spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies arrow Persbericht 11-6-2008

Persbericht 11-6-2008
Geschreven door VOLE   
woensdag 11 juni 2008
kleurenlogo.jpg

     Vereniging Omwonenden Luchthaven
                             Eelde

 

           
VOLE Persbericht 11-6-2008

 
De Raad van State heeft m.b.t. de beroepen tegen de Beslissing op Bezwaar inzake het Aanwijzingsbesluit / baanverlenging van vliegveld Eelde uitgesproken dat:

 • de Beslissing op Bezwaar van 14-3-06 is vernietigd
 • het Aanwijzingsbesluit wat betreft de baanverlenging is geschorst totdat een nieuwe beslissing op bezwaar is genomen
 • De overwegingen hierbij zijn dat de staatssteun voor de baanverlenging van
  € 18,6 miljoen had moeten worden aangemeld bij de Europese Commissie.
Een nieuwe Beslissing op Bezwaar kan pas worden genomen nadat de staatssteun is aangemeld en de EC hierover heeft geoordeeld dat deze steun toelaatbaar is. 

 
Commentaar VOLE

Vanzelfsprekend zijn we als vereniging van omwonenden zeer verheugd met deze uitspraak van de Raad van State. Na tientallen jaren procederen tegen de baanverlenging is er nu eindelijk uitzicht op het verdwijnen van dit absurde plan. We zijn er namelijk van overtuigd dat de Europese Commissie de staatssteun aan de baanverlenging als ontoelaatbaar zal beoordelen. Dat ook de luchthaven en het rijk hiervan overtuigd zijn, blijkt uit het feit dat ze niet het lef hebben gehad de steun eerder aan te melden voor toetsing.

VOLE heeft zich vele jaren verzet tegen de verspilling van overheidsgelden voor de baanverlenging. Met deze overheidssteun zou een baanverlenging worden gerealiseerd, zonder dat duidelijk is waarvoor deze gebruikt zal moeten worden. Samen met de gelden voor de baanverlenging is in de laatste 10 jaar al 100 miljoen Euro overheidsgeld in deze noodlijdende luchthaven gestoken.

Dat de Raad van State onze bezwaren op de onderdelen nut & noodzaak, openingstijden, geluid en luchtverontreiniging niet heeft gehonoreerd betreuren we zeer. Met name het nut en de noodzaak van baanverlenging zijn door de Raad van State wel erg marginaal getoetst. Een zo lichte toetsing betekent dat een luchthaven haar uitbreidingsplannen voortaan nauwelijks hoeft te onderbouwen met betrouwbare prognoses van het gebruik.

Door de baanverlenging zal 50 hectare kleinschalig cultuurlandschap worden weggevaagd. De natuurgebieden zowel aan de oostkant als de westkant van het vliegveld zouden worden aangetast. Denk bijvoorbeeld aan de aantasting van het Natura 2000 gebied Zuidlaardermeer en omgeving.

De onderbouwing van de baanverlenging is altijd problematisch gebleven. Eerst was het nodig voor de chartervliegtuigen. Toen bleek dat die ook wel kwamen zonder lange baan, was het nodig voor de les- en oefenvluchten met grote toestellen. Toen die in 2001 verboden werden (vanwege de onacceptabele overlast) werd de doelstelling weer aangepast. Nu was het nodig voor het vrachtverkeer. Elke keer werden weer andere doelstellingen opgevoerd, die geen van allen overtuigende kans van slagen hadden. Eelde ligt nu eenmaal in een betrekkelijk dun bevolkt gebied. Voor het exploiteren van een vliegveld is het achterland nu eenmaal erg klein. Wellicht te klein. 

De regionale politiek had zich op die vraag moeten concentreren. Dan was er wellicht een exploitatief haalbare oplossing voor vliegveld Eelde gevonden. Dan had alle steun die het vliegveld over de laatste 10 jaar heeft ontvangen (meer dan € 100 miljoen [1]) gebruikt kunnen worden voor structurele versterking. Nu is deze steun verdampt in een wolk van onrealistische jubelverhalen over vliegveld met 650.000 passagiersbewegingen. De werkelijkheid is dat Eelde slechts een kwart van dit aantal haalt. En daar zal het waarschijnlijk wel bij blijven. Het gaat om 130.000 passagiersbewegingen (zonder transit) dus om 65.000 noordelijke passagiers. Dat zijn gemiddeld 180 passagiers per dag. Menig streekbus lijntje vervoert meer mensen.

Ondanks ongeloofwaardige onderbouwing van zijn plannen is GAE steeds gesteund door zijn toezichthouders, de commissarissen, de regionale overheden in een dubbelfunctie.

Wij kijken vandaag terug op veertig jaar aanvechtbaar gedoe van de kant van GAE en de overheden. De Raad van State heeft zich gebogen over een kleine 800 beroepsschriften met tientallen gronden waarop bezwaar is aangetekend. Niet alle beroepsgronden zijn even zwaarwegend, maar ze zijn wel allen onderbouwd en ze betekenen allemaal dat er ernstige redenen zijn om te twijfelen aan wat GAE wil, doet of deed.

De nu voorliggende uitspraak van de RvS heeft vooral te maken met de vraag of GAE en de regionale overheden de wetgeving naast zich neer kunnen leggen die geldt voor een ieder ander in Europa. Wetgeving m.b.t. tot al of niet geoorloofde overheidssteun en wetgeving m.b.t. milieubescherming. GAE en de overheden hadden –ook naar het oordeel van de Raad van State- moeten weten,dat de steun had moeten worden aangemeld. De reden dat men de steun niet heeft aangemeld kan niet anders begrepen worden dan het angstige vermoeden dat de EC deze steun niet zal goedkeuren. Daarmee komt een einde aan dit onzalige plan. GAE heeft zichzelf daarmee wel in een lastig pakket gebracht, want inmiddels worden ook andere vormen van staatssteun aan een oordeel van de EC onderworpen. Dit betreft ondermeer de exploitatiesteun van € 1 miljoen.

VOLE heeft zich altijd verbaasd over de onwil van GAE en van de regionale politiek om normale zakelijke criteria te hanteren wanneer het gaat om investeringen in of bijdragen aan GAE. Altijd leek men zonder veel bijgedachten achter een heilige koe “Eelde moet” aan te lopen.

Dankzij de ontwikkelingen in de vliegtuigtechniek kan Eelde met de huidige baan technisch gesproken de prognoses waarmaken, waarvoor men vroeger baanverlenging noodzakelijk achtte: vluchten naar verre delen van Europa en daarbuiten. Maar dan moet er wel een markt zijn voor vliegverkeer. En daar zit de zwakke plek voor Eelde.

VOLE is niet tegen het vliegveld. Van ons hoeft het vliegveld niet te verdwijnen. Al was het maar om de waarde die vele Noorderlingen hechten aan het vliegveld. Maar er moet wel rekening worden gehouden met de belangen van omwonenden. Het zal moeilijk genoeg zijn het vliegveld open te houden. De aandacht moet nu gericht zijn op een realistische bedrijfsvoering, zonder toeters en bellen, zonder luchtkastelen, zonder overlast. Dus met de noordelijk nuchterheid en gevoel voor de kwaliteiten van de omgeving.

--------------------------------------------------------------------------------------------

[1] De Bodemloze put van Eelde 

Vliegveld Eelde heeft de samenleving over de laatste 10 jaar € 100 miljoen gekost: 

 • De staatssteun voor de baanverlenging van € 18,6 miljoen door het Rijk
 • De staatssteun in de vorm van het afdekken van het exploitatieverlies met een jaarlijkse bijdrage van de regionale overheden van € 1 miljoen per jaar
  (€ 10 miljoen over de laatste 10 jaar)
 • De afkoop door de staat van de bijdrage in toekomstige exploitatieverliezen door een betaling van € 4,3 miljoen in 2001
 • De afkoopsom van € 2,9 miljoen in 2001 wegens derving van toekomstige opbrengsten uit groot lesverkeer
 • Steun van € 2,7 miljoen aan het project ‘Afwatering bestaande baan’ in 2001
 • Kosten van de nieuw terminal (via de NOM) € 2 miljoen
 • Kosten van de Luchtverkeersleiding LVNL zijn € 4 miljoen per jaar. Hier staat slechts
  € 0,5 miljoen aan inkomsten tegenover. Het verlies was gemiddeld € 3,5 miljoen per jaar.
  In 10 jaar € 35 miljoen
 • Kosten voor de marechaussee en de douane: circa € 2,5 miljoen per jaar.
  In 10 jaar € 25 miljoen.

De inkomsten van het vliegveld (tarieven, parkeergelden, andere inkomsten) zijn al in mindering gebracht).

Resumerend netto kosten samenleving: 100,5 miljoen Euro ofwel meer dan 140 Euro per vliegtuigpassagier

 

Klik hier voor meer informatie over de financiën van GAE


 

 

 

 

 

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.