spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Zoekindex


Allemaal | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W
A
Begrippen Uitleg
Aandeelhouders
Met de aandelenoverdracht door het rijk zijn de aandeelhouders van Groningen Airport Eelde de verplichting aangegaan alle verliezen van de luchthaven tot 2015 af te dekken. Dit betekent dus dat het jaarlijkse tekort van € 1 miljoen van GAE door de aandeelhouders moet worden bijgepast. De aandeelhouders zijn: de Provinciale Staten van Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Tynaarlo en Assen. Zie ook:
 
Aantal passagiers GAE
Het jaarverslag 2006 van GAE geeft 166.240 passagiersbewegingen. Van hier vertrekken geen 166.240 personen. Het CBS noemt voor Eelde slechts 129.012 passagiersbewegingen. Waarom deze grote verschillen? Er zijn echte Eelde passagiers die hier in- en uitstappen en zgn. transitpassagiers, die in Eindhoven en Rotterdam zijn ingestapt en hier in het vliegtuig blijven zitten. In 2006 had Eelde 64.655 eigen reizigers, die hier zijn opgestapt. Ze gaan niet emigreren en dezelfde reizigers keren na afloop van de vakantie of zakenreis natuurlijk weer terug. Eelde telt ook zakenvluchten en vluchten met kleine vliegtuigen mee, dat mag. Er waren ongeveer 30.000 binnenkomende en weer vertrekkende transitpassagiers. Deze "direct transito passagiers" telt Eelde ook op bij de eigen passagiers en zo komt GAE op de 166.240 passgiersbewegingen. Voor het gemak worden passagiersbewegingen in de publiciteit meestal passagiers genoemd. In werkelijkheid heeft Eelde echter minder dan 65.000 echte “noordelijke” passagiers die van hier vertrekken. Zie ook:
Plan voor toekomst Eelde rammelt, 2009
 
Aanwijzingsbesluit
Hiermee wordt de wettelijke basis gelegd voor GAE en voor de baanverlenging. Het betreft twee besluiten van de minister van 15 mei 2001 en een beschikking van 14 maart 2006. Formeel als volgt: Het aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Eelde ex artikel juncto 24 van de luchtvaartwet d.d. 15 mei 2001 en de aanwijzing ex artikel 26 van de Luchtvaartwet juncto artikel 37 van de Wet op de ruimtelijke ordening d.d. 15 mei 2001. Beschikking d.d. 14 maart 2006 bijlagen A, C1 tot en met C4, D, E en G. Zie ook:
 
Achterland
Noord Nederland is een prachtig gebied maar is te dun bevolkt om een grote luchthaven te onderhouden. De industrie maakt een omslag door van maak- naar diensten dus is er minder luchtvracht die hier van nature thuishoort. Zowel wat betreft personen- als qua vrachtvervoer, is de kritische massa voor een grote luchthaven volkomen onrealistisch. Lees verder het zeer uitgebreide artikel:

 
Achterstallig onderhoud
Bij de begroting voor de baanverlenging is geen rekening gehouden met achterstallig onderhoud aan de bestaande baan. Een tekort van  
€ 3,6 mln. is weggepoetst. Dit komt onvermijdelijk aan het licht bij de aanbesteding. Bij de onderhandelingen over de financiering van de baanverlenging (mei 2003) heeft het Rijk geweigerd de maatregelen aan de bestaande baan (€ 3,6 mln.) te betalen omdat dit gezien werd als "achterstallig onderhoud en dat dient onderdeel te zijn van het normale businessplan". Zie ook:
 
Adviesbureaus en kritiek
GAE maakt jarenlang gebruik van een circuit van adviesbureaus, die rapporten leveren aan hen betalende opdrachtgevers (V&W en GAE). De bureaus zoals bureau Buck Consultants,  komen standaard met positieve prognoses. De PvdA Drenthe begint zich kennelijk wat zorgen te maken over financiële verplichtingen. De PvdA heeft in 2006 aan prof. De Wit van de Universiteit van Amsterdam gevraagd om kritisch naar de prognoses van bureaus zoals Buck te kijken. Prof. De Wit heeft een samenvatting gemaakt en is buitenwoon kritisch over de objectiviteit van deze adviesbureaus.
 
Alternatieven
Wij vinden dat naast het huidige plan, enkele alternatieven hadden moet worden uitgewerkt. Het is altijd verstandig om alternatieve scenario’s naast elkaar te zetten. Twee heel voor de handliggende mogelijkheden zijn:
a) Bestaande baanlengte handhaven en economisch optimaliseren
b) Baanlengte van 2040 meter als Bremen heeft doorrekenen en
    optimaliseren
Uitgaande van het uiteindelijke doel van het project, kan men dan zien welk van de alternatieven de optimale uitkomst heeft. Een dergelijke aanpak is zeer gebruikelijk bij welke investeringen dan ook, waarbij diverse belangen moeten worden afgewogen. Door in wezen sterk te overvragen met 2500 meter, lijkt het erop dat GAE zich nu in de eigen vingers aan het snijden is. Zie ook:
 
AttitudeonderzoekenEr zijn diverse attitudeonderzoeken gehouden onder de omwonenden van GAE. In  september 1999 is een groot onderzoek gedaan door TNO.  In 2006 is in opdracht van het vliegveld een telefonische enquête gehouden door onderzoekers van de Universiteit Groningen. Wij hadden u graag dit rapport via “downloads” beschikbaar gesteld maar GAE heeft dit ons niet toegestaan. Emeritus professor C. Vlek heeft ernstige bezwaren geformuleerd tegen de gevolgde methodiek. Het rapport waarin hij deze analyse geeft, kan hierna opgeroepen worden.
OPINIEONDERZOEK-2006 GEEFT OPPERVLAKKIG EN VERTEKEND BEELD VAN MENING OMWONENDEN LUCHTHAVEN EELDE, 2006
 spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.