spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Zoekindex


Allemaal | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W
S
Begrippen Uitleg
Samenwerking
VOLE wil zeker samenwerken met het vliegveld om tot een betere verstandhouding met de omwonenden te komen. Wij ondersteunen vliegactiviteiten, die voor de noordelijke economie van belang zijn zoals de zakenvluchten en lijnvluchten. Tegenover vakantievluchten staan we neutraal. Circuitvluchten horen in dit druk bewoonde gebied niet thuis. Ook willen we onze expertise ten dienste stellen van het vliegveld om tot een goede klachtenbehandeling te komen.
 
Speerpunten VOLE
VOLE heeft een duidelijke strategie gebaseerd op onze leidende visie. Wij hebben vier speerpunten gedefinieerd als onze missie:
  • Tegenhouden van de baanverlenging om toekomstige uitbreiding van geluidshinder tegen te gaan en ook voor het behoud van waardevolle natuurwaarden
  • Fatsoenering bewerkstelligen van de hinderlijke les- en circuitvluchten
  • Bevorderen van transparantie van de geldstromen die bij GAE binnenkomen en ervoor zorgen dat die geldstromen vloeien volgens de geldende regels
  • Een correcte en effectieve klachtenbehandeling bewerkstelligen.
 
Staatssteun
Staatssteun zijn maatregelen die ondernemingen selectief economische voordelen verlenen. Dit is volgens artikel 87 van het EG-verdrag verboden. Steunmaatregelen kunnen immers de concurrentieverhou-dingen verstoren. Dit kan ongunstig zijn voor het handelsverkeer. Voorbeelden van steunmaatregelen zijn directe subsidies en rentesubsidies, maar ook door het Rijk in rekening gebrachte te lage grondprijzen. Zie ook:
 
Staten van Drenthe en Groningen
De beide provinciale staten zijn mede aandeelhouders van de luchthaven. De noordelijke regio past tot 2013 elk jaar een miljoen euro bij in de verliesafdekking van het vliegveld. Omdat het vliegveld in de provincie Drenthe ligt krijgen de Staten van Drenthe over enige tijd de verantwoordelijkheid voor de handhaving van milieuregels. De huidige milieucommissie CMLE, zal dan worden opgeheven en krijgt een nieuwe wettelijke vorm. VOLE gaat in overleg met de provincie Drenthe om tot een werkbare en effectieve regeling te komen. Op dit ogenblik doet de Europese Commissie onderzoek naar de rechtmatigheid van deze betaling van 1 miljoen als verliesafdekking. Recentelijk heeft VOLE beide Staten nog gewezen op nog te verwachten financiële verrassingen. Klik hier om deze brief te zien. Zie ook:
 
Stavanger
City Star begon half september 2006 met de verbinding Eelde-Stavanger. Er waren vanuit de olie- en gaswereld geregeld zakenvluchten op Stavanger. De directie van GAE dacht aan aanbodgestuurde marketing en kreeg City Star zover deze lijndienst te gaan exploiteren. De lijndienst wordt in ieder geval komend seizoen niet hervat. ”Het aantal passagiers was daarvoor te teleurstellend”, vertelt Wendy Buist van de Schotse luchtvaartmaatschappij City Star Airlines.
 
Subsidies
Er gaat een brei aan zichtbare en verborgen subsidies naar het vliegveld. Per noordelijke passagier gaat jaarlijks meer dan 150 Euro (HONDERDVIJFTIG EURO) richting Eelde. Zo heeft de Staat € 18,5 miljoen betaald voor de baanverlenging, die de Europese Commissie onlangs heeft bestempeld als verboden staatssteun. Per jaar nemen de aandeelhouders het exploitatieverlies van GAE van € 1 miljoen voor hun rekening (staatssteun). En zo blijken er nog veel meer verborgen subsidies richting vliegveld te stromen. Enige leden van VOLE onderzoeken deze geldstromen. Geregeld worden de bevoegde autoriteiten van de laatste bevindingen op de hoogte gebracht. Zie ook het memo: Onwettige subsidies, 2005
 spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.