spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws arrow Brief VOLE aan Eerste en Tweede Kamer over ernstige tekortkomingen in wetsvoorstel RBML

Brief VOLE aan Eerste en Tweede Kamer over ernstige tekortkomingen in wetsvoorstel RBML
Geschreven door VOLE   
vrijdag 28 november 2008
Brief VOLE aan Eerste en Tweede Kamer over ernstige tekortkomingen in wetsvoorstel RBML


Op 25 november 2008 kwam in de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel RBML (Regelgeving Burger- en Militaire Luchthavens) aan de orde, dat door de Tweede Kamer op 18 oktober 2007 is aangenomen.
    De minister wil haast maken met het wetsvoorstel RBML, dat het oude SBL (Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen) dat per 1 januari 2009 afloopt, moet gaan vervangen.
    Helaas neemt men hierbij niet de nodige zorgvuldigheid in acht. In de procedure en de inhoud van de RBML schuilen zeer ernstige gebreken, ondermeer met betrekking tot de rechtsbescherming van betrokkenen, zoals omwonenden van (regionale) luchthavens.
    Zo bepaalt de RBML dat de toegang tot de bestuursrechter en Raad van State vervalt bij vliegvelden, indien er “voor burgerluchthavenverkeer sprake is van een samenwerking bij de verdeling van luchthavenluchtverkeer met de luchthaven Schiphol.” Nergens in de RBML of in de Wet luchtvaart is het begrip samenwerking gedefinieerd. Voor de rechter zou het er op neer kunnen komen dat de kwalificatie “samenwerking” betekenisloos is. En dat leidt tot de conclusie dat voor luchthavens van nationale betekenis geen beroep mogelijk is op grond van de Awb (Algemene wet bestuursrecht).
    De Raad van State heeft ernstige kritiek geleverd op het wetsvoorstel: “ … wordt voorbijgegaan aan de ernstige bezwaren die uitsluiting van het beroep op de bestuursrechter oproept. Met name het luchthavenbesluit heeft belangrijke gevolgen voor de ruimtelijke indeling in het gebied rondom de luchthaven en het woon- en leefklimaat van degenen die in de buurt van de luchthaven wonen.”
Het blijft onduidelijk ten aanzien van welke luchthaven ‘samenwerking’ bij de verdeling van luchthavenluchtverkeer met luchthaven Schiphol wordt voorzien. De vraag is of de luchtvaartnota, die de  minister heeft toegezegd, hier op ingaat. In de voorgelegde AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) Besluit burgerluchthavens is hierover niets te vinden.
    Hoe dan ook, niet alleen de betrokkenen – maar ook de beide Kamers der Staten Generaal – verliezen hun invloed hierop. Dit is een zeer ernstig gebrek aan het wetsvoorstel.
    Om die reden heeft VOLE een brief gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer. VOLE concludeert dat het wetsvoorstel RBML ernstig tekort schiet. VOLE verzoekt de beide Kamers te bevorderen dat omwonenden en anderen, die belang hebben bij de regionale luchthavens, hun rechtsbescherming behouden, zoals oorspronkelijk ook bedoeld was in amendement 43 van de Tweede Kamer.
    De Eerste Kamer heeft inmiddels op 25 november nadere vragen gesteld over de RBML en besloten "het wetsvoorstel plenair te behandelen op 22 en 23 december 2008" mits de vragen tijdig en adequaat zijn beantwoord. Wij houden u op de hoogte.

Klik hier om de brief aan de leden van de Eerste Kamer te bekijken

 

 
 
 
 
 
 
 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.