spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws arrow Subsidie per reiziger

Subsidie per reiziger
Geschreven door VOLE   
maandag 27 oktober 2008
Creditcrisis? Gratis 150 euro per reiziger!

Groningen Airport Eelde is een onderneming die met veel gemeenschapsgeld op de been wordt gehouden.

Als we alle door de gemeenschap gemaakte kosten en alle naar GAE overgemaakte subsidiebedragen, zouden toerekenen per vertrekkende Eelde passagier, wordt per persoon meer dan honderdvijftig Euro bijgepast.
In guldens klinkt het nog gekker: driehonderd en dertig gulden voor elke vertrekker vanaf Eelde, over de afgelopen tien jaren. Hieronder staan de feiten uitgelegd en doorgerekend.
Het gaat hierbij om twee vragen:
Ten eerste, om welk bedrag aan directe en indirecte subsidie gaat het?
Ten tweede, hoeveel noordelijke passagiers zijn in de afgelopen tien jaar vertrokken van Groningen Airport Eelde (GAE)?

Over de afgelopen 10 jaar heeft GAE de samenleving ruim € 100 miljoen gekost. Hierbij gaat het in hoofdzaak om de volgende acht uitgavenposten.
  1. Staatssteun voor het project baanverlenging zoals aan het vliegveld is overgemaakt door het rijk: € 18,6 miljoen. (VOLE protesteert hiertegen maar het bedrag is feitelijk betaald.)
  2. Staatssteun in de vorm van het afdekken van het exploitatieverlies met een jaarlijkse bijdrage van de regionale overheden van € 1 mln. per jaar (€ 10 miljoen over 10 jaar).
  3. Eenmalige afkoop door de staat van de bijdrage in toekomstige exploitatieverliezen door een betaling van € 4,3 miljoen in 2001.
  4. Eenmalige “afkoopsom” van € 2,9 miljoen. in 2001 wegens derving van toekomstige opbrengsten uit groot lesverkeer.
  5. Steun van € 2,7 miljoen. aan het project ‘Afwatering bestaande baan’ in 2001. Dit Project is overigens nog steeds niet uitgevoerd.
  6. Kosten van de nieuwe terminal (via de NOM): € 2 miljoen.
  7. Kosten van de Luchtverkeersleiding LVNL zijn € 4 miljoen per jaar. Hier staat slechts € 0,5 miljoen aan inkomsten tegenover. Het verlies was gemiddeld € 3,5 miljoen per jaar. In 10 jaar € 35 miljoen.
  8. Kosten voor de marechaussee en de douane: circa € 2,5 miljoen per jaar: In 10 jaar € 25 miljoen.

In totaal bedroegen de netto kosten voor de samenleving dus:
In Euo’s: 18,6 +  10 + 4,3 + 2,9 + 2,7 + 2 + 35 + 25 = Totaal 100,5 miljoen.

Hoeveel passagiers zijn hun vliegreis in de afgelopen 10 jaar op Eelde begonnen?
Rond de passagiersaantallen van vliegveld Eelde bestaat veel verwarring. Wij hebben uitgezocht hoeveel passagiers vanaf Eelde werkelijk zijn ingestapt. Dat bleek een ingewikkelde opgave, maar wij komen toch tot een duidelijk beeld:

De jaarverslagen van Groningen Airport Eelde vermelden alleen de totalen van passagiersbewegingen inclusief die van transitpassagiers. Transitpassagiers zijn reizigers die bijv. in Twente zijn ingestapt en die via Eelde naar hun bestemming vliegen.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert altijd veel lagere cijfers voor Eelde dan in de jaarverslagen van GAE vermeld worden. Die verschillen tussen de GAE- en de CBS cijfers kunnen we uitleggen.

We kijken eerst naar de cijfers van 2003, omdat van dat jaar volledige informatie beschikbaar is. Het in 2003 uitgebrachte prognoserapport van bureau Buck geeft ook de cijfers voor zakelijke passagiersbewegingen (5900) en overige passagiersbewegingen (1160).
Het jaarverslag van GAE over 2003 vermeldt 177.851 passagiersbewegingen. Het CBS geeft voor dat jaar 137.601 passagiersbewegingen, veel minder dus.
We hebben bij het CBS gevraagd om de verschillen tussen de cijfers uit te leggen. De reden is vooral dat het CBS de transitpassagiers niet meetelt en GAE dit wel doet.
Zakenvluchten, die van Eelde vertrekken telt het CBS weer niet mee, evenals vluchten door particulieren die van Eelde vertrekken. GAE telt deze mee en dat is volgens ons correct. Transitpassagiers zijn vooral vakantiegangers die vertrekken van andere vliegvelden, hier in het toestel blijven zitten en dan samen met de Eeldepassagiers doorreizen naar de vakantiebestemming. Het meetellen van transitpassagiers door GAE vinden we incorrect want dit zijn passagiers van andere vliegvelden. Her CBS doet dit dan ook terecht niet.
Het verschil van 40.244 wordt vooral bepaald door het wel meetellen door GAE van deze transitpassiers en in geringere mate door aantallen zakenpassagiers en  “overige” passagiersbewegingen.

Samenvattend was de situatie van 2003 aldus:
Passagiersbewegingen “ongeregeld” volgens CBS (Charters)   95.924
Passagiersbewegingen “geregeld” volgens CBS (Lijn)             41.683
Subtotaal zoals het CBS over Eelde publiceert:                   137.607
Passagiersbewegingen zakelijk (Gegevens bureau Buck)   +      5.900
Passagiersbewegingen overig (Gegevens bureau Buck)     +      1.160
Transitpassagiers  (berekend door combineren)               +    33.184
Totaal zoals GAE vermeldt in de jaarverslagen                     177.851

Als we nu willen weten hoeveel mensen werkelijk vanaf  Eelde instappen en weer aankomen, kunnen we ons het beste baseren op de betrouwbare CBS cijfers zonder transitpassagiers. Als we enkele lokale passagiersbewegingen hierbij optellen komen tot reële cijfers voor Eelde:

Passagiersbewegingen “ongeregeld” volgens CBS (Charters)     95.924
Passagiersbewegingen “geregeld” volgens CBS (Lijn)               41.683
Passagiersbewegingen zakelijk (Bureau Buck)                          5.900
Passagiersbewegingen overig (Bureau Buck)                           1.160
Totaal vanaf Eelde vertrekkend en binnenkomend:                144.667

De 144.67 passagiersbewegingen zijn het aantal vertrekkende passagiers plus het aantal aankomende passagiers. Als iemand van hier vertrekt, komt hij hier natuurlijk vrijwel altijd weer terug dus is het aantal passagiers dat in 2003 vanaf Eelde is vertrokken de helft hiervan ofwel 77.334 personen. 

Voor de jaren 2002, 2004, 2005, 2006 en 2007 zijn alle cijfers te halen uit de jaarverslagen van GAE en van de CBS site. GAE verstrekt helaas geen cijfers van transit, zakelijk en overige passagiersbewegingen.
Het is redelijk om aan te nemen dat de gegevens van zakelijke vluchten (5900) en overige vluchten (1160) niet veel zijn veranderd over de jaren.
De CBS cijfers vormen een zuivere basis, ze tellen immers de transitpassagiers niet mee. Als je bij de CBS cijfers de getallen voor zakelijke en diverse passagiers optelt, kom je zeer in de buurt van de werkelijkheid voor Eelde over de periode 2002 t/m 2007. Dat waren over deze jaren respectievelijk: 57.263, 72.334, 63.139, 64.927, 68.036 en 71.393. In deze periode zijn dus jaarlijks gemiddeld 66.182 passagiers vanaf Eelde vertrokken.
Gerekend over tien jaar zijn dus 661.820 personen vanaf Eelde opgestapt.

Subsidie per vertrekkende passagier.
Deze subsidiering is nu gemakkelijk te berekenen n.l.

 € 100.500.000 Euro -----  gedeeld door ---- 661.820 instappers.

De uitkomst levert de lieve som van €151,85  die voor elke Eeldereiziger is bijgepast.

Nu horen we van de directie van het vliegveld altijd jubelverhalen over de economische betekenis van het vliegveld.
Een feit is dat het grootste deel van de passagiersbewegingen bestaat uit charters ofwel vakantiepassagiers.
Het grootste deel van de werkelijke vluchten bestaat uit les- en oefenvluchten met zeer lawaaierige toestellen. Deze zgn. circuitvluchten hebben geen enkele economische betekenis voor het Noorden en geven hier wel een enorme overlast.

In 2007 was de passagiersverdeling aldus:
Vakantiepassagiers             82%
Lijnpassagiers                    13%   (Deze categorie valt overigens weg in 2008)
Zakenpassagiers                 4%
Foto, rondvluchten                1%

Wat rechtvaardigt nu deze subsidiëring van in hoofdzaak vakantievluchten?
De vooral vakantiegangers waarom het hier gaat maken van de economische betekenis van het vliegveld een steeds groter vraagteken.
De 66.000 noorderlingen die jaarlijks van het vliegveld gebruik maken gaan op een – we nemen aan welverdiende- vakantie naar zonnige bestemmingen. Prima. Maar hoe draagt die activiteit bij aan de economie van het Noorden? Per slot geven zij hun geld uit in zonniger streken, niet hier in de regio rond GAE. In het Noorden is zo minder te besteden.
Waarom moet de gemeenschap € 150 per ticket bijpassen aan het exploitatieverlies van het vliegveld? 
Behoren de vliegreizigers wellicht tot de maatschappelijk “minderbedeelden”, zodat voor hun reisbehoeften extra gemeenschapsgeld beschikbaar moet worden gesteld?

Gegeven de 4% zakenreizigers is het een illusie te denken dat GAE een vliegveld met economische importantie zou zijn.

Wat is de maatschappelijke rechtvaardiging voor zo’n buitenproportionele subsidie?
Hoe lang en met welk doel wil men nog blijven subsidiëren?
Het wordt hoog tijd dat deze extreme subsidie op de agenda komt van de noordelijke politiek.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.