spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws arrow Regels van de Europese Commissie over exploitatiesteun aan luchthavens

Regels van de Europese Commissie over exploitatiesteun aan luchthavens
Geschreven door VOLE   
zondag 12 oktober 2008
Regels van de Europese Commissie over exploitatiesteun aan luchthavens

 
Op 8 oktober 2008 tijdens de Statencommissie Economie en Infrastructuur zei de Groningse gedeputeerde Bleker dat zelfs de allerknapste juristen niet konden voorspellen hoe de Europese Commissie zou oordelen over staatssteun kwesties met betrekking tot luchthaven Eelde. De gedeputeerde wekte hiermee de suggestie als zouden mededingingsregels betreffende luchthavens ondoorgrondelijk zijn. Dit doet de Europese Commissie tekort.

De Europese Commissie heeft in 2005 haar beleidsregels ten aanzien van de toepassing van de mededingingswetgeving op luchthavens gepubliceerd in Mededeling 2005/C 312/01.
In 86 genummerde punten geeft de Commissie hierin uiterst nauwkeurig en systematisch aan hoe zij de concurrentie tussen de spelers in de luchtvaartsector billijk wil laten verlopen.

De precieze interpretatie van de in deze Richtlijn vastgelegde richtsnoeren blijft uit de aard der zaak voorbehouden aan de Europese Commissie, en in laatste instantie aan het Europees Hof.

Maar geïnteresseerden kunnen in Mededeling 2005/C 312/01 lezen hoe de Commissie oordeelt over exploitatiesteun. Exploitatiesteun is steun die bedoeld is om de lopende kosten van een onderneming te verminderen. In punt 27 staat over de toekenning hiervan:
                “Toekenning van exploitatiesteun voor luchthavens of luchtvaartmaat-   
                schappijen zal slechts bij wijze van uitzondering en onder strikte
                voorwaarden verenigbaar kunnen worden verklaard in de armste
                achterstandsgebieden in Europa, zoals de gebieden die vallen onder de
                afwijking van artikel 87, lid 3, onder a), van het EG-Verdrag, de ultraperifere
                gebieden en dunbevolkte gebieden.”

In december 2003 besloten de vijf regionale aandeelhouders van Groningen Airport Eelde NV  “in te stemmen met de betaling gedurende tien jaren van een vaste jaarlijkse exploitatiebijdrage” van in totaal ruim 1 miljoen euro. GAE heeft deze exploitatiebijdrage in latere jaren onder andere omschrijvingen ingeboekt, maar wel steeds onder hetzelfde hoofdstuk waar de exploitatieverliezen worden afgeboekt.

Het lijkt VOLE onwaarschijnlijk dat de E.C. deze exploitatiesteun aan luchthaven Eelde verenigbaar zal achten met het EG-Verdrag.

Mededeling 2005/C 312/01 is na te lezen op:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:312:0001:0014:NL:PDF
 

Klik hier voor meer informatie over staatssteun


 

 

 

 

 

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.