spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Nieuwsbrief artikelen arrow Fileermes in Jaarverslag 2004 Groningen Airport Eelde

Fileermes in Jaarverslag 2004 Groningen Airport Eelde
Geschreven door Jacob Lindenbergh in Nieuwsbrief 33   
maandag 07 november 2005

 

 

Commentaar op enige uitspraken en cijfers

 

Opmerking vooraf

In de loop van het jaar is reeds veel gezegd en geschreven over de gang van zaken bij GAE. In het  onderstaande vindt u kort commentaar op datgene wat tot nu toe nog niet zo aan de orde kwam.

 

1. Financieel resultaat 2004

    GAE (p.11): "Het resultaat over 2004 kwam uit op een tekort van € 1 miljoen (2003: € 1,35).   

    Een verbetering derhalve" (einde citaat)

Commentaar: neen, het werkelijk tekort, zeg maar gewoon het werkelijk verlies op de luchthavenactiviteiten bedroeg in 2004 geen € 1 miljoen, maar 1,62 miljoen. Immers subsidies moeten niet van de kosten worden afgetrokken. Het gecorrigeerde verlies (zonder subsidies en incidentele kosten) over 2003 was lager, namelijk € 1,49 miljoen.

Conclusie: het financiële resultaat over 2003 en 2004 is aanzienlijk slechter dan GAE zegt. Bovendien is in het jaar 2004 geen verbetering opgetreden, maar een verslechtering. 

 

2. Verwacht resultaat 2005

    GAE (p.11):"We hebben het gevoel dat we op de goede weg zijn". (einde citaat)

    Verder hult de directeur zich in stilzwijgen.

Commentaar: GAE is beslist niet op de goede weg. Integendeel. Het jaar 2005 zal al een groter verlies op de luchthavenactiviteiten opleveren dan 2004. Dit omdat Ryan Air (tot 30 april 2004 nog in de havengeldopbrengsten) in 2005 geheel wegvalt. Ook de kosten zullen weer gaan oplopen: jonger personeel wordt ouder, er komen loonrondes en met minder personeel kan  het niet, gezien de veiligheidseisen.

Conclusie: het gaat slecht en steeds slechter met GAE. Een verlies op luchthavenactiviteiten van
€ 2 miljoen is niet langer ondenkbaar. Veel eerder dan voorzien zullen de regionale aandeelhouders extra moeten bijspringen.

Het wordt de hoogste tijd voor een onafhankelijk, objectief onderzoek door een gerenommeerd bureau in opdracht van de regionale aandeelhouders. De tijd van vrijblijvende bellen-blazerij door de directie en de commissarissen van GAE is voorbij. 

 

3. Organisatiestructuur van GAE

    GAE (p.13): de directie toont een indrukwekkende organisatiestructuur met vele lagen:

    management, ondersteunend management, afdelingen etc.

Commentaar: het lijkt net een grote onderneming. Jammer echter, dat  GAE zo'n klein bedrijf is en dat er zo weinig echt gebeurt op GAE: Dat is bijna een stiltegebied te noemen... De hele aanpak duidt vooral op navelstaarderij. De aandacht is immers voornamelijk naar binnen gericht: personeelsbezetting, verjonging, verzuimbegeleiding, cursussen, effectiviteitstrainingen, kostenbesparingen, personeelsfeestjes (op kosten van de belastingbetaler!). Maar over de business, de echte verkoop, de harde inkomsten alleen maar bellenblazerij. Veel plannen, veel dure woorden, maar geen daden.

Conclusie: gezien de oplopende verliezen en de teruglopende luchthavenactiviteiten wordt het de hoogste tijd dat GAE ertoe gebracht wordt de feiten onder ogen te zien. Zowel die waar het de feitelijke prestaties betreft als waar het gaat om de feitelijke groeikansen die men maar steeds veel te rooskleurig blijft voorstellen. De plannen zullen daardoor niet van de grond komen.

 

4. Vertrek van Ryan Air 

    GAE (p.15): "De reden voor het vertrek was financieel. Ryan Air kon per passagier gemiddeld

    meer verdienen als de machines op andere luchthavens zouden gaan vliegen." (einde citaat)

Commentaar: de 'Grunnigers' willen wel vliegen, maar niet betalen. M.a.w. er is geen markt voor een low cost carrier in het Noorden. Dat is de marketingles die hieruit getrokken moet worden. Maar nee, de directie weet het beter.... In het kader van standaardisering wilde men een groter toestel (Boeing 737) inzetten, (en daar komt de reddende aap uit de mouw iets wat met de huidige baanlengte in Eelde niet mogelijk is. Twee onwaarheden: (1) Ryan Air standaardiseert niet zo stringent (die O'Leary is niet gek); (2) de huidige baanlengte is voor een volbeladen 737 meer dan voldoende voor een korte trip naar Londen (bron: oud-gezagvoerder KLM).

 

5. Procedure baanverlenging

    GAE (p.23): "De Raad van State zal het bezwaar in 2005 behandelen". (einde citaat)

Commentaar: Mis. Het ministerie is weer te laat met haar huiswerk. Na de hoorzitting in Haren hebben we niets meer van het ministerie vernomen. Verder merkt de directie op: "Het bestuur en de directie hopen dat de baanverlenging dan na ruim 20 jaar procedures definitief zijn beslag kan krijgen". Hier wordt gesuggereerd dat onze bezwaarprocedures voor 20 jaar vertraging hebben gezorgd. Dat is absoluut onwaar. De vertraging is het gevolg van jarenlang incompetent management van het dossier baanverlenging, zowel door de directie van GAE als het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Wij, simpele bezwaarmakers, krijgen immers steeds maar zes weken om te reageren, dus aan ons is deze vertraging van 20 jaar niet te wijten, hooguit slechts van een paar maanden. 

 

6. GAE en de noordelijke economie

    GAE (p.23): "Groningen Airport Eelde krijgt een steeds sterkere spilfunctie binnen de regionale economie, mede door de toenemende internationale uitstraling". (einde citaat)

Commentaar: Hoe verzin je het?! Wat voor functie is een spilfunctie precies  en waaruit blijkt dat GAE die functie vervult? Een bescheiden functie in het toeristenvervoer, daarbij kunnen we ons nog iets voorstellen. Maar bij hoeveel zakelijke vluchten speelt GAE een rol en hoeveel vrachttoestellen hadden in 2004 GAE helemaal als bestemming of als punt van vertrek en in welke mate was de regionale economie daarmee gediend?

Welke juniorcopywriter heeft dit zitten bedenken? GAE bedrijft hier 'management by writing'. De eerste de beste supermarkt heeft een hogere omzet, meer personeel en een beter financieel resultaat dan GAE. Voor een spilfunctie - wat dat dan ook precies moge zijn - komt vast aanzienlijk meer kijken.

 

Klik hier voor meer informatie over de financiën van GAE

 

  
 
< Vorige

spacer
© 2020 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.