Baanverlenging Eelde opnieuw stilgelegd

Baanverlenging Eelde opnieuw stilgelegd

Archeologische vondst van cultuurhistorische waarde

 

Eelde, 29 maart 2013

Op Luchthaven Eelde is vandaag de verlenging Bodemloze put GAE.jpg van de start- en landingsbaan wederom stilgelegd, nadat bouwvakkers op een mysterieuze put zijn gestoten. Een maand geleden werd het project ook al stilgelegd wegens een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Na de melding door de aannemer is de Provinciale Archeologische Dienst (P.A.D.) terstond ingeschakeld. De dienst heeft de bouw stilgelegd voor verder onderzoek. Het bouwterrein is voor het publiek afgegrendeld om instorting te voorkomen. Na een eerste inspectie melde de Provinciale archeoloog dat het hier vermoedelijk gaat om een historische put met cultuurhistorische waarde. Verder wilde hij geen mededeling doen omdat de put voor zover kan worden vastgesteld geen bodem heeft. Daarmee zou een van de raadselen rond de luchthaven eindelijk worden blootgelegd. Al jaren lang gaan er geruchten dat de luchthaven alles in het werk stelt om de put verborgen te houden. Luchthavendirecteur Marco van de Kreeke wilde geen commentaar geven op de vondst. Hij benadrukte nogmaals dat de Luchthaven de motor is van de noordelijke economie en dat dat best wat mag kosten. Hij voegde daar tot slot aan toe: ”Vergeet niet dat de luchthaven heel Noord Nederland met de rest van de wereld verbindt”. Hij gaf geen toestemming voor het maken van foto’s: “We zijn dit grondig aan het onderzoeken. En willen eerst dat onze aandeelhouders hiervoor een financiële bijdrage leveren”. Een van de bouwvakkers heeft -in het geheim- met zijn mobiele telefoon de onderstaande foto gemaakt en doorgespeelt aan de redactie. Hij voegde er aan toe: ‘We kregen opdracht de put te dempen, maar wat we er ook ingooide het hielp niet".

Op aandringen van de  Stichting ‘de Vrienden van Vliegveld Eelde’, heeft de luchthavendirectie besloten dat op maandag tweede paasdag het publiek een kijkje mag komen nemen tussen 12.00 en 14.00 uur. “De werkzaamheden liggen dan toch stil en we vinden het belangrijk om het draagvlag onder de bevolking te versterken. Uiteindelijk is het de bevolking die dit allemaal betaalt”, aldus de persvoorlichting van het vliegveld. Belangstellenden kunnen het terrein betreden via de hoofdingang aan de Burgemeester Legroweg. De P.A.D. zal het publiek uitleg geven over het belang van de vondst.

Voor persvragen kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van Groningen Airport Eelde (050 – 309 7070).