spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home

Politiek doof voor kritiek
Geschreven door VOLE   
zaterdag 08 oktober 2005

Net als bij de Betuwespoorlijn wil de politiek ook hier niet luisteren naar gefundeerde kritiek en dreigt op termijn net zo'n politieke blunder

 

Wie alle kritiek op de voorgenomen baanverlenging in zich heeft opgenomen kan maar tot één conclusie komen. Met de luchthaven dreigt een herhaling, weliswaar in het klein, van de blamage die de overheid zich op de hals heeft gehaald met de aanleg van de Betuwespoorlijn.

De prognoses, waar de economische analyse op berust, zijn nergens op gebaseerd. De overheid maakt daarbij gebruik van bureaus waarvan aantoonbaar is dat zij niet objectief zijn in hun rapportages. De luchthaven zal dan ook net zo onrendabel blijven als zij altijd al geweest is. In totaal is er alleen al de laatste tien jaar € 75 miljoen in rook opgegaan. Mede omdat de luchthaven zich economisch niet staande kan houden worden allerlei wetten, verordeningen en richtlijnen overtreden, wat door de baanverlenging nog eens verergerd zal worden. Daarbij zullen vooral de milieuwetten en richtlijnen worden overtreden. Bovendien, in de sporadische gevallen dat het vliegen met zware toestellen economisch haalbaar zou zijn, kan van de baan van de luchthaven Leeuwarden gebruikt gemaakt worden. Het ware beter dat de Groningse en Drentse politici die nu met dubbele petten in de GAE-organen zitten, met hun Friese collega's eens serieus over samenwerking op luchtvaartgebied gaan overleggen in plaats van door dik en vooral door dun GAE te steunen. Daarbij moeten ze zich wel realiseren dat de subsidies die zij geven in feite op verboden concurrentievervalsing neerkomen. De Europese Unie heeft dit verboden. Als er in de toekomst boetes vallen is een faillissement van de luchthaven niet ondenkbaar. Zie punt 8. Pleitnota Vlek.

Als in de toekomst mede door de baanverlenging het doek voor de GAE moet vallen kunnen die politieke partijen die de luchthaven van Groningen en Drenthe tegen alle hier genoemde argumenten in toch zijn blijven steunen niet zeggen dat ze het niet hadden kunnen weten. De tegenstanders van nu zullen hen er bij toekomstige verkiezingscampagnes onbarmhartig op aanspreken dat zij niet tijdig de verspilling van miljoenen gemeenschapsgeld en de vernietiging van onvervangbare milieu-elementen hebben willen voorkomen, toen al klip en klaar duidelijk was hoe de balans van baanverlenging maatschappelijk voor de regio zou uitvallen.

Voor uitgebreide informatie zie:
Geluidsoverlast, Betuwelijn, geen achturige nachtrust door GAE
Jaarverslag 2004 Groningen Airport Eelde  Commentaar op enige uitspraken en cijfers
Passagiersprognoses en niet objectieve adviesbureaus

 
< Vorige

spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.