spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws arrow Brief aan Priovinciale Staten van Groningen en Drenthe

Brief aan Priovinciale Staten van Groningen en Drenthe
Geschreven door VOLE, dinsdag 26 februari 2019   
maandag 04 maart 2019

kleurenlogo.jpg

 Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

  voor de kwaliteit van de leefomgeving

 

 

 

Aan de leden van provinciale Staten van Drenthe en Groningen

 
De redding van luchthaven Eelde staat weer volop in de belangstelling. Ter ondersteuning van uw controlerende taak geven wij u het volgende in overweging:

  1. Twee jaar na de besluitvorming over het investeringsscenario is meer dan 13 miljoen euro overgemaakt en is geen van de doelen bereikt. Het tegendeel: afname van passagiers dit jaar, hogere kosten, hoger exploitatieverlies, geen uitzicht op verbetering, geen bijdrage van het bedrijfsleven, weglopende commissarissen.

  2. De redding door Schiphol is een illusie, zoals inmiddels ook in de media is bevestigd.

  3. Het staat wel vast dat het steunpakket in strijd met het EU-recht is verleend en aangemeld moet worden. Het is een kwestie van tijd voor dit in een rechtelijke procedure wordt bevestigd. De rechtsgevolgen zijn van dien aard (terugbetaling), dat het begrijpelijk is dat de commissarissen hun aansprakelijkheid hebben (proberen) te beperken door af te treden.

  4. Ook overige litigieuze overeenkomsten, zoals de uitbesteding aan de NOM/A&RDF B.V. waarbij de aanbestedingswet is overtreden, komen vroeg of laat aan voor de rechter.

  5. Met het aanvaarden van een benoeming tot commissaris van GAE begeeft mevrouw Mansveld zich, als ambtenaar in de functie van directeur van de Veiligheidsregio Groningen in een situatie van tegenstrijdige belangen, maakt zich dusdoende schuldig aan een ernstige vorm van belangenverstrengeling en handelt daarmede in strijd met haar ambtseed.


Wij werken dit laatste punt als volgt uit:

  1. Als directeur van de Veiligheidsregio is zij verplicht zich te houden aan het beleid en de vertrouwelijkheid binnen de Veiligheidsregio Groningen en in een ruimer verband aan het beleid en de vertrouwelijkheid van het overkoepelend, landelijk Veiligheidsberaad, waar de Veiligheidsregio Groningen deel van uitmaakt.  Als directeur werkt zij onder de leiding van en is zij verantwoording verschuldigd aan de burgemeester van Groningen, de heer P. den Oudsten, die zowel voorzitter is van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen als voorzitter van het overkoepelend landelijk Veiligheidsberaad. De financiering van de Veiligheidsregio Groningen vindt plaats op basis van verlengd lokaal bestuur en onderstreept de nauwe bestuurlijke banden. Mevrouw Mansveld is verplicht zich uitsluitend te richten op de belangen van de Veiligheidsregio Groningen en in ruimere zin op de belangen van het overkoepelend landelijk Veiligheidsberaad.

  2. De Veiligheidsregio Drenthe heeft op grond van het Besluit Veiligheidsregio’s de taak en de bevoegdheid het Incident- en Rampenbestrijdingsplan van GAE N.V. vast te stellen, na [niet in!] overleg met deze N.V. en de uitvoering van dit plan te monitoren en regelmatig te controleren. De N.V. GAE is in deze de afhankelijke verantwoording afleggende partij.

  3. Het Incident- en Rampenplan heeft belangrijke bestuurlijke en financieel-economische consequenties voor de N.V.GAE. Het gevolg hiervan is dat de belangen van de N.V.GAE en de Veiligheidsregio Drenthe niet - geheel - parallel lopen. Alhoewel beide entiteiten de veiligheid hoog in het vaandel hebben is er desalniettemin derhalve sprake van tegenstrijdigheid van belangen.

  4. De Veiligheidsregio Drenthe en de Veiligheidsregio Groningen werken op meerdere manieren nauw samen. Ten eerste in de Noordelijke Interregionale Samenwerking en ten tweede in het overkoepelend, landelijk Veiligheidsberaad. Als directeur van de Veiligheidsregio Groningen is mevrouw Mansveld intensief bij deze twee vormen van samenwerking betrokken, temeer aangezien haar leidinggevende, de heer P. den Oudsten voorzitter is van beide samenwerkingsverbanden.

  5. Mevrouw Mansveld is als commissaris van de N.V. GAE verplicht zich te houden aan het beleid en de vertrouwelijkheid binnen de Raad van Commissarissen. En bovendien verplicht zich uitsluitend te richten op de belangen van de N.V.GAE, een en ander met uitsluiting van welke andere belangen dan ook.

Ergo: Op grond van het bovenstaande is het evident dat hier sprake is van tegenstrijdigheid van belangen en van ernstige belangenverstrengeling.

Hopende u hiermee van dienst te zijn,

Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

Jan Wittenberg
voorzitter

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2020 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.