spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 

Wel degelijk verband vliegtuiglawaai en mindere leerprestaties
Geschreven door Hein Lambert   
zaterdag 25 februari 2006

Wel degelijk verband vliegtuiglawaai en mindere leerprestaties

Deze reactie is aangeboden maar niet geplaatst door het Dagblad van het Noorden

De krasse uitspraken van Benno Baksteen in het Dagblad van het Noorden van 23 februari j.l. vragen om een reactie. Wanneer Baksteen botweg stelt: "Als je de baan niet verlengt, is ontwikkeling per definitie onmogelijk", geeft hij er blijk van niet goed te hebben nagedacht.
Weliswaar verwacht hij geen spectaculaire onwikkeling op Eelde na baanverlenging, maar toch kiest ook hij voor de doodlopende weg van versterking van de vraagzijde. De geschiedenis van luchthaven Eelde van de afgelopen 70 jaar toont zonneklaar aan dat dat vragen om verliezen is, die bovendien alleen maar zullen toenemen als de baan verlengd is.
   Het zou van visie en creativiteit getuigen als Baksteen komt met een idee ter stimulering van de aanbodzijde. Ontwikkeling is namelijk wel degelijk mogelijk, zonder dat de baan wordt verlengd. Versterking van de aanbodzijde biedt kansen, die nu worden gemist. Een succesvol voorbeeld daarvan vormt het 'project Bergerac'. In korte tijd werd daar door een slimme reclamecampagne een enorme groei aan (voornamelijk) Britse toeristen geboekt, die werden gelokt naar de beroemde Franse wijnstreek. De locale luchthaven speelde een cruciale rol in deze groei. Vertaald naar de situatie van Eelde zou dat het volgende kunnen betekenen. Besteed de nu beschikbare 18 miljoen euro niet aan baanverlenging (weggegooid geld), maar aan een grootscheepse reclamecampagne met als doel binnen- en buitenlandse toeristen naar de toeristische trekpleisters van het Noorden te lokken. Het mes snijdt dan aan twee kanten: veel volle landende chartervliegtuigen leveren meer landings- en startgelden op voor GAE, bovendien besteden toeristen hier in het Noorden hun (vakantie)geld, wat een enorme stimulans voor de noordelijke economie en werkgelegenheid betekent.  
   Dat Baksteen met zijn opmerking aangeeft niet goed te hebben nagedacht, is tot daar aan toe. Kwalijker wordt het als Baksteen kanttekeningen plaatst die gebaseerd zijn op onjuiste informatie. In een artikel 'Leesprestaties minder goed op scholen rond luchthaven' in De Volkskrant van 4 juni 2005 wordt gemeld dat kinderen op basisscholen rond grote luchthavens minder goed lezen en zich minder goed kunnen concentreren dan gemiddeld.
   "Dit blijkt uit een grootschalig internationaal onderzoek naar leesprestaties op basisscholen nabij drie grote luchthavens: Heathrow bij Londen, Barajas bij Madrid en Schiphol bij Amsterdam. Het onderzoek is onderdeel van de Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol en werd in Nederland uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een weerslag van de resultaten verscheen vrijdag in het medisch tijdschrift The Lancet.
Bij Schiphol namen 763 kinderen van 9 tot 11 jaar deel aan het onderzoek. Het RIVM constateert dat mogelijk 3.000 bovenbouwleerlingen relatief laag scoren bij begrijpend lezen als gevolg van het vliegtuiglawaai. Hetzelfde effect werd in de twee andere onderzochte landen gemeten. Ook blijken de scholieren bij een stijging van het lawaai meer fouten te maken in een aandachtstest. Er kwam ook naar voren dat het langetermijn geheugen slechter werkt bij blootstelling aan hogere geluidsniveaus. Het onderzoek stelt voor het eerst duidelijk vast dat hoge geluidsniveaus het zogenaamde cognitief functioneren (lezen, werking van het geheugen en aandacht) negatief beïnvloeden."  
    Kortom, in tegenstelling van wat Baksteen beweert, toont het RIVM onderzoek aan dat er wel degelijk sprake is van een verband tussen vliegtuiggeluid en mindere leerprestaties.
Het is in dit licht een merkwaardig gegeven dat Baksteen tegenstanders van baanverlenging verwijt onfrisse elementen in het debat te mengen, waar hij zelf zijn gelijk probeert te halen met stellingen die niet of zelfs op onjuiste informatie onderbouwd zijn. Wie voert hier nu een onfrisse discussie, heer Baksteen?

Zie ook 4e artikel hieronder:  "Baanverlenging nodig voor aansluiting op Europa"? van 31 januari j.l.

Klik hier om naar 'Over nut en noodzaak van baanverlenging GAE' te gaan

Klik hier voor meer informatie over geluidshinder 

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.