spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Zeer ernstige overlast van militair verkeer rondom luchthaven Eelde
Geschreven door VOLE, 4 juni 2014   
donderdag 05 juni 2014

Zeer ernstige overlast van militair verkeer rondom luchthaven EeldeAan de leden van de Vaste Kamer Commissie voor Infrastructuur en Milieu

Betreft: zeer ernstige overlast van militair verkeer rondom luchthaven Eelde

 
De laatste weken wordt het woongenot van de omwonenden van Luchthaven Eelde ernstig verstoord door laag overvliegende hercules transportvliegtuigen van Defensie. Naar ons is medegedeeld gaat het hier om oefeningen door militaire vliegers.
Met name de kernen van Glimmen en Onnen ondervinden zeer ernstige overlast door herhaaldelijk (5 à 6 maal per dag) en zeer laag (zie foto hieronder)

Hercules transporttoestel.jpg

 overvliegen. Deze toestellen zijn extreem lawaaiïg. Het is ons een raadsel waarom dit is toegestaan in een dichtbevolkt gebied, met bovendien belangrijke natuurwaarden en recreatieve betekenis. Oefeningen van de luchtmacht zouden toch op luchtmachtbasis Leeuwarden moeten plaatsvinden. Wij verzoeken u de bewindspersonen hierop aan te spreken.


Met vriendelijke groet,

Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde,

Jan Wittenberg
Voorzitter


 

Overlast militaire transporttoestellen

Geschreven door Dagblad van het Noorden, 04 juni 2014

 

EELDE De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) beklaagt zich over zeer ernstige overlast van militaire Hercules transporttoestellen die oefeningen uitvoeren bij Groningen Airport Eelde (GAE).

VOLE heeft gisteren bij de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu aan de bel getrokken over de 'vijf à zes vluchten per dag' die sinds vorige week dagelijks met de volgens de vereniging 'extreem lawaaiige', met propeller aangedreven, vliegtuigen op zeer lage hoogte worden uitgevoerd. Volgens de vereniging zorgen de Herculestoestellen met name in Onnen en Glimmen voor zeer veel lawaai.

Volgens een woordvoerster van het vliegveld gebeurt er niets waarvoor Groningen Airport Eelde geen vergunning heeft. Voorzitter Jan Wittenberg van VOLE erkent dat dat waarschijnlijk klopt. ,,In principe zijn militaire vluchten verboden maar er is een ontheffing mogelijk. Dat is ook logisch in het geval van calamiteiten. Dat betekent niet dat je hier in dichtbevolkt gebied kunt komen oefenen.''


 

 

 

 

 

 

 

 
Staatssteun voor luchthavens: geld voor niets ten behoeve van gratis startbanen
Geschreven door Transport and Environment (vertaald door VOLE), 19 mei 2014   
dinsdag 03 juni 2014

Staatssteun voor luchthavens: geld voor niets ten behoeve van gratis startbanen

 

Medio april heeft de Europese Commissie een consultatie gestart naar de betwiste staatssteun aan 23 regionale vliegvelden in het licht van de recent herziene richtlijnen voor vliegvelden en luchtvaartmaatschappijen die begin deze maand in werking zijn getreden.
'Transport and Environment' (de Europese koepel van Milieuorganisaties) denkt dat de beslissingen m.b.t. staatssteun op grond van de nieuwe richtlijnen de concurrentie in deze toch al zwaar gesubsidieerde sector nog verder dreigt te ontwrichten. Dit ten koste van miljarden euro’s aan publiek geld, in de vorm van subsidies die schadelijk zijn voor het milieu en waardoor nog meer CO2 zal worden uitgestoten dan het oorspronkelijke handelssysteem voor broeikasgassen zou moeten besparen.
'Transport and Environment' is van mening dat staatsteun uitsluitend te rechtvaardigen valt indien verstrekt aan zorgvuldig gekozen kleine vliegvelden in gebieden waarin ander verkeer dan luchtvaart niet of nauwelijks mogelijk is.
U kunt het antwoord van T&E op de consultatie hieronder downloaden.

Klik hier om het antwoord van T&E te downloaden


 

 

 

 

 

 

 

 
Kieswijzer verkiezingen Europees Parlement
Geschreven door BTV Rotterdam   
maandag 19 mei 2014

Kieswijzer verkiezingen Europees Parlement

De BTV Rotterdam is een omwonenden vereniging die zich -zoals VOLE- inspant om de vliegtuigoverlast te beperken. Zij hebben een overzicht gemaakt met de standpunten van de grote/bekende politieke partijen voor de komende verkiezingen van 22 mei 2014.
Wij delen deze informatie graag met de bezoekers van onze website.

Veel van de huidige luchtvaartwetgeving in Nederland wordt bepaald door Europese regelgeving. Deze regelgeving is medebepalend voor de ontwikkeling van de luchtvaart bij u in de buurt. De standpunten van de politieke partijen op Europees niveau zullen indirect doorwerken in de ontwikkeling van bijvoorbeeld regionale luchthavens. Aan u de keus en laat uw stem horen op woensdag 22 mei 2014!

Klik hier voor de Kieswijzer op onze website
.

BTV-Rotterdam.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 
Staatsteun, recht praten wat krom is
Geschreven door VOLE   
donderdag 17 april 2014

Staatsteun, recht praten wat krom is

 

Op 9 april kwam de Europese Commissie (EC) met het bericht dat zij de exploitatiesteun aan Luchthaven Eelde goedkeurt (zie EC Persbericht hieronder).
De dag ervoor verklaarden  Gedeputeerde Staten van Drenthe en Groningen dat de luchthaven niet meer kan rekenen op de gevraagde financiële steun (Klik hier om 'Geen miljoenen extra voor Groningen Airport Eelde' te bekijken). Deze strijdige berichten zorgden voor verwarring en gefronste wenkbrauwen. Wie begreep het nog?

De zaak gaat 10 jaar terug, langer dan het institutioneel geheugen van de overheid en ‘Brussel’ aankunnen. Gelukkig houdt VOLE het wel bij. Het zit zo:
Tien jaar geleden is in de beroepsprocedure tegen de baanverlenging ingebracht dat de staatssteun die GAE kreeg had moeten worden aangemeld bij de EC.
De Raad van State heeft VOLE op dit punt in  2008 in het gelijk gesteld (uitspraak 200603116/1). De staatssteun voor baanverlenging, de afkoopsommen à  9 miljoen en de exploitatiesteun  à  10 miljoen moesten eerste worden aangemeld en beoordeeld door de EC.

De EC heeft op 19-11-2009 uitspraak gedaan over de staatssteun voor de baanverlenging. Deze kon de toets van de toen geldende Europese staatssteunregels doorstaan. De kwestie van de exploitatiesteun werd echter aangehouden
In de betreffende beschikking staat dat de EC “een en ander (de exploitatiesteun) verder zal onderzoeken in een afzonderlijke procedure overeenkomstig artikel 17 van  de verordening (EG )…”
Cruciaal hierbij was de vraag of de exploitatiesteun nieuwe steun was die dateerde van na 1999 toen de Verordening  in werking is getreden, of steun waartoe daarvoor al was besloten.
De regionale aandeelhouders hebben  bij het overnemen van de aandelen in 2002/2003 besloten tot de steun. Daardoor stond het voor VOLE vast dat het gaat om nieuwe steun. Sinds 1999 was deze steun echter niet meer toegestaan. Zonder deze steun was de baanverlenging waarschijnlijk niet doorgegaan. Daarom heeft de minister met behulp van een hele batterij dure advocaten bij hoog en bij laag beweerd dat het om ‘oude steun’ ging.
De redenering van ‘verweerder’ was dat Eelde altijd al steun had ontvangen en dat deze dus niet ‘nieuw’ was. Opvallend is dat GAE de exploitatiesteun vanaf die tijd  ‘Agiostorting’ heeft  genoemd in zijn verslaggeving. GAE wist natuurlijk ook wel dat de steun in 2003 was ingegaan en dus eigenlijk ontoelaatbaar was.

De beschikking van de EC uit 2009 betekende in de praktijk  ‘groen licht’ voor de baanverlenging. De exploitatiesteun die de aandeelhouders van 2003 tot 2013 hebben verstrekt is gewoon doorgegaan, want die was niet verboden, maar werd nader onderzocht (zie Raad van State Uitspraak 201003555/1/R1).
Vanwege de toenemende kritiek op de staatsteunregels voor de luchtvaart heeft het Europese parlement nieuwe ‘richtsnoeren’ vastgesteld. Deze zijn op 4 april j.l. van kracht geworden.
Het ‘nader onderzoek’ naar de exploitatiesteun, dat vier en half jaar heeft geduurd, heeft geen uitspraak opgeleverd.  Maar vijf dagen na inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn is er opeens wel een uitspraak. Hierin is de  exploitatiesteun  goedgekeurd volgens de nieuwe regels.

 
Curieus
Bijzonder curieus aan de EC uitspraak van 9 april is de zinsnede: “Dankzij de nieuwe richtsnoeren kon de Commissie exploitatiesteun voor deze kleine luchthaven, die belangrijk is voor de mobiliteit in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, goedkeuren.”.
Onder de oude richtsnoeren kon de Commissie de exploitatiesteun dus niet goedkeuren.
De Commissie schrijft: ”  De Nederlandse autoriteiten hebben de exploitatie van de luchthaven sinds 2001 gesubsidieerd met bedragen die vooraf werden vastgesteld en deels als vooruitbetaling en deels in jaarlijkse tranches aan de onderneming werden uitbetaald”. Hiermee bevestigt de EC dat het om steun sinds 2001 ging. Het beroep van VOLE e.a. in 2008 dat het om nieuwe en dus ontoelaatbare steun ging was dus terecht.
De exploitatiesteun die in de periode 2003-2013 is verstrekt, was volgens de toen geldende regels niet toegestaan. Het bedrag van €19 miljoen dat genoemd wordt bestaat voor  € 9 miljoen uit afkoopsommen die GAE in 2001 heeft ontvangen,en €10 miljoen uit exploitatiesteun in de periode 2003-2013.

Even curieus is de uitspraak:“ Sommige Europese regio's zijn nog steeds moeilijk bereikbaar vanuit de rest van de EU, en grote hubs kampen met toenemende congestie. Regionale luchthavens zijn daarom van belang voor de toegankelijkheid van de Europese regio's en het ontlasten van de hub-luchthaven”.
Is Groningen moeilijk bereikbaar?
Is Eelde van belang voor de ontlasting van Schiphol?
Eelde heeft in 2013 met 176.000 passagiers slechts 0,3 % van het aantal passagiers (52 miljoen) van Schiphol verwerkt. Daarbij komt dat Schiphol nog wel een paar miljoen extra passagiers aan kan. Hoezo wordt  “de congestie op grotere luchthavens, zoals Schiphol, vermindert ” ?

Institutioneel geheugen en gevoel voor verhoudingen zijn niet de sterkste kanten van Joaquín Almunia, vicevoorzitter van de Commissie.

VOLE 11-4-2014


                                             logo Europese Commissie.jpg
                                                            EUROPESE COMMISSIE

                                                                  PERSBERICHT

 

                                                                                                                                               Brussel, 9 april 2014

            Staatssteun: De Commissie keurt exploitatiesteun
      voor de Nederlandse luchthaven Groningen Airport
                                          Eelde goed


De Europese Commissie heeft vastgesteld dat de steun van in totaal 19,2 miljoen EUR voor de exploitatie van Groningen Airport Eelde in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels. De door Nederland toegekende staatssteun zal de connectiviteit van de regio verbeteren en de congestie op grotere luchthavens helpen verminderen zonder de mededinging in de interne markt onnodig te vervalsen.

Joaquín Almunia, vicevoorzitter van de Commissie en belast met het concurrentiebeleid, verklaarde: "Dit besluit is het eerste dat op grond van de nieuwe EU-richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen, die op 4 april 2014 in werking zijn getreden, is vastgesteld. De zaak Groningen Airport toont aan dat exploitatiesteun gedurende een overgangsperiode kan worden gecombineerd met prikkels voor kleine luchthavens om hun efficiëntie te verbeteren, hun bedrijfsmodel aan te passen en uiteindelijk winstgevend te worden."

Groningen Airport Eelde is een luchthaven met circa 200 000 passagiers per jaar. De Nederlandse autoriteiten hebben de exploitatie van de luchthaven sinds 2001 gesubsidieerd met bedragen die vooraf werden vastgesteld en deels als vooruitbetaling en deels in jaarlijkse tranches aan de onderneming werden uitbetaald.

Het onderzoek van de Commissie heeft uitgewezen dat de steun de regionale connectiviteit verbetert en de congestie op grotere luchthavens, zoals Schiphol, vermindert in lijn met de doelstellingen van het EU-vervoersbeleid. Bovendien heeft de steun Groningen Airport gestimuleerd zijn bedrijfsmodel aan te passen en zijn activiteiten te rationaliseren ten einde op lange termijn winstgevend te worden. Het steunbedrag was berekend op basis van een businessplan dat uitging van het bereiken van kostendekking in 2017. Het doel van deze maatregel was om de exploitatiesteun in 2016 volledig af te bouwen en de luchthaven tijd te geven om verkeer aan te trekken zodat hij zou kunnen groeien. Tegelijkertijd zijn de potentiële concurrentiedistorsies als gevolg van de steun beperkt, omdat zich geen andere luchthavens in het aantrekkingsgebied van Groningen bevinden (d.w.z. niet binnen een straal van 100 km of minder dan 60 minuten reistijd).

Daarom is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de maatregel in overeenstemming is met de richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen van 2014 (IP/14/172 en MEMO/14/121).
Dit is de eerste zaak waarin de Commissie de nieuwe richtsnoeren heeft toegepast op staatssteun waarmee de exploitatiekosten van luchthavens worden gedekt (de zogenaamde "exploitatiesteun"). Dankzij de nieuwe richtsnoeren kon de Commissie exploitatiesteun voor deze kleine luchthaven, die belangrijk is voor de mobiliteit in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, goedkeuren.

Achtergrond

Groningen Airport Eelde ligt op 16 km van de stad Groningen in het noorden van Nederland. Momenteel verwerkt de luchthaven iets meer dan 200 000 passagiers per jaar die voornamelijk afkomstig zijn uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De luchthaven is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Groningen Airport Eelde NV (GAE). Er zijn geen andere luchthavens binnen een straal van 100 km of op minder dan 60 minuten reistijd van Groningen Airport Eelde. De dichtstbijzijnde luchthaven is Lelystad, op een afstand van ongeveer 143 km oftewel 1 uur 18 minuten reistijd.
De meeste luchthavens in overheidseigendom zijn kleinere luchthavens en zij zijn doorgaans afhankelijk van overheidssteun. Sommige Europese regio's zijn nog steeds moeilijk bereikbaar vanuit de rest van de EU, en grote hubs kampen met toenemende congestie. Regionale luchthavens zijn daarom van belang voor de toegankelijkheid van de Europese regio's en het ontlasten van de hub-luchthavens.
Tegen deze achtergrond beoogt de Commissie eerlijke concurrentievoorwaarden te scheppen in de luchtvaartsector en tegelijkertijd regionale autoriteiten in staat te stellen in hun behoeften op het gebied van toegankelijkheid en vervoer te voorzien. Daarom staan de luchtvaartrichtsnoeren van 2014, die op 4 april 2014 in werking zijn getreden, onder bepaalde omstandigheden exploitatiesteun aan kleine luchthavens toe gedurende een overgangsperiode van tien jaar waarin deze steun geleidelijk moet worden afgebouwd. Daarna moet de luchthaven zijn eigen kosten kunnen dekken. Omdat zeer kleine luchthavens met minder dan 700 000 passagiers specifieke problemen kunnen hebben, mogen zij exploitatiesteun ontvangen om verliezen te dekken zonder dat zij verplicht zijn de steun geleidelijk af te bouwen.
Om de administratieve lasten te verlichten moedigt de Commissie de lidstaten middels de nieuwe richtsnoeren aan, steunregelingen voor kleine luchthavens zonder andere nabijgelegen luchthavens aan te melden in plaats van steunmaatregelen voor individuele luchthavens aan te melden. Een steunregeling is een algemeen wetgevingskader van een lidstaat voor de toekenning van steun aan luchthavens. Wanneer een dergelijke regeling eenmaal door de Commissie is goedgekeurd, kan steun die aan de criteria van de regeling voldoet worden toegekend zonder eerst bij de Commissie te zijn aangemeld.
De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar onder zaaknummerSA.24258. Een overzicht van de recentste besluiten inzake staatssteun die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State Aid Weekly e-News.


Contactpersonen:
Antoine Colombani (+32 2 297 45 13 Twitter: @ECspokesAntoine)
Yizhou Ren (+32 2 299 48 89)
Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail 

 

 

 

 

 

 

 
GAE directie steekt kop in het zand, aandeelhouders zitten te slapen
Geschreven door VOLE   
woensdag 16 april 2014

GAE directie steekt kop in het zand, aandeelhouders zitten te slapen

Transavia  gaat  uitwijken naar Lelystad omdat dit volgens directeur Ten Brink tot forse besparingen leidt: "De tarieven zijn aantrekkelijk op Lelystad, we zouden wel gek zijn als we daar geen gebruik van zullen maken".... “Op Schiphol moet 29 euro per reiziger worden betaald, op Lelystad wordt dat de helft minder”. Volgens de Havengeldregeling 2014 moet op Eelde 27,70 euro worden betaald. Lelystad is centraal gelegen. De toestellen krijgt men daar wel vol in tegenstelling tot de situatie op Eelde, waar 8 van de 12 Transavia vluchten een tussenlanding moet maken omdat men de toestellen niet vol krijgt. Tussenlandingen kosten veel geld. Het laat zich raden wat er met de Transavia vluchten op Eelde zal gebeuren als in 2018 de baan van Lelystad is verlengd.

Zoal gewoonlijk steekt de directie van GAE de kop in het zand en aandeelhouders zitten te slapen: “GAE verwacht dat de mogelijke opkomst van Lelystad geen reële bedreiging vormt (omdat eigenaar Schiphol de tarieven van Lelystad Airport niet zal willen aanpassen voor low-cost aanbieders)” Dit lezen we in de ‘Analyse Businessplan GAE’ die Ernst & Young in maart heeft gemaakt in opdracht van de provincie Groningen.
Klik hier om de 
‘Analyse Businessplan GAE’ van Ernst & Young te bekijken

Plaatje Transavia Schiphol.jpg  (Foto: Novum)

'Lelystad belangrijke rol voor toekomst Transavia'
Geschreven door www.nieuws.nl/economieTransavia wil de komende jaren de strijd aanbinden met Europese prijsvechters als Ryanair en Easyjet. Vliegveld Lelystad heeft een belangrijke rol in de toekomstplannen van de Air France-KLM-dochter.

Dat zegt directeur van Transavia Nederland Mattijs ten Brink maandag in Het Financieele Dagblad. Transavia eindigde vorig jaar twintig miljoen euro in het rood en zoekt nu naar mogelijkheden om de kosten te drukken.

Lage tarieven
Uitwijken naar Lelystad kan volgens Ten Brink tot forse besparingen leiden. "De tarieven zijn aantrekkelijk op Lelystad, we zouden wel gek zijn als we daar geen gebruik van zullen maken. We gaan de komende tijd in gesprek hoe we dat vorm zullen geven", aldus Ten Brink.

De luchtvaartmaatschappij ziet vooral potentie in Zuid- en Oost-Europa, waar volgens Ten Brink ruimte op de vliegmarkt is voor Transavia. "Het is nog niet te laat om de achtervolging op onze concurrenten in te zetten", laat hij optekenen in de krant.

De helft
Lelystad wordt goedkoper dan Schiphol doordat de afhandeling van passagiers minder kost. Op Schiphol moet 29 euro per reiziger worden betaald, op Lelystad wordt dat de helft minder.

Klik hier om nieuwsbron te bekijken


 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht: Luchthaven ná baanverlenging 5,8% minder passagiers
Geschreven door VOLE   
maandag 31 maart 2014

kleurenlogo.jpg

 Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

 

 

PERSBERICHT

 
Luchthaven Eelde ná baanverlenging 5,8% minder passagiers

GAE directeur Van de Kreeke: “Ik vind dus dat het nog best goed gaat”

 
Het CBS publiceerde vandaag de vervoerscijfers over 2013 van de regionale luchthavens. Eelde blijft steken op 176.212 passagiersbewegingen in 2013. Dat is 2,5% minder dan in 2012. Als alleen de periode ná baanverlenging wordt geteld, dan blijkt dat de afname nog groter: 5,8%. Het aantal vluchten is afgenomen met 10% van 813 in 2012 naar 734 in 2013.

De afgang van luchthaven Eelde ná baanverlenging is nog wranger als het wordt afgezet tegen de stijging bij de andere regionale luchthavens Eindhoven, Rotterdam en Maastricht. Deze luchthaven hadden in 2013 gemiddeld een groei van 19%(!), vergeleken met 2012.

De CBS cijfers rekenen af met de ongefundeerde verkoopverhalen van GAE dat het ná baanverlenging allemaal beter zou worden. Op basis van de huidige zomerdienstregeling ziet het er voor 2014 nog slechter uit. Voorlopig zijn er geen nieuwe verbindingen. Er zijn voor heel 2014 slechts 632 vluchten gepland: 14% minder dan 2013.  Bij dit magere aanbod zal ‘Eelde’ dit jaar blijven steken rond de 152.000 passagiersbewegingen.

En dat alleen als Ryanair twee maal per week blijft vliegen op Girona en Mallorca. Dit is echter onzeker, omdat Ryanair een tekort aan toestellen heeft en dus zal kiezen voor de meest rendabele lijnen. Eelde hoort daar niet bij. Dat Ryanair nu nog op Eelde vliegt, komt door de aanzienlijke kortingen op de havengelden die zijn bedongen. Daarom was het verlies van GAE in 2012 bij een groei van 40% een even groot als in de jaren daarvoor.

Hoewel andere luchthavens de jaarcijfers altijd in de eerste  twee maanden publiceren komt GAE daar pas mee in de vakantieperiode. GAE blijft ook nog hardnekkig vasthouden aan een eigen telmethode waardoor de cijfers altijd 20% hoger uitvallen.

Ondertussen klampt de directie van GAE zich vast aan luchtspiegelingen. In het magazine Entrepreneur beweert GAE directeur Van de Kreeke deze maand: “We zien echt kansen voor Eelde als we verbindingen kunnen leggen met andere luchthavens in bijvoorbeeld Kopenhagen, Londen of München”.

De Noordelijke Rekenkamer en de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) kwamen in januari met een vernietigend rapport over het ‘strategischplan’ van GAE. SEO –het enige wetenschappelijke onderzoeksbureau op het gebied van Luchtvaart in Nederland-  heeft gedetailleerd aangegeven waarom verbindingen met grote vliegvelden een illusie zijn. Van de Kreeke doet dat af als “wetenschappelijke rapportjes”…. “Ik zeg dat wat minachtend omdat ze pretenderen wetenschappelijk onderzoek te hebben gedaan naar “mijn” beleidsplan, maar ik heb nog nooit een woord gewisseld met één van de onderzoekers.”

Het beleidsplan van GAE komt niet verder dan ambities en doelstellingen. Dat de directie van GAE de harde werkelijkheid maar moeilijk kan bevatten blijkt ook uit uitspraken als:  “Maar in 2013 hebben we nog altijd wel ons op één na beste jaar gedraaid en dat is niet slecht in deze lastige tijd. Ik vind dus dat het nog best goed gaat”. “Groei is in ons strategische plan de hoofdlijn, maar het is belangrijk dat de aandeelhouders in het vliegveld gaan investeren om die groei mogelijk te maken. Zo is bijvoorbeeld de terminal toe aan een opknapbeurt.”
De vertrekhal is pas 13 jaar oud en met 21 vluchten per week onderbenut. Waarom kan een bedrijf het onderhoud van haar gebouwen niet gewoon zelf betalen?

Vragen om meer geld kan alleen worden uitgelegd als een poging van GAE om de aandacht af te leiden van de werkelijke problemen.

Als alle argumenten voor meer geld zijn uitgeput, komt de directie met:
“Het vliegveld brengt ook veel geld op, want de economische spin-off voor de regio is groot”. Het vliegveld heeft de samenleving de laatste tien jaar 90 miljoen euro gekost (120 euro subsidie per vakantieganger). Het bedrijfsleven maakt vrijwel geen gebruik van ‘Eelde’ en de vakantiegangers brengen hun geld naar het buitenland.

VOLE 31-3-2014

Voor  een nadere toelichting
J. Wittenberg
(woordvoeder)
050 183360


 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 41 - 50 van 153

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.