spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies arrow Twijfels over toekomst van Eelde

Twijfels over toekomst van Eelde
Geschreven door Martin de Bruijn in Dagblad van het Noorden van 17 juli 2008   
vrijdag 18 juli 2008

Twijfels over toekomst van Eelde
Vragen PvdA-statenfractie blijven

EELDE/ASSEN  De PvdA-statenfractie roept direct na het zomerreces VVD-gedeputeerde Rob Bats op het matje. Fractievoorzitter Eddy Veenstra is, laat hij vanaf zijn vakantieadres weten, buitengewoon ontevreden over de beantwoording van vragen over de toekomst van Groningen Airport Eelde.

Het is de zoveelste keer dat de PvdA en de gedeputeerde met elkaar in borsing komen over vliegveld Eelde. De sociaal-democraten hebben zo langzamerhand het gevoel dat ze in het dossier Eelde voortdurend aan het lijntje worden gehouden en afgescheept worden.
"We krijgen geen antwoord op onze vragen", verwijst Veenstra naar een recente brief van Bats aan provinciale staten.
Hij wil weten wat de gevolgen voor de luchthaven zijn van de invoering van eco-tax (de toeslag op brandstofprijzen) en is benieuwd naar het antwoord op de vraag in hoeverre Eelde last heeft van concurrentie van vliegvelden in Bremen en Münster. Wat Veenstra echter vooral dwarszit dat het vliegveld geen nieuwe meerjarenraming presenteert en het bedrijfsplan niet aanpast. Hij vindt dat de provincie daar als aandeelhouder wel recht op heeft.
Daar zal het voorlopig ook niet van komen, zo stelt Bats in de brief. Dat hangt samen met het recente uitstel van de baanverlenging. Ook rept hij over vele onzekerheden en het maken van risico inschattingen. Wel geeft Bats aan dat het vliegveld door de recente uitspraak van de Raad van State langer verlies zal maken. De directie van het vliegveld verwacht over dit jaar een verlies van 658.000 euro. Over 2007 bedroeg het verlies nog 743.000 euro.
In de brief rept de gedeputeerde met geen woord over de mogelijke uitbreiding van vliegveld Lelystad als overloop luchthaven van Schiphol en de positie van vliegveld Twente en de mogelijke gevolgen voor Eelde.
Daar had de PvdA-statenfractie wel om gevraagd.

Klik hier om de brief van gedeputeerde Bats aan de provinciale staten te bekijken

Klik hier om de motie van de PvdA-statenfractie Drenthe te bekijken

 


Groei van aantal passagiers
Dagblad van het Noorden d.d. 17 juli 2008

EELDE  De directie van Groningen Airport Eelde is tevreden over het verloop van het eerste half jaar van 2008. Het aantal passagiers nam volgens de directie met 10 procent toe tot 83.600.
De groei heeft te maken met een toename van het aantal vakantievluchten en een verbetering van de bezetting van de vluchten. De telwijze van de luchthaven is overigens niet onomstreden. De omwonenden van het vliegveld die zich binnen de belangenclub Vole verzetten tegen de baanverlenging vinden dat de luchthaven zich in alle bochten wringt om passagiers mee te tellen. De directie van de luchthaven noemt het eerste half jaar succesvol. Ze rept echter met geen woord over het floppen van de lijndienst met Londen die een kwijnend bestaan leidde en eind juni werd gestaakt. (DvhN)


Commentaar VOLE
Dit is het antwoord dat de Gedeputeerde aan Provinciale Staten had moeten/kunnen geven:

Aan:
de voorzitter en leden van
provinciale staten van Drenthe

Onderwerp: Groningen Airport Eelde


Geachte voorzitter/leden,

U hebt gevraagd voor 1 juli 2008 te mogen beschikken over een geactualiseerde
meerjarenraming voor Groningen Airport Eelde, waarin rekening is gehouden met relevante ontwikkelingen, waaronder de nog steeds niet gerealiseerde baanverlenging.

Op 11 juni 2008 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de procedure rond de
baanverlenging. De uitspraak komt er op neer, dat de bijdrage van € 18,6 miljoen voor de baanverlenging onrechtmatige staatssteun is.
Na bestudering van de regels betreffende staatssteun is ons gebleken dat ook de jaarlijkse bijdrage van € 1,02 miljoen door de regionale overheden vrijwel zeker ook beschouwd zal worden als onrechtmatige staatssteun.
Ten gevolge hiervan is de financiële positie van de luchthaven in ernstig gevaar.

De Europese Commissie onderzoekt op dit moment vragen aangaande staatssteun aan verscheidene regionale luchthavens, waaronder GAE.
Wij zouden kunnen wachten op een definitief oordeel van de Europese Commissie over de verenigbaarheid van deze vormen van staatssteun met het Europese marktbeleid.  Echter een positieve uitspraak ligt niet voor de hand.

GAE loopt een grote kans alle geboden staatssteun te moeten terugbetalen.
De Europese Commissie is echter niet aan termijnen gebonden. Een uitspraak kan  wel twee jaar op zich laten wachten. Daardoor zou het financiële probleem alleen maar in omvang toenemen.

Het behoud van de luchthaven vereist dat GAE zijn financiering zo snel mogelijk in overeenstemming brengt met de Europese regelgeving. Dat houdt in dat gezocht moet worden naar private financiering voor de baanverlenging, en dat in overleg met de Europese Commissie bepaald moet worden wat de maximale toegestane steun is voor niet-commerciële activiteiten, zoals brandweer, douane en beveiliging.

Deze feiten en omstandigheden maken het ons onmogelijk om de per motie gevraagde degelijke meerjarenraming voor verschillende scenario’s voor Groningen Airport Eelde op korte termijn aan u te verschaffen.


Verlies Groningen Airport loopt op
Geschreven door Financieel Dagblad van 28 juli 2008

Van onze redacteur
Amsterdam

Groningen Airport Eelde heeft ondanks passagiersgroei vorig jaar meer verlies geleden. Dat blijkt uit het jaarverslag, dat de regionale luchthaven deze week heeft gedeponeerd. Het bedrijfsresultaat kwam in 2007 uit op € 1,0 mln negatief, terwijl het nettoverlies met 18% steeg tot € 0,7 mln.
     De luchthaven had te kampen met hogere kosten van personeel en marketing. Daarnaast viel de groei in de vakantiemarkt tegen. In 2007 vlogen ruim 172.000 passagiers vanaf Groningen Airport, een stijging van 4% op jaarbasis.
     De noordelijke luchthaven kampt daarnaast nog altijd met de voortslepende affaire rond de verlenging van de landingsbaan. Groningen Airport probeert al veertig jaar om zijn belangrijkste baan te verlengen, omdat de huidige baan niet geschikt is voor grotere toestellen. De uitbreiding loopt echter steeds spaak.
     Het bedrijf had gehoopt om in 2007 eindelijk groen licht voor de verlenging te krijgen, maar dat bleef uit. De uitbreiding heeft vorige maand opnieuw vertraging opgelopen door een uitspraak van de Raad van State. Die oordeelde dat de subsidie die de luchthaven voor de uitbreiding heeft gekregen, eerst voorgelegd had moeten worden aan de Europese Commissie.
     Volgens de directie kunnen regionale luchthavens zoals Eelde de druk op Schiphol wat verlichten. Ze zouden bijvoorbeeld de prijsstuntende maatschappijen kunnen opvangen. Dat zou ook voor de regio goed zijn. Zonder verlengde startbaan is dat echter niet mogelijk, onderstreept de directie in het jaarverslag.
     Groningen Airport Eelde behaalde in 2007 een omzet van € 5,1 mln, een groei van 3% ten opzichte van het jaar ervoor.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.