spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies arrow Persbericht Beroep bij Raad van State

Persbericht Beroep bij Raad van State
Geschreven door VOLE   
donderdag 08 juni 2006

Vereniging Omwonenden Luchthaven
Eelde

 


PERSBERICHT

Eelde, 8 juni 2006

Beroep bij de Raad van State tegen de baanverlenging vliegveld Eelde

De vereniging Omwonenden luchthaven Eelde (VOLE) heeft samen met de Stichting Rondom Vliegveld Eelde (SRVE) en 163 andere appelanten een aanvullend beroepsschrift ingediend bij de Raad van State tegen de baanverlenging vliegveld Eelde.

Het beroepsschrift omvat 45 pagina’s plus 35 bijlagen. De bezwaren die tegen de baanverlenging worden aangevoerd zijn onder meer: onzorgvuldige procedure, niet aangetoonde nut en noodzaak, nachtsluiting, externe veiligheid, overlast, in strijd met de natuurbeschermingswetgeving.

Procedure
Om de baan te kunnen verlengen moet de aanwijzingsprocedure worden afgerond. Al sinds 1982 wordt hieraan gewerkt. In al die tijd is het niet gelukt om aan te tonen dat baanverlenging nodig is. In 2003 vernietigde de Raad van State het vorige aanwijzingsbesluit. Omdat het doel van de baanverlenging sinds 1982 enkele malen is veranderd, zijn bezwaarmakers van mening dat een nieuwe milieueffectrapportage en een nieuw aanwijzingsprocedure nodig is. Vanwege nieuwe feiten en ontwikkelingen zou iedereen beroep moeten kunnen instellen. De inspraak was echter beperkt tot degenen die eerder een bezwaarschrift hebben ingediend.

Nut en noodzaak
Het vliegveld, noch de minister hebben het nut en de noodzaak van de baanverlenging kunnen aantonen. Om het economisch belang aan te tonen heeft het vliegveld een rapport laten opstellen door Buck Consultants. Hierin wordt ‘geprognosticeerd’ dat er in 2015 650.000 passagiersbewegingen (nodig) zullen zijn. Het werkelijke aantal is de laatste jaren zo rond de 160.000 . Een groei van 400% in 8 jaar is niet aannemelijk.
De chartervliegtuigen kunnen prima toe met de huidige baan. Vliegveld Bremen - bijvoorbeeld - verwerkt veel meer passagiers met een even lange baan. Gewezen wordt op het rapport van luchtvaarteconoom Prof. de Wit: “Nergens in de bestudeerde rapporten wordt duidelijk, voor welk deel van de veronderstelde latente vervoersvraag een baanverlenging nodig is”. “De cijfers voor de economische betekenis van GAE zijn deels onjuist en volgens de meest recente inzichten volledig achterhaald”

Belangenafweging
Een belangrijk bezwaar van VOLE e.a. is dat alleen de belangen van het vliegveld zijn meegeteld. De negatieve economische effecten, de overlast voor omwonenden en de vernietiging van de natuur zijn ten onrechte buiten beschouwing gebleven.

Nachtsluiting
Het vliegveld wil open om 6.30 uur zodat toestellen eerder kunnen vertrekken om aansluitingen op Schiphol te kunnen halen. Er is wel geteld één aansluiting die mogelijk wordt gemist, en wel de aansluiting op een vlucht naar Canada. Overigens zijn er helemaal geen lijnvluchten vanaf Eelde op Schiphol. En die zullen er ook niet meer komen. Bovendien is met gezondheidseffecten van slaapverstoring geen rekening gehouden.

Externe veiligheid
Het onderzoek naar de externe veiligheid geeft onvoldoende inzicht in de daadwerkelijke risico’s. Ook op dit punt is de conclusie dat het aanwijzingsbesluit onvoldoende en onzorgvuldig is voorbereid.

Gezondheid
In het aanwijzingsbesluit is voorbij gegaan aan rapporten van de Gezondheidsraad en het RIVM over de negatieve gevolgen voor de gezondheid van geluidhinder en slaapverstoring. De minister is op dit punt in gebreke gebleven. Het aanwijzingsbesluit is in strijd met het motiveringsbeginsel en het beginsel van een deugdelijke belangenafweging.

In strijd met de natuurbeschermingswetgeving
Door de baanverlenging wordt de vleermuisroute langs de Eekhoornstraat vernietigd. Dit is in strijd met de Flora en Fauna wet. Ontheffing van deze wet is alleen mogelijk bij een zwaarwegend maatschappelijk belang. Dat belang is er niet, het is althans niet aangetoond. Dit weegt des temeer omdat het bedrijfseconomisch nut van de uitbreiding nog steeds niet is aangetoond.

Bovenstaande is slechts een greep uit de aangevoerde bewaren.
In aanvulling hierop blijkt uit het jaarverslag van 2005 dat het vliegveld weer ver achter blijft bij de eigen prognose. Het jaarlijkse verlies blijft enkele miljoenen. De regio past per jaar een miljoen bij. De verliesafdekking door het Rijk is in 2003 afgekocht met 10 miljoen. Hierop wordt ingeteerd. Als over enige tijd het ‘potje’ verliesafdekking leeg is en de kosten van de luchtverkeersleiding worden doorberekend, komen het vliegveld en de aandeelhouders in grote problemen. Het is een illusie dat het vliegveld rendabel zou kunnen zijn in de huidige opzet. De baanverlenging leidt voorspelbaar tot vergroting van het verlies.
VOLE doet een beroep op de aandeelhouders om de feiten onder ogen te zien en een beter en duurzaam plan voor het vliegveld Eelde te ontwikkelen. Het geld voor de baanverlenging zou hiervoor moeten worden ingezet.

Gaarne zijn wij bereid u nader te informeren. Kijk ook eens op www.vole.nl

 

Met vriendelijke groet,

Hans Vriens, voorzitter Jan Wittenberg, secretaris

Klik hier voor de volledige tekst van het (aanvullend) beroepsschrift
 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.