spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies arrow Lot vliegveld in handen van Brussel

Lot vliegveld in handen van Brussel
Geschreven door Theo Wortel in Dagblad van het Noorden van 12 juni 2008   
donderdag 12 juni 2008
 
Lot vliegveld in handen van Brussel
Werkgeversorganisatie VNO-NCW: Groningen Airport Eelde icoon van dreigende stilstand

 
Groningen/Eelde   Het lot van Groningen Airport Eelde ligt in handen van de Europese Commissie. Brussel is na een uitspraak van de Raad van State aan zet.

De Europese Commissie moet beoordelen of de bijdrage van het rijk in de baanverlenging (18,6 miljoen euro) een geoorloofde dan wel niet-toegestane vorm van staatssteun is. Voor het ministerie van Verkeer & Waterstaat was het vonnis gisteren onmiddelijk aanleiding om in Brussel te informeren hoe het nu verder moet.
   De Raad van State sprak gisteren uit dat de baan niet verlengd mag worden voordat de rijksoverheid de bijdrage van 18,6 miljoen euro bij Brussel heeft aangemeld. Afhankelijk van de bevindingen kan de vertraging beperkt blijven tot enkele maanden of dat het nog jaren duurt voordat de baan van 1800 naar 2500 meter mag worden verlengd.
   In het vonnis verwerpt de Raad van State alle andere bezwaren op het terrein van natuur en milieu die door de omwonenden en de Milieufederatie Drenthe waren ingediend.
   Werkgeversorganisatie VNO/NCW-Noord vindt de gang van zaken een typisch voorbeeld van de tandeloosheid waaronder Nederland gebukt gaat. "Noodzakelijke infrastructurele projecten komen niet van de grond vanwege de eindeloze obstakels in het besluitvormingsaproces. De baanverlenging is de icoon van de dreigende stilstand in Nederland."
   Directeur Jeroen Meulendijks van Groningen Airport Eelde is teleurgesteld over de nieuwe vertraging. Hij vertrouwt erop dat de Europese Commissie haar goedkeuring geeft. VOLE, de vereniging van omwonenden van luchthaven Eelde, is heel blij met de uitspraak van de Raad van State. VOLE is er juist van overtuigd dat Brussel de overheidsbijdrage voor de baanverlenging zal afwijzen. In dat geval moet Eelde op zoek naar geldschieters uit het bedrijfsleven.
 

Commentaar Hoofdredactie Dagblad van het Noorden van 12 juni 2008


Blunders bestraft


Een pijnlijke en harde tik op de vingers voor alle overheden die betrokken zijn bij de luchthaven Eelde en vooral voor hun juristen. Die conclusie is onontkoombaar na de uitspraak van de Raad van State in de zoveelste bezwaarprocedure over de baanverlenging van luchthaven Eelde.
   De ministeries, de provincies en de gemeenten wisten hoe scherp ze op vingers gekeken worden door de slimme en vasthoudende tegenstanders van de baanverlenging. Dat maakt het onbegrijpelijk dat zij allemaal over het hoofd hebben gezien dat er twijfel kon rijzen of de overheidssteun voor deze operatie wel strookt met de Europese regels.
   Aan de andere kant verdienen de eisers en met name de actiegroep VOLE een compliment voor de vindingrijkheid waarmee ze opnieuw een spaak in het wiel konden steken. Het is niet de eerste keer dat ze een legertje beroepsjuristen in hun hemd zetten.
   Of we blij moeten zijn met hun succes is een andere zaak. Want het resultaat is dat de baanverlenging tenminste weer een flinke vertraging ondervindt. Daarmee wordt de toekomst van luchthaven Eelde niet rooskleuriger. Met een langere baan zal het al moeilijk genoeg worden om de verliezen binnen de perken te houden, maar zonder lijkt het onmogelijk.
   Dat klemt nog meer omdat het de vraag is of een bijdrage van de regionale overheden in een exploitatietekort wel door de Europese beugel kan. Samen met de zware concurrentie over de grens en de uitbredingsplannen van vliegveld Lelystad lijkt zelfs het voortbestaan van de regionale luchthaven op den duur niet vanzelfsprekend.
   Het is goed dat omwonenden en andere belangengroepen hun belangen kunnen verdedigen wat betreft natuur, overlast en ruimtelijke ordening. Daarbij hebben zij een aanwijsbaar belang. Die bezwaren zijn gewogen en uiteindelijk door de Raad van State verworpen. Maar dat burgers ook met succes bezwaar kunnen maken tegen de manier waarop overheden onderling hun subsidieregels naleven, daar mogen we best vraagtekens bij zetten.


  


reactie VOLE op commentaar 12-6-2008

 

De Bodemloze put van Eelde

 

In het hoofdredactioneel commentaar van het DvN 12-6-08, wordt VOLE gecomplimenteerd met  “het in het hemd zetten van een legertje juristen”.  Tegelijkertijd betwijfelt het Dagblad of omwonenden wel het recht hebben zich met de subsidie-
regelingen van de overheid te bemoeien.

Groningen Airport Eelde is een onderneming die met gemeenschapsgeld in de benen wordt gehouden. Over de laatste 10 jaar heeft GAE de samenleving €100 miljoen gekost [1]. Dat geld is verdampt in een wolk van onrealistische jubelverhalen over een vliegveld met economische betekenis. Maar die betekenis is nooit aangetoond. In tegendeel: de 65.000 noorderlingen die jaarlijks van het vliegveld gebruik maken gaan op - welverdiende - vakantie naar zonnige bestemmingen. Prima. Dààr geven zij hun geld uit, niet hier. Je kunt je afvragen waarom de gemeenschap
€ 150 per ticket moet bijpassen aan het exploitatieverlies van het vliegveld. Het is een gotspe dat het om een vliegveld met economische betekenis gaat. En welke maatschappelijke rechtvaardiging is er voor zo’n buitenproportionele subsidie?

 

De Europese regels waarom het hier gaat, zijn een publieke zaak. Overtreding van die regels is dat ook. Het is van fundamenteel belang dat burgers bezwaar maken tegen overtreding van regels en verspilling van belastinggeld. Het is niet alleen hun recht, het is hun plicht.

 

Jan Wittenberg

voorzitter VOLE

 

[1] De Bodemloze put van Eelde
 
     Vliegveld Eelde heeft de samenleving over de laatste 10 jaar € 100 miljoen gekost: 
 1. De staatssteun voor de baanverlenging van € 18,6 miljoen door het Rijk
 2. De staatssteun in de vorm van het afdekken van het exploitatieverlies met een jaarlijkse bijdrage van de regionale overheden van € 1 miljoen per jaar (€ 10 miljoen over de laatste 10 jaar)
 3. De afkoop door de staat van de bijdrage in toekomstige exploitatieverliezen door een betaling van € 4,3 miljoen in 2001
 4. De afkoopsom van € 2,9 miljoen in 2001 wegens derving van toekomstige opbrengsten uit groot lesverkeer
 5. Steun van € 2,7 miljoen aan het project ‘Afwatering bestaande baan’ in 2001
 6. Kosten van de nieuwe terminal (via de NOM) € 2 miljoen
 7. Kosten van de Luchtverkeersleiding LVNL zijn € 4 miljoen per jaar. Hier staat slechts € 0,5 miljoen aan inkomsten tegenover. Het verlies was gemiddeld € 3,5 miljoen per jaar.
  In 10 jaar € 35 miljoen.
 8. Kosten voor de marechaussee en de douane: circa € 2,5 miljoen per jaar.
  In 10 jaar € 25 miljoen.

De inkomsten van het vliegveld (tarieven, parkeergelden, andere inkomsten) zijn al in mindering gebracht).

Resumerend netto kosten samenleving:

1.       18,6
2.       10
3.         4,3
4.         2,9
5.         2,7
6.         2
7.       35
8.       25

Totaal € 100,5 miljoen
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.