spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws arrow Baanverlenging en CMLE

Baanverlenging en CMLE
Geschreven door VOLE   
vrijdag 17 maart 2006

Baanverlenging

De Beslissing op Bezwaar is getekend door de staatssecretarissen van Verkeer en Waterstaat en Milieu. Zolang de Noordelijke politici dat willen, blijft “Den Haag” meewerken aan de baanverlenging.
Tijdens de hoorzitting op 7 september zijn bezwaren en bedenkingen ingebracht op de aanvullende stukken die ter inzage gelegd zijn. Hierna bestudeert het ministerie de ingekomen bezwaren en neemt de minister - officieel binnen zes weken - een beslissing over deze bezwaren. Deze zes weken zijn dus uitgedraaid op ruim zes maanden.
Mr. Bres meldde dat deze beslissing op bezwaar ondertekend is. Dit zal op 23 maart in de Staatscourant gepubliceerd worden. Het verhaal omvat 170 pagina's. Deze beslissing gaat naar 100 adressen, en komt zes weken ter inzage te liggen. Mensen die zich eerder in de procedure gemengd hebben mogen reageren volgens Bres. Het ministerie maakt daarop vervolgens een verweerschrift. Daarmee kan men zich wenden tot de Raad van State.
Bres verwacht dat dit na de zomer aan de orde zal zijn.

Commissie Milieuhygiëne Luchthaventerrein Eelde (CMLE of Commissie 28)
Verslag van de vergadering van 15 maart 2006

Website CLME
Naar aanleiding van een klacht van VOLE over een fout op de website van de commissie, is deze fout hersteld.

Nieuwe omwonende uit de gemeente Tynaarlo
Als nieuwe vertegenwoordiger van de omwonenden is Frank van der Werf uit Eelde toegetreden tot de commissie 28.

Klachtenafhandeling
De commissie sprak lang over de klachtenafhandeling. De nieuwe secretaris Theo Toxopeus heeft de achterstallige klachten afgehandeld. Eric Sijtsma van de provincie Drenthe zei dat er ook klachten bij de provincie binnen kwamen. Hij zei: "De provincie kan hier weinig mee, dit is de taak van de commissie 28." Hij drong er bij de commissie op aan dat de commissie deze klachten uiterst serieus gaat behandelen. De voorzitter Engbert Drenth zei toe dat klachten voortaan binnen een maand afgehandeld zullen worden, en dat er een beter klachtenoverzicht gemaakt zal worden. De commissie erkende dat de klachtenafhandeling in het verleden slecht geweest was en beloofde beterschap.

Problemen rond de klachtenafhandeling
Sommige vliegtuigen hebben geen 'transponder' aanstaan, zodat de radar ze niet goed kan volgen. Buiten het gebied van het vliegveld is het toegestaan de transponder uit te zetten. De voorzitter zou "transponders aan" een goede regel vinden. Naar blijkt is een uitstaande transponder de basis van veel frustratie van klagers.

(Klagers krijgen nu een brief van de CMLE met een toelichting waarin staat:
"Verder is het niet mogelijk om klachten aan vluchten te koppelen, waarbij het betreffende toestel niet beschikte over een werkende transponder. In die gevallen "ziet" de radar en dientengevolge ook het vliegtuigvolgsysteem het toestel niet en kan de gevlogen route niet worden vastgelegd. Aangezien het gebruik van de transponder nog niet altijd verplicht is, komt dat voor. In die gevallen is het dus niet mogelijk een klacht nader te onderzoeken.")
Klachten vallen overigens niet altijd onder de bevoegdheid van de Commissie 28. Zo gaf gemeente Haren toestemming voor kunstvliegen boven het Paterswoldse meer, en kreeg de cie. 28 de klachten hierover. Er komen ook klachten binnen over vliegtuigen die niet vanaf Eelde zijn opgestegen; hier kan de cie. niets mee. Frank gaf aan dat er meer klachten uit de gemeente Noordenveld komen dan uit Tynaarlo. De commissie was van mening dat Noordenveld wel in cie. vertegenwoordigd zou moeten zijn, maar dat de luchtvaartwet omwonenden verlangt uit de gemeenten waarin de geluidszone ligt. Dit punt moet meegenomen worden naar de nieuwe vorm van commissie milieuhygiëne wanneer de bevoegdheid overgedragen wordt van rijk naar regio.

Gebruiksplan
Op de vraag vanaf de publieke tribune of de cie. wilde uitspreken dat er geen les- en oefenvluchten met militaire vliegtuigen zouden plaatsvinden, zei de voorzitter dat militaire vliegtuigen dit op Eelde niet mogen, en dat ze slechts mogen komen om te tanken.
Frank miste de Beechcraft Barons in de lijst van vliegtuigen die op Eelde vliegen. Havenmeester Onno de Jong vertelde dat een bepaald type vliegtuig steeds voor een hele categorie soortgelijke vliegtuigen stond. Dit zal in het vervolg duidelijker aangegeven worden.

Informatieavond 21 juni
Op 21 juni is een informatieavond gepland. De heer Sijtsma bood hiervoor het provinciehuis aan. De voorzitter zei dat "een kroeg in Vries" meer in de regio ligt. Als onderwerpen werden aangedragen de rol van de commissie en de gevolgen van de decentralisatie van rijk naar regio.

Stankoverlast
Frank meldde stankoverlast door drijfmest op het vliegveld. Het Milieu Effect Rapport spreekt over schraal grasland beheer. Dit strookt niet met elkaar. Havenmeester Onno de Jong zei dat natuurvriendelijk schraal beheer vogels aantrok en slecht voor de draagkracht van het terrein was. Bemesting is bedoeld voor een steviger zode. Sijtsma van de provincie Drenthe informeerde of er voor het uitrijden van mest betaald werd, maar de havenmeester vond deze vraag niet relevant.

Beslissing op bezwaar
In verband met de baanverlenging meldde Mr. Bres dat de beslissing op bezwaar ondertekend is. Dit zal op 23 maart in de Staatscourant gepubliceerd worden.

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.