spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Zoekindex


Allemaal | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W
B
Begrippen Uitleg
Baanverlenging
GAE wil de bestaande baan van 1800 meter verlengen naar 2500 meter. Hiervoor moet 70 hectare Drents cultuur/natuurlandschap vernietigd worden. Het rijk heeft hiervoor 18,6 miljoen Euro beschikbaar gesteld. Het tegenhouden van de baanverlenging is het belangrijkste strijdpunt van VOLE. De reden waarom VOLE furieus tegen de baanverlenging is, is de volgende: Als de verlengde baan er fysiek eenmaal ligt, zal die vroeg of laat intensief gebruikt gaan worden. Het ding brengt hogere kosten met zich mee dan de huidige baan en die moeten worden gedekt. Dan is de verleiding voor GAE groot om weer allerlei vluchten aan te trekken, die geen enkel economisch nut hebben voor het noorden maar wel enorme overlast geven. Dit is midden van de jaren negentig jarenlang gebeurd. VOLE vindt de baanverlenging volstrekt overbodig voor het Noorden en weggegooid geld. Nu hij er nog niet ligt moet hij worden tegengehouden. Anders wordt het rampzalig voor de omgeving.
Zie ook:

 
Banen door baanverlenging
GAE claimt een geweldige groei van de werkgelegenheid als de verlengde baan eenmaal wordt gerealiseerd. In het rapport opgesteld door Prof. Drs. J. de Wit, komt hij tot de schatting dat zelfs als de prognoses van GAE waar zouden zijn, de werkgelegenheid op GAE niet zal toenemen. Met andere woorden, hij is van mening dat er momenteel veel teveel personeel in dienst is bij de luchthaven. Hij baseert deze conclusie op een vergelijking van kerncijfers van een groot aantal Europese luchthavens.
 
Barons
De KLM luchtvaartschool op Eelde gebruikt 3 ouderwetse Beechcraft Barons 58. Deze toestellen hebben vrijwel geen geluidsdemping en zijn ongelooflijk lawaaierig. Het komt voor dat deze toestellen tot ’s-avonds tien uur laag over de huizen vliegen. Hun geluid dringt tientallen kilometers in de omgeving door. Ook de milieucommissie CMLE, heeft bij de KLM aangedrongen om deze toestellen te vervangen, zie volgend bericht:
GRONINGEN/EELDE Klachtencommissie vraagt KLM lawaaitoestellen te vervangen. De KLM Luchtvaartschool op luchthaven Eelde moet de lawaaiige lesvliegtuigen zo snel mogelijk vervangen. Dat vindt de commissie die de klachten afhandelt over het vliegverkeer van en naar Eelde.
De commissie milieuhygiëne luchthaven terrein Eelde (CMLE) besloot dit te vragen in een brief aan de luchtvaartschool, tegenwoordig officieel KLM Flight Academy geheten. De lesvliegtuigjes van het type Beech Baron vormen samen de grootste bron van klachten. Vorig jaar werd 33 keer geklaagd over lesvluchten en 33 keer over vakantiecharters. Daarnaast waren de Beech Barons onder het overige verkeer nog eens goed voor tien klachten. VOLE dringt er bij de KLM directie per brief op aan, om deze toestellen af te voeren. Zie ook:
 
BeroepsschriftJuridisch document waarmee de vereniging VOLE samen met de Stichting Rondom Vliegveld Eelde (SRVE), beroep aantekent tegen de beslissingen van de minister van V&W. Twee beroepsschriften dd. 5-7-2007 en 5-8-2007 zijn opgesteld in nauw overleg met onze advocaat.
 
Bestuur VOLE
Bestaat uit 6 personen met diverse achtergronden. Het bestuur wordt ondersteund door een groep adviseurs.
Voor meer informatie: Bestuur vereniging VOLE, 2008
 
BloemenTijdens de zitting bij de Raad van State in mei 2007, kwam Dhr. J. Meulendijks met weer een nieuwe reden waarom de baan verlengd zou moeten worden. De verrassende laatste reden is het aanvoeren van bloemen uit Kenia, die dan via de bloemenveiling in Eelde verhandeld zouden moeten worden. VOLE heeft een studie gemaakt van de steeds wisselende doelstellingen van het project baanverlenging. Binnenkort verschijnt op deze site een studie van de zeer verschillende doelstellingen waarvoor de baanverlenging nodig zou zijn.
 
Bremen

Succesvolle luchthaven in Noord-Duitsland met een baan die slechts 240 meter langer is dan de huidige Eeldebaan. Dit onderstreept de stelling van VOLE, dat niet de baanlengte bepalend is voor het succes van een luchthaven, maar de bevolkingsgrootte van het achterland.
Meer bussen Groningen-Bremen

 
Brieven van VOLE
Behandeling wetsvoorstel RBML door Eerste Kamer: minister ontwijkt vragen over rechtsbescherming, 2008
Brief VOLE aan Eerste en Tweede Kamer over ernstige tekortkomingen in wetsvoorstel RBML, 2008

 spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.