spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Economen regionale luchthavens
Geschreven door VOLE   
dinsdag 14 mei 2013
Economen over regionale luchthavens: het eerlijke verhaalDe Volkskrant heeft op 14-5-2013 een stuk geplaatst  onder de kop ‘Vliegveld Maastricht in het nauw’. De inhoud komt grotendeels overeen met het stuk in De Limburger van 11-5-2013 'Maastricht Aachen Airport wankelt'.

Aan het eind heeft de redactie van de Volkskrant een reactie toegevoegd van de Amsterdamse luchtvaarteconoom Eric Pels: Hij zegt: “Met regionale vliegvelden is het altijd kwakkelen".
Omdat het er zoveel zijn, hebben luchtvaartmaatschappijen de keuze. Een budgetmaatschappij als Ryanair (die op Beek vliegt, red) kiest steevast voor de goedkoopste locatie. De kleine luchthavens moeten dus de prijs altijd laag houden om vliegverkeer te trekken, en dat zet de exploitatie structureel onder druk. De provincie kan zijn geld beter in andere projecten steken.
Als MAA structureel verlies lijdt, kun je er wel geld in blijven pompen, maar dat is weggegooid geld”.

Dit sluit geheel aan bij wat luchtvaarteconoom Heerkens op 23-4-2013 zei in het Dagblad van het Noorden onder de kop “Overleven voor regionale luchthavens heel twijfelachtig”.
Heerkens zegt verder: “'Publiek geld hoef je niet aan vakantiegangers uit te geven. Waarom elke regio dan toch zo hecht aan een vliegveld? Puur prestige. Iets anders kan het niet zijn. Maar werkt het ook echt zo? Ik denk het niet. Succesvolle vliegvelden liggen in regio's waar het succes al aanwezig is."

De conclusies die de economen Pels en Heerkens onafhankelijk van elkaar trekken komen overeen met de analyse van econoom Philippe Boucher in het artikel ‘Eindelijk, de verlengde baan gaat open’.

De analyses van Pels, Heerkens en Boucher sluiten naadloos aan op wat professor Jaap de Wit heeft geschreven in diverse rapporten en artikelen over Eelde, onder andere ‘Op de lange baan?’ Een ander interessant rapport heet ‘Luchthaven Eelde in de luchtvaartmarkt van morgen’.  Het is geschreven in opdracht van de PvdA in Drenthe.

(Alle rapporten van professor De Wit vindt u onder zoekindex W)

Hoewel Professor De Wit de zogenaamde ‘prognoses’ van de  luchthaven in de rapporten onderuithaalt, was het diezelfde PvdA die heeft ingestemd met de baanverlenging in de Staten van Drenthe en Groningen.

Wat bedoelen ze bij de PvdA eigenlijk met ‘het eerlijke verhaal’?

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Dagblad van het Noorden over de baanverlenging
Geschreven door VOLE   
donderdag 25 april 2013

Het Dagblad van het Noorden
over de baanverlenging


Nog steeds ruim baan voor folklore  

Commentaar VOLE 25-4-2013

 

In het Dagblad van het Noorden (DvhN) van 23, 24 en 25 april staan diverse artikelen over de opening van de baanverlenging met aan de vooravond een gedegen artikel waarin luchtvaartdeskundige Heerkens aan het woord is. Hij verzucht ”Waarom zou je publiek geld aan vakantiegangers uitgeven?” 

Op de ‘grote dag’ zelf stond over de volle breedte van het DvhN de kop ”Niets van ambities Eelde gerealiseerd”.
In het artikel is de voorzitter van VOLE, Jan Wittenberg aangehaald. “De baanverlenging zou nodig zijn om met grotere toestellen te vliegen, om tussenlandingen overbodig te maken, nieuwe lijndiensten naar Europese bestemmingen te lokken en om Eelde ook voor vrachtverkeer interessant te maken. Niets van dit alles is gerealiseerd of zelfs maar aangekondigd”.

Onder de kop “Even dagje shoppen in Londen” komt Groninger hotelier André van Amerongen aan het woord over zijn Groninger Luchtvaart Maatschappij (GLM). Van Amerongen ziet een goudmijn in Groningen Airport Eelde, “maar dan moet er wel iets veranderen.”
Van Amerongen spant zich al jaren in voor een lijndienst op Londen. Hij klaagt: “De medewerking en bereidheid er samen de schouders onder te zetten, vallen me zwaar tegen. Dat is verbazingwekkend, aangezien GAE elke jaar geld kost, terwijl er nul lijndiensten zijn. Je zou verwachten dat elk initiatief dat geld oplevert met gejuich wordt binnengehaald. Niet dus.”

Ook het redactioneel commentaar van 24 april is gewijd aan "een eigen vliegveld". Hoofdredacteur Pieter Sijpersma schrijft dat “het toerisme met de vergrijzing verder zal groeien”. Hij gaat even voorbij aan de krimp in het Noorden en het dalende inkomen van de vergrijsde noorderlingen. Dus of het toerisme gaat groeien? Het mag van Sijpersma wel wat ‘zelfbewuster’. Als dat  zelfbewustzijn ergens op stoelt is dat mooi, maar dat is nu juist het probleem bij het vliegveld: de gehoopte groei is nergens op gebaseerd. De hoofdredacteur: “Dan kost het maar geld”. Welke afweging zit daar achter? Gegeven onze tijd waarin de overheden zwembaden en bibliotheken sluiten en waarin fors gesneden wordt in het onderwijs en de thuiszorg.

Daags na de opening weer drie artikelen in het DvhN. Deze bevatten echter voornamelijk folklore.
De kop: “Eerste rechtstreekse vlucht naar Antalya probleemloos” moet de lezer dat ouderwetse spannende gevoel geven dat vliegen kennelijk niet altijd probleemloos is. Het DvhN laat zich kritiekloos meeslepen in de PR van het vliegveld. Er is namelijk al jaren, en dus zonder baanverlenging, rechtstreeks én probleemloos gevlogen op Antalya. Verslaggever Jaap Kiers stelt in het artikel tot twee maal toe de vraag of de baanverlenging wel nodig was. Het antwoord erop blijft in de lucht hangen. Toeval?

Na de verzuchting dat extra vluchten, bestemmingen en passagiers er op voorhand nog niet zijn belooft adjunct-directeur Stutterheim: “Maar we gaan er vanaf nu wel heel hard aan werken”. De lezer vraagt zich dan af, begint GAE daar nu pas mee?

“Met Duitsers prop je die toestellen mooi vol” is voorts de titel van het volgende DvhN-artikel. De woorden zijn van vliegtuig-enthousiast Jansen. Niet duidelijk wordt waarom de Duitsers vanaf Eelde zouden vliegen, als Bremen vier keer zoveel bestemmingen te bieden heeft die nog frequenter worden aangevlogen ook. Zie hiervoor het artikel van Philippe Boucher ‘Eindelijk de verlengde baan gaat open’. Wie onze oosterburen zou willen verleiden om van Eelde te vliegen, zou bovendien een andere toon moeten aanslaan.

Het derde artikel in het Dagblad van 25 april spant qua folklore de kroon. Henk Kosmeijer (PvdA-) bestuurder en pleitbezorger van de baanverlenging droomt van de bestemming New York: “Dat is toch de poort van een heel andere wereld”. Ook de bestuursvoorzitter van vliegveld Hoogeveen is vóór New York: “Wij Nederlanders hebben die stad ooit gesticht. Dan moet je er snel heen kunnen”. Verder dan dergelijke non-argumenten is de verzamelde bestuurlijke elite bij de opening van de baanverlenging niet gekomen.

Maar: Lastige vragen zijn er kennelijk niet gesteld. En dat terwijl er 40 miljoen euro aan gemeenschapsgeld is uitgegeven aan dit project, waarvan alle luchtvaarteconomen het nut betwijfelen in een tijd dat diezelfde overheid zwembaden en bibliotheken sluit wegens geldgebrek.

Het Dagblad heeft de baanverlening met veel ruimte gevierd. Maar van de politieke doordrammerij die tot de baanverlenging heeft geleid zou men serieuzer werk kunnen maken.
In een nabeschouwing zou de DvhN redactie de verantwoordelijke politici alsnog kunnen vragen te reageren op de luchtvaarteconomen Heerkens en Boucher. Het vliegveld haalt zoals zij betogen nog niet een kwart van de ontwikkeling die nodig is.
En kan GAE wegkomen met de opmerking van de adjunct-directeur "we gaan er vanaf nu wel heel hard aan werken?"

 

 

 

 

 

 

 

 
Luchthaven begint openingsdag met wetsovertreding
Geschreven door VOLE   
woensdag 24 april 2013

Luchthaven begint openingsdag met wetsovertreding
 

 

Omwonenden werden op de dag van de opening van de baanverlenging al om 7.20 uur opgeschrikt door het luidruchtig landen van een militair jachtvliegtuig. Jachtvliegtuigen zijn op Eelde bij wet verboden (Omzettingsbesluit 11 juli 2012). Voor Eelde geldt: "Het militair medegebruik is beperkt tot militaire lesvliegtuigen, militaire transportvliegtuigen en helikopters. Jachtvliegtuigen zijn uitgesloten." (Toelichting Omzettingsbesluit, artikel 6).
Volgens VOLE demonstreert de luchthaven hiermee weer haar totaal gebrek aan respect voor de omgeving en worden wetten overtreden wanneer dat zo uitkomt. En dat notabene voor een feestje. VOLE heeft
aangifte gedaan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De mythe van de bereikbaarheid van Noord Nederland door de lucht
Geschreven door VOLE   
dinsdag 12 februari 2013
De mythe van de bereikbaarheid van
Noord Nederland door de lucht

Groteske verdraaiing van de werkelijkheid door NOM en VNO/NCWIn Noord Nederland werkt een actieve lobby voor Groningen Airport Eelde: de Noordelijke-Ontwikkeling-Maatschappij (NOM), de Kamer van Koophandel, het VNO/NCW, MKB, etc. Deze lobby van het bedrijfsleven laat geen gelegenheid voorbij gaan om via de media te benadrukken hoe belangrijk de luchthaven Eelde is voor de bereikbaarheid van Noord Nederland. Deze boodschap verspreiden ze o.a. in hun eigen bladen, die vooral gericht zijn op ´de politiek´.

De lobby wil ons laten geloven dat ‘Eelde’ de motor zou zijn van de economie: zie de citaten in de knipsels hieronder. Opvallend is wel dat NOM en VNO/NCW de rekening van ‘Eelde’ niet zelf betalen, maar bij de overheid neerleggen.

Maar welke bereikbaarheid bedoelt men nu? En is die bijdrage aan de economie ooit berekend? En zo ja, hoe? Van de specialisten van de NOM en de zakenlieden van het VNO, mag je verwachten dat ze - behalve dat zij ambities hebben - vooral goed kunnen rekenen.
Omdat een berekening van de bereikbaarheid achterwege blijft in de verhalen van de lobby, heeft VOLE de cijfers voor u opgezocht:

Noorderlingen zijn goed voor 3,2 miljoen passagiersbewegingen
In 2011 zijn er volgens het CBS op de Nederlandse luchthavens 54 miljoen passagiersbewegingen geteld. 40% hiervan is transitverkeer. Dit wil zeggen dat 32 miljoen Nederlanders hun reis beginnen en eindigen op een Nederlandse luchthaven.
Tien procent van de Nederlandse bevolking woont in de drie Noordelijke provincies. Als de noorderlingen net zoveel vliegen als de gemiddelde Nederlander, zijn ze samen goed dus voor 3,2 miljoen passagiersbewegingen.

Het aantal vliegreizen per inwoner wordt door luchtvaarteconomen berekend met het begrip 'propensity-to-fly'. De Stichting Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam komt voor de regio Twente op 0,54 -1,72 retourreizen per hoofd van bevolking (in de jaren 2003 resp. 2030). Gaan we hier tussen in zitten voor een schatting over het jaar 2013, dan kan gerekend worden met 1 retourreis per persoon per jaar. De regio Twente verschilt niet wezenlijk van het noorden wat betreft vliegreizen. In het noorden wonen 1,6 miljoen inwoners. Zij zijn dus goed voor 3,2 miljoen passagiersbewegingen.

2,5% hiervan ging via Eelde
In 2011 zijn voor Eelde 114.000 passagiersbewegingen geteld (bron: CBS). Daarvan is 30% transitverkeer. Dus houden we 80.000 passagiersbewegingen over. Van alle passagiersbewegingen door Noordelingen (de berekende 3,2 miljoen) reist dus 2,5% via Eelde. In 2012 was er een toename van passagiers op Eelde. In 2013 verwacht men weer minder vluchten (Marseille en Aberdeen zijn afgevallen). Dat houdt waarschijnlijk in: voor 2013 weer minder passagiers ondanks de baanverlenging.

Eelde verzorgt slechts 0,025% van de bereikbaarheid van Noord Nederland
De bereikbaarheid van Nederland danken we voor het overgrote deel aan de Rijkswegen en het trein- en busvervoer. Een veilige schatting is dat de 32 miljoen passagiersbewegingen op de luchthavens 1 à 2% zijn van het totale in- en uitgaande verkeer van Nederland. De 2,5% die Eelde hiervan via de lucht verzorgt bedraagt dus een aandeel in de bereikbaarheid van Noord Nederland - in de orde van grootte van 0,025- 0,05% (een kwart tot een half promille).
Zelfs als het aantal passagiers via Eelde zou verdubbelen - hetgeen erg onwaarschijnlijk is- blijft het aandeel van Eelde in de totale bereikbaarheid van de regio beperkt tot niet meer dan 1 promille.
Waar halen GAE, de NOM en het VNO/NCW het vandaan dat Eelde belangrijk is voor de bereikbaarheid van het Noorden? Hoezo motor van de economie?

Eelde verzorgt 0% van de vracht van het Noorden
Van en naar Eelde is de laatste jaren 0 ton vracht door de lucht vervoerd
(bron: CBS). Incidenteel rijdt er wel eens een vrachtwachten van Eelde naar een andere luchthaven omdat op Eelde douane gevestigd is en er luchtvracht ingeklaard kan worden.
Over de weg en via de havens van het Noorden worden jaarlijks tientallen miljoenen tonnen vracht aan- en afgevoerd. Alleen al in Groningen Seaports is in 2012 8,7 miljoen ton aan goederen overgeslagen (bron Groningen Seaports). Maar de bijdrage van Eelde is dus 0%.

Sluiting van Eelde levert nauwelijks meetbaar verschil in bereikbaarheid op
Is het slecht voor de bereikbaarheid van het noorden als Eelde dicht zou gaan? Moeten we die 0,025% dan missen? Wordt de bereikbaarheid dan 99,975% van nu?.
Het verschil is vrijwel 0, want de noorderlingen zullen de reizen die ze nu via Eelde maken, op een andere luchthaven beginnen. Immers, nu al begint 97,5% van de vliegreizen niet op Eelde en dus op een andere luchthaven.
Maar toegegeven: het blijft jammer voor de ongeveer 40 à 50.000 noorderlingen die nu vanaf Eelde vertrekken. Zij roemen de bereikbaarheid, en daarin kun je hun geen ongelijk geven. Maar afgezet tegen de hele bevolking is hun aantal te verwaarlozen.

Waar moet de motorfunctie van GAE vandaan komen?
De economische betekenis van Eelde is een mythe, een fabel. En een dure fabel. Want er is de laatste tien jaar € 100 miljoen aan gemeenschapsgeld besteed om Eelde in stand te houden en “klaar te maken voor de toekomst” om de woorden van de lobby aan te halen.
De 40.000 instappers op Eelde ontvingen per ticket ruim € 100 subsidie uit belastinggeld.
De financiële cijfers over 2012 houdt GAE liever nog even geheim. Maar aan Vueling en Ryanair is weinig tot niets verdiend. Transavia loopt terug. Voor zover de luchtvaartmaatschappijen (Transavia, Ryanair, etc.) al winst maken komt dat zeker niet in het noorden terecht. De 40 à 50.000 vakantiegangers uit het Noorden namen ieder wel enkele honderden euro’s mee naar het buitenland. Het aantal inkomende toeristen is te verwaarlozen. Ook hierover hoor je GAE en de lobby niet.
Dan zijn er nog de vliegscholen die - inderdaad- enkele tientallen mensen werk geven. Niet onbelangrijk, maar dit belang weegt niet op tegen de kosten van Eelde.

Als Eelde wordt gesloten, bespaart dit de samenleving enkele miljoenen per jaar (verliesafdekking, verkeersleiding, douane, marechaussee).

Voormalig GAE directeur Hillen in NoordNieuws april 2012 van VNO-NCWnoord:

statement1.jpg
Tot voor kort was de lengte van de startbaan hét argument waardoor Eelde niet groeide. Nu gaat het volgens Hillen in ‘Noordnieuws’ om: “Het huidige bestemmingsplan geeft geen enkele ruimte om te groeien en bedrijvigheid aan te trekken”.

GAE Directeur Van de Kreeke in NOMMER oktober 2012 (Uitgave NOM):
statement2.jpg
 
Sander Oosterhof NOM medewerker in NOMMER oktober 2012:
statement3.jpg
 
Van de Kreeke in NOMMER oktober 2012:
statement4.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gaat Eelde Luebeck achterna?
Geschreven door VOLE   
donderdag 24 januari 2013

Gaat Eelde Lübeck achterna?

Flughafen-Luebeck.jpg

 

De gang van zaken op luchthaven Lübeck lijkt erg veel op die in ‘Eelde’. Beide regionale luchthavens zijn te klein om zonder verlies te draaien. In Lübeck is Ryanair binnengehaald. Daarvoor zijn aanzienlijke investeringen gedaan. Ryanair betaalt echter te weinig om de kosten te dekken en daardoor zit Lübeck nu met schuldenlast van € 40 miljoen. En Ryanair is met de meeste activiteiten weer vertrokken.
Wat zich in Lübeck afspeelt, zou ook in Eelde kunnen gebeuren. Daardoor houdt Lübeck een waarschuwing in. VOLE wil die onder de aandacht brengen van publiek en politiek, want de directie van GAE dreigt met open ogen in de zelfde val te lopen.
Hieronder een verslag van de gebeurtenissen in Lübeck, op basis van informatie van de Duitse televisie (NDR) en aan een door ons vertaalde brief van de burgemeester van de buurgemeente Gross Grönau.

NDR TV maart 2010: http://www.youtube.com/watch?v=Xj-KWc9ex7o
NDR TV januari 2013:
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/
ndr_aktuell/media/ndraktuell11465.html

Gemeente Groβ Grönau: http://www.gemeindegrossgroenau.de/index.php/buergermeisterbrief.html [Klik op Bürgermeisterbrief I/2012, pagina 3: zie onder de kop Flughafenausbau]

Overeenkomsten en verschillen Lübeck-Eelde

 • Lübeck heeft een catchment area van 7 miljoen inwoners op 2 uur rijden en 4 miljoen op 90 min: het dubbele van Eelde. Beide ondervinden serieuze concurrentie van naburige luchthavens in hun catchment area en beide zijn verliesgevend.
 • De verliezen van luchthaven Lübeck zijn 4 tot 6 miljoen per jaar. Het viervoudige van Eelde.
 • Passagiersaantal in Lübeck in topjaar 2005 was 700.000. Na inkrimping van Ryanair in 2012 is dit nog maar 330.000. Het doel van het ‘businessplan Eelde´ is 650.000.
 • Overambitieuze plannen: Door baanverlenging van 1800 naar 2150 meter is Lübeck geschikt voor B737 en A320; 40.000 m2 passagiersterminal voor 1000 pass per dag; opstelplatforms; 5.500 parkeerplaatsen; baanverlichting en navigatieapparatuur. Totale kosten € 60 á 75 miljoen.
 • Luchthaven Lübeck geeft € 5,- per passagier korting op landingsrechten aan Ryanair. De eigenaar van het vliegveld - de gemeente Lübeck- heeft bovendien in het geheim betalingen tonnen aan Ryanair betaald voor PR en reclame. Momenteel loopt daarnaar onderzoek. In Eelde betaalt de Kamer van Koophandel 2 ton voor PR en reclame ten behoeve van Ryanair. Bron voorzitter KvK op RTV Noord, NoordNieuws van 10-01-2013.
 • Lübeck was eigendom van Infratil Airports Europe. In 2009 heeft deze firma de luchthaven terug verkocht aan de stad Lübeck. Nu probeert de stad de luchthaven opnieuw te verkopen, aan een Egyptische zakenman.
 • Ryanair Lübeck is al vanaf 2006 het aantal bestemmingen aan het verminderen. Van 9 bestemmingen naar 5 in 2011. Bestemming Engeland is vervallen.
 • De beloofde stationering van vliegtuigen gaat niet door. Daarmee vetrekt Ryanair naar Billund in Denemarken.
 • Lübeck blijft zitten met een totale schuldenlast van €40 miljoen.


Recente ontwikkeling
Omdat de gemeente Lübeck in de maag zit met de oplopende verliezen heeft ze begin januari 2013 besloten de luchthaven voor € 1,-  te verkopen aan een Egyptische zakenman. De stad draait op voor de schulden van € 40 miljoen en schenkt nog € 5,5 miljoen aan de luchthaven indien de nieuwe eigenaar de beloofde € 15 miljoen investeert.
Zowel de afschrijving van de schuld als de nieuwe schenking is een vorm van staatssteun. Hiervoor is toestemming van de Europese Commissie. Deze is echter nog niet verleend. De kans dat ‘Brussel’ de deal goedkeurt lijkt niet zo groot, omdat het (deels) om exploitatiesteun gaat.
De gemeente Groβ Grönau ligt voor een deel onder de start-en landingsbaan. De gemeente is fel gekant tegen de overambitieuze plannen van Lübeck voor uitbreiding. Niet alleen vanwege de gevreesde overlast, maar ook omdat gemeenschapsgeld beter besteedt kan worden aan duurzame werkgelegenheid. Net als VOLE bij Eelde, wijst de gemeente op bestuurlijke missers zoals: het ´wensdenken’ in de prognoses; de verspilling van gemeenschapsgeld; de chantage van Ryanair,etc..
Hieronder een vertaling van een openbrief van de burgemeester van Groβ Grönau.
Het origineel kunt u vinden via de 3e bovenstaande link.

Een les voor Eelde?
Ook bij ‘Eelde’ zullen de verliezen de komen jaren gaan oplopen. Er is nu nog de reserve die is opgebouwd uit de jaarlijkse verliesafdekking door de aandeelhouders van € 1 miljoen per jaar. Maar hoe lang kan men het daarmee volhouden?. De verliesafdekking is dit jaar beëindigd en aandeelhouders voelen er weinig voor hiermee door te gaan, nog afgezien van het feit dat het Europese mededingingsbeleid dit verbiedt. Het exploitatieverlies was de laatste jaren een half miljoen. De kosten van de baanverlening zullen er flink inhakken, vanwege de overschrijding van de posten ‘verwerving grond en opstallen’.
De bedrijfskosten zullen door baanverlenging toenemen. GAE heeft een onderhoudscontract voor de baanverlenging voor 10 jaar gesloten. De kosten van de luchtverkeersleiding komen vanaf 2015 voor rekening van de luchthaven. De inkomsten zullen niet of nauwelijks toenemen, want aan Ryanair wordt (bijna) niets verdiend en de inkomsten van charters en vliegscholen lopen terug. Ryanair stelt bovendien aanvullende eisen die geld kosten zoals PR, reclame en busvervoer.
Kortom: stijgende kosten, en op zijn gunstigst gelijkblijvende inkomsten. Je hoeft geen accountant te zijn om te zien wat er gaat gebeuren.
Het prestige van het falende bestuur lijkt bij Eelde net zo’n factor als in Lübeck. Dat verklaart waarom de Kamer van Koophandel € 200.000 betaalt aan de marketing van Ryanair. Daarmee kan het vertrek van Ryanair nog even worden uitgesteld en kan het gezichtsverlies in het jaar van de opening van de baanverlenging tijdelijk worden voorkomen. Directie, aandeelhouders en de raad van Commissarissen zijn inmiddels op zoek naar nieuwe geldbronnen, zoals de goedgevulde pot van de gesneefde Zuiderzeelijn (uitspraak interim directeur Hillen).

--------------------------------------------------------------------------

Vertaling van een open brief van de burgemeester van Groβ Grönau

vlag Grosz Groenau.jpg
                    16 – 19 maart 2012

 

 

 


   Groβ Grönau

Geachte Inwoners,
Met deze ‘brief van de burgemeester’ bij het begin van 2012 wil ik u weer informeren over de belangrijke gebeurtenissen van de laatste maanden en over de belangrijke data die voor ons liggen.

foto Buergermeister Hans-Georg Weiszkichel.jpg
De uitbreiding van het vliegveld:
Eigenlijk schieten woorden tekort wanneer het gaat om het treurspel op de Luchthaven Lübeck dat momenteel zijn einde nadert. De financiële catastrofe heeft zich al eerder afgetekend, en de gemeente heeft geen gelegenheid ongebruikt gelaten om de politiek verantwoordelijken in stad en land op de ontwikkeling te wijzen. Maar zelfs een uitgebracht economisch rapport dat in opdracht van de gemeente door een expert is opgesteld en waarin de huidige ontwikkeling ook bedrijfseconomisch doorgerekend is, heeft niet geleid tot een andere gedachtegang. Er is veel geld over de balk gegooid ten behoeve van twee  “Take-off”-concepten, die aanwijsbaar wishfull thinking inhielden en die voorspelden dat in het afgelopen jaar hier in Lübeck 1,325 miljoen passagiers zouden vertrekken. In feite waren dat er maar 326.000 met een doorlopende duidelijke neerwaartse tendens voor 2013.
Bürgermeister Hans-Georg Weißkichel

De verliezen over 2011 zullen ongeveer 6,5 miljoen Euro bedragen. Het is een raadsel waarmee de vele zeer kostbare maatregelen - alleen al t.b.v. de gemeente Groβ Gronau-  betaald kunnen worden. Deze zijn nodig om openbare gebouwen, scholen en aan onroerend goed in de privésector tegen lawaaioverlast te beschermen. Deze maatregelen gelden als een noodzakelijke voorwaarde voor de uitbreiding van de luchthaven.
Een mededeling van de Raad van Commissarissen van de luchthaven van midden oktober 2011 heeft veel stof doen opwaaien. Daaruit blijkt dat aan Ryanair jarenlang verzwegen tegemoetkomingen zijn betaald, die in het jaar van de volksstemming € 5,07 per passagier zou hebben belopen. De totale tegemoetkoming aan Ryanair zou in 2010 € 308.000 hebben bedragen.
De burgemeester van de Hanzestad Lübeck heeft een economisch expert opgedragen deze beschuldiging te onderzoeken en toe te lichten. Het resultaat is maanden later nog steeds niet openbaar gemaakt.

Inmiddels heeft Ryanair een basis geopend op het Deense Billund en niet in Lübeck en heeft besloten ook in het vliegschema voor zomer 2012 de belangrijke lijn op Londen te schrappen. Dit heeft er vervolgens toe geleid dat de nieuwe manager van de luchthaven bekend heeft gemaakt dat indien het luchthavenbedrijf de personeelsbezetting navenant zou beperken, de lopende kosten in de buurt van het nulpunt zouden uitkomen.
De Hanzestad Lübeck dient echter de verliezen te blijven financieren die de luchthaven oploopt. Deze bedragen tenminste € 30 miljoen (andere bronnen gaan intussen zelfs uit van € 60 miljoen). Daarbij zullen de rentelasten steeds meer toenemen.
Men wil bovendien nog tot tien en zelfs tot twintig jaar wachten tot Hamburg op zijn veronderstelde capaciteitsgrenzen stuit en die luchthaven dan mogelijk Lübeck als derde start- en landingsbaan wil gaan gebruiken. Daarover bestaat overigens geen enkele toezegging.
(De Luchthaven Hamburg heeft over 2011 een groei in het aantal passagiers vermeld van 4,6% tot 13,5 miljoen. Deze groei is veroorzaakt door de inzet van grotere toestellen, hetgeen ecologisch en economisch zinvol is.)
We dienen niet te vergeten dat bij deze ontwikkeling de toestemming zal vervallen die voor dit plan is verleend. Dit plan wordt juridisch aangevochten doordat alle doelen, die daarin staan, al gerealiseerd zijn. Er heeft zich geen investeerder gemeld voor de uitbreidingswerkzaamheden.
Belangrijk is ook dat schuldpositie van de Hanzestad bij dit model voor kostenbeperking blijft bestaan. In deze situatie is het allicht beter indien men voor het luchthavengebied met zijn prima verbindingen met de spoorwegen en met het wegennet, onder andere een ontwikkeling tot bedrijfsterrein plant, die belangrijke arbeidsplaatsen in de regio oplevert, inkomsten uit de verkoop van bouwkavels oplevert, en bij een hoge productiviteit ook belastingen oplevert voor de Hanzestad.
Alleen door een zinvolle besteding van algemene middelen, waarvan duizenden arbeidsplaatsen afhangen, is onze regio nog levensvatbaar. Daartoe hoort niet het onderhouden van een luchthaven als een bodemloze put met een gestaag afnemend aantal arbeidsplaatsen.

Hartelijk gegroet,

Hans-Georg Weisskichel

Burgemeester Groβ Grönau

(vert. VOLE 21/01/2013)Geen vluchten meer van Eelde naar Aberdeen

 

    

opgeheven lijndienst Aberdeen.jpgEELDE - De drie wekelijkse vluchten van Groningen Airport Eelde naar het Schotse Aberdeen verdwijnen per 8 februari. Dat heeft de directie van de luchthaven te horen gekregen van de Britse luchtvaartmaatschappij BMI Regional.

De lijndienst bestond sinds 2004 en werd vooral gebruikt door zakelijke passagiers uit de petrochemische industie. Reden is de tegenvallende passagiersaantallen
waardoor de lijn niet meer rendabel is.

De directeur van het vliegveld Marco van de Kreeke vindt het spijtig dat de verbinding verdwijnt maar begrijpt het besluit. De laatste vlucht naar Aberdeen is op 7 februari.

Begin deze maand werd al bekend dat de vluchten tussen Eelde en Barcelona stoppen. Die vliegverbinding van de Spaanse prijsvechter Vueling heeft maar één seizoen standgehouden.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Onderzoek naar voorzetting exploitatiesteun aan Groningen Airport Eelde
Geschreven door VOLE   
donderdag 20 september 2012

Onderzoek naar voorzetting exploitatiesteun aan Groningen Airport Eelde

 

De luchthaven Eelde is op de been gehouden dankzij exploitatiesteun van de regionale aandeelhouders [1]. Het Rijk heeft zich in 2001 teruggetrokken als aandeelhouder. Destijds is overeengekomen dat de regionale aandeelhouders nog tien jaar lang gezamenlijk ruim een miljoen Euro per jaar zouden blijven bijdragen. Daarna zou Groningen Airport Eelde (GAE) op eigen benen moeten kunnen staan. Eind dit jaar loopt deze exploitatiesteun af. De aandeelhouders moeten nog een beslissing nemen over de vraag of zij na 2012 financieel zullen blijven bijdragen in de exploitatie.

In het Collegeprogramma 2011-2015 van Drenthe staat hierover:

“Het is van regionaal belang dat de luchthaven zich kan (blijven) ontwikkelen tot een economisch gezond bedrijf. De beoogde baanverlenging brengt dit dichterbij. Doel van onze (exploitatie-)bijdrage, in eerste instantie tot 2013, is de continuïteit van de luchthaven te waarborgen. Hoe beter de luchthaven op eigen benen kan staan, hoe minder wij in de toekomst hoeven bij te dragen. Deze bestuursperiode maken wij een keuze of en hoe wij vanaf 2013 aandeelhouder blijven.”
En in het Coalitieakkoord 2011-2015 van Groningen:
“Onze inspanningen zijn erop gericht om de (exploitatie-) bijdragen van de partners tot het absolute minimum te beperken. De beoogde baanverlenging zal naar verwachting een sluitende exploitatie dichterbij brengen. Op weg daar naartoe zullen we stringent toezien op een duurzame bedrijfsvoering en de bestedings-effectiviteit van onze middelen aan de luchthaven. Daarbij geldt als vertrekpunt, dat er een reëel perspectief dient te bestaan op een op termijn sluitende exploitatie.”

In september 2010 hebben de aandeelhouders de directie van de luchthaven en de Raad van Commissarissen verzocht in de loop van 2011 te laten zien wat de gevolgen zijn voor GAE indien de regionale overheid na 2012 niet langer financieel zou bijdragen. Daarbij dienen verschillende opties voor GAE uitgewerkt te worden [2]. De besluitvorming zal voorts gebaseerd moeten worden op een nieuw businessplan. Hoewel dit plan al voor 2011 is toegezegd, is er nog niets van vernomen. Op grond van het eerdere Businessplan-2008 valt te verwachten dat GAE pas na 2018 een sluitende exploitatie kan bereiken, en dat alleen indien de (‘low-cost’) passagiersaantallen zeer sterk groeien.


De Noordelijke Rekenkamer heeft in haar Onderzoeksprogramma 2012-2013 aangekondigd een onderzoek te starten naar “de bestuurlijke besluitvorming over de voortzetting (beëindiging) van de provinciale bijdragen in de exploitatie van GAE”.


De Rekenkamer schrijft dat de provincies Groningen en Drenthe in de loop van 2012 moeten besluiten of zij vanaf 2013 zullen blijven bijdragen in de exploitatie van GAE. Volgens de Rekenkamer dienen de provincies in hun besluitvorming de maatschappelijke belangen integraal tegen elkaar af te wegen. De centrale vraag die de Rekenkamer hiervoor formuleert is:

“of dit bestuurlijk besluitvormingsproces zorgvuldig doorlopen is en of er een integrale afweging van belangen heeft plaatsgevonden. Dit leidt tot de volgende deelvragen:

 • heeft de besluitvorming plaatsgevonden op basis van objectieve en eenduidige beslisinformatie waarin nut en noodzaak van de baanverlenging worden onderbouwd?
 • in hoeverre is er sprake geweest van scheiding van het belang van de provincie als aandeelhouder en als behartiger van het algemeen maatschappelijke belang?
 • welke belanghebbenden zijn bij het bestuurlijk besluitvormingsproces betrokken?
 • op welke wijze zijn de leden van provinciale Staten van Drenthe en Groningen over de besluitvorming geïnformeerd en hierbij in kaderstellende zin betrokken?
 • welke impact heeft de baanverlenging op de toekomstige exploitatie?”

Dit aangekondigde onderzoek zal men in 2013 uitvoeren. Het gaat hier dus om een onderzoek-achteraf, zoals ook uit de vraagstelling blijkt.

VOLE is wel blij met de criteria voor de komende besluitvorming, die de Rekenkamer nu al heeft geformuleerd. Zij maken immers voor de leden van de Provinciale Staten inzichtelijk waaraan het besluit moet worden getoetst en welke informatie daarbij nodig is.

Maar ook voor het publieke debat zijn zij nuttig. Zo kijkt VOLE uit naar de ‘eenduidige beslisinformatie waarin nut en noodzaak van de baanverlenging worden onderbouwd en welke impact de baanverlenging heeft op de toekomstige exploitatie’. Ook is VOLE benieuwd of zijzelf als ‘belanghebbenden bij het bestuurlijk besluitvormingsproces (wordt) betrokken’.

De relevantie van het werk van de Rekenkamer neemt enorm toe doordat de criteria waaraan besluitvorming moet voldoen vooraf zijn geformuleerd. Immers, deze criteria voorkomen dat straks slechts achteraf wordt geconcludeerd dat er van alles mis is gegaan met de besluitvorming, zoals bij voorbeeld is gebeurd bij de Blauwe Stad. Helaas hebben we hier niets meer aan wanneer het gaat om beïnvloeding van de besluitvorming rond de baanverlenging. Maar voor de vraag of de regionale overheden na 2012 nog meer geld in GAE moeten steken zijn de criteria belangrijke hulpmiddelen.


VOLE 20-9-2012


[1] Aandeelhouders zijn: de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo, en de provincies Drenthe en Groningen.

[2] Dit is meegedeeld door de vaste contactpersoon voor de provincie Drenthe in de algemene vergadering van de aandeelhouders, de voormalig gedeputeerde Vlietstra, in de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie van 3 november 2010. Dit naar aanleiding van de behandeling/bespreking van het rapport van prof. Vlek: 'Een kwart eeuw gewenst, overschat en betwijfeld: Nut en noodzaak van baanverlenging op GAE' in deze vergadering.

Klik hier voor het Onderzoeksprogramma 2012-2013 van de Noordelijke Rekenkamer
Klik hier voor de motie over de herijking Businesscase Airport Eelde


 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 61 - 70 van 157

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.