spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Nieuwsbrief artikelen arrow Ontwikkelingen rond de nieuwe luchtvaartwet RBML, de decentralisatie en de nieuwe milieucommissie

Ontwikkelingen rond de nieuwe luchtvaartwet RBML, de decentralisatie en de nieuwe milieucommissie
Geschreven door VOLE in Nieuwsbrief 37   
dinsdag 06 mei 2008

Ontwikkelingen RBML.jpg

 In de vorige Nieuwsbrief zijn we ingegaan op de nieuwe luchtvaartwet (Regelgeving voor Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens: RMBL). De wet regelt de decentralisatie van de zeggenschap over regionale luchthavens naar de provincies. Bij de behandeling in de Tweede Kamer van de RBML eind 2007 heeft Minister Eurlings toegezegd met een Luchthavennota te komen. In deze nota zal worden aangegeven of Rotterdam, Maastricht, Eindhoven, Enschede en Eelde gaan behoren tot de luchthavens van nationale betekenis, of dat de zeggenschap gedecentraliseerd wordt naar de provincies. In het laatste geval wordt de provincie Drenthe het ‘bevoegd gezag’ voor Eelde en moet de provincie voor het vliegveld een zogenaamd ‘luchthavenbesluit’ vaststellen.
Voor de kleinere vliegveld(jes) bijvoorbeeld Hoogeveen, is een ‘luchthavenregeling’ voldoende.
In het ‘luchthavenbesluit vliegveld Eelde’ worden de gebruiksmogelijkheden geregeld: dus ook de geluidsruimte, de lengte van de banen, de openingstijden, de nieuwe “Commissie Regionaal Overleg (CRO), etc.
Het is de bedoeling dat Lelystad als overloop van Schiphol gaat functioneren en onder de wetgeving voor Schiphol zal vallen. Eurlings had toegezegd de nota ’in het voorjaar’ naar de Tweede Kamer te sturen. Inmiddels luidt de planning ‘dit jaar’.
Op 12-2-08 hadden enkele VOLE-bestuursleden een gesprek met ambtenaren van de provincie Drenthe over de klachtenafhandeling en het functioneren van de CMLE. Tevens is gesproken over de nieuwe milieucommissie, die er komt als de provincie het ‘bevoegd gezag’ wordt voor Eelde. VOLE heeft de uitgangspunten voor een milieucommissie nieuwe stijl - de CRO - uiteengezet:
 1. Visie/ Wat zou een milieucommissie moeten betekenen? De relatie tussen GAE en omwonenden van het vliegveld verbeteren, door zoveel mogelijk de oorzaken van de ingediende klachten weg te nemen of te verminderen.
 2. Missie/ Hoofdtaken van de commissie:   
  a. Effectief de oorzaken van ingediende klachten te onderzoeken.

  b. Een correcte klachtenadministratie te voeren.
  c. Gevraagd- en ongevraagd advies te geven aan belanghebbenden.
  d. Via o.a. de media voorlichting te geven.
 3. Organisatie/ Hoofdrolspelers en onderlinge verhoudingen:
  a. Pariteit tussen luchtvaartbelangen en milieu/omwonenden.
  b. Onafhankelijke voorzitter.
  c. Neutrale werkomgeving klachtencommissie.
 4. Leren uit het verleden om tot betere verhoudingen en werkwijzen te komen.
Het bestuur stelt voor dat VOLE bereid is in deze milieucommissie zitting te nemen mits deze uitgangspunten door de provincie worden overgenomen. VOLE zal dan tevens het advies geven om klachten voortaan bij de Commissie in te dienen. Ieder jaar zal op de ledenvergadering worden geëvalueerd of de commissie naar tevredenheid functioneert.

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.