spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies arrow Finale nadert in strijd om baanverlenging

Finale nadert in strijd om baanverlenging
Geschreven door De Groninger Gezinsbode   
woensdag 27 december 2006

BEHANDELING DOOR RAAD VAN STATE

Finale nadert

in strijd om baanverlenging

 

 

Voorstanders van de baanverlenging op Groningen en Airport Eelde hebben het afgelopen jaar flink van zich laten horen. Naast de directie en de noordelijke Kamers van Koophandel bepleitte ook burgemeester Jacques Wallage een snelle uitbreiding van de capaciteit van de luchthaven. Rond de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) was het opvallend stil. Voor- en tegenstanders ontmoeten elkaar begin 2007 bij de Raad van State (RvS) die vervolgens een definitief besluit neemt.

Drie jaar geleden werd de hoop op een spoedige baanverlenging door diezelfde Raad van State de grond in geboord. De methode om geluidhinder te meten was verouderd, en de staatssecreta-
rissen van Verkeer & Waterstaat en VROM hadden volgens de Raad van State beter moeten beargumenteren waarom de luchthaven 's ochtends een halfuur eerder open zou moeten. Ook dienden de staatssecretaris-
sen de gevolgen van de uitbrei-
ding voor de natuurontwikkeling in de omgeving beter in kaart te brengen. Inmiddels is dit huis-
werk overgedaan en de luchtha-
ven heeft zelfs een heuse pro-
motiefilm voor de baanverlen-
ging gemaakt. Daarin worden de voordelen van de uitbreiding nog eens op een rijtje gezet. Als zwaardere vliegtuigen kunnen opstijgen en landen, betekent dat een enorme impuls voor de noordelijke economie.                  Uitbreiding luchthaven gepland in zuidwestelijke richting ï¿½ Google Earth
Ook zijn reizen naar veel nieuwe,
verre bestemmingen mogelijk.

Woonbeleving
In het voetspoor van de nijvere directie van de luchthaven betuigden tal van instanties hun sympathie. In maart van dit jaar bevestigden de staatssecretarissen Melanie Schults (Verkeer en Waterstaat) en Pieter van Geel (VROM) hun besluit om groen licht te geven voor de baanverlenging; over de bezwaren tegen dit besluit velt de Raad van State binnenkort een oordeel. De Rijksuniversiteit presenteerde in oktober de resultaten van een woonbelevingonderzoek, dat aangeeft dat omwonenden minder geluidhinder ervaren en tevredener zijn over de luchthaven dan enkele jaren geleden. Ook Stichting Vrienden van Groningen Airport Eelde (website www.vriendenairporteelde.nl) liet zich niet onbetuigd. In oktober werden handtekeningen verzameld, waaronder die van burgemeester Wallage en de Kamers van Koophandel in Groningen en Drenthe. De Vrienden - als altijd pal achter de luchthaven en fel tegen VOLE - peilden ook de stemming onder recreatieondernemers en hun gasten in de regio. Deze bleken in ruime meerderheid vóór de baanverlenging.

Argumenten
Wie denkt dat VOLE stil zwijgt onder druk van al dit mediageweld, vergist zich. Achter de schermen is VOLE nog altijd volop actief. De website www.vole.nl geeft een uitgebreid overzicht van de acties die worden ondernomen, en de argumentatie daarachter. VOLE bestrijdt bijvoorbeeld de conclusies uit het woonbelevingonderzoek. Charles Vlek, emeritus hoogleraar omgevingspsychologie en besliskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, spreekt van `onvolledige, twijfelachtige en misleidende informatie-
verstrekking over de baanverlenging.' Vlek zet bijvoorbeeld grote vraagtekens bij de geschatte toename van het aantal passagiers van 400 procent binnen acht jaar. Voorts maakt de luchthaven niet hard dat de noordelijke werkgelegenheid fors toeneemt door de baanverlenging, aldus professor Vlek.

Overschat
Ook VOLE-secretaris Jan Wittenberg meent dat het belang van de baanverlenging schromelijk wordt overschat: "Eelde is met zijn vijf miljoen euro jaaromzet een klein bedrijf. Belangrijker nog is dat er jaarlijks één miljoen euro subsidie opgaat, ongeveer vijftig euro per passagier. En dat allemaal voor slechts 114 passagiers per dag. De Q-liner naar Emmen vervoert een veelvoud aan passagiers." In een brief van eind november aan de regionale statenfracties spreekt VOLE zelfs over een subsidie van 200 euro per passagier. In dezelfde brief merkt VOLE op dat de luchthaven haar aantal passagiers systematisch overschat, bijvoorbeeld door transitpassagiers mee te tellen. VOLE vraagt de statenleden dan ook om een bedrijfsplan voor de luchthaven te laten opstellen waarin wordt uitgegaan van realistische groeicijfers, aanvaardbare milieunormen, een geleidelijke afbouw van overheidsbijdragen en een gedegen kosten-batenanalyse van de baanverlenging.
Secretaris Wittenberg bestrijdt de opvatting van de luchthaven dat deze met een baanverlenging rendabel te maken is. Volgens hem toont Bremen aan dat een regionale luchthaven prima met een baan van 1.800 meter uit de voeten kan.

Loopgravenoorlog
De meningsverschillen tussen voor- en tegenstanders hebben veel weg van een ouderwetse loopgravenoorlog, waarin af en toe flink met modder wordt gegooid, met name door de Vrienden.
De Raad van State, in het verre Den Haag, heeft als voordeel dat ze alle argumenten voor en tegen, objectief op een rij kan zetten en vervolgens tot een gedegen oordeel kan komen. Na extreem veel voorbereidingen en onderzoekswerk kan het haast niet anders of de kogel gaat nu door de kerk. Als de RvS instemt met de baanverlenging, wordt VOLE veroordeeld tot een marginale positie.
Maar ongetvijfeld zullen de pitbulls in deze organisatie ook dan bewaken dat de regelgeving tot op de letter wordt nageleefd.


Commentaar VOLE
De Groninger Gezinsbode heeft een behoorlijk genuanceerd overzicht geleverd van dit inmiddels reusachtige dossier. VOLE houdt zich inderdaad kalm, omdat de zaak 'onder de rechter' is. Dit in tegenstelling tot de Vrienden en tot GAE zelf die ervoor zorgen vrijwel wekelijks met een positief nieuwtje de pers te halen. Dat die nieuwtjes over het algemeen weinig te maken hebben met baanverlenging is in het kader van deze kennelijk effectieve PR-aanpak niet van belang.
Men haalt de krant. Opmerkelijk is dat men nogal eens bericht over succesjes, die aantonen dat er meer mogelijk is met de huidige baan.
 
Twee zaken in bovenstaand artikel vallen op.
De vermelding van de film van GAE suggereert dat de effecten van de baanverlenging meer zijn dan nauwelijks gefundeerde wensdromen van de luchthaven. Vergelijking met wat op onze site staat over de gewenste toename van passagiers en van luchtvracht, maakt duidelijk waarom wij over wensdromen praten.
Aan het slot van het artikel lijkt de schrijver te verwachten dat de Raad van State de baanverlenging niet zal tegen houden.
Wij hebben goed gefundeerde bezwaren, niet alleen tegen de verwachtingen van Eelde, of die nu de voorspelde economische groei betreffen, geluidsoverlast, of bijv. schade aan het milieu.
Maar ook vinden we dat de overheid te veel steken heeft laten vallen. Daarom protesteren we.
VOLE ligt niet voor de grap dwars.
 
Ongeacht de uitkomst zal VOLE zeker ook in de toekomst de ontwikkelingen op GAE volgen.
Daarin heeft de schrijver groot gelijk.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.