spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Geen record op luchthaven Eelde, verliezen lopen op
Geschreven door VOLE, donderdag 18 februari 2016   
donderdag 18 februari 2016

Geen record op luchthaven Eelde, verliezen lopen op

 

Uit de cijfers die het CBS vandaag bekend maakte (zie hieronder), blijkt dat luchthaven Eelde in 2015 180.000 passagiers vervoerde. Net zoveel passagiers als in 2012. Van een record –zoals de luchthaven met veel fanfare aankondigde- is geen sprake.

Er is alle reden voor zorgen omdat 2016 slechter zal zijn dan 2015 en de verliezen oplopen. Vorige week maakte GAE bekent dat de vluchten van Transavia naar Kos en Antalya zijn geschrapt. Eerder waren al twee bestemmingen naar de Canarische eilanden geschrapt. Of de vluchten naar Dalaman die in april waren hervat doorgaan is nog onduidelijkheid. Het aantal passagiers zal door minder vluchten dalen met ongeveer 10% naar minder dan 165.000. Het verlies van de luchthaven loopt daardoor verder op naar ca. 2 miljoen voor 2016.

Het verlies zal ook oplopen door de kosten van een Milieueffectrapportage waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden.

Er resteren deze zomer nog vijftien vakantievluchten per week. Elf hiervan maken een tussenlanding. Dit kost extra kerosine, landingsrechten en meer dan 1 uur oponthoud. Er is weinig twijfel over mogelijk, dat de vluchten met tussenlanding van Transavia over twee jaar naar Lelystad verhuizen.

De aandeelhouders (provincies Drenthe en Groningen en gemeenten Groningen , Assen en Tynaarlo) laten op dit moment een strategische verkenning maken om de toekomstmogelijkheden scherper in beeld te krijgen.

Daarbij wordt ook het scenario van faillissement onderzocht. Volgens de begroting van GAE zou er eind 2016 nog 3,4 miljoen in kas zijn. Door het schrappen van vluchten en oplopen van de kosten wordt dit waarschijnlijk minder dan 3 mln. Hoe dan ook, er is nu al niet meer genoeg geld in kas voor een fatsoenlijk sociaal plan als de luchthaven sluit. Volgens de vakbonden kost een sociaal plan bij GAE ongeveer de jaarlijkse  loonsom. Die is momenteel €4,3 miljoen.

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde


Klik hier om de CBS jaarcijfers voor GAE te bekijken
 


 

 

 

 

 

 

 

 
Exorbitante beloning voor prutswerk
Geschreven door VOLE   
dinsdag 19 januari 2016

Exorbitante beloning voor prutswerk

 

NRC-Handelsblad berichtte zaterdag 16-1-’16 over de exorbitante beloning voor Jos Hillen als projectdirecteur van de Zuidelijke Ringweg in Groningen (Klik hier om dit NRC-artikel te bekijken). Een beloning van bijna € 1,4 miljoen in vier jaar. Omdat de beloning ver uitkomt boven de balkenendenorm, had deze moeten worden gerapporteerd aan de Tweede Kamer. Minister Schulz heeft de Kamer hierover onvolledig geïnformeerd.
In het NRC-artikel komt niet aan de orde dat Hillen van juli 2010 t/m juni 2012 ook directeur was van Groningen Airport Eelde. Ook daarvoor is hij riant betaald. Omdat GAE een NV is kunnen we informatie over GAE niet opvragen met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Het Dagblad van het Noorden heeft het inkomen bij GAE geschat op € 145.000 à 220.000 per jaar.

De beloning bij GAE en de Ringweg samen bedroeg dus € 485.00 à 560.000 per jaar. De totale beloning in vier jaar was bijna 2 miljoen. Hoezeer Hillen de lokale bestuurder in zijn zak heeft is bijvoorbeeld te zien op een YouTube filmpje ‘Eerste vlucht Vueling Barcelona naar Groningen airport Eelde’.

VOLE heeft Hillen leren kennen als een nietsontziende manipulator van de feiten, opportunistisch en keihard. Het doel heiligt de middelen, de waarheid is ondergeschikt aan het doel. Keer op keer beweerde Hillen, met de bravoure hem eigen, dat GAE het nu helemaal ging maken “daar mag u mij volgende jaar op afrekenen”.

Ondertussen kunnen we vaststellen dat GAE helemaal niets is opgeschoten met de baanverlenging. Integendeel: het aantal passagiers is minder dan voor de baanverlenging, de kosten lopen ieder jaar op, in inkomsten nemen af en de reserves zijn zover geslonken dat inmiddels de aandeelhouders ook het faillissements-scenario laten onderzoeken.

Een analyse van de exploitatiebegroting 2016 laat zien dat aan het eind van 2016 nog een reserve van € 3,4 miljoen over is. Aangezien de personeelskosten 4,4 miljoen bedragen is deze reserve wellicht al niet meer voldoende voor een fatsoenlijk sociaal plan indien de 59 personeelsleden over enige tijd op straat komen te staan. Bij een gelijkblijvend verlies in 2017 (in 2016 begroot op 1.226.000) is er eind 2017 nog 2,17 miljoen over. Maar dat is niet genoeg voor een fatsoenlijk sociaal plan.

Inderdaad is de baan verlengd in de periode Hillen, maar wat is er terecht gekomen van Groningen Airport Eelde als commerciële onderneming?

Al met al hebben we te maken met een diep bedroevende vertoning. De noordelijke bestuurders hebben deze overigens tot voor kort willens en wetens laten voortwoekeren. VOLE heeft er bij herhaling in brieven en door inspraakbijdragen op gewezen dat dit er zat aan te komen en dat Hillen met misleiding en onjuistheden niet het belang van GAE diende en al helemaal niet die van het Noorden. Zie hiervoor bijvoorbeeld de brief aan raden en Staten:
Misleiding en onjuistheden door de heren Sol en Hillen: aandeelhouders verder in de fuik van GAE.

Het enige dat Hillen diende was zijn eigen portemonnee, zonder scrupules. De noordelijke bestuurders kunnen niet volhouden dat ze dát niet geweten hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht 7-1-2016: Onderzoek overlevingskansen luchthaven Eelde
Geschreven door VOLE   
donderdag 07 januari 2016

kleurenlogo.jpgVereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

'voor de kwaliteit van de leefomgeving'

 

  www.vole.nl


Persbericht 7-1-2016

Onderzoek overlevingskansen luchthaven Eelde

 

Bij de provincie Groningen en Drenthe is het besef doorgedrongen dat luchthaven Eelde afstevent op een mogelijk faillissement. De opening van Lelystad in 2018 voor vakantieverkeer alsmede de kosten van de luchtverkeersleiding van 2 miljoen zullen de luchthaven de das om doen. Dit staat te lezen in het ‘Procesplan Strategische verkenning Toekomst Groningen Airport Eelde’. De gemeenteraden van Groningen, Assen en Tynaarlo en de provinciale Staten van Groningen en Drenthe ontvingen vandaag dit plan ter kennisname. De uitkomsten van het onderzoek worden nog verwacht voor de zomer.

De Gedeputeerden van Groningen en Drenthe trekken hiermee de regie over GAE naar zich toe. De directie van GAE en de Raad van Commissarissen mogen alleen op verzoek adviseren. Het businessplan van GAE "Werelden Verbinden” dat in 1013 is vastgesteld is kennelijk beleefd terzijde geschoven. De prognose, die in dit businessplan staat, wordt niet gehaald, geeft men nu toe: “Op korte termijn is waarschijnlijk sprake van verslechtering van het resultaat wat betekent dat het onzeker is of het in het Strategisch plan beschreven omslagpunt in 2016 wordt gehaald.”… ”De opbrengsten zullen nauwelijks groeien. En dat terwijl het kostenniveau geleidelijk stijgt. De liquiditeitspositie van de vennootschap neemt daardoor sneller af dan verwacht”.

Inmiddels staan er grote vraagtekens bij de levensvatbaarheid van lijndiensten op een hub-luchthaven. GAE heeft zo’n verbinding de laatste jaren voortdurend naar voren gebracht als de redding van de luchthaven. Maar de aangekondigde verbinding met Kopenhagen wil maar niet van de grond komen. GAE verdient bovendien minder aan overige activiteiten zoals de luchtvaartscholen. Vermeld zijn “het faillissement van Stella Aviation en de Dutch Flight Academy en verminderde activiteit van de KLM luchtvaartschool.”
De analyse van maatschappelijke kosten en baten die GAE in 2003 heeft laten maken moet opnieuw gemaakt worden. Kennelijk spreekt het niet meer vanzelf dat de luchthaven maatschappelijk rendeert. De voorgenomen Strategische Verkenning zal een aantal scenario’s moeten opleveren. Behalve de gebruikelijke scenario’s van groei en krimp, houdt men nu nadrukkelijk ook rekening met de mogelijkheid van een faillissement.

Volgens de nieuwe luchtvaartwet (RMBL) had al in 2014 een nieuw luchthavenbesluit voor Eelde vastgesteld moeten zijn. Zo’n luchthavenbesluit vereist een deugdelijke bedrijfseconomische onderbouwing voor een periode van tien jaar. Deze is nodig doordat een luchthaven nu eenmaal beperkingen oplegt aan het gebruik van gronden in zijn omgeving, en doordat het bedrijf bovendien impact heeft op milieu. Het businessplan "Werelden Verbinden" is kennelijk ongeschikt als onderbouwing. GAE is er dus niet in geslaagd een deugdelijke bedrijfseconomische onderbouwing te leveren. Dat is de reden waarom GAE een aanvraag heeft ingediend. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu oefent nu druk uit op de gedeputeerde om werk te maken van de wettelijke vereisten.

Eindelijk geven de provincies Groningen en Drenthe nu toe wat VOLE al tien jaar geleden naar voren heeft gebracht in de procedure baanverlenging, namelijk dat de luchthaven geen toekomst heeft voor grote toestellen. De baanverlenging heeft niets opgeleverd. Maar de verlenging heeft wel meer dan 30 miljoeneuro gekost plus 50 hectare waardevol landschap die eraan zijn opgeofferd.
Curieus in dit plan voor de Strategische Verkenning is dat er wordt “geleerd van het verleden maar niet teruggekeken”. Dit kunnen we opvatten als een nette manier om af te komen van GAE in zijn huidige vorm. De bestuurders dekken zich bij voorbaat in tegen de kritiek die zal losbarsten als ze niets doen. Want niet doen leidt ongetwijfeld tot het faillissement en een koude sanering. Het valt te prijzen dat men tenminste besloten heeft het daarop niet te laten aankomen.

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) 7-1-2016

Bijgevoegd: Strategische Verkenning Toekomst Groningen Airport Eelde 5-1-2016 (zoals gestuurd aan de leden van de gemeenteraden van Groningen Assen en Tynaarlo en provinciale Staten van Groningen en Drenthe)

Klik hier om bovenstaand stuk te bekijken  


 

 

 

 

 

 

 

 
Hoera! Passagiersrecord!
Geschreven door VOLE   
woensdag 02 december 2015

Hoera! Passagiersrecord!
GAE heeft reden records te vieren. Nu het nog kan.


Met enige regelmaat en veel fanfare maakt luchthaven Eelde nieuwe records bekend.
Op 27 november: “Vandaag is een nieuw passagiersrecord behaald op Groningen Airport Eelde. Nog nooit eerder heeft de luchthaven zoveel passagiers vervoerd. Het passagiers-aantal van 208.669 uit 2012 is hiermee verbroken”. Dit soort berichten wordt gewoonlijk kritiekloos overgenomen door RTV Drenthe en het Dagblad van het Noorden. Deze media brengen graag positief nieuws over Eelde. Er is al genoeg ellende in de wereld.

Wie de vervoerscijfers wil kennen, moet kijken bij het CBS/luchtvaart. Zij tellen het werkelijk aantal passagiers dat voor de luchthavens van belang is. GAE telt om de cijfers wat óp te leuken’ de transferpassagiers mee. Dat zijn de mensen die al in het vliegtuig zitten bij aankomst. Daardoor zijn de cijfers van GAE altijd 20% te hoog. Niet alleen wordt het publiek (en de politiek) hiermee misleid, deze gewoonte geeft ook een verkeerd beeld van hoe het gaat met GAE. De transferpassagiers leveren namelijk niets op. Een toenemend aantal transferpassagiers geeft eerder aan dat het slecht gaat met GAE, want men krijgt de toestellen op Eelde niet vol. Van de 20 vakantievluchten in de zomer maken er 15 een tussenlanding op Eindhoven, Maastricht of Rotterdam. In de winter zijn er nog maar 4 vakantievluchten waarvan er 3 een tussenlanding maken.
Passagiersrecord 2015.jpg
Het CBS heeft dit jaar tot oktober 147.411 passagiersbewegingen geteld. In 2012 waren dat er in dezelfde periode 151.683. Vanaf 2008 zien we een dalende trend ten gevolge van de crisis. In 2012 –dus nog voor de baanverlenging- is het aantal passagiers-bewegingen spectaculair gestegen tot 180.800. Dat was het gevolg van de nieuwe bestemmingen van Ryanair en Vueling. Beide maatschappijen zijn al weer vertrokken. Daarvoor in de plaats kwamen Wizzair naar Gdansk en Flybe naar Londen Southend. Hierdoor kan dit jaar wellicht het aantal van 2012 worden geëvenaard.

Wat kunnen we in 2016 verwachten? De wintersportvluchten zijn vervallen. Dat levert een verlies op van 5000 passagiersbewegingen. De lijn naar Londen wordt geïntensiveerd. Dat heft elkaar globaal op. Wat Transavia en Corendon in 2016 zullen doen is onzeker.

In 2018 gaat Lelystad open. Transavia en Ryanair hebben aangekondigd van Lelystad gebruik te zullen maken. Vanwege de concurrerende tarieven op Lelystad mag verwacht worden dat ze veel vluchten zullen verplaatsen en nieuwe bestemmingen zullen aanbieden. De kans daarop is des te groter doordat vanaf Lelystad de tussenlandingen overbodig zullen zijn. Dit leidt tot aanzienlijke besparing van kosten (2000 liter kerosine plus landingsrechten). Het ligt daardoor in de lijn der verwachtingen dat de vluchten vanaf Eelde met tussenlanding (15 van de 20) zullen worden verplaatst.

Voor de passagiers –en die bepalen uiteindelijk wat er gebeurt- heeft de opening van Lelystad voordelen, want er valt meer te kiezen. De passagiers uit de zuidelijke helft van het catchment area van Eelde zijn net zo snel op Lelystand als op Eelde. En zonder tussenlanding komen ze sneller aan op hun bestemming. De passagiers uit de noordelijke helft van het catchment area van Eelde zijn vanaf Eelde net zo lag onderweg als vanaf Lelystad. Het uur dat ze eerder op Eelde zijn, verliezen ze weer door de tussenlanding. Het grotere aanbod op Lelystad houdt ook een grotere keuze uit vertrek- en aankomsttijden in.

Door de onzekere toekomst die Eelde tegemoet gaat, ligt het niet voor de hand dat de luchtvaartmaatschappijen veel nieuwe routes zullen starten op Eelde. Daardoor zal Eelde, indien zich geen spectaculaire ontwikkelingen voordoen, in 2016 en 2017 niet veel verder komen dan het aantal uit 2012. Vanaf 2018 is een afname zeer waarschijnlijk.

GAE heeft dus alle reden om de records (op basis van opgeleukte cijfers) nog even uitbundig te vieren. Nu kan het nog.
HOERA!


 

 

 

 

 

 

 

 
Brief VOLE aan Provinciale Staten Drenthe: Begroting en investeringen in Groningen Airport Eelde
Geschreven door VOLE   
donderdag 15 oktober 2015

 

 

Aan Provinciale Staten van Drenthe

Geacht Statenlid,

Onnen, 15-10-2015

Betreft: Begroting en investeringen in Groningen Airport Eelde


In de begroting voor 2016 kondigen GS extra investeringen aan in o.a. “De gebiedsontwikkeling van Groningen Airport Eelde om de economische en ruimtelijke potentie van de luchthaven beter te benutten.” (blz. 13 aanbiedingsbrief). Dit is verder uitgewerkt op blz. 24 van de begroting: “Versterken omgeving Groningen Airport Eelde:

 • Ontwikkeling Logistieke Hub / Flora Holland
 • Herontwikkeling voormalige Rijksluchtvaartschool/voorterrein GAE
 • Ontwikkeling Energielandgoed/zonnepark GAE.”

Om de effectiviteit van investeringen op het GAE- terrein te kunnen beoordelen is een realistisch beeld van de huidige en toekomstige ontwikkelingen noodzakelijk. In zijn ‘Strategisch plan’ ontvouwt GAE ambitieuze plannen voor de uitbreiding van de terminal en de herinrichting van het voorterrein, inclusief een nieuw entree met rotonde op de Legroweg [1]. Dit alles zou nodig zijn om de ambitieuze groeiverwachtingen van 300.000 passagiersbewegingen in 2017 naar 600.000 in 2023 te kunnen accommoderen.
Wat in het ‘Strategisch plan’ opvalt is dat er geen rekening is gehouden met de opening van Lelystad in 2018.

Huidige situatie

Vooralsnog vertoont Eelde geen groei [2] en er zijn ook geen aanwijzingen voor dat er de komende jaren wel substantiële groei zal zijn. Over de zo vurig gewenste hub-verbinding horen we weinig. Van de twintig (vakantie)vluchten maken er nu vijftien een tussenlanding op Eindhoven, Maastricht of Rotterdam. Op Eelde krijgt men de toestellen namelijk niet vol. Elke tussenlanding kost 2000 liter kerosine en een uur extra reistijd.
De bescheiden groei in dit jaar komt voor rekening van twee nieuwe bestemmingen: Lanzarote (1x p/w) en Bodrum (2x p/w). Deze lijnen hebben nog steeds een tussenlanding nodig op Eindhoven om een voldoende bezettingsgraad te halen. Veel van de nieuwe bestemmingen van de laatste jaren zijn probeersels. Nadat de subsidie (routefonds en kortingen) is gestopt, wordt de bestemming weer geschrapt. Recentelijk zijn geschrapt: Corfu, Rhodos, Barcelona, Aberdeen, Antalya (door Transavia), Dalaman, Malaga, Marseille, Gerona, Milaan, Innsbruck, Salzburg, Mallorca (Ryanair), Egypte (geschrapt voor de start).
Tegen deze veertien probeersels staan vijf nieuwe bestemmingen: Gdansk, Londen Southend, Bodrum, Lanzarote en Antalya.

Het exploitatieverlies van GAE bedroeg in 2014 bijna 1 miljoen euro. Dat verlies zal verder oplopen als de kosten van de luchtverkeersleiding door GAE betaald moeten worden. De uitkomst van het overleg in de Tweede Kamer van 30 september jl. was dat GAE de kosten (gemiddeld 2 miljoen per jaar) zelf moet gaan betalen en dat er nog dit jaar een marktverkenning start waarbij onder meer gekeken wordt naar mogelijke kostenreducties.

Effecten opening Lelystad voor GAE

Als Lelystad in 2018 opengaat, is het voor de maatschappijen veel aantrekkelijker om vanaf Lelystad te vliegen. Reizigers in het zuidelijk deel van het ‘catchment area’ van GAE zijn net zo snel in Lelystad als nu in Eelde. Voor de overige reizigers geldt dat het voordeel van de nabijheid van Eelde voor een groot deel verloren gaat door het uur extra dat men verliest met de tussenlanding. Nu Ryanair en Transavia hebben aangekondigd vanaf Lelystad te gaan vliegen ontstaat op Lelystad een groot aanbod aan bestemmingen. De vluchten met tussenlanding worden vrijwel zeker verplaatst van Eelde naar Lelystad.
In opdracht van de PvdA Statenfractie Drenthe heeft het SEO in 2006 het rapport uitgebracht “Luchthaven Eelde in de luchtvaartmarkt van morgen”. In dit rapport waarschuwt het SEO:
 

 • “De slotschaarste op Schiphol en de ambities van Lelystad, (kunnen) ingrijpende repercussies hebben op de marktperspectieven van GAE.”
 • “Wat de strategische consequenties zijn van deze recente ontwikkeling rond Lelystad voor de luchthaven Eelde ontbreekt volledig in de beschikbaar gestelde informatie.”
 • “De verwachte vervoerscijfers worden te hoog ingeschat.”

Ook latere onderzoeken wijzen in dezelfde richting. In het rapport “Op de lange baan” (2007) in opdracht van VOLE:

 • “Daarbij zal het effect komen van luchthaven Lelystad, dat door zijn ligging een betere concurrentiepositie heeft dan GAE. Het catchment area van GAE voor dergelijke operaties zal dan ook aanzienlijk inkrimpen.”
 • “Dat betekent dus dat bijvoorbeeld op termijn de veelbelovende Randstadmarkt door een nieuwe luchthaven Lelystad kan worden overgenomen van GAE.”
 • “Luchthaven Lelystad vormt dan ook op termijn een serieuze bedreiging voor het perspectief van GAE in dit marktsegment.  Zo’n bedreiging dient uiteraard in de verkeers- en vervoersprognoses van GAE te worden verdisconteerd.”

Ook in de “Beoordeling van het strategisch plan” (2014) in opdracht van de Noordelijke Rekenkamer staat SEO uitvoering stil bij Lelystad:

 • “De ontwikkeling van Lelystad raakt de kern van GAE’s marktsegmenten: het vakantiechartervervoer en de low-cost carriers.
 • “Lelystad vormt op termijn een serieuze bedreiging voor de belangrijkste marktsegmenten van GAE. Deze bedreigingen dienen in de verkeers- en vervoersprognoses worden opgenomen.”

Geen investeringen voordat duidelijk is welke toekomst GAE tegemoet gaat

Het strategisch plan van GAE negeert de effecten van de opening van Lelystad.
De positie van GAE is nu al uiterst zwak en zal door Lelystad nog verder worden verzwakt. Alvorens verdere investeringen in GAE te overwegen, zou het daarom raadzaam zijn het SEO (of een ander luchtvaart economisch bureau) te laten uitzoeken wat realiter verwacht kan worden op Eelde m.i.v. 2018. Aandeelhouder Groningen (zie: RTVnoord/Zorgen-over-toekomst-Groningen-Airport-Eelde) verklaarde gisteren “Er moet een brede discussie komen naar de nut en noodzaak van GAE....Op basis van gedegen cijfers. Wat hebben we eraan? En wat levert het op?"
Investeringen op het luchthaventerrein –zoals voorgesteld in de begroting 2016- zijn niet verantwoord voordat de uitkomsten van een gedegen onderzoek bekend zijn.

Desgewenst zijn wij gaarne bereid tot een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,

Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE)

Jan Wittenberg
Voorzitter


[1] In het GAE jaarverslag 2014 lezen we dat GAE voor € 498.407 heeft geïnvesteerd in “percelen grond welke van betekenis zijn voor de voorgenomen herontwikkeling en verbetering van de entree van het luchtvaartterrein”.

[2] CBS: passagiers bewegingen GAE
-          2012:  180 812
-          2013:  176 212
-          2014:  169 369


 

 

 

 

 

 

 

 
bekostiging van de luchtverkeersleiding en toekomst Eelde
Geschreven door VOLE, 29 september 2015   
zondag 04 oktober 2015

Brief aan de vaste Kamercommissie  voor Infrastructuur en Milieu


Aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu

betreft: bekostiging van de luchtverkeersleiding en toekomst Eelde

Op het AO [Algemeen Overleg, red.] -30 september a.s.- zal de bekostiging van de luchtverkeersleiding op regionale luchthavens aan de orde komen. MAA [Maastricht Aachen Airport, red.] en GAE hebben laten weten niets te zien in het beleid van de Staatssecretaris om te komen tot efficiëntere bekostiging. MAA/GAE voeren aan: (argumenten cursief)

Kruisfinanciering komt ook in andere landen voor.

Dit gaat volledig voorbij aan het argument van de Staatssecretaris: “OGA [One Group of Airports, red.] past niet meer bij de Europese internationale ontwikkelingen die gericht zijn op het verbeteren van de prestaties, het reduceren van de kosten van luchtverkeersdienstverlening en meer transparantie over de kosten”. (Brief nr. 258 Staatssecretaris I&M 18-02-2015);

OGA is een duurzame vorm van financiering. De passagier op Schiphol draagt slechts 10 Eurocent bij aan de verkeersleiding op MAA en GAE.
Het tekort van de luchtverkeersleiding op Eelde is € 2 miljoen per jaar. Eelde vervoert gemiddeld 80.000 reizigers per jaar (bron CBS). De verkeersleiding alleen al kost dus €25,- per ticket. Dit is een zodanige wanverhouding dat moeilijk kan worden volgehouden dat dit duurzaam is en in het belang is van de luchtvaartsector als geheel in Nederland;

De Staat is verantwoordelijk voor de luchtverkeersdienstverlening.
Dat wil uiteraard geenszins zeggen dat de kosten niet moeten worden doorberekend aan de gebruikers. (vergelijk de technische eisen die de wet stelt bij tal van andere sectoren);

MAA en GAE zijn uitwijk-luchthavens voor Schiphol. Daarom moet een veilige afwikkeling van het luchtverkeer op nationaal niveau wordt geregeld.
De eisen aan een veilige afwikkeling van het luchtverkeer staan in het geheel niet ter discussie en staan volledig los van de bekostiging Bovendien kan worden uitgeweken naar Eindhoven, Bremen, Luik en vanaf 2018 Lelystad, etc.


De toekomst luchthaven Eelde

Het tekort op de luchtverkeersleiding op Eelde is € 2 miljoen per jaar. Daarnaast zijn tal van andere kosten die worden afgewenteld op de belastingbetaler:

 • Het exploitatieverlies was in 2014 € 0,9 miljoen op een omzet van € 5 miljoen

 • Er zijn aanzienlijke kosten voor de permanente aanwezigheid van marechaussee en douane (Eelde is een Schengengrens)

 • Op de door het rijk betaalde baanverlenging à € 30 miljoen wordt niet afgeschreven. Gebruikelijk zou dit € 600.000 per jaar zijn. Voor vernieuwingen/reparaties zal men weer om subsidie vragen, zoals ook voor alle andere voorzieningen

 • GAE accommodeert alleen vakantievluchten, kent geen vrachtverkeer, heeft geen hub verbinding. Daardoor is GAE van geen enkele betekenis voor het bedrijfsleven of de noordelijke economie

 • GAE bedient slecht 4% van de noordelijke markt voor vliegverkeer. Van de 20 vakantievluchten per week maken er 15 een tussenlanding op Eindhoven, Maastricht of Rotterdam. Hierdoor zijn reizigers een uur langer onderweg en gaat het voordeel van de nabijheid van Eelde voor de noorderlingen zo goed als verloren

 • Elke tussenlanding kost 2000 liter kerosine. Deze extra CO2 uitstoot wordt vermeden als de vakantievluchten naar Lelystad worden verplaatst.

 • De laatste jaren zijn er 11 bestemmingen geschrapt, waaronder belangrijke bestemmingen als Barcelona, Milaan, Aberdeen en Girona en 5 nieuwe geopend. Dit illustreert de zwakte positie van Eelde

 • Ongeveer de helft van de huidige passagiers is net zo snel in Lelystad. Als in 2018 Lelystad opengaat voor vakantievluchten is het voor maatschappijen die nu nog op Eelde vliegen veel aantrekkelijker om deze te verplaatsen naar Lelystad.


Samenvattend: Er is geen reden af te zien van de voorgenomen doorberekening van de kosten van de luchtverkeersleiding aan GAE.
GAE is in de huidige vorm niet levensvatbaar en na verplaatsing van de vakantievluchten naar Lelystad in 2018 valt het doek. Dat is een enorme winst voor het milieu (Eelde ligt midden in een landgoederenzone en de EHS) en een substantiële besparing voor de samenleving.


29 september 2015

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde,


 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 31 - 40 van 155

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.