spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Dramatisch verlies passagiers luchthaven Eelde
Geschreven door VOLE, 9 augustus 2016   
dinsdag 09 augustus 2016

Dramatisch verlies passagiers luchthaven EeldeVolgens de cijfers van het CBS daalt het aantal passagiers op luchthaven Eelde dramatisch. Afgelopen juni waren er 23% minder passagiers dan vorig jaar. In de eerste helft van dit jaar was de daling 18%. In schril contrast hiermee noteerden alle Nederlandse luchthavens samen een stijging van 9%. Bij deze trend (23% afname) daalt het aantal passagiersbewegingen op Eelde dit jaar met 40.000 en komt uit op rond 140.000. Daar komen in het gunstigste geval 10.000 passagiersbewegingen bij naar Kopenhagen, maar er gaan er plm. 10.000 af door het vervallen van de twee vluchten per week naar Bodrum. Van GAE horen we alleen jubelverhalen over ‘het binnenhalen van een hub-verbinding’ en dat het Noorden nu “met de wereld is verbonden”.
Grootspraak zal GAE niet redden.


 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht: Informatie over 'Model Maastricht Airport' voorbarig en misleidend
Geschreven door VOLE, 21 april 2016   
donderdag 21 april 2016

kleurenlogo.jpg  Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

voor de kwaliteit van de leefomgeving

  www.vole.nl 

 

Persbericht
21-4-2016


Informatie over ‘Model Maastricht Airport’ voorbarig en misleidend
De nieuwe kleren van de keizer


 

Vanavond is er een ‘informatiesessie’ over het bedrijfsmodel van Maastricht Airport (met diner!) Hiermee wordt gesuggereerd dat dit model van toepassing kan zijn voor Groningen Airport Eelde (GAE). Dat is voorbarig en misleidend. De aandeelhouders van GAE hebben besloten tot een strategische verkenning naar de toekomst GAE. De kosten van deze verkenning zijn € 275.000,-. Een onderdeel van de verkenning is de ‘Analyse Business en exploitatiemodel voor GAE'. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Strategem Strategic Consulting. De uitkomsten worden pas in mei gepresenteerd. Door de informatiesessie nu te houden wordt gesuggereerd dat –ongeacht de uitkomsten van de strategische verkenning- het ‘model Maastricht’ relevant is voor GAE. Zogenaamde ‘oplossingen’ worden gepresenteerd voordat de analyse is gemaakt. Het is een foutieve werkwijze die de discussie over de toekomst van GAE vertroebelt. Het is een doorzichtige poging van de lobby rond GAE om bij voorbaat nieuw geld naar GAE veilig te stellen.
 
Het is niet aannemelijk dat uit het onderzoek door Strategem geconcludeerd kan worden dat het afsplitsen van de exploitatie -Model Maastricht- een oplossing biedt voor de problemen van GAE. Het lijkt te veel op ‘de nieuwe kleren van de keizer‘. De problemen van GAE zijn te weinig inkomsten uit passagiers en te hoge kosten. Uit het onderzoek naar GAE zal ongetwijfeld blijken dat de inkomsten verder zullen dalen, met name als gevolg van de opening van Lelystad. De kosten zullen verder stijgen, met name als gevolg van de doorberekening van de kosten van de luchtverkeersleiding. Ergo: het verlies loopt op: van dit jaar € 1,5 miljoen naar minimaal € 3 mogelijk € 4 miljoen per jaar.
 
Het afsplitsen van de exploitatie maakt de inkomsten niet hoger en de kosten niet lager. Afsplitsing maakt het verlies niet kleiner. De lobby rond GAE wil de uitkomsten van de verkenning kennelijk niet afwachten.

Er is op korte, noch op lange termijn uitzicht op vermindering van het exploitatieverlies. GAE openhouden kost daarom grote sommen gemeenschapsgeld. Dat is een politieke keuze. Een keuze waarvoor geen economische of maatschappelijke motieven kunnen worden aangedragen. Het helpt daarbij niet om de luchthaven (cruciale) infrastructuur te noemen. Dat lost geen enkel probleem op. Er komen niet meer passagiers.
 
Het noordelijk bedrijfsleven maakt nauwelijks gebruik van GAE. Vracht is er niet. Slechts incidenteel landen er privévliegtuigen. Deze kunnen ook landen als GAE een ‘groen vliegveld’ wordt (zonder luchtverkeersleiding, dure brandweer, etc.). De bijdrage van GAE aan de bereikbaarheid is verwaarloosbaar: 96% van de luchtpassagiers uit het noorden reist via andere luchthavens. De 4% die via Eelde reist zijn vakantiegangers. Zij vliegen straks net zo snel van Lelystad. Dat biedt de meeste reizigers voordelen: op Lelystad is het aanbod van vluchten groter en men bespaart de 1½ uur die de tussenlanding kost.
 
GAE is alleen van betekenis voor de toeristenindustrie. Van het geld dat hierin omgaat blijft vrijwel niets in het noorden. De bedrijven in de toeristenindustrie zullen de meeste vluchten in 2018 naar Lelystad verplaatsen omdat ze daarmee tussenlandingen besparen. Moet de toeristenindustrie worden gesubsidieerd met gemeenschapsgeld?
 
Blijft over het argument van het imago. De noordelijke politiek moet zich dus afvragen welk imago het oproept als een nauwelijks gebruikt vliegveld wordt open gehouden ten koste van veel gemeenschapsgeld?
 
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE)

Woordvoerder Jan Wittenberg
050 3183360

Zie ook: Provincie Drenthe haalt bakzeil: bijeenkomsten over de ‘strategische verkenning GAE’ nu wel openbaar


 

 

 

 

 

 

 
Provincie Drenthe haalt bakzeil: bijeenkomsten over de ?strategische verkenning GAE? nu wel openbaar
Geschreven door VOLE, 7 april 2016   
vrijdag 08 april 2016

Provincie Drenthe haalt bakzeil: bijeenkomsten over de ‘strategische verkenning GAE’ nu wel openbaarEr wordt op dit moment een ‘strategische verkenning’ naar de toekomst van  luchthaven Eelde uitgevoerd (Klik hier voor meer informatie over de
‘strategische verkenning’ naar de toekomst van  luchthaven Eelde). De resultaten hiervan worden in april/mei verwacht en de provincie Drenthe – de trekker van het project heeft een tweetal ‘informatiesessies‘ georganiseerd.

Bij toeval vond VOLE de aankondiging van deze bijeenkomsten op de website van de provincie. Hieruit bleek dat deze achter gesloten deuren zouden plaatsvinden. VOLE heeft daarom op 6 april onderstaande mail/brief aan de verantwoordelijke gedeputeerde Van der Tuuk gestuurd. Halsoverkop heeft men de bijeenkomsten ‘openbaar’ verklaard. Projectleider Jeroen Hartsuiker van de provincie heeft bakzeil moeten halen: zie zijn bericht helemaal onderaan). In de uitnodigingen die al klaar lag, wordt uitsluitend gesproken over: "is bedoeld voor de leden van de gemeenteraden van de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo evenals de leden van Provinciale Staten van Groningen en Drenthe".

Geconfronteerd met zijn eigen uitspraken over transparantie heeft Ard van der Tuuk kennelijk ingegrepen. En terecht zoals u kunt lezen in onze brief.

De bijeenkomsten op 21 april en 19 mei zijn nu wél openbaar.
De bijeenkomst op 21 april is in het provinciehuis van Groningen (Statenzaal om 19.00u.) en gaat over Maastricht Airport.
De bijeenkomst op 19 mei is in het restaurant op het vliegveld.  De resultaten van de onderzoeken naar de toekomst van GAE worden dan gepresenteerd, vanaf 17.00-21.30u.  


Van: VOLE [ Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken ]
Verzonden: woensdag 6 april 2016 09:53
Aan: ' Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken ' < Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken >
Onderwerp: Opheffen beslotenheid Statenbijeenkomsten Strategische Verkenning GAE
Urgentie: Hoog

Aan de coördinerend gedeputeerde voor de Strategische Verkenning GAE
Dhr. A. van der Tuuk

Geachte heer Van der Tuuk,

Op de agenda van Provinciale Staten van Drenthe staan twee presentaties over het onderzoek naar GAE (Strategische Verkenning Toekomst Groningen Airport Eelde) op 21 april en 19 mei. Beide bijeenkomsten zijn -zo blijkt uit de vooraankondiging-  besloten.*

De beslotenheid van deze bijeenkomsten wijkt nogal af van wat U in de aanloop naar dit onderzoek publiekelijk heeft gezegd, namelijk dat het transparant en in alle openheid gedaan zal worden.

Zoals u weet leidt de luchthaven al jaren tot veel beroering in de samenleving. Er is veel gemeenschapsgeld naar het vliegveld gegaan. Resultaat bleef uit. Er wordt nu (weer) een onderzoek gedaan voor €275.000 betaald met gemeenschapsgeld. En die gemeenschap mag niet horen hoe de resultaten worden gepresenteerd en hun vertegenwoordigers tegen dit onderzoek aankijken? Graag vernemen wij wat hier zo geheim aan is?

Het roept de sfeer op van het voorkoken van besluitvorming in achterkamertjes.  Het gaat -onder meer- over de afweging om weer gemeenschapsgeld te besteden aan het vliegveld. Waarom kan de informatie en meningsvorming hierover het daglicht niet verdragen?

De heer Hartsuiker schrijft ter toelichting op de bijeenkomsten: “ Het doel van de sessies is namelijk om u als politiek vertegenwoordiger te informeren en u de ruimte te geven om vragen te stellen, zodat u wordt meegenomen in de afweging die u uiteindelijk namens uw fractie in dit complexe dossier zult moeten gaan maken.”

“Zodat u wordt meegenomen in de afweging’ kan niet anders worden gelezen dan beïnvloeding. Het roept de vraag op wat de rol van GAE is in deze ‘informatie voorziening’. Het procesplan waarschuwt onder 4.3 Adviesrol GAE: “Het is daarbij cruciaal om te waken voor vervaging van rollen”

In het procesplan staat voorts: “Communicatie richting colleges, raden en staten vindt zoveel mogelijk eenduidig en op basis van afstemming plaats…. Openbare notities en brieven kennen in principe zoveel mogelijk een gelijke strekking.” Ook hiervan wordt afgeweken. Raden en Staten van Groningen weten van niets. Bovendien zijn diverse fracties niet geporteerd van geheime bijeenkomsten en informatie.

We dringen er bij u -als politiek verantwoordelijke voor dit proces- met klem op aan, om in lijn met het procesplan en uw eerdere uitlatingen de beslotenheid van de bijeenkomsten te heffen en daar ruim voor de 21 maart publiekelijk melding van te doen.
Met vriendelijke groet,

Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE),

Jan Wittenberg
Voorzitter


 

 

 

 

 

 

 

 
Sterke groei luchtvaart, maar afname op Eelde van 24%
Geschreven door VOLE   
woensdag 09 maart 2016
Sterke groei luchtvaart, maar afname op Eelde
van 24%


 
 
 
De wereldwijde vraag naar vliegreizen is in januari onverminderd sterk blijven groeien. Dit blijkt uit cijfers van luchtvaartorganisatie IATA. 
Uit de cijfers van het CBS blijkt dat dit ook voor Nederland geldt. Zo was de groei op Schiphol 10% en op Eindhoven zelfs 12,4%. Op Eelde was in schril contrast daarmee een afname van 24% in januari. Er waren 7262 passagiersbewegingen en vorig jaar 9473. Dat is een gemiddelde van 234 bewegingen per dag of wel 117 vakantiegangers per dag. De meeste bushaltes in de stad verwerken meer passagiers. GAE heeft 58 mensen in dienst: een personeelslid op twee vakantiegangers.

De vooruitzichten voor dit jaar zijn evenmin rooskleurig. De luchthaven voorspelt zelf in haar begroting al een afname van passagiers, onder meer als gevolg van het schrappen van Tenerife en halveren van het aantal vluchten op Gran Canaria. Daarbij was nog geen rekening gehouden met het schrappen van Kos en Antalya. Het exploitatieverlies zou volgens de eigen begroting van GAE oplopen tot €1,22 miljoen. Bij het huidige aantal vluchten komt dat dichter in de buurt van de €2 miljoen. Er zou ultimo 2016 nog €3,4 miljoen in kas zijn volgens de GAE begroting. Dit komt lager uit dan €3 miljoen. Dit is onvoldoende voor een sociaal plan voor de 58 werknemers. De vakbonden berekenen dat en sociaal plan minimaal de jaarlijkse salarissom gaat kosten. Die bedraagt €4,3 miljoen. Ook als GAE nog dit jaar wordt gesloten, gaat het de aandeelhouders geld kosten.

 
 
 
 
 
 
 
 
Geen record op luchthaven Eelde, verliezen lopen op
Geschreven door VOLE, donderdag 18 februari 2016   
donderdag 18 februari 2016

Geen record op luchthaven Eelde, verliezen lopen op

 

Uit de cijfers die het CBS vandaag bekend maakte (zie hieronder), blijkt dat luchthaven Eelde in 2015 180.000 passagiers vervoerde. Net zoveel passagiers als in 2012. Van een record –zoals de luchthaven met veel fanfare aankondigde- is geen sprake.

Er is alle reden voor zorgen omdat 2016 slechter zal zijn dan 2015 en de verliezen oplopen. Vorige week maakte GAE bekent dat de vluchten van Transavia naar Kos en Antalya zijn geschrapt. Eerder waren al twee bestemmingen naar de Canarische eilanden geschrapt. Of de vluchten naar Dalaman die in april waren hervat doorgaan is nog onduidelijkheid. Het aantal passagiers zal door minder vluchten dalen met ongeveer 10% naar minder dan 165.000. Het verlies van de luchthaven loopt daardoor verder op naar ca. 2 miljoen voor 2016.

Het verlies zal ook oplopen door de kosten van een Milieueffectrapportage waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden.

Er resteren deze zomer nog vijftien vakantievluchten per week. Elf hiervan maken een tussenlanding. Dit kost extra kerosine, landingsrechten en meer dan 1 uur oponthoud. Er is weinig twijfel over mogelijk, dat de vluchten met tussenlanding van Transavia over twee jaar naar Lelystad verhuizen.

De aandeelhouders (provincies Drenthe en Groningen en gemeenten Groningen , Assen en Tynaarlo) laten op dit moment een strategische verkenning maken om de toekomstmogelijkheden scherper in beeld te krijgen.

Daarbij wordt ook het scenario van faillissement onderzocht. Volgens de begroting van GAE zou er eind 2016 nog 3,4 miljoen in kas zijn. Door het schrappen van vluchten en oplopen van de kosten wordt dit waarschijnlijk minder dan 3 mln. Hoe dan ook, er is nu al niet meer genoeg geld in kas voor een fatsoenlijk sociaal plan als de luchthaven sluit. Volgens de vakbonden kost een sociaal plan bij GAE ongeveer de jaarlijkse  loonsom. Die is momenteel €4,3 miljoen.

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde


Klik hier om de CBS jaarcijfers voor GAE te bekijken
 


 

 

 

 

 

 

 

 
Exorbitante beloning voor prutswerk
Geschreven door VOLE   
dinsdag 19 januari 2016

Exorbitante beloning voor prutswerk

 

NRC-Handelsblad berichtte zaterdag 16-1-’16 over de exorbitante beloning voor Jos Hillen als projectdirecteur van de Zuidelijke Ringweg in Groningen (Klik hier om dit NRC-artikel te bekijken). Een beloning van bijna € 1,4 miljoen in vier jaar. Omdat de beloning ver uitkomt boven de balkenendenorm, had deze moeten worden gerapporteerd aan de Tweede Kamer. Minister Schulz heeft de Kamer hierover onvolledig geïnformeerd.
In het NRC-artikel komt niet aan de orde dat Hillen van juli 2010 t/m juni 2012 ook directeur was van Groningen Airport Eelde. Ook daarvoor is hij riant betaald. Omdat GAE een NV is kunnen we informatie over GAE niet opvragen met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Het Dagblad van het Noorden heeft het inkomen bij GAE geschat op € 145.000 à 220.000 per jaar.

De beloning bij GAE en de Ringweg samen bedroeg dus € 485.00 à 560.000 per jaar. De totale beloning in vier jaar was bijna 2 miljoen. Hoezeer Hillen de lokale bestuurder in zijn zak heeft is bijvoorbeeld te zien op een YouTube filmpje ‘Eerste vlucht Vueling Barcelona naar Groningen airport Eelde’.

VOLE heeft Hillen leren kennen als een nietsontziende manipulator van de feiten, opportunistisch en keihard. Het doel heiligt de middelen, de waarheid is ondergeschikt aan het doel. Keer op keer beweerde Hillen, met de bravoure hem eigen, dat GAE het nu helemaal ging maken “daar mag u mij volgende jaar op afrekenen”.

Ondertussen kunnen we vaststellen dat GAE helemaal niets is opgeschoten met de baanverlenging. Integendeel: het aantal passagiers is minder dan voor de baanverlenging, de kosten lopen ieder jaar op, in inkomsten nemen af en de reserves zijn zover geslonken dat inmiddels de aandeelhouders ook het faillissements-scenario laten onderzoeken.

Een analyse van de exploitatiebegroting 2016 laat zien dat aan het eind van 2016 nog een reserve van € 3,4 miljoen over is. Aangezien de personeelskosten 4,4 miljoen bedragen is deze reserve wellicht al niet meer voldoende voor een fatsoenlijk sociaal plan indien de 59 personeelsleden over enige tijd op straat komen te staan. Bij een gelijkblijvend verlies in 2017 (in 2016 begroot op 1.226.000) is er eind 2017 nog 2,17 miljoen over. Maar dat is niet genoeg voor een fatsoenlijk sociaal plan.

Inderdaad is de baan verlengd in de periode Hillen, maar wat is er terecht gekomen van Groningen Airport Eelde als commerciële onderneming?

Al met al hebben we te maken met een diep bedroevende vertoning. De noordelijke bestuurders hebben deze overigens tot voor kort willens en wetens laten voortwoekeren. VOLE heeft er bij herhaling in brieven en door inspraakbijdragen op gewezen dat dit er zat aan te komen en dat Hillen met misleiding en onjuistheden niet het belang van GAE diende en al helemaal niet die van het Noorden. Zie hiervoor bijvoorbeeld de brief aan raden en Staten:
Misleiding en onjuistheden door de heren Sol en Hillen: aandeelhouders verder in de fuik van GAE.

Het enige dat Hillen diende was zijn eigen portemonnee, zonder scrupules. De noordelijke bestuurders kunnen niet volhouden dat ze dát niet geweten hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 31 - 40 van 159

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.