spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 

Rapport Verkenning Regionale Luchthavens
Geschreven door VOLE   
donderdag 15 september 2005
Rapport Verkenning Regionale Luchthavens
 
In de zomer 2005 publiceerde het Ruimtelijk Planbureau (RPB) een rapport met de titel "Verkenning Regionale Luchthavens".
 
Dit rapport beschrijft de groeimogelijkheden van de regionale luchthavens in relatie tot hun achterland. Wie het rapport leest om te weten te komen hoe het met de toekomstige groeimogelijkheden van vliegveld Eelde is, leest op blz. 68 dat Groningen niet in de analyse is meegenomen  "Hier is vanuit onze eerdere analyse geen grote stijging van het aantal reizigers te verwachten, gezien de geringe omvang van het achterlandgebied". 
 
Verder wijst het rapport er op dat de bandbreedte erg groot is. Als er in de toekomst in Europees verband een heffing op kerosine gelegd zou worden en btw geheven zou worden over vliegtickets zullen de groeicijfers er heel anders uitzien. Bij een streng milieubeleid en een lage economische groei zou de luchtvaart zich kunnen stabiliseren op het huidige niveau. In een gunstig economisch klimaat met weinig milieu-beperkingen kunnen de onderzochte regionale luchthavens nog flink groeien. (zie blz. 93).
 

pag 68

Twente heeft een zeer ruime contour (op basis van F16 straaljagers); dit laat elk denkbaar scenario voor deze luchthaven toe. Groningen is niet in de analyse meegenomen. Hier is vanuit onze eerdere analyse geen grote stijging van het aantal reizigers te verwachten, gezien de geringe omvang van het achterlandgebied. Klik hier om naar het rapport van het Ruimtelijk Planbureau te gaan.

Deze conclusie van het Ruimtelijk Planbureau (RPB)wordt duidelijk geïllustreerd door de 2 onderstaande figuren, die zijn ontleend aan het RPB rapport (blz.52-53).

 

Commentaar VOLE: Deze conclusie van het Ruimtelijk Planbureau is gebaseerd op onderzoek van het RPB, en bevestigt het standpunt van VOLE: Het achterland van Groningen Airport Eelde is te klein.

 

pag 92

Omdat de druk op de regionale luchthavens intussen toeneemt, is in het kader van dit onderzoek een verkenning uitgevoerd van de capaciteit op de Nederlandse regionale luchthavens en van de mogelijke vraag naar luchtvaart op deze vliegvelden.

Het regionale aanbod aan luchthavencapaciteit is beperkt. Rotterdam zit sinds 2004 op de grens van zijn geluidsruimte. De baanlengte en de terminalcapaciteit zouden hier overigens veel meer vliegverkeer mogelijk maken. Eindhoven nadert mede door het militaire gebruik nu ook zijn geluidsgrenzen. Maastricht kan nog maar beperkt groeien. Lelystad heeft een korte baan waarop geen grotere verkeersvliegtuigen kunnen landen. De PKB laat weliswaar een langere baan toe, maar de eigenaar van het vliegveld, de Schiphol Group, moet over deze investering nog een beslissing nemen (situatie juli 2005). In Groningen is een procedure voor baanverlenging in gang gezet. Vooralsnog lijkt de regionale vraag hier echter onvoldoende voor vaste lijndiensten. Het vliegveld Twente is zojuist door de militairen verlaten. Het heeft een zeer grote geluidsruimte, maar ligt vlak bij het goed functionerende vliegveld Münster-Osnabrück in Duitsland. Als gevolg van de beperkte regionale capaciteit vertrekken Nederlanders in toenemende mate van Duitse en Belgische vliegvelden. Zo wordt voor Düsseldorf, Dortmund en Münster-Osnabrück, nadrukkelijk in Nederlandse kranten geadverteerd.

 

p. 92

"Om een ruwe indicatie te krijgen van de potentiële groei van de Nederlandse regionale luchthavens, dus zonder dat er regionale belemmeringen aan die groei zijn opgelegd, is de luchtvaartmarkt van Noordwest-Europa onderzocht.

Daarbij is vooral gekeken naar de achterlandgebieden van de luchthavens in dit gebied (de zogenaamde catchment areas). Het achterlandgebied van een luchthaven werd voor deze verkenning gedefinieerd als dat deel van de Europese bevolking voor wie de betreffende luchthaven binnen twee uur reistijd per auto te bereiken is. Er is geen rekening gehouden met regionale verschillen in inkomen en bevolkingssamenstelling, die de vlieggeneigdheid kunnen beïnvloeden. Verder is verondersteld dat de luchthavens onderling vergelijkbaar zijn in capaciteit en verbindingennetwerk. Alleen de omvang van het achterland bepaalt de concurrentiepositie, een situatie die in een concurrerende markt zonder aanbodrestricties op de lange termijn niet ondenkbaar is."

 

pag 93

"Maar hoe groot zal die groei werkelijk zijn? Het antwoord op deze vraag vergt een uitgebreide scenariostudie en dat valt buiten het bestek van deze verkenning. In plaats daarvan is aan de hand van een klein aantal parameters uit de literatuur over luchtvaartmodellen een bandbreedte voor 2020 geschat. Deze parameters beschrijven hoe de ontwikkeling van de luchtvaart afhangt van inkomen, prijsniveau en (inter)nationaal milieubeleid. Door de grote onzekerheid rond met name het milieubeleid is de bandbreedte groot. Zullen overheden of de EU bijvoorbeeld kerosine gaan belasten en BTW gaan heffen? De variant met een streng milieubeleid en een lage economische groei laat een stabilisatie zien van de luchtvaart in Nederland op het huidige niveau. In een gunstig economisch klimaat met beperkte milieumaatregelen zou het volume kunnen verdubbelen. De werkelijke ontwikkeling zal tussen deze uitersten in liggen en voor de komende vijftien jaar dus nog een flinke groei laten zien. Waar deze groei in Nederland neerslaat, hangt af van de concurrentiepositie van de betrokken luchthavens. Het achterland vormt geen knelpunt; de regionale luchthavens kunnen daarmee zelfs ruimschoots met Schiphol concurreren, voor wat betreft de intra-Europese vluchten. Ook het succes van het LCC-businessmodel doet verwachten dat de groei zich meer dan evenredig bij de regionale luchthavens zal voordoen. In de hoge variant gaat het zelfs om een veelvoud van de huidige omvang. Het zal dus vooral het capaciteitsbeleid rond deze luchthavens zijn dat de grenzen aan de groei bepaalt."
Klik hier om naar "Over nut en noodzaak van baanverlenging GAE te gaan"

 

 

 

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.