid. Het aantal passagiers zal door minder vluchten dalen met ongeveer 10% naar minder dan 165.000. Het verlies van de luchthaven loopt daardoor verder op naar ca. 2 miljoen voor 2016.

Het verlies zal ook oplopen door de kosten van een Milieueffectrapportage waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden.

Er resteren deze zomer nog vijftien vakantievluchten per week. Elf hiervan maken een tussenlanding. Dit kost extra kerosine, landingsrechten en meer dan 1 uur oponthoud. Er is weinig twijfel over mogelijk, dat de vluchten met tussenlanding van Transavia over twee jaar naar Lelystad verhuizen.

De aandeelhouders (provincies Drenthe en Groningen en gemeenten Groningen , Assen en Tynaarlo) laten op dit moment een strategische verkenning maken om de toekomstmogelijkheden scherper in beeld te krijgen.

Daarbij wordt ook het scenario van faillissement onderzocht. Volgens de begroting van GAE zou er eind 2016 nog 3,4 miljoen in kas zijn. Door het schrappen van vluchten en oplopen van de kosten wordt dit waarschijnlijk minder dan 3 mln. Hoe dan ook, er is nu al niet meer genoeg geld in kas voor een fatsoenlijk sociaal plan als de luchthaven sluit. Volgens de vakbonden kost een sociaal plan bij GAE ongeveer de jaarlijkse  loonsom. Die is momenteel €4,3 miljoen.

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde


Klik hier om de CBS jaarcijfers voor GAE te bekijken
 


 

 

 

 

 

 

 

 
Exorbitante beloning voor prutswerk
Geschreven door VOLE   
dinsdag 19 januari 2016

Exorbitante beloning voor prutswerk

 

NRC-Handelsblad berichtte zaterdag 16-1-’16 over de exorbitante beloning voor Jos Hillen als projectdirecteur van de Zuidelijke Ringweg in Groningen (Klik hier om dit NRC-artikel te bekijken). Een beloning van bijna € 1,4 miljoen in vier jaar. Omdat de beloning ver uitkomt boven de balkenendenorm, had deze moeten worden gerapporteerd aan de Tweede Kamer. Minister Schulz heeft de Kamer hierover onvolledig geïnformeerd.
In het NRC-artikel komt niet aan de orde dat Hillen van juli 2010 t/m juni 2012 ook directeur was van Groningen Airport Eelde. Ook daarvoor is hij riant betaald. Omdat GAE een NV is kunnen we informatie over GAE niet opvragen met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Het Dagblad van het Noorden heeft het inkomen bij GAE geschat op € 145.000 à 220.000 per jaar.

De beloning bij GAE en de Ringweg samen bedroeg dus € 485.00 à 560.000 per jaar. De totale beloning in vier jaar was bijna 2 miljoen. Hoezeer Hillen de lokale bestuurder in zijn zak heeft is bijvoorbeeld te zien op een YouTube filmpje ‘Eerste vlucht Vueling Barcelona naar Groningen airport Eelde’.

VOLE heeft Hillen leren kennen als een nietsontziende manipulator van de feiten, opportunistisch en keihard. Het doel heiligt de middelen, de waarheid is ondergeschikt aan het doel. Keer op keer beweerde Hillen, met de bravoure hem eigen, dat GAE het nu helemaal ging maken “daar mag u mij volgende jaar op afrekenen”.

Ondertussen kunnen we vaststellen dat GAE helemaal niets is opgeschoten met de baanverlenging. Integendeel: het aantal passagiers is minder dan voor de baanverlenging, de kosten lopen ieder jaar op, in inkomsten nemen af en de reserves zijn zover geslonken dat inmiddels de aandeelhouders ook het faillissements-scenario laten onderzoeken.

Een analyse van de exploitatiebegroting 2016 laat zien dat aan het eind van 2016 nog een reserve van € 3,4 miljoen over is. Aangezien de personeelskosten 4,4 miljoen bedragen is deze reserve wellicht al niet meer voldoende voor een fatsoenlijk sociaal plan indien de 59 personeelsleden over enige tijd op straat komen te staan. Bij een gelijkblijvend verlies in 2017 (in 2016 begroot op 1.226.000) is er eind 2017 nog 2,17 miljoen over. Maar dat is niet genoeg voor een fatsoenlijk sociaal plan.

Inderdaad is de baan verlengd in de periode Hillen, maar wat is er terecht gekomen van Groningen Airport Eelde als commerciële onderneming?

Al met al hebben we te maken met een diep bedroevende vertoning. De noordelijke bestuurders hebben deze overigens tot voor kort willens en wetens laten voortwoekeren. VOLE heeft er bij herhaling in brieven en door inspraakbijdragen op gewezen dat dit er zat aan te komen en dat Hillen met misleiding en onjuistheden niet het belang van GAE diende en al helemaal niet die van het Noorden. Zie hiervoor bijvoorbeeld de brief aan raden en Staten:
Misleiding en onjuistheden door de heren Sol en Hillen: aandeelhouders verder in de fuik van GAE.

Het enige dat Hillen diende was zijn eigen portemonnee, zonder scrupules. De noordelijke bestuurders kunnen niet volhouden dat ze dát niet geweten hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht 7-1-2016: Onderzoek overlevingskansen luchthaven Eelde
Geschreven door VOLE   
donderdag 07 januari 2016

kleurenlogo.jpgVereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

'voor de kwaliteit van de leefomgeving'

 

  www.vole.nl


Persbericht 7-1-2016

Onderzoek overlevingskansen luchthaven Eelde

 

Bij de provincie Groningen en Drenthe is het besef doorgedrongen dat luchthaven Eelde afstevent op een mogelijk faillissement. De opening van Lelystad in 2018 voor vakantieverkeer alsmede de kosten van de luchtverkeersleiding van 2 miljoen zullen de luchthaven de das om doen. Dit staat te lezen in het ‘Procesplan Strategische verkenning Toekomst Groningen Airport Eelde’. De gemeenteraden van Groningen, Assen en Tynaarlo en de provinciale Staten van Groningen en Drenthe ontvingen vandaag dit plan ter kennisname. De uitkomsten van het onderzoek worden nog verwacht voor de zomer.

De Gedeputeerden van Groningen en Drenthe trekken hiermee de regie over GAE naar zich toe. De directie van GAE en de Raad van Commissarissen mogen alleen op verzoek adviseren. Het businessplan van GAE "Werelden Verbinden” dat in 1013 is vastgesteld is kennelijk beleefd terzijde geschoven. De prognose, die in dit businessplan staat, wordt niet gehaald, geeft men nu toe: “Op korte termijn is waarschijnlijk sprake van verslechtering van het resultaat wat betekent dat het onzeker is of het in het Strategisch plan beschreven omslagpunt in 2016 wordt gehaald.”… ”De opbrengsten zullen nauwelijks groeien. En dat terwijl het kostenniveau geleidelijk stijgt. De liquiditeitspositie van de vennootschap neemt daardoor sneller af dan verwacht”.

Inmiddels staan er grote vraagtekens bij de levensvatbaarheid van lijndiensten op een hub-luchthaven. GAE heeft zo’n verbinding de laatste jaren voortdurend naar voren gebracht als de redding van de luchthaven. Maar de aangekondigde verbinding met Kopenhagen wil maar niet van de grond komen. GAE verdient bovendien minder aan overige activiteiten zoals de luchtvaartscholen. Vermeld zijn “het faillissement van Stella Aviation en de Dutch Flight Academy en verminderde activiteit van de KLM luchtvaartschool.”
De analyse van maatschappelijke kosten en baten die GAE in 2003 heeft laten maken moet opnieuw gemaakt worden. Kennelijk spreekt het niet meer vanzelf dat de luchthaven maatschappelijk rendeert. De voorgenomen Strategische Verkenning zal een aantal scenario’s moeten opleveren. Behalve de gebruikelijke scenario’s van groei en krimp, houdt men nu nadrukkelijk ook rekening met de mogelijkheid van een faillissement.

Volgens de nieuwe luchtvaartwet (RMBL) had al in 2014 een nieuw luchthavenbesluit voor Eelde vastgesteld moeten zijn. Zo’n luchthavenbesluit vereist een deugdelijke bedrijfseconomische onderbouwing voor een periode van tien jaar. Deze is nodig doordat een luchthaven nu eenmaal beperkingen oplegt aan het gebruik van gronden in zijn omgeving, en doordat het bedrijf bovendien impact heeft op milieu. Het businessplan "Werelden Verbinden" is kennelijk ongeschikt als onderbouwing. GAE is er dus niet in geslaagd een deugdelijke bedrijfseconomische onderbouwing te leveren. Dat is de reden waarom GAE een aanvraag heeft ingediend. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu oefent nu druk uit op de gedeputeerde om werk te maken van de wettelijke vereisten.

Eindelijk geven de provincies Groningen en Drenthe nu toe wat VOLE al tien jaar geleden naar voren heeft gebracht in de procedure baanverlenging, namelijk dat de luchthaven geen toekomst heeft voor grote toestellen. De baanverlenging heeft niets opgeleverd. Maar de verlenging heeft wel meer dan 30 miljoeneuro gekost plus 50 hectare waardevol landschap die eraan zijn opgeofferd.
Curieus in dit plan voor de Strategische Verkenning is dat er wordt “geleerd van het verleden maar niet teruggekeken”. Dit kunnen we opvatten als een nette manier om af te komen van GAE in zijn huidige vorm. De bestuurders dekken zich bij voorbaat in tegen de kritiek die zal losbarsten als ze niets doen. Want niet doen leidt ongetwijfeld tot het faillissement en een koude sanering. Het valt te prijzen dat men tenminste besloten heeft het daarop niet te laten aankomen.

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) 7-1-2016

Bijgevoegd: Strategische Verkenning Toekomst Groningen Airport Eelde 5-1-2016 (zoals gestuurd aan de leden van de gemeenteraden van Groningen Assen en Tynaarlo en provinciale Staten van Groningen en Drenthe)

Klik hier om bovenstaand stuk te bekijken  


 

 

 

 

 

 

 

 
Hoera! Passagiersrecord!
Geschreven door VOLE   
woensdag 02 december 2015

Hoera! Passagiersrecord!
GAE heeft reden records te vieren. Nu het nog kan.


Met enige regelmaat en veel fanfare maakt luchthaven Eelde nieuwe records bekend.
Op 27 november: “Vandaag is een nieuw passagiersrecord behaald op Groningen Airport Eelde. Nog nooit eerder heeft de luchthaven zoveel passagiers vervoerd. Het passagiers-aantal van 208.669 uit 2012 is hiermee verbroken”. Dit soort berichten wordt gewoonlijk kritiekloos overgenomen door RTV Drenthe en het Dagblad van het Noorden. Deze media brengen graag positief nieuws over Eelde. Er is al genoeg ellende in de wereld.

Wie de vervoerscijfers wil kennen, moet kijken bij het CBS/luchtvaart. Zij tellen het werkelijk aantal passagiers dat voor de luchthavens van belang is. GAE telt om de cijfers wat óp te leuken’ de transferpassagiers mee. Dat zijn de mensen die al in het vliegtuig zitten bij aankomst. Daardoor zijn de cijfers van GAE altijd 20% te hoog. Niet alleen wordt het publiek (en de politiek) hiermee misleid, deze gewoonte geeft ook een verkeerd beeld van hoe het gaat met GAE. De transferpassagiers leveren namelijk niets op. Een toenemend aantal transferpassagiers geeft eerder aan dat het slecht gaat met GAE, want men krijgt de toestellen op Eelde niet vol. Van de 20 vakantievluchten in de zomer maken er 15 een tussenlanding op Eindhoven, Maastricht of Rotterdam. In de winter zijn er nog maar 4 vakantievluchten waarvan er 3 een tussenlanding maken.
Passagiersrecord 2015.jpg
Het CBS heeft dit jaar tot oktober 147.411 passagiersbewegingen geteld. In 2012 waren dat er in dezelfde periode 151.683. Vanaf 2008 zien we een dalende trend ten gevolge van de crisis. In 2012 –dus nog voor de baanverlenging- is het aantal passagiers-bewegingen spectaculair gestegen tot 180.800. Dat was het gevolg van de nieuwe bestemmingen van Ryanair en Vueling. Beide maatschappijen zijn al weer vertrokken. Daarvoor in de plaats kwamen Wizzair naar Gdansk en Flybe naar Londen Southend. Hierdoor kan dit jaar wellicht het aantal van 2012 worden geëvenaard.

Wat kunnen we in 2016 verwachten? De wintersportvluchten zijn vervallen. Dat levert een verlies op van 5000 passagiersbewegingen. De lijn naar Londen wordt geïntensiveerd. Dat heft elkaar globaal op. Wat Transavia en Corendon in 2016 zullen doen is onzeker.

In 2018 gaat Lelystad open. Transavia en Ryanair hebben aangekondigd van Lelystad gebruik te zullen maken. Vanwege de concurrerende tarieven op Lelystad mag verwacht worden dat ze veel vluchten zullen verplaatsen en nieuwe bestemmingen zullen aanbieden. De kans daarop is des te groter doordat vanaf Lelystad de tussenlandingen overbodig zullen zijn. Dit leidt tot aanzienlijke besparing van kosten (2000 liter kerosine plus landingsrechten). Het ligt daardoor in de lijn der verwachtingen dat de vluchten vanaf Eelde met tussenlanding (15 van de 20) zullen worden verplaatst.

Voor de passagiers –en die bepalen uiteindelijk wat er gebeurt- heeft de opening van Lelystad voordelen, want er valt meer te kiezen. De passagiers uit de zuidelijke helft van het catchment area van Eelde zijn net zo snel op Lelystand als op Eelde. En zonder tussenlanding komen ze sneller aan op hun bestemming. De passagiers uit de noordelijke helft van het catchment area van Eelde zijn vanaf Eelde net zo lag onderweg als vanaf Lelystad. Het uur dat ze eerder op Eelde zijn, verliezen ze weer door de tussenlanding. Het grotere aanbod op Lelystad houdt ook een grotere keuze uit vertrek- en aankomsttijden in.

Door de onzekere toekomst die Eelde tegemoet gaat, ligt het niet voor de hand dat de luchtvaartmaatschappijen veel nieuwe routes zullen starten op Eelde. Daardoor zal Eelde, indien zich geen spectaculaire ontwikkelingen voordoen, in 2016 en 2017 niet veel verder komen dan het aantal uit 2012. Vanaf 2018 is een afname zeer waarschijnlijk.

GAE heeft dus alle reden om de records (op basis van opgeleukte cijfers) nog even uitbundig te vieren. Nu kan het nog.
HOERA!


 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 31 - 40 van 157

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.