spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Zoekindex


Allemaal | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W
D
Begrippen Uitleg
Dagblad van het Noorden
De wijze waarop vliegveld Eelde in de publiciteit komt, wordt voor een belangrijk deel bepaald door het Dagblad van het Noorden.
De journalistieke kwaliteit van het Dagblad is wisselend, soms publiceert een journalist zonder doorvragen de optimistische reclameteksten van de luchthaven over baanverlenging, een andere keer verschijnen er kritische artikelen over de financiële onderbouwing van het voornemen.
 
Verder valt op dat er een enorm verschil is in redactioneel beleid tussen de Drentse en de Groningse redactie van het Dagblad. Waar in de Drentse editie vrij regelmatig verhalen over de luchthaven staan, is het aan de "andere" kant in de Groningse editie vaak oorverdovend stil. Is dat misschien ook de reden waarom de Groningse politiek (zowel de gemeente als de provinciale Staten) zo muurvast zit in hun politieke besluitvorming t.a.v. GAE? Hoe het dan ook zij: VOLE heeft gemeend in de afgelopen jaren het Dagblad meer dan eens op haar journalistieke verplichtingen te wijzen, overigens zonder al te groot resultaat.
 
Wanneer het Dagblad haar journalistieke taak verzuimt, reageert VOLE met ingezonden stukken waarin de beweringen van de luchthaven met onderbouwde argumenten worden weerlegd, maar lang niet altijd worden die stukken geplaatst.
Zie ook:
 
Doelstelling en visieDe Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) streeft naar een prettige en schone leefomgeving rondom Luchthaven Eelde. VOLE wil opkomen voor die mensen, die in de buurt van de luchthaven wonen en daar willen wonen zonder geluidsoverlast. VOLE is niet tegen de Luchthaven Eelde. Wel is VOLE tegen die activiteiten van de Luchthaven, die onnodig geluidsoverlast veroorzaken en tegen uitbreiding van de geluidsoverlast.
Gebaseerd op deze visie hebben we 4 speerpunten gedefinieerd als onze missie:
  • Tegenhouden van de baanverlenging om toekomstige uitbreiding van geluidshinder tegen te gaan en ook voor het behoud van waardevolle natuurwaarden
  • Fatsoenering bewerkstelligen van de hinderlijke les- en circuitvluchten
  • Bevorderen van transparantie van de geldstromen die bij GAE binnenkomen en ervoor zorgen dat die geldstromen vloeien volgens de geldende regels
  • Een correcte en effectieve klachtenbehandeling bewerkstelligen.
 
Doelstellingen baanverlenging
Er is nooit één onveranderde en eenduidige doelstelling geweest voor het project baanverlenging. Er was steeds een zeer verschillende strategische doelstelling maar wel met steeds dezelfde oplossing: baanverlenging. In de wereld van projectmanagement is zo iets onbestaanbaar. In principe zou je dan steeds over verschillende projecten moeten spreken. Hier volgt een verkorte samenvatting van de steeds wisselende strategische doelstellingen over de afgelopen jaren:

1. Oefenmogelijkheden vergroten voor de KLM
2. Verliezen verminderen
3. Faciliteiten voor een vliegtuigfabriek op Eelde
4. Positieve uitstraling creëren voor de regionale economie
5. Groei zonder toename vliegbewegingen bewerkstelligen
6. Satellietfunctie voor Bremen en Hamburg creëren
7. Aanvoeren bloemen uit Kenia faciliteren
8. Ontsluiting Noorden na afschrijving Zuiderzeelijn!!

Meulendijks in Dagblad van het Noorden van 8-2-2008: “Nu de Zuiderzeelijn door politiek Den Haag is afgeschreven nijpt de ontsluiting van dit landsdeel des te meer. Een baanverlenging betekent dat de luchthaven een belangrijkere infrastructurelevoorziening voor Noord-Nederland zal worden dan deze nu is en die hebben we hard nodig”.
Zie ook:

Voor het document met een uitgebreide beschrijving van de vele zeer verschillende doelstellingen zie:
 
Duurzaamheid GAE
Tot het jaar 2009 was luchthaven Eelde niet te betrappen op enig initiatief om te komen tot duurzame bedrijfsvoering. Met de komst van interim-directeur Jos Hillen begin maart 2009 is het roer duidelijk omgegooid. GAE moet wat Hillen betreft het groenste vliegveld van Nederland worden, en zelfs geluidshinder door vliegtuigen zou volgens hem moeten worden aangepakt. Dit soort initiatieven, geboren uit PR-overwegingen dan wel een oprechte wijziging in de richting van werkelijk duurzame exploitatie juicht VOLE van harte toe. Wel kunnen we hier direct bij aantekenen, dat duurzame initiatieven heel wel mogelijk zijn zonder baanverlenging.
 spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.