spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws arrow Verslag politiek forum Provinciale Staten Drenthe 1 februari 2006

Verslag politiek forum Provinciale Staten Drenthe 1 februari 2006
Geschreven door VOLE   
vrijdag 03 februari 2006

Een verslag vanaf de tribune van het politiek forum van Provinciale Staten in Drenthe op woensdag 1 februari 2006 om 17 uur, over baanverlenging Eelde

Tijdens dit eerste politieke forum in het Provinciehuis in Assen mochten vijf willekeurig gekozen Drentse burgers in discussie gaan met vijf fractievoorzitters. De burgers waren geselecteerd voordat de onderwerpen bekend waren.
De PvdA had hoogleraar Luchtvaarteconomie Jaap de Wit gevraagd had om advies m.b.t. de rapporten over het vliegveld, waarover de fractie moest oordelen. Daarom had het politiek forum het onderwerp baanverlenging op de agenda gezet.

De burgers in het forum waren Hans Brink, landbouwer, Jan Broek, paardenhandelaar, Gini Coutinho, bestuurder van het Drenthe College, Marcel Doornbos, gerechtsdeurwaarder en Paul Wijers, recreatieondernemer.

De politici waren Tom Dohle, VVD, Peter Sluijter, D66, Eddy Veenstra, PvdA, Charles de Haas, OPD en Harm Holman, CDA.
Henk ten Oever, bekend van RTV Drenthe,  leidde de discussie.

Als eersten kregen de burgers het woord:
Doornbos vond het een gekke discussie; dat het zo lang moet duren, het zou makkelijker moeten zijn.

Coutinho sprak van koudwatervrees; het zou goed zijn als de baan verlengd werd.

Veenstra zei dat de provincie aandeelhouder is van het vliegveld, en dat zij daarom moet nagaan wat er financieel gebeurt. Het rapport De Wit is bedoeld om te helpen bij de beoordeling of het bedrijfsplan al of niet gewijzigd moet worden. Blijft GAE 3,5 ton per jaar kosten of wordt het meer?

Coutinho noemde dit wantrouwen.

Veenstra repliceerde dat de provincie iedere euro goed moet besteden.

Wijers vroeg "Waarom moeten we er geld in stoppen? Bekijk de kosten van een voorziening, wat is het economisch belang van Airport Groningen? Als recreatieondernemer heb ik er geen belang bij".

Dohle gaf aan dat GAE niet alleen een Drentse faciliteit was. De naam Groningen Airport zegt het al.

De Haas informeerde naar de prognoses van het vliegveld. Het ligt ongelukkig in een gebied dat steeds dichter wordt bevolkt  Er komen 70 à 80.000 huizen bij conform het Regioplan. Verplaats het vliegveld naar bijvoorbeeld Delfzijl, en zorg dat het de tweede luchthaven van Nederland wordt. Schiphol raakt vol.

Holman vroeg waarom er nu over baanverlenging gediscussieerd werd; wat wil Veenstra? Stelt hij de baanverlenging nou weer ter discussie?

Veenstra zei "Wij zijn aandeelhouders, we zijn niet gestart met een discussie over de baanverlenging. We willen zo goed mogelijk beoordelen of de exploitatie van GAE binnen het budget blijft.

Wijers vroeg "Wat is het nut van vliegveld Eelde?"

Dohle: werkgelegenheid, goed vestigingsklimaat, verdere vakanties, 144.000 passagiers, belangrijk voor andere bedrijven, kijk maar naar Schiphol.

Brink rekende 3,5 miljoen euro subsidie van de provincie voor 144.000 passagiers, dus 2 euro per persoon. ( dat is overigens maar 300.000 euro)
Vanuit het publiek vertelde oud luchthaven werknemer Frank van der Werf dat 160.000 passagiers in wezen maar 80.000 personen waren die heen en terugreisden, waarvan de helft overigens in het vliegtuig bleef zitten omdat ze doorvlogen naar elders. Dus maar 40.000 mensen.

Ten Oever informeerde of regionale toeslag op de tickets billijk zou zijn.
Brink zei dat de verlenging er moet komen en dat het financieel haalbaar moet zijn.

Vanuit het publiek zei Jan Wittenberg, omwonende van het vliegveld, dat er geen financiële relatie blijkt te bestaan tussen het aantal passagiers en de verliezen. Niet alleen Drenthe betaalt bij, maar gezamenlijk betaalt de regio ruim 1 miljoen euro. En dat is dan zonder de kosten van de luchtbeveiliging die het rijk betaalt - voor hoe lang nog? Dit bedraagt ook een aantal miljoenen euro's. 

Doornbos wil meer vracht en meer goederen.

Homan stelde "We hebben een vliegveld, er zijn vóór en tegenstanders van het vliegveld, we moeten eindelijk de kansen benutten, en niet zoeken naar redenen om de baan niet te verlengen".

Sluijter stelde "Er moet al jaren lang geld bij en nog veel meer. Als we het zien als infrastructuur, dan is de vraag 'wat hebben we nodig?' denk aan de Zuiderzeelijn.
Anderhalf jaar geleden spraken we over de luchthaven alsof het een bedrijf was, alsof het over tien jaar niet meer nodig was, er geld bij te passen.
Het is een genomen besluit".

Ten Oever: "Wat mag het per jaar kosten?"

Broek: In Twente, Beek en Eindhoven lukt het wel.

Coutinho: je moet wel naar het bedrijfsplan kijken.

Veenstra: Als je dat helder hebt, dan kun je verder met de discussie. Je wilt het goed volgen.

Ten Oever: Het zou kunnen, een heroverweging?

Veenstra: We willen ook met het vliegveld praten.

Ten Oever: Dus wel weer discussie?

De Haas: Als er nieuwe gegevens boven water komen, moet je de zaken tegen het licht houden, en de ogen open houden. Het is geld van de belastingbetaler.

Coutinho: Er zullen altijd nieuwe gegevens zijn.

De Haas: We moeten het goed bekijken, in de omgeving van het vliegveld is woningbouw gepland. We moeten zorgen voor een klein tekort.

Wijers: Het is werkelijk waanzinnig. Je blijft toch niet bezig met bijstellen?

Opmerkingen van VOLE naar aanleiding van deze discussie

De 'burgers'  zeiden weinig te weten over de luchthaven. Zij vertolkten merendeels gewoon het standpunt "groter is beter". Alleen de recreatieondernemer stelde heldere vragen.
De politici van VVD en CDA blijven overtuigd van het nut van baanverlenging.
De jaarlijkse provinciale bijdrage legt een hypotheek op de discussie.

Overigens wist geen van de politici de vraag van Wijers te beantwoorden naar wat het nut van GAE nu eigenlijk is.
De VVD noemde werkgelegenheid, goed vestigingsklimaat, verdere vakanties, 144.000 passagiers, belangrijk voor andere bedrijven, kijk maar naar Schiphol. Stuk voor stuk punten waarvan VOLE al jaren vraagt om een degelijke onderbouwing.  
Verder dan "Het vliegveld ligt er al jaren. Dus heeft het economisch nut en nu dwingt dat nut tot baanverlenging" en "Infrastructuur is goed" kwam eigenlijk niemand.
 
De andere partijen nemen het de PvdA kwalijk dat zij 'Eelde' opnieuw en zakelijk wil bekijken. Men is zich er duidelijk niet van bewust dat bedrijven van enige omvang werken met termijnplannen, die in jaarplannen worden bijgesteld. Eén van de belangrijkste doelen van het jaarlijks schrijven van zo'n  plan, is dat de schrijver zo goed mogelijk nagaat of zijn veronderstellingen m.b.t. de toekomst en tot de ontwikkelingen in de markt nog kloppen. Dikwijls leidt dit tot bijstelling en tot een gunstigere of ongunstigere prognose m.b.t. omzet en kosten, en dus winst. Toegegeven, GAE is een klein bedrijf, maar men had best eigener beweging met een update kunnen komen.
Niemand zei met zoveel woorden dat de kritiek van De Wit de aannames achter de politieke beslissing van destijds onderuit heeft gehaald en dat daarmee alle prognoses op de tocht staan.
Veenstra maakt zich duidelijk zorgen over de conclusies van De Wit. Sommige andere politici leken de conclusies van De Wit  hoofdzakelijk hinderlijk te vinden..
"Don't rock the boat" dachten wij.
 
Voor iemand die gewend is zijn markt met jaarplannen te benaderen, teneinde de onzekerheden die nu eenmaal bij een markt horen zoveel mogelijk onder ogen te zien, is het merkwaardig een politicus in diens medeverantwoordelijkheid voor de budgettaire planning van GAE ( en van de Staten) - zich erop te horen beroepen dat de beslissing nu eenmaal genomen is. Dat die baanverlenging er nu moet komen, en dat we over tien jaar wel verder zien. De regio moet nog na tien jaar gedurende vele jaren de verliezen bijpassen.
 
Voorts was het merkwaardig dat iedereen over de baanverlenging sprak alsof de politiek niet te maken heeft met 'wetten en praktische bezwaren'. Zo zijn er steekhoudende bezwaren ingediend bij het Ministerie van Verkeer en komt er ook nog een procedure bij de Raad van State. En de olieprijzen blijven stijgen.

 

 

 

 

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.