spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Vol Vertrouwen
Geschreven door provincie Groningen, collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019   
vrijdag 24 april 2015

Vol Vertrouwen

Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 van SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks


 

Punt 5.6, Groningen Airport Eelde

We zien de luchthaven als een belangrijk onderdeel van de noordelijke infrastructurele bereikbaarheid. Toekomstplannen en incidentele financiële investeringsverzoeken van de luchthaven bekijken we kritisch als deze onderdeel uitmaken van een realistisch plan. We verlenen geen structurele nieuwe overheidssteun aan Airport Eelde voor exploitatie of investeringen. Als aandeelhouder stellen wij ons netwerk ter beschikking.

Commentaar VOLE
VOLE is eveneens vol vertrouwen als de plannen van GAE kritisch worden bekeken én deze onderdeel uitmaken van een realistisch plan.


 

 

 

 

 

 

 
Groningen Airport Eelde in de komende Statenperiode 2015-2019
Geschreven door Philippe Boucher, februari 2015   
zondag 08 februari 2015

Groningen Airport Eelde in de komende Statenperiode 2015-20191. Luchthaven Eelde en de politiek
In 2014 hebben de provincies Groningen en Drenthe een onderzoek laten uitvoeren door de Noordelijke rekenkamer naar de toekomstperspectieven van luchthaven Groningen Airport Eelde. Dit onderzoek voorspelde dat Eelde nog tot 2025 verliesgevend zou blijven en dan hooguit een passagiersaantal zou halen van 300.000. Het is algemeen bekend dat regionale luchthavens om quitte te spelen een volume van 1,5 mln passagiers nodig hebben. Eelde is daar nog ver vanaf.  Dit onderzoek maakte heel duidelijk dat de positie van Eelde uiterst zwak is, zoal niet uitzichtloos.

Dat Eelde nog bestaat is dankzij de jarenlange steun door het ministerie van I&M en de lokale overheden. Er is berekend dat er de afgelopen 10 jaar voor zo’n slordige 100 mln. aan subsidie is verstrekt, inclusief de steun voor luchtverkeersleiding van 25 mln.
De uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamer en de tegenvallende resultaten na baanverlenging hebben er voor gezorgd dat de toon in de politiek ten aanzien van Eelde is veranderd. De meeste partijen staan nog wel positief ten opzichte van een luchthaven in het Noorden maar nemen nu het standpunt in dat Eelde eerst maar eens moet laten zien dat er groei mogelijk is voor er weer subsidie gegeven wordt. Gedeputeerde van der Tuuk van de PvdA in Drenthe zei het treffend: “laat ze eerst maar eens vliegen”.

Wat schrijven de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s over luchthaven Eelde
Wat in de partijprogramma’s voor de komende Statenverkiezingen opvalt is dat PvdA, VVD, CDA, en in mindere mate D66, Eelde van betekenis achten voor de regionale economie en als aantrekkelijke vestigingsplaats met verbindingen door de lucht naar de rest van de wereld.
De VVD gaat hierin het verst en wil nog investeren in een nieuwe terminal en wil het vestigen van bedrijven op de locatie Eelde faciliteren. De andere partijen laten Eelde niet vallen maar hechten er aan dat Eelde groei laat zien.
CU wil alleen nog steun verstrekken als er een duidelijk positief perspectief is en GL Drenthe wil alleen nog geld geven aan groene doelstellingen. SP Groningen en Drenthe vinden dat de luchthaven moet bewijzen dat ze zonder steun kan overleven. D66 Groningen wil over vier jaar de Noordelijke rekenkamer weer een onderzoek laten doen.

Door bovenstaande standpunten profileren de partijen zich niet als geldverspillers en dempers van bodemloze putten, maar behouden wel het vertrouwen van de kiezers die Eelde goed gezind zijn. Voor het behalen van optimale resultaten bij verkiezingen is dit een verstandige strategie, ook al twijfelt men binnenskamers inmiddels aan de betekenis van Eelde voor de Noordelijke economie. Geen enkel economisch onderzoek heeft deze betekenis tot nu toe kunnen aantonen.
 

2. Economische ontwikkeling luchthaven Eelde

Aantal bestemmingen
Sinds de baanverlenging eind april 2013 zijn de nodige veranderingen opgetreden in het aantal bestemmingen dat men op Eelde kan boeken. Transavia schrapte in 2013 en 2014 de bestemmingen Dalaman, Corfu, Rhodos en Malaga. Vueling stopte met Barcelona en Ryanair stopte in de loop van 2013-2014 met de bestemmingen Marseille, Mallorca, Barcelona en Milaan. De laatste heeft men zonder succes nog getracht in de winter open te houden. Verder is de lijndienst op Aberdeen door bmi Regional in 2013 volledig gestaakt.

Nieuwe bestemmingen werden geopend door Corendon op Antalya en Bodrum. Aegeian Airlines hervat in 2015 de bestemming Corfu en Transavia start met Lanzarote en gaat door met met twee wintersportvluchten op Oostenrijk. Verder zijn er twee nieuwe lijndiensten van Wizzair op Gdansk en Flybe op Londen Southend.. Door deze veranderingen zullen er in 2015 ruim 400 vliegbewegingen meer zijn dan in 2014.

Aantal passagiers

Het algehele beeld is weinig stabiel en heeft alles te maken met de matige bezettingsgraden van de toestellen, de felle concurrentie op de chartermarkt en de ernstige financiële problemen van Air France-KLM.
Vanaf 2008 tot 2011 was er een duidelijk dalende lijn in de passagiersaantallen. 2012 liet een sprong omhoog zien van 114.000 naar 180.000 passagiers door de komst van Ryanair, maar in de daaropvolgende jaren liepen de passagiersaantallen weer langzaam terug naar ca. 174.000 in 2014. De chartermarkt laat over de hele periode een constant dalende lijn zien. Dat is conform het beeld voor geheel Europa waar de charters in een dalende trend zitten. Eelde dat sterk drijft op de chartermarkt heeft daar duidelijk last van. De groei op Eindhoven en Schiphol gaat aan Eelde voorbij.


3. Toekomstperspectief

Reizigers profiel
Vanaf Eelde vertrekken voornamelijk vakantiegangers. Dat heeft te maken met de aard der bestemmingen, voornamelijk zuidelijke vakantieplaatsen. Voor zakelijke reizigers is Eelde niet aantrekkelijk. Zelfs als de bestemming geschikt zou zijn, is de frequentie te laag. Dat werd indertijd duidelijk met de bestemming Barcelona die ondanks de noordelijke belangstelling toch sneefde. Er was maar keus uit twee dagen op een vaste tijd. Een kort zakelijk bezoek aan die stad was daardoor onmogelijk.

Ook de ambitie om Eelde te verbinden met een grote internationale luchthaven is tot nog toe nooit gelukt. Daarbij is het concept dat met kleine toestellen heel frequent gevlogen moet worden. Landingsrechten en slots op de grote luchthavens zijn schaars en duur en airlines bestemmen die het liefst voor hun best renderende verbindingen. Eelde zou te weinig passagiers per vliegtuig, dus per slot, leveren. De frequente treinverbinding Groningen-Schiphol en het enorme aanbod aan bestemmingen op Schiphol, maakt het spoor nog altijd aantrekkelijker.

Lelystad
Inmiddels heeft het kabinet gekozen voor Lelystad als overloop luchthaven voor Schiphol. De reorganisatie van het luchtruim om landingen mogelijk te maken is in volle gang en de ruimtelijke procedures zijn ver gevorderd. Onlangs bevestigde de directie van de Schipholgroep nog eens nadrukkelijk dat men haast wil maken met Lelystad.
De aanbestedingen zijn in gang gezet en er wordt gezocht naar oplossingen voor de terechte problemen die omwonenden naar voren brengen. Schiphol wil in de piekseizoenen een extra baan in gebruik nemen en biedt de omwonenden van Schiphol compensatie door het maximum aantal toegestane vluchten per jaar te verlagen. Daarvoor is nodig dat Lelystad die vluchten gaat opvangen. De verwachting is volgens Schiphol dat Lelystad in 2018 operationeel zal zijn.

Betekenis voor Eelde
Op dit moment maken nog zo’n elf bestemmingen op Eelde gebruik van een tussenlanding op Eindhoven, Maastricht of Rotterdam. Oorzaak is het beperkte aanbod aan reizigers op Eelde voor die bestemmingen. Met een tussenlanding kan men extra passagiers uit het midden en zuiden van Nederland ophalen en daarmee een goede bezettingsgraad halen. Dit weegt op tegen de extra kosten van een tussenlanding.

Het is niet onaannemelijk dat als Lelystad open gaat de airlines de noordelijke reizigers in Lelystad laten opstappen. De vliegtuigen zullen daar een betere bezetting halen vanwege de hogere bevolkingsdichtheid. Als dat gaat gebeuren zal met name Transavia en waarschijnlijk ook Corendon vertrekken naar Lelystad. De druk om kosten te besparen is momenteel zeer hoog voor Transavia, dat onderdeel is van het geplaagde
Air France-KLM.
Er is ook een gerede kans dat Ryanair zich zal vestigen op Lelystad. Ook de vliegschool zou naar Lelystad kunnen verhuizen omdat daar dan luchtverkeersleiding is. Dat zou voor Eelde dat al twee vliegscholen heeft zien vertrekken, een teruggang van inkomsten betekenen.

Conclusie
Al met al zijn de voortekenen niet al te gunstig. Eelde zal zijn bestaan nog een tijdje kunnen rekken maar heel erg lang kan dit niet duren. Extra inkomsten door de verhuur van grond aan bedrijven en door een mogelijk zonnepark zullen daar niet veel aan kunnen veranderen. Kosten van luchtverkeersleiding en brandweer kunnen nog door de overheden gedragen worden, maar het draagvlak daarvoor brokkelt af als we de partijprogramma’s voor de aanstaande Statenverkiezingen bekijken. En het is natuurlijk de vraag wat het rendement is voor het Noorden van het bijpassen van de tekorten die snel zullen oplopen als meer airlines van Eelde vertrekken.

Snelle treinverbindingen met Schiphol, ook in de nacht, en eventueel naar Bremen zullen het Noorden beter ontsluiten en aantrekkelijker maken als vestigingsplaats, dan een voortsukkelende luchthaven met een slecht imago. In de komende statenperiode 2015-2019 zullen hierover besluiten moeten vallen in de politiek.

 

 

 

 

 

 

 

 
Wat politieke partijen schrijven in de verkiezingsprogramma�s over luchthaven Eelde
Geschreven door VOLE, 7 februari 2015   
zondag 08 februari 2015

Wat politieke partijen schrijven in de verkiezingsprogramma’s over luchthaven Eelde

Overzicht programma’s Statenverkiezingen 2015


VOLE: februari 2015

Drenthe
PvdA:
“De PvdA steunt de ontwikkeling van de luchthaven Groningen Airport Eelde (GAE) tot internationale aan- en afvoerlijn. Streven is dat GAE uiteindelijk op eigen benen kan staan, ook qua organisatievorm.”

VVD:
” Groningen Airport Eelde Groningen Airport Eelde is belangrijk voor Noord Nederland en draagt bij aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Groningen Airport Eelde (GAE) is van groot belang voor zowel vakantiereizen als voor zakelijke reizen naar binnen- en buitenland. Daarnaast is Groningen Airport Eelde een kwaliteitslocatie voor de vestiging van hoogwaardige bedrijvigheid. De VVD staat positief ten opzichte van mogelijkheden voor GAE om een voorbeeld te worden van een duurzame luchthaven, zowel in de wijze van “aanvliegen” (glijvluchten) als in het eigen energieverbruik.  De luchthaven is essentieel voor de economische ontwikkeling van de regio;  Voor zowel de bedrijvigheid als de recreatie en het toerisme is Groningen Airport Eelde niet weg te denken uit Drenthe;  De VVD wil zich blijven inzetten voor een goede infrastructuur en een goede bereikbaarheid van de luchthaven met het openbaar vervoer;  Nu de baanverlenging een feit is, moet de luchthaven zelf laten zien dat er groei mogelijk is. De VVD is bereid dit te faciliteren.”

D66:
“De provincie Drenthe levert geen bijdrage aan het vliegveld Groningen Airport Eelde (GAE). D66 stelt zich op het standpunt dat het vliegveld zichzelf moet kunnen bedruipen. Het vliegveld draagt bij aan de regionale economie (vestigingsplaats voor bedrijvigheid, werkgelegenheid).”

CDA:

“Punten van aandacht vormen de doorontwikkeling van de bedrijvigheid bij vliegveld Groningen Airport Eelde met de verlengde landingsbaan,…..”
”Vliegveld Groningen Airport Eelde blijven ondersteunen”.

SP:
“Groningen Airport Eelde moet bewijzen dat ze kan overleven zonder overheidssubsidie. De SP vindt het onverantwoord om nog meer gemeenschapsgeld te steken in een vliegveld waarvan het achterland te dunbevolkt is. De grootschalige ontwikkelingen in de omgeving van het vliegveld worden niet (mede)gefinancierd door de provincie.”

CU:
“Investeren in de luchthaven Groningen Airport Eelde (GAE) is pas aan de orde als er een duidelijk positief perspectief voor de toekomst is voor wat betreft aantallen passagiers en hoeveelheden vracht”.

GL:
“Airport Groningen Eelde krijgt wat GroenLinks betreft alleen subsidie voor verduurzaming.”

PVV:
“Uitbreiding vliegveld Eelde.”

Groningen
PvdA
Niets over GAE

VVD:
“De VVD wil Groningen Airport Eelde verder uitbouwen en nieuwe lijnverbindingen realiseren. De luchthaven moet in 2019 op eigen benen kunnen staan. De VVD is bereid daartoe te investeren in voorzieningen zoals een terminal en in meer vliegbestemmingen.”

D66:
“Bereikbaarheid via de lucht: D66 vindt dat Groningen Airport Eelde de kans moet krijgen om zichzelf te bewijzen als luchthaven. Wel moet de provincie erg waakzaam zijn zodat niet onnodig publiek geld geïnvesteerd wordt. Aankomende jaren moet Groningen Airport Eelde investeren in mogelijke vliegverbindingen en stevig werken aan de aantrekkelijkheid van reizen naar Groningen of vanaf Groningen Airport Eelde.
Jaarlijks de voortgang van de ontwikkelingen rond Groningen Airport Eelde polst en na vier jaar de Rekenkamer een onderzoek laat doen om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van het vliegveld en daarmee haar toekomst.

CDA:
“Luchtvervoer: Wij willen Groningen Airport Eelde in stand houden.”

SP:
“Uitbreiding van Groningen Airport Eelde biedt geen enkel uitzicht op vermindering
van de financiële tekorten van de luchthaven en betekent wel een toename van de
milieuhinder. De SP zal zich daarom verzetten tegen nieuwe overheidssteun voor exploitatie of investeringen van het vliegveld.”

GL:
“Geen provinciaal geld meer naar vliegveld Groningen-Airport-Eelde.

PVV:
“Behoud vliegveld Eelde en uitbreiding van economische activiteiten op en rond het vliegveld.”


 

 

 

 

 

 

 

 
Petitie aan het Europees Parlement
Geschreven door VOLE, 19-11-2014   
vrijdag 21 november 2014

Op dinsdag 18 november heeft een samenwerkingsverband van
140 bewonersorganisaties in Europa -waa
ronder VOLE- een petitie overhandigd aan Ms. Cecilia Wikström, voorzitter van het Petition Committee van het Europese Parlement.

 
   
overhandiging petitie aan het Europees Parlement.jpg 
 Cecilia Wikström MEP (centre) with initiators Susanne Heger (left) and Jutta Leth


Zie ook: www.tamingaviation.eu

logo taming aviation.jpg 

 

Taming Aviation

Wij zijn een paneuropese burgerbeweging.
Onze wens: de Luchtvaartsector Temmen


PETITIE
aan het Europees Parlement


WAT EISEN WIJ?

  1. Een absolute en onvoorwaardelijke stop op nachtvluchten (aankomst en vertrek) voor alle Europese luchthavens gedurende een ononderbroken periode van acht uur als minimum standaard om de volksgezondheid te beschermen.

  2. Binnen de kortst mogelijke tijd een energiebelasting en accijns op vliegtuigbrandstof in afwachting van de invoering van het luchtvaart EU-ETS (Emission Trading System of Systeem voor Emissiehandel).

  3. De afschaffing van elke vorm van een BTW nultarief en BTW uitzonderingen op vliegtuigtickets en de luchtvaartsector onderdeel te maken van het BTW belastingsysteem van de Europese Unie en het normale tarief te heffen.

  4. Stimulerende uitkeringen, in welke vorm dan ook, voor Europese luchthavens te verbieden, zoals subsidies, commissies en kortingen, en af te dwingen dat luchthavens hun infrastructurele diensten op basis van algemene, begrijpelijke en transparante tarieven aanbieden.

De afgelopen twee decennia nam de vervuiling veroorzaakt door de burgerlucht-
vaart dramatisch toe. Vandaag bedreigt luchtvaart de habitat van de mensen, het brengt hun gezondheid in gevaar, ontwaardt hun huizen en tast hun levenskwaliteit ernstig aan. Deze ontwikkeling is ook een gevolg van belastings- en andere politieke voordelen, waarvoor elke socio-economische rechtvaardiging ontbreekt. We kunnen de luchtvaartsector niet langer vrijblijvend en ongecontroleerd laten opereren: luchtvaart moet getemd. Het is hoog tijd voor Taming Aviation.

Vertrekken en landingen veroorzaken aanzienlijke geluidsoverlast;  de effecten van vliegtuig lawaai op de volksgezondheid worden geminimaliseerd door abstracte geluidsberekeningen die ver staan van wat mensen echt ervaren. Zelfs de noodzaak om te slapen, een minimum behoefte voor elk menselijk wezen wordt als zodanig niet gerespecteerd.

Luchtvaart is een van de grootste klimaatvervuilers en is desondanks specifiek vrijgesteld van Energie Belasting en het EU Systeem voor Emissiehandel is „opgeschort“ voor de luchtvaart. Daar komt bij dat luchtvervoer is vrijgesteld van Belasting Toegevoegde Waarde. Luchtvaart opereert dus niet volgens het principe van „ware kosten“ en draagt niet adequaat bij aan belastingsinkomsten. Er is geen enkele rechtvaardiging voor deze belastingsvoordelen die in de hele Gemeenschap leiden tot aanzienlijke vermindering van de belasting inkomsten.

Luchthavens trekken met allerlei „incentives“ luchtvaartmaatschappijen aan. Dergelijke incentives leiden tot een gebrek aan transparatie, creëren een kunstmatige vraag voor luchtvervoer en verstoren de economie.


 

 

 

 

 

 

 

 
Tem de luchtvaartsector
Geschreven door 'Taming Aviation'   
dinsdag 07 oktober 2014
 
 
 
Tem de luchtvaartsector

 

VOLE ondersteunt ‘Taming Aviation/Tem de luchtvaart’ en heeft de petitie aan het Europese parlement ondertekend. De petitie wordt op 18 november overhandigd aan Mw. Cecilia Wikström, voorzitter van het ‘Petition Committee’ van het Europese Parlement. Al 130 organisaties uit 10 EU landen tekenden de petitie.

Z
ie: Map of Airports and Citizens Initiatives

 
Waarom een ​​petitie aan het Europees Parlement?

De organisatoren willen zoveel mogelijk burgerinitiatieven in heel Europa samenbrengen in een petitie aan het Europees Parlement om duidelijk te maken dat het tijd is om de luchtvaartindustrie te temmen.
  • De luchtvaartsector moet belasting betalen net als elke andere industrie.

  • De luchtvaartsector moet leren om de menselijke gezondheid en de burgerrechten te respecteren.

  • De luchtvaartsector moet verantwoordelijkheid nemen voor de vervuiling en schade die zij veroorzaakt.
Deze petitie zal slagen als burgerinitiatieven uit heel Europa de aandacht van het Europees Parlement vestigen op de noodzaak om de luchtvaartindustrie te temmen; als we in ieder land onze Kamerleden en Europarlementariërs aanspreken om op te staan ​​tegen de luchtvaartlobby en de mensen ondersteunen die lijden onder de nadelen van de luchtvaart. Dit moet leiden tot een nieuw bewustzijn bij Kamerleden en Europarlementariërs en de Europese Commissie zal moeten erkennen dat er geen rechtvaardiging is voor de voorrechten van de luchtvaartindustrie. Uiteindelijk zou zelfs de luchtvaartsector zelf haar houding moeten herzien met betrekking tot gezondheid en milieu en de beginselen van fair play moeten onderschrijven. Wij zijn van mening dat we met deze petitie een verandering teweegbrengen in het beleid ten aanzien van de luchtvaart.

 
 
 
 
 
 
 
 
persbericht 26-09-2014 Vliegveld Eelde zakt verder weg: 13% minder passagiers
Geschreven door VOLE   
vrijdag 26 september 2014

kleurenlogo.jpg Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

 www.vole.nl                          'voor de kwaliteit van de leefomgeving'

 

persbericht 26-09-2014

Vliegveld Eelde zakt verder weg: 13% minder passagiers


Het aantal passagiers op vliegveld Eelde daalt dramatisch. De afname over de 1e helft van dit jaar was 13%. Dit blijkt uit de meest recente CBS cijfers.  De afname op Eelde staat in schril contrast met de toename op bijvoorbeeld vliegveld Eindhoven, dat 18% (!) meer passagiers verwerkte. Dit past in de landelijke en Europese trend van herstel van de luchtvaartmarkt.

In het eerste halfjaar is het aantal passagiers met charters met 5,5% gezakt en met de lijndiensten met 22% t.o.v. 2013. De daling van de lijndiensten komt door het wegvallen van de lijn naar Milaan. Het aantal chartervluchten is wel iets toegenomen, maar desondanks is er een daling van het aantal passagiers met 5,5%. Dat duidt op een lage bezettingsgraad. De luchtvaartmarkt is een vechtmarkt en een lage bezettingsgraad leidt snel tot beëindiging van lijnen.

Ook vorig jaar -het eerste jaar ná baanverlenging- nam het aantal passagiers op Eelde af. Over heel 2013 was de afname 3%. Eindhoven noteerde vorig jaar een groei van 14%. Vliegveld Eelde, dat na een procedure van 30 jaar eindelijk z’n baanverlenging kreeg, voert de slogan “Baanverlenging brengt ons verder”.
De luchthaven gaat voor dit jaar uit van een hoger exploitatieverlies: negen ton in plaats van het gebruikelijke tekort van vijf ton. Dit wordt veroorzaakt door extra marketinguitgaven. In de praktijk betekent dat dat de luchthaven de aanloopkosten van nieuwe lijnen betaalt. Daarmee kunnen de tickets goedkoop worden gehouden. Een ticket Gdansk wordt op Eelde aangeboden voor € 9,90 en kost in Eindhoven € 50,- à € 100,- De ervaring leert dat veel nieuwe lijnen weer worden opgeheven als de bijdrage van de luchthaven stopt. De voortuitzichten zijn dan ook somber.
Wel een aantal nieuwe lijnen, maar minder passagiers en oplopende verliezen.

Met de huidige reserve kan de luchthaven het nog een aantal jaren uitzingen. De reserves zullen sneller uitgeput raken als vanaf volgend jaar de kosten van de luchtverkeersleiding moeten worden betaald. De kosten daarvan bedragen op Eelde ongeveer 2 miljoen per jaar en worden de komende vijf jaar geleidelijk op Eelde afgewenteld. De aandeelhouders willen geen geld meer aan het vliegveld uitgeven zolang er geen zicht is op een rendabele exploitatie. Gedeputeerde Van der Tuuk van Drenthe zei daarover: “We willen ze eerst zien vliegen”. Zicht op toename van passagiers en een rendabele exploitatie raakt nu dus steeds verder achter de horizon. De opening van Lelystad voor vakantievluchten in 2018 zal dan ook het einde voor vliegveld Eelde inluiden.
In de tweede helft van dit jaar zijn komen er twee lijndiensten bij: Londen en Gdansk. Het aantal passagiers op Eelde zal daardoor met ca. 2000 kunnen toenemen. Dan zou het aantal passagiers over heel 2014 uit kunnen komen ergens tussen de 160.000 en 170.000.
Een daling van 5 à 10%.

Transitieplan
VOLE heeft in Provinciale Staten gepleit voor een transitieplan. Volgens VOLE moet niet gewacht worden tot de zaak failliet gaat en het personeel op straat staat, maar moet er in samenwerking met Lelystad een geleidelijke overgang van personeel en kapitaalmiddelen komen.
Als er niets gebeurt, staat het personeel – zo’n 50 man – in 2018 of eerder op straat. Er vindt dan een enorme kapitaalvernietiging plaats. De luchthaven beschikt bijvoorbeeld over twee crashtenders (brandbestrijdingsvoertuigen) die 2,4 miljoen euro hebben gekost.

Crashtender GAE.jpg

  VOLE wil kapitaalvernietiging voorkomen: GAE heeft 2 crashtenders
  (kosten € 2,4 miljoen)


Het zou zonde zijn als die straks staan weg te roesten. Hetzelfde geldt voor de overgang van de luchtverkeersleiding en de apparatuur. Een transitieplan moet werkloosheid en kapitaalvernietiging voorkomen en een nieuwe invulling geven aan terrein en gebouwen. Hoe eerder daar mee begonnen wordt hoe meer de schade kan worden beperkt.

Provinciale Staten hebben nog niet gereageerd op het idee van VOLE. De politiek lijkt meer in beslag genomen door de vraag wie de schuld moet krijgen van dit fiasco. De baanverlenging heeft 25 miljoen gekost en eeuwenoud landschap – ter grootte van 70 voetbalvelden - is voor altijd verwoest. Luchtvaarteconomen hebben altijd voorspeld dat ook met baanverlenging er geen groeipotentieel is op Eelde.
De politiek was doof voor een realistische benadering en heeft van de baanverlenging een prestigeproject gemaakt.
Het trieste resultaat wordt nauwelijks een jaar na baanverlenging al zichtbaar.

VOLE 26-09-2014 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 41 - 50 van 159

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.