spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies arrow De misplaatste klaagzang van een vliegveld-directeur

De misplaatste klaagzang van een vliegveld-directeur
Geschreven door Martin de Bruin in het Dagblad van het Noorden van 29 januari 2008   
dinsdag 29 januari 2008

[Het hiernavolgende artikel van journalist Martin de Bruin is in het Dagblad van het Noorden gepubliceerd naar aanleiding van het persbericht van VOLE. Onder het artikel van De Bruin treft u commentaar van VOLE aan op het artikel van Martin de Bruin, daaronder vindt u volledigheidshalve het oorspronkelijke persbericht van VOLE, red.]

 

OPINIE  CONFLICT TUSSEN 'EELDE' EN OMWONENDEN
De misplaatste klaagzang van een vliegveld-directeur

De afgelopen dagen vlogen Jeroen Meulendijks, directeur van Groningen Airport Eelde en omwonenden van de luchthaven elkaar als vanouds in de haren. De directeur is not amused over kosten die hij voor juridische procedures moet maken.

 
EELDE   Het was een opmerkelijke ontboezeming van Jeroen Meulendijks, directeur van Groningen Airport Eelde, vorige week in deze krant. Het vliegveld is miljoenen euro’s kwijt aan procedures rond de baanverlenging, meldde de directeur. Het geld ging vooral op aan juridische bijstand. Bovendien, zo stelde Meulendijks misnoegd vast, liep de luchthaven inkomsten mis, omdat het vrachtverkeer niet konjeroen meulendijks.jpg groeien.
    Die boodschap konden de omwonenden van de luchthaven, verenigd in VOLE, in hun zak steken. De manier waarop zij zich succesvol verzetten tegen de baanverlenging scheelt het vliegveld inkomsten en jaagt de onderneming bovendien op kosten.
    Het is een nogal misplaatste klaagzang van de directeur. Hoe is het toch mogelijk dat omwonenden keer op keer onvolkomenheden ontdekken in vergunningen? Wordt het zo langzamerhand niet eens tijd dat Meulendijks de hand in eigen boezem steekt en zichzelf afvraagt hoe het komt dat de Raad van State telkenmale besluiten moet uitstellen? Hoe het kan dat omwonenden met succes argumenten aandragen die in de ogen van de Europese Commissie overheidssteun aan de baanverlenging niet vanzelfsprekend maken?
    De luchthaven is een onderneming die zich gesteund weet door vijf overheden (twee provincies en drie gemeenten) en nauw samenwerkt met het ministerie van verkeer en waterstaat. Meulendijks kan terugvallen op een groot arsenaal aan juridische bijstand en met name kennis. Het valt al die deskundigen aan te rekenen dat zij er nu al decennia lang niet in slagen om de baanverlenging in goede banen te leiden.
    Het kan de omwonenden bovendien niet worden aangerekend dat zij gebruik maken van hun democratische mogelijkheden tot het maken van bezwaren. Het zijn zeer deskundige rechters die toetsen of besluitvorming van de luchthaven, dan wel aangevraagde vergunningen zich verdragen met wetten en regels. Het verwijt van Meulendijks dat VOLE de luchthaven op kosten jaagt, duidt dan ook op een gebrek aan zelfreflectie. Het illustreert bovendien hoe de voorstanders van de baanverlenging structureel denken over VOLE en haar aanhang. Ze worden gezien als lieden die dwarsbomen tot hun core business hebben gemaakt. Door luid te roepen, proberen directie en betrokken overheden echter vooral hun eigen falen te verbloemen.

 
Commentaar VOLE bij “De misplaatste klaagzang van een vliegveld-directeur” DvhN 29 januari 2008

Bovenstaand kritisch artikel stond in het Dagblad van het Noorden van 29 januari 2008.
Het liegt er niet om. Standpunten gaan schuiven. Maar één zwaluw betekent nog geen zomer.
Wij waarderen het dat het “Dagblad” een kritische houding aanneemt.
De groei die de directie van het vliegveld belooft, daarin gesteund door de regionale politiek, ontbeert elke onderbouwing.
Uiteraard lezen wij alle artikelen die het Dagblad wijdt aan het vliegveld en op grond daarvan vinden wij dat de krantenlezer, die tot een eigen oordeel wil komen, tot nu toe niet veel heeft gehad aan het “Dagblad”. Het heeft vrijwel uitsluitend de hoeraverhalen van de directie van GAE gepresenteerd zonder daarbij de kritische vragen te stellen.
We beperken ons tot de groei die GAE al jaren belooft, en niet waarmaakt.
Waar moet die groei vandaan komen?
Tot nu toe is het antwoord van GAE: “Van de verlengde baan, want dan kunnen passagiers verder weg. Bovendien trekken we daarmee grootscheeps vrachtverkeer aan”.
Maar dat is geen antwoord.
Waar komen op een regelmatige basis genoeg passagiers voor lange afstanden vandaan, en waar komt de vracht vandaan en waar gaat die naar toe?
En welke kosten en opbrengsten zitten daaraan vast?
Lezing van onze site zou op die punten al sappige vragen kunnen opleveren. GAE haalt al jaren de prognoses niet. Wordt dat nou wel beter bij een langere baan?
Wordt het niet hoog tijd de kosten en opbrengsten daarvan eens te onderzoeken?
Toenemende tekorten zijn voorspelbaar.
De rijksoverheid is met onze regionale bestuurders overeengekomen dat het Rijk die tekorten niet zal dekken. Dus die worden afgewenteld op de regio.
Momenteel buigt de Raad van State zich over de vraag of dit soort steun wel is toegestaan..
De vlucht naar voren van het vliegveld kan maar beter afgelopen zijn, voordat de langere baan er ligt en het de burger nog meer geld gaat kosten.
Overigens: naar ons beste weten is het beschikbare budget (18,6 mln) veel te gering om de baanverlenging uit te voeren. Die kost – uitgaande van de kengetallen van GAE - nu al minimaal 40 mln.
Kijk maar elders op deze site.


Persbericht VOLE van 28 januari 2008
 
VOLE is niet tegen vliegveld Eelde
 
Meulendijks verdraait passagierscijfers.

De directie van vliegveld Eelde blijft volharden in het verdraaien van de passagierscijfers. De vereniging VOLE vergeleek de cijfers van vliegveld Eelde met die van het CBS en meldt dat Eelde 30% meer opgeeft dan het CBS doet. Het verweer van Meulendijks (DvhN 25-1-208) is kinderlijk: “anderen doen dat ook”. Bij andere regionale vliegvelden (Maastricht en Eindhoven) zijn er ook verschillen, maar die zijn minimaal. Vliegveld Eindhoven geeft zelfs passagierscijfers die lager zijn dan het CBS.

VOLE vindt de juistheid van vervoerscijfers belangrijk omdat de cijfers gebruikt worden voor het aantonen van “Nut en Noodzaak” van de baanverlenging. De cijfers geven ook inzicht in het economisch belang van het vliegveld. Daarom heeft VOLE verduidelijkt dat er vanaf Eelde in 2006 minder dan 65.000 personen vertrokken. Dat zijn er minder dan 180 per dag. Directeur Meulendijks spreekt dit niet tegen. 

VOLE vindt dat het vliegveld zich moet verantwoorden voor de grote sommen gemeenschapsgeld die jaarlijks worden bijgepast. Daarom moet duidelijk worden aangeven waar Eelde afwijkt van het CBS.  Transitpassagiers, charterpassagiers en zakenreizigers moeten apart worden vermeld. Die zijn in de rapportage van GAE niet te vinden en bij andere vliegvelden wel. De politiek moet toch weten waar de miljoenen subsidiegeld naar toe gaan?

Als Eelde triomfantelijk een groei in 2007 met  4% meldt is dat misleiding. Over de periode 1998 tot 2006 is Eelde gegroeid met gemiddeld 1,6 % per jaar. Als we kijken naar de eigen prognosecijfers van Eelde, moet GAE naar 658.200 passagiersbewegingen in 2015: een jaarlijkse groei van 16,5%. Bij dit achterblijven van de groei met 12,5% ten opzicht van de eigen prognoses, vindt VOLE het hoera van directeur Meulendijks ongepast.

Dat Meulendijks VOLE een verwijt maakt, “dat VOLE slecht tegen het goed nieuws kan” is een gotspe. Het gaat heel slecht met de luchthaven gezien het achterblijven bij de prognoses. Ook financieel gaat het heel slecht want er is absoluut geen uitzicht op een sluitende exploitatie. Ook moet Eelde zeer waarschijnlijk geld aan de staat terugbetalen vanwege ongeoorloofde staatssteun.  Als het zo doorgaat is Eelde over een paar jaar failliet. Het is ongepast om VOLE verwijten te maken. VOLE is niet tegen het vliegveld, maar waarschuwt dat de politiek zich geen zand in de ogen moet laten strooien met juichverhalen.

Dat de luchthaven miljoenen is kwijt geraakt door de procedures rond de baanverlenging is vooral de directie aan te rekenen. Het vliegveld en het ministerie van V&W hebben er vier jaar over gedaan om met een nieuw plan te komen. VOLE heeft slechts 6 weken gekregen om hierop te reageren. Omdat de plannen slecht zijn onderbouwd en de cijfers niet deugen is er aanvullend onderzoek nodig. Dat kost tijd, maar dat komt niet door VOLE.

De heer Meulendijks noemt het mislopen van inkomsten uit vrachtverkeer. Laten we nu toch met beide benen op de grond blijven staan: Eelde heeft t/m oktober 2007 slechts twee ton luchtvracht vervoerd (CBS cijfers). Maastricht had in die periode 48.000 ton luchtvracht vervoerd ofwel vierentwintigduizend maal meer! En het mislopen van inkomsten door gemis van een verlengde baan? Met twee ton vracht op Eelde is dat toch niet serieus te nemen. Maastricht ligt centraal tussen indrukwekkende industriegebieden. Eelde heeft vergeleken met Maastricht gewoon geen industrieel achterland. Een langere baan verandert daar niets aan.

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE)
050-3183360
06 123 87622


 

 

 

 

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2020 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.