Weblog Eddy Veenstra

Eddy Veenstra.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PvdA-fractievoorzitter
Provinciale Staten Drenthe
 
 
1 + 1 = 3

Deze week zouden we in Provinciale Staten spreken over de toekomst en cijfers van Groningen Airport Eelde (GAE). Door personele wijzigingen in het college van Gedeputeerde Staten is bespreking van dit onderwerp uitgesteld. De financiën van GAE houden ons al langer bezig. Zo langzamerhand ben ik van mening dat een vliegveld als Eelde niet rendabel is te exploiteren. Het achterland is te klein, wel of geen baanverlenging. Het is straks een politieke keuze om ook na 2013 geld in GAE te steken. Welk (economisch) belang hechten we aan het vliegveld en hoeveel geld hebben we er dan voor over?
Ook in Twente speelt een discussie over het vliegveld. De universiteiten van Groningen en Twente gaan meer samenwerken. Zou het in dat kader interessant zijn om te beoordelen of GAE en vliegveld Twente samengebracht (een bedrijf) kunnen worden? Lesvluchten spreiden, afstemming charter-vluchten, gerichte publiek-private samenwerking, gezamenlijk investeren in innovatieve milieumaatregelen,…
Op eigen benen staan is voor beide vliegvelden nagenoeg onmogelijk, wellicht biedt gerichte samenvoeging meer kansen.
Eddy Veenstra, 20 september 2010.

Commentaar VOLE
VOLE vindt het idee van Eddy Veenstra interessant. In Twenthe is men op zoek naar een private partij om het vliegveld te runnen. Die kant moet het bij Eelde ook op. Want dat is geen taak voor de overheid, zoals Provinciale Staten van Groningen reeds hebben besloten. Het is zeker de moeite waard om te (laten) onderzoeken of een combinatie Twente/Eelde het voor deze partij interessanter maakt.