spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Tem de luchtvaartsector
Geschreven door 'Taming Aviation'   
dinsdag 07 oktober 2014
 
 
 
Tem de luchtvaartsector

 

VOLE ondersteunt ‘Taming Aviation/Tem de luchtvaart’ en heeft de petitie aan het Europese parlement ondertekend. De petitie wordt op 18 november overhandigd aan Mw. Cecilia Wikström, voorzitter van het ‘Petition Committee’ van het Europese Parlement. Al 130 organisaties uit 10 EU landen tekenden de petitie.

Z
ie: Map of Airports and Citizens Initiatives

 
Waarom een ​​petitie aan het Europees Parlement?

De organisatoren willen zoveel mogelijk burgerinitiatieven in heel Europa samenbrengen in een petitie aan het Europees Parlement om duidelijk te maken dat het tijd is om de luchtvaartindustrie te temmen.
  • De luchtvaartsector moet belasting betalen net als elke andere industrie.

  • De luchtvaartsector moet leren om de menselijke gezondheid en de burgerrechten te respecteren.

  • De luchtvaartsector moet verantwoordelijkheid nemen voor de vervuiling en schade die zij veroorzaakt.
Deze petitie zal slagen als burgerinitiatieven uit heel Europa de aandacht van het Europees Parlement vestigen op de noodzaak om de luchtvaartindustrie te temmen; als we in ieder land onze Kamerleden en Europarlementariërs aanspreken om op te staan ​​tegen de luchtvaartlobby en de mensen ondersteunen die lijden onder de nadelen van de luchtvaart. Dit moet leiden tot een nieuw bewustzijn bij Kamerleden en Europarlementariërs en de Europese Commissie zal moeten erkennen dat er geen rechtvaardiging is voor de voorrechten van de luchtvaartindustrie. Uiteindelijk zou zelfs de luchtvaartsector zelf haar houding moeten herzien met betrekking tot gezondheid en milieu en de beginselen van fair play moeten onderschrijven. Wij zijn van mening dat we met deze petitie een verandering teweegbrengen in het beleid ten aanzien van de luchtvaart.

 
 
 
 
 
 
 
 
persbericht 26-09-2014 Vliegveld Eelde zakt verder weg: 13% minder passagiers
Geschreven door VOLE   
vrijdag 26 september 2014

kleurenlogo.jpg Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

 www.vole.nl                          'voor de kwaliteit van de leefomgeving'

 

persbericht 26-09-2014

Vliegveld Eelde zakt verder weg: 13% minder passagiers


Het aantal passagiers op vliegveld Eelde daalt dramatisch. De afname over de 1e helft van dit jaar was 13%. Dit blijkt uit de meest recente CBS cijfers.  De afname op Eelde staat in schril contrast met de toename op bijvoorbeeld vliegveld Eindhoven, dat 18% (!) meer passagiers verwerkte. Dit past in de landelijke en Europese trend van herstel van de luchtvaartmarkt.

In het eerste halfjaar is het aantal passagiers met charters met 5,5% gezakt en met de lijndiensten met 22% t.o.v. 2013. De daling van de lijndiensten komt door het wegvallen van de lijn naar Milaan. Het aantal chartervluchten is wel iets toegenomen, maar desondanks is er een daling van het aantal passagiers met 5,5%. Dat duidt op een lage bezettingsgraad. De luchtvaartmarkt is een vechtmarkt en een lage bezettingsgraad leidt snel tot beëindiging van lijnen.

Ook vorig jaar -het eerste jaar ná baanverlenging- nam het aantal passagiers op Eelde af. Over heel 2013 was de afname 3%. Eindhoven noteerde vorig jaar een groei van 14%. Vliegveld Eelde, dat na een procedure van 30 jaar eindelijk z’n baanverlenging kreeg, voert de slogan “Baanverlenging brengt ons verder”.
De luchthaven gaat voor dit jaar uit van een hoger exploitatieverlies: negen ton in plaats van het gebruikelijke tekort van vijf ton. Dit wordt veroorzaakt door extra marketinguitgaven. In de praktijk betekent dat dat de luchthaven de aanloopkosten van nieuwe lijnen betaalt. Daarmee kunnen de tickets goedkoop worden gehouden. Een ticket Gdansk wordt op Eelde aangeboden voor € 9,90 en kost in Eindhoven € 50,- à € 100,- De ervaring leert dat veel nieuwe lijnen weer worden opgeheven als de bijdrage van de luchthaven stopt. De voortuitzichten zijn dan ook somber.
Wel een aantal nieuwe lijnen, maar minder passagiers en oplopende verliezen.

Met de huidige reserve kan de luchthaven het nog een aantal jaren uitzingen. De reserves zullen sneller uitgeput raken als vanaf volgend jaar de kosten van de luchtverkeersleiding moeten worden betaald. De kosten daarvan bedragen op Eelde ongeveer 2 miljoen per jaar en worden de komende vijf jaar geleidelijk op Eelde afgewenteld. De aandeelhouders willen geen geld meer aan het vliegveld uitgeven zolang er geen zicht is op een rendabele exploitatie. Gedeputeerde Van der Tuuk van Drenthe zei daarover: “We willen ze eerst zien vliegen”. Zicht op toename van passagiers en een rendabele exploitatie raakt nu dus steeds verder achter de horizon. De opening van Lelystad voor vakantievluchten in 2018 zal dan ook het einde voor vliegveld Eelde inluiden.
In de tweede helft van dit jaar zijn komen er twee lijndiensten bij: Londen en Gdansk. Het aantal passagiers op Eelde zal daardoor met ca. 2000 kunnen toenemen. Dan zou het aantal passagiers over heel 2014 uit kunnen komen ergens tussen de 160.000 en 170.000.
Een daling van 5 à 10%.

Transitieplan
VOLE heeft in Provinciale Staten gepleit voor een transitieplan. Volgens VOLE moet niet gewacht worden tot de zaak failliet gaat en het personeel op straat staat, maar moet er in samenwerking met Lelystad een geleidelijke overgang van personeel en kapitaalmiddelen komen.
Als er niets gebeurt, staat het personeel – zo’n 50 man – in 2018 of eerder op straat. Er vindt dan een enorme kapitaalvernietiging plaats. De luchthaven beschikt bijvoorbeeld over twee crashtenders (brandbestrijdingsvoertuigen) die 2,4 miljoen euro hebben gekost.

Crashtender GAE.jpg

  VOLE wil kapitaalvernietiging voorkomen: GAE heeft 2 crashtenders
  (kosten € 2,4 miljoen)


Het zou zonde zijn als die straks staan weg te roesten. Hetzelfde geldt voor de overgang van de luchtverkeersleiding en de apparatuur. Een transitieplan moet werkloosheid en kapitaalvernietiging voorkomen en een nieuwe invulling geven aan terrein en gebouwen. Hoe eerder daar mee begonnen wordt hoe meer de schade kan worden beperkt.

Provinciale Staten hebben nog niet gereageerd op het idee van VOLE. De politiek lijkt meer in beslag genomen door de vraag wie de schuld moet krijgen van dit fiasco. De baanverlenging heeft 25 miljoen gekost en eeuwenoud landschap – ter grootte van 70 voetbalvelden - is voor altijd verwoest. Luchtvaarteconomen hebben altijd voorspeld dat ook met baanverlenging er geen groeipotentieel is op Eelde.
De politiek was doof voor een realistische benadering en heeft van de baanverlenging een prestigeproject gemaakt.
Het trieste resultaat wordt nauwelijks een jaar na baanverlenging al zichtbaar.

VOLE 26-09-2014 

 

 

 

 

 

 

 
Zeer ernstige overlast van militair verkeer rondom luchthaven Eelde
Geschreven door VOLE, 4 juni 2014   
donderdag 05 juni 2014

Zeer ernstige overlast van militair verkeer rondom luchthaven EeldeAan de leden van de Vaste Kamer Commissie voor Infrastructuur en Milieu

Betreft: zeer ernstige overlast van militair verkeer rondom luchthaven Eelde

 
De laatste weken wordt het woongenot van de omwonenden van Luchthaven Eelde ernstig verstoord door laag overvliegende hercules transportvliegtuigen van Defensie. Naar ons is medegedeeld gaat het hier om oefeningen door militaire vliegers.
Met name de kernen van Glimmen en Onnen ondervinden zeer ernstige overlast door herhaaldelijk (5 à 6 maal per dag) en zeer laag (zie foto hieronder)

Hercules transporttoestel.jpg

 overvliegen. Deze toestellen zijn extreem lawaaiïg. Het is ons een raadsel waarom dit is toegestaan in een dichtbevolkt gebied, met bovendien belangrijke natuurwaarden en recreatieve betekenis. Oefeningen van de luchtmacht zouden toch op luchtmachtbasis Leeuwarden moeten plaatsvinden. Wij verzoeken u de bewindspersonen hierop aan te spreken.


Met vriendelijke groet,

Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde,

Jan Wittenberg
Voorzitter


 

Overlast militaire transporttoestellen

Geschreven door Dagblad van het Noorden, 04 juni 2014

 

EELDE De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) beklaagt zich over zeer ernstige overlast van militaire Hercules transporttoestellen die oefeningen uitvoeren bij Groningen Airport Eelde (GAE).

VOLE heeft gisteren bij de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu aan de bel getrokken over de 'vijf à zes vluchten per dag' die sinds vorige week dagelijks met de volgens de vereniging 'extreem lawaaiige', met propeller aangedreven, vliegtuigen op zeer lage hoogte worden uitgevoerd. Volgens de vereniging zorgen de Herculestoestellen met name in Onnen en Glimmen voor zeer veel lawaai.

Volgens een woordvoerster van het vliegveld gebeurt er niets waarvoor Groningen Airport Eelde geen vergunning heeft. Voorzitter Jan Wittenberg van VOLE erkent dat dat waarschijnlijk klopt. ,,In principe zijn militaire vluchten verboden maar er is een ontheffing mogelijk. Dat is ook logisch in het geval van calamiteiten. Dat betekent niet dat je hier in dichtbevolkt gebied kunt komen oefenen.''


 

 

 

 

 

 

 

 
Staatssteun voor luchthavens: geld voor niets ten behoeve van gratis startbanen
Geschreven door Transport and Environment (vertaald door VOLE), 19 mei 2014   
dinsdag 03 juni 2014

Staatssteun voor luchthavens: geld voor niets ten behoeve van gratis startbanen

 

Medio april heeft de Europese Commissie een consultatie gestart naar de betwiste staatssteun aan 23 regionale vliegvelden in het licht van de recent herziene richtlijnen voor vliegvelden en luchtvaartmaatschappijen die begin deze maand in werking zijn getreden.
'Transport and Environment' (de Europese koepel van Milieuorganisaties) denkt dat de beslissingen m.b.t. staatssteun op grond van de nieuwe richtlijnen de concurrentie in deze toch al zwaar gesubsidieerde sector nog verder dreigt te ontwrichten. Dit ten koste van miljarden euro’s aan publiek geld, in de vorm van subsidies die schadelijk zijn voor het milieu en waardoor nog meer CO2 zal worden uitgestoten dan het oorspronkelijke handelssysteem voor broeikasgassen zou moeten besparen.
'Transport and Environment' is van mening dat staatsteun uitsluitend te rechtvaardigen valt indien verstrekt aan zorgvuldig gekozen kleine vliegvelden in gebieden waarin ander verkeer dan luchtvaart niet of nauwelijks mogelijk is.
U kunt het antwoord van T&E op de consultatie hieronder downloaden.

Klik hier om het antwoord van T&E te downloaden


 

 

 

 

 

 

 

 
Kieswijzer verkiezingen Europees Parlement
Geschreven door BTV Rotterdam   
maandag 19 mei 2014

Kieswijzer verkiezingen Europees Parlement

De BTV Rotterdam is een omwonenden vereniging die zich -zoals VOLE- inspant om de vliegtuigoverlast te beperken. Zij hebben een overzicht gemaakt met de standpunten van de grote/bekende politieke partijen voor de komende verkiezingen van 22 mei 2014.
Wij delen deze informatie graag met de bezoekers van onze website.

Veel van de huidige luchtvaartwetgeving in Nederland wordt bepaald door Europese regelgeving. Deze regelgeving is medebepalend voor de ontwikkeling van de luchtvaart bij u in de buurt. De standpunten van de politieke partijen op Europees niveau zullen indirect doorwerken in de ontwikkeling van bijvoorbeeld regionale luchthavens. Aan u de keus en laat uw stem horen op woensdag 22 mei 2014!

Klik hier voor de Kieswijzer op onze website
.

BTV-Rotterdam.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 
Staatsteun, recht praten wat krom is
Geschreven door VOLE   
donderdag 17 april 2014

Staatsteun, recht praten wat krom is

 

Op 9 april kwam de Europese Commissie (EC) met het bericht dat zij de exploitatiesteun aan Luchthaven Eelde goedkeurt (zie EC Persbericht hieronder).
De dag ervoor verklaarden  Gedeputeerde Staten van Drenthe en Groningen dat de luchthaven niet meer kan rekenen op de gevraagde financiële steun (Klik hier om 'Geen miljoenen extra voor Groningen Airport Eelde' te bekijken). Deze strijdige berichten zorgden voor verwarring en gefronste wenkbrauwen. Wie begreep het nog?

De zaak gaat 10 jaar terug, langer dan het institutioneel geheugen van de overheid en ‘Brussel’ aankunnen. Gelukkig houdt VOLE het wel bij. Het zit zo:
Tien jaar geleden is in de beroepsprocedure tegen de baanverlenging ingebracht dat de staatssteun die GAE kreeg had moeten worden aangemeld bij de EC.
De Raad van State heeft VOLE op dit punt in  2008 in het gelijk gesteld (uitspraak 200603116/1). De staatssteun voor baanverlenging, de afkoopsommen à  9 miljoen en de exploitatiesteun  à  10 miljoen moesten eerste worden aangemeld en beoordeeld door de EC.

De EC heeft op 19-11-2009 uitspraak gedaan over de staatssteun voor de baanverlenging. Deze kon de toets van de toen geldende Europese staatssteunregels doorstaan. De kwestie van de exploitatiesteun werd echter aangehouden
In de betreffende beschikking staat dat de EC “een en ander (de exploitatiesteun) verder zal onderzoeken in een afzonderlijke procedure overeenkomstig artikel 17 van  de verordening (EG )…”
Cruciaal hierbij was de vraag of de exploitatiesteun nieuwe steun was die dateerde van na 1999 toen de Verordening  in werking is getreden, of steun waartoe daarvoor al was besloten.
De regionale aandeelhouders hebben  bij het overnemen van de aandelen in 2002/2003 besloten tot de steun. Daardoor stond het voor VOLE vast dat het gaat om nieuwe steun. Sinds 1999 was deze steun echter niet meer toegestaan. Zonder deze steun was de baanverlenging waarschijnlijk niet doorgegaan. Daarom heeft de minister met behulp van een hele batterij dure advocaten bij hoog en bij laag beweerd dat het om ‘oude steun’ ging.
De redenering van ‘verweerder’ was dat Eelde altijd al steun had ontvangen en dat deze dus niet ‘nieuw’ was. Opvallend is dat GAE de exploitatiesteun vanaf die tijd  ‘Agiostorting’ heeft  genoemd in zijn verslaggeving. GAE wist natuurlijk ook wel dat de steun in 2003 was ingegaan en dus eigenlijk ontoelaatbaar was.

De beschikking van de EC uit 2009 betekende in de praktijk  ‘groen licht’ voor de baanverlenging. De exploitatiesteun die de aandeelhouders van 2003 tot 2013 hebben verstrekt is gewoon doorgegaan, want die was niet verboden, maar werd nader onderzocht (zie Raad van State Uitspraak 201003555/1/R1).
Vanwege de toenemende kritiek op de staatsteunregels voor de luchtvaart heeft het Europese parlement nieuwe ‘richtsnoeren’ vastgesteld. Deze zijn op 4 april j.l. van kracht geworden.
Het ‘nader onderzoek’ naar de exploitatiesteun, dat vier en half jaar heeft geduurd, heeft geen uitspraak opgeleverd.  Maar vijf dagen na inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn is er opeens wel een uitspraak. Hierin is de  exploitatiesteun  goedgekeurd volgens de nieuwe regels.

 
Curieus
Bijzonder curieus aan de EC uitspraak van 9 april is de zinsnede: “Dankzij de nieuwe richtsnoeren kon de Commissie exploitatiesteun voor deze kleine luchthaven, die belangrijk is voor de mobiliteit in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, goedkeuren.”.
Onder de oude richtsnoeren kon de Commissie de exploitatiesteun dus niet goedkeuren.
De Commissie schrijft: ”  De Nederlandse autoriteiten hebben de exploitatie van de luchthaven sinds 2001 gesubsidieerd met bedragen die vooraf werden vastgesteld en deels als vooruitbetaling en deels in jaarlijkse tranches aan de onderneming werden uitbetaald”. Hiermee bevestigt de EC dat het om steun sinds 2001 ging. Het beroep van VOLE e.a. in 2008 dat het om nieuwe en dus ontoelaatbare steun ging was dus terecht.
De exploitatiesteun die in de periode 2003-2013 is verstrekt, was volgens de toen geldende regels niet toegestaan. Het bedrag van €19 miljoen dat genoemd wordt bestaat voor  € 9 miljoen uit afkoopsommen die GAE in 2001 heeft ontvangen,en €10 miljoen uit exploitatiesteun in de periode 2003-2013.

Even curieus is de uitspraak:“ Sommige Europese regio's zijn nog steeds moeilijk bereikbaar vanuit de rest van de EU, en grote hubs kampen met toenemende congestie. Regionale luchthavens zijn daarom van belang voor de toegankelijkheid van de Europese regio's en het ontlasten van de hub-luchthaven”.
Is Groningen moeilijk bereikbaar?
Is Eelde van belang voor de ontlasting van Schiphol?
Eelde heeft in 2013 met 176.000 passagiers slechts 0,3 % van het aantal passagiers (52 miljoen) van Schiphol verwerkt. Daarbij komt dat Schiphol nog wel een paar miljoen extra passagiers aan kan. Hoezo wordt  “de congestie op grotere luchthavens, zoals Schiphol, vermindert ” ?

Institutioneel geheugen en gevoel voor verhoudingen zijn niet de sterkste kanten van Joaquín Almunia, vicevoorzitter van de Commissie.

VOLE 11-4-2014


                                             logo Europese Commissie.jpg
                                                            EUROPESE COMMISSIE

                                                                  PERSBERICHT

 

                                                                                                                                               Brussel, 9 april 2014

            Staatssteun: De Commissie keurt exploitatiesteun
      voor de Nederlandse luchthaven Groningen Airport
                                          Eelde goed


De Europese Commissie heeft vastgesteld dat de steun van in totaal 19,2 miljoen EUR voor de exploitatie van Groningen Airport Eelde in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels. De door Nederland toegekende staatssteun zal de connectiviteit van de regio verbeteren en de congestie op grotere luchthavens helpen verminderen zonder de mededinging in de interne markt onnodig te vervalsen.

Joaquín Almunia, vicevoorzitter van de Commissie en belast met het concurrentiebeleid, verklaarde: "Dit besluit is het eerste dat op grond van de nieuwe EU-richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen, die op 4 april 2014 in werking zijn getreden, is vastgesteld. De zaak Groningen Airport toont aan dat exploitatiesteun gedurende een overgangsperiode kan worden gecombineerd met prikkels voor kleine luchthavens om hun efficiëntie te verbeteren, hun bedrijfsmodel aan te passen en uiteindelijk winstgevend te worden."

Groningen Airport Eelde is een luchthaven met circa 200 000 passagiers per jaar. De Nederlandse autoriteiten hebben de exploitatie van de luchthaven sinds 2001 gesubsidieerd met bedragen die vooraf werden vastgesteld en deels als vooruitbetaling en deels in jaarlijkse tranches aan de onderneming werden uitbetaald.

Het onderzoek van de Commissie heeft uitgewezen dat de steun de regionale connectiviteit verbetert en de congestie op grotere luchthavens, zoals Schiphol, vermindert in lijn met de doelstellingen van het EU-vervoersbeleid. Bovendien heeft de steun Groningen Airport gestimuleerd zijn bedrijfsmodel aan te passen en zijn activiteiten te rationaliseren ten einde op lange termijn winstgevend te worden. Het steunbedrag was berekend op basis van een businessplan dat uitging van het bereiken van kostendekking in 2017. Het doel van deze maatregel was om de exploitatiesteun in 2016 volledig af te bouwen en de luchthaven tijd te geven om verkeer aan te trekken zodat hij zou kunnen groeien. Tegelijkertijd zijn de potentiële concurrentiedistorsies als gevolg van de steun beperkt, omdat zich geen andere luchthavens in het aantrekkingsgebied van Groningen bevinden (d.w.z. niet binnen een straal van 100 km of minder dan 60 minuten reistijd).

Daarom is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de maatregel in overeenstemming is met de richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen van 2014 (IP/14/172 en MEMO/14/121).
Dit is de eerste zaak waarin de Commissie de nieuwe richtsnoeren heeft toegepast op staatssteun waarmee de exploitatiekosten van luchthavens worden gedekt (de zogenaamde "exploitatiesteun"). Dankzij de nieuwe richtsnoeren kon de Commissie exploitatiesteun voor deze kleine luchthaven, die belangrijk is voor de mobiliteit in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, goedkeuren.

Achtergrond

Groningen Airport Eelde ligt op 16 km van de stad Groningen in het noorden van Nederland. Momenteel verwerkt de luchthaven iets meer dan 200 000 passagiers per jaar die voornamelijk afkomstig zijn uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De luchthaven is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Groningen Airport Eelde NV (GAE). Er zijn geen andere luchthavens binnen een straal van 100 km of op minder dan 60 minuten reistijd van Groningen Airport Eelde. De dichtstbijzijnde luchthaven is Lelystad, op een afstand van ongeveer 143 km oftewel 1 uur 18 minuten reistijd.
De meeste luchthavens in overheidseigendom zijn kleinere luchthavens en zij zijn doorgaans afhankelijk van overheidssteun. Sommige Europese regio's zijn nog steeds moeilijk bereikbaar vanuit de rest van de EU, en grote hubs kampen met toenemende congestie. Regionale luchthavens zijn daarom van belang voor de toegankelijkheid van de Europese regio's en het ontlasten van de hub-luchthavens.
Tegen deze achtergrond beoogt de Commissie eerlijke concurrentievoorwaarden te scheppen in de luchtvaartsector en tegelijkertijd regionale autoriteiten in staat te stellen in hun behoeften op het gebied van toegankelijkheid en vervoer te voorzien. Daarom staan de luchtvaartrichtsnoeren van 2014, die op 4 april 2014 in werking zijn getreden, onder bepaalde omstandigheden exploitatiesteun aan kleine luchthavens toe gedurende een overgangsperiode van tien jaar waarin deze steun geleidelijk moet worden afgebouwd. Daarna moet de luchthaven zijn eigen kosten kunnen dekken. Omdat zeer kleine luchthavens met minder dan 700 000 passagiers specifieke problemen kunnen hebben, mogen zij exploitatiesteun ontvangen om verliezen te dekken zonder dat zij verplicht zijn de steun geleidelijk af te bouwen.
Om de administratieve lasten te verlichten moedigt de Commissie de lidstaten middels de nieuwe richtsnoeren aan, steunregelingen voor kleine luchthavens zonder andere nabijgelegen luchthavens aan te melden in plaats van steunmaatregelen voor individuele luchthavens aan te melden. Een steunregeling is een algemeen wetgevingskader van een lidstaat voor de toekenning van steun aan luchthavens. Wanneer een dergelijke regeling eenmaal door de Commissie is goedgekeurd, kan steun die aan de criteria van de regeling voldoet worden toegekend zonder eerst bij de Commissie te zijn aangemeld.
De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar onder zaaknummerSA.24258. Een overzicht van de recentste besluiten inzake staatssteun die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State Aid Weekly e-News.


Contactpersonen:
Antoine Colombani (+32 2 297 45 13 Twitter: @ECspokesAntoine)
Yizhou Ren (+32 2 299 48 89)
Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 41 - 50 van 155

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.