spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Ondergang luchthaven Lübeck-Blankensee waarschuwing voor luchthaven Eelde
Geschreven door VOLE   
donderdag 06 oktober 2011

Ondergang luchthaven Lübeck-Blankensee waarschuwing voor luchthaven Eelde

Iedere regionale vorst wil zijn eigen internationale luchthaven, zelfs als dit bedrijfseconomische onzin is.
Voor deze irreële ambities van bestuurders draait de belastingbetaler op.


NDR Fernsehen maakte een onthullende reportage over de op handen zijnde ondergang van luchthaven Lübeck-Blankensee. (zie link hieronder)
Hoewel Lübeck aanzienlijk betere papieren heeft dan luchthaven Eelde (4x meer passagiers en een 2x groter achterland) legt de luchthaven toch het loodje
door een tekort aan inkomsten, maar vooral doordat twee Low Cost Carriers de luchthaven helemaal uitknijpen (Ryanair en Wizzair).
Zo heeft Ryanair misbruik gemaakt van haar machtspositie door voor half geld gebruik te maken van de landingsbaan.
Uit angst dat dit bedrijf zou vertrekken, heeft het vliegveld de afhandeling van bagage geruime tijd niet in rekening gebracht.
Sinds het topjaar 2005 met 700.000 passagiers lopen de passagiersaantallen terug naar 400.000 in 2011. Desondanks blijven regionale politici in de luchthaven een steunpilaar voor de regionale economie zien.
In 2007 heeft de gemeenteraad van Lübeck een ambitieus plan uitgewerkt en aangenomen voor:

  • een baanverlenging van 1800 naar 2150 meter
  • een nieuwe passagiersterminal
  • een opstelplatform en
  • 5.000 parkeerplaatsen

In totaal voor de som van 60 à 75 miljoen euro.
De bestuurders blijven tegen beter weten in vrolijk doorgaan met deze investeringsplannen.
Men voorspelt een groei in werkgelegenheid van 550 naar 3.600 arbeidsplaatsen.  Passagiersaantallen zullen stijgen van 600.000 naar 2,25 miljoen in 2020.

Maar intussen vangt de gemeente de verliezen van de luchthaven op voor miljoenen per jaar. In 2009 heeft de particuliere investeerder Infratil zijn aandeel van 90% weer overgedaan aan de gemeente. Sindsdien krimpt Ryanair zijn vluchten vanaf Lübeck in.

De luchthaven Leipzig-Altenburg is Lübeck voorgegaan. Daar is Ryanair geheel vertrokken. Mede daardoor is de luchthaven teruggevallen van 60 naar 15 arbeidsplaatsen en komen er nauwelijks nog passagiers.

De kosten van goedkoop vliegen worden door dit alles afgewenteld op de belastingbetalers in en rond Lübeck.
“Blankensee is belangrijk voor heel Noord-Duitsland” zeggen directie en burgemeester. “De stad Lübeck wacht een miljoenenstrop” zegt een luchtvaartdeskundige. De harde cijfers zullen het lot van Lübeck beslechten.

Maar waar hebben we dit soort mooie verwachtingen eerder gehoord?
De directie van Groningen Airport Eelde roept nog steeds dat een langere baan prijsvechters naar Eelde zal brengen en daardoor betere rendementen zal opleveren.
De regionale politiek blijft dit gemakshalve geloven en blijft bereid water naar de zee te dragen.
Groningen Airport Eelde is nergens bang voor.
Het bedrijf gelooft zelfs de eigen broek op te zullen houden, op voorwaarde dat het eerst 24 miljoen overheidsgeld in de grond stopt.
De prijs van dit geloof zal hoog zijn.

Lubeck protest.jpg

Klik hier om de NDR reportage over luchthaven Lübeck-Blankensee te bekijken


 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht: Weer 10% minder passagiers op luchthaven Eelde
Geschreven door VOLE   
dinsdag 06 september 2011
kleurenlogo.jpg  Vereniging Omwonenden Luchthaven
                              Eelde


                         'voor de kwaliteit van de leefomgeving'


Persbericht

Onnen, 1 september 2011

Weer 10% minder passagiers op luchthaven Eelde
 
Geachte redactie,

Het aantal passagiers op luchthaven Eelde is in de maand mei opnieuw lager dan voorgaande jaren. In mei waren er 15.817 passagiers. Vorig jaar was dat aantal 17.357. Een afname van 10%. Over heel 2010 was er ook al een afname van 10% vergeleken met 2009.
 
Deze cijfers staan in schril contrast met de toename op de regionale vliegvelden Rotterdam, Eindhoven en Maastricht. Daar nam het aantal passagiers in mei toe met 28% ten opzichte van vorig jaar. Het nam zelfs toe met 62% ! ten opzichte van 2009. Deze cijfers zijn vrijgegeven door het CBS.
 
Het krachtige herstel dat zich op de andere regionale luchthavens voordoet, gaat geheel voorbij aan Eelde. Dit ondanks het feit dat Transavia twee nieuwe bestemmingen (Malaga en Mallorca) toevoegde aan het zomerprogramma 2011. De directie van GAE hult zich in stilzwijgen. Als ze al een verklaring geeft voor de afname, is dat het uitstel van de baanverlenging. Maar de luchthaven had dit jaar uiteraard hetzelfde aantal passagiers kunnen halen als in 2010 of 2009. Er zijn meer vluchten, en meer bestemmingen, maar minder passagiers. De toestellen zitten dus minder vol. Dat kan niet aan de baanverlenging liggen. Het al jaren door GAE gebruikte argument dat de vliegtuigen -wegens de korte baan- niet vol beladen kunnen worden, is gewoon een drogreden. De vliegtuigen kunnen wel voller –de bezettingsgraad is dit jaar aanzienlijk gezakt-, maar er zijn gewoon te weinig klanten. De omstandigheden op Eelde zijn niet anders dan voorheen en de vliegtuigen zijn dezelfde. De vraag van het publiek naar vliegvakanties is sinds 2009 met 50% toegenomen, maar Eelde profiteert hier niet van. Op de structurele oorzaken hiervan wenst de GAE directie niet in te gaan. Er is inmiddels alle reden om onderzoek te doen naar de achtergronden van deze daling.

Volgens VOLE is de reden voor de uiterst zwakke positie van Eelde het beperkte achterland met als gevolg het beperkte aanbod van bestemmingen. Deze verklaring is gebaseerd op onafhankelijk economisch onderzoek van onder meer SEO Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Een andere reden is dat op concurrerende luchthavens de tickets vaak vele maken goedkoper zijn dan op Eelde.
Bij herhaling hebben deskundigen betoogd dat een langere baan het achterland niet groter maakt. Het aantal reizigers zal ondanks baanverlenging niet of nauwelijks groeien. De vergrote luchthaven Eelde heeft alleen een toekomst als het aanbod in bestemmingen drastisch zou toenemen. Maar daar is weinig kans op.
 
De in het businessplan genoemde lijnverbindingen met Europese luchthavens (Londen, Brussel Kopenhagen, etc.) komen ook niet van de grond. Oorzaak: te weinig passagiers, zelfs voor kleine toestellen. Dit voorjaar werden met veel fanfare en media aandacht (zie DvhN 7-1-2011) vluchten aangekondigd van de Groninger Luchtvaart Maatschappij GLM, van ondernemer/hotelier Van Amerongen. Waarom kwamen deze niet van de grond?. Het bleek een publiciteitsstunt van de GAE directie, net als de luchtvrachtmaatschappij RDR-Cargo die enige jaren geleden ruime aandacht kreeg.
 
Luchthaven Eelde moet het hebben van de vakantiecharters. Juist in deze markt zijn ontwikkelingen gaande die ongunstig zijn voor Eelde. De chartermarkt verliest terrein aan de Low Cost Carriers (LCC). Consumenten zoeken op internet naar de goedkoopste aanbiedingen en komen dan uit bij een LCC. Daardoor verliest vliegveld Eelde passagiers, ondanks het verruimde aanbod van dit jaar.
Transavia heeft het aanbod dit jaar uitgebreid en verkoopt nu ook losse tickets. Sky Airlines is er bij gekomen. GAE investeert zwaar in marketing. De Nederlandse vliegtax is afgeschaft en de recent ingevoerde Duitse vliegtax werkt in het voordeel van de Nederlandse luchthavens. Het heeft voor Eelde allemaal niet mogen baten. Terwijl andere regionale luchthavens profiteren van het marktherstel, zakt Eelde verder weg en komt dit jaar uit op een passagiersaantal van 10 jaar geleden.

De LCC-maatschappijen concentreren hun bedrijfsvoering op een beperkt aantal luchthavens. Tijdens hun zoektocht naar nieuwe markten van een aantal jaren geleden deden ze kleinere luchthavens aan. Maar nu de markt is uitgekristalliseerd, worden de kleinere minder rendabele luchthavens weer verlaten.
Het is door de gewijzigde markt ondenkbaar dat er een LCC op Eelde komt. Maar toch blijft GAE vasthouden aan een verouderd businessplan. Dit plan is in 2009 geactualiseerd met de mededeling dat de geplande groei (20% per jaar voor de komende 8 jaar) door vertraging van de baanverlenging enige jaren is opgeschoven. In de actualisering gaat GAE voorbij aan nieuwe ontwikkelingen in de luchtvaartmarkt.
 
Het is onbegrijpelijk dat de GAE directie hiermee wegkomt zonder dat de aandeelhouders ingrijpen. Het gebrekkige toekomstperspectief plus de ondeugdelijke onderbouwing van de baanverlenging zullen voor de Raad van State naar alle waarschijnlijkheid reden zijn om appelanten in het gelijk te stellen aangaande hun bezwaren.

Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE)

Jan Wittenberg
Voorzitter

Frans van Beukering
Secretaris

Bijlage: Grafiek ontwikkeling passagiersaantallen op regionale vliegvelden. Cijfers gebaseerd op CBS.

Grafiek ontwikkeling passagiersaantallen op regionale vliegvelden.
Gebaseerd op cijfers CBS.
grafiek passagiersaantallen homepage website3.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe krijgen de vleermuizen hun nieuwe vliegroute?
Geschreven door VOLE   
vrijdag 08 juli 2011
Hoe krijgen de vleermuizen hun nieuwe vliegroute?
 
 
 
Indien de startbaan van Eelde met 700 meter verlengd wordt, zullen de bomen van de Eekhoornstraat en de Bunnerzandweg moeten sneuvelen. 
Deze bomen vormen een vliegroute voor vleermuizen die zich hierlangs verplaatsen naar hun foerageergebieden en naar hun verblijfplaatsen, die zowel ten noorden en ten zuiden van het vliegveld liggen en die zij voor gezonde voortplanting beide moeten kunnen bereiken.
Het ministerie van LNV – thans EL&I - heeft op 1 mei 2009 een ontheffing verleend voor de kap van deze bomen, op basis van de Flora- en faunawet (Klik hier om de tekst van de ontheffing te bekijken).
 
Tegen deze ontheffing  heeft VOLE bezwaar gemaakt. Het ministerie heeft VOLE  echter niet ontvankelijk verklaard. En tegen deze beslissing is VOLE in beroep gegaan bij de Raad van State. 
De datum van de zitting waarop de Raad deze zaak behandelt, is nog niet bekend.
 
Ook de Milieufederatie Drenthe en het IVN Eelde Paterswolde hebben bezwaar gemaakt tegen bovengenoemde ontheffing. De tekst van de ontheffing is namelijk vatbaar voor meer dan een uitleg waar deze gaat over de aanleg van een nieuwe vliegroute, die ruim om de verlengde baan heen zou moeten komen. 
(De meeste soorten vleermuizen kunnen niet over open gebieden heen vliegen.
Zij verplaatsen zich vrijwel uitsluitend langs rijen bomen.)

Op grond van de tekst van de ontheffing vinden de natuurorganisaties dat GAE de aanleg van ontbrekende stukken tussen bestaande bomenrijen moet betalen. GAE is echter van mening, op grond van dezelfde ontheffing, dat het bedrijf daartoe niet verplicht zou zijn.
 
De rechtbank in Assen is op 21 maart 2011 tot de uitspraak  gekomen dat de aanleg van een nieuwe vleermuisvliegroute een handhavingkwestie is waarop de Dienst Landelijke Gebied (en de gemeente) dus zou moeten toezien. Klik hier om de uitspraak van de rechtbank te bekijken.
Die uitspraak is aanvechtbaar. Immers, het is volstrekt onduidelijk hoe een ontheffing, die voor meer dan een uitleg vatbaar is gehandhaafd kan worden.
 
Het IVN heeft daarom hoger beroep aangetekend bij de Raad van State.
 
 
Baanverlenging en vleermuisleefgebied
 

In 2003 heeft de Raad van State de Beslissing op bezwaar van de ministers vernietigd, omdat geen onderzoek gedaan was naar de effecten op natuurgebieden  die bescherming genieten krachtens de Europese Habitatrichtlijn. In 2005 heeft Buro Bakker in opdracht van GAE in het gebied van de baanverlenging een onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van beschermde dieren en planten. Buro Bakker heeft vier soorten vleermuizen aangetroffen in het gebied waarom het hier gaat, namelijk: Dwergvleermuizen, Grootoorvleermuizen, Watervleermuizen en Rosse vleermuizen.
 
Al in 2004 heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat had een boekwerkje "Met vleermuizen overweg" gepubliceerd. Dat gaat over de leefwijze van vleermuizen, en ook: over hoe bij de aanleg van infrastructurele voorzieningen schade aan vleermuizen moet worden gecompenseerd.
 
 
  netwerk 1 voor vleerm VenW 04.jpg
 
 
Vanuit de verblijfplaatsen ligt er een netwerk van dagelijks gebruikte vliegroutes in het landschap.
Watervleermuizen (blauw) verplaatsen zich vanuit hun boom langs lanen, heggen en dicht boven water. Vanaf hun verblijfplaats in een woonhuis verspreiden gewone dwergvleermuizen (geel) zich langs allerlei geleidende structuren tot in alle hoeken van het landschap. Gewone grootoorvleermuizen (groen) uit de kerk verplaatsen zich dicht langs structuren en gebruiken een beperkt gebied. Rosse vleermuizen (rood) vliegen vanuit hun boom hoog boven het landschap naar hun jachtgebieden hoog boven water.

netwerk 2 vleerm V&W 04_0003 copy.jpg Bron bovenstaande afbeeldingen: "Met vleermuizen overweg ", brochure (blz. 6, 7) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Dienst Weg- en Waterbouw, augustus 2004 
 
 
In dat jaar (2004) was het ministerie van Verkeer dus al bekend hoe de soorten die in het gebied van de baanverlenging zijn aangetroffen het landschap gebruiken.
Deze informatie slaat ook op de omgeving van de Eekhoornstraat.
 
GAE heeft van 2005 tot 2011 niets van natuurcompensatie willen weten. Pas dit voorjaar (2011) zijn op verscheidene hectares kleine boompjes en struiken geplant, die duidelijk wel bedoeld wordt als compensatie voor wat vernietigd is.
Maar vleermuizen hebben hoge bomen nodig om zich door het landschap te kunnen verplaatsen.
Volgens de ontheffing moet de compensatie gereed zijn voordat men de bestaande vliegroute mag verwijderen; dus voordat de bomen van de Eekhoornstraat en Bunnerzandweg verdwijnen.
Volgens de rechtbank Assen gaat het hier om een zgn. handhavingkwestie waarop daartoe aangewezen instanties dienen toe te zien..
 
VOLE zal alle middelen inzetten om daadwerkelijke handhaving zoveel mogelijk in de hand te werken...
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persbericht 6-4-2011 Gedeeltelijk herstel luchtvaart in 2010, minder passagiers vliegveld Eelde
Geschreven door VOLE   
donderdag 07 april 2011
kleurenlogo.jpg    Vereniging Omwonenden Luchthaven
Eelde

                         'voor de kwaliteit van de leefomgeving'

   www.vole.nl

Persbericht 6-4-2011 Gedeeltelijk herstel luchtvaart in 2010,
maar
verdere afname passagiers vliegveld Eelde

 

Het CBS heeft vandaag de luchtvaartcijfers over 2010 bekend gemaakt. Over heel Nederland is het luchttransport in 2010 weer gegroeid: Het vrachtvervoer steeg met 17,4 procent en herstelde zich hiermee weer grotendeels van de zware terugval in 2009. Het aantal passagiers nam toe met 4,6 procent.

Vliegveld Eelde vertoont echter weer 10% afname.
In tegenstelling tot het herstel op de overige Nederlandse luchthavens laat vliegveld Eelde weer een afname zien. Het aantal luchtpassagiers op Eelde kwam uit op 122.659. Dat zijn er 13.385 minder dan in 2009 en 26.290 minder dan in 2008. Eelde noteerde  zowel in 2009 als in 2010 een afname van 10%.
Van de passagiers op Eelde is 25% transit (doorgaand verkeer). Het werkelijke aantal in- en uitstappers is 100.000, ofwel 50.000 noorderlingen. Behalve de exploitatiebijdrage van 1 miljoen van de regionale overheid, draagt de rijksoverheid de kosten voor douane, marechaussee en luchtverkeersleiding. De totale bijdrage aan vliegveld Eelde bedraagt daardoor plm. 5 miljoen euro per jaar, hetgeen dus neerkomt op een subsidie van
€ 100,- voor elke vertrekkende passagier.

De directie voert als verklaring aan dat de afname is veroorzaakt doordat de baanverlenging niet is gerealiseerd. Wij wijzen erop dat in het bedrijfsplan van Groningen Airport Eelde is uitgegaan van diverse lijnvluchten die zijn uit te voeren met toestellen waarvoor de huidige baan meer dan lang genoeg is.
Van de voor dit voorjaar aangekondigde vluchten op Londen door de Groninger Luchtvaartmaatschappij GLM is trouwens niets meer vernomen.

Voor nadere inlichtingen
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
Jan Wittenberg
050-3183360

Klik hier om de gegevens van het CBS te bekijken  
[Klik vervolgens op de link Luchtvaart, maandcijfers helemaal onderaan het artikel]

 

[Naar aanleiding van het persbericht van VOLE kwam Dagblad van het Noorden met het onderstaande artikeltje van Jaap Kiers, red.]

   

plaatje minder passagiers 2010.jpg  Weer minder passagiers
  vliegveld Eelde

     Geschreven door Jaap Kiers in DvhN, 7 april 2011

 

 

 

Eelde   Voor het derde jaar op rij heeft Groningen Airport Eelde (GAE) minder reizigers te verwerken gekregen. Dat blijkt uit de luchtvaartcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die gisteren bekend werden. Eelde had in 2010 122.659 luchtreizigers, 13.385 minder dan het jaar ervoor en 26.290 minder dan in 2008.
    De teruggang staat in contrast met het landelijke beeld. Na het slechte jaar 2009 herstelde de luchtvaart in Nederlandd zich vorig jaar. Het vrachtvervoer groeide met 17,4 procent, het aantal reizigers nam toe met 4,6 procent.
    De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) ziet in de cijfers het bewijs dat baanverlenging vanuit economisch standpunt niet nodig is. De directie van GAE meent juist dat de teruggang van het aantal reizigers de noodzaak van een langere baan onderstreept.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Groningen Airport Eelde in het Collegeakkoord van de provincie Groningen
Geschreven door VOLE   
dinsdag 05 april 2011

Groningen Airport Eelde in het Collegeakkoord van de provincie Groningen
 

PvdA, VVD, D66 en Groen Links hebben een collegeakkoord gesloten voor het nieuwe College van Gedeputeerde Staten van Groningen voor de periode 2011-2015. Hierin staat over Groningen Airport Eelde (GAE):

"De luchthaven is onderdeel van een totaalpakket aan keuzes in mobiliteit voor inwoners en bedrijven. De verdere doorontwikkeling van Groningen Airport Eelde vinden wij daarom van belang voor de regio. Onze inspanningen zijn erop gericht om de (exploitatie-) bijdragen van de partners tot het absolute minimum te beperken. De beoogde baanverlenging zal naar verwachting een sluitende exploitatie dichterbij brengen. Op weg daar naartoe zullen we stringent toezien op een duurzame bedrijfsvoering en de bestedingseffectiviteit van onze middelen aan de luchthaven. Daarbij geldt als vertrekpunt, dat er een reëel perspectief dient te bestaan op een op termijn sluitende exploitatie."

Aan de tekst is duidelijk te zien dat men heeft geworsteld met de exploitatiebijdrage aan het vliegveld. Niet verwonderlijk als men bedenkt dat VVD en Groen Links hier nogal verschillend over denken. Wat moet je met 'onderdeel van een totaalpakket' en 'bijdragen tot het absolute minimum beperken'? Vaagheid troef.

Dat 'de beoogde baanverlenging naar verwachting een sluitende exploitatie dichterbij zal brengen' is pure misleiding. De baanverlenging slaat een gat van 10 miljoen in het eigen vermogen en verhoogt de exploitatielasten, terwijl nooit is aangetoond dat er meer vliegverkeer zal komen. De coalitiegenoten zouden er goed aan doen beschikbare gegevens te bekijken.

De winst van het akkoord is echter, dat GS stringent willen toezien op de bestedingseffectiviteit van de overheidsbijdrage en dat bij het besluit over een exploitatiebijdrage na 2012 'een reëel perspectief dient te bestaan op een op termijn sluitende exploitatie'. Is dit de erkenning van het feit dat het tot nu toe geschilderde perspectief niet geloofwaardig is? Dat zou getuigen van inzicht, maar rijmt niet met de tekst in het collegeakkoord.
 
Het besluit over een exploitatiebijdrage moet in 2012 vallen. Het perspectief van een sluitende begroting is wel heel ver weg. Het nieuwe college ontkomt ons inziens niet aan  een onafhankelijk onderzoek naar de toekomst van GAE. Wij pleiten daar al jaren voor.

Klik hier voor meer informatie over de Staten van Drenthe en Groningen


 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht: Vervanging Barons aan de orde tijdens bezoek Joop Atsma aan Groningen Airport Eelde
Geschreven door VOLE   
maandag 21 februari 2011
kleurenlogo.jpg
    Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
                       
'voor de kwaliteit van de leefomgeving'
   
  www.vole.nl
Persbericht
21-2-2011
 
Geachte redactie,
 
De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde verwelkomt staatssecretaris Joop Atsma bij zijn bezoek aan Groningen Airport Eelde morgen 22 februari. Dit is een uitstekende gelegenheid om te spreken over reductie van de geluidshinder die de Barons van de KLM luchtvaartschool nog steeds veroorzaken.
 
In de Luchtvaartnota van de regering staat over Groningen Airport Eelde: "Het Rijk wil dat de luchthavenexploitant in overleg treedt met de lesscholen en met plannen komt om de geluidsbelasting en de geluidshinder van de vliegtuigen zoveel mogelijk te beperken."
Nu de Luchtvaartnota door de Tweede Kamer is aangenomen, staat helemaal niets dit overleg in de weg, en ligt voor de hand dat de staatssecretaris en de directie van GAE concrete afspraken maken over de beperking van de geluidshinder. Niet alleen de omwonenden, maar ook de Tweede Kamer rekent daarop.
 
VOLE verwacht dat directeur Hillen aan de staatssecretaris gaat vragen om de KLM op te dragen de verouderde en lawaaiïge Barons Beechcrafts te vervangen.
Deze mooie omgeving moet eindelijk verlost worden van de herrie, die deze lestoestellen in de wijde omgeving veroorzaken. De omwonenden zullen de staatsecretaris dankbaar zijn als hij dit voor elkaar weet te boksen.
 
Hoewel inmiddels ook menig Tweede Kamerlid twijfelt aan de 'nationale betekenis' van de Luchthaven Eelde, blijft het Rijk voorlopig wel het bevoegd gezag over de luchthaven. De staatssecretaris kan daardoor gewoon regels opleggen met betrekking tot het gebruik van de luchthaven en deze verouderde lawaaimakers verbieden. Maar hij kan natuurlijk ook even de KLM-directie bellen om hen te herinneren aan de toezegging van meer dan tien jaar geleden, toen de KLM luchtvaartschool zelf al aangaf de lestoestellen verouderd te vinden.
 
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
nadere informatie 050 3183360
 
Noot voor de redactie: Bijgaande cartoon is van de hand van Wietske Jonker-ter Veld. Zij heeft toestemming gegeven voor publicatie bij media-aandacht voor de geluidshinder door de lestoestellen van de KLM luchtvaartschool.
 
 
09 KLS en Barons.jpg
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 81 - 90 van 159

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.