spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Businessplan luchthaven Eelde achterhaald?
Geschreven door Philippe Boucher   
maandag 13 september 2010

Businessplan luchthaven Eelde achterhaald?

 

Via de eerste twee onderstaande links komt u uit bij de inspraaknotitie en de brief, die Philippe Boucher naar aanleiding van de eerste halfjaar cijfers van luchthaven Eelde aan de Staten van de provincies Groningen en Drenthe, en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo stuurde. Wij vinden dat deze bijdragen van een omwonende van Groningen Airport Eelde - helaas geen lid van VOLE - de aandacht van onze bezoekers verdient. [red.]
 
Klik hier om de inspraaknotitie van Philippe Boucher te bekijken
[Het duurt een aantal seconden voordat het gehele pdf-bestand op uw computer gedownload is, even geduld a.u.b.! red.]
 

Klik hier om de brief van Philippe Boucher te bekijken
 
Klik hier om het artikel 'Heeft een kleine regionale luchthaven nog kansen?' te bekijken

Klik hier om het artikel 'Groningen Airport Eelde voor altijd in de couveuse' te bekijken

Klik hier om het artikel 'Groningen Airport Eelde in 2017 failliet?´ te bekijken


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht: Weer minder passagiers op Groningen Airport Eelde
Geschreven door VOLE   
maandag 16 augustus 2010
kleurenlogo.jpgVereniging Omwonenden Luchthaven
Eelde

                         'voor de kwaliteit van de leefomgeving'

 www.vole.nl
   

PERSBERICHT 13-8-2010
 
Weer minder passagiers op Groningen Airport Eelde

 

Uit de CBS cijfers voor het 1e halfjaar 2010 blijkt dat op Groningen Airport Eelde wederom minder passagiers zijn vertrokken. In vergelijking met 2009 zijn 5% minder passagiers vervoerd. Ten opzichte van 2008 is het verlies zelfs 22 %!  
Onderstaande cijfers contrasteren duidelijk met de optimistische prognoses waar de directie van de luchthaven jaar in jaar uit mee naar buiten komt, en waardoor de regionale politici zich steeds weer laten leiden.
 
De prestaties van Luchthaven Eelde zijn trouwens beduidend ongunstiger dan die voor de andere regionale luchthavens. Daar nam het vervoer in het eerste helft van 2010 namelijk toe met 2 %. Het  verschil tussen 2010 en 2008 op de andere regionale luchthavens komt neer op een verlies van minder dan 10 %, terwijl de Luchthaven Eelde op een verlies van 22% is uitgekomen.
Het herstel dat de andere regionale luchthavens laten zien, deed  zich op Eelde dus niet voor.
 
Naar de mening van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde illustreert dit opnieuw dat de optimistische voorspellingen van de Luchthaven zonder meer misleidend zijn. Dit punt zal opnieuw een rol spelen bij de behandeling van de bezwaren tegen de baanverlenging door de Raad van State. 
Keer op keer  hebben verschillende deskundigen aangetoond dat de ontwikkeling van de luchtvaart op Eelde niets te maken heeft met de lengte van de startbaan. Het probleem van Groningen Airport Eelde is het gebrek aan klanten. Dit wordt veroorzaakt door het geringe aantal inwoners in Noord Nederland.
Chartermaatschappijen en low-cost carriers kunnen overigens prima landen en vertrekken van de huidige baan. Die is lang genoeg voor het type vliegtuig dat zij het meest gebruiken: de Boeing 737-800.
 
Een nieuw feit is dat baanverlenging, die aanvankelijk op 18,6 miljoen Euro was begroot, nu volgens de luchthavendirectie, al ruim 28 miljoen zal kosten. Te verwachten valt dat het hele project nog duurder zal uitvallen. Weggegooid geld volgens VOLE. 
 
Intussen heeft Groningen Vliegveld Eelde grootscheeps drukte gemaakt rond de aanbesteding van de baanverlenging. Deze zou op 1 oktober zijn beslag moeten krijgen. Het ziet er niet naar uit dat dit lukt.
 
De onhoudbaarheid van het optimisme zal steeds duidelijker blijken, niet alleen in termen van kosten en opbrengsten, maar ook in tijd.
 
 
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
Voor een nadere toelichting kunt u contact op nemen met de woordvoederBijlage: CBS cijfers voor 1e en 2e kwartaal 2008, 2009, 2010 Eelde en alle regionale luchthavens 
Bron CBS

passagiers:
2010
Eelde                                                                        alle regionale luchthavens
1e kw            2e kw            totaal 1e halfjaar                1e halfjaar
12.028            39.841            51.869                            1.501.041

 

2009
1e kw            2e kw            totaal 1e halfjaar
12.900            41.809            54.707                            1.298.704
 
2008
1e kw            2e kw            totaal 1e halfjaar  
14.897            51.329            66.226                            1.467.413

Verschil Eelde 2010 t.o.v. 2009 min 5%
Verschil Eelde 2010 t.o.v. 2008 min 22%

 
Verschil totaal regionale luchthavens 2010 t.o.v. 2009 (202.337) plus 15%
Verschil totaal regionale luchthavens 2010 t.o.v. 2008 (33.628) plus 2 % 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht: De directie van GAE probeert met slechte resultaten een positief beeld te creëren
Geschreven door VOLE   
dinsdag 11 mei 2010
kleurenlogo.jpg       Vereniging Omwonenden Luchthaven
                               Eelde

                      'voor de kwaliteit van de leefomgeving'

 
VOLE Persbericht
11 mei 2010

Jaarverslag Groningen Airport Eelde (GAE) 2009
De directie van GAE probeert met slechte resultaten een positief beeld te creëren.


De feiten:
  • de passagiersaantallen zijn in 2009 t.o.v. 2008 gedaald met ca. 12%;
  • het exploitatieverlies is weer toegenomen en bedraagt € 505.000. Dit bedrag is geflatteerd, en in werkelijkheid veel hoger doordat GAE al jaren inteert en onvoldoende afschrijft;
  • het aantal lesvluchten nam toe met 5000 tot bijna 50.000, maar de inkomsten uit havengelden namen af;
  • de lijndienst op London via Amsterdam is in 2008 vervallen. De lijndienst op Kopenhagen die voor 2010 was beloofd, is al gestaakt voordat deze van de grond kwam.
Het is VOLE een raadsel hoe Jos Hillen, de directeur van GAE positief kan terugkijken op 2009. In elk geval is het onwaarachtig dat hij de oorzaak van het toegenomen verlies toeschrijft aan "de hoge kosten voor de voorbereiding van de baanverlenging, o.a. de juridische ondersteuning bij alle procedures". Niet vermeld wordt dat het budget voor bijvoorbeeld grondaankopen inmiddels met vele miljoenen is overschreden en wwardoor GAE afkoerst op een grote kostenoverschrijding.
Het alsmaar noemen van de baanlengte als argument waardoor Eelde nog zo weinig passagiers heeft, wordt zo langzamerhand steeds doorzichtiger. Lübeck bijvoorbeeld heeft met zijn baan van 1800 meter nu al 4x zo veel passagiers als Eelde. Het is misleiding dat GAE - na alle mislukkingen met lijnvluchten en met Ryanair - beweert "door baanverlenging krijgen de internationale bereikbaarheid, de economische concurrentiepositie en de aantrekkingskracht van Noord-Nederland voor nieuwe bedrijven een extra impuls."
GAE kan kennelijk doorgaan met het rondstrooien van dit soort wensdromen, doordat men zich verzekerd weet van de kennelijk onvoorwaardelijke steun van de Rijks-, en regionale overheden die jaar in jaar uit de verliezen bijpassen en die bovendien alle investeringen betalen.

Dat het aantal lesbewegingen toenam met 5000, terwijl de inkomsten uit havengelden afnamen, geeft aan dat de lesvluchten minder opbrengen. Maar zij veroorzaken wel 90% van de overlast. GAE ontvangt jaarlijks meer dan een miljoen van de regionale overheden als exploitatiesteun.
Subsidie op technisch onnodige overlast?
GAE zegt dat het af en toe "nabootsen en oplossen van noodsituaties" hiervan de oorzaak is.
Met die uitspraak bagatelliseert GAE de overlast en laat zien de omgeving niet serieus te nemen.
Bijna dagelijks ondervinden omwonenden vele uren achter elkaar ernstige overlast van vooral de KLM luchtvaartschool. Dit doet GAE af met "wellicht af en toe wat overlast, maar het is voor het goede doel". De geluidsoverlast wordt veroorzaakt doordat de KLM maar blijft rondvliegen met verouderde lestoestellen, zonder geluidsdempers. Dat ontgaat gastheer GAE kennelijk.
Het gedrag van vele vliegers wekt bovendien de indruk dat ze lak aan de omgeving hebben.

GAE heeft in feite weinig positiefs te melden: geen lijnvluchten, geen concurrentiepositie, geen achterland, nauwelijks bijdrage aan de economie, wel veel overlast.
Dan is het weinig gepast met een jubelverhaal naar buiten te komen.

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Jan Wittenberg
woordvoerder VOLE
050 3183360
        Secretariaat                             Woordvoerder                             Postbank
         Postbus 47                       J. Wittenberg (voorzitter)                Gironummer 204082
  9765 ZG Paterswolde                         050 3183360           Ver. Omwonenden Luchthaven Eelde
        050 4062465                                www.vole.nl                                  te Eelde
                                                      e-mail: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe Europa probeert de groei van de vervuiling door de luchtvaart te beteugelen
Geschreven door VOLE   
donderdag 25 februari 2010

Hoe Europa probeert de groei van de vervuiling door de luchtvaart te beteugelen

 

 

Europa probeert de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Om dit te bereiken is een systeem ontwikkeld van handel in broeikasgassen, het zogenaamde emissie handelssysteem (Emission Trading System, ETS).
Wanneer bijvoorbeeld een vervuilende kolencentrale in Oost Europa vervangen wordt door een moderner systeem, komen emissierechten vrij. Een ander bedrijf kan ze kopen, waardoor het weer kan groeien.  Door de totale hoeveelheid rechten langzamerhand af te bouwen, bereikt Europa een vermindering van emissies. De luchtvaart viel ot dusverre niet onder dit ETS systeem.
In 2006 publiceerde de Europese Commissie een werkdocument (COM (2006) 818. Daarin staat in hoofdstuk 2 ‘Probleemomschrijving’, vetgedrukt in het origineel:

“Hoewel het luchtvervoer slechts circa 0,6% van de toegevoegde waarde van de EU3 vertegenwoordigt, neemt het ongeveer 3% van de uitstoot van broeikasgassen in de EU voor zijn rekening. Het grootste deel van deze emissies wordt veroorzaakt door internationale vluchten waarop de doelstellingen van het Protocol van Kyoto geen betrekking hebben. Tot op heden is er nog geen substantiële bijdrage van de luchtvaart gevraagd in het kader van het beleid ter beperking van de klimaatverandering.

Grafiek uitstoot broeikasgassen luchtvaart.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals blijkt uit Figuur 1, is de uitstoot van broeikasgassen in de EU door de internationale luchtvaart tussen 1990 en 2004 met 87% toegenomen. Tegelijkertijd hebben beleidsmaatregelen geresulteerd in een vermindering van de totale uitstoot in andere sectoren. Naar verwachting zal het luchtverkeer tussen 2005 en 2020 meer dan verdubbelen.
Zonder nieuw beleid verandert er niets: de inspanningen die andere sectoren verrichten om de uitstoot terug te dringen, worden ondermijnd door de toename van emissies door het luchtverkeer.”

Op grond hiervan heeft Europa in 2008 besloten ook de luchtvaart onder ETS te brengen. Dit Europese besluit was de reden waarom Nederland de vliegtax heeft afgeschaft. Luchtvaartmaatschappijen die willen groeien zullen extra rechten moeten kopen.
Wat betekent dit voor vliegveld Eelde?
Vliegveld Eelde hoopt dat er na baanverlenging in 2020 meer dan drie keer zoveel passagiers vanaf Eelde vertrekken als in 2007 (zie hiervoor Actualisatie Businessplan Groningen Airport Eelde 2008).
Het ETS beleid maakt groei van de luchtvaart duurder. Met ETS beteugelt Europa ook de groeiwensen van vliegveld Eelde.

Klik hier voor informatie over het Europese beleid over luchtvaart en emissiehandel

[door klikken op de knop Uw reactie kunt u meedoen met een enquête over luchtvaart en emissiehandel, red.] 

Klik hier voor meer informatie over luchtvaart en klimaat


 

 

 

 

 

 

 

 
2010 het jaar van de biodiversiteit: procedures over vleermuizen en vliegtuigen
Geschreven door VOLE   
vrijdag 19 februari 2010

2010 het jaar van de biodiversiteit: over vleermuizen en vliegtuigen

10_2_vleermuisje.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien de hoofd- start en landingsbaan op Eelde met 700 meter verlengd wordt, verdwijnen de oude houtwallen en hoge eikenbomen van de Eekhoornstraat. Op die houtwallen staan bomen van meer dan honderd jaar oud, vol gaten en scheuren; precies wat vleermuizen nodig hebben. En belangrijk: vleermuizen zijn beschermd door de Europese Habitatrichtlijn en het Bats Agreement. (zie ook het artikel: "Het Compensatiebeginsel voor flora en fauna")

Omdat de Raad van State in 2003 heeft bepaald dat er onderzoek gedaan moest worden naar natuuraspecten die Europese bescherming genieten, heeft het vliegveld Buro Bakker uit Assen daartoe opdracht gegeven. Bakker onderzocht de woningen een aantal keren; deed veldonderzoek in september en oktober 2004, en trof vier soorten vleermuizen aan.
Op grond van de constateringen van Buro Bakker heeft het  vliegveld  in 2006 een ontheffing van de Flora- en Faunawet aangevraagd. Deze ontheffing is inmiddels weer verlopen, maar het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid (LNV) heeft op 1 mei 2009 een nieuwe ontheffing verleend.

De nieuwe ontheffing bevat een reeks specifieke vereisten die de vleermuizen compensatie moeten bieden voor het verlies aan leefomgeving dat hen te wachten staat. Onder meer de eis dat de compenserende maatregelen moeten zijn uitgeverd voordat men begint met kappen. Bovendien moet dit gefaseerd gebeuren. De baanverlenging kan dus pas gebeuren als de compenserende maatregelen klaar zijn.
 
LNV is van mening dat de gevraagde compensatie goed genoeg is geregeld. Hier denken de natuurorganisaties anders over. Zij zijn namelijk van mening dat de ontheffing niet zorgvuldig is voorbereid, omdat er onvoldoende onderzoek gedaan is. Er is immers alleen in de herfst in het veld geïnventariseerd.
Onderzoek van een vleermuisdeskundige in mei had aangetoond dat Buro Bakker tenminste één soort gemist heeft. In de herfst zijn de bomen waarin de jongen geboren worden en opgroeien al verlaten, en ook de bomen waar vleermuizen in de winter verblijven kan men in de herfst nog niet aanwijzen. Bovendien blijkt de ontheffing tegenstrijdige bepalingen te bevatten m.b.t. de compensatie voor de vliegroutes van vleermuizen.
Volgens de zogenaamde Habitatrichtlijn moet de minister van LNV bovendien aantonen dat de baanverlenging nodig is wegens ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’. Maar dit heeft de minister geenszins aangetoond. De minister verwees gewoonweg naar de bekende argumenten die de politiek al jaren aanvoert, zoals betere bereikbaarheid  van de regio, en verbetering van de economie van het noorden.
De natuurorganisaties zijn van mening dat die argumenten niet opgaan. Immers, met de huidige baan is de luchthaven voldoende toegerust voor zakenvluchten en voor vakantiecharters en lijndiensten. Lijndiensten zijn tot nu toe overigens steeds mislukt door gebrek aan passagiers. Het achterland van Eelde is te klein.
Voor baanverlenging geldt daardoor geen “dwingende reden van groot openbaar belang”. In de beperking van de groei van het luchtverkeer, zien de natuur organisaties wel zo’n dwingende reden, wegens de klimaateffecten die het vliegverkeer met zich meebrengt

Klik hier om het Bats Agreement te bekijken: www.eurobats.org/index.htm 

Klik hier om de Ontheffingvan de Flora- en faunawet te bekijken: www2.minlnv.nl/lnv/algemeen/dr/FFwet2009/ff75c08toek0414.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 
Dagblad gecorrigeerd
Geschreven door VOLE   
zaterdag 28 november 2009
Dagblad gecorrigeerd

 
Geschreven door een van onze leden aan de hoofdredactie van Dagblad van het Noorden n.a.v. Hoofdredactioneel commentaar van zaterdag 21 november j.l.


Geachte hoofdredacteur,

In uw commentaar stelt u onder meer "En de procedures waarin de omwonenden uiteindelijk geen gelijk kregen, zorgden voor forse vertragingen". Ik was sinds 1977 omwonende, ben lid van VOLE sinds de oprichting en was een van de bezwaarden die ook zelfstandig procedeerden. Ik ben jurist met veel ervaring in het bestuursrecht. Mij zijn geen procedures bekend waarin de omwonenden uiteindelijk geen gelijk kregen en die voor forse vertragingen zorgden. Wilt u zo vriendelijk zijn om aan te geven welke procedures u hier op het oog hebt?

Ik wil ter toelichting van mijn vraag het volgende opmerken.
Er is erg veel tijd gemoeid geweest -ik meen tot 2002 of 2003- voordat er eindelijk een aanwijzingsbesluit lag tot baanverlenging. Al die tijd hebben bezwaarden niets hoeven en kunnen doen. In het besluitvormingstraject bij de betrokken ministeries en eerder bij GAE zelf is ontzettend veel "aangeklooid"; de besluitvormingsprocedure moest na meer dan 5 jaar opnieuw worden gestart wegens te ernstige gebreken (een procedure bij de Nationale Ombudsman wegens niet inlichten van bezwaarden heb ik toen gewonnen), en erna traden allerlei verzuimen en stommiteiten aan het licht die de zaak erg vertraagden, etc. In de periode dat minister Pronk zich ermee moest bezighouden, lag het ontwerp bij mijn weten jarenlang in een la en gebeurde er niets.
Pas in 2003 konden de bezwaarden en VOLE voor het eerst aan de bak en trad vertraging op door procedures. Die er in twee rondes toe leidden dat de Raad van State het besluit omver haalde (dus werden gewonnen). De eerste keer omdat ondanks vele waarschuwingen van de Raad in eerdere procedures, hardnekkig was doorgegaan met hanteren van verouderde geluidsnormen en de Raad van State dat zat was -het onderzoek moest dus worden overgedaan, wat tijd kostte- en de tweede keer wegens de ongeoorloofde, ten onrechte niet aangemelde staatssteun (wéér een fout van de bestuurders).
Voorstanders van baanverlenging hebben nooit in discussie willen gaan over de noodzaak tot baanverlenging. De -open!- dialoog is van de zijde van VOLE en bezwaarden bij herhaling gezocht maar helaas stelselmatig ontlopen.
De economische noodzaak tot baanverlenging is altijd als een axioma gehanteerd. Omdat de baanverlenging een stevige en onomkeerbare ingreep in de omgeving zal inhouden, zijn er vanuit diverse disciplines vraagtekens gezet bij die noodzaak, die m.i. in allerlei boterzachte rapporten inderdaad nimmer is aangetoond of aannemelijk gemaakt. De tegenstanders vormden geen actiegroep van dwarsliggers; u zult zelden een zo nette en solide denktank van specialisten op hun vakgebied verenigd zien die met goed onderbouwde argumenten hebben gewezen op bezwaren tegen een onomkeerbare ingreep met stevige gevolgen voor de omgeving, waarvan de economische noodzaak gemotiveerd werd betwist en niet was aangetoond. Dat mag je geen obstructie noemen.
Slotsom: Als we het over vertragingen hebben bij de baanverlengingsvoorbereiding, dan ligt dat in overgrote mate aan GAE en de betrokken ministeries zelf. Maar het bekt natuurlijk veel beter als je dat verdoezelt en het de tegenstanders in de schoenen schuift, fijn opportunistisch en het gaat er bij de politieke vrienden in als koek. De vertragingen die het gevolg zijn van procedures, hebben diezelfde GAE en ministeries aan zichzelf te wijten: hadden ze het maar beter moeten doen!
Ik kijk daarom met belangstelling uit naar uw antwoord.
Met vriendelijke groet,

 

Commentaar VOLE
Deze brief is tot nu toe onbeantwoord gebleven. Intussen plaatste de krant wel verscheidene ingezonden brieven van lezers die hun gram over VOLE kwijt konden.
Hun boosheid was veelal gebaseerd op veronderstellingen aangaande de drijfveren van VOLE die men gemakshalve als feiten hanteerde.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 91 - 100 van 155

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.