spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies arrow Jeroen Meulendijks: 'Hoezo misplaatste klaagzang?'

Jeroen Meulendijks: 'Hoezo misplaatste klaagzang?'
Geschreven door Jeroen Meulendijks in het Dagblad van het Noorden van 4 februari 2008   
maandag 04 februari 2008
foto artikel meulendijks.jpg 
 
OPINIE  REACTIE OP BIJDRAGE OVER BAANVERLENGING GRONINGEN AIRPORT EELDE

Hoezo misplaatste klaagzang?

Onder de kop 'De misplaatste klaagzang van een vliegvelddirecteur' bekritiseerde verslaggever Martin de Bruin de directeur van Groningen Airport Eelde, Jeroen Meulendijks afgelopen dinsdag diens constatering dat Groningen Airport Eelde inmiddels vele miljoenen euro kwijt is aan juridische kosten ten behoeve van de baanverlenging. Een reactie.

Met begrip voor het eigen perspectief van uw verslaggever doet zijn constatering volgens mij geen recht aan de inspanningen die wij, Groningen Airport Eelde, en met ons vele anderen zich getroosten om de baanverlenging tot stand te brengen. Daarom voel ik mij geroepen te reageren op het betreffende artikel.
    Van essentieel belang is dat het in deze zaak, die inmiddels ruim twintig (!) jaar loopt, niet gaat om de persoon van een vliegvelddirecteur, maar wel om het belang dat hier voor Noord-Nederland aan de orde is. Nu de Zuiderzeelijn door politiek Den Haag is afgeschreven nijpt de ontsluiting van dit landsdeel des te meer. Een baanverlenging betekent dat de luchthaven een belangrijke infrastructurele voorziening voor Noord-Nederland zal worden dan deze nu is en die hebben we hard nodig.
    Vanzelfsprekend hebben omwonenden die tegen deze baanverlenging zijn, het recht actie te ondernemen. Ik ben echter van mening dat het algemeen belang van een baanverlenging, zoals hiervoor omschreven, het individueel belang overstijgt. En dat vind ik niet alleen. De regionale politiek, maar ook het ministerie van Verkeer en Waterstaat onderschrijven dit en ijveren voor de baanverlenging. De baanverlenging wordt dus breed en op democratische basis ondersteunt. Dit is bevestigd door een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen waaruit blijkt dat 75% van de direct omwonenden van de luchthaven voorstander is van de baanverlenging.
    Ik acht mij verplicht erop te wijzen dat de acties van Vole er mede de oorzaak van zijn dat wij aanzienlijke kosten moeten maken voor de juridische procedures. Het gaat hier namelijk om geld van de belastingbetaler. En ik meen dat de tegenstanders zich daar bewust van moeten zijn. Zoals gezegd, onze motivatie is het algemeen Noordelijk belang dat een baanverlenging dient. In deze context moet mijn opmerking eerder in het Dagblad van het Noorden worden geplaatst. jeroen meulendijks.jpg
    Het is om deze redenen dat ik mij niet herken in het verwijt van De Bruin dat ik mij schuldig maak aan een klaagzang en het gemis aan persoonlijke reflectie. Ik ontken niet dat er in de afgelopen jaren ook van onze kant omissies zijn opgetreden in de procedure van de baanverlenging. Maar verlies niet uit het oog dat hierbij vaak nieuwe wetgeving aan de orde is geweest die de tegenstanders van de verlenging belangrijk voordeel biedt gedurende de looptijd van de procedure. Om daar vanuit ons belang op te reageren is specifieke juridische expertise nodig die niet aanwezig is en hoeft te zijn bij de verschillende overheden die ons ondersteunen. Die deskundigheid huren we dus in en dat kost geld.
    Inmiddels zijn we ver weggezakt in het debat over de baanverlenging. De acties van de tegenstanders verenigd in Vole richten zich op talrijke procedures die in mijn ogen geen recht doen aan het Noord-Nederlands belang dat in het geding is. Van kapvergunningen tot havengeldregelingen en van het ontwikkelen van toekomstige bedrijventerreinen tot het bekritiseren van officiële passagierslijsten.
    Voor mij geldt slechts 1 vraag: Hoort in Noord-Nederland een volwaardige luchthaven die stuwend is voor de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid? Mijn antwoord is zonder voorbehoud: Ja!

Jeroen Meulendijks is directeur van Groningen Airport Eelde

 
 
 

 

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.