Downloads

lawaaibakfilmpje

Positionpaper Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde voor de luchtvaartnota 2020-2050 mei 2019.pdf

klachtenformulier.pdf

Vlek & Schoot Uiterkamp: Vliegveld Eelde-Toekomst opnieuw ter discussie, 1998.pdf

Pleitnota J.E. Jonker: Passagiersprognoses en niet objectieve adviesbureaus, 2005.pdf
Toelichting bezwaarschrift Lindenbergh-Veendorp: Onwettige subsidies, 2005.pdf
Pleitnota W.A. van der Lugt: GAE en baanverlenging hebben negatieve economische
invloed op de regio, 2005.pdf

Pleitnota R. van Lotringen: Geluidsoverlast, Betuwelijn, geen achturige nachtrust door
GAE; wetten en richtlijnen milieu en veiligheid, 2005.pdf

Pleitnota Stichting Milieufederatie Drenthe (Christiaan Teule), 2005.pdf

C.A.J. Vlek: Ongewenste verstrengeling van politiek en GAE, 2005.pdf
Pleitnota W.L. Jonker-ter Veld: Is er eigenlijk wel een geldig Milieu Effect Rapport?
2005.pdf

Bezwaar mw. O.M. van Dijk Hoorzitting 7 september 2005.pdf

Nieuwe beslissing op bezwaarschriften aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Eelde,
2006.pdf

Jan Wittenberg in Dagblad van het Noorden: Meulendijks mist aansluiting bij realiteit,
2008.pdf

Rapport prof. J.G. de Wit: Luchthaven Eelde in de luchtvaartmarkt van morgen, 2006.pdf
Rapport J.G. de Wit: Op de lange baan? 2007.pdf
Aandelenoverdracht, 2003.pdf
Inspraakreactie aandelenoverdracht, 2003.pdf
Persbericht: Raad van State vernietigt baanverlenging vliegveld Eelde, 2003.pdf
Uitspraak Raad van State, zaaknummer 200205524/1 3 december 2003.pdf
Uitspraak Raad van State, zaaknummer 200607807/1 12 september 2007.pdf
Uitspraak Raad van State, zaaknummer 200603116/1 11 juni 2008.pdf
Motie PvdA-statenfractie 23 april 2008.pdf

Brief Gedeputeerde Bats aan Staten Drenthe 27 juni 2008.pdf
Brief VOLE aan Eerste Kamer over ernstige tekortkomingen in wetsvoorstel RBML, 2008.pdf
Brief VOLE aan Tweede Kamer over ernstige tekortkomingen in wetsvoorstel RBML,
2008.pdf

Brief VOLE en SRVE aan ministerie van Verkeer en Waterstaat over CMLE, 2003
Brief VOLE over Businessplan GAE 2008 aan Provinciale Staten Drenthe, 2009
Brief aan leden kamercommissie Infra en Milieu 18-01-11


Commentaar VOLE op brief Rob Bats n.a.v. inspreken VOLE op commissievergadering Staten Drenthe, 2009
Persbericht staatssteun luchthaven Eelde, 2009

Uitspraak Rechtbank Groningen over ontheffing militaire vluchten, 2009
Persbericht Oplopende verliezen luchthaven Eelde 15-11-09, 2009
Brief aan Provinciale Staten Drenthe en Groningen over oplopende verliezen GAE 15-11-09, 2009
Businessplan Luchthaven Eelde achterhaald? Rapport Philippe Boucher, april 2010
C.A.J. Vlek: Rapport ‘Een kwart eeuw gewenst, overschat en betwijfeld’, mei 2010