spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Nieuwsbrief artikelen arrow Merkwaardige ontwikkelingen op het voorterrein van de luchthaven

Merkwaardige ontwikkelingen op het voorterrein van de luchthaven
Geschreven door VOLE in Nieuwsbrief 37   
woensdag 30 april 2008
Merkwaardige ontwikkelingen voorterrein luchthaven.jpg

 

 

 

 

Het voorterrein van de luchthaven is bedoeld voor luchthavengebonden bedrijvigheid. Hier zijn twee hoge kantoorgebouwen neergezet, Nacap I en II. Nacap (dochterbedrijf van Koop) betoogde indertijd bij de inspectie Ruimtelijke Ordening dat Nacap bij het vliegveld gevestigd moest zijn omdat men vliegensvlug ter plaatse moest kunnen zijn als ergens een buisleiding stuk ging. De Inspectie achtte Nacap luchthaven ge/verbonden.

Beide kantoren zijn gebouwd met gebruikmaking van een ‘artikel 19’ procedure, dat wil zeggen, vooruitlopend op een wijziging van het bestemmingsplan. Dit gewijzigde bestemmingsplan verscheen op 15 augustus 2001.
Onder de bestemming “luchthavenverbonden bedrijvigheid” vallen kantoor- en handelsfuncties “beperkt tot bedrijven waarvan, voor het kunnen (voort)bestaan van de bedrijfsvoering in bedrijfseconomisch en/of organisatorisch opzicht, een ligging in de directe omgeving van de luchthaven van doorslaggevende betekenis is.” (art. 3 van de bepalingen van het Bestemmingsplan.)

In dit bestemmingsplan wilde de gemeente zichzelf de bevoegdheid geven af te wijken van deze omschrijving van luchthavenverbondheid. Hiertegen maakte zowel de Stichting Rondom Vliegveld Eelde als VOLE bezwaar. De Provincie Drenthe kwam aan het bezwaar tegemoet en schrapte de door de gemeente gewenste vrijstellingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan.

In september 2002 gingen Koopdochter Geveke (bouwer van de kantoren), de luchthaven, Airpark en de gemeente Tynaarlo hiertegen in beroep bij de Raad van State. Geveke schreef op 18 september aan de Raad van State: Samen met Airpark “heeft Geveke zich hard gemaakt voor het opnemen van de vrijstellingsbepaling, waaraan thans door Gedeputeerde Staten goedkeuring is onthouden.” Deze zaak diende op 28 augustus 2003. De provincie Drenthe hield voet bij stuk, de Raad van State stelde de provincie in het gelijk, en die door de gemeente gewenste vrijstellingsbevoegdheid, kwam niet in het bestemmingsplan.

In gebouw Nacap II, Machlaan 35 is slechts luchthavenverbonden bedrijvigheid toegestaan. Het pand werd niet afgebouwd. Het bleef vanaf 2002 leeg staan.

Eind 2007 waren er activiteiten in het gebouw merkbaar. Daarom schreef VOLE
27 november een brief aan de gemeente Tynaarlo met de vraag welk luchthaven-
verbonden bedrijf zich in Nacap vestigt. Ook de fractie van D66 bleek hierover vragen gesteld te hebben.

De gemeente Tynaarlo schreef terug dat GCB beheer - met als enig aandeelhouder Koop Deelnemingen BV. - zich in Nacap II ging vestigen. Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel is de bedrijfsomschrijving: Het exploiteren en beheren van vliegtuigen voor de zakelijke markt, het beheren en exploiteren van luchthaven-gebonden onroerend goed, het verlenen van diensten die betrekking hebben op de zakelijke luchtvaart. Werkzame personen: “0”. De gemeente schreef aan VOLE: “Er is maar één conclusie mogelijk, namelijk dat het bedrijf voldoet aan de hiervoor genoemde definitie.” Dus aan luchthavenverbondenheid.
Volgens de website van Geveke Bouw is het hoofdkantoor van dit bedrijf nu gevestigd Machlaan 35, dus in het pand Nacap II.

VOLE begrijpt best dat deze luchthavenverbonden Koopdochter GCB met nul werknemers dit grote kantorenpand niet kan vullen, en dus ruimte over heeft voor andere bedrijven.
De gemeente staat dus toe dat de bepalingen van het bestemmingsplan ontdoken worden met behulp van een handige constructie en dat Geveke zijn zin krijgt; dit in weerwil van de uitspraak van de Raad van State en van de reactie van de Inspecteur Ruimtelijke ordening die schreef: “De vestiging van kantoren waarbij de binding met een luchthaven ontbreekt acht ik op de onderhavige locatie onaanvaardbaar.”

VOLE is uitermate benieuwd naar wat de bestuursrechter zal vinden van deze gang van zaken en zal deze zaak aanhangig maken.

 

 

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.