spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Zoekindex


Allemaal | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W
M
Begrippen Uitleg
MakelaarsWij zouden het waarderen als de verkopende makelaars ruim vóór de koop informatie zouden verschaffen over de ligging van circuits en de hinder die circuits voor de bewoners geven. Hetzelfde verwachten en vragen we ook van de gemeenten in de buurt van het vliegveld.
 
Meulendijks
Jeroen Meulendijks was directeur van luchthaven Eelde van 1 december
2000 tot 1 februari 2009. Op de ledenvergadering van VOLE van 4 april 2001 kreeg Meulendijks alle ruimte van VOLE om zijn ideeën over GAE naar voren te brengen. Desgevraagd meldde hij dat de luchthaven de intentie had de haalbaarheid van een convenant met omwonenden naar voorbeeld van Eindhoven te onderzoeken. Een duidelijk voorbeeld van een uitgestoken hand van VOLE om met de luchthaven samen te werken. Later draaide Meulendijks (nadat hij door zijn commissarissen was teruggefloten?!) de zaken in de publiciteit om, en beweerde hij dat de luchthaven een convenant aan VOLE had aangeboden, maar dat VOLE dit aanbod had afgeslagen; een kras staaltje van verdraaiing van de feiten. Ook in de jaren hierna heeft Meulendijks voor zover bekend nooit meer gereageerd op oproepen van VOLE om samen te werken aan een duurzaam beheer van het vliegveld op basis van een realistisch bedrijfsplan. Zie ook:
VVD'er Pieter Hofstra: GAE dreigt stiefkindje te worden, 2008
 
Milieucommissie
De nieuwe luchtvaartwet RMBL (Regelgeving voor Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens) regelt de decentralisatie van de zeggenschap over regionale luchthavens naar de provincies. Bij de behandeling in de Tweede Kamer van de RBML eind 2007 heeft Minister Eurlings toegezegd met een Luchthavennota te komen. In deze nota zal worden aangegeven of Rotterdam, Maastricht, Eindhoven, Enschede en Eelde gaan behoren tot de luchthavens van nationale betekenis, of dat de zeggenschap gedecentraliseerd wordt naar de provincies. In het laatste geval wordt de provincie Drenthe het ‘bevoegd gezag’ voor Eelde en moet de provincie voor het vliegveld een zogenaamd ‘luchthavenbesluit’ vaststellen.
In het ‘luchthavenbesluit vliegveld Eelde’ worden de gebruiksmogelijk- heden geregeld: dus ook de geluidsruimte, de lengte van de banen, de openingstijden, de nieuwe milieucommissie “Commissie Regionaal Overleg (CRO), etc. Deze nieuwe milieucommissie gaat de CMLE vervangen indien de provincie Drenthe het bevoegd gezag wordt.
Zie ook:
 
Milieuvervuiling
Onder milieuvervuiling verstaan wij niet alleen geluidshinder (zie aldaar) maar luchtverontreiniging door luchtverkeer. Zie ook:
 
Militaire vluchten
Eelde is statutair gesticht als een burgerluchthaven. VOLE vindt het dan ook niet acceptabel als de luchthaven geheel wordt opengesteld voor militaire doeleinden. Voor een noodlanding moet de haven natuurlijk open staan maar structureel gaan oefenen met militaire helikopters is natuurlijk van de gekke. Veel van de gebruikte militaire toestellen zijn zeer lawaaiig, vooral de helikopters en de zware transportvliegtuigen. VOLE heeft een rechtszitting aangespannen tegen de ontheffing voor militaire vluchten die GAE heeft aangevraagd. Zie ook:
 
MissieWij hebben vier speerpunten gedefinieerd als onze missie:
  • Tegenhouden van de baanverlenging om toekomstige uitbreiding van geluidshinder tegen te gaan en ook voor het behoud van waardevolle natuurwaarden
  • Fatsoenering bewerkstelligen van de hinderlijke les- en circuitvluchten
  • Bevorderen van transparantie van de geldstromen die bij GAE binnenkomen en ervoor zorgen dat die geldstromen vloeien volgens de geldende regels
  • Een correcte en effectieve klachtenbehandeling bewerkstelligen.
 
Motivering leden VOLE & SRVE
Mensen vragen vaak waarom veel leden van VOLE zo gemotiveerd zijn om veel tijd en energie te steken in hun activiteiten. Het blijkt dat de motieven van de verschillende leden nogal verschillen. De een richt zich vooral op natuurbescherming en een ander geeft vooral aandacht aan de financiële escapades van het vliegveld. De belangrijkste motieven zijn:
  1. Kwaadheid over de hinder door het ongebreidelde circuitvliegen, gecombineerd met de gedachte dat dit rondjesvliegen geen enkel economisch nut oplevert voor de omwonenden.
  2. Boosheid over de geplande verwoesting van 70 ha natuurlandschap voor een baanverlenging, die wij zinloos vinden. Bovendien geeft deze meer hinder in de toekomst.
  3. Stijgende ergernis over de grote sommen geld, die naar het vliegveld worden gesluisd.
  4. De manier waarmee met klachten wordt omgegaan versterkt de ergernis nog in hoge mate.
 spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.