spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws arrow Brief VOLE aan de ministers Eurlings (V&W) en Verburg (LNV)

Brief VOLE aan de ministers Eurlings (V&W) en Verburg (LNV)
Geschreven door VOLE   
woensdag 31 oktober 2007

kleurenlogo.jpg     Vereniging Omwonenden Luchthaven
                        Eelde

Aan de Minister van Verkeer en Waterstaat,
de heer Ir. C.M.P.S. Eurlings

Betreft: Verzoek Opschorting Aanwijzingsbesluit Luchtvaartterrein Eelde van 15 mei 2001

Eelde, 25-10-2007


Geachte heer Eurlings,

In uw debat van 27 september met de Tweede Kamer over de RBML heeft u toegezegd begin 2008 te komen met een rijksvisie op de ontwikkeling van de Nederlandse luchthavens: kortheidshalve de ‘Nota Luchthavenbeleid’. Zoals u zei: “Een onlosmakelijk onderdeel ervan is beantwoording van de vraag welke luchthavens decentraal worden en welke in een nationaal systeem worden gehouden”.

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) ziet met belangstelling uit naar deze nota, niet in de laatste plaats omdat deze nota bij uitstek de gelegenheid biedt om een eind te maken aan de -ook door u zo verafschuwde - baanverlengingsprocedure die al meer dan 20 jaar sleept. Onvoldoende motivering van deze vergaande ingreep in het kleinschalige cultuurlandschap van Noord Drenthe is er de oorzaak van dat deze procedure al zo lang sleept. In de jaren negentig werd een verlenging tot 2500 meter nog bepleit, uitgaande van de functie van Eelde als les-en oefenvliegveld voor grote toestellen. In 2001 echter zijn les-en oefenvluchten met grote toestellen verboden. Uw voorganger heeft toen nagelaten de geluidsruimte en de baanlengte terug te brengen tot wat Eelde feitelijk nodig heeft.

Wij nemen aan dat u de functie van vliegveld Eelde in de Nota Luchthavenbeleid nader zult aangegeven -mede- op basis van het huidige functioneren en van het toekomstperspectief in het kader van de rijksvisie op het Nederlandse luchthavensysteem.
Met betrekking tot het huidige functioneren brengen wij graag de volgende actuele informatie onder uw aandacht:

  • In 2006 telde Eelde 166.000 passagiersbewegingen (hiervan betreft 40% transitverkeer). In feite gaat het om + 50.000 passagiers die van Eelde vertrekken. Het vervoersvolume valt dus volledig in het niet bij het nationale volume.
  • De toename van het aantal vertrekkende passagiers blijft achter bij de landelijke trend en is de laatste 6 jaar slechts 2,3 % per jaar geweest. Het exploitatieverlies zal dientengevolge aanzienlijk blijven, met of zonder baanverlenging.
  • Luchtvaarteconoom Prof. J. de Wit heeft een rapport opgesteld over het toekomstperspectief voor Eelde. Hij stelt dat de baanlengte hoogstens van marginaal belang is voor het vervoersvolume. Wij sturen dit rapport hierbij.
  • De Wit relativeert ook de economische betekenis. Een correcte berekening van de directe werkgelegenheid in 2015 komt uit op minder arbeidsplaatsen dan GAE nu telt.
  •  Vanaf Eelde vertrekt geen luchtvracht per vliegtuig: alles gaat over de weg. De Wit verwacht hierin, ook met baanverlenging, niet veel verandering.


Kortom: Vliegveld Eelde is een zeer bescheiden regionale luchthaven met een beperkt toekomstperspectief.

Welke rol u ook aan Eelde zult toekennen in het Nederlandse luchthavensysteem, een baanlengte van 2500 m is daarvoor niet nodig. Voor Lelystad is de voorgestelde baanlengte 2100 meter.

Wij verzoeken u daarom in de ‘Nota Luchthavenbeleid’ een reëel toekomstperspectief te bieden aan Groningen Airport Eelde. In een dergelijk perspectief past niet de verspilling van overheidsgeld voor baanverlenging, waarmee geen doel wordt gediend, maar waarmee wel de onomkeerbare vernietiging van 40 ha. kleinschalig cultuurlandschap plaatsvindt. Bovendien is de kans groot dat de te ruime geluidsjas waarmee de luchthaven is bedeeld, gebruikt gaat worden om van Eelde het toevluchtsoord te maken van lawaaiige toestellen die elders worden geweerd. Eelde wordt nu al gebruikt voor grote aantallen lesvluchten met sterk verouderde lawaaiige toestellen.

U streeft naar “het accommoderen van de mobiliteitsbehoeften op een zodanige wijze dat de kwaliteit van de leefomgeving in afnemende mate wordt belast” (Regeerakkoord 2007, hoofdstuk Mobiliteit en infrastructuur, punt 1). De mobiliteitsbehoefte vanaf vliegveld Eelde -nu en in de toekomst- is zoals aangegeven uiterst bescheiden. Afnemende belasting van het leefmilieu kan onmogelijk gecombineerd worden met de voorgestelde baanverlenging.
Daarom verzoeken wij u het Aanwijzingsbesluit Luchtvaartterrein Eelde van 15 mei 2001 op te schorten.Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde


Hans Vriens, voorzitter                                                Jan Wittenberg, secretaris
050-4062063/ 06-55138621                           050-3183360/06-12386622
Bijlage: Op de lange baan? Prognoses voor Groningen Airport Eelde nader gewogen, SEO/Prof. Drs. J.G. de Wit, April 2007

 


kleurenlogo.jpg        Vereniging Omwonenden Luchthaven
                        Eelde

Aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
mw. G. Verburg

Betreft: Verzoek Intrekking Ontheffing artikel 75 van de Flora en faunawet, verleend aan Groningen Airport Eelde onder aanvraagnummer FF/75C/2006/0038Eelde, 25-10-2007

Geachte mevrouw Verburg,

Op 28 september 2006 gaf u een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en Faunawet ten behoeve van de uitvoering van een baanverlenging van vliegveld Eelde (FF/75C/2006/0038). De ontheffing is gegeven voor een periode van 1 oktober 2006 tot en met 31 december 2007. Tegen deze ontheffing zijn door VOLE en anderen bezwaren ingediend. Op deze bezwaren is nog niet beslist.
 
Inmiddels heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat, de heer Eurlings op 27 september in een debat met de Tweede Kamer toegezegd begin 2008 te komen met een rijksvisie op de ontwikkeling van de Nederlandse luchthavens: kortheidshalve de ‘Nota Luchthavenbeleid’. Zoals de minister zei: “Een onlosmakelijk onderdeel ervan is beantwoording van de vraag welke luchthavens decentraal worden en welke in een nationaal systeem worden gehouden”.

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) ziet met belangstelling uit naar deze nota, niet in de laatste plaats omdat deze nota bij uitstek de gelegenheid biedt om een eind te maken aan de baanverlengingsprocedure die al meer dan 20 jaar sleept. Onvoldoende motivering van deze vergaande ingreep in het kleinschalige cultuurlandschap van Noord Drenthe is er de oorzaak van dat deze procedure al zo lang sleept. In de jaren negentig werd een verlenging tot 2500 meter nog bepleit, uitgaande van de functie van Eelde als les-en oefenvliegveld voor grote toestellen. In 2001 echter zijn les-en oefenvluchten met grote toestellen verboden. De toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat heeft  nagelaten de geluidsruimte en de baanlengte  terug te brengen tot wat Eelde feitelijk nodig heeft.

In de Nota Luchthavenbeleid zal -naar wij aannemen- de functie van vliegveld Eelde nader worden aangegeven, mede op basis van het huidige functioneren, alsmede van het toekomstperspectief in het kader van de rijksvisie op het Nederlandse luchthavensysteem. Het Vliegveld Eelde is op dit moment een zeer bescheiden regionale luchthaven met een beperkt toekomstperspectief. Welke rol het kabinet ook aan Eelde zal toekennen in het Nederlandse luchthavensysteem, een baanlengte van 2500 m is daarvoor niet nodig. Voor Lelystad is de voorgestelde baanlengte 2100 meter.

Wij hebben uw collega van Verkeer en Waterstaat, de heer Eurlings verzocht, in de ‘Nota Luchthavenbeleid’ een reëel toekomstperspectief te bieden aan Groningen Airport Eelde. In een dergelijk perspectief past niet de verspilling van overheidsgeld voor baanverlenging, waarmee geen doel wordt gediend, maar waarmee wel de onomkeerbare vernietiging van 40 ha. kleinschalig cultuurlandschap plaatsvindt. Bovendien is de kans groot dat de te ruime geluidsjas waarmee de luchthaven is bedeeld, gebruikt gaat worden om van Eelde het toevluchtsoord te maken van lawaaiige toestellen die elders worden geweerd. Eelde wordt nu al gebruikt voor grote aantallen lesvluchten met sterk verouderde lawaaiige toestellen.

Hoewel u gehouden bent een ‘eigenstandige’ afweging te maken inzake ontheffingen van de Flora- en faunawet, verzoeken wij u bij het nemen van de beslissing op bezwaar voor de genoemde ontheffing voor de Flora- en faunawet rekening te houden met de rol die het kabinet in de ‘Nota Luchthavenbeleid’ zal toekennen aan Groningen Airport Eelde.

Daarnaast willen wij u, wellicht ten overvloede, wijzen op het feit dat voor de baanverlenging op de luchthaven Eelde geen alternatieven met andere baanlengtes zijn onderzocht. De Flora- en faunawet vereist een afweging van alternatieven voor wat betreft de schade die wordt aangebracht aan flora, fauna en landschap.
Om deze redenen verzoeken wij u de ontheffing in te trekken.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.


Met vriendelijke groet,
Namens Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
Hans Vriens, voorzitter                                                         Jan Wittenberg, secretaris
050-4062063/ 06-55138621                                    050-3183360/06-12386622

 

 

 

 

 

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.