spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 

Overheid gaat in zee met niet objectieve adviesbureaus

De overheid gaat in zee met adviesbureaus, die niet objectief in hun rapportage zijn

 

Overheid en GAE huren adviesbureaus in, die niet objectief zijn. Vooral Bureau Buck Consultants Int maakt het erg bont. Dit bureau komt met prognoses  die niet onderbouwd zijn. Verder wijst ze de door inkomende passagiers in de regio gedane uitgaven geheel toe als bate in de zin van werkgelegenheidseffecten aan GAE, wat veel te hoog is. Ernstiger is dat zij daartegenover de negatieve effecten van de gedane uitgaven in het buitenland van de veel grotere aantallen uitgaande passagiers in het geheel niet noemt. De conclusie dat de baanverlenging in het jaar 2015 500-1000 arbeidsplaatsen buiten de luchthaven in de noordelijke regio zal opleveren is daardoor volstrekt onjuist. Uitgaande van de eigen uitgangspunten van dit bureau en die van het CBS zou het totale werkgelegenheidseffect van baanverlenging meer dan 5000 arbeidsplaatsen negatief zijn. Weliswaar is hier een correctie op nodig, maar dat huiswerk zal de overheid nog moeten laten verrichten.

 

Uit de Awb, de Algemene wet bestuursrecht, wordt aangegeven dat een aanwijzing, cq. beslissing op bezwaar van de kant van het bevoegd gezag dient te berusten op een deugdelijke motivering, en dat die deugdelijke motivering vervat kan zijn in een met het oog daarop uitgebracht advies. Daarin opgenomen aanvullende informatie dient deugdelijk te zijn onderbouwd. Dat betekent dat alle relevante beschikbare informatie daarin moet worden meegenomen en dat deze objectief,  zonder vooringenomenheid, benaderd dient te  worden. Daarbij hoort ook de samenvatting gedekt te worden door de inhoud. In de rapporten van de door het bevoegd gezag ingehuurde adviesbureaus ten behoeve van de hernieuwde beslissing op bezwaar m.b.t. Aanwijzingen Luchtvaartterrein Eelde op 7 september 2005 wordt aan deze normen niet voldaan.

 

Een voorbeeld.

Bureau Waardenburg heeft zich bij de berekening van de afstanden tussen de luchthaven en het Zuidlaardermeergebied al dan niet met opzet vergist door, ook voor landende vliegtuigen, niet de baandrempel als uitgangspunt te nemen maar het midden van de verlengde baan. De afstand tot de rand van het Zuidlaardermeergebied wordt daarmee ongeveer zeven kilometer, of als de zone van twee kilometer horizontaal wordt getekend ongeveer vijf kilometer. De bijbehorende vlieghoogten liggen ruim beneden de 2000 voet, waardoor volgens de door bureau Waardenburg zelf gelegde verbanden ten minste sprake is van "matige verstoringseffecten".

Voor verdere toelichting: Passagiersprognoses en niet objectieve adviesbureaus

 

 

 

Een ander voorbeeld is dat waarbij Buck Consultants International uit Nijmegen het marktpotentieel van GAE benadert. Volgens het rapport Buck zou GAE zijn passagiers kunnen halen uit een gebied binnen 200 km of twee uur rijden rondom de luchthaven. [1] Volgens het kaartje op pagina 20 van dit rapport zou Schiphol ook nog binnen dit gebied liggen. Zo komt men tot vijf miljoen potentiële passagiers.

Echter, in het Buckrapport staat op pagina 39 in een tabel over een vergelijking van de tijd die het kost om met de auto, trein en het vliegtuig vanuit Groningen naar Schiphol te gaan, dat dit  met de auto drie uur zou kosten. Voor de trein rekent men zelfs drie uur en 45 minuten. Dit is een voorbeeld waarbij het rapport Buck naar het vliegveld toerekent. Buck Consultants International is dus niet objectief in haar rapport. Het is van tweeën één: Ofwel Schiphol is drie uur rijden, maar dan kan de agglomeratie Amsterdam niet binnen het secundaire catchment liggen en is het potentiële aantal passagiers dus veel minder dan vijf miljoen. Ofwel de reistijd van Groningen naar Schiphol is twee uur en dan biedt vliegen geen tijdwinst. Tegelijk doet Buck het voorkomen of GAE de enige aanbieder is in het aangegeven gebied van 200 km rondom de luchthaven, zoals te zien is in bijgaande figuur.

 

 

 

 

figuur Primaire en secundaire catchment areas volgens Buck Consultants International [2]

 

 

Echter, zoals gemakkelijk is aan te tonen wordt dat zelfde gebied, de secundaire catchment area genoemd, overlapt door de secundaire catchment areas van verscheiden andere vliegvelden, waarvan er vele beter geoutilleerd zijn dan GAE. Daartoe behoren natuurlijk Schiphol, maar ook de luchthavens van Bremen en Munster. Dit is in onderstaand plaatje te zien.

 

 

 figuur met de overlappende catchment areas van naburige luchthavens

 

De conclusie is, dat de effectieve oppervlakte van de catchment areas schromelijk wordt overdreven. Dat met de concurrentie van al deze vliegvelden een verdrievoudiging van het huidige marktaandeel van GAE kan worden verworven is totaal niet onderbouwd en is ook allerminst voor de hand liggend.

 

Voor uitgebreide informatie zie:
Passagiersprognoses en niet objectieve adviesbureaus

Fileermes in Jaarverslag 2004 Groningen Airport Eelde  Commentaar op enige uitspraken en cijfers


  [1] Buck Consultants Internationale: Economische betekenis Groningen Airport Eelde NV, (Nijmegen,

         2005) p. 19

   [2] Het begrip 'catchment area' is jargon voor marktgebied, het gebied dus waarbinnen de luchthaven

        haar klanten wil aantrekken. Primair wil zeggen dat de luchthaven de voornaamste aanbieder is. In

        het secundaire "catchment area" moet de luchthaven concurreren met andere luchthavens.

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.