spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies arrow Ergernis Staten over vliegveld

Ergernis Staten over vliegveld
Geschreven door Martin de Bruin in het Dagblad van het Noorden van 17april 2008   
donderdag 17 april 2008

Ergernis Staten over vliegveld
Snel duidelijkheid over financiën

ASSEN/EELDE  Nog voor de zomervakantie moeten er gegevens beschikbaar zijn over de actuele financiële positie van vliegveld Eelde. De partijen in de provinciale staten willen precies weten wat de gevolgen van de invoering van de vliegtax zijn op de aantallen passagiers die de luchthavendirectie denkt te vervoeren.

Er leeft in de staten veel irritatie over de wijze waarop ze worden geïnformeerd over de gang van zaken bij de luchthaven.
Vorig jaar november kregen ze de toezegging van het college GS dat ze snel bijgepraat zouden worden. Maar sindsdien is het stil. Tot ergernis van vooral PvdA fractievoorzitter Eddy Veenstra.
Veenstra verwees gisteren niet alleen naar de vliegtax. Hij maakt zich ook zorgen over de haalbaarheid van het bedrijfsplan van het vliegveld nu Eelde niet in beeld is bij het kabinet om als overloopluchthaven van Schiphol te functioneren. Eindhoven en vliegveld Twente zijn dat wel.
Ook wil Veenstra weten wat de gevolgen zijn voor Eelde van de toegenomen concurrentie van Duitse luchthavens als Bremen en Münster.
Volgens VVD-gedeputeerde Rob Bats verlangt Veenstra informatie die hij niet voor 1 september kan leveren. Hij wees onder andere op de voortdurende onduidelijkheid over de baanverlenging. Maar zijn verzoek om het College van GS wat meer tijd te gunnen, werd door Veenstra resoluut van de hand gewezen. Hem bekruipt zo langzamerhand het gevoel dat de staten aan het lijntje worden gehouden, terwijl ze wel elk jaar drie ton in de exploitatie van Eelde pompen.
”Als wij nu voldoen aan het verzoek van het college, horen we in augustus weer nieuwe argumenten die duidelijk maken dat we nog geen antwoord op onze vragen krijgen. Daar pas ik voor", aldus Veenstra.
Volgende week komt hij met een motie om de informatie voor 1 juli bij Bats af te dwingen.


Commentaar VOLE
 
Het is zonneklaar dat vliegveld Eelde zijn prognoses niet haalt en dat het bedrijfsplan achterhaald is. Daarom zouden de aandeelhouders – waaronder de provincie Drenthe – een nieuw bedrijfsplan moeten (laten) opstellen.  Hoe kun je anders weten of je je geld (gemeenschapsgeld! ) goed besteedt? Dat directeur Meulendijks geen zin heeft om een nieuw bedrijfsplan op te stellen, snappen we wel. Hij komt wel erg in z’n hemd te staan als blijkt dat het vliegveld blijft steken op 1/4 (een kwart!) van de oorspronkelijke prognoses.

In een nieuw (realistisch) bedrijfsplan moet rekening worden gehouden met de volgende ontwikkelingen:
  • De actuele vervoerscijfers (CBS-cijfer over 2007 is 135.726 passagiersbewegingen, GAE raamt 650.000 voor 2015);
  • De invoering van de vliegtax; 
  • Een scenario met en zonder baanverlenging;
  • Het doorberekenen van de kosten van de luchtverkeerleiding [1];
  • Een scenario voor de situatie als de Europese Commissie het afdekken van het exploitatieverlies door de regionale overheden niet toestaat.
Als de Europese Commissie ook de overige over 'staatssteun' [2] ongeoorloofd vindt, is een bedrijfsplan voor het vliegveld niet meer nodig. Men kan dan gaan nadenken over een alternatieve invulling van het terrein.
 

Noten
 
[1] Kosten Luchtverkeersleiding LVNL
De tekorten van de Luchtverkeersleiding zijn een bron van zorg (jaarverslag LVNL 2006). De laatste 6 jaar waren de inkomsten op Eelde uit heffingen gemiddeld € 518.000 tegenover gemiddelde kosten van € 3,9 miljoen en een tekort van € 3,4 miljoen per jaar. In het LVNL Businessplan 2008-2012  (februari 2008) is één van de vier strategische focusgebieden;  kostendekkende operatie op de regionale luchthavens. Onder het kopje ‘Schaalvergroting regionale luchthavens’ staat: De dienstverlening van de Regional Unit (RU) dient kostendekkend te worden via kostenverlaging, schaalvergroting en alternatieve inkomsten. Schaalvergroting lijkt voor Eelde geen reële optie. Alternatieve inkomsten zijn nihil. Kostenverlaging zijn alleen mogelijke door beperking van de dienstverlenging c.q. openingstijden.

[2] Klachten bij De Europese Commissie
De Europese Commissie is naar aanleiding van ingediende klachten gestart met het onderzoek naar de verenigbaarheid van overheidsbijdragen aan luchthaven Eelde met het Europese mededingingsbeleid. Hiertoe stelde de EC vragen aan de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de EU.
De klachten betreffen:
  • het gedurende tien jaar afdekken van het exploitatieverlies door de regionale overheden met een jaarlijkse bijdrage van € 1 miljoen;
  • afkoopsom in 2001 door de staat van het rijksaandeel in toekomstige exploitatieverliezen ten bedrage van € 4,3 miljoen;
  • afkoopsom in 2001 door de staat van € 2,9 miljoen wegens derving van toekomstige opbrengsten uit groot lesverkeer;
  • een Rijksbijdrage in 2001 van € 4,7 miljoen aan het project ‘Afwatering bestaande baan’;
  • een Rijksbijdrage eind 2003 van € 18,6 miljoen ten behoeve van baanverlenging.
Deze bijdragen zijn niet aangemeld bij de Europese Commissie. Het is niet waarschijnlijk dat al deze bedragen voldoen aan de toetsingscriteria van het Europese mededingings-
beleid.


 

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.