spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws arrow Verslag vergadering Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Drenthe woensdag 24 september 20

Verslag vergadering Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Drenthe woensdag 24 september 20
Geschreven door VOLE   
vrijdag 26 september 2008
Korte impressie van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie van de provincie Drenthe op woensdag 24 september 2008 over de brief van GS d.d. 27 juni 2008 over Groningen Airport Eelde


De provincie Drenthe is aandeelhouder. De aandeelhouders hebben zich verplicht gedurende tien jaren ruim 1 miljoen euro per jaar bij te dragen, en ook daarna de luchthaven op de been te houden. De PvdA-fractie had geconstateerd dat de jaarcijfers telkenjare afweken van het bedrijfsplan uit 2003 en vroeg in april 2008 middels een motie een actuele nieuwe meerjaren raming voor de zomer van 2008. De motie werd bijna statenbreed ondersteund, met dien verstande dat de VVD steun onthield omdat zij de datum te vroeg vond.
PvdA-fractievoorzitter Eddy Veenstra stelde nu “Sinds 2004 zijn we alle grip kwijt, en wat we ook willen, er komt niets van terecht, we worden als volksvertegenwoordigers onfatsoenlijk behandeld, we krijgen stelselmatig te weinig info.”
Ook de andere fracties wilden nieuwe cijfers, en GroenLinks wilde weten of de jaarlijkse exploitatiesteun was aangemeld bij de Europese Commissie.
Gedeputeerde Bats wees op het onconditionele besluit van 4 februari 2004. “De vraag is wat we willen met een luchthaven, die is verliesgevend net als het openbaar vervoer.” Hij stelde dat Drenthe afhankelijk is van de andere aandeelhouders die het verzoek om een nieuwe meerjarenraming niet deelden.  Pas in 2013 is het aandeelhouderschap weer aan de orde en Groningen heeft al aangegeven door te gaan met financiering van de luchthaven.
Hij heeft de heer Van der Hek, onafhankelijke commissaris namens Drenthe,  gevraagd om de situatie eens binnen de staten te komen uitleggen. Deze zal dat graag doen. Het college wil de vraag van de staten uitbesteden aan een extern bureau, in samenwerking met de luchthaven.
De VVD is blij met het aanbod Van der Hek uit te nodigen, evenals de ChristenUnie die zei het ‘diep triest’ te vinden dat het bedrijf niet zelf de gegevens kan verschaffen. Het CDA bleef bij het standpunt: motie uitvoeren ja, onderzoek nee, en vroeg zich af of de commissaris wel bedrijfsinfo mocht geven “in hoeverre moet de commissaris zich laten sturen door de staten?" GroenLinks zei “Van der Hek zit er niet namens ons, hij is niet aan te spreken door ons.”
Gedeputeerde Bats gaf aan dat het lastig was de vraag over staatssteun te beantwoorden, wegens de uitspraak van de Raad van State en dat de vraag nu is neergelegd bij de Europese Commissie. “Wie en waar we hadden moeten aanmelden ga ik nu niet uitleggen. Het is ingewikkeld, en bijvoorbeeld Frankrijk heeft wel 126 luchthavens”. Hij stelde dat Drenthe verder niets kon doen en stelde voor in ieder geval Van der Hek uit te nodigen en een extern bureau een aantal scenario’s te laten invullen.
GroenLinks constateerde dat het antwoord van Bats sloeg op de staatssteunaspecten van de baanverlengingsbijdrage. De vraag ging echter over de jaarlijkse exploitatiebijdrage. Ook in derde termijn gaf Bats geen antwoord op deze vraag van GroenLinks.
Veenstra vroeg om een statenstuk ten einde een formeel  besluit te nemen over hoe verder te gaan en de kwestie netjes af te ronden. Bats sprak de bereidheid uit Van der Hek uit te nodigen en een statenstuk te maken voor de vergadering in november.
Kortom, behalve GroenLinks maakte geen enkele fractie zich druk over het Europese mededingingsbeleid in relatie tot de luchthaven.
 
 
Commentaar VOLE: Struisvogelpolitiek

Gedeputeerde Bats gebruikte veel woorden om niet te zeggen dat hij de motie van de Staten, waarin gevraagd is om meer informatie over het vliegveld, gewoon niet uitvoert. Fractievoorzitter Veenstra (PvdA) kon hoog en laag springen, hij is met een kluitje in het riet gestuurd. Fractievoorzitter Langenkamp (GroenLinks) kon wel tot drie keer toe vragen of de exploitatiesteun door de aandeelhouders van 1 miljoen per jaar bij de Europese Commissie is aangemeld, hij kreeg tot drie keer toe gewoon geen antwoord, zelfs geen ontwijkend antwoord. Hiermee heeft de Gedeputeerde de controlerende rol van de Staten m.b.t. Groningen Airport Eelde (GAE) volledig uitgehold. Er spreekt bovendien een enorme minachting uit voor de democratie. Voorstanders van baanverlenging en van exploitatiesteun, zoals Bats, bewijzen het vliegveld hiermee overigens bepaald geen dienst. De problemen stapelen zich op:
  • De prognoses worden nog niet voor de helft gehaald.
  • De kans dat baanverlenging kan doorgaan is miniem. En dat niet eens alleen doordat de Europese Commissie staatssteun niet toestaat. Zelfs indien deze steun wel zou mogen, komt GAE minimaal 15 miljoen tekort op dit project. Voor dit tekort zal men geen dekking kunnen vinden.
  • De exploitatiesteun behoorde al in 2003 aangemeld te zijn. De kans dat de Europese Commissie deze steun kan toestaan is gering. Daarentegen is de kans levensgroot dat GAE de verleende steun - met rente - moet terugbetalen. Weigering om de steun aan te melden kan bovendien nog tot een boete leiden. (Slechts de kosten voor brandweer en beveiliging mag de overheid voor haar rekening nemen). 
Kortom het vliegveld verkeert nu al in grote (financiële) problemen. En wat doet verantwoordelijk Gedeputeerde Bats? Precies wat struisvogels doen. Maar die weten niet beter.  
 
 
 
 
 
 
 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.