spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Wat politieke partijen schrijven in de verkiezingsprogramma�s over luchthaven Eelde
Geschreven door VOLE, 7 februari 2015   
zondag 08 februari 2015

Wat politieke partijen schrijven in de verkiezingsprogramma’s over luchthaven Eelde

Overzicht programma’s Statenverkiezingen 2015


VOLE: februari 2015

Drenthe
PvdA:
“De PvdA steunt de ontwikkeling van de luchthaven Groningen Airport Eelde (GAE) tot internationale aan- en afvoerlijn. Streven is dat GAE uiteindelijk op eigen benen kan staan, ook qua organisatievorm.”

VVD:
” Groningen Airport Eelde Groningen Airport Eelde is belangrijk voor Noord Nederland en draagt bij aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Groningen Airport Eelde (GAE) is van groot belang voor zowel vakantiereizen als voor zakelijke reizen naar binnen- en buitenland. Daarnaast is Groningen Airport Eelde een kwaliteitslocatie voor de vestiging van hoogwaardige bedrijvigheid. De VVD staat positief ten opzichte van mogelijkheden voor GAE om een voorbeeld te worden van een duurzame luchthaven, zowel in de wijze van “aanvliegen” (glijvluchten) als in het eigen energieverbruik.  De luchthaven is essentieel voor de economische ontwikkeling van de regio;  Voor zowel de bedrijvigheid als de recreatie en het toerisme is Groningen Airport Eelde niet weg te denken uit Drenthe;  De VVD wil zich blijven inzetten voor een goede infrastructuur en een goede bereikbaarheid van de luchthaven met het openbaar vervoer;  Nu de baanverlenging een feit is, moet de luchthaven zelf laten zien dat er groei mogelijk is. De VVD is bereid dit te faciliteren.”

D66:
“De provincie Drenthe levert geen bijdrage aan het vliegveld Groningen Airport Eelde (GAE). D66 stelt zich op het standpunt dat het vliegveld zichzelf moet kunnen bedruipen. Het vliegveld draagt bij aan de regionale economie (vestigingsplaats voor bedrijvigheid, werkgelegenheid).”

CDA:

“Punten van aandacht vormen de doorontwikkeling van de bedrijvigheid bij vliegveld Groningen Airport Eelde met de verlengde landingsbaan,…..”
”Vliegveld Groningen Airport Eelde blijven ondersteunen”.

SP:
“Groningen Airport Eelde moet bewijzen dat ze kan overleven zonder overheidssubsidie. De SP vindt het onverantwoord om nog meer gemeenschapsgeld te steken in een vliegveld waarvan het achterland te dunbevolkt is. De grootschalige ontwikkelingen in de omgeving van het vliegveld worden niet (mede)gefinancierd door de provincie.”

CU:
“Investeren in de luchthaven Groningen Airport Eelde (GAE) is pas aan de orde als er een duidelijk positief perspectief voor de toekomst is voor wat betreft aantallen passagiers en hoeveelheden vracht”.

GL:
“Airport Groningen Eelde krijgt wat GroenLinks betreft alleen subsidie voor verduurzaming.”

PVV:
“Uitbreiding vliegveld Eelde.”

Groningen
PvdA
Niets over GAE

VVD:
“De VVD wil Groningen Airport Eelde verder uitbouwen en nieuwe lijnverbindingen realiseren. De luchthaven moet in 2019 op eigen benen kunnen staan. De VVD is bereid daartoe te investeren in voorzieningen zoals een terminal en in meer vliegbestemmingen.”

D66:
“Bereikbaarheid via de lucht: D66 vindt dat Groningen Airport Eelde de kans moet krijgen om zichzelf te bewijzen als luchthaven. Wel moet de provincie erg waakzaam zijn zodat niet onnodig publiek geld geïnvesteerd wordt. Aankomende jaren moet Groningen Airport Eelde investeren in mogelijke vliegverbindingen en stevig werken aan de aantrekkelijkheid van reizen naar Groningen of vanaf Groningen Airport Eelde.
Jaarlijks de voortgang van de ontwikkelingen rond Groningen Airport Eelde polst en na vier jaar de Rekenkamer een onderzoek laat doen om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van het vliegveld en daarmee haar toekomst.

CDA:
“Luchtvervoer: Wij willen Groningen Airport Eelde in stand houden.”

SP:
“Uitbreiding van Groningen Airport Eelde biedt geen enkel uitzicht op vermindering
van de financiële tekorten van de luchthaven en betekent wel een toename van de
milieuhinder. De SP zal zich daarom verzetten tegen nieuwe overheidssteun voor exploitatie of investeringen van het vliegveld.”

GL:
“Geen provinciaal geld meer naar vliegveld Groningen-Airport-Eelde.

PVV:
“Behoud vliegveld Eelde en uitbreiding van economische activiteiten op en rond het vliegveld.”


 

 

 

 

 

 

 

 
Petitie aan het Europees Parlement
Geschreven door VOLE, 19-11-2014   
vrijdag 21 november 2014

Op dinsdag 18 november heeft een samenwerkingsverband van
140 bewonersorganisaties in Europa -waa
ronder VOLE- een petitie overhandigd aan Ms. Cecilia Wikström, voorzitter van het Petition Committee van het Europese Parlement.

 
   
overhandiging petitie aan het Europees Parlement.jpg 
 Cecilia Wikström MEP (centre) with initiators Susanne Heger (left) and Jutta Leth


Zie ook: www.tamingaviation.eu

logo taming aviation.jpg 

 

Taming Aviation

Wij zijn een paneuropese burgerbeweging.
Onze wens: de Luchtvaartsector Temmen


PETITIE
aan het Europees Parlement


WAT EISEN WIJ?

  1. Een absolute en onvoorwaardelijke stop op nachtvluchten (aankomst en vertrek) voor alle Europese luchthavens gedurende een ononderbroken periode van acht uur als minimum standaard om de volksgezondheid te beschermen.

  2. Binnen de kortst mogelijke tijd een energiebelasting en accijns op vliegtuigbrandstof in afwachting van de invoering van het luchtvaart EU-ETS (Emission Trading System of Systeem voor Emissiehandel).

  3. De afschaffing van elke vorm van een BTW nultarief en BTW uitzonderingen op vliegtuigtickets en de luchtvaartsector onderdeel te maken van het BTW belastingsysteem van de Europese Unie en het normale tarief te heffen.

  4. Stimulerende uitkeringen, in welke vorm dan ook, voor Europese luchthavens te verbieden, zoals subsidies, commissies en kortingen, en af te dwingen dat luchthavens hun infrastructurele diensten op basis van algemene, begrijpelijke en transparante tarieven aanbieden.

De afgelopen twee decennia nam de vervuiling veroorzaakt door de burgerlucht-
vaart dramatisch toe. Vandaag bedreigt luchtvaart de habitat van de mensen, het brengt hun gezondheid in gevaar, ontwaardt hun huizen en tast hun levenskwaliteit ernstig aan. Deze ontwikkeling is ook een gevolg van belastings- en andere politieke voordelen, waarvoor elke socio-economische rechtvaardiging ontbreekt. We kunnen de luchtvaartsector niet langer vrijblijvend en ongecontroleerd laten opereren: luchtvaart moet getemd. Het is hoog tijd voor Taming Aviation.

Vertrekken en landingen veroorzaken aanzienlijke geluidsoverlast;  de effecten van vliegtuig lawaai op de volksgezondheid worden geminimaliseerd door abstracte geluidsberekeningen die ver staan van wat mensen echt ervaren. Zelfs de noodzaak om te slapen, een minimum behoefte voor elk menselijk wezen wordt als zodanig niet gerespecteerd.

Luchtvaart is een van de grootste klimaatvervuilers en is desondanks specifiek vrijgesteld van Energie Belasting en het EU Systeem voor Emissiehandel is „opgeschort“ voor de luchtvaart. Daar komt bij dat luchtvervoer is vrijgesteld van Belasting Toegevoegde Waarde. Luchtvaart opereert dus niet volgens het principe van „ware kosten“ en draagt niet adequaat bij aan belastingsinkomsten. Er is geen enkele rechtvaardiging voor deze belastingsvoordelen die in de hele Gemeenschap leiden tot aanzienlijke vermindering van de belasting inkomsten.

Luchthavens trekken met allerlei „incentives“ luchtvaartmaatschappijen aan. Dergelijke incentives leiden tot een gebrek aan transparatie, creëren een kunstmatige vraag voor luchtvervoer en verstoren de economie.


 

 

 

 

 

 

 

 
Tem de luchtvaartsector
Geschreven door 'Taming Aviation'   
dinsdag 07 oktober 2014
 
 
 
Tem de luchtvaartsector

 

VOLE ondersteunt ‘Taming Aviation/Tem de luchtvaart’ en heeft de petitie aan het Europese parlement ondertekend. De petitie wordt op 18 november overhandigd aan Mw. Cecilia Wikström, voorzitter van het ‘Petition Committee’ van het Europese Parlement. Al 130 organisaties uit 10 EU landen tekenden de petitie.

Z
ie: Map of Airports and Citizens Initiatives

 
Waarom een ​​petitie aan het Europees Parlement?

De organisatoren willen zoveel mogelijk burgerinitiatieven in heel Europa samenbrengen in een petitie aan het Europees Parlement om duidelijk te maken dat het tijd is om de luchtvaartindustrie te temmen.
  • De luchtvaartsector moet belasting betalen net als elke andere industrie.

  • De luchtvaartsector moet leren om de menselijke gezondheid en de burgerrechten te respecteren.

  • De luchtvaartsector moet verantwoordelijkheid nemen voor de vervuiling en schade die zij veroorzaakt.
Deze petitie zal slagen als burgerinitiatieven uit heel Europa de aandacht van het Europees Parlement vestigen op de noodzaak om de luchtvaartindustrie te temmen; als we in ieder land onze Kamerleden en Europarlementariërs aanspreken om op te staan ​​tegen de luchtvaartlobby en de mensen ondersteunen die lijden onder de nadelen van de luchtvaart. Dit moet leiden tot een nieuw bewustzijn bij Kamerleden en Europarlementariërs en de Europese Commissie zal moeten erkennen dat er geen rechtvaardiging is voor de voorrechten van de luchtvaartindustrie. Uiteindelijk zou zelfs de luchtvaartsector zelf haar houding moeten herzien met betrekking tot gezondheid en milieu en de beginselen van fair play moeten onderschrijven. Wij zijn van mening dat we met deze petitie een verandering teweegbrengen in het beleid ten aanzien van de luchtvaart.

 
 
 
 
 
 
 
 
persbericht 26-09-2014 Vliegveld Eelde zakt verder weg: 13% minder passagiers
Geschreven door VOLE   
vrijdag 26 september 2014

kleurenlogo.jpg Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

 www.vole.nl                          'voor de kwaliteit van de leefomgeving'

 

persbericht 26-09-2014

Vliegveld Eelde zakt verder weg: 13% minder passagiers


Het aantal passagiers op vliegveld Eelde daalt dramatisch. De afname over de 1e helft van dit jaar was 13%. Dit blijkt uit de meest recente CBS cijfers.  De afname op Eelde staat in schril contrast met de toename op bijvoorbeeld vliegveld Eindhoven, dat 18% (!) meer passagiers verwerkte. Dit past in de landelijke en Europese trend van herstel van de luchtvaartmarkt.

In het eerste halfjaar is het aantal passagiers met charters met 5,5% gezakt en met de lijndiensten met 22% t.o.v. 2013. De daling van de lijndiensten komt door het wegvallen van de lijn naar Milaan. Het aantal chartervluchten is wel iets toegenomen, maar desondanks is er een daling van het aantal passagiers met 5,5%. Dat duidt op een lage bezettingsgraad. De luchtvaartmarkt is een vechtmarkt en een lage bezettingsgraad leidt snel tot beëindiging van lijnen.

Ook vorig jaar -het eerste jaar ná baanverlenging- nam het aantal passagiers op Eelde af. Over heel 2013 was de afname 3%. Eindhoven noteerde vorig jaar een groei van 14%. Vliegveld Eelde, dat na een procedure van 30 jaar eindelijk z’n baanverlenging kreeg, voert de slogan “Baanverlenging brengt ons verder”.
De luchthaven gaat voor dit jaar uit van een hoger exploitatieverlies: negen ton in plaats van het gebruikelijke tekort van vijf ton. Dit wordt veroorzaakt door extra marketinguitgaven. In de praktijk betekent dat dat de luchthaven de aanloopkosten van nieuwe lijnen betaalt. Daarmee kunnen de tickets goedkoop worden gehouden. Een ticket Gdansk wordt op Eelde aangeboden voor € 9,90 en kost in Eindhoven € 50,- à € 100,- De ervaring leert dat veel nieuwe lijnen weer worden opgeheven als de bijdrage van de luchthaven stopt. De voortuitzichten zijn dan ook somber.
Wel een aantal nieuwe lijnen, maar minder passagiers en oplopende verliezen.

Met de huidige reserve kan de luchthaven het nog een aantal jaren uitzingen. De reserves zullen sneller uitgeput raken als vanaf volgend jaar de kosten van de luchtverkeersleiding moeten worden betaald. De kosten daarvan bedragen op Eelde ongeveer 2 miljoen per jaar en worden de komende vijf jaar geleidelijk op Eelde afgewenteld. De aandeelhouders willen geen geld meer aan het vliegveld uitgeven zolang er geen zicht is op een rendabele exploitatie. Gedeputeerde Van der Tuuk van Drenthe zei daarover: “We willen ze eerst zien vliegen”. Zicht op toename van passagiers en een rendabele exploitatie raakt nu dus steeds verder achter de horizon. De opening van Lelystad voor vakantievluchten in 2018 zal dan ook het einde voor vliegveld Eelde inluiden.
In de tweede helft van dit jaar zijn komen er twee lijndiensten bij: Londen en Gdansk. Het aantal passagiers op Eelde zal daardoor met ca. 2000 kunnen toenemen. Dan zou het aantal passagiers over heel 2014 uit kunnen komen ergens tussen de 160.000 en 170.000.
Een daling van 5 à 10%.

Transitieplan
VOLE heeft in Provinciale Staten gepleit voor een transitieplan. Volgens VOLE moet niet gewacht worden tot de zaak failliet gaat en het personeel op straat staat, maar moet er in samenwerking met Lelystad een geleidelijke overgang van personeel en kapitaalmiddelen komen.
Als er niets gebeurt, staat het personeel – zo’n 50 man – in 2018 of eerder op straat. Er vindt dan een enorme kapitaalvernietiging plaats. De luchthaven beschikt bijvoorbeeld over twee crashtenders (brandbestrijdingsvoertuigen) die 2,4 miljoen euro hebben gekost.

Crashtender GAE.jpg

  VOLE wil kapitaalvernietiging voorkomen: GAE heeft 2 crashtenders
  (kosten € 2,4 miljoen)


Het zou zonde zijn als die straks staan weg te roesten. Hetzelfde geldt voor de overgang van de luchtverkeersleiding en de apparatuur. Een transitieplan moet werkloosheid en kapitaalvernietiging voorkomen en een nieuwe invulling geven aan terrein en gebouwen. Hoe eerder daar mee begonnen wordt hoe meer de schade kan worden beperkt.

Provinciale Staten hebben nog niet gereageerd op het idee van VOLE. De politiek lijkt meer in beslag genomen door de vraag wie de schuld moet krijgen van dit fiasco. De baanverlenging heeft 25 miljoen gekost en eeuwenoud landschap – ter grootte van 70 voetbalvelden - is voor altijd verwoest. Luchtvaarteconomen hebben altijd voorspeld dat ook met baanverlenging er geen groeipotentieel is op Eelde.
De politiek was doof voor een realistische benadering en heeft van de baanverlenging een prestigeproject gemaakt.
Het trieste resultaat wordt nauwelijks een jaar na baanverlenging al zichtbaar.

VOLE 26-09-2014 

 

 

 

 

 

 

 
Zeer ernstige overlast van militair verkeer rondom luchthaven Eelde
Geschreven door VOLE, 4 juni 2014   
donderdag 05 juni 2014

Zeer ernstige overlast van militair verkeer rondom luchthaven EeldeAan de leden van de Vaste Kamer Commissie voor Infrastructuur en Milieu

Betreft: zeer ernstige overlast van militair verkeer rondom luchthaven Eelde

 
De laatste weken wordt het woongenot van de omwonenden van Luchthaven Eelde ernstig verstoord door laag overvliegende hercules transportvliegtuigen van Defensie. Naar ons is medegedeeld gaat het hier om oefeningen door militaire vliegers.
Met name de kernen van Glimmen en Onnen ondervinden zeer ernstige overlast door herhaaldelijk (5 à 6 maal per dag) en zeer laag (zie foto hieronder)

Hercules transporttoestel.jpg

 overvliegen. Deze toestellen zijn extreem lawaaiïg. Het is ons een raadsel waarom dit is toegestaan in een dichtbevolkt gebied, met bovendien belangrijke natuurwaarden en recreatieve betekenis. Oefeningen van de luchtmacht zouden toch op luchtmachtbasis Leeuwarden moeten plaatsvinden. Wij verzoeken u de bewindspersonen hierop aan te spreken.


Met vriendelijke groet,

Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde,

Jan Wittenberg
Voorzitter


 

Overlast militaire transporttoestellen

Geschreven door Dagblad van het Noorden, 04 juni 2014

 

EELDE De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) beklaagt zich over zeer ernstige overlast van militaire Hercules transporttoestellen die oefeningen uitvoeren bij Groningen Airport Eelde (GAE).

VOLE heeft gisteren bij de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu aan de bel getrokken over de 'vijf à zes vluchten per dag' die sinds vorige week dagelijks met de volgens de vereniging 'extreem lawaaiige', met propeller aangedreven, vliegtuigen op zeer lage hoogte worden uitgevoerd. Volgens de vereniging zorgen de Herculestoestellen met name in Onnen en Glimmen voor zeer veel lawaai.

Volgens een woordvoerster van het vliegveld gebeurt er niets waarvoor Groningen Airport Eelde geen vergunning heeft. Voorzitter Jan Wittenberg van VOLE erkent dat dat waarschijnlijk klopt. ,,In principe zijn militaire vluchten verboden maar er is een ontheffing mogelijk. Dat is ook logisch in het geval van calamiteiten. Dat betekent niet dat je hier in dichtbevolkt gebied kunt komen oefenen.''


 

 

 

 

 

 

 

 
Staatssteun voor luchthavens: geld voor niets ten behoeve van gratis startbanen
Geschreven door Transport and Environment (vertaald door VOLE), 19 mei 2014   
dinsdag 03 juni 2014

Staatssteun voor luchthavens: geld voor niets ten behoeve van gratis startbanen

 

Medio april heeft de Europese Commissie een consultatie gestart naar de betwiste staatssteun aan 23 regionale vliegvelden in het licht van de recent herziene richtlijnen voor vliegvelden en luchtvaartmaatschappijen die begin deze maand in werking zijn getreden.
'Transport and Environment' (de Europese koepel van Milieuorganisaties) denkt dat de beslissingen m.b.t. staatssteun op grond van de nieuwe richtlijnen de concurrentie in deze toch al zwaar gesubsidieerde sector nog verder dreigt te ontwrichten. Dit ten koste van miljarden euro’s aan publiek geld, in de vorm van subsidies die schadelijk zijn voor het milieu en waardoor nog meer CO2 zal worden uitgestoten dan het oorspronkelijke handelssysteem voor broeikasgassen zou moeten besparen.
'Transport and Environment' is van mening dat staatsteun uitsluitend te rechtvaardigen valt indien verstrekt aan zorgvuldig gekozen kleine vliegvelden in gebieden waarin ander verkeer dan luchtvaart niet of nauwelijks mogelijk is.
U kunt het antwoord van T&E op de consultatie hieronder downloaden.

Klik hier om het antwoord van T&E te downloaden


 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 41 - 50 van 157

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.